Duyuru

Collapse

Devamını görüntüle
See less

Bilya Kekik, İzmir Kekiği, Origanum onites L.

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Bilya Kekik, İzmir Kekiği, Origanum onites L.

  Kekik esansiyel yağı Candida spp'yi engeller . biyofilmler

  Mayram Hacıoğlu1, Özlem Oyardı1, Alpcan Kirinti1 PMID: 33915040 DOI: 10.1515/znc-2021-0002
  Soyut
  Candida spp. en inatçı enfeksiyonların altında yattığı düşünülen kateterler ve takma dişler gibi vücuda implante edilen cihazların yanı sıra mukozal yüzeylerde ve epitel hücrelerinde biyofilmler oluşturabilir. Kekik yağının ( Origanum onites ) antifungal ve antibiyofilm aktivitelerinin gösterilmesi amaçlandı . Bazı uçucu yağların antifungal aktiviteleri C. spp. ve bunlar arasında kekik yağı en etkili yağ olarak bulunmuş ve bununla ilgili biyofilm çalışmaları yapılmıştır. Kekik yağı, biyofilm yapışmasını ve C oluşumunu engelledi .spp. ve olgun biyofilmler ve ayrıca daha önce yağ ile kaplanmış yüzeylerde oluşmasına izin verildiğinde biyofilm oluşumunu azaltma kabiliyeti gösterdi (%50'ye kadar inhibisyon oranları). Ayrıca kekik yağının farklı konsantrasyonlarda Candida albicans + Staphyloccocus aureus ikili biyofilmlerine karşı etkili olduğu bulunmuştur . Bu çalışma, O. onites esansiyel yağının C. spp.'ye karşı yararlı antibiyofilm etkilerine sahip olduğunu göstermektedir . O. onites esansiyel yağının C. spp.'ye karşı inhibitör etkileri ilk kez gösterildi. Ayrıca biyofilm oluşumu üzerinde antifungal etkiye sahipti ve MIC düzeyinde bile biyofilm oluşturdu.
  Anahtar Kelimeler: Candida spp.; Origanum onitleri; biyofilm; esans; kekik.

  © 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.
  .................................................. ..........

  Türk Origanum onites Uçucu Yağı ve Bileşenlerinin Antiprotozoal Aktivitesi

  Deniz Taşdemir , 1, 2, 3, * Marcel Kaiser , 4, 5 Betül Demirci , 6 Fatih Demirci , 6 ve K. Hüsnü Can Başer 6, 7 Thomas J. Schmidt, Akademik Editör ve Luisella Verotta, Bu makale, PMC'deki diğer makaleler tarafından alıntılanmıştır .

  Soyut
  Origanum türlerinin uçucu yağı, antimikrobiyal aktivite için iyi bilinir, ancak dar spektrumlu antiprotozoal analizlerde sadece birkaçı değerlendirilmiştir. Burada, Türk Origanum onites L. yağının ve ana bileşenlerinin bir parazitik protozoa paneline karşı antiprotozoal potansiyelini değerlendirdik . Uçucu yağ, O. onites'in kurutulmuş bitki kısımlarından hidrodistilasyon yoluyla elde edildi ve Gaz Kromatografisi-Alev İyonizasyon Dedektörü (GC-FID) ve Gaz Kromatografisi ile Kütle Spektrometrisi (GC-MS) ile analiz edildi. Yağın ve ana bileşenlerinin in vitro aktivitesi Trypanosoma brucei rhodesiense , T. cruzi , Leishmania donovani vePlasmodium falciparum . Yağın ana bileşeni karvakrol (%70,6), ardından linalool (%9,7), p- simen (%7), γ-terpinen (%2,1) ve timol (%1,8) olarak belirlendi. Yağ, T. b.'ye karşı önemli in vitro aktivite gösterdi . rhodesiense (IC 50 180 ng / ml), ve memeli hücreleri için toksik olmadan, anti layişmanya ve antiplasmodial etkisini hafifletirken. Carvacrol, thymol ve 10 ek bol yağ bileşeni aynı panele karşı test edildi; carvacrol ve thymol, yağın in vitro antiparaziter etkisini korudu. içinde T.b. brucei fare modeli, timol, ancak carvacrol değil, hayvanların ortalama hayatta kalma süresini uzattı. Bu çalışma, O. onites'in uçucu yağının potansiyelini göstermektedir. ve protozoal enfeksiyonların tedavisinde bileşenleri.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6930659/
  ........................................

  CARVACOL; Periodontal hastalık, bir halk sağlığı sorunu konusu olup, genel durumlarla birleşen bir patolojidir. Periodontitis olarak da adlandırılan bu patoloji, dişi destekleyen yapıların geri dönüşümsüz tahribatı ile karakterize ağız boşluğunun enfeksiyöz bir hastalığıdır: Alveolar kemik, periodontal ligament ve sement [ 1 ]. Periodontitis, stomatognatik sistemin fonksiyonlarını tehlikeye atan diş kayıplarının en önemli nedenlerinden biridir: Çiğneme, fonasyon, fizyonomi, estetik, ayrıca hastaların kendine güveni, benlik saygısı ve yaşam kalitesi [ 2 , 3 ] . Küresel Hastalık Yükü (GBD) tarafından gerçekleştirilen 2016 araştırmasına göre, şiddetli periodontal hastalık dünyadaki en yaygın 11. hastalıktı [ 4]. Periodontitis durumunda, dünya çapında %20-50'lik bir prevalans kaydedilmiştir [ 5 ]

  Periodontal hastalık, bir halk sağlığı sorunu konusu olup, genel durumlarla birleşen bir patolojidir. Periodontitis olarak da adlandırılan bu patoloji, dişi destekleyen yapıların geri dönüşümsüz tahribatı ile karakterize ağız boşluğunun enfeksiyöz bir hastalığıdır: Alveolar kemik, periodontal ligament ve sement [ 1 ]. Periodontitis, stomatognatik sistemin fonksiyonlarını tehlikeye atan diş kayıplarının en önemli nedenlerinden biridir: Çiğneme, fonasyon, fizyonomi, estetik, ayrıca hastaların kendine güveni, benlik saygısı ve yaşam kalitesi [ 2 , 3 ] . Küresel Hastalık Yükü (GBD) tarafından gerçekleştirilen 2016 araştırmasına göre, şiddetli periodontal hastalık dünyadaki en yaygın 11. hastalıktı [ 4]. Periodontitis durumunda, dünya çapında %20-50'lik bir prevalans kaydedilmiştir [ 5 ].

  Diyabet, vücudun kan şekeri seviyelerini kontrol edememesi ile karakterizedir. Tip 1 ve tip 2 diyabet, periodonsiyum üzerinde etkili olduğu belirtilen diyabet formlarıdır. Tip 1 diyabette pankreas β-hücreleri insülin sentezlemez veya yetersiz miktarda sentezlenir, hastalar insülin ile tedavi edilir ve bu nedenle bu tip diyabet insüline bağımlı diyabetes mellitus (IDDM) olarak da bilinir. Tip 2 diyabet, insüline bağımlı olmayan diyabet (NIDDM) olarak da adlandırılır ve insülin reseptörlerinin eksikliği ile karakterize edilir [ 6 ]. Diyabet prevalansı tüm kıtalarda sürekli olarak artmaktadır ve endişe verici oranlardan dolayı bir salgın olarak sınıflandırılabilir: 415 milyon kişiye diyabet teşhisi konmuştur ve 2040 yılında değerlerin yaklaşık 640 milyona çıkması beklenmektedir.7 ]. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) istatistiklerine göre, diyabet 2030 yılına kadar yedinci önde gelen ölüm nedeni olacaktır [ 8 ].

  Bitkisel özler, eski zamanlardan beri tedavi edici unsurlar olarak kabul edilmiştir. Şu anda, antioksidan özellikleri ve insan vücudunun iyiliği için faydaları nedeniyle giderek daha fazla doğal bileşik, uçucu yağlar ve bitkisel özler araştırmacıların ilgisini çekmiştir [ 9 ].

  Karvakrol birçok otlar tarafından üretilen fenolik monoterpenoid olduğunu, iyi olup bunlardan bazıları bilinen Origanum vulgare (Yunanca kekik, yabani mercanköşk), Origanum majorana (mercanköşk), SATUREJA hortensis (yaz kekik), Thymus vulgaris (kekik) ve SATUREJA montana ( kış kekiği) [ 10 ]. Carvacrol, uzun zamandır kekik esansiyel yağının bir bileşeni olarak kabul edilmekte olup, en çok araştırılan bileşenlerinden biridir [ 11 ]. Timol, karvakrolün yapısal bir izomeridir, hidroksil grubu (–OH) ikinci konumdadır ve karvakrolünkilere benzer özellikler gösterir [ 12 ]. Carvacrol, anti-inflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.13 , 14 ]. Aynı zamanda, karvakrolün antidiyabetik, antifungal [ 15 ], antitümör [ 16 ], antimutajenik [ 17 ], analjezik [ 18 ], anti-hepatotoksik [ 19 ], kardiyoprotektif [ 15 ] ve antiparaziter olmak gibi başka biyolojik özellikleri de vardır. [ 20 ].

  Karvakrol, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir ve birçok patolojiyi önlemede ve engellemede etkili olabilir [ 128 ]. Oksidatif stres, kronik stresin neden olduğu sitotoksisiteye dahil olabilen önemli bir mekanizmadır [ 129 ].

  Oksidatif stres, serbest radikallerin dayattığı ROS'un neden olduğu patolojiler için kullanılan ifadedir. Oksidatif stres, oksidanlar ve antioksidanlar arasındaki, oksidanlar lehine, yıkıcı ve patojenetik potansiyele sahip dengesizlik olarak tanımlanır. Yoğunluğa bağlı olarak, oksidatif stres hücre içi veya hücre dışı olarak ortaya çıkabilir. Hücre içi oksidatif stres, hücre nekrozuna veya hücrede az çok belirgin düzensizliğe neden olabilir ve hücrenin üreyememesi durumunda katastrofik etkilerle sonuçlanabilir. Hücre dışı oksidatif stres de sitotoksiktir. Serbest radikaller, yapılarında hücre zarlarının yüzeyinde ve hatta hücrelerin içinde agresif oksidasyon reaksiyonları başlatabilen oksijen grupları ile kısmi yanmaya uğramış, tam olarak oksitlenmemiş bileşiklerden türetilen maddelerdir [ 130].].

  Hızlı metabolizma, ROS nesilleri ile antioksidan sistem arasında bir dengesizlik yaratan ek serbest radikalleri de beraberinde getirir. Bu serbest radikal türleri, lipidler, proteinler veya nükleik asitler gibi çeşitli hücrelerde oksidatif hasara yol açar [ 129 ]. Birinci basamak savunma antioksidanları temel olarak süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GPx) içerir [ 131 ].

  Karvakrol tedavisi, glutatyon (GSH) seviyelerini önemli ölçüde iyileştirir. GSH seviyelerinin karvakrol tarafından korunması, esas olarak radikal eliminasyon etkileri yoluyla ROS'un ortadan kaldırılmasından kaynaklanmaktadır [
  132 ]. Carvacrol'ün hücre kültürlerinde ve hayvanlarda antioksidan kapasiteyi arttırdığı da gösterilmiştir [ 133 ]. Kekik özütünün, kronik stresin neden olduğu doku hasarını önleme yeteneği ile serbest radikallerin işlevine karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır [ 9].]. Kronik stresin zararlı etkilerinin karvakrol tedavisi ile iyileştirildiği gösterilmiştir. Carvacrol, SOD, GPx, glutatyon redüktaz (GR) ve CAT'yi indükleyerek lipid peroksidasyonunu önler. Carvacrol, peroksil radikalleri, süperoksit radikalleri, hidrojen peroksit ve NO [ 134 , 135 ] gibi serbest radikalleri etkili bir şekilde ortadan kaldırır .

  Carvacrol, in vitro ve in vivo olarak antioksidan etkiler gösterir ve antioksidan aktivite, aromatik halka ile ilgili –OH'nin varlığına atfedilir [ 136 , 137 ]. Samarghandian ve ark. (2016), carvacrol'ün beyin, karaciğer ve böbreklerdeki oksidatif hasarı engellediğini, yeni bir farmakolojik ajan olduğunu, kronik stresin neden olduğu oksidatif hasarı gidermek için verimli olduğunu gösterdi [ 9 ].

  Tabibzadeh Dezfuli ve ark. (2017), diyabetik sıçanlara günde 15 mg/kg vücut karvakrolünün oral yoldan uygulanmasının, özütün uygulanmadığı sıçanlara kıyasla malondialdehit (MDA) düzeylerini düşürebildiği ve CAT, SOD ve GPx aktivitesini artırabildiği gösterilmiştir. uygulanmış olması, karvakrolün antioksidan özelliklere sahip olduğunu düşündürmektedir [ 120 ].

  Timole benzer karvakrol, mikrobiyal hücreler üzerinde etki eder ve bakteriyel membranlarda yapısal ve fonksiyonel hasara neden olur [ 11 ]. Karvakrol, gram-negatif bakterilerin dış zarını çözerek LPS salınımına neden olan esansiyel yağın birkaç elementinden biridir [ 149 , 150 ].

  Wang ve diğerleri tarafından yürütülen araştırma. (2016), kekik esansiyel yağının fenolik bileşenlerinin antibakteriyel karakterini oral mikroorganizmalara karşı değerlendirdi. Değerlendirilen bileşenler, hinokitiol, karvakrol, timol ve mentol idi. Bu çalışmada, karvakrolün 200-400 µg/mL MİK ve 200-600 µg MBC'ye sahip olmasının bir sonucu olarak, bu bileşenlerin minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) ve minimum bakterisidal konsantrasyonu (MBC) gösterilmiştir. A. actinomycetemcomitans , Streptococcus Mutans ( S. Mutans ), Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve Escherichia üzerinde /mL . Koli (E. Koli ) [ 151 ].

  Maquera-Huacho ve diğerleri tarafından yürütülen bir başka analiz. (2018), carvacrol ve terpinen-4-ol'ün P. gingivalis ve F. nucleatum'a karşı antibakteriyel özelliklerini ve fibroblastlar üzerindeki sitotoksik etkisini değerlendirdi. Karvakrolün MİK ve MBC'si P. gingivalis için %0.007 ve F. nucleatum için %0.002 idi . Sonuçlar, karvakrolün (%0.26, %0.06) anti-biyofilm aktivitesini gösterdi ve sitotoksisite, klorheksidinin (CHX)kine benzerdi.

  Bu nedenle yazarlar, karvakrolün periodontal biyofilm üzerinde antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunu göstermişlerdir [ 152 ].

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8623889/


  Bu çalışmanın amacı, üç farklı kekik türünün ( Origanum onites L., Origanum vulgare L. ve Origanum vulgare ssp. hirtum ) etanol ekstraktlarında CA ve RA'nın konsantrasyona bağlı antioksidan ve antikanser aktivitelerini değerlendirmektir . Çalışma, O. vulgare ssp'de en yüksek RA antioksidan aktivitesini ortaya çıkardı . hirtum (9550 ± 95 mmol/g) ve en düşük O. vulgare L.'de (2605 ± 52 mmol/g) ( p < 0.05). En yüksek CA miktarı, O. vulgare ssp'den 1.8 ve 4.7 kat daha yüksek ( p < 0.05) olan O. onites L.'de mevcuttu . hirtumve Ç . vulgare L., sırasıyla. Antikanser aktivite, insan glioblastoması (U87) ve üçlü negatif meme kanseri (MDA-MB231) hücre hatları üzerinde in vitro olarak değerlendirildi . RA antikanser aktivitesi ihmal edilebilir düzeydeydi. CA ve ekstreler, U87 hücre hattına kıyasla MDA-MB231 hücre hattına karşı ( p < 0.05) yaklaşık 1.5-2 kat daha aktifti . Test edilen üç ekstrenin antikanser aktiviteleri U87 hücre hattına karşı benzerdi ( p > 0.05), ancak MDA-MB231 hücre hattına karşı farklı aktiviteleri vardı.

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29181386/

 • #2
  Balıkesirlerinin yöresindeen bazı origanum L.(lamiaceae) takson (origanum onites L.ve origanum vulgare L.ssp.hirtum(link.)letswaart) çevre ayarlarıyla ilgili olanın ve polifenoloksidaz eğitiminn ve polifenoloksidaz

  Tam metin / Tam metin (11.15Mb)

  Doğan, Serap. Balıkesirlerinin yöresindeen bazı Origanum L. (Lamiaceae) takson (Origanum onites L. ve Origanum vulgare L. spp. hirtum (Link. )letswaart) çevredeki değişimlerle olan etkileşimin ve polifenoloksidaz olayn gidişatı. yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002. özet

  Bu çalışmada Origanum onites ve Origanum vulgare ssp. hirtum taksonlarının ekolojik ve polifenoloksidaz enziminin kinetik özellikleri. O. onites ve O. vulgare ssp. hirtum taksonlarının yetiştiği toprak azotu, fosfor ve yönünden yeterli olduğu, topraktaki yeterli düzeyde mevcut N ve P ve K'dan maksimum düzeyde yararlandığı tespit edilmiştir. Origanum taksonlarının topraklarının N, P ve K içeriğinin vejetatif dönemden generatif olarak geri çevrilebilir bir şekilde yetiştirilir. Farklı lokalitelerden toplanan O. onites ve O. vulgare ssp. hir yüksek takson yaprak P ve Kne sahip olan tüm vejetatif zamanlardan yaprak, tut ve kök, generatiflerinin ise çiçek, kol ve kök olduğu tespit. taksonların, araştırma bölgesinde Yarı Kurak Akdeniz ikliminde ve alüvyon topraklarda yetiştikleri. Büyüme dönemleri arasında, azot bakımından önemli bir toprakin olduğu, fosfor ve potasyum için ise bu tür bir büyümenin gidişatı. O. onlardaki verilerdeki azotlarda bulunan vejetatif ve generatif günlerdeki güncel bilgiler bir bölgede bulunan. Her iki döneminde O. onites ve O. vulgar e ssp. hirsic taksonlarının içerdikleri fosfor ve boyları arasından seçim yaptıklarıtum. Elde edilen istatistiki sonuçlar, bitkideki ve topraktaki besin elementleri arasında önemli bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Araştırma bölgesinden toplanan O. onites' den elde edilen PPO enziminin optimum pH'sının 7.5, O. vulgare ssp. hirtum için ise 7.3 idiler. PPO'nun katekolazdan optimum olduğu her yerde olduğu gibi, bütün lokalitelerden toplanan taksonlarda 30+2 °C olduğuydu. Araştırma materyali olan taksoniarın Vmax/KM değerleri belirlenmiş ve O. onites'in O. vulgare ssp. hirtum'dm daha fazla PPO etkinliğine sahip olduğu inanılır. Bu hayattaki O. onites'in çay olarak daha çok tercih edilirken. Değişik lokalitelerden toplanan O. onites örneği içerisinde en yüksek aktiviteye sahip lokalitenin Ömerköy, O. vulgare ssp. hir için ise Hisaralan olduğuydu. Polifenoloksidaz enziminin kinetik sabitlerinin benzerleri türe yada aynı türdeki organlar ve benzer lokalitelerdeler gibi görünüyorlar. O. onites ve O. vulgare ssp. hirtum taksonlarının kök, kol, yaprak ve çiçeklerinden güvenli hale getirilen PPO'nun temel besin öğesi kinetiği ile ilgili gelişmeleri planlayanlar. Çalışma materyali olan O. onites ve O. vulgare ssp. hirtum taksonlarının içerdikleri besin elementleri ile PPO hakkında bilgiler hakkında bilgi açısından bir ilişkinin olduğu konusunda bilgi sahibidir.

  Bu çalışmada, Origanum onites ve Origanum vulgar e ssp'nin polifenoloksidaz kinetiği ve ekolojik özellikleri incelenmiştir. hirtum karakterize edildi. O. onites ve O. vulgar e ssp. hirtum. O. onites, 0. vulgar e ssp. hirtum, N, P ve K elementleri ve karşılık gelen bitkilerde bu elementlerin maksimum düzeyde kullanımı açısından yeterlidir. Origanum taksonlarının topraklarının N, P ve K element miktarları bitkinin vejetatif dönemi bitip, generatif dönem başladığında azalmıştır. O. onites ve O. vulgar e ssp. Farklı lokalitelerden toplanan hirtum taksonlarında, bitkinin N, P, K miktarlarının en fazla olduğu kısımları vejetatif dönemde sırasıyla yaprak, gövde ve kökler, generatif dönemde ise çiçek, yaprak, gövde ve kökler olmuştur. Araştırma bölgesinde O. onites ve O. vulgar e ssp. hirtum alüvyonlu topraklarda ve yarı kurak akdeniz ikliminde yetişir. Ill Genel olarak, topraklarda bulunan N elementi vejetatif ve generatif dönem arasında önemli ölçüde azalmıştır. Buna karşılık, bu terimler arasında P ve K elementinin değişimi önemli değildi. O. onites'in yaprak elementi vejetatif ve generatif terimler arasında önemli ölçüde değişmektedir. O. onites ve O. vulgar e ssp'deki P ve K elementlerinin miktarı arasında büyük bir korelasyon olduğu bulundu. hirtum ilgili terimlerle. Ayrıca toprakların temel besin elementleri ile bitkiler arasında önemli bir ilişki vardır. O. onites PPO'nun substrat olarak katekol kullanılarak optimum pH ve sıcaklık değerleri sırasıyla pH 7.5 ve 30±2 °C olarak bulunmuştur. O. vulgare ssp. hirtum pH 7.3 ve 30+2 °C değerleri elde edildi. PPO etkinliğine gelince, İlgili takson O. onites'in Vmax/KM değerleri, O. vulgare ssp'den daha yüksek PPO aktivitesine sahiptir. hirtum. Bu sonuca göre O. onites'in çay olarak kullanılması O. vulgare ssp.'ye göre daha fazla tercih edilebilir. hirtum. Farklı lokalitelerden toplanan O. onites örnekleri arasında. En yüksek aktiviteyi gösteren O. onites örnekleri Ömerköy ve Hisaralan'dan 0. vulgare ssp. hirtum. PPO enziminin kinetik sabiti Origanum'un farklı türlerinde, bitkinin farklı bölümlerinde ve farklı lokalitelerde belirlendi. O. onites ve O. vulgare ssp'nin köklerinden, gövdelerinden, yapraklarından ve çiçeklerinden saflaştırılan PPO'nun kinetik sabitleri. hirtum, bu türlerin temel besin elementleri ile karşılaştırıldı. Ayrıca temel besin elementleri ile O'nun PPO aktivitesi arasında da önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. onites ve O. vulgare ssp. hirtum taksonu.
  bağlantı

  https://hdl.handle.net/20.500.12462/269 Koleksiyonlar

  Yorum yap


  • #3
   Türk Origanum onites Uçucu Yağı ve Bileşenlerinin Antiprotozoal Aktivitesi

   Deniz Taşdemir , 1, 2, 3, * Marcel Kaiser , 4, 5 Betül Demirci , 6 Fatih Demirci , 6 ve K. Hüsnü Can Başer 6, 7
   Thomas J. Schmidt, Akademik Editör ve Luisella Verotta, Akademik Editör
   Yazar bilgileri Makale notları Telif hakkı ve Lisans bilgileri Sorumluluk Reddi
   Bu makale, PMC'deki diğer makaleler tarafından alıntılanmıştır .
   Git: Soyut


   Origanum türlerinin uçucu yağı, antimikrobiyal aktivite için iyi bilinir, ancak dar spektrumlu antiprotozoal analizlerde sadece birkaçı değerlendirilmiştir. Burada, Türk Origanum onites L. yağının ve ana bileşenlerinin bir parazitik protozoa paneline karşı antiprotozoal potansiyelini değerlendirdik . Uçucu yağ, O. onites'in kurutulmuş bitki kısımlarından hidrodistilasyon yoluyla elde edildi ve Gaz Kromatografisi-Alev İyonizasyon Dedektörü (GC-FID) ve Gaz Kromatografisi ile Kütle Spektrometrisi (GC-MS) ile analiz edildi. Yağın ve ana bileşenlerinin in vitro aktivitesi Trypanosoma brucei rhodesiense , T. cruzi , Leishmania donovani vePlasmodium falciparum . Yağın ana bileşeni karvakrol (%70,6), ardından linalool (%9,7), p- simen (%7), γ-terpinen (%2,1) ve timol (%1,8) olarak belirlendi. Yağ, T. b.'ye karşı önemli in vitro aktivite gösterdi . rhodesiense (IC 50 180 ng / ml), ve memeli hücreleri için toksik olmadan, anti layişmanya ve antiplasmodial etkisini hafifletirken. Carvacrol, thymol ve 10 ek bol yağ bileşeni aynı panele karşı test edildi; carvacrol ve thymol, yağın in vitro antiparaziter etkisini korudu. içinde T.b. brucei fare modeli, timol, ancak carvacrol değil, hayvanların ortalama hayatta kalma süresini uzattı. Bu çalışma, O. onites'in uçucu yağının potansiyelini göstermektedir. ve protozoal enfeksiyonların tedavisinde bileşenleri.

   Anahtar Kelimeler: Origanum onites , Lamiaceae, Türk kekik, uçucu yağ, karvakrol, timol, antiprotozoal, Trypanosoma
   Git: 1. Giriş


   Origanum (Lamiaceae) cinsi Türkiye florasında 27 tür olmak üzere 31 taksonla temsil edilmektedir [ 1 ]. Antik çağlardan beri kekik, balık, et, sebze ve şaraba tat vermek için ve ayrıca geleneksel Anadolu halk tıbbında çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Origanum türlerinin Anadolu'da kullanımına ilişkin ilk yazılı kayıtlar Hitit İmparatorluğu zamanlarına (MÖ 1600–1200) dayanmaktadır [ 2 ]. Çeşitli Origanum türlerinin (Türkçede “kekik” olarak anılır) yaprakları ve salkımları hala baharat, bitki çayı, uçucu yağ üretimi ve aromatik su veya hidrosol olarak yaygın olarak kullanılmaktadır [ 3 , 4]. Oral olarak kekik yağı müstahzarları, doğal bir antispazmodik, analjezik, antimikrobiyal, balgam söktürücü ve gaz giderici ajan olarak ve öksürük, sindirim bozuklukları ve adet sorunlarına karşı kullanılır. Yağ, antiseptik ve büzücü etkileri nedeniyle topikal olarak uygulanır ve oral antiseptik olarak ve gargara yapmak için yaygın olarak tüketilir [ 4 ]. Kekik otu da Türk ticareti için önemli bir ürün olarak hizmet vermektedir. Yüksek kaliteli ürün standartları nedeniyle, Türkiye son zamanlarda dünya pazarlarına Origanum bitkisi ve yağının önemli ve tercih edilen bir tedarikçisi haline gelmiştir . Kekik ve uçucu yağına olan yüksek talep, aynı zamanda Origanum sp. ülkede, bitkinin yabani hasadını azaltmak [ 5 ]. Origanum onitleri(Türk kekik, İzmir kekik, Ada kekik veya Girit kekik) Türkiye'nin tüm kekik ihracatının %80'ini oluşturmaktadır [ 6 ]. Bitki, yüksek miktarlarda (%80'e kadar) karvakrol [ 4 ] ile nispeten yüksek bir uçucu yağ verimi ile karakterize edilir . Diğer Origanum spp.'ye benzer şekilde , O. onites'in hava kısımlarının infüzyonları ve uçucu yağı, gastrointestinal rahatsızlıklar, diyabet, yüksek kolesterol, lösemi, bronşit ve Türk geleneksel tıbbında birçok başka rahatsızlığın tedavisinde popülerdir [ 5 , 7 ].

   Vektör kaynaklı paraziter bulaşıcı hastalıklar, özellikle üçüncü dünya ülkelerinde yaşayanlar olmak üzere milyonlarca insanı tehdit etmeye devam ediyor. Protozoan parazit cinsi Plasmodium'un neden olduğu sıtma, dişi Anopheles sivrisinekleri yoluyla bulaşır. DSÖ'nün ve kar amacı gütmeyen kuruluşların yoğun çabaları ve son yıllarda artan kamuoyu bilinci, sıtmaya bağlı ölümlerin sayısını 2017'de yarıya indirerek 435.000'e indirdi [ 8 ]. Bununla birlikte, tripanosomiasis veya leishmaniasis gibi diğer vektör kaynaklı hastalıklar hala ihmal edilen tropikal hastalıklar olarak kalmaktadır. Trypanosoma brucei rhodesiensedoğu ve güney Afrika'da insan Afrika tripanosomiasisinin (uyku hastalığı, HAT) etiyolojik ajanıdır. Protist parazit, vücuda Glossina böceklerinin ısırıkları yoluyla girer . Yaklaşık 65 milyon insan HAT riski altındadır [ 9 ]. Trypanosoma cruzi , kan emen triatomin böcekleri tarafından bulaşan Chagas hastalığına (Amerikan tripanazomiyazı) neden olur. Çoğu Latin Amerika'da olmak üzere yaklaşık 7 milyon insan enfekte [ 10 ]. Leishmaniasis'in farklı Leishmania parazitlerinin neden olduğu üç ana formu vardır: viseral, kutanöz ve mukokutanöz leishmaniasis . Birkaç Leishmania türü ( L. donovani, L. infantum ve L. chagasi) hastalığın en tehlikeli formunu temsil eden viseral leishmaniasis'in (Kala-azar) etken maddeleridir. Parazit, enfekte dişi flebotomin tatarcıkları tarafından insana bulaşır. Her yıl dünya çapında 50.000-90.000 yeni vakanın meydana geldiği tahmin edilmektedir [ 11 ]. Tedavi edilmediği takdirde, tüm bu protozoal hastalıklar ölümcüldür. Sürdürülen çabalar vaka sayısını ve ölü sayısını azaltmış olsa da, ilaca dirençli suşların ortaya çıkması ve şu anda kullanılan ilaçların yan etkileri yeni, güvenli ve etkili antiprotozoal ajanlar gerektiriyor.

   Cinchona kabuğu ve Artemisia annua herba ile bunların aktif prensipleri kinin ve artemisinin örneklerinde gösterildiği gibi, şifalı bitkiler ve bunların ikincil metabolitleri, paraziter hastalıklara karşı yeni bileşikler için oldukça değerli kaynakları temsil eder. Bitkilerin parazitik enfeksiyonlar üzerindeki etkilerine yönelik araştırma çabalarının çoğunda sulu veya alkollü özler kullanılmıştır, ancak uçucu yağlar protozoal hastalıkların tedavisinde veya önlenmesinde de etkilidir [ 12 ]. Birkaç Origanum spp. önceki çalışmalarda iç ve dış parazitlerin ve protozoan enfeksiyonlarının büyümesini engellediği gösterilmiştir [ 13 , 14 , 15 , 16 ]. TürkçeOriganum onites ayrıca çok sayıda in vitro ve in vivo biyolojik aktivite için kapsamlı bir şekilde çalışılmıştır [ 7 , 17 ]; bununla birlikte, antiprotozoal aktivitesi hakkında ayrıntılı bir çalışma mevcut değildir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, Türk O. onites uçucu yağının ve bol miktarda bulunan 12 bileşeninin in vitro ve in vivo antiprotozoal aktivitesini kapsamlı bir şekilde değerlendirmektir .

   Git: 2. Sonuçlar

   2.1. Uçucu Yağın Kimyasal Bileşimi


   O. onites'in toprak üstü kısımlarının su ile damıtılması, nispeten yüksek bir uçucu yağ verimi (%2.0 v/w) sağladı . Genel olarak, toplam uçucuların %99.9'unu temsil eden 71 bileşik, GC-FID ve GC-MS analizi ile karakterize edildi (tablo 1). Kimyasal olarak, uçucu yağda karvakrol baskındı (%70.6,Şekil 1). Yağın diğer ana bileşenleri linalool (%9.7), p- simen (%7.0), y-terpinen (%2.1) ve timol (%1.8) idi. Makul düzeyde mirsen ve α-terpinen (her biri %1), terpinen-4-ol, β-karyofillen ve α-terpineol (tümü %0.7), ayrıca α-pinen ve borneol (her ikisi de %0.5) de vardı. saptanmış. Oksijenli monoterpenler, yağ bileşiminin en büyük kısmını (%84.9) oluşturdu, ancak monoterpen hidrokarbonlar (%12.9), seskiterpen hidrokarbonlar (%1.1) ve diğer bileşenler (%13), örneğin alkoller, esterler ve aldehitler de yağ bileşiminde belirlendi. sıvı yağ.   Ayrı bir pencerede aç
   Şekil 1
   Önemli uçucu yağ bileşenlerinin ve bunların türevlerinin yapıları. ME: metil eter. tablo 1


   Origanum onites L. esansiyel yağının kimyasal bileşimi .
   1 1018 Metil 2-metil-bütirat 0.1 HANIM
   2 1024 Metil 3-metil-bütirat tr c HANIM
   3 1032 α-Pinen 0,5 RRI, MS
   4 1035 α-Tujene 0.1 RRI, MS
   5 1076 kamphen 0,2 RRI, MS
   6 1118 β-Pinen tr RRI, MS
   7 1159 δ-3-Karen 0.1 HANIM
   8 1174 Myrcene 1.0 RRI, MS
   9 1188 α-Terpinen 1.0 RRI, MS
   10 1203 limonen 0,2 RRI, MS
   11 1213 1,8-Sineol 0,3 RRI, MS
   12 1218 β-Phellandren 0,2 RRI, MS
   13 1246 ( Z )- β-Ocimen 0.1 HANIM
   14 1255 γ-terpinen 2.1 RRI, MS
   15 1280 p -Simen 7.0 RRI, MS
   16 1290 terpinolen 0.1 RRI, MS
   17 1393 3-oktanol 0.1 HANIM
   18 1450 trans -Linalool oksit ( Furanoid ) tr HANIM
   19 1452 α, p -Dimetilstiren tr HANIM
   20 1452 1-Octen-3-ol 0,3 HANIM
   21 1474 trans -Sabinene hidrat 0,4 HANIM
   22 1478 cis -Linalool oksit ( Furanoid ) 0.1 HANIM
   23 1497 α-Kopaen tr HANIM
   24 1532 kafur tr RRI, MS
   25 1553 Linalol 9.7 RRI, MS
   26 1571 trans-p -Menth-2-en-1-ol tr HANIM
   27 1610 Calaren (= β-gurjunen ) tr HANIM
   28 1611 Terpinen-4-ol 0.7 RRI, MS
   29 1612 β-Karyofillen 0.7 RRI, MS
   30 1620 Selina-5,11-dien tr HANIM
   31 1628 aromadendren 0,2 HANIM
   32 1638 cis-p -Menth-2-en-1-ol tr HANIM
   33 1645 cis -İzodihidrokarvon tr HANIM
   34 1661 alloaromadendren tr HANIM
   35 1670 trans -Pinokarveol tr RRI, MS
   36 1682 δ-Terpineol tr HANIM
   37 1687 α-Humulen tr RRI, MS
   38 1689 trans -Piperitol (= trans-p-Menth-1-en-3-ol ) tr HANIM
   39 1704 y-Muurolen tr HANIM
   40 1706 α-Terpineol 0.7 RRI, MS
   41 1708 Leden 0.1 HANIM
   42 1719 Borneol 0,5 RRI, MS
   43 1740 α-Muurolen tr HANIM
   44 1751 karvon 0.1 RRI, MS
   45 1773 δ-Cadinene 0.1 HANIM
   46 1776 y-kadinen tr HANIM
   47 1798 metil salisilat tr RRI, MS
   48 1845 trans- carveol 0.1 HANIM
   49 1864 p -Cymen-8-ol 0.1 RRI, MS
   50 1940 4-İzopropil salisilaldehit 0.1 HANIM
   51 1983 piperitenon oksit tr RRI, MS
   52 2008 karyofillen oksit 0,3 RRI, MS
   53 2030 metil öjenol tr RRI, MS
   54 2033 epiglobulol tr HANIM
   55 2050 ( E )-Nerolidol tr HANIM
   56 2071 Humulen epoksit-II tr HANIM
   57 2098 globulol tr HANIM
   58 2104 viridiflorol tr HANIM
   59 2113 kimyon alkolü tr RRI, MS
   60 2144 spatülenol 0.1 HANIM
   61 2181 İzotimol (= 2-İzopropil-4-metil fenol ) tr HANIM
   62 2185 y-Eudesmol tr HANIM
   63 2186 öjenol tr RRI, MS
   64 2198 timol 1.8 RRI, MS
   65 2221 İzokarvakrol (= 4-İzopropil-2-metil fenol ) tr HANIM
   66 2239 karvakrol 70.6 RRI, MS
   67 2246 3-İzopropil-2-metil fenol 0.1 HANIM
   68 2250 α-Eudesmol tr HANIM
   69 2257 β-Eudesmol tr HANIM
   70 2300 3-İzopropil-5-metil fenol tr HANIM
   71 2392 Caryophylla-2(12),6-dien-5β-ol (= Caryophyllenol II ) tr HANIM
   monoterpen hidrokarbonlar 12.9
   oksijenli monoterpenler 84.9
   seskiterpen hidrokarbonlar 1.1
   oksijenli seskiterpenler 0,4
   Diterpenler 0,6
   Diğerleri 12.9
   Toplam 99.9
   Ayrı bir pencerede aç
   a RRI: n- alkanlara karşı hesaplanan nispi alıkonma indeksleri ; FID verilerinden hesaplanan % b HP Innowax sütunundaki orijinal standart bileşiklerin bağıl alıkonma endekslerine (RRI) dayalı tanımlama yöntemi; MS, tanımlama, kütle spektrumlarının Wiley ve MassFinder kitaplıklarınınkilerle bilgisayar eşleştirilmesi ve literatür verileriyle karşılaştırılması temelinde gerçekleştirilmiştir. c tr, <0.01. 2.2. Uçucu Yağın İn Vitro Antiprotozoal Aktivitesi ve Sitotoksisitesi


   Uçucu yağ, çoklu ilaca dirençli Plasmodium falciparum'un kan evresi formlarına , Trypanosoma brucei rhodesiense ve T. cruzi'nin tripomastigot formlarına (memeli evresi) ve Leishmania donovani parazitlerinin amastigotlarına (klinik olarak ilgili form) karşı aktivite açısından in vitro olarak test edilmiştir . Da gösterildiği gibiTablo 2, yağ, Afrika tripanozomu T. b.'ye karşı önemli in vitro aktivite gösterdi . rhodesiense (IC 50 0.18 ug / mL) ve anti layişmanya orta (IC 50 17.8 ug / mL) ve antiplasmodial (IC 50 7.9 ug / mL) etkileri. Test edilen en yüksek konsantrasyonda (90 µg/mL) Amerikan tripanozomu T. cruzi'ye karşı hiçbir inhibitör aktivite gözlenmedi . Yağ, en yüksek test konsantrasyonunda (>90 μg/mL) bile memeli hücre hattına (L6) karşı herhangi bir toksisiteden yoksundu. Tablo 2


   Nitro anti protozoal aktivitesi ve sitotoksik potansiyel olarak O. onites (IC uçucu yağ ve bileşenleri 50 ug / ml değerleri). Referans (standart) bileşikler: a melarsoprol, b benznidazol, c miltefosin, d klorokin, e phodophyllotoxin.
   standart bilgi 0.003 bir 0.44 b 0,2 c 0,056 gün 0,004 e
   O. onites Esansiyel Yağı 0.18 ± 0.004 >90 17.8 ± 3.7 7,9 ± 0,3 >90
   karvakrol 0.15 ± 0.04 >90 13,1 ± 3,9 6,4 ± 0,9 48,8 ± 1,1
   timol 0.11 ± 0.01 >90 17,3 ± 4,1 5,7 ± 0,03 51.8 ± 6.2
   α-Pinen 0,42 ± 0,24 >90 81,9 ± 9 10.7 ± 1.2 87,8 ± 3
   Myrcene 22 ± 14,8 >90 48,2 ± 12.7 >20 >90
   α-Terpinen 3,1 ± 1,6 49,1 ± 7,3 10.5 ± 1.7 3,7 ± 1,5 84,7 ± 4,3
   γ-terpinen 32.9 ± 26 >90 >90 >20 >90
   p -Simen 45,0 ± 27 >90 >90 >20 >90
   L -Linalool 3,6 ± 2,5 >90 86,3 ± 2,8 >20 >90
   Terpinen-4-ol 0,66 ± 0,4 46.8 ± 7.4 68,7 ± 14,2 >20 43,3 ± 16.5
   β-Karyofillen 28,9 ± 11,8 50,1 ± 12,5 52,4 ± 17,4 12.8 62.2 ± 7
   α-Terpineol 0,56 ± 0,4 61.0 ± 2.1 75.9 ± 4.7 >20 32,3 ± 0,1
   Borneol 24,3 ± 11,8 >90 52,1 ± 16.6 >20 >90
   karvakrol metil eter 17,0 ± 22 >90 17.5 ± 1.7 >20 >90
   Timol Metil Eter 4,1 ± 1,97 >90 86,0 ± 1,9 >20 >90
   timokinon 0.11 ± 0.02 18,2 ± 4,3 1,7 ± 0,16 2,6 ± 0,16 20,5 ± 8,1
   Stok çözeltiler, uçucu yağ ve bileşenlerinin 10 mg/mL konsantrasyonda %100 Dimetilsülfoksit içinde çözülmesiyle hazırlandı ve deney ortamında daha fazla seyreltildi (maksimum DMSO konsantrasyonu %1). IC 50 değerleri, ortalama iki bağımsız belirlemenin ± sapma araçlardır.

   2.3. Uçucu Yağın Bireysel Bileşenlerinin In Vitro Aktivitesi ve Sitotoksisitesi
   Uçucu yağın önemli in vitro antiprotozoal aktivitesi, yağın ana fenolik monoterpenoid bileşeni olan karvakrolün yanı sıra pozisyon izomeri timol'ü test etmemizi teşvik etti.Şekil 1). İlginç bir şekilde, her iki bileşik de T.b.'ye karşı hemen hemen aynı antitripanozomal aktiviteler sergiledi . rhodesiense , IC ile 50 110 ng değerler / ml (timol) ve 150 ng / ml (karvakrol) (Tablo 2). Leishmanisidal ve plazmosidal potansiyelleri de yağınkiyle oldukça karşılaştırılabilirdi ve her iki bileşik de T. cruzi'ye karşı etkisizdi (Tablo 2). Saf karvakrol ve timol, memeli hücrelerine karşı bir miktar düşük toksisite göstermiştir; Bununla birlikte, bunların seçicilik indeksleri (IC 50 L6, memeli hücrelerine karşı değer / IC 50 parazite karşı değeri) karşı, örneğin T. b. rhodesiense , çok yüksekti (timol için 454.4 ve karvakrol için 327.5,Tablo 2).

   Karvakrol ve timolün önemli antiprotozoal aktivitesi, türevlerini, karvakrol metil eter ve timol metil eterini test etmemizi sağladı.Şekil 1). (ME timol) ikinci bileşim, Afrika tripanozomlarına karşı orta antitrypanosomal aktivitesi (ICso gösterdi 50 (IC 4.1 ug / mL), ve bu CME için gözlenenden daha dört kat daha güçlü olduğu 50 17.0 ug / mL). Bununla birlikte, her iki aktivite de ana bileşiklerden önemli ölçüde düşüktü (Tablo 2). Timokinonu daha da test ettik (Şekil 1), timolün kinon türevi. Bu bileşik, T. b'ye karşı eşdeğerdi. rhodesiense aynı IC ile 50 timol değerleri (ICso 50 110 ng / ml), ve 3 ila yaklaşık gösterdi karşı daha yüksek bir aktiviteye 10 kat L. donovani (IC 50 1.7 ug / mL) ve P. falciparum (IC 50 2.6 ug /mL). Bununla birlikte, antiprotozoal testin ilk turu sırasında, bir renk değişikliği sergileyen timokinon örneğinin kararsızlığını gözlemledik. Test, en duyarlı parazite karşı (dört kez) tekrarlandığında, T. b. rhodesiense , gözlemlenen IC 50değerler ciddi şekilde 0.123 μg/mL'den 039 μg/mL'ye, 8.61 μg/mL'ye ve son olarak da 42,1 μg/mL'ye yükseldi. Başlangıç testinde, thymoquinone L6 hücreleri üzerinde daha yüksek sitotoksisite 2.5 kat uygulanan (IC 50 20.5 ug / mL) timol daha (Tablo 2), parazitlere karşı daha düşük bir seçiciliği gösterir.

   Karvakrol, uçucu yağın ana bileşenidir (%70,6), oysa burada çok daha düşük miktarda (%1,8) bulunan timol, karvakrol'e eşit in vitro antiparaziter aktivite sergilemiştir. Bu, bizi yağın diğer ana bileşenlerini, yani L- linalool (%9,7), p-simen (%7,0) ve γ-terpinen (%2,1) ve ayrıca yağın diğer bazı bileşenlerini test etmeye sevk etti. Yağda nispeten daha düşük yüzdelere sahip ikincisi için, potansiyellerini değerlendirmek için bir eşik (%0,5) belirledik. Böylece, karvakrol ve timole ek olarak, yağın 10 ek bileşeni de aynı in vitro biyoaktivite değerlendirmelerine tabi tutulmuştur. görüntülendiği gibiTablo 2, sadece α-pinen, α-terpineol ve terpinen-4-ol, T. b. rhodesiense (IC 50 değerleri 0.42, 0.56 ve 0.66 ug / mL) ve düşük ya da orta L6 hücrelerine toksisite (IC gösterilen 50 değerleri 87.8, 32.3, ve 43.3 ug / mL, sırasıyla). Buna ek olarak, α-terpinen, eş değerde tripanosidal (gösterdi , T. b. Rhodesiense ) ve anti-sıtma potansiyeli (IC 50 değerleri 3.1 ve 3.7 ug / mL). L- Linalool, T.b.'ye karşı makul antitripanozomal aktiviteye sahip son bileşikti . rhodesiense (IC 503.6 ug/mL). Diğer tüm bileşikler, test panelindeki protozoan parazitler grubuna karşı düşük in vitro antiprotozoal aktivite gösterdi veya hiç göstermedi (Tablo 2). 2.4. Carvacrol ve Thymol'ün In Vivo Trypanocidal Aktivitesi


   Güçlü tripanosidal aktivitelerine dayanarak, O. onites'in uçucu yağı ve ana bileşeni olan carvacrol, T. brucei brucei STIB795 fare modeline karşı bir in vivo aktivite çalışması için seçildi . Karşılaştırma için aynı hayvan modelinde karvakrol ile eşit in vitro aktivite sergileyen timol'ü de test etmeye karar verdik. Yağ ve bileşenleri, 100 mg/kg dozda intraperitoneal (ip) uygulandı, ancak herhangi bir önemli in vivo aktivite göstermedi. Özellikle, timol ile tedavi edilen fareler, tedavi edilmeyen kontrol grubu için 5.25 güne kıyasla hayatta kalma süresinin uzamasını temsil eden 9 günlük bir ortalama hayatta kalma gösterdi (Tablo 3). Pozitif kontrol (pentamidin) ile tedavi edilen fareler tedavi edildi ve 30 gün boyunca hayatta kaldı. Test edilen bileşiklerin sınırlı in vivo etkinliği nedeniyle, a-pinen, a-terpineol ve terpinen-4-ol gibi diğer daha az aktif bileşikler, bir in vivo çalışmaya sunulmamıştır. T.'ye karşı eşit derecede aktif olan timokinon . b. rhodesiense in vitro karvakrol ve timol için, ayrıca, in vitro testler sırasında gözlenen nispeten daha yüksek in vitro toksisitesi ve kararsızlığına dayalı olarak hayvan çalışmalarından hariç tutulmuştur. Tablo 3
   O. onites yağı ve bileşenlerinin T. brucei brucei STIB795 fare modeline karşı in vivo aktivitesi .
   Esans 100 ip 0/4 5.25
   timol 100 ip 0/4 9.0
   karvakrol 100 ip 0/4 5.25
   Kontrol bir - - 0/4 5.25
   standart b 5.0 ip 4/4 >30
   a Ortalama sağkalımı belirlemek için işlenmemiş kontrol. b Pentamidin.

   Git: 3. Tartışma


   Birçok Lamiaceae bitkisine benzer şekilde, Origanum türleri, lokasyona veya kökene bağlı olarak değişen verim ve kimyasal bileşime sahip yüksek seviyelerde uçucu yağ biriktirir. O. onites , dünya çapında kekik ticaretinin başlıca bitkilerinden birini oluşturan, esas olarak Türkiye ve Yunanistan'da yetişen, dar yayılı bir Doğu Akdeniz türüdür [ 18 ]. Daha önce yapılan bir çalışmada, Türkiye anakarasına komşu bir Yunan adası olan Sakız Adası'ndan toplanan Yunan O. onitlerinin uçucu yağı en yüksek uçucu yağ verimini (%3-7 v/m kuru yaprak ve çiçek salkımı) ve en yüksek karvakrol'u vermiştir. içerik (%69,0-%92,6) ([ 18 ]. Türkçe O. onitesiki kemotipi vardır: (i) karvakrol tipi (%66,5-%80,4 karvakrol içeriği ile) ve (ii) linalool tipi (%90,0-91,9 ile) linalool içeriği [ 6 ]. Açıktır ki, burada incelenen bitki materyali, bir karvakrol kemotipini temsil eder. Türk O. onites uçucu yağının yağ verimi ve kimyasal bileşimi de mevsimsel farklılıklar göstermektedir. Yapraklardaki maksimum uçucu yağ ve en yüksek karvakrol içeriğinin Temmuz [ 19 ]'da meydana geldiği gösterilmiştir .

   Türkiye'de O. onites otu ve uçucu yağı ve hidrosolü bir dizi rahatsızlık için rutin olarak kullanılmaktadır ve çeşitli biyolojik ve farmakolojik aktiviteler için test edilmiştir [ 7 ]. Türk Lamiaceae bitkilerinden [ 20 , 21 , 22 ] antiprotozoal bitkileri ve doğal ürünleri belirleme çabalarımızın devamında, Türk O. onites uçucu yağının bir protozoan parazit paneline karşı in vitro antiprotozoal aktivitesini incelemeye karar verdik ve test ettik. seçiciliği belirlemek için bir memeli hücre hattına karşı potansiyel toksisitesi. Yağ, P. falciparum ve L. donovani'ye karşı orta derecede aktifti., ancak Afrika tripanozomunun tripanomastigot formlarına karşı çok yüksek etkinlik sergiledi T. b. rhodesiense , aynı Amerikan tripanozomu T. cruzi formlarına karşı inaktif iken . Ayrıca, yağ, memeli hücrelerine karşı hiçbir toksisite göstermedi. Bu nedenle, O. onites yağının temel bileşiği olan karvakrolün, onun izomer timolünün ve diğer 10 ayrı terpenoid bileşeninin (yağda %0.5'e kadar bolluğa sahip) potansiyel katkıları için in vitro aktivitesini değerlendirmeye karar verdik . yağın genel aktivitesi. Karvakrol ve timol, T'ye karşı çok yüksek bir seçicilikle, tüm test organizmalarına karşı yağınkine eşit aktivite uygulamıştır . b. rhodesiense. Farelerde in vivo tripanosidal aktivite için test edildiğinde, yalnızca timol, enfekte olmuş farelerin hayatta kalma süresini uzatırken, uçucu yağ ve karvakrol etkisizdi. Bildiğimiz kadarıyla bu, bir T. brucei in vivo hayvan modelinde timolün herhangi bir in vivo aktivitesine ilişkin ilk rapordur .

   Uçucu yağların ve bileşenlerinin antimikrobiyal aktivitesi uzun zamandır bilinmektedir ve son yıllarda araştırma ilgisi almaya devam etmektedir. Çok sayıda antibakteriyel veya antifungal aktivite tarama çalışmasına kıyasla, endo veya ektoparazitlerin tedavisi için uçucu yağların potansiyelini ve bunların bileşenlerini değerlendirmek için çok az çalışma yapılmıştır [ 12 , 23 ]. Birkaç Origanum türünün uçucu yağlarının insan veya hayvan parazitlerine karşı antiparaziter aktiviteler sergilediği rapor edilmiştir. İnsan çalışmalarda, oral kekik yağı bağırsak parazitleri karşı yüksek aktivite gösterir emülsifiye verilen Blastocystis hominis, Entamoeba hartmanni ve Endolimax nana [ 14]. %5 Greek O. vulgare subsp. hirtum yağı (ve %95 doğal yem sınıfı inert taşıyıcı), kümes hayvanlarında hemorajik çekal koksidiyoza neden olan bir endoparazit olan Eimeria tenella ile enfekte olmuş tavuklara karşı da etkiliydi [ 15 ]. Yüksek oranda seyreltilmiş (%1) sulu bir kekik yağı çözeltisi , bir ektoparazit olan baş biti Pediculus humas capitis'i öldürür [ 13 ].

   Birkaç Origanum türünün uçucu yağları , genellikle tek parazitler veya aynı parazit cinsinin farklı türleri üzerinde dar spektrumlu antiprotozoal aktivite çalışmalarına tabi tutulmuştur. Fujisaki ve arkadaşları (2012) %26 karvakrol içeren kekik yağı (bitkinin tür adı ve yağın tam kimyasal bileşimi verilmemiştir) dahil 47 uçucu yağın antiplazmodiyal aktivitesini değerlendirmiştir. Karşı in vitro sıtmaya karşı aktivitenin gösterdi yağı, hem de kendi bileşenlerinin timol ve karvakrol, S. falciparium'dan bir IC ile FCR-3 soyu 50 10 ug / mL [değerinin 24 ]. O. vulgare [ 25 ] ve O. compactum esansiyel yağının in vitro antimalaryal gücüFas'tan toplanan [ 26 ], sırasıyla çok düşük ila orta arasındaydı. Karvakrol klorokin'e dirençli karşı etkisiz olduğu bildirilmiştir Plasmodium falciparum (IC suşu 50 > 1 mM) [ 27 ], IC ile timol sergilemiştir İn vitro anti malarya aktivitesi ise 50 4.5 ug / mL [değerinin 28 ]. İkinci aktivite, çalışmamızda gözlemlenene çok benzer.

   Brezilya O virens uçucu yağ karşı çok az aktivite göstermiştir L. infantum promastigotları (IC 50 196 ug / mL, MTT deneyi 24 saat) [ 29 ], ve hatta daha düşük aktivite Brezilya sarf edildi O vulgare doğru L. amazonesis promastigotlar (IC 50 405.5 μg/mL, MTT, 72 h), ana bileşenler cis - p -menth-2-en-1-ol (%33.9) ve linalil asetat (%13.9) ile [ 30 ]. Faslı O. compactum'un çiçek açma aşamasındaki hava kısımlarından elde edilen uçucu yağ, L. tropica, L. major ve L. infantum'a karşı test edildiğinde.En yüksek gücü ikinci (IC karşı gözlendi 50 0.02 ug / mL MTT, 72 saat inkübasyondan). Bu yağ, karşılaştırılabilir miktarlarda karvakrol, timol, p- simen ve y-terpinen içerir [ 31 ]). Çeşitli karşı karvakrol in vitro etkinlik ve Orta Leishmania spp., Karşı, örneğin , L. infantum (IC 50 7.35 ug / mL arasında bir değer), [gösterilmiştir 32 ]. Monoterpen fenoller timol ve promastigot formlarına karşı karvakrol etkinlik gösterse de, L. chagasi [ 33 , 34 ] IC 509,8 μg/mL (timol) ve 2,3 μg/mL (karvakrol) değerleri. Timol ve karvakrolün yarı sentetik olarak hazırlanmış Morita-Baylis-Hillman eklentileri , kutanöz leishmaniasis'in etken maddelerinden biri olan L. amazonensis'in promastigotlarına karşı ana bileşiklere göre in vitro olarak üstün aktivite ve daha düşük toksisite sergiler [ 35 ]. Timolün yanı sıra benzoil ve asetil türevleri, L. infantum chagasi'nin hem promastigotlarına hem de amastigotlarına karşı in vitro leishmanicidal aktivite sergiler [ 36 ]. Youssefi ve diğerleri tarafından çok yeni bir çalışma. (2019), hem carvacrol hem de timolün L. infantum promastigotlarına (IC 50) karşı orta ve karşılaştırılabilir leishmanisidal etkilerini bildirmiştir.değerleri, sırasıyla 9,8 ve 7,2 μg/mL) 24 saatlik bir MTT tahlilinde [ 37 ]. Birkaç Origanum spp. ayrıca timol ve karvakrol gibi temel yağlar, birçok karşı değerlendirilmiştir Layişmanya önce türleri, ancak mevcut çalışma ilk kez amastigotların üzerinde kekik yağı etkisini ve bileşenleri (klinik olarak anlamlı bir şekilde) bildirdi L. donovani viseral neden leishmaniasis, hastalığın en ciddi şeklidir.

   Santoro et al. (2007), O. vulgare esansiyel yağının Amerikan tripanozomu T. cruzi'nin evrimsel formlarının büyümesi ve üst yapısı üzerindeki etkisini araştırdı [ 38 ]. IC 50 kekik yağı ile epimastigotes ve trypomastigotes 24 saat inkübe etmek suretiyle elde edilen değerler (sırasıyla, 175 ve 115 ug / mL) düşüktü. Timol, aynı test koşulları altında test edilmiştir, IC ile, daha iyi bir etkinlik gösterdi 50 62 ug değerler / ml (epimastigotes) ve 53 ug / mL (trypomastigotes) [ 38 ]. Escobar ve ark. (2010), timol (IC 50 3.2 ug / mL) hücre içi amastigotların karşı aktif olduğu bulunmuştur , T.-cruzi-enfekte Vero hücreleri, seçici indeksi 10'dan büyük [ 39 ].

   İnsan Afrika tripanosomiasisine T. brucei brucei'nin iki alt türü , yani T. brucei gambiense ve T. brucei rhodesiense neden olur . Portekiz esansiyel yağı O. virens biraz benzer bir kimyasal bileşime (karvakrol% 68.2, γ-terpinen% 7.9 ile, p Türk için -cymene% 7.4, β-mirsen% 2.4, ve timol% 2,1) O. onites orta derece T. b.'ye karşı in vitro tripanosidal aktivite . brucei (IC 50 24.0 ug / mL) [ 40 ]. Bu sonuçlar, T. brucei rhodesiense'ye karşı O. onites yağı ile elde ettiğimizden 130 kat daha düşüktür .. Tutarsızlık, farklı Trypanosoma türlerinin (AnTart 1 suşu, vahşi tip), kuluçka süresinin ve farklı metodolojilerin kullanılmasından kaynaklanabilir. Karvakrol ve timol karşı etkinlik göstermiştir T. brucei brucei IC ile (yaşam aşamasında veya form bildirilmemiştir) 50 11.3 ve 22.9 ug / mL [değerleri 41 ]. Bildiğimiz kadarıyla, timol hiçbir zaman test edilmedi veya T. brucei rhodesiense alt türlerine karşı in vitro aktiviteye sahip olduğu bildirilmedi .

   Birkaç çalışma, timol ve onun yarı sentetik türevlerinin Leishmania ve Trypanosoma tipi parazitik kinetoplastidlere karşı in vivo aktivitesini değerlendirmiştir . L. infantum chagasi ile enfekte BALB/c farelerine 30 gün boyunca 100 mg/kg/gün (ip) dozda benzoil ve asetil-timol uygulaması in vivo aktivite göstermiştir [ 36 ]. Düşük leishmanisidal aktiviteye rağmen, farelerde 30 gün boyunca oral timol (ve di-nitro türevi) uygulaması parazit yükünü önemli ölçüde azalttı (standart glukantime %100 karşı %67.8) [ 42 ]. Timolün ayrıca anti -Trypanosoma-cruzi sergilediği de gösterildi.in vivo etki. Timolün enfekte albino farelere 200 mg/kg/gün dozunda intragastrik yoldan uygulanması üzerine, enfeksiyondan sonraki 22. günde parazitemide önemli bir azalma gözlemlendi [ 43 ]. Youssefi et al. (2019), L. infantum ile enfekte hamsterlerde karvakrol, timol ve linalool (100 mg/kg, ip yolu) test etti ve timolün hamster karaciğeri üzerinde en düşük yan etkilere sahip en etkili ve en güvenli metabolit olduğu sonucuna vardı [ 37 ] . Bildiğimiz kadarıyla, bizimki, bir T. brucei brucei modelinde Afrika tripanozomları ile enfekte olmuş farelerin yaşam süresini uzatmak için timolün potansiyelini gösteren ilk in vivo çalışmaydı .

   Türk O. onites uçucu yağının diğer üç ana bileşeni (linalool, p- simen ve γ-terpinen), yalnızca Origanum uçucu yağlarında bulunan ana linalool enantiyomeri olan L - linalool [ 44 ], makul T göstermiştir. . B. rhodesiense aktivitesi (ICso 50 3.6 ug / mL). p- Simen ve y-terpinen, test edilen parazitlerin herhangi birine karşı herhangi bir önemli aktiviteden yoksundu. Yağda %0.5'e kadar konsantrasyona sahip diğer yedi bileşen protozoan panele karşı değerlendirildiğinde, T. b. rhodesienseen duyarlı parazit olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle, α-pinen, terpinen-4-ol ve α-terpineol en aktifti, ancak test panelindeki diğer üç parazite karşı önemli aktiviteden yoksundular (Tablo 2). Mikus et al. (2000), terpinen-4-ol karşı iyi aktivite göstermiştir T. brucei kan formları (ED 50 ile 0.02 ug / mL) olarak 1000 kat insan hücre hattı [daha parazit fazla seçicilik 45 ]. α-Pinen karşı aktif olduğu gösterilmiştir , T. cruzi epimastigotes ve amastigotların (IC 50 değerleri 2.74 ve 1.92 ug sırasıyla / ml [ 46 ], ve aynı zamanda kan akışı trypomastigotes kültürleri T. brucei brucei , IC ile 50 değerine 2,9 μg/mL [ 40 ] Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışma α-terpineolün ilk raporuydu. α-Terpinen hem T.b. rhodesiense hem deİhmal edilebilir toksisite ile P. falciparum . T. evansi ile enfekte olmuş farelerin a-terpinen ile tedavisinin hayvan ömrünü uzattığı gösterilmiştir [ 47 ]. Mevcut çalışma ilk kez in vitro antiplazmodiyal, antileishmanial bildirdi. ve T. b.'ye karşı tripanosidal aktivite . a-terpinene ait rhodesiense ve T. cruzi .

   Antiprotozoal dahil olmak üzere antimikrobiyalin altında yatan mekanizma, uçucu yağların ve monoterpenlerinin etkileri tam olarak anlaşılamamıştır [ 34 ]. Hücre zarı tarafından kolay absorpsiyona izin veren yüksek derecede lipofilik yapıları nedeniyle, genel olarak bunların lipofilik membranların değiştirilmesinde ve bozulmasında ve parazitlerin lipid metabolizmasının inhibisyonunda yer aldıkları kabul edildi [ 48 , 49 ]. Ancak, Santoro ve ark. (2007), uçucu yağların hücre zarına nüfuz ettiğini ve parazit membran bütünlüğünü bozarak değil, sitoplazmik metabolik yolları veya organelleri etkileyerek parazitleri öldürdüğünü belirtmişlerdir [ 38].]. Bu nedenle, yağların ve bileşenlerinin etki mekanizması oldukça karmaşık görünmektedir. Birkaç yeni çalışma, in silico yöntemlerini kullanan potansiyel hedefleri araştırdı [ 50 , 51 ].

   Mevcut çalışma, karvakrol ve timolün, O. onites uçucu yağının in vitro antiprotozoal aktivitesini, yağa önemli ölçüde üstün aktivite göstermeden tamamen koruduğunu gösterdi . Böyle bir fenomen, yani uçucu yağların tek ana bileşenlerinin orijinal yağın aktivitesini aşmaması, daha önce gözlemlenmişti [ 52 ]. Bazı çalışmalar, birkaç tekli yağ bileşeninin bir kombinasyonunun in vitro ve in vivo sinerjistik bir antiparazitik aktivite göstermiştir [ 52 , 53 ]. Timol ve karvakrolün in vitro olarak T. b. rhodesiense. Farelerde in vivo test edildiğinde, timolün bir miktar etkisi oldu, ancak karvakrol ve uçucu yağ etkisizdi. İn vitro ve in vivo etkinlik arasındaki farklılık, örneğin düşük çözünürlük, in vivo kararsızlık, hidroliz ve ilgilenilen bileşiğin oksidasyonundan kaynaklanan ilaç keşfinde karmaşık ve yaygın bir sorundur. Uçucu yağlar, lipofilik, sıvı ve uçucu bileşiklerin yağlı karışımlarıdır. Hayvanlarda uçucu yağların in vivo etkilerinin azaldığı bildirilmiştir [ 54 , 55 ]. Bu tür optimal olmayan farmakokinetik ve fizyokimyasal özellikler, örneğin çok hızlı emilim, zayıf çözünürlük, zayıf biyoyararlanım ve eliminasyon hızı, uçucu yağların ve bunların uçucu bileşenlerinin ilaç olarak geliştirilmesinde büyük engeller olarak kabul edilir [ 56 ,57 ]. Katı formülasyon teknikleri (örn., mikrokapsülleme, lipozomlar, nanopartiküller), bu tür hidrofobik yağların kontrollü salınımı ve hedefli dağıtımı için kullanılır [ 57 , 58 , 59 , 60 ]. Bu tür teknikler ayrıca uçucu yağlar ve bunların terpenoid bileşenleri (kuvvetli koku, tat, buharlaşma, bozunma ve ışığa, havaya ve sıcaklığa duyarlılık) ile ilgili ek sorunları da ele alır [ 61 ].

   Karvakrol ve timol gibi fenolik bileşiklerin biyoaktivitesinde hidroksil grubunun varlığının önemi iyi bilinmektedir [ 62 , 63 ]. Buna göre, bu bileşiklerin metil eter türevleri, T.b'ye karşı 40-90 kat daha az güçlüydü . orijinal bileşiklerden daha rhodesiense (Tablo 2). Timolün aktivitesi, karvakrolden daha asidik olabilen fenolik hidroksil grubunun karakteristik özelliğine atfedilir ve dolayısıyla, bir delokalize elektron sisteminin varlığı nedeniyle daha aktiftir [ 63 ]. Timokinon, timole eşdeğer tripanosidal aktiviteye sahiptir ve gelişmiş antileishmanial ve antiplazmodiyal etkiler uygular; bununla birlikte, in vitro testler sırasında gözlenen kararsızlık nedeniyle, hayvan modeli çalışmalarından çıkarılmıştır. Bildiğimiz kadarıyla, bu, yağın ve 12 bileşeninin dört farklı parazitik protozoa, sitotoksisite ve son olarak in vivo aktivite testine karşı in vitro antiprotozoal aktivite değerlendirmelerini içeren herhangi bir Origanum türünün uçucu yağı üzerinde gerçekleştirilen en kapsamlı ve derinlemesine çalışmadır. .

   Git: 4. Malzemeler ve Yöntemler

   4.1. Reaktifler ve Kimyasallar


   Yüksek saflıkta (>%95), reaktiflerde ve çözücülerde saf uçucu yağ bileşikleri çeşitli ticari kaynaklardan, yani Sigma-Aldrich, Fluka, Merck, Frutarom ve Roth'dan elde edildi. Biyo-tahlillerde kullanılan standart bileşiklerin kökeni aşağıdaki gibidir: klorokin difosfat (Sigma-Aldrich, Buchs, İsviçre), benznidazol (Epichem Ltd., DNDi, Cenevre'den alınmıştır), melarsoprol (Arsobal Sanofi-Aventis, WHO, Cenevre'den alınmıştır). ), miltefosin (Sigma-Aldrich, Buchs, İsviçre), podofillotoksin (Sigma-Aldrich, Buchs, İsviçre) ve pentamidin (Sigma-Aldrich, Buchs, İsviçre). 4.2. Bitki Materyali ve Uçucu Yağın İzolasyonu


   Bitki materyali Altes Ltd.'den (Antalya, Türkiye) alınmış ve birimiz tarafından tanımlanmıştır (KHC Başer, Türkiye). Bir fiş örneği, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı'na, Eskişehir (ESSE 14567) yatırılır. Bitkinin havayla kurutulmuş tüm hava kısımları, uçucu yağı üretmek için bir Clevenger cihazı kullanılarak 3 saat boyunca hidrodistilasyona tabi tutuldu. Yağ verimi %2 ( v / w ) idi. 4.3. Gaz Kromatografi Analizleri


   O. onitesyağ, bir Agilent GC–kütle seçici dedektör (MSD) sistemi kullanılarak GC-FID ve GC-MS ile analiz edildi. GC-MS analizleri, bir Agilent 5975 GC-MSD sistemi ile gerçekleştirilmiştir. Taşıyıcı gaz olarak helyum (0.8 mL/dak) ile bir Innowax kaynaşmış silika kapiler kolonu (60 m x 0.25 mm, 0.25 um film kalınlığı) kullanıldı. Fırın sıcaklığı 10 dakika boyunca 60 °C'de tutuldu, daha sonra 4 °C/dk hızında 220 °C'ye programlandı, daha sonra 220 °C'de 10 dakika sabit tutuldu ve son olarak bir oranda 240 °C'ye programlandı. 1 °C/dk. Enjektör sıcaklığı 250 °C'ye ayarlandı. Bölünmüş akış 50:1'e ayarlandı. Kütle spektrumları, m/z 35-450 kütle aralığında 70 eV'de kaydedildi. GC analizleri, bir Agilent 6890N GC sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. FID dedektör sıcaklığı 300 °C'ye ayarlandı, ve aynı çalışma koşulları, GC-MS analizlerinde kullanılan aynı sütunun bir kopyası ile kullanılmıştır. Eşdeğer tutma sürelerini elde etmek için eşzamanlı otomatik enjeksiyon yapıldı. Ayrılan bileşiklerin nispi yüzdeleri, GC-FID kromatogramlarındaki tepe alanlarının entegrasyonundan hesaplandı (tablo 1). Uçucu yağ bileşenlerinin tanımlamaları, nispi alıkonma sürelerinin otantik numunelerinkilerle karşılaştırılması veya nispi alıkonma indekslerinin (RRI) n- alkan serileri ile karşılaştırılması yoluyla gerçekleştirilmiştir . Ticari (Wiley GC/MS Library, MassFinder Software 4.0) [ 64 , 65 ] ve şirket içi “Başer Library of Essential Oil Contituents” ile bilgisayar eşleştirmesi, orijinal bileşikler ve bilinen yağların bileşenleri ile oluşturulmuştur. 4.4. Plasmodium falciparum için In Vitro Testi


   Ve eritrosit aşamaları karşı etkinlik P. falciparum değiştirilmiş in vitro bir kullanılarak belirlendi [ 3 H] -hypoxanthine dahil deneyi [ 66 , 67 chloroquine- ve primetamin dayanıklı K1 suşu [kullanarak], 68 ]. Bileşikler 10 mg / mL DMSO içerisinde çözündürüldü ve daha fazla HEPES (5.94 g / l), NaHCO ile takviye edilmiş hipoksantin olmaksızın RPMI 1640 ortamında inkübe parazit kültürlerine ilave önce ortam içinde seyreltildi 3(2,1 g/L), neomisin (100 U/mL), AlbumaxR (5 g/L) ve yıkanmış insan kırmızı hücreleri A+ %2,5 hematokritte (%0,3 parazitemi). 90 ila 0.123 µg/mL aralığını kapsayan yedi adet 3 kat seyreltme adımından oluşan seri ilaç seyreltmeleri hazırlandı. 96 oyuklu plakalar, 37 °C'de nemlendirilmiş bir atmosferde inkübe edildi; % 4 CO 2 ,% 3 O 2 ,% 93, N 2 . 48 saat sonra 50 μL 3Plakanın her bir kuyucuğuna H-hipoksantin (=0.5 uCi) ilave edildi. Plakalar, aynı koşullar altında 24 saat daha inkübe edildi. Plakalar daha sonra bir Betaplate™ hücre toplayıcı (Wallac, Zürih, İsviçre) ile toplandı ve kırmızı kan hücreleri bir cam elyaf filtreye aktarıldı ve ardından damıtılmış su ile yıkandı. Kurutulmuş filtreler, 10 mL sintilasyon sıvısı içeren bir plastik folyoya yerleştirildi ve bir Betaplate™ sıvı sintilasyon sayacında (Wallac, Zürih, İsviçre) sayıldı. Sonuçlar, her ilaç konsantrasyonunda oyuk başına dakika başına sayım (CPM) olarak kaydedildi ve işlenmemiş kontrollerin yüzdesi olarak ifade edildi. IC 50 değerleri, Microsoft Excel kullanılarak sigmoidal inhibisyon eğrilerinden yola çıkılarak hesaplanmıştır. Pozitif kontrol ilacı olarak klorokin kullanıldı. 4.5. Trypanosoma brucei rhodesiense için In Vitro Testi


   Trypanosoma brucei rhodesiense STIB 900 suşu, 1982'de Tanzanya'daki bir insan hastadan izole edildi ve birkaç fare pasajından sonra klonlandı ve aksenik kültür koşullarına adapte edildi, bu tahlilde kullanıldı [ 69 ]. 25 mM HEPES, 1 g/L ek glikoz, %1 MEM esansiyel olmayan amino asitler (100×), 0,2 mM 2-merkaptoetanol, 1 mM Na-piruvat ve %15 ısıyla inaktive edilmiş minimum esansiyel ortam (50 μL) 96 oyuklu bir mikrotitre plakasının her bir oyuğuna at serumu ilave edildi. 90 ila 0.123 ug aralığını kapsayan yedi 3-kat seyreltme adımı seri ilaç seyreltileri / ml hazırlanmış, ve daha sonra 4 x 10 edildi 4 kan akışı formları T. b. rhodesiense STIB 900 uL 50 her bir oyuğuna ilave edildi ve plaka,% 5 CO altında 37 ° C'de inkübe edildi 272 saat atmosfer. Resazurin solüsyonu (resazurin, 100 mL çift damıtılmış su içinde 12.5 mg) (10 μL) daha sonra her bir oyuğa ilave edildi ve 2-4 saat daha inkübe edildi [ 70 ]. Testin sonunda plakalar, 536 nm'lik bir uyarma dalga boyu ve 588 nm'lik bir emisyon dalga boyu kullanılarak bir Spectramax Gemini XS mikroplaka florometresi (Molecular Devices Cooperation, Sunnyvale, CA, ABD) ile okundu. Veriler, mikroplaka okuyucu yazılımı Softmax Pro (Molecular Devices Cooperation, Sunnyvale, CA, ABD) kullanılarak analiz edildi. Standart ilaç olarak melarsoprol kullanıldı. 4.6. Trypanosoma cruzi için In Vitro Assay


   Sıçan iskelet miyoblastları (L-6 hücreleri), 24 saat boyunca %10 FBS ve 2 mM L-glutamin içeren 100 uL RPMI 1640 ortamında 96 oyuklu mikrotitre plakalarına (2000 hücre/oyuk) ekildi. Bundan sonra, ortam çıkarıldı ve β-galaktosidaz ( Lac Z ) genini içeren 5000 tripomastigot T. cruzi Tulahuen suşu C2C4 içeren oyuk başına 100 μL ile değiştirildi [ 71]. Ortam, 48 saat sonra kuyucuklardan çıkarıldı ve 90 ila 0.123 µg/mL aralığını kapsayan yedi adet 3 kat seyreltme adımından oluşan bir seri ilaç seyreltmesi olan veya olmayan 100 uL taze ortam ile değiştirildi. 96 saatlik inkübasyondan sonra, plakalar kontrollerin büyümesini ve steriliteyi sağlamak için ters çevrilmiş bir mikroskop altında incelendi, ardından tüm oyuklara CPRG/Nonidet (50 L) substratı eklendi. 2-6 saat içinde bir renk reaksiyonu gelişti ve 540 nm'de fotometrik olarak okunabildi. Veri grafik programı Softmax Pro (Molecular Devices işbirliği, Sunnyvale, CA, ABD) ve IC aktarıldı 50 değerleri sigmoidal doz yanıt eğrilerinden hesaplanmıştır. Referans ilaç Benznidazol idi. 4.7. Leishmania donovani için In Vitro Assay


   Ve amastigotların L. donovani (suş MHOM / ET / / L82 67) SM ortamı içinde, 37 ° C'de ya aksenik kültürde büyütülmüştür [ 72 ]% 5 CO atmosferi altında,% 10 ısı ile inaktive edilmiş FBS ile desteklenmiş, pH 5.4 ile 2 . 10 5 ile kültür ortamı (100 μL)seri ilaç seyreltmesi olan veya olmayan aksenik kültürden amastigotlar 96 oyuklu mikrotitre plakalarına ekildi. 90 ila 0.123 μg/mL aralığındaki dilüsyonları kapsayan seri ilaç hazırlandı. 72 saatlik inkübasyondan sonra, kontrollerin ve steril koşulların büyümesini sağlamak için plakalar ters çevrilmiş bir mikroskop altında incelendi. Daha sonra her bir kuyucuğa 10 µL resazurin solüsyonu (12.5 mg resazurin 100 mL çift distile suda çözülmüş) ilave edildi ve plaklar 2 saat daha inkübe edildi. Plakalar daha sonra 536 nm'lik bir uyarma dalga boyu ve 588 nm'lik bir emisyon dalga boyu kullanılarak bir Spectramax Gemini XS mikroplaka florometresi (Molecular Devices Cooperation, Sunnyvale, CA, ABD) ile okundu. Veriler Softmax Pro yazılımı (Molecular Devices Cooperation, Sunnyvale, CA, ABD) kullanılarak analiz edildi. Floresanda bir azalma (=inhibisyon), kontrol kültürlerinin floresan yüzdesi olarak ifade edildi ve ilaç konsantrasyonlarına karşı çizildi. Sigmoidal inhibisyon eğrilerinden, IC50 değer hesaplandı. Referans ilaç olarak Miltefosin kullanılmıştır. 4.8. Memeli Hücrelerinde Sitotoksisite için In Vitro Testi


   Deneyler, 96 oyuklu mikrotiter plakalar (4 x 10 gerçekleştirilmiştir 4   her bir% 1 L-glutamin (200 mM) ve% 10 FBS ile takviye edilmiş RPMI 1640 ortamı, 100 uL ihtiva eden, iyi L6 hücre /). L6 hücreleri, sıçan iskelet miyoblastlarından türetilen birincil hücre dizisidir [ 73 , 74 ]]. 90 ila 0.123 µg/mL aralığını kapsayan yedi adet 3 kat seyreltme adımından oluşan seri ilaç seyreltmeleri hazırlandı. 72 saatlik inkübasyondan sonra plakalar, kontrollerin ve steril koşulların büyümesini sağlamak için ters çevrilmiş bir mikroskop altında incelendi. Resazurin solüsyonu (10 μL) (100 mL çift damıtılmış su içinde 12.5 mg resazurin) daha sonra her bir oyuğa ilave edildi ve plakalar 2 saat daha inkübe edildi. Plakalar daha sonra 536 nm'lik bir uyarma dalga boyu ve 588 nm'lik bir emisyon dalga boyu kullanılarak bir Spectramax Gemini XS mikroplaka florometresi (Molecular Devices Cooperation, Sunnyvale, CA, ABD) ile okundu. Veriler, mikroplaka okuyucu yazılımı Softmax Pro (Molecular Devices Cooperation, Sunnyvale, CA, ABD) kullanılarak analiz edildi. Sigmoidal inhibisyon eğrilerinden, IC 50değerler hesaplandı. Podofillotoksin pozitif kontroldü. 4.9. In Vivo Trypanocidal Aktivite Değerlendirmesi


   Farelerde in vivo etkinlik çalışmaları, İsviçre “Bundesamt für Veterinärwesen” in hayvan haklarının korunmasına ilişkin kural ve düzenlemelere (“Tierschutzverordnung”) göre İsviçre Tropikal ve Halk Sağlığı Enstitüsünde (Basel) (Lisans numarası 2813) gerçekleştirilmiştir. Kanton Basel-Stadt, İsviçre veterinerlik ofisi tarafından onaylandılar. 20-25 g ağırlığındaki dört dişi NMRI faresinden oluşan gruplar 10 Gün 0 (d0) ip enfekte edilmiştir 5 arasında kan formlarına T. brucei brucei bileşikleri DMSO 10 seyreltilmiş 100% dekstroz içerisinde formüle edilmiş suş 427 bir türevidir Stib 795, - distile suda katlayın. Fareler, dört ardışık gün boyunca (enfeksiyon sonrası d3 ila d6 arası) Origanum onites ile tedavi edildi.yağ, ayrıca karvakrol ve timol, ip yolu ile 100 mg/kg'da. Bir grup, tedavi edilmeyen kontroller olarak görev yaptı ve diğer iki grup, sırasıyla standart ilaçlar pentamidin (4 gün boyunca 5 mg/kg) ve melarsoprol (4 gün boyunca 2 mg/kg) ile tedavi edildi. Farelerin parazitemi seviyeleri, 7. Günde ve daha sonra enfeksiyondan 30. Güne kadar haftada iki kez kuyruk kanının mikroskobik incelemesiyle kontrol edildi. 30 günlük gözlem süresi boyunca kuyruk kanında parazitemi nüksü saptanmadığında fareler iyileşmiş olarak kabul edildi. Nüks günü ve hayatta kalma günleri kaydedildi.

   Git: 5. Sonuçlar


   Kekik yağının çok çeşitli sağlık yararları gösterdiği bilinmektedir. Mevcut çalışma, bulaşıcı paraziter hastalıklar alanında kekik yağı ve bileşenlerinin başka bir potansiyel kullanımını ekledi. Yağ ve ana bileşenleri, farelerde önemli in vivo iyileştirici aktiviteye sahip olmamasına rağmen, yağın diğer bileşenleri veya klinik olarak kullanılan antiprotozoal ilaçlar ile birleştirildiklerinde sinerjistik etkilere sahip olabilirler ve gelişmiş biyoaktivite sergileyebilirler. Bu tür küçük, kararlı ve ucuz yağ bileşenleri, örneğin timol, geliştirilmiş aktivite profillerine sahip yeni yarı sentetik antiparaziter ajanlar sağlamak için başlangıç ​​materyali olarak hizmet edebilir.

   Git: Yazar Katkıları


   Kavramsallaştırma, DT, FD ve KHCB; soruşturma, BD ve MK; yazma—orijinal taslak hazırlama, DT; yazma—inceleme ve düzenleme, DT

   Git: Finansman


   Bu araştırma hiçbir dış finansman almamıştır.

   Git: Çıkar çatışmaları


   Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması beyan etmemektedir.

   Git: Dipnotlar
   Numune Bulunabilirliği: Tüm bileşiklerin numuneleri yazarlardan temin edilebilir.   Git: Referanslar

   1. Celep F., Dirmenci T. Türkiye'deki Lamiaceae'nin sistematik ve biyo-coğrafi incelemesi. Nat. Uçucu Essent. Yağlar (NVEO) 2017; 4 :14–27. [ Google Akademik ]
   2. Meyers M. Kekik ve Mercanköşk: Origanum Cinsine Yönelik Amerika Herb Society Rehberi. Amerika Bitki Derneği; Kirtland, OH, ABD: 2005. s. 105-108. [ Google Akademik ]
   3. Boydağ İ., Kürkçüoğlu M., Özek T., Başer KHC Kekik suyunun bazı çözünür ve dağılmış maddelerinin izolasyonu. Kimya Nat. Compd. 2003; 39 :465–469. doi: 10.1023/B:CONC.0000011121.37689.65. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   4. Başer KHC Türk Origanum türü. İçinde: Kintzios SE, editör. Kekik, Cins Origanum ve Lippia. Taylor ve Francis; Londra, Birleşik Krallık: 2002. s. 109–126. [ Google Akademik ]
   5. Altıntaş A., Tabanca N., Tyihák E., Ott PG, Móricz AM, Mincsovics E., Wedge DE Origanum onites kaynaklı uçucu bileşenlerin karakterizasyonu ve bunların mantar önleyici ve antibakteriyel aktiviteleri. J. AOAC Int. 2013; 96 :1200–1208. doi: 10.5740/jaoacint.SGAltintas. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   6. Başer KHC, Özek T., Tümen G., Sezik E. Ticari önemi olan Türk Origanum türlerinin uçucu yağlarının bileşimi . J. Essent. Petrol Res. 1993; 5 :619-623. doi: 10.1080/10412905.1993.9698294. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   7. Tepe B., Çakır A., ​​Tepe A.Ş. Origanum onites'in (L.) tıbbi kullanımları, fitokimyası ve farmakolojisi : Bir Gözden Geçirme. Kimya Biyodiverler. 2016; 13 :504–520. doi: 10.1002/cbdv.201500069. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   8. DSÖ Sıtma Bilgi Formu. [(2 Eylül 2019'da erişildi)];Çevrimiçi olarak erişilebilir: https://www.who.int/news-room/fact-s...detail/malaria .
   9. DSÖ İnsan Afrika Trypanosomiasis Bilgi Formu. [(2 Eylül 2019'da erişildi)];Çevrimiçi olarak erişilebilir: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/trypanosomiasis-human-african-(sleeping-sickness)
   10. DSÖ Amerikan Trypanosomiasis Bilgi Formu. [(2 Eylül 2019'da erişildi)];Çevrimiçi olarak erişilebilir: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis)
   11. WHO Leishmaniasis Bilgi Formu. [(2 Eylül 2019'da erişildi)];Çevrimiçi olarak erişilebilir: https://www.who.int/news-room/fact-s.../leishmaniasis .
   12. Anthony JP, Fyfe L., Smith H. Bitki aktif bileşenleri—Antiparaziter ajanlar için bir kaynak mı? Trendler Parazitol. 2005; 21 :462-468. doi: 10.1016/j.pt.2005.08.004. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   13. Dana L. Uçucu yağların baş biti tedavisi için potansiyel etkinliği, Pediculus humanus capitis . Tamamlayıcı. orada. hemşireler Ebelik. 1996; 2 :97–101. doi: 10.1016/S1353-6117(96)80083-7. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   14. Force M., Sparks WS, Ronzio RA Enterik parazitlerin in vivo olarak Kekik yağı ile inhibisyonu . bitki Araş. 2000; 14 :213–214. doi: 10.1002/(SICI)1099-1573(200005)14:3<213::AID-PTR583>3.0.CO;2-U. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   15. Giannenas I., Florou-Paneri P., Papazahariadou M., Christaki E., Botsoglou NA, Spais AB Eimeria tenella ile tehdit edilen piliçlerin performansına diyet kekik esansiyel yağı takviyesi . Kemer animasyon. Nutr. 2003; 57 :99–106. doi: 10.1080/0003942031000107299. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   16. Zimmermann S., Thomi S., Kaiser M., Hamburger M., Adams M. Avrupa bitkilerinden yeni antiprotozoal uçlar için tarama ve HPLC tabanlı aktivite profili. bilim Eczacılık 2012; 80 :205–213. doi: 10.3797/scipharm.1111-13. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   17. Demirci F., Paper DH, Franz G., Başer KHC Origanum onites L. uçucu yağının korioallantoik membran (CAM) testi kullanılarak araştırılması . J. Agric. Gıda Kimyası 2004; 52 :251–254. doi: 10.1021/jf034850k. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   18. Stefanaki A., Cook CM, Lanaras T., Kokkini S. Sakız Adası'nın (Yunanistan) kekik bitkileri: Farklı habitatlarda yabani olarak büyüyen Origanum onites L.'nin uçucu yağları . Sanayi Mahsulleri Prod. 2016; 82 :107–113. doi: 10.1016/j.indcrop.2015.11.086. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   19. Özkan G., Baydar H., Erbaş S. Hasat zamanının Türk kekikinin uçucu yağ bileşimi, fenolik bileşenleri ve antioksidan özellikleri üzerine etkisi ( Origanum onites L.) J. Sci. Gıda Tarımı. 2010; 90 :205–209. doi: 10.1002/jsfa.3788. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   20. Kırmızıbekmez H., Çalış I., Perozzo R., Brun R., Dönmez AA, Linden A., Rüedi P., Taşdemir D. Phlomis brunneogaleata'nın sekonder metabolitlerinin parazitik protozoa ve plazmodial enoil-ACP redüktaza karşı aktivitelerini inhibe etme , yağ asidi biyosentezinde çok önemli bir enzim. Bitki Med. 2004; 70 :711–717. doi: 10.1055/s-2004-827200. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   21. Kırmızıbekmez H., Atay I., Kaiser M., Yeşilada E., Taşdemir D. Beş Türk Lamiaceae türünün ekstraktlarının in vitro antiprotozoal aktivitesi. Nat. Ürün Komün. 2011; 6 :1697–1700. doi: 10.1177/1934578X1100601132. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   22. Atay I., Kırmızıbekmez H., Kaiser M., Akaydin G., Yeşilada E., Taşdemir D. Ajuga laxmannii ve sekonder metabolitlerinin in vitro antiprotozoal aktivitesinin değerlendirilmesi . Eczacılık Biol. 2016; 54 :1808–1814. doi: 10.3109/13880209.2015.1129542. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   23. Luna EC, Luna IS, Scotti L., Monteiro AFM, Scotti MT, de Moura RO, de Araújo RSA, Monteiro KLC, de Aquino TM, Ribeiro FF, et al. Aktif uçucu yağlar ve bileşenleri ihmal edilen hastalıklara ve arbovirüslere karşı kullanımda. Oksit. Med. Hücre. Longev. 2019; 2019 :6587150. doi: 10.1155/2019/6587150. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   24. Fujisaki R., Kamei K., Yamamura M., Nishiya H., Inouye S., Takahashi M., Abe S. Hinokitiol dahil olmak üzere uçucu yağların in vitro ve in vivo anti-plazmodiyal aktivitesi. Güneydoğu Asya Trop. Med. Halk Sağlığı. 2012; 43 :270–279. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
   25. Milhau G., Valentin A., Benoit F., Mallie M., Bastide J.-M., Pelissier Y., Bessiere J.-M. Sekiz uçucu yağın in vitro antimalaryal aktivitesi. J. Essent. Petrol Res. 1997; 9 :329-333. doi: 10.1080/10412905.1997.10554252. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   26. El Babili F., Bouajila J., Souchard JP, Bertrand C., Bellvert F., Fouraste I., Moulis C., Valentin A. Oregano: Antimalarial, antioksidan ve sitotoksik aktivitelerinin kimyasal analizi ve değerlendirilmesi. J. Gıda Bilimi. 2011; 76 :512–518. doi: 10.1111/j.1750-3841.2011.02109.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   27. Van Zyl RL, Seatlholo ST, Viljoen AM Plasmodium falciparum'un in vitro büyümesi üzerinde uçucu yağ bileşenlerinin farmakolojik etkileşimleri . S.Afr. J. Bot. 2010; 76 :662-667. doi: 10.1016/j.sajb.2010.08.002. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   28. Mota ML, Lobo LT, Costa JM, Costa LS, Rocha HA, Rocha e Silva LF, Pohlit AM, Neto VF Kuzey doğu Brezilya'da bulunan üç tıbbi bitkiden elde edilen uçucu yağların ve kimyasal bileşenlerin in vitro ve in vivo antimalaryal aktivitesi. Bitki Med. 2012; 78 :658-664. doi: 10.1055/s-0031-1298333. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   29. Machado M., Santoro G., Sousa MC, Salgueiro L., Cavaleiro C. Uçucu yağların Leishmania infantum promastigotlarının büyümesi üzerindeki aktivitesi . Lezzet Fragr. J. 2010; 25 :156–160. doi: 10.1002/ffj.1987. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   30. Teles AM, Rosa TDDS, Mouchrek AN, Abreu-Silva AL, Calabrese KDS, Almeida-Souza F. Cinnamomum zeylanicum, Origanum vulgare ve Curcuma longa uçucu yağlar: Kimyasal bileşim, antimikrobiyal ve antileishmanial aktivite. Kötü. Temelli Tamamlayıcı. Alternatif. Med. 2019; 2019 :2421695. doi: 10.1155/2019/2421695. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   31. Bouyahya A., Dakka N., Talbaoui A. Et-Touys A. fenolojik değişiklikler, kimyasal bileşimi ve bir uçucu bitki yağı biyolojik aktiviteleri arasında Bekri Y. korelasyon Fas (Kekik endemik gelen Origanum compactum Benth) Ind. Prod Bitkileri . 2017; 108 :729–737. doi: 10.1016/j.indcrop.2017.07.033. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   32. Essid R., Rahali FZ, Msaada K., Sghair I., Hammami M., Bouratbine A., Aoun K., Limam F. Kuzey Tunus'taki şifalı bitkilerden uçucu yağların antileishmanial ve sitotoksik potansiyeli. Sanayi Mahsulleri Prod. 2015; 77 :795-802. doi: 10.1016/j.indcrop.2015.09.049. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   33. Farias PA, Rios MC, Moura TA, Almeida RP, Alves PB, Blank AF, Fernandes RPM, Scher R. Lippia sidoides Cham'den karvakrol açısından zengin uçucu yağın Leishmanicidal aktivitesi . Biol. Araş. 2012; 45 :399-402. doi: 10.4067/S0716-97602012000400012. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   34. De Melo JO, Bitencourt TA, Fachin AL, Cruz EM, de Jesus HC, Alves PB, de Fátima Arrigoni-Blank M., de Castro Franca S., Beleboni RO, Fernandes RP, et al. Lippia gracilis Schauer genotiplerinden elde edilen uçucu yağların antidermatofitik ve antileishmanial aktiviteleri . Acta Trop. 2013; 128 :110-115. doi: 10.1016/j.actatropica.2013.06.024. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   35. Xavier FJS, Rodrigues KAF, De Oliveira RG, Lima Junior CG, Rocha JDC, Keesen TSL, De Oliveira MR, Silva FPL, Vasconcellos MLAA Sentezi ve Morita-Baylis-Hillman eklentilerinin in vitro anti- Leishmania amazonensis biyolojik taraması öjenol, timol ve karvakrol. Moleküller. 2016; 21 :1483. doi: 10.3390/moleküller21111483. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   36. De Morais SM, Vila-Nova NS, Bevilaqua CM, Rondon FC, Lobo CH, de Alencar ANMA, Sales AD, Rodrigues AP, de Figuereido JR, Campello CC, et al. Potansiyel antileishmanial ajanlar olarak timol ve öjenol türevleri. Bioorg. Med. Kimya 2014; 22 :6250-6255. doi: 10.1016/j.bmc.2014.08.020. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   37. Youssefi MR, Moghaddas E., Tabari MA, Moghadamnia AA, Hosseini SM, Farash BRH, Ebrahimi MA, Mousavi NN, Fata A., Maggi F., et al. Karvakrol, timol ve linalool'ün Leishmania infantum'a karşı in vitro ve in vivo etkinliği . Moleküller. 2019; 24 :2072. doi: 10.3390/moleküller24112072. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   38. Santoro GF, das Graças Cardoso M., Guimarães LG, Salgado AP, Menna-Barreto RF, Soares MJ Kekik ( Origanum vulgare L.) ve kekik ( Thymus vulgaris L.) uçucu yağlarının Trypanosoma cruzi (Protodazoa: Kinet) üzerindeki etkisi ) büyüme ve altyapı. parazitol. Araş. 2007; 100 :783–790. doi: 10.1007/s00436-006-0326-5. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   39. Escobar P., Leal SM, Herrera LV, Martinez JR, Stashenko E. Kolombiyalı Lippia spp uçucu yağlarının ve ana bileşenlerinin kimyasal bileşimi ve antiprotozoal aktiviteleri . mem. Enst. Oswaldo Cruz. 2010; 105 :184–190. doi: 10.1590/S0074-02762010000200013. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   40. Costa S., Cavadas C., Cavaleiro C., Salgueiro L., do Céu Sousa M. Trypanosoma brucei brucei'nin seçilmiş uçucu yağlara ve bunların ana bileşenlerine in vitro duyarlılığı . Tecrübe. parazitol. 2018; 190 :34-40. doi: 10.1016/j.exppara.2018.05.002. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   41. Nibret E., Wink M. Hagenia abyssinica , Leonotis ocymifolia , Moringa stenopetala ve bunların ana bileşenlerinin uçucu yağlarının tripanosidal ve antilösemik etkileri . Bitkisel ilaç. 2010; 17 :911-920. doi: 10.1016/j.phymed.2010.02.009. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   42. Robledo S., Osorio E., Munoz D., Jaramillo LM, Restrepo A., Arango G., Velez I. Timol ve hemisentetik türevlerin in vitro ve in vivo sitotoksisiteleri ve antileishmanial aktiviteleri. Antimikrobiyal. Ajanlar Chemother. 2005; 49 :1652-1655. doi: 10.1128/AAC.49.4.1652-1655.2005. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   43. Juan RA, Olga PA, Mirian PP Thymus vulgaris L. (Kekik) uçucu yağının ve ana bileşeni olan timolün farelerde kimyasal bileşimi ve anti- Tripanosoma cruzi etkisi . Ben. J. Ecz. farmakol. 2015; 2 :21–27. [ Google Akademik ]
   44. Özek T., Tabanca N., Demirci F., Wedge DE, Başer KHC Bazı linalool içeren uçucu yağların enantiyomerik dağılımı ve biyolojik aktiviteleri. Kayıt Nat. Ürün 2010; 4 :180-192. [ Google Akademik ]
   45. Mikus J., Harkenthal M., Steverding D., Reichling J. Uçucu yağlar ve izole mono- ve seskiterpenlerin Leishmania major ve Trypanosoma brucei üzerindeki in vitro etkisi . Bitki Med. 2000; 66 :366–368. doi: 10.1055/s-2000-8548. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   46. Leal SM, Pino N., Stashenko EE, Martinez JR, Escobar P. Piper spp. Kolombiya'da yetiştirildi. J. Essent. Petrol Res. 2013; 25 :512–519. doi: 10.1080/10412905.2013.820669. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   47. Baldissera MD, Grando TH, Souza CF, Gressler LT, Stefani LM, da Silva AS, Monteiro SG Terpinen-4-ol, y-terpinen ve a-terpinenin Trypanosoma evansi'ye karşı in vitro ve in vivo etkisi . Tecrübe. parazitol. 2016; 162 :43–48. doi: 10.1016/j.exppara.2016.01.004. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   48. Pina-Vaz C., Rodrigues AG, Pinto E., Costa-de-Oliveira S., Tavares C., Salgueiro L., Cavaleiro C., Goncalves MJ, Martinez-de-Oliveira J. Timus yağlarının antifungal aktivitesi ve bunların ana bileşikleri. J.Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2004; 18 :73-78. doi: 10.1111/j.1468-3083.2004.00886.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   49. Medeiros MG, Silva AC, Cito AM, Borges AR, Lima SG, Lopes JA, Figueiredo RC Lippia sidoides Cham'den elde edilen uçucu yağın in vitro antileishmanial aktivitesi ve sitotoksisitesi . parazitol. Int. 2011; 60 :237–241. doi: 10.1016/j.parint.2011.03.004. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   50. Ogungbe IV, Setzer WN In-silico Leishmania antiparaziter terpenoidlerin seçiciliğini hedefler. Moleküller. 2013; 18 :7761–7847. doi: 10.3390/moleküller18077761. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   51. Pandey SC, Jha A., Kumar A., ​​Samant M. Leishmania donovani'nin DEAD-box RNA helikazını hedefleyen hesaplamalı olarak taranan bileşiklerin antileishmanial potansiyelinin değerlendirilmesi . Int. J. Biol. Makromol. 2019; 121 :480–487. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.10.053. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   52. Guardo NI, Sainz P., Gonzalez-Coloma A., Burillo J., Martinez-Diaz RA Seçilmiş şifalı bitkilerden elde edilen uçucu yağların tripanosidal etkileri. Ana bileşenler arasında sinerji. Nat. Ürün Komün. 2017; 12 :709–712. doi: 10.1177/1934578X1701200516. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   53. Enan E. Trans-anetol, p- simen, linalool, a-pinen ve timol arasından seçilen iki veya daha fazla bileşik içeren sinerjistik bileşimler ve parazit enfeksiyonlarının tedavisi için yöntemler. WO 2008003007 A2 20080103. PCT Int. Uygulama 2008 Aralık 24;
   54. Gößling A. Ph.D. Tez. Tieraerztliche Hochschule; Hannover, Almanya: 2001. Wirkungen eines Oreganoöl-Zusatzes als Futteradditiv auf die Darmflora von Absatzferkeln. [ Google Akademik ]
   55. Möller T. Doktora Tez. Tieraerztliche Hochschule; Hannover, Almanya: 2001. Untersuchungen zum Einflußeines Oreganoöl-Zusatzes zum Futter auf die Rohnaehrstoffverdaulichkeit; N-Bilanz sowie auf Parametre des mikrobiellen Stoffwechsels im Verdauungstrakt von Absetzferkeln. [ Google Akademik ]
   56. Nagoor Meeran MF, Javed H., Al Taee H., Azimullah S., Ojha SK Timolün farmakolojik özellikleri ve moleküler mekanizmaları: Terapötik potansiyeli ve farmasötik gelişimi için beklentiler. Ön. farmakol. 2017; 8 :380. doi: 10.3389/fphar.2017.00380. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   57. Wang Q., Gong J., Huan X., Yu H., Xue F. Mikrokapsüllü karvakrolün K88 pili ile Escherichia coli'ye karşı aktivitesinin in vitro değerlendirilmesi . J. Uygulama Mikrobiyol. 2009; 107 :1781–1788. doi: 10.1111/j.1365-2672.2009.04374.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   58. Baranauskaite J., Duman G., Corapcıoğlu G., Baranauskas A., Taralp A., Ivanauskas L., Bernatoniene J. Kekikten ekstrakte edilen rosmarinik asit ve karvakrolün çözünmesini ve stabilitesini geliştirmek için lipozomal incorporation ( O. onites L. ) BioMed Arş. Int. 2018; 2018 :6147315. doi: 10.1155/2018/6147315. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   59. Almeida AP, Rodríguez-Rojo S., Serra AT, Vila-Real H., Simplicio AL, Delgadilho I., Beirão da Costa S., Beirão da Costa L., Nogueira ID, Duarte CMM Kekik esansiyel yağının Mikroenkapsülasyonu süper kritik akışkan teknolojisini kullanan nişasta bazlı malzemeler. Innov. Gıda Bilimi Acil. 2013; 20 :140–145. doi: 10.1016/j.ifset.2013.07.009. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   60. Pan K., Chen H., Davidson PM, Zhong Q. Sodyum kazeinat ile nanokapsüllenmiş timol: Fiziksel ve antilisteriyal özellikler. J. Agric. Gıda Kimyası 2014; 62 :1649–1657. doi: 10.1021/jf4055402. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   61. Baranauskaite J., Kopustinskiene DM, Bernatoniene J. Arap zamkı, tween 20 ve β-siklodekstrin ile takviye edilmiş jelatinin Türk kekik ekstraktının mikroenkapsülasyonu üzerindeki etkisi. Moleküller. 2019; 24 :176. doi: 10.3390/moleküller24010176. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   62. Dorman HJD, Deans SG Bitkilerden antimikrobiyal ajanlar: Bitkisel uçucu yağların antibakteriyel aktivitesi. Uygulama Mikrobiyol. 2000; 88 :08-316. doi: 10.1046/j.1365-2672.2000.00969.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   63. Ultee A., Bennik MHJ, Moezelaar R. Karvakrolün fenolik hidroksil grubu, gıda kaynaklı patojen Bacillus cereus'a karşı eylem için gereklidir . Uygulama Çevre. Mikrobiyol. 2002; 68 :1561–1568. doi: 10.1128/AEM.68.4.1561-1568.2002. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   64. McLafferty FW, Stauffer DB Kütle Spektral Verilerinin Wiley/NBS Kaydı. John Wiley ve Oğulları; New York, NY, ABD: 1989. [ Google Akademik ]
   65. Hochmuth DH MassFinder 4.0. Hochmuth Bilimsel Danışmanlık; Hamburg, Almanya: 2008. [ Google Akademik ]
   66. Desjardins RE, Canfield CJ, Haynes JD, Chulay JD Yarı otomatik mikrodilüsyon tekniği ile in vitro antimalaryal aktivitenin kantitatif değerlendirmesi. Antimikrobiyal. Ajanlar Chemother. 1979; 16 :710–718. doi: 10.1128/AAC.16.6.710. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   67. Matile H., Pink JRL Plasmodium falciparum sıtma parazit kültürleri ve immünolojide kullanımları. İçinde: Lefkovits I., Pernis B., editörler. İmmünolojik Yöntemler. Akademik Basın; San Diego, CA, ABD: 1990. [ Google Akademik ]
   68. Thaithong S., Beale GH, Chutmongkonkul M. Plasmodium falciparum'un beş ilaca duyarlılığı : Esas olarak Tayland'dan gelen izolatların in vitro çalışması. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hig. 1983; 77 :228–231. doi: 10.1016/0035-9203(83)90080-9. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   69. Baltz T., Baltz D., Giroud C., Crockett J. Trypanosoma brucei, T. equalerdum, T. evansi, T. rhodesiense ve T. gambiense'nin yarı tanımlanmış bir hayvan enfektif formlarında yetiştirme . EMBO J. 1985; 4 :1273–1277. doi: 10.1002/j.1460-2075.1985.tb03772.x. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   70. Räz B., Iten M., Grether-Buhler Y., Kaminsky R., Brun R. Afrika tripanosomlarının ( T.b. rhodesiense ve T.b.gambiense ) in vitro ilaç duyarlılığını belirlemek için Alamar Blue deneyi . Acta Trop. 1997; 68 :139–147. doi: 10.1016/S0001-706X(97)00079-X. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   71. Buckner FS, Verlinde CL, La Flamme AC, Van Voorhis WC Beta-galaktosidaz ifade eden parazitleri kullanarak ilaçları Trypanosoma cruzi'ye karşı aktivite açısından taramak için etkili teknik . Antimikrobiyal. Ajanlar Chemother. 1996; 40 :2592–2597. doi: 10.1128/AAC.40.11.2592. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   72. Cunningham I. Çeçe dokularının bakımı ve tripanosomatidlerin büyümesi için yeni kültür ortamı. J. Protozoon. 1977; 24 :325–329. doi: 10.1111/j.1550-7408.1977.tb00987.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
   73. Sayfa C., Sayfa M., Noel C. In vitro sitotoksisite ölçümleri için yeni bir florimetrik deney. Int. J. Oncol. 1993; 3 :473-476. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
   74. Ahmed SA gogal RM, Walsh JE yeni, hızlı ve basit bir radyoaktif olmayan tahlil izlemek ve lenfosit proliferasyonunu belirlemek için: [için bir alternatif, 3 H] timidin eklenmesidir deneyi. J. Bağışıklık. Yöntemler 1994; 170 :211–224. doi: 10.1016/0022-1759(94)90396-4. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]

   Yorum yap


   • #4
    Farklı Kekik Türlerinin HPLC Kolon Sonrası DPPH Metodu Kullanılarak Belirlenen Antioksidan Aktivitesi ve Karvakrol ve Rosmarinik Asit Antikanser Aktivitesi Üzerindeki Etkisi

    Juste Baranauskaite , 1 Asta Kubiliene , 2 Mindaugas Marksa , 2 Vilma Petrikaite , 3 Konradas Vitkevičius , 2 Algirdas Baranauskas , 1 ve Jurga Bernatoniene 1 Yazar bilgileri Makale notları Telif hakkı ve Lisans bilgileri Sorumluluk Reddi
    Bu makale, PMC'deki diğer makaleler tarafından alıntılanmıştır .
    Git: Soyut


    Bu çalışmanın amacı, üç farklı kekik türünün ( Origanum onites L., Origanum vulgare L. ve Origanum vulgare ssp. hirtum ) etanol ekstraktlarında CA ve RA'nın konsantrasyona bağlı antioksidan ve antikanser aktivitelerini değerlendirmektir . Çalışma, O. vulgare ssp'de en yüksek RA antioksidan aktivitesini ortaya çıkardı . hirtum (9550 ± 95 mmol/g) ve en düşük O. vulgare L.'de (2605 ± 52 mmol/g) ( p < 0.05). En yüksek CA miktarı, O. vulgare ssp'den 1.8 ve 4.7 kat daha yüksek ( p < 0.05) olan O. onites L.'de mevcuttu . hirtumve Ç . vulgare L., sırasıyla. Antikanser aktivite, insan glioblastoması (U87) ve üçlü negatif meme kanseri (MDA-MB231) hücre hatları üzerinde in vitro olarak değerlendirildi . RA antikanser aktivitesi ihmal edilebilir düzeydeydi. CA ve ekstreler, U87 hücre hattına kıyasla MDA-MB231 hücre hattına karşı ( p < 0.05) yaklaşık 1.5-2 kat daha aktifti . Test edilen üç ekstrenin antikanser aktiviteleri U87 hücre hattına karşı benzerdi ( p > 0.05), ancak MDA-MB231 hücre hattına karşı farklı aktiviteleri vardı.

    Git: 1. Giriş


    Bileşimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve etki mekanizmaları bakımından farklılık gösteren doğal olarak oluşan antioksidanların doğasında çok çeşitli vardır [ 1 ]. 70'den fazla baharat ve bitkiyi inceleyen Chipault ve ark.'nın ilk çalışmalarından bu yana, son zamanlarda baharatların antioksidan aktivitesine olan ilgi artmıştır [ 2 ]. Yaygın olarak kullanılan sentetik antioksidanların çoğu, olumsuz sağlık etkilerine neden olabileceğinden, şifalı otlar ve baharatlar, doğal antioksidanları arayan en önemli güvenli hedefler olabilir [ 3 ]. Serbest radikaller, normal bozan veya kanser, siroz ve ateroskleroz [gibi hastalıklara yol açan patolojik hücre metabolizması yol açabilir 4]. Doğal antioksidanlar, serbest radikal metabolizmasında önemli bir rol oynayabilir.

    Birçok çalışma, kekik, biberiye ve adaçayı gibi yüksek uçucu yağ ve fenolik bileşik içeriğine sahip baharat ve bitkilerin güçlü antioksidanlar olarak hizmet ettiğini göstermiştir [ 5 ]. Son yıllarda yapılan birçok çalışmada Kekik türlerinden elde edilen uçucu yağların etkinliği rapor edilmiştir. Kekik [ 6 , 7 ]'nin antioksidan aktivitesi , bileşenleri rosmarinik asit (RA) ve karvakrol (CA) ile ilişkilidir. Kekik esansiyel yağları ve fenolik bileşiklerin antioksidan, antikanser, antibakteriyel, antifungal, terletici, gaz giderici, spazm önleyici ve analjezik aktivitelere sahip olduğu gösterilmiştir [ 8 , 9 ]]. CA içeren uçucu yağlar, çeşitli dejeneratif hastalıkların önlenmesi ile ilişkili antioksidan aktivite dahil olmak üzere çoklu biyolojik etkileri nedeniyle artan bilimsel ilginin konusudur [ 9 ]. HPLC kolon sonrası tahlili, çeşitli türevlendirme teknikleri ile doğal antioksidanları araştırmak için oldukça umut verici bir yöntemdir [ 10 ].

    Bazı çalışmalar, Kekik'in toplam antioksidan potansiyelini belirlemek için spektrofotometrik yöntem kullanmıştır [ 5 , 11 ]. Bitkinin antioksidan aktivitesinin sadece uçucu yağ ile değil, aynı zamanda fenolik bileşenler veya bunların diğer bileşenlerle etkileşimleri ile de tanımlanabilmesi önemlidir [ 11 ]. Birçok çalışma, örneğin, karvakrol ve timol [için, tek tek bileşenlerin antioksidan aktivitesi yayınlanmıştır uçucu yağlar (EO '), ancak az sayıda çalışma antioksidan aktivitesi belirlenmiştir 11 - 13]. Farklı araştırmacılar tarafından geliştirilen ve modifiye edilen oldukça etkili bir teknik, radikal süpürücü bileşiklerin çevrimiçi kolon sonrası tespiti ile HPLC ayırma yöntemlerini birleştiren bir model oksidasyon sistemine dayanmaktadır [ 1416 ]. Antioksidanların hızlı tanımlanmasında ve etkinliklerinin belirlenmesinde çevrimiçi sütun sonrası yöntemler kullanılmaktadır [ 10 ]. DPPH radikallerinin model oksidasyon sistemleri, diğer kolorimetrik yöntemlerle karşılaştırıldığında önemli avantajlara sahiptir ve bu nedenle bitki özlerinin antioksidanlar için taranmasında yaygın olarak kullanılmaktadır [ 17 ].

    Bu çalışmanın amacı, üç farklı Kekik türünün ( Origanum onites L., Origanum vulgare L. ve Origanum vulgare ssp. hirtum ) etanol ekstraktlarında CA ve RA'nın konsantrasyona bağlı antioksidan ve antikanser aktivitelerini değerlendirmektir .

    Git: 2. Malzemeler ve Yöntemler

    2.1. Bitki Malzemesi


    Kurutulmuş Origanum vulgare L. otu “Svencioniu zoles”, Litvanya'dan satın alındı; kurutulmuş Origanum vulgare ssp. “Çengelköy baharat ve otlar merkezi” Türkiye'den hirtum otu; kurutulmuş Origanum onites“İnanTarım ECO DAB” Türkiye'den L. bitkisi. Kuru otlar, Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Akademisi'nden Dr. Profesör Jurga Bernatoniene tarafından tanımlanmıştır. Bitki materyalinin tanımlanması, Avrupa Farmakopesi, Monograf numarası 01/2008:1833 düzeltme.6.0 gerekliliklerine göre yapılmıştır. Kullanılan testler anatomik ve mikroskobik özelliklerin farmakognostik araştırmasını ve TLC parmak izini içerir. Kupon örnekleri (numara L170709, L170710 ve L170711), Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İlaç Teknolojisi ve Sosyal Eczacılık Bölümü Herbaryumunda saklanmıştır. Kuru ot parçacık boyutu O. vulgare L., O. vulgare ssp. hirtum ve O. onites125 idi  μ m. 2.2. kimyasallar


    Ekstraksiyon solventi etanol (%96), “Vilniaus degtinė”den (Vilnius, Litvanya) satın alındı. HPLC'de ve numune hazırlamada kullanılan su, Süper Saflıkta Su Sistemi (Millipore, ABD) ile üretilmiştir. HPLC eluentleri: metanol (%99.95) Carl Roth GmbH'den (Karlsruhe, Almanya) ve asetik asit (%99.8) Sigma-Aldrich'ten (St. Louis, MO, ABD) satın alındı. HPLC analizi için standartlar: carvacrol (>%98) sırasıyla Sigma-Aldrich'ten (St. Louis, MO, ABD) ve rosmarinik asit (>%98) ChromaDex'ten (Santa Ana, TX, ABD) satın alındı. 2,2-Difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH, %95) “Sigma-Aldrich”ten (St. Louis, MO, ABD) satın alındı. Trolox (%98) ve TFA (%99) “Fluka Chemika”dan (Buchs, İsviçre) alındı. Sodyum sitrat, sitrik asit ve potasyum persülfat (%99) “Sigma”dan (Sigma-Aldrich, Steinheim, Almanya) satın alındı. 2.3. Kekik Etanol Ekstraktının Hazırlanması


    Özü Kekik otu hazırlanmasından önce çapraz çırpıcı değirmen IKA A11 Temel Öğütücü (IKA İşleri Guangzhou, Çin) zemin ve 125 ile donatılmış 200 temel (retch, BK) OLARAK titreşimli elek çalkalayıcı kullanarak elenmiş  μ m elek. Toz haline getirilmiş malzeme (100 g), daha sonra, Memmert WNB7 (Memmert GmbH & Co. KG, Schwabach, Almanya) su banyosunda gerçekleştirilen ısı geri akışlı ekstraksiyon yoluyla yuvarlak tabanlı bir şişede 1000 mL %90 (h/h) etanol ile özümlendi. 95°C'de 4 saat. Hazırlanan ekstrakt vakumlu filtre kullanılarak süzüldü. Bu koşullar, önceki çalışmamızda, Türk Kekik'in ana aktif bileşiklerinin ekstraksiyonu için en iyisi olarak belirlendi [ 18 ]. 2.4. HPLC Analizleri


    HPLC analizi, Waters 996 PDA dedektörü ile donatılmış Waters 2695 kromatografi sistemi (Waters, Milford, ABD) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler bir PC ve Empower2 kromatografik yönetici sistemi (Waters Corporation, Milford, ABD) kullanılarak toplandı ve analiz edildi. RA ACE 5 C18'in belirlenmesi için 250 x 4.6 mm kolon (Advanced Chromatography Technologies, Aberdeen, İskoçya) kullanıldı. Bileşiklerin miktar tayini, harici standart yöntemle gerçekleştirilmiştir. 1.0 mg/mL'lik bir konsantrasyonda standart stok çözeltiler, metanol içinde taze olarak hazırlandı ve doğrusallık çalışması için bir dizi karşılık gelen konsantrasyon aralığını elde etmek üzere uygun miktarlarda seyreltildi. Regresyon katsayısı ( R 2) tüm kalibrasyon eğrileri için 0,999 idi. Bileşiklerin her biri için bir kalibrasyon eğrisi, ilgili bileşik konsantrasyonuna karşı pik alanları çizilerek oluşturulmuş ve lineer regresyon analizi ile hesaplanmıştır. Elde edilen tüm bağıl standart sapma (RSD) değerleri %5.0'dan düşük olduğundan, yöntemin kesinliği tüm analitler için gösterildi. Bileşiklerin konsantrasyonu, μ g/g kuru kütle (DM) olarak ifade edildi . RA'nın belirlenmesi için HPLC koşulları: iki elüsyon çözücüsü değiştirildi: çözücü A (metanol) ve çözücü B (su içinde %0.5 (h/h) asetik asit). Aşağıdaki lineer gradyan elüsyon profili kullanıldı: %95 A/%5 B–0 dakika, %40 A/%60 B–40 dakika, %10 A/%90 B–41–55 dakika ve %95 A/5 % B–56 dak. Akış hızı 1 mL/dk ve enjeksiyon hacmi 10  μL. Çıkış suyu 329 nm dalga boyunda belirlendi. Lineer kalibrasyon eğrisi aşağıdaki kuadratik denklemi tarafından yapılan ve ifade edilmiştir: R, 2   (RA) = 0,999918, ( y = 2.01 · 10 7 x + 5.52 · 10 3 ), doğrusallık aralığı: 10-100  μ g / ml olmuştur. (Şekil 1(a)) [ 18 ]. CA'nın belirlenmesi için: mobil faz metanol ve sudan (60/40, v/v) oluşuyordu. Akış hızı 0.6 mL / dakika ve enjeksiyon hacmi 10 idi  μ absorbans 275 nm olarak ölçülmüştür L.. Kantifikasyon, harici standart yöntemle gerçekleştirilmiştir. Kalibrasyon eğrisi yapıldı ve aşağıdaki ikinci dereceden denklemle ifade edildi: R 2   (CA) = 0,999751, ( y = 4,99 10 9 x + 1,08 10 3 ), doğrusallık aralığı: 0,18–3  μ g/ml (Şekil 1(b)) [ 18 ].

    Ayrı bir pencerede aç
    Şekil 1 2.5. HPLC Sütun Sonrası Antioksidan Tespit Yöntemi


    Raudonis et al. [ 15], HPLC-PDA saptama sistemi uygulandıktan sonra, analitleri içeren mobil faz, reaktiflerin (DPPH solüsyonu) aynı anda bir Gilson pompası 305 (Middleton, WI, ABD). PEEK (Teflon) 10 m uzunluğunda, 0.25 mm id ve 1.58 mm od'den yapılmış reaksiyon bobinleri kullanıldı (Waters PCR modülü, Milford, CT, ABD). DPPH solüsyonlu sistem şu şekilde izlendi: sıcaklık aralığı 50°C'ye ayarlandı ve reaktifin akış hızı DPPH için 1.0 mL/dk'ya ayarlandı. DPPH solüsyonu talimatlar takip edilerek hazırlandı. Antioksidan bileşiklerin DPPH reaktifi ile reaksiyonu, ilave bir Waters 2487 UV/VIS dedektörü (Waters Corporation) kullanılarak tespit edilen bir renk değişikliği ile sonuçlandı. Çözeltide DPPH tespiti 520 nm dalga boyunda kaydedildi. Duyarlılıkla ilgili olan ve CA ve RA aktif bileşiklerinin negatif tepelerinin yüksekliği tarafından yansıtılan sinyal gücü, analiz koşullarının seçilmesi için gösterge olarak seçilmiştir. Ekstrakt bileşiklerinin kolon sonrası antioksidan aktivitesi, aktiviteleri standart Trolox ile karşılaştırılarak değerlendirildi. DPPH için 0.02-0.12 mg/mL aralığında yedi dilüsyonda bir Trolox etanol çözeltisinden kalibrasyon eğrileri hazırlandı. Oluşturulan kalibrasyon eğrileri, standart Trolox'a eşdeğerdi ve aşağıdaki ikinci dereceden denklemle ifade edildi: Ekstrakt bileşiklerinin kolon sonrası antioksidan aktivitesi, aktiviteleri standart Trolox ile karşılaştırılarak değerlendirildi. DPPH için 0.02-0.12 mg/mL aralığında yedi dilüsyonda bir Trolox etanol çözeltisinden kalibrasyon eğrileri hazırlandı. Oluşturulan kalibrasyon eğrileri, standart Trolox'a eşdeğerdi ve aşağıdaki ikinci dereceden denklemle ifade edildi: Ekstrakt bileşiklerinin kolon sonrası antioksidan aktivitesi, aktiviteleri standart Trolox ile karşılaştırılarak değerlendirildi. DPPH için 0.02-0.12 mg/mL aralığında yedi dilüsyonda bir Trolox etanol çözeltisinden kalibrasyon eğrileri hazırlandı. Oluşturulan kalibrasyon eğrileri, standart Trolox'a eşdeğerdi ve aşağıdaki ikinci dereceden denklemle ifade edildi:R ' 2   (DPPH) = 0,9973, ( y = 1.95 * 10 7 x + 6.46 * 10 4 ). 2.6. Hücre Hatları


    Antikanser aktivitesi, seçilen iki kanser hücre hattında test edildi: insan glioblastomu (U87) ve insan üçlü negatif meme bezi adenokarsinomu (MDA-MB231). Hücreler, %10 fetal sığır serumu (FBS) (Gibco) ve %1 antibiyotik (10000 ünite/mL penisilin ve 10 mg/mL streptomisin) (Gibco) ile takviye edilmiş Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) yüksek glukozda (Gibco) kültürlendi. 37 °,% 5 CO içeren nemli bir atmosferde Cı 2 . Hücreler, Amerikan Tipi Kültür Koleksiyonundan elde edildi. 2.7. MTT Testi ile Antikanser Aktivitesinin Belirlenmesi


    Hücre canlılığı 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) (Sigma) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 100  μ hücrelerinin L, üç kopya halinde 96 oyuklu plakalara tohumlandı (de 5000 hücre /) ve 24 saat boyunca 37 ° C'de inkübe edildi. Daha sonra saf bileşiklerin (CA ve RA) veya ekstraktların seri dilüsyonları mikroplakalarda yapılmıştır. Hücresiz ortam, pozitif kontrol olarak kullanıldı. %0.25 dimetilsülfoksit (DMSO) (bileşikler durumunda) veya etanol (özütler durumunda) içeren ortam ile muamele edilen hücreler, bir negatif kontrol görevi gördü. 37°C'de 72 saatlik inkübasyondan sonra , her kuyucuğa 10  µL MTT ilave edildi. 3 saat sonra sıvı kuyucuklardan aspire edildi ve atıldı. Formazan kristalleri 100 μ içinde çözüldü. L DMSO ve absorbans, çok algılamalı bir mikroplaka okuyucu kullanılarak 490 nm'lik bir test dalga boyunda ve 630 nm'lik bir referans dalga boyunda ölçülmüştür. Deneyler bağımsız olarak üç kez tekrarlandı ve sonuçlar ortalama ± SD olarak verildi. 2.8. İstatistiksel analiz


    İstatistiksel analiz, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve ardından Tukey'nin Prism v. 5.04 yazılım paketi (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, ABD) ile çoklu karşılaştırma testi ile yapıldı. Değeri p <0.05 anlamlılık seviyesi olarak alınmıştır.

    Git: 3. Sonuçlar ve tartışma


    Önceki çalışmamızda, Kekik ekstraktının kantitatif analizi için HPLC yöntemini kullandık [ 16 ]. Bilimsel literatüre göre, Kekik türü bitkilerdeki ana aktif bileşikler, fenolik bileşikten türetilen RA ve uçucu yağdan gelen CA'dır [ 4 , 5 ]. Sonuçlarımız, tüm Kekik türlerindeki ana bileşiklerin RA ve CA olduğunu doğruladı (kromatogramlar Şekillerde gösterilmektedir).1 A) ve 1(b)). RA ve CA miktarlarına göre türler arasındaki temel farklar Şekillerde gösterilmiştir.​Şekiller22 ve ​ve3.3. En yüksek RA verimi O'da ortaya çıktı . sp. hirtum L. ve en yüksek CA verimi O. onites L.

    şekil 2
    Konsantrasyon ( μ üç farklı Kekik türünden g / g) ve antioksidan aktivite (TEAC mmol / g) RA ( Origanum onites L., Origanum vulgare L., ve Origanum vulgare ssp. Hirtum ). Tüm bileşenler arasında önemli fark p < 0.05.


    Figür 3
    Konsantrasyon ( μ g / g) ve antioksidan aktivite (TEAC mmol / g) üç farklı Kekik türünden CA ( Origanum onites L., Origanum vulgare L. ve Origanum vulgare ssp. Hirtum ). Tüm bileşenler arasında önemli fark p < 0.05. 3.1. Antioksidan Aktivite


    Fenolik bileşikler ve uçucu yağ, antioksidan aktivitenin ana kaynaklarıdır [ 11 ]. Spektrofotometrik yöntem, antioksidan aktivitenin toplam antioksidan aktivite olarak belirlenmesi için sıklıkla kullanılmıştır [ 4 , 9 ]. Ancak yine de karmaşıklık ve çeşitlilik nedeniyle tek tek bileşiklerin genel antioksidan etkilere katkısı hakkında bilgi elde etmek çok zordur [ 19 ]. Tek elektronlu paramanyetik bir bileşik olan DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil), saf maddelerin ve kompleks numunelerin antioksidan aktivitelerini değerlendirmek için kullanılan en popüler radikallerden biridir. HPLC kolon sonrası (biyo) kimyasal tahlili, karışımlarda bulunan tek tek bileşiklerin aktivitelerini belirler [ 20]. Deneysel araştırmalar sırasında, bitkisel ilaçların ekstraktlarından antioksidanların hızlı taranması ve tanımlanması için HPLC-DPPH testleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır [ 21 ]. HPLC-DPPH kolon sonrası metodolojisi, üç farklı türden etanol Kekik bitkisi ekstraktlarının daha ileri araştırmalarında kullanıldı ve CA ve RA'nın antioksidan aktivitesi belirlendi.

    Ölçülen RA bileşiğinin antioksidan aktivitesi, TEAC değerleri (Trolox mmol/g) olarak ifade edilmiştir (şekil 2). Ölçülen RA bileşiği için TEAC değerleri (mmol/g) açısından DPPH sütun sonrası testinin sonuçları, üç Oregano türü arasında antiradikal tepkide istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdi. En yüksek antiradikal yanıt O. vulgare ssp. hirtum (9550 ± 95 mmol/g) ve en düşük O. vulgare L. (2605 ± 52 mmol/g). Kekik'in toplam fenolik antioksidan aktivitesi hakkında çok sayıda çalışma yayınlanmıştır [ 11 , 22 ]. Madsen et al. [ 23 ] Oregano antioksidant faaliyeti çeşitli bileşenlerin kaynaklanmaktadır ve antioksidan aktivitesi ve baharat özü toplam fenolik içeriği arasında önemli bir korelasyon bulunmuştur bildirmiştir [ 24].

    Kekik uçucu yağının antioksidan aktivitesi hakkında çok sayıda çalışma yayınlanmıştır [ 4 , 25 , 26 ]. Bu çalışma, üç farklı Kekik türünden tanımlanan CA bileşiğinin antioksidan aktivitesini kanıtlamış ve TEAC değerleri (Trolox mmol/g) olarak ifade edilmiştir. Sonuçlar (Figür 3), üç farklı Kekik türü arasında tanımlanan CA bileşiklerinin antioksidan aktivitelerinde istatistiksel olarak önemli farklılıklar gösterdi. En yüksek CA miktarı O'dan elde edilmiştir . onites L. O'da CA konsantrasyonu 1.8 kat daha yüksek iken ( p < 0.05) idi . onites L. ile O karşılaştırıldığında . kaba ssp. hirtum , CA konsantrasyonu O'da 4.7 kat daha yüksekti ( p < 0.05) . onites L. ile O karşılaştırıldığında . kaba L. (Şekil 1(b)). O. vulgare , en düşük CA miktarlarını biriktirdi ve en küçük TEAC değerlerine yol açtı.

    RA ve CA'nın ayrı bileşikler olarak antioksidan aktivitesi, bilgimiz dahilinde henüz kapsamlı bir şekilde çalışılmamıştır. Çalışmamızda Kekik özü veya uçucu yağının aktif bileşenlerini belirlemek için RA ve CA ilk kez test edilmiştir. Bu nedenle çalışmamız Kekik'in spesifik bileşenlerinin antioksidan özellikleri hakkında farkındalık yaratmaya önem vermektedir. Sonuçlar, farklı türler için antioksidan aktivitelerin farklı olduğunu gösteren Lindberg Madsen raporu ile iyi bir uyum içinde olan, farklı miktarlarda aktif madde (RA ve CA) nedeniyle Kekik'in antioksidan aktivitesinin gücünün türe bağlı olduğunu göstermiştir [ 23 ]. . 3.2. Antikanser Aktivitesi


    RA'nın test edilen kanser hücre hatlarına karşı antikanser aktivitesi, 50 μ M konsantrasyonda bile ihmal edilebilir düzeydeydi.  Diğer bazı araştırmacılar [ 27 , 28 ] ayrıca RA'nın tek başına kanser hücresi canlılığı üzerinde çok az etki gösterdiğini buldu.

    CA, U87 hücrelerine kıyasla MDA-MB231 hücrelerine karşı 1.2 kat daha yüksek aktiviteye ( p < 0.05) sahipti (Şekil 4(a)). 199 μ M (MD-MB231) ila 322  μ M (U87) konsantrasyonlarında test edilen her iki kanser hücresinin %50'sinin büyümesini inhibe etti  . CA'nın belirlenen aktivitesi diğer çalışmalardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılabilir [ 29 , 30 ].

    Şekil 4
    Test edilen tüm kekik özleri, in vitro olarak antiproliferatif aktivite gösterdi . Ekstraktlar, U87 hücre hattına kıyasla MDA-MB231 hücre hattına ( p < 0.05) karşı yaklaşık 2.1-2.9 kat daha aktifti (Şekil 4(b)). Bu farklı aktivite, glioblastoma hücrelerinin genellikle kemo ve radyoterapiye daha dirençli olmasından kaynaklanıyor olabilir; bunlar birikmiş gen mutasyonları ve epigenetik değişiklikler içerebilir [ 31 ].

    Test edilen üç ekstrenin hepsinin antikanser aktiviteleri U87 hücre hattına karşı çok benzerdi ( p > 0.05) (Şekil 5), MDA-MB231 hücre hattına karşı farklı aktivite dışında (Şekil 6). O. vulgare ssp.'den hazırlanan ekstraktlar . hirtum ve O. vulgare (L daha aktifti s , EC <0.05 50 değerleri 2.0 ± 0.3 mg / ml ve 1.8 ± 0.4 mg / ml, solunum idi.). İlginç bir şekilde, ekstraktlar, konsantrasyonlarına bağlı olarak MDA-MB231 hücre hattında farklı aktivitelere sahipti (Şekil 6). Hazırlanabilir Extract O. onites L. 0.25 mg / mL konsantrasyonunda daha düşük aktiviteye sahip ancak ekstre hazırlanan benzer şekilde aktif olan O. vulgare ssp. 1 mg/mL'lik test edilen en yüksek konsantrasyonda hirtum . Bu farklı türler, farklı miktarlarda aktif madde içerir ve bu nedenle aynı kanser hücre hattına karşı farklı antiproliferatif aktivitelere sahip olabilir [ 32 ].

    Şekil 5
    Kekik ekstrelerinin glioblastoma (U87) hücre hattına karşı aktivitesi. 1: O. vulgare L.'den ekstrakt, 2: O. onites L.'den ekstrakt ve 3: O. vulgare ssp. hirtum .

    Resim, illüstrasyon vb. içeren harici bir dosya. Nesne adı: BMRI2017-1681392.006.jpg

    Şekil 6
    Kekik ekstrelerinin üçlü negatif meme kanseri hücre hattı MDA-MB231'e karşı aktivitesi. 1: O. vulgare L.'den ekstrakt, 2: O. onites L.'den ekstrakt ve 3: O. vulgare ssp. hirtum ( p < 0.05).

    Git: 4. Sonuç


    Seçici HPLC-DPPH sütun sonrası metodolojisi, üç farklı Kekik (O. onites L., O. vulgare L. ve O. vulgare ssp. hirtum L.) türünün etanol ekstraktında CA ve RA'yı tanımlamak için kullanıldı . Kekik özütlerinin antioksidan aktiviteye sahip olduğunu gösteren diğer çalışmalardan farklı olarak, deneylerimiz RA ve CA'nın antioksidan aktivitelerini ayrı bileşikler olarak açıkça göstermektedir.

    Araştırmalarımız, RA'nın etkili bir doğal antioksidan olduğunu ve tüm kekik türlerinde CA'dan daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğunu ortaya koydu. O'nun aksine . onites , içinde O. vulgare L. ve O. vulgare ssp. hirtum L.'nin antioksidan aktivitesi ham madde miktarına ve CA'nın antioksidan aktivite potensine bağlıydı.

    Bu çalışmanın nihai bir sonucu olarak, farklı RA ve CA miktarlarına bağlı olarak, Kekik'in antioksidan aktivitesinin gücü türlere göre değişmektedir. Test edilen ekstrelerin antikanser aktivitesi, insan üçlü negatif meme kanseri hücre hattına karşı glioblastoma hücre hattına kıyasla daha yüksekti. Kekik ekstraktlarının antikanser aktivitesi, hem test edilen hücre hattına hem de türe bağlıdır.

    Git: Teşekkür


    Yazarlar, Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilim Vakfı tarafından sağlanan mali destek için müteşekkirdir. Ayrıca yazarlar, MDA-MB231 ve U87 hücre dizilerini sağladığı için Dr. Manel Esteller'e (Bellvitge Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (IDIBELL)) teşekkür etmek isterler.

    Git: Çıkar çatışmaları


    Yazarlar, bu makalenin yayınlanmasıyla ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

    Git: Referanslar

    1. Gupta VK, Sharma SK Doğal antioksidanlar olarak bitkiler. Doğal Ürün Parlaklığı . 2006; 5 (4):326–334. [ Google Akademik ]
    2. Nakatani N. Doğal Antioksidanlar: Kimya, Sağlık Etkileri ve Uygulamaları . Champaign, Ill, ABD: AOAC Press; 1997. Baharat ve bitkilerden elde edilen antioksidanlar; s. 64–75. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    3. Yanishlieva NV, Marinova E., Pokorný J. Bitkiler ve baharatlardan elde edilen doğal antioksidanlar. Avrupa Lipid Bilimi ve Teknolojisi Dergisi . 2006; 108 (9):776–793. doi: 10.1002/ejlt.200600127. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    4. Kulisic T., Radonic A., Katalinic V., Milos M. Kekik esansiyel yağının antioksidan aktivitesini test etmek için farklı yöntemlerin kullanılması. Gıda Kimyası . 2004; 85 (4):633–640. doi: 10.1016/j.foodchem.2003.07.024. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    5. Özkan G., Baydar H., Erbaş S. Hasat zamanının Türk kekikinin (Origanum onites L.) uçucu yağ bileşimi, fenolik bileşenleri ve antioksidan özellikleri üzerine etkisi Gıda ve Tarım Bilimi Dergisi . 2010; 90 (2):205–209. doi: 10.1002/jsfa.3788. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    6. Kulišić T., Dragović-Uzelac V., Miloš M. Kekik, kekik ve yabani kekikten hazırlanan sulu çay infüzyonlarının antioksidan aktivitesi. Gıda Teknolojisi ve Biyoteknoloji . 2006; 44 (4):485-492. [ Google Akademik ]
    7. Quiroga PR, Grosso NR, Lante A., Lomolino G., Zygadlo JA, Nepote V. Origanum vulgare ve Lippia turbinata esansiyel yağlarının kimyasal bileşimi, antioksidan aktivitesi ve anti-lipaz aktivitesi. Uluslararası Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi . 2013; 48 (3):642–649. doi: 10.1111/ijfs.12011. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    8. De Falco E., Mancini E., Roscigno G., Mignola E., Taglialatela-Scafati O., Senatore F. Origanum vulgare L. subsp. vulgare L. farklı büyüme koşulları altında. Moleküller . 2013; 18 (12):14948–14960. doi: 10.3390/moleküller181214948. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    9. Başer KHC Karvakrol ve karvakrol içeren uçucu yağların biyolojik ve farmakolojik aktiviteleri. Güncel Farmasötik Tasarım . 2008; 14 (29):3106–3119. doi: 10.2174/138161208786404227. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    10. Koşar M., Dorman D., Başer K., Hiltunen R. Kompleks karışımlarda serbest radikal süpürücü fitokimyasalların tanımlanması için geliştirilmiş bir HPLC kolon sonrası metodolojisi. Kromatografi . 2004; 60 (11-12):635-638. doi: 10.1365/s10337-004-0449-8. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    11. Özkan A., Erdoğan A. Origanum onites (lamiaceae) ve iki ana fenolik bileşeninden elde edilen uçucu yağın antioksidan ve antikanser aktivitesinin karşılaştırmalı bir değerlendirmesi. Türk Biyoloji Dergisi . 2011; 35 (6):735–742. doi: 10.3906/biy-1011-170. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    12. Yanishlieva NV, Marinova EM, Gordon MH, Raneva VG İki lipid sisteminde timol ve karvakrolün antioksidan aktivitesi ve etki mekanizması. Gıda Kimyası . 1999; 64 (1):59-66. doi: 10.1016/s0308-8146(98)00086-7. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    13. Ruberto G., Baratta MT İki lipid model sisteminde seçilen uçucu yağ bileşenlerinin antioksidan aktivitesi. Gıda Kimyası . 2000; 69 (2):167-174. doi: 10.1016/S0308-8146(99)00247-2. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    14. İbrahim H., Caudron E., Kasselouri A., Prognon P. Floresan türevlendirme ve floresan probuna ilgi, fosfolipidlerin kolon sonrası tespitine yardımcı oldu: kısa bir inceleme. Moleküller . 2010; 15 (1):352–373. doi: 10.3390/moleküller15010352. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    15. Raudonis R., Raudone L., Jakstas V., Janulis V. Çileklerde antioksidanların taranması için kolon sonrası serbest radikal süpürme ve demir indirgeyici antioksidan güç deneylerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi. Kromatografi A Journal of . 2012; 1233 (13):8–15. doi: 10.1016/j.chroma.2012.02.019. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    16. Camenzuli M., Ritchie HJ, Dennis GR, Shalliker RA Hızlı kolon sonrası türevlendirmeler için reaksiyon akış kromatografisi: Doğal ürünlerde antioksidanların analizi. Kromatografi A Journal of . 2013; 1303 :62–65. doi: 10.1016/j.chroma.2013.06.046. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    17. Marksa M., Radušiene J., Jakštas V., Ivanauskas L., Marksiene R. Solidago canadensis radikal süpürücüler için bir HPLC kolon sonrası antioksidan tahlilinin geliştirilmesi. Doğal Ürün Araştırması . 2016; 30 (5):536–543. doi: 10.1080/14786419.2015.1027703. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    18. Baranauskaite J., Jakštas V., Ivanauskas L., et al. Kekik bitkilerinden (Origanum onites L., Origanum vulgare spp. hirtum ve Origanum vulgare L.) karvakrol, rosmarinik, oleanolik ve ursolik asit ekstraksiyonunun optimizasyonu Doğal Ürün Araştırması . 2016; 30 (6):672–674. doi: 10.1080/14786419.2015.1038998. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    19. Zhang YP, Shi SY, Xiong X., Chen XQ, Peng MJ Antioksidanların hızlı taranması için 2,2'-difenil-1-pikrilhidrazil tahlili ile birleştirilmiş yüksek performanslı sıvı kromatografi analizine dayalı üç yöntemin karşılaştırmalı değerlendirmesi Pueraria lobata çiçeklerinden. Analitik ve Biyoanalitik Kimya . 2012; 402 (9):2965–2976. doi: 10.1007/s00216-012-5722-3. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    20. Shi S.-Y., Zhang Y.-P., Jiang X.-Y., Chen X.-Q., Huang K.-L., Zhou H.-H. Karmaşık karışımlardan biyoaktif bileşiklerin yüksek çözünürlüklü taranması için HPLC'yi on-line, kolon sonrası (biyo)kimyasal analizlere bağlama. Analitik Kimyadaki Eğilimler . 2009; 28 (7):865-877. doi: 10.1016/j.trac.2009.03.009. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    21. Yan R., Cao Y., Yang B. Semen oroksiliden ekstrakte edilen antioksidan bileşiklerin değerlendirilmesi için HPLC-DPPH tarama yöntemi. Moleküller . 2014; 19 (4):4409–4417. doi: 10.3390/moleküller19044409. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    22. Dorman HJD, Bachmayer O., Kosar M., Hiltunen R. Türkiye'de yetiştirilen seçilmiş Lamiaceae türlerinden sulu ekstraktların antioksidan özellikleri. Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi . 2004; 52 (4):762–770. doi: 10.1021/jf034908v. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    23. Madsen HL, Nielsen BR, Bertelsen G., Skibsted LH Baharatların antioksidan aktivitesinin taranması. ESR spin yakalamaya ve oksijen tüketiminin elektrokimyasal ölçümüne dayalı testler arasında bir karşılaştırma. Gıda Kimyası . 1996; 57 (2):331–337. doi: 10.1016/0308-8146(95)00248-0. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    24. Pizzale L., Bortolomeazzi R., Vichi S., Überegger E., Conte LS Adaçayı (Salvia officinalis ve S fruticosa) ve kekik (Origanum onites ve O indercedens) ekstraktlarının fenolik bileşik içeriği ile ilgili antioksidan aktivitesi. Gıda ve Tarım Bilimi Dergisi . 2002; 82 (14):1645-1651. doi: 10.1002/jsfa.1240. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    25. Tomaino A., Cimino F., Zimbalatti V., et al. Isıtmanın antioksidan aktivite üzerindeki etkisi ve bazı baharat esansiyel yağlarının kimyasal bileşimi. Gıda Kimyası . 2005; 89 (4):549-554. doi: 10.1016/j.foodchem.2004.03.011. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    26. Viuda-Martos M., Navajas YR, Zapata ES, Fernández-López J., Pérez-Álvarez JA Akdeniz diyetinde yaygın olarak kullanılan beş baharat bitkisinin uçucu yağlarının antioksidan aktivitesi. Lezzet ve Koku Dergisi . 2010; 25 (1):13–19. doi: 10.1002/ffj.1951. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    27. Moon D.-O., Kim M.-O., Lee J.-D., Choi YH, Kim G.-Y. Rosmarinik asit , insan lösemi U937 hücrelerinde TNF- a ile indüklenen NF- κ B aktivasyonunun ve ROS oluşumunun baskılanması yoluyla hücre ölümünü hassaslaştırır . Kanser Mektupları . 2010; 288 (2):183–191. doi: 10.1016/j.canlet.2009.06.033. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    28. Yeşil-Çeliktaş O., Sevimli C., Bedir E., Vardar-Sukan F. Biberiye ekstraktları, karnosik asit ve rosmarinik asidin çeşitli insan kanser hücre hatlarının büyümesi üzerindeki inhibitör etkileri. İnsan Beslenmesi İçin Bitki Besinleri . 2010; 65 (2):158-163. doi: 10.1007/s11130-010-0166-4. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
    29. Arunasree KM Karvakrolün bir insan metastatik meme kanseri hücre hattı üzerindeki anti-proliferatif etkileri, MDA-MB 231. Phytomedicine . 2010; 17 (8):581–588. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
    30. Mehdi SJ, Ahmad A., Irshad M., Manzoor N., Rizvi MMA Karvakrolün insan rahim ağzı kanseri hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisi. Biyoloji ve Tıp . 2011; 3 (2):307–312. [ Google Akademik ]
    31. Mangum R., Nakano I. Glioma kök hücreleri ve tedavi dirençleri. Karsinogenez ve Mutajenez Dergisi . 2011; 1 [ Google Akademik ]
    32. Moore J., Yousef M., Tsiani E. Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) özütünün ve biberiye özü polifenollerinin antikanser etkileri. Besinler . 2016; 8 (11) s. 731. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]

    Yorum yap


    • #5
     Kekik esansiyel yağı Candida spp'yi engeller . biyofilmler

     Mayram Hacıoğlu1, Özlem Oyardı1, Alpcan Kirinti1
     Bağlantılar genişletmekSoyut


     Candida spp. en inatçı enfeksiyonların altında yattığı düşünülen kateterler ve takma dişler gibi vücuda implante edilen cihazların yanı sıra mukozal yüzeylerde ve epitel hücrelerinde biyofilmler oluşturabilir. Kekik yağının ( Origanum onites ) antifungal ve antibiyofilm aktivitelerinin gösterilmesi amaçlandı . Bazı uçucu yağların antifungal aktiviteleri C. spp. ve bunlar arasında kekik yağı en etkili yağ olarak bulunmuş ve bununla ilgili biyofilm çalışmaları yapılmıştır. Kekik yağı, biyofilm yapışmasını ve C oluşumunu engelledi .spp. ve olgun biyofilmler ve ayrıca daha önce yağ ile kaplanmış yüzeylerde oluşmasına izin verildiğinde biyofilm oluşumunu azaltma kabiliyeti gösterdi (%50'ye kadar inhibisyon oranları). Ayrıca kekik yağının farklı konsantrasyonlarda Candida albicans + Staphyloccocus aureus ikili biyofilmlerine karşı etkili olduğu bulunmuştur . Bu çalışma, O. onites esansiyel yağının C. spp.'ye karşı yararlı antibiyofilm etkilerine sahip olduğunu göstermektedir . O. onites esansiyel yağının C. spp.'ye karşı inhibitör etkileri ilk kez gösterildi. Ayrıca biyofilm oluşumu üzerinde antifungal etkiye sahipti ve MIC düzeyinde bile biyofilm oluşturdu.

     Anahtar Kelimeler: Candida spp.; Origanum onitleri; biyofilm; esans; kekik.

     © 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.

     Yorum yap


     • #6
      Karvakrol bakımından zengin kekik yağı ve timol bakımından zengin kekik kırmızısı yağı, biyofilm oluşumunu ve üropatojenik Escherichia coli'nin virülansını inhibe eder

      JH Lee1, YG Kim1, J Lee1
      Bağlantılar genişletmekÜcretsiz makaleSoyut

      Amaç: İdrar yolu enfeksiyonlarına öncelikle üropatojenik Escherichia coli (UPEC) neden olur ve kalıcı kateterler genellikle yaygın antibiyotiklere toleranslı UPEC biyofilmleri tarafından kolonize edilir. Bu nedenle, UPEC biyofilmleri önemli bir zorluk teşkil eder ve etkili kontrol stratejilerine acil bir ihtiyaç vardır.

      Yöntemler ve sonuçlar: Bu çalışmada, UPEC'e karşı antibiyofilm yeteneği için 79 uçucu yağ tarandı. Aktif yağların bileşenleri belirlendi ve bunların antibiyofilm aktiviteleri kristal mor deneyi, taramalı elektron mikroskobu ve konfokal lazer tarama mikroskobu ile 96 oyuklu plakalar kullanılarak da araştırıldı. Kekik yağı ve kekik kırmızısı yağı ve bunların başlıca ortak bileşenleri olan karvakrol ve timol, alt-inhibitör konsantrasyonlarda (<%0.01) UPEC biyofilm oluşumunu önemli ölçüde inhibe etti. Bu bulgular, karvakrol ve timolün fimbria üretimini ve UPEC'nin kaynaşma hareketliliğini azalttığı gözlemleriyle desteklenmiştir. Ayrıca, karvakrol ve timol, UPEC'nin hemaglütinasyon kabiliyetini önemli ölçüde azalttı ve UPEC, karvakrol ve timol varlığında insan tam kanı tarafından daha kolay öldürüldü.

      Sonuçlar: Karvakrol bakımından zengin kekik yağı ve timol bakımından zengin kekik kırmızısı yağı, UPEC'e karşı yüksek antibiyofilm ve antivirülans aktivitelerine sahiptir.

      Çalışmanın önemi ve etkisi: Artan antimikrobiyal direncin ardından, karvakrol ve timolün UPEC tarafından biyofilm oluşumunu önlemek ve virülansını azaltmak için kullanılabileceğini öngörüyoruz.

      Anahtar Kelimeler: biyofilm; karvakrol; uçucu yağlar; kekik yağı; kekik kırmızısı yağı; timol; üropatojenik Escherichia coli.

      © 2017 Uygulamalı Mikrobiyoloji Derneği.

      Yorum yap


      • #7
       ........................................

       Yorum yap


       • #8
        Karvakrol, rosmarinik, oleanolik ve ursolik asit optimizasyonu kekik bitkilerinden ekstraksiyon (O. onites L., O. vulgare spp. hirtum ve O. vulgare L.

        Justė Baranauskaitėa , Valdas Jakštasb , Liudas Ivanauskasc , Dalia M. Kopustinskienėa , Gailutė Drakšienėa , Ruta Masteikovad and Jurga Bernatonienėa *

        a. Litvanya Üniversitesi, İlaç Teknolojisi ve Sosyal Eczacılık Bölümü Sağlık Bilimleri, Eivenių str. 4, LT-50161 Kaunas, Litvanya;
        b. Bölümü Farmakognozi, Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kaunas, Litvanya;
        c. İlaç Kimyası Bölümü, Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kaunas, Litvanya;
        d. Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü Veterinerlik ve Farmasötik Bilimler, Brno, Çek Cumhuriyeti

        Çalışmamızın amacı karvakrolün ekstraksiyon verimini artırmak, farklı kekik bitki türlerinden rosmarinik, oleanolik ve ursolik asit (O. onites L., O. vulgare spp. hirtum ve O. vulgare L.). Çeşitli ekstraksiyon yöntemler (ultrason destekli, ısı geri akış, sürekli karıştırma, maserasyon, süzülme) ve ekstraksiyon koşulları (farklı çözücü, malzeme:çözücü oranı, ekstraksiyon sıcaklığı, ekstraksiyon süresi) kullanıldı ve aktif maddeler HPLC ile belirlendi. En düşük karvakrol içeriği, rosmarinik, oleanolik ve ursolik asit süzülerek elde edildi. Isı geri akışı sırasında ekstraksiyon, kullanılan çözücüye bağlı olarak aktif maddelerin içeriği: etanol/susuz çözücü (gliserol veya propilen glikol) karışımı daha tek başına etanol ile karşılaştırıldığında etkilidir. Sonuçlar göstermiştir ki, her bir tür için kekik, en üst düzeye çıkarmak için en uygun ekstraksiyon yöntemi seçilmelidir. Ekstraktlardaki biyolojik olarak aktif maddelerin içeriği.

        Anahtar Kelimeler: Origanum; karvakrol; ursolik asit; oleanolik asit; rosmarinik asit;
        HPLC; çıkarma

        Deneysel Bölüm

        Bitki materyali


        Kurutulmuş Origanum vulgare L. otu, Litvanya “Svencioniu zoles”ten satın alınmıştır; kurutulmuş Origanum vulgare subsp. hirtum otu – “Çengelköy baharat ve otlar merkezi”nden, Hindi; kurutulmuş Origanum onites L. bitkisi – “İnanTarım ECO DAB”, Türkiye'den. Kupon numuneleri (No. L170709, L170710 ve L170711) şu adrese yatırılmıştır: İlaç Teknolojisi ve Sosyal Eczacılık Departmanı Herbaryumu, Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Litvanya. O.vulgare L.'nin kuru ot partikül büyüklüğü ve O.vulgare subsp. hirtum ve O. onites 125 µm idi.

        Aletler ve kimyasallar

        Ultrasonik banyo (Bandelin electronic GmbH & Co.KG, Berlin, Almanya), vakum döner buharlaştırıcı Heidolph Laborata 4000 (Heidolph Instruments GmbH & Co. KG, Schwabach, Almanya), Memmert WNB7 su banyosu (Memmert GmbH & Co. KG, Schwabach, Almanya), Waters 2695 kromatografi sistemi (Waters, Milford, ABD) ve manyetik karıştırma ocakları (Heidolph MR, Almanya) çalışma için kullanıldı.

        Ursolik asit (>98.5%), karvakrol (>98%), HPLC eluent asetik asit (%99.8), ekstraksiyon çözücüleri: etanol (%96), gliserol (%99.5) ve propilen glikol (%99.5) Sigma-Aldrich'ten (St. Louis, MO, ABD) satın alınmıştır. HPLC eluent metanol, Carl Roth GmbH (Karlsruhe, Almanya), oleanolik asit (>%99) – Extrasynthese'den (Lyon, Fransa) ve rosmarinik asit (>%98) – ChromaDex'ten (Santa Ana, TX, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ). HPLC'de ve numune hazırlamada kullanılan su, Super Saf Su Sistemi (Millipore, ABD).

        Ultrason destekli ekstraksiyon (BAE)

        Kurutulmuş toz haline getirilmiş bitki materyali (1 g), 10 mL çözücü ile iki kez özütlenmiştir. Sonraki adımı 4200 x g'de 10 dakika santrifüjleme takip etti. Elde edilen ekstraktlar 20 mL'lik şişede birleştirildi. Ekstraksiyon parametrelerinin optimizasyonu, farklı deneysel koşullarda yürütülmüştür. Ekstrakt, bir HPLC analizi için 0,22 µm membran filtresi (Xia EQ et al. 2012). Bu yöntem
        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 56 ve 57. Ek bilgi için Ek Tablo S2'ye bakın.

        Isı geri akış ekstraksiyonu (HRE)

        Kurutulmuş toz bitki materyali (1 g) 100 mL %90 (h/h) ile ekstrakte edilmiştir. 6 için bir su banyosunda gerçekleştirilen ısı geri akış ekstraksiyonu ile yuvarlak tabanlı bir şişede etanol h 95 °C'de. Ekstrakt, HPLC için 0.22 µm membran filtreden geçirilmiştir. analiz (Fu Q et al. 2014). Bu yöntem, No. 20 - 42) ekstreleri üretmek için kullanıldı. Görmek Ek bilgi için Ek Tablo S1

        Sürekli karıştırma ekstraksiyonu (CSE)

        Kurutulmuş toz bitki materyali (1 g) 100 mL %90 (h/h) ile ekstrakte edilmiştir. etanol. Ekstraksiyon, 24 saat boyunca sürekli karıştırılarak gerçekleştirildi. kapalı bir konik şişede manyetik karıştırıcı. Ekstrakt bir 0.22'den geçirildi HPLC analizi için µm membran filtresi. Bu yöntem, 1 numaralı ekstreleri üretmek için kullanıldı. 43 - 46. Ek bilgi için Ek Tablo S2'ye bakın

        Maserasyon (ME)

        Kurutulmuş toz haline getirilmiş bitki materyali (5 g), 50 mL %90 etanol (h/h) kullanılarak yumuşatıldı 48 saat oda sıcaklığında. Elde edilen ekstrakt, 0.22 µm'lik bir filtreden geçirildi.
        HPLC analizi için membran filtre. Bu yöntem, 50 numaralı ekstreleri üretmek için kullanıldı -52.

        Kurutulmuş toz bitki materyalinin (1 g) maserasyonu 100 24 saat oda sıcaklığında kapalı bir konik şişe içinde % 90 (h/h) etanol mL. bu özü, HPLC analizi için 0.22 um'lik bir membran filtreden geçirildi. Bu 47 - 49 numaralı ekstreleri üretmek için yöntem kullanıldı.ek bilgi.

        Sızma (PE)

        Oda sıcaklığında gerçekleştirilen süzme işlemi için çözücü olarak %90 etanol (h/h) kullanıldı 48 saat boyunca. Toz haline getirilmiş bitki materyali (5 g), 50 mL solvent (oran 1:1) ile nemlendirilmiştir. ve 3 saat şişmeye bırakıldı. Şişmiş malzeme süzücüye aktarıldı, uygun miktarda solvent eklenmiş ve 48 saat yumuşatılmıştır. Sonra ilk konsantre öz toplandı (bitmiş ürünün %85'i). Bitki ekstraksiyonu Malzeme, bileşenler tamamen tükenene kadar devam etti. Sonra süzülerek, ekstraktın ikinci hacmi vakumlu döner kullanılarak buharlaştırıldı. evaporatör, çözücüyü gerekli hacme kadar çıkarmak için verimli. Her iki ekstrakt da iyice birleştirildi ve elde edilen ekstrakt 0.22 µm HPLC analizi için membran filtre. Bu yöntem, 53 No'lu ekstraktları üretmek için kullanıldı – 55. Ek bilgi için Ek Tablo S2'ye bakın.

        RA'nın belirlenmesi için HPLC koşulları

        HPLC analizi, Waters 2695 kromatografi sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. (Waters, Milford, ABD) Waters 996 PDA dedektörü ile donatılmıştır. Veriler toplandı ve bir PC ve Empower2 kromatografik yönetici sistemi (Waters) kullanılarak analiz edildi. Corporation, Milford, ABD).

        RA'nın belirlenmesi için ACE 5 C18 250 × 4,6 mm sütunu (Gelişmiş Kromatografi Teknolojileri, Aberdeen, İskoçya) kullanıldı. mobil faz oldu çözücü A (metanol) ve çözücü B'den (%0.5 (h/h) asetik asit) oluşur. Su). Aşağıdaki lineer gradyan elüsyon profili kullanıldı: %95 A/5 % B – 0 dak, %40 A/60 % B – 40 dak, %10 A/90 % B – 41 - 55 dak, %95 A/%5 B – 56 dak. bu akış hızı 1 mL/dk ve enjeksiyon hacmi 10 µL idi. Çıkış suyu belirlendi 329 nm dalga boyunda. Miktar tayini, harici kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi. standart yöntem. Doğrusal kalibrasyon eğrisi yapıldı (R2=0.999918) ve tepe noktası alanları miktar tayini için kullanılmıştır. Tipik kromatogram şu şekilde gösterilmektedir: Ek Şekil S2

        UA ve OA'nın belirlenmesi için HPLC koşulları

        UA ve OA tayini ACE 5 C18 250×4.6 mm kullanılarak yapılmıştır. sütun (Advanced Chromatography Technologies, Aberdeen, İskoçya). Cep telefonu faz metanol ve sudan oluşuyordu (90/10, v/v). Akış hızı 0.6 mL/dk idi. ve enjeksiyon hacmi 10 uL idi. Absorpsiyon 203 nm'de ölçüldü. bu miktar tayini harici standart yöntemle gerçekleştirilmiştir. kalibrasyon eğriler yapılmıştır (OA R2=0.999193, UA R2=0.999546). Tipik kromatogram Ek Şekil S2'de gösterilmiştir.

        CA'nın belirlenmesi için HPLC koşulları

        CA ACE 5 C18 250×4.6 mm kolonunun belirlenmesi için (İleri Kromatografi Technologies, Aberdeen, İskoçya) kullanıldı. Mobil faz şunlardan oluşuyordu: metanol ve su (60/40, v/v). Akış hızı 0.6 mL/dk ve enjeksiyon hacmi 10 µL idi. Absorpsiyon 275 nm'de ölçüldü. nicelleştirme yapıldı harici standart yöntemle gerçekleştirilir. Kalibrasyon eğrisi yapıldı (CA R2=0.999751). Tipik kromatogram, Ek Şekil S2'de gösterilmiştir.

        İstatistiksel analiz

        Veriler ortalama ± SEM olarak sunulmuştur. İstatistiksel analiz tek yönlü olarak yapıldı yazılımla Dunnett'in son testinin ardından varyans analizi (ANOVA) paket Prism v. 5.04 (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, ABD). p değeri < Anlamlılık düzeyi olarak 0.05 alındı.

        Referanslar:

        Fu Q, Zhang L, Cheng N, Jia M, Zhang Y. 2014. Oleanolik özütleme optimizasyonu ve nar (Punica granatum L.) çiçeklerinden elde edilen ursolik asitler. Gıda Bioprod Süreci 92:321–332.
        Xia EQ, Yu YY, Xu XR, Deng GF, Guo YJ, Li HB. 2012. Ultrason destekli oleanolik asit ve ursolik asidin Ligustrum lucidum Ait'ten ekstraksiyonu. Ultrason Sonochem. 19:772–776.

        Ek Tablo S1. Ekstraksiyon yöntemlerinin maksimum ekstraksiyon üzerindeki etkisi rosmarinik, oleanolik ve ursolik asitler ve karvakrol verimi.        * p<0,05 vs ısı geri akışı, **p<0,05 vs sürekli karıştırma, *# p<0,05 vs maserasyon 48 saat, ***p<0,05 vs ultrason, ## p<0,05 vs sürekli karıştırma, # *p<0.05 vs sürekli karıştırma ve ultrason, *#
        *p<0.05 vs maserasyon 24 saat. n =3-6.

        #Ek açıklama için Ek Tablo S2'ye bakın.

        Ek Tablo S2. Kekik bitkisinden (O.onites L., O. vulgare spp.hirtum ve O. vulgare L.).
        Ekstrakt Numarası Materyal: Çözücü
        Oran (g/mL)
        Ekstrasyon Derecesi °C Ekstrasyon Süresi Çözücü
        1a1 1:20 25 10 Ethanol, 30% v/v
        2a1 1:20 25 10 Ethanol, 40% v/v
        3a1 1:20 25 10 Ethanol, 50% v/v
        4a1 1:20 25 10 Ethanol, 60% v/v
        5a1 1:20 25 10 Ethanol, 70% v/v
        6a2 1:20 25 10 Ethanol, 70% v/v
        7a3 1:20 25 10 Ethanol, 70% v/v
        8a1 1:20 25 10 Ethanol, 80% v/v
        9a2 1:20 25 10 Ethanol, 80% v/v
        10a3 1:20 25 10 Ethanol, 80% v/v
        11a1 1:20 25 10 Ethanol, 90% v/v
        12a2 1:20 25 10 Ethanol, 90% v/v
        13a3 1:20 25 10 Ethanol, 90% v/v
        14a1 1:20 25 10 Ethanol, 96% v/v
        15a2 1:20 25 10 Ethanol, 96% v/v
        16a3 1:20 25 10 Ethanol, 96% v/v
        17a3 1:20 30 10 Ethanol, 90% v/v
        18a3 1:20 45 10 Ethanol, 90% v/v
        19a3 1:20 60 10 Ethanol, 90% v/v
        20b1 1:100 95 360 Ethanol, 90% v/v
        21b2 1:100 95 360 Ethanol, 90% v/v
        22b3 1:100 95 360 Ethanol, 90% v/v
        23b3 1:100 95 60 Ethanol, 90% v/v
        24b3 1:100 95 120 Ethanol, 90% v/v
        25b3 1:100 95 180 Ethanol, 90% v/v
        26b3 1:100 95 240 Ethanol, 90% v/v
        27b3 1:100 95 300 Ethanol, 90% v/v
        28b3 1:100 95 360 Ethanol, 90% v/v + glycerol, 98%, 10%
        29b3 1:100 95 360 Ethanol, 90% v/v + propylenglycol, 99.5%, 10%
        30b3 1:100 95 360 Ethanol, 90% v/v + propylenglycol, 99.5% 400, 10%
        31b3 1:100 95 360 Ethanol, 90% v/v + glycerol, 98%, 20%
        32b3 1:100 95 360 Ethanol, 90% v/v + propylenglycol, 99,5%, 20%
        33b3 1:100 95 360 Ethanol, 90% v/v + propylenglycol, 400, 20%
        34b3 1:100 95 360 Ethanol, 90% v/v + glycerol, 98%, 30%
        35b3 1:100 95 60 Ethanol, 90% v/v + glycerol, 98%, 10%
        36b3 1:100 95 120 Ethanol, 90% v/v + glycerol, 98%, 10%
        37b3 1:100 95 180 Ethanol, 90% v/v + glycerol, 98%, 10%
        38b3 1:100 95 240 Ethanol, 90% v/v + glycerol, 98%, 10%
        39b3 1:100 95 300 Ethanol, 90% v/v + glycerol, 98%, 10%
        40b3 10:100 95 360 Ethanol, 90% v/v
        41b**3 1:100 95 360 Ethanol, 90% v/v
        42b **3 1:100 95 360 Ethanol, 90% v/v+ glycerol, 98%, 10%
        43c1 1:100 25 1440 Ethanol, 90% v/v
        44c2 1:100 25 1440 Ethanol, 90% v/v
        45c3 1:100 25 1440 Ethanol, 90% v/v
        46c3 1:100 30 1440 Ethanol, 90% v/v
        47d1 1:100 25 1440 Ethanol, 90% v/v
        48d2 1:100 25 1440 Ethanol, 90% v/v
        49d3 1:100 25 1440 Ethanol, 90% v/v
        50e1 1:5 25 2880 Ethanol, 90% v/v
        51e2 1:5 25 2880 Ethanol, 90% v/v
        52e3 1:5 25 2880 Ethanol, 90% v/v
        53f1 1:1 25 2880 Ethanol, 90% v/v
        54f2 1:1 25 2880 Ethanol, 90% v/v
        55f3 1:1 25 2880 Ethanol, 90% v/v
        56a *1 1:20 25 10 Ethanol, 96% v/v
        57a *1 1:20 25 10 Methanol, 99.9 % v/v
        a. ultrason ekstraksiyonu, iki kez yeniden ekstrakte edildi; a* malzeme çapı 710 µm; b ısıtılmış geri akış çıkarma; B** Ekstrakt materyali için 24 saat donma şoku; C sürekli karıştırma ekstraksiyonu; D 24 saat masterasyon; e 48 saat maserasyon; F sızıntı; 1 origanum vulgare L.; 2 adet origanum vulgare spp. hirtum; 3 origanum onite L.

        Ek Şekil S1. Susuz çözücünün ekstraksiyon üzerindeki etkisi O. onites L. bitkisinden rosmarinik, oleanolik, ursolik asitler ve karvakrol. *p < 0.05 vs ekstrakt 22 (kontrol), n = 2-5. Ek açıklamalar için Ek Tablo S2'ye bakın.        Ek Şekil S2. Origanum'dan etanol özütünün HPLC kromatogramı onites L. bitki örneği. 1 – karvakrol – 19.743 dk; 2 – rosmarinik asit – 33.146 dak; 3 – oleanolik asit -18.649 dak; 4 – ursolik asit – 19.928 dk.

        Bitkisel ürünler |Bitkisel İlaçlar |Alternatif Tıp | Doğal Tedavi | Gökçek Şifa | Hastalıklarla İlgili Bilgiler
        Youtube Kanalımızı Takip Edin | Facebok Sayfamızı Takip Edin

        Yorum yap


        • #9
         İzmir Kekiğinde (Origanum onites L.) Farklı Sıklıkların Bazı Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

         Oya KAÇAR1 Erdinç GÖKSU1 Nedime AZKAN1

         Öz:
         Bu çalışma Bursa ekolojik koşullarında farklı bitki sıklıklarının İzmir kekiğinde (Origanum onites L. - Syn. Origanum smyrnaeum L., Majorana onites L.) bazı agronomik ve kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacı ile Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme tarlalarında 2002-2004 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışma Tesadüf Blokları Deneme Deseni’nde 3 tekrarlamalı olarak planlanmış ve 3 farklı bitki sıklığı (45x15 cm, 45x25 cm, 45x35 cm) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre genel olarak artan bitki sıklıkları incelenen özellikleri olumlu yönde etkilemiştir. Yıllara göre sırası ile en yüksek yaş herba verimi (855.7, 1931.2, 1543.1 kg/da), drog herba verimi (269.1, 799.6, 614.2 kg/da), drog yaprak verimi (180.0, 464.3, 219.1 kg/da), drog çiçek verimi (12.6, 63.5, 188.1 kg/da) ve toplam uçucu yağ verimi (3.7, 15.5, 12.1 l/da) 45x15 cm bitki sıklığından elde edilmiştir. Genel olarak bitki sıklıklarının yaprak ve çiçeklerdeki uçucu yağ oranı üzerine bir etkisi görülmemiştir. Çiçekteki uçucu yağ oranı (% 2.85-4.53) yaprakta belirlenen uçucu yağ oranından (% 1.88- 3.06) daha yüksek bulunmuştur. Çalışmada yaprak ve çiçekteki uçucu yağın ana bileşeninin karvakrol olduğu, bu bileşeni 1.8 cineol, borneol, linalool ve γ-terpinenin değişen sıralarda izlediği belirlenmiştir. Karvakrol oranı yapraklarda % 68.68-89.06, çiçeklerde % 78.94-97.97 arasında değişim göstermiştir. Bu araştırma ile İzmir kekiğinin (Origanum onites L.) yüksek drog ve uçucu yağ verimi için Bursa ve benzer ekolojilerde 45x15 cm dikim sıklığında yetiştirilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

         Anahtar Kelimeler: İzmir kekiği, Origanum onites L., bitki sıklığı, drog herba verimi, uçucu yağ oranı, uçucu yağ bileşenleri.

         The Effect of Different Plant Densities on Some Agronomic and Ouality Characteristics of Oregano (Origanum onites L.)

         Abstract: The aim of this study was to determine the effects of three plant densities (45x15 cm, 45x25 cm and 45x35 cm) on some agronomical traits and quality traits of Origanum onites L. at ecological conditions of Bursa/Turkey. This study was carried out in the experimental fields of The Research and Application Center, Agriculture Faculty, Uludağ University during 2002, 2003 and 2004 years. The trial was designed in the Randomized Complete Block Design with three replications. Observations showed, generally, that increasing plant densities positively affected the examined characters. The highest amount of green herb yield (855.7, 1931.2, 1543.1 kg/da), drug herb yield (269.1, 799.6, 614.2 kg/da), drug leaves yield (180.0, 464.3, 219.1 kg/da), drug flowers yield (12.6, 63.5, 188.1 kg/da) and total essential oil yield (3.7, 15.5, 12.1 L/da) were determined in 45x15 cm plant density in 2002, 2003 and 2004 respectively. In generally, plant densities did not have any effect on essential oil content in both leaves and flowers. Furthermore, it was found that essential oil content in flowers ( 2.85-4.53 %) was higher in comparison the content in leaves (1.88-3.06 %). It was determined that the main component of essential oil was carvacrol followed by 1.8- cineol, borneol, linalool and γ- terpinen. Carvacrol rate in composition of essential oil changed between 68.68 and 89.06 % for leaves, 78.94-97.97 % for flowers. Consequently, Origanum onites L. should be grown with 45x15 cm plant density for high yield and essential oil yield.

         Key Words: Oregano, Origanum onites L., plant densities, drug herbage yield, essential oil content, essential oil composition.


         Giriş: Baharat olarak kullanımı yaygın olan ve kekik adı ile pazarlanan Origanum türleri doğadan toplanan bitkiler arasında büyük yer tutmaktadır. Labiatae familyasına bağlı olan Origanum cinsi türler arası ve içi büyük bir varyasyona sahip birçok tür ve alt türden oluşmaktadır (Mheen, 2006). % 75’i Doğu Akdeniz Bölgesinde geniş bir yayılma alanına sahip olan bu cinsin (Skoula ve ark., 1999) morfolojik kriterleri temel alınarak günümüzde 10 seksiyonu ve bu seksiyonlara bağlı 38 tür, 6 alt tür ve 17 melezinin olduğu (Iestwaart, 1980), Türkiye’de bu türlerden 23’ünün bulunduğu (Seçmen, 1995) ve bunlardan 15’inin endemik olduğu bildirilmektedir (Davis, 1982). Dünya üzerinde ekonomik önem taşıyan Origanum türleri; Yunan kekiği (İstanbul kekiği-Origanum vulgare subsp. hirtum L. (Boiss.) Hayek), İzmir veya Türk Kekiği, Ak Kekik (Origanum onites L.), İspanyol kekiği (Coridothymus capitatus L.) ve Meksika Kekiği (Lippia graveolens HBK)’dır (Başer, 2000 a, 2002).

         Ülkemizde önceleri dışsatımı yapılan kekiğin % 95’i doğadan toplanarak, % 5’i ise tarla üretiminden elde edilmekteydi. Son yıllarda ise, dışsatımı yapılan kekiğin yarısından fazlası tarla üretiminden sağlanmaktadır. Kültürü yapılan kekik türleri Origanum onites ve Origanum vulgare subsp. hirtum olup, Isparta, Denizli ve İzmir civarında yetiştirilmektedir (Özgüven ve ark., 1995). Türkiye’de ticareti yapılan türler arasında en çok toplanan ve en çok ihracatı gerçekleştirilen Origanum onites L. (Başer, 2000 b; Oflaz ve ark., 2002) Türkiye’nin güney ve batısı ile Yunanistan’ın güneyinde oldukça geniş bir yayılış alanına sahiptir (Ietswaart, 1980). Origanum onites L. bitkisinin yaprak ve çiçek topluluğunu oluşturan düğmeleri baharat olarak tüketilmektedir (Bayram ve ark. 1998). Dikkate değer miktarda karvakrol ve timol içeren uçucu yağı (Özcan ve ark., 2001; Mastelic ve ark., 2000) antibakteriyel (Dorman ve Deans, 2000), antispazmatik, antiseptik (Zeybek, 1985; Souleles, 1991; Ceylan, 1997; Baytop, 1999) antimikrobiyal, sitotoksik, antioksidant ve antifungal aktiviteye sahiptir (Lagouri ve ark., 1993; Sivropoulou ve ark., 1996; Adam ve ark., 1998). Bitkinin uçucu yağı gıda dışında eczacılık ve parfümeride kullanılmaktadır (Akgül, 1993).

         Ülkemiz kekik ihraç eden ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizin tıbbi bitkiler ihracatında yeri olan Origanum onites’in yetiştirme tekniklerinin belirlenerek kültüre alınması, üretiminin yapılması ihraç ürünümüzde homojenliği ve kaliteyi beraberinde getirecektir. Bu araştırma ile Bursa İli ve benzer ekolojik koşullarda kekik yetiştiriciliğinde, uygun dikim sıklığının belirlenerek verim ve kalite özellikleri üzerine etkilerinin saptanması amaçlanmıştır.

         Materyal ve Yöntem

         Bu çalışma 2002-2004 yılları arasında Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme tarlalarında gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan BursaGörükle’nin rakımı 70 m’dir. Toprakları killi, hafif alkali reaksiyonlu, fosfor ve potasyum bakımından zengin, organik madde içeriği % 1.8’dir (Katkat ve ark., 1985). Uzun yıllar ortalama yağış 700 mm, sıcaklık 15o C , oransal nem % 68’dir. 2002 yılında toplam yağış 759.3 mm, ortalama sıcaklık 14.8o C, ortalama oransal nem % 68.7; 2003 yılında toplam yağış 712.3 mm, ortalama sıcaklık 14.3o C, ortalama oransal nem % 68.4; 2004 yılında toplam yağış 759.3 mm, ortalama sıcaklık 14.8o C, ortalama oransal nem % 68.7’dir (Anonim 2002, 2003, 2004) Çalışmada üç farklı sıra üzeri mesafesi (15, 25 ve 35 cm) faktör olarak ele alınmıştır. Sıra arası 45 cm olarak sabit tutulmuştur. Parsel alanı 7.2 m2 ’dir. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiş İzmir kekiği populasyonu tohumlarının serada çimlendirme torfu ile doldurulmuş kasalara ekimi 2002 Ocak ayı içerisinde yapılmıştır. Elde edilen fideler Mayıs ayı içerisinde tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olacak şekilde tarlaya şaşırtılmıştır. Dikimle birlikte parsellere dekara 5 kg saf N gelecek şekilde tavuk gübresi (organik madde:% 55.33, N:%3, P2O5:% 3.73, K2O:% 3.14, pH:6.58, Nem: %12.2) verilmiştir. İkinci ve üçüncü yıl Nisan ayı içerisinde bitkiler yeşillenmeye başlayınca dekara 4 kg, birinci biçimden sonra ise dekara 3 kg saf N gelecek biçimde tavuk gübresi verilmiş ve toprağa karıştırılmıştır. Vejetasyon dönemi boyunca denemede sulama, çapalama gibi normal bakım işlemleri sürdürülmüştür. Daha önce yapılan çalışmalarda Origanum türlerinde uçucu yağ içeriğinin en yüksek olduğu tam çiçeklenme ile tohum bağlama döneminin başlangıcı olarak belirtilen hasat zamanı, (Ceylan, 1997; Özgüven ve Stahl-Biskup, 1989; Özgüven ve ark., 1996; Bayram, 1995; Kokkini, 1996) denememizde tam çiçeklenme döneminde 1. yıl 16.10.2002, 2. yıl 13.06.2003 ve 27.10.2003, 3.yıl 09.06.2004 tarihlerinde toprak yüzeyinden 10-15 cm yükseklikte bağ bıçağı yardımı ile yapılmıştır. 3. yıl bakım işlemleri yapılmasına rağmen 1. hasattan sonra bitkiler iyi gelişemediği için ve 2. hasat yapılamamıştır. Hasat edilen bitkiler oda sıcaklığında gölgede kurutulmuştur.

         Araştırmada 3 yıllık kekik plantasyonu üzerinde yapılan gözlem ve ölçümlerle bitki boyu (cm), yaş ve drog herba verimleri (kg/da) drog yaprak verimi (kg/da), drog çiçek verimi (kg/da), yaprak ve çiçekteki uçucu yağ oranları (%), toplam uçucu yağ verimi (l/da) ile uçucu yağın bileşimi belirlenmiştir. Her parselden elde edilen drog yapraktaki ve çiçekteki uçucu yağ oranları su distilasyonu (Clevenger Apareyi) yöntemi ile saptanmıştır. Bitki örnekleri 3 saat süre ile distilasyona tabi tutulmuş ve elde edilen uçucu yağlar volümetrik olarak hesap edilmiştir (Wichtl, 1971). Uçucu yağ bileşenleri Carlo Erba-Fractovap Series 2350 model gaz kromotografisi cihazı ile Ege Üniversitesi Merkez Laboratuarında belirlenmiş olup aşağıdaki koşullarda çalışılmıştır.

         Kolon: Cam, Kolon Uzunluğu: 3 m
         Kolon İç Çapı: 45 mm
         Kolon Materyali: Sabit faz : %3 OV-1
         Destek Madde: Gas chorm Q İzotermal Çalışma

         Kolon Sıcaklığı:110 o C, Dedektör Sıcaklığı:250 o C, Enjektör Sıcaklığı: 250 o C, Dedektör Cinsi: FID, Yazıcı: Beckman, Entegratör: Spectra physics, Kağıt Hızı: 0.5 cm/dk, Enjekte Örnek: 0.5 ml (Hamilton), Kullanılan Çözgen: Kloroform

         Elde edilen veriler Tesadüf Blokları Deneme Deseni’ne uygun olarak MINITAB ve MSTAT-C programlarından faydalanılarak değerlendirilmiştir. Hasat sayıları yıllar arasında farklı olduğu için istatistiksel değerlendirme yıllar içinde ayrı ayrı yapılmıştır. Önemlilik testlerinde % 1 ve % 5, farklı grupların saptanmasında ise % 5 olasılık düzeyi kullanılmıştır. İstatistiki farklı grupların belirlenmesinde AÖF (LSD) testinden yararlanılmıştır.

         Bulgular ve Tartışma

         Yıllara ve farklı bitki sıklıklarına göre çalışmada incelenen özelliklere ait ortalama değerler Çizelge 1 ve 2’de, uçucu yağ bileşenlerine ait değerler ise Çizelge 3 ve 4’de verilmiştir.

         Bitki Boyu (cm)

         Uygulanan bitki sıklıklarının bitki boyu değerleri üzerine etkisinin 2003 yılı 1. hasadı dışında istatistiki olarak önemli olmadığı görülmektedir (Çizelge 1). Bu yıl yapılan hasatta en yüksek değerler 45x15 cm (43.1 cm) ve 45x25 cm (41.4 cm) bitki sıklıklarından elde edilmiştir. Ortalama bitki boyu değerleri 1.yıl 32.7-34.7 cm, 2 yıl 32.5-33.6 cm (1. hasatta 39.2- 43.1 cm, 2. hasatta 23.5-27.5 cm), 3.yıl ise 44.8- 47.6 cm arasında değişmiştir.

         Origanum onites ile İzmir koşullarında yürütülen çalışmalarda 40x20 cm dikim sıklığında bitki boyu 2. yıl 1. hasatta 42.6-48.5 cm (Bayram, 1995; Bayram ve ark.,1999) 2. hasatta 22.0-27.9 cm (Bayram, 1995); 3. yıl yapılan tek hasatta ise 42.9-64.0 cm (Bayram, 1995; Bayram ve ark.,1999); 45x20 cm dikim sıklığında 2. yıl 27.3-55.4 cm, 3.yıl 27.6-43.4 cm arasında değişen değerlerde belirlenmiştir (Ceylan ve ark. 1999). Hatay koşullarında 50x25 cm dikim sıklığında 1. yıl 25.0 cm, 2. yıl 24.5 cm (Arslan ve ark., 2005), Konya koşullarına 60x30 cm dikim sıklığında 1. yıl 12.50-35.10 cm, 2. yıl 13.53-44.20 cm (Kan ve ark., 2005) olarak belirlenmiştir. Farklı dikim sıklıklarının faktör olarak ele alındığı İzmir koşullarında yapılan çalışmada ortalama bitki boyları 45x15 cm’de farklı ilçelerde 1.yıl 19.92-32.08 cm, 2. yıl 31.45-35.67 cm, 3. yıl 34.67-44.18 cm (Ceylan ve ark., 1994) arasında değişim göstermiştir. Arabacı (1995), Aydın koşullarında sulama zamanı ve farklı bitki sıklıklarını (20x20 cm, 30x20 cm, 40x20 cm, 50x20 cm, 60x20 cm, 70x20 cm) kullandığı çalışmasında sıra arası mesafesi azaldıkça bitki boyunun da kısaldığını belirtmiştir. Araştırıcı incelediğimiz bitki sıklığına yakın olan 40x20 cm ve 50x20 cm’de bitki boylarını sırasıyla 1. yıl 1. hasatta 26 ve 25 cm, 2. hasatta 27 ve 29 cm, 2. yıl 1. hasatta 52.8 ve 53.3 cm, 2. hasatta 27 ve 28.3 cm, 3. yıl 39.3 ve 39.5 cm bulmuştur. Marzi (1996), İtalya’da farklı sıra arası (40, 60, 80 cm) ve farklı sıra üzeri mesafelerini (20, 30, 40 cm) değerlendirdiği çalışmasında en yüksek bitki boyunun 40x20 cm dikim sıklığında 1.yıl 32.2, 2. yıl 62.6, 3.yıl 60.8 cm olduğunu belirtmiştir. Elde ettiğimiz değerler genel olarak İzmir ve Aydın koşullarında yapılan çalışmalardaki sonuçların arasında yer almakta, Konya ve Hatay koşullarındaki sonuçlardan ise daha yüksek bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda bitki boyu bakımından meydana gelen farklılıkların toprak özelliklerine, araştırmalarda kullanılan materyal farklılığına, iklim koşullarına ve kültürel uygulamalara bağlı olarak meydana geldiği ve İzmir kekiğinin kıyı bölgelerimize daha iyi adapte olduğu (Kan ve ark., 2005) sonucu çıkmaktadır.

         Yaş Herba Verimi (kg/da)

         Denemenin yürütüldüğü yıllarda yaş herba verimi bitki sıklığına paralel olarak artmış, en düşük değerler 45x35 cm bitki sıklığında, en yüksek değerler ise 45x15 cm bitki sıklığında belirlenmiştir. Yaş herba verimleri 2002 yılında yapılan hasatta 482.0-855.7 kg/da; 2003 yılında 1. hasatta 515.7- 926.8 kg/da, 2. hasatta 582.7-1004.4 kg/da, toplam 1098.4-1931.2 kg/da; 2004 yılında yapılan hasatta 1011.3-1543.1 kg/da arasında değişim göstermiştir. (Çizelge 1). Çalışmamızda 2. yıl yapılan hasatlarda elde edilen yaş herba verimleri birbirine yakın değerlerde bulunmuştur. 2. hasatta bitki boyu değerleri 1. hasada göre düşük olmasına rağmen 1. hasattan sonra Eylül (66.9 mm, 19.2o C) ve Ekim (125.1 mm, 16.6o C) aylarındaki yağış ve daha önceki aylara göre düşük sıcaklıklar bitkilerin yeteri kadar yeşil aksam üretebilmesine olanak tanımıştır. Aynı zamanda biçimler çok dipten yapılmadığı için 1. biçimden sonra yeteri kadar asimilasyon alanı kalmış ve bitkiler yeşil aksam üretebilmiştir. Kırıcı ve İnan (2001)’ın Çukurova koşullarında Origanum syriacum var. bevanii ile yürüttükleri çalışmada da ikinci yıl biçimler arasında birbirine yakın değerler saptanmıştır.

         Origanum onites ile İzmir koşullarında yürütülen çalışmalarda yaş herba verimleri 40x20 cm dikim sıklığında 2. yıl 1. hasatta 1987.7-3070.2 kg/da, 2. hasatta 403.6-690.1 kg/da (Bayram, 1995; Bayram ve ark., 1999) 45x20 cm dikim sıklığında 2. yıl 2140.3-7025.5 kg/da, 3.yıl 2683.0-6121.1 kg/da (Ceylan ve ark. 1999), Hatay koşullarında 50x25 cm’de 1. yıl 3425.7 kg/da, 2. yıl 3334.4 kg/da (Arslan ve ark. 2005) olarak belirlenmiştir. Bu çalışmalar ile birlikte Ceylan ve ark. (1994), tarafından yürütülen farklı dikim sıklıklarının kullanıldığı çalışmada en yüksek yaş herba verimi 1.yıl 1031-1111 kg/da, 2.yıl 2601-4514 kg/da, 3. yıl 3357-4069 kg/da ort. 2651 kg/da ile 45x15 cm dikim sıklığından elde edilmiştir. Yüksek verim yanında sıra arasının işlenmesine de olanak tanıyan bu dikim şekli işçilik masraflarını da azaltması nedeniyle tercih edilmesi gereken dikim şekli olarak belirlenmiştir. Arabacı, (1995), bitki sıklığının vejetatif aksam üzerinde olumlu bir etki yaptığını belirlemiş, en yüksek yaş herba verimini 20x20 cm mesafede yetiştirilen bitkilerden (1764.9 kg/da) almıştır. Araştırıcı, çalışmada incelediğimiz bitki sıklığına yakın olan 40x20 cm ve 50x20 cm’de yaş herba verimleri sırasıyla 1. yıl 1. hasatta 251.9, 231.0 kg/da, 2. hasatta 414.8, 248.5 kg/da, 2. yıl 1. hasatta 904.2, 726.1 kg/da, 2. hasatta 617.1, 547.0 kg/da, 3. yıl 1634.0, 1446.6 kg/da olarak belirlenmiştir. Marzi (1996), İtalya koşullarında 40x20 cm dikim sıklığında 1. yıl 300 kg/da, 2 yıl 1040 kg/da, 3. yıl 690 kg/da ile ortalama olarak 680 kg/da ile en yüksek verim değerleri elde etmiştir. Sıra arası ve sıra üzeri mesafesi arttıkça elde edilen verim değerlerinde düşüş gözlenmiş ve en yüksek verim değerlerine 2. yıl alınan biçimlerde ulaşıldığını belirtmiştir. Farklı araştırmaların sonucunda belirlenen değerlerde en düşük verim ilk yıl elde edilmiştir. Bu durum da ilk tesis yılı olması, bitkinin çok yıllık olması ve her yıl gelişmesini sürdürmesinden kaynaklanmaktadır (Ceylan ve ark., 1994). Yapılan çalışmalarda farklı verim değerlerinin elde edilmiş olmasının nedeni, biçimlerin farklı bölgelerde yapılması, farklı dikim sıklıkları, bitkinin yaşı, yapılan kültürel işlemler, biçim zamanı ve sayısından kaynaklanmaktadır (Kırıcı ve İnan, 2001 ).

         Çizelge 1. İzmir Kekiğinde (Origanum onites L.) Farklı Yıl ve Bitki Sıklıklarında Bitki Boyu (cm), Yaş Herba Verimi (kg/da), Drog Herba Verimi (kg/da), Drog Yaprak Verimi (kg/da) ve Drog Çiçek Verimi (kg/da) Ortalama Değerleri         Drog Herba Verimi (kg/da)

         Yaş herba verimi değerlerinde olduğu gibi sıra üzeri mesafesinin artması genellikle drog herba veriminde de azalmaya neden olmuştur. Dikim sıklıkları 2. yıl 1. hasat dışında, tüm yıllarda istatistiki anlamda farklılık göstermiştir. Drog herba verimi bakımından elde edilen ortalamalara bakıldığında her 3 yılda yapılan hasatlarda 45x15 cm bitki sıklığının (1. yıl 269.08 kg/da; 2. yıl 799.6 kg/da (1. hasat 376.6 kg/da, 2. hasat 423.0 kg/da); 3. yıl 614.2 kg/da) en yüksek değerleri verdiği Çizelge 1’den görülmektedir. Bizim çalışmamızda olduğu gibi Ceylan ve ark. (1994), 45x15 cm’de ortalama 860 kg/da (1.yıl 281 kg/da, 2.yıl 1117 kg/da, 3. yıl 1180 kg/da) ile en yüksek drog herba verimini belirlemiştir. Arabacı (1995), bitki sıklığı azaldıkça drog herba veriminde bir azalma tespit etmiş ve en yüksek verim 20x20 cm mesafede yetiştirilen bitkilerden (768.0 kg/da) elde etmiştir. 40x20 cm ve 50x20 cm’de drog herba verimleri sırasıyla 1. yıl 1. hasatta 94.2, 88.5 kg/da, 2. hasatta 138.4, 85.9 kg/da, 2. yıl 1. hasatta 528.6, 437.9 kg/da, 2. hasatta 292.6, 264.9 kg/da, 3. yıl 654.1, 616.7 kg/da olarak belirlenmiştir. Origanum onites ile İzmirkoşullarında yürütülen çalışmalarda drog herba verimi 40x20 cm dikim sıklığında 2. yıl 1. hasatta 518.1-1087.7 kg/da, 2. hasatta 213.9-345.1 kg/da, 3. yıl 671.9-1084.9 kg/da (Bayram, 1995; Bayram ve ark., 1999); 45x20 cm dikim sıklığında 2. yıl 649.5- 2237.8 kg/da, 3.yıl 774.9-1811.5 kg/da (Ceylan ve ark., 1999), Hatay koşullarında 50x25 cm’de 1. yıl 1077.4 kg/da, 2. yıl 1100.1 kg/da (Arslan ve ark. 2005), Konya koşullarında 60x30 cm 1. yıl 146.20- 564.47 kg/da , 2. yıl 299.40-1029.73 kg/da (Kan ve ark.,2005) arasında değişen değerlerde saptanmıştır. Bizim çalışmamızda belirlenen drog herba verimleri genel olarak diğer araştırıcıların buldukları değerlerin arasında yer almakla birlikte daha düşük bulunmuştur. Yapılan araştırmalar arasındaki bu farklılıklar yaş herba veriminde olduğu gibi araştırma yerinin, yapılan kültürel işlemlerin ve iklim koşullarının farklı olması ile açıklanabilir.

         Drog Yaprak Verimi (kg/da)

         Farklı bitki sıklıkları drog yaprak verimi bakımından değerlendirildiğinde yıllara göre en yüksek değerlerin 45x15 cm (1. yıl 180.0 kg/da; 2. yıl 464.3 kg/da (1. hasat 146.6 kg/da, 2. hasat 317.7 kg/da); 3. yıl 219.1 kg/da) bitki sıklığında alındığı ve sıra üzeri mesafesinin artması ile genel olarak drog yaprak veriminin düştüğü saptanmıştır (Çizelge 1).

         Arabacı (2005), sıklık faktörünün verim üzerinde etkili olduğunu belirlemiş, 20x20 cm mesafede yetiştirilen bitkilerin (460.1 kg/da) en yüksek drog yaprak verimini, 70x20 cm mesafede yetiştirilen bitkilerin ise (223.5 kg/da) en düşük drog yaprak verimini sağladıklarını bildirmiştir. Bu çalışmada değerlendirdiğimiz bitki sıklığına yakın olan 40x20 cm ve 50x20 cm’de drog yaprak verimleri sırasıyla 1. yıl 1. hasatta 77.8, 72.7 kg/da, 2. hasatta 105.4, 64.6 kg/da, 2. yıl 1. hasatta 263.1, 212.7 kg/da, 2. hasatta 187.1, 185.1 kg/da, 3. yıl 422.1, 401.2 kg/da olarak belirlenmiştir. Ceylan ve ark. (1994), 45x15 cm’de ortalama 507 kg/da (1.yıl 221 kg/da, 2.yıl 712 kg/da, 3.yıl 631 kg/da) ile en yüksek drog yaprak verimini elde etmişlerdir. Origanum onites ile İzmir koşullarında yürütülen çalışmalarda drog yaprak veriminin 40x20 cm dikim sıklığında 2. yıl 1. hasatta 292.6-684.5 kg/da, 2. hasatta 163.0-250.1 kg/da, 3. yıl 293.8-540.0 kg/da (Bayram, 1995; Bayram ve ark., 1999), 45x20 cm dikim sıklığında 2. yıl 383.9-1146.2 kg/da, 3.yıl 466.2-993.4 kg/da (Ceylan ve ark. 1999) değiştiği bulunmuştur. Çalışmamızda belirlenen değerler diğer araştırıcıların sonuçları arasında yer almıştır.

         Drog Çiçek Verimi (kg/da)

         Drog çiçek verimi 1. yıl 6.8-14.4 kg/da, 2. yıl 71.2-102.1 kg/da, 3. yıl 111.1-188.1 kg/da arasında değişmiştir. Drog çiçek verimi bakımından elde edilen değerler arasında 3. yıl yapılan hasat dışında istatistiki olarak bir farklılık belirlenmemiştir. 3. yıl 45x15 cm (188.06 kg/da) ve 45x25 cm (150.35 kg/da) bitki sıklığında dikilen parsellerden daha yüksek değerler elde edilmiştir. İlk yıl tesis yılı olduğundan parsellerde az sayıda bitki çiçeklenmiştir. Bu yüzden bu yıl elde edilen çiçek verimi düşük bulunmuştur. 2003 yılı 2. hasadı bitkiler kış dönemine girmeden yapılmış ve bu dönemde bitkiler çiçeklenmediği için veri elde edilememiştir (Çizelge 1).

         Yaprak ve Çiçekte Uçucu Yağ Oranı (%)

         Drog yaprakta belirlenen ortalama uçucu yağ oranları 1. yıl % 1.88-2.13; 2. yıl % 2.50-2.73 (1. hasatta % 2.33-2.51, 2.hasatta % 2.56-3.06); 3. yıl % 1.95-2.05 arasında değişim göstermiştir. 2003 yılı 2. hasadında elde edilen oranlar istatistiki anlamda önemli bulunmuş ve en yüksek değer % 3.06 ile 45x35 cm mesafeden elde edilmiştir (Çizelge 2). Ceylan ve ark. (1988) 2. biçimde uçucu yağ oranını daha yüksek olarak belirlemişlerdir. Bu biçimde uçucu yağ oranlarının yüksek olması Eylül ayında hava sıcaklığının düşmesi ve buharlaşma ile uçucu yağ kaybının azalmasından kaynaklandığı sanılmaktadır (Arslan ve ark., 2005). Bitkilerde sekonder maddelerin oluşumu, genetik yapısı ile birlikte çevre faktörlerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bitkinin yetiştiği çevredeki iklim faktörleri ile birlikte edafik faktörler de büyük rol oynamaktadır (Franz, 1983; Palevitch, 1987). Arabacı (1995), 40x20 cm ve 50x20 cm mesafede yetiştirilen bitkilerin en yüksek uçucu yağ oranını verdikleri, daha sık ve daha seyrek koşullara doğru gidildikçe uçucu yağ oranında bir azalmanın meydana geldiğini belirtmiştir. Ayrıca 40x20 cm ve 50x20 cm’de uçucu yağ oranları sırasıyla 1. yıl 1. hasatta % 1.81, 1.76, 2. hasatta % 1.36, 1.53, 2. yıl 1. hasatta % 2.54, 3.18, 2. hasatta % 2.45, 2.31, 3. yıl % 2.05, 1.93 olarak belirlenmiştir. Ceylan ve ark. (1994), 45x15 cm dikim sıklığında uçucu yağ oranını ortalama olarak % 2.93 (1.yıl %2.37-3.50, 2.yıl 2.55-3.30, 3.yıl %2.60-3.80) olarak belirlemişlerdir. Bu konu ile ilgili farklı ekolojilerde yürütülen diğer çalışmalarda, yaprakta belirlenen uçucu yağ oranları İzmir koşullarında 40x20 cm dikim sıklığında 2.yıl 1. hasatta % 1.75-2.25, 2. hasatta % 2.71-3.49; 3. yıl % 2.0-2.81 (Bayram, 1995); 2.yıl yapılan biçimlerin ortalaması olarak % 3.11, 3. yıl % 2.36 (Bayram ve ark., 1999); 45x20 cm dikim sıklığında 1. yıl % 1.98- 4.22, 2. yıl % 1.98-4.22, 3. yıl % 3.23-6.17 (Ceylan ve ark., 1999),70x40 cm dikim sıklığında 1. yıl % 1.0-5.2, 2. yıl % 1.45-5.0 (Bayram ve ark., 2001), arasında değişen değerlerde belirlenmiştir. Konya’da 60x30 cm dikim sıklığında 1. yıl % 3.07-3.53, 2. yıl % 3.10-3.40 (Kan ve ark., 2005), Hatay’da 50x25 cm dikim sıklığında 1. yıl % 2.6-3.2, 2. yıl % 2.7-3.3 (Arslan ve ark., 2005) olarak saptanmıştır.

         Çizelge 2. İzmir Kekiğinde (Origanum onites L.) Farklı Yıl ve Bitki Sıklıklarında Yaprakta Uçucu Yağ Oranı (%), Çiçekte Uçucu Yağ Oranı (%) ve Toplam Uçucu Yağ Verimi (l/da) Ortalama Değerleri         Yapılan çeşitli araştırmalarda uçucu yağ oranını Ceylan ve ark. (1988), İzmir koşullarında 1.yıl % 1.73-3.60, 2.yıl 1. hasatta % 1.44-2.53, 2. hasatta % 1.88-3.61; Vokou ve ark. (1989), Yunanistan’da %1.84-4.37, Marquard ve ark. (1996), Batı Anadolu’da doğal floradan topladığı Origanum onites ile yaptığı çalışmasında yaprakta ortalama uçucu yağ oranını % 0.9-2.7 olarak belirlemişlerdir.

         Drog çiçekler üzerinde yapılan analizler sonucunda sıra üzeri mesafeleri arasında istatistiki anlamda bir farklılık belirlenmemekle birlikte genel olarak en yüksek uçucu yağ oranlarının 45x35 cm’den elde edildiği görülmüştür. Saptanan değerler 1. yıl % 2.85-3.00, 2. 1. hasat % 3.71-4.08, 3. yıl % 3.71-4.08 arasında değişmiştir. (Çizelge 2). Marquard ve ark. (1996), yaprakta ortalama uçucu yağ oranını % 3.2-5.2 olarak belirlemişler ve genel olarak çiçek drogundaki uçucu yağ içeriğinin yüksekliğinin, Oregano baharatlarının kalitesinin çiçek tablalarının oranı tarafından oldukça fazla etkilendiğini saptamışlardır. Yaprakta ve çiçekteki uçucu yağ oranları değerlendirildiğinde çiçeklerde yapraklara göre daha fazla uçucu yağ bulunduğu saptanmıştır.

         Son yıllarda uçucu yağ oranı üzerinde durulmakta, ihraç edilecek bitkilerde belirli kriterler aranmaktadır. Avrupa Farmakopesi Origanum onites (İzmir kekiği) ve Origanum vulgare subsp. hirtum (İstanbul Kekiği)’u tıbbi bitki olarak kabul etmektedir. Taşıdığı uçucu yağ miktarının % 2.5’den, uçucu yağdaki karvakrol ve timol toplam miktarının kuru bitki ağırlığına göre % 1.5’den az olmaması istenmektedir (European Pharmacopeia, 2002). Çalışmamız sonucunda toplam uçucu yağ oranı istenen değerin üzerinde bulunmuştur.

         Toplam Uçucu Yağ Verimi (l/da)

         Elde edilen veriler toplam uçucu yağ verimi bakımından incelendiğinde, 2002 yılındaki hasatta en yüksek değerlerin 45x25 cm (4.13 l/da) ve 45x15 cm (3.71 l/da) dikim sıklığından elde edildiği Çizelge 2’den görülmektedir. 2003 yılında her iki hasatta da istatistiki anlamda bir farklılık belirlenmemekle birlikte, toplam miktarda en yüksek değer 15.47 l/da ile 45x15 cm dikim sıklığından elde edilmiştir. 2004 yılına ait biçimde ise 45x15 cm dikim sıklığında 12.05 l/da ile en yüksek değerler elde edilmiştir. Genel olarak en yüksek uçucu yağ verimi, drog yaprak ve çiçek verimi değerleri de göz önüne alındığında 45x15 cm dikim sıklığından alınmıştır (Çizelge 2). Ceylan ve ark. (1994), 45x15 cm dikim sıklığında 14.72 l/da, Ceylan ve ark. (1999), 45x20 cm dikim sıklığında 2. yıl 9.77-37.52 l/da, 3.yıl 23.03-49.85 l/da olarak yağ verimini belirlemişlerdir. 60x30 cm dikim sıklığında Kan ve ark. (2005), Konya koşullarında yürüttükleri çalışmalarında farklı dozlardaki organik gübre uygulamaları sonucunda uçucu yağ verimini 1. yıl alınan tek biçimde 4.50-18.23 l/da (ort: 10.69 l/da), 2. yıl alınan iki biçimde ise 9.28- 33.26 l/da (ort:20.68 l/da) olarak belirlemişlerdir. Çalışmalarda elde edilen sonuçlar arasındaki farklılıklar denemelerin yürütüldüğü yıllar, yıllara ait iklim özellikleri, agronomik uygulamalar, hasat zamanları, drog yaprak verimleri ile yaprak ve çiçekte belirlenen uçucu yağ oranlarının farklı olması ile açıklanabilir.

         Uçucu Yağın Bileşenleri

         Gaz kromotografisi ile yapılan bileşen analizinde elde edilen veriler Çizelge 3 ve 4’de verilmiştir. Çalışmada hem yapraktaki hem de çiçekteki uçucu yağın ana bileşeninin karvakrol olduğu, bu bileşeni1.8 cineol, borneol, linalool ve γ-terpinenin değişen sıralarda izlediği belirlenmiştir. Yaprakta karvakrol oranı 1. yıl % 79.10-89.06, 2. yıl 1. hasatta %76.43-85.63, 2. hasatta %68.68-87.40,3. yıl % 81.05-84.39 arasında değişim göstermiştir. Çiçekte karvakrol oranı 1. yıl % 89.14-97.97, 2. yıl % 85.00- 86.64, 3. yıl % 78.94-86.31 arasında değişmiştir. Denemede ele alınan sıklık faktörünün bileşim üzerine belirgin bir etkisi görülmemiş, genel olarak en yüksek değerler 45x35 cm, en düşük değerler ise 45x15 cm dikim sıklığından elde edilmiştir. Ayrıca çiçekten elde edilen uçucu yağda yapraklara göre daha fazla karvakrol bulunmuştur.

         Uçucu yağın bileşimi üzerinde yapılan çalışmalarda karvakrol oranının Origanumlarda yüksek olduğu saptanmıştır. Ana bileşen karvakrolün güçlü antimikrobiyal özelliğinden dolayı uçucu yağın içeriği bir kalite kriteri olarak ele alınmaktadır (Tepe ve ark., 2004). Yapılan çalışmalarda karvakrol oranı 50x25 cm dikim sıklığında % 65.4 (Arslan ve ark., 2005), 45x20 cm dikim sıklığında 1. yıl % 70.73- 84.10, 2. yıl % 72.89-85.68; 40x20 cm dikim sıklığında 1. yıl 1. hasatta % 65.23-88.45, 2. hasatta %75.22-84.26, 2. yıl % 59.71-87.97 (Ceylan ve ark., 1999) olarak belirlenmiştir. Arabacı (1995), Aydın koşullarında sulama zamanı ve farklı bitki sıklıklarını ele aldığı çalışmasında deneme faktörlerinin uçucu yağın bileşimi üzerine belirgin bir etkisini saptamamıştır. Araştırıcıya göre, sıklıklar arasında karvakrol oranı 1. yıl 1. hasatta % 58 (60x20 cm)- %71.60 (20x20 cm), 2. hasatta % 67.15 (20x20 cm)-%71.75 (40x20 cm), 2. yıl 1. hasatta % 74.85 (40x20 cm)-%80.64 (50x20 cm), 2. hasatta % 63.44 (50x20 cm)-%71.63 (60x20 cm), 3.yıl 1. hasatta % 71.19 (40x20 cm)-%75.58 (30x20 cm), 2. hasatta % 65.80 (50x20 cm)-%72.40 (40x20 cm) arasında değişmiştir. Yapılan bu çalışmalarda ana bileşen karvakrolü değişen sıralarda 1.8-cineol, terpinen, linalool ve p-cymen izlemiştir. Ceylan ve ark. (2003), 70x40 cm bitki sıklığında Batı Anadolu Bölgesinde farklı lokasyonlardan topladıkları bitkilerden elde edilen A klonlarında karvakrol oranını % 2.4-89.9 arasında değişen değerlerde belirlemişlerdir.

         Yapılan diğer çalışmalara göre, karvakrol % 30.87-89.9, 1.8-cineol % 1.9-13.39, linalool % 0.25- 12.92, borneol % 0.7-16.16 ve γ-terpinen % 0.39- 10.60 arasında değişmiştir (Fleisher ve Sneer, 1982; Şarer ve ark., 1982; Ceylan ve ark., 1980; Vokou ve ark., 1989; Akgül ve Bayrak, 1987; Bayram, 1995; Ceylan, 1997; Ceylan ve ark., 1999; Yaldız ve ark., 2005). Çalışmamızda belirlenen bileşen oranları literatür değerlerinin sınırları içerisinde yer almıştır.

         Sonuç

         Araştırmadan elde edilen veriler bir arada değerlendirildiğinde; sıklık faktörünün yaş herba, drog herba, drog yaprak, çiçek ve toplam uçucu yağ verimi üzerine etkili olduğu görülürken, uçucu yağ oranı üzerine belirgin bir etkisi olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada yüksek verim dikkate alındığında, ele alınan sıklıklar arasında 45x15 cm’nin en uygun dikim sıklığı olduğu sonucuna varılmıştır.

         Çizelge 3. İzmir Kekiğinde (Origanum onites L.) Farklı Yıl ve Bitki Sıklıklarında Yaprakta Uçucu Yağın Bileşimi (%)         Çizelge 4. İzmir Kekiğinde (Origanum onites L.) Farklı Yıl ve Bitki Sıklıklarında Çiçekte Uçucu Yağın Bileşimi (%)         Kaynaklar

         [1]Adam, K., A. Sivropoulou, S. Kokkini, T. Lanaras ve M. Arsenakis. 1998. Antifungal Activities of Origanum vulgare subsp. hirtum, Mentha spicata, Lavandula angustifolia and Salvia fructinosa Essential Oils Againts Human Pathogenic Fungi. Journal of Agricultural &Food Chemistry, 46:1739- 1745.
         [2]Akgül, A. ve A. Bayrak. 1987. Constitutents of Essential Oil from Origanum Species Growing Wild in Turkey. Planta Medica, 53(1):114.
         [3]Akgül, A. 1993. Baharat Bilimi&Teknolojisi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No:15, Sayfa 125-127.
         [4]Anonim 2002. BursaYöresi İklim Verileri Bursa Meteoroloji Bölge Müd. (Yayınlanmamış Kayıtlar).
         [5]Anonim 2003. BursaYöresi İklim Verileri Bursa Meteoroloji Bölge Müd. (Yayınlanmamış Kayıtlar).
         [6]Anonim 2004. BursaYöresi İklim Verileri Bursa Meteoroloji Bölge Müd. (Yayınlanmamış Kayıtlar).
         [7]Arabacı, O. 1995. İzmir Kekiği (Origanum onites L.)’nin Yetiştirme Tekniği ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırma. Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 125 s.
         [8]Arslan, M., F. Ayanoğlu ve E.O. Sarıhan. 2005. Farklı Kekik (Origanum) Türlerinin Doğu Akdeniz Koşullarında Herba Verimleri, Eterik Yağ Oranları ve yağ Bileşenleri. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya, Cilt I, Sayfa 505-510.
         [9]Baytop,T. 1999. Türkiye’de Bitkiler İle Tedavi (Geçmişte ve Bugün) Sayfa 254-255. Başbakanlık, DİE Kayıtları.
         [10]Başer, K.H.C. 2000 a. Sustainable Wild Harvesting of Medicinal and Aromatic Plants: An Educational Approach, Harvesting of Non-Wood Forest Products. 2-8 October, 2000, Menemen-İzmir .
         [11]Başer, K.H.C. 2000 b. Uçucu Yağların Parlak Geleceği. TAB (Tıbbi ve Aromatik Bitk.Bülteni). 15, 20-23.
         [12]Başer, K.H.C. 2002. The Turkish Origanum Species, In: Oregano, The Genera Origanum and Lippia, Ed.: S.E. Kintzios, Taylor and Francis, UK.
         [13]Bayram, E. 1995. Geliştirilmiş Türk Kekiği (Origanum onites L.) Hatlarında Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Ünv. Ziraat Fak. Dergisi, 35(3):41-48.
         [14]Bayram, E., N. Özay, H. Geren ve A. Ceylan. 1998. Aydın İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Populasyonlarında Kemotiplerin Belirlenmesi ve Seleksiyonu Üzerine Araştırma. Adnan Menderes Üniv., Ziraat Fakültesi, Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Aydın, 2. Cilt, Sayfa 305-313.
         [15]Bayram, E., H. Geren, A. Ceylan ve N. Özay. 1999. İzmir Kekiği (Origanum onites L.)’nde Farklı Biçim Şekli ve Biçim Yüksekliğinin Verim ve Kaliteye Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II Endüstri Bitkileri, 15-18 Kasım 1999, Adana, Sayfa 222-226.
         [16]Bayram, E., H. Geren, N. Özay ve A. Ceylan. 2001. Çanakkale-Balıkesir Yöresi İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Populasyonlarının Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II Endüstri Bitkileri, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, Sayfa 249-254.
         [17]Ceylan, A., A. Vömel, N. Kaya ve E. Niğdeli. 1988. İzmir Kekiği (Origanum smyrnaeum L.)’nin Adaptasyonu ve Islahı Üzerine Araştırmalar. I. Orman Tali Ürünleri Sempozyumu.
         [18]Ceylan, A., H. Otan, M. Polat, E. Bayram, A.O.Sarı, N. Özay, S. Kudat, N. Çarkacı, B. Oğuz ve A. kıtıkı. 1994. Origanum onites L. (İzmir Kekiği) Üzerinde Agroteknik Araştırmalar. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Ege Tarımsal araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sonuç Raporu.
         [19]Ceylan, A. 1997. Tıbbi Bitkiler II (Uçucu Yağ İçerenler). Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:481, Sayfa 206-221. Bornova-İzmir.
         [20]Ceylan, A., Y. Ozansoy ve N. Çelik. 1980. Origanum creticum L. ve Origanum smyrnaeum L. Üzerinde İlk Araştırmalar. III. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İzmir.
         [21]Ceylan, A., E. Bayram ve H. Geren. 1999. İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Islahında Geliştirilen Klonların Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırma. Tr. J. Of Agriculture and Forestry, 23(111) Ek Sayı 5, 1163- 1168.
         [22]Ceylan, A., E. Bayram, N. Şahbaz, H. Otan ve Ş. Karaman. 2003. Yield Performance and Essential Oil Composition of Induvidual Plants and Improved Clonnes of Origanum onites L. Grown in Aegean Region of Turkey. Israel Journal of Plant Sciences, 51(4):285-290.
         [23]Davis, P.H. 1982. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, Vol 7, p. 308-309.
         [24]Dorman, H.J.D. ve S.G. Deans. 2000. Antimicrobial Agents From Plants: Antibacterial Activity of Plant Volatile Oils. Journal of Applied Microbiology, 88:308-316
         [25]European Pharmacopea. 4 th Ed. 2002, Supplement 6, pp. 4081-4082, Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France.
         [26]Fleisher, A., N. O. Sneer. 1982. Oregano Spices and Origanum Chemotypes. Journal of The Science of Food and Agriculture. 33(5)411-446.
         [27]Franz, CH. 1983. Nutrient and Water Managment for Medicinal and Aromatic Plants. Acta Horticulturae 132:203-215.
         [28]Ietswaart, J.H.1980. A Taxonomic Revision of The Genus Origanum (Labiatae). Leiden University Pres. Leiden Botanical Series Volume 4, 91.
         [29]Katkat, A.V., F. Ayla ve İ. Güzel. 1985. U.Ü. Uyg.ve Araştırma Çiftliği Arazisinin Toprak Etüdü ve Verimlilik Durumu. U.Ü. Zir.Fak. Derg. Sayı 3, Sayfa 71-78, Bursa.
         [30]Kan, Y., L. Altun, S. Arslan, M. Kartal ve Z. Endes. 2005. Farklı Dozlarda Uygulanan Organik Gübrenin İzmir Kekiği (Origanum onites L.)’nin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya, Cilt I, Sayfa 497-500.
         [31]Kırıcı, S. ve M. İnan. 2001. Çukurova Koşullarında Kekik (Origanum syriacum var. bevanii)’te Farklı Biçim sayısının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkisi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21Eylül 2005, Cilt II, Sayfa 291-294.
         [32]Kokkini, S. 1996. Taxonomy, Diversity and Distribution of Origanum Species. In: Padulosi S., ed. Oregano. Proceedings of The IPGIR Int. Workshop on Oregano, 8- 12 May 1996, Valenzano (Bari), Italy. Rome:IPGRI, p.2- 12.
         [33]Lagouri, V., G. Blekas, M. Tsimidou, S. Kokkini and D. Boskou. 1993.Composition and antioxidant activity of essential oils from oregano plants grown wild in Greece. Zertschrift für Lebensmittel Untersuchung und Forschung, 197, 20-23.
         [34]Marzi, V. 1996. Agricultural Practices for Oregano. In: Padulosi S., ed. Oregano. Proceedings of The IPGIR International Workshop on Oregano, 8-12 May 1996, Valenzano (Bari), Italy. Rome:IPGRI, p.61-67.
         [35]Marquard, R., Th. Müller, GieBen, A. Ceylan, E. Bayram ve H. Otan. 1996. Origanum-Wildsammlungen aus der Turkei:Gehalte und Zusammensetzung des atherischen Öls. Arznei-und Gewürzpflanzen, 1:134-137.
         [36]Mastelic, J., M. Milos and I. Jerkovic. 2000. Essential Oil and Glycosidically Bound Volatiles of Origanum vulgare L. ssp. hirtum (Link) Ietswaart. Flavour and Fragrance Journal.
         [37]Mheen, H. Van der, 2006. Selection and Production of Oregano Rich in Essential Oil and Carvacrol. Acta Hort. 709, ISHS 2006, 95-99.
         [38]Oflaz, S., M. Kürkçüoğlu, K.H.C. Başer. 2002. Origanum onites ve Origanum vulgare subsp. hirtum Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar. 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir, Sayfa 252-258.
         [39]Özcan, M., J.C. Chalchat ve A. Akgül. 2001. Composition of The Essential Oils of Origanum majorana L. And Origanum vulgare subsp. hirtum Growing Wild in Turkey. Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants, May 29-June 01, 2001, Adana/Turkey, p. 175-184.
         [40]Özgüven, M. ve E. Stahl-Biskup. 1989. Ecological and Ontogenetical Variation in Essential Oil of Origanum vulgare L., 37th Annual Congress on Medicinal Plant Research, Society of Medicinal Plant Reseach. Braunschweig, Sep., p.5-9.
         [41]Özgüven, M., S. Sekin, B. Gürbüz, N. Şekeroğlu, F. Ayanoğlu ve S. Erken. 1995. Tütün, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi ve Ticareti. www.zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05/023mensure.pdf
         [42]Özgüven, M., M. Schneider ve R. Marquard. 1996. Yield and Quality Aspect of Origanum Wild Species Collected in The Çukurova Region of Turkey. Proceedings International Symposium Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants. Quedlinburg-Germany, June 30-July 4, 1996. Beitrage zur Züchtungsforschung, Bundensansalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, 2. Jahrgang, Heft 1, p.21-24.
         [43]Palevitch, D. 1987. Recent Advances in the Cultivation of Medicinal and Aromatic Plants. Acta Horticulturae 208: p.29-35.
         [44]Seçmen, Ö., Y. Gemici, G. Görk, L. Bekat ve E. Leblebici. 1995. Tohumlu Bitkiler Sistematiği. E.Ü. Fen. Fak. Kitaplar Serisi No: 116, İzmir (1995).
         [45]Sivropoulou, A., E. Papanicolaou, C. Nikolau, S. Kokkini, T. Lanaras, M. Arsenakis. 1996. M. Antimicrobial and Cytotoxic Activities of Origanum essential Oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44: 1202-1205.
         [46]Skoula, M., P. Gotsiou, , G. Naxakis and C. B. Johnson 1999. A Chemosystematic Investigation on The Mono-and Sesquiterpenoids in The Genus Origanum (Labiatae). Phytochemistry 52:649-657.
         [47]Souleles, C. 1991. Volatile Constituents of Origanum dubium leaves and stem-bark. Planta medica 57:77-79.
         [48]Şarer, E., J.J. Scheffer ve A.B. Svendsen. 1982. Monoterpenes in The Essential Oil of Origanum majorana. Planta Medica. 46(4):236-239
         [49]Tepe, B., D. Daferera, M. Sokmen, M. Polissiou ve A.O. Somken. 2004. The in Vitro Antioxidant and Antimicrobial Activities of The Essential Oil and Various Extracts of Origanum syriacum L. var. bevanii. J. Sci Food Agric., 84,1389-1396.
         [50]Vokou, D., S. Kokkini, J.M. Bessiere. 1989. Origanum onites L. (Lamiaceae) in Greece: Distribution, Volatile Oil Yield and Composition. Economic Botany (1988), 42(3):407-412.
         [51]Witchtl, M. 1971. Die pharmakognostich-Chemisehe Analys BAND, 12, Frankfurt/M.
         [52]Yaldız, G., N. Şekeroğlu, M. Özgüven ve M. Kırpık. 2005. Seasonal and Diurnal Variability of Essential Oil and its Components in Origanum onites L. Grown in Ecological Conditions of Çukurova. Grasas Y Aceites, 5(4):254-258
         [53]Zeybek, N. 1985. Farmasötik Botanik (Kapalı Tohumlu Bitkiler Sistamatiği ve Önemli Maddeleri). Ege Üniv., Eczacılık Fak. Yayınları, No:1, Sayfa 329-330, İzmir.

         Yorum yap


         • #10
          Carvacrol ve Magnolol'ün Periodontal Hastalık ve Diabetes Mellitus'ta Anti-inflamatuar ve Antioksidan Özellikleri

          Georgiana Ioana Potra Cicalău , 1, 2, Petru Aurel Babes , 1, Horia Calniceanu , 3, 4, * Adelina Popa , 5, 6, * Gabriela Ciavoi , 2, Gilda Mihaela Iova , 2, Mariana Ganea , 7, ve Ioana Scrobotă 2,
          Thomas Efferth, Akademik Editör
          Yazar bilgileri Makale notları Telif hakkı ve Lisans bilgileri Sorumluluk Reddi
          Git: Soyut


          Periodontal hastalık ve diabetes mellitus, dünya çapında son derece yaygın olan ve kronik inflamasyon özelliğini paylaşan iki patolojidir. Carvacrol, en bilineni Origanum vulgare olan çeşitli otlar tarafından üretilen fenolik bir monoterpenoiddir . Magnolol, Magnolia officinalis'in kök kabuğundan izole edilen geleneksel bir polifenolik bileşiktir., esas olarak Çin tıbbında kullanılır. Bu makalenin amacı, periodontitis ve diyabet tedavisinde bu biyoaktif bileşiklerin terapötik özelliklerini gözden geçirmektir. Araştırma stratejimize dayanarak, çalışmaları belirlemek için PubMed ve Google Akademik veritabanlarında bir literatür taraması yaptık. Mevcut incelemeye toplam yüz seksen dört makale dahil edildi. Sonuçlar, karvakrol ve magnololün her iki patolojiye de fayda sağlayan anti-inflamatuar, antioksidan, antimikrobiyal, anti-osteoklastik ve anti-diyabetik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Karvakrol ve magnololün çoklu aktivitelerinin bilinmesi, yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir ve klinik hayvan ve insan deneylerinin tasarımı, periodontitis veya diyabetten muzdarip deneklerde bu ekstraktların potansiyel faydalarını en üst düzeye çıkaracaktır.

          Anahtar Kelimeler: carvacrol, magnolol, periodontitis, diyabet, anti-inflamatuar, antioksidan, antimikrobiyal, anti-osteoklastik, anti-diyabetik, toksisite
          Git: 1. Giriş


          Periodontal hastalık, bir halk sağlığı sorunu konusu olup, genel durumlarla birleşen bir patolojidir. Periodontitis olarak da adlandırılan bu patoloji, dişi destekleyen yapıların geri dönüşümsüz tahribatı ile karakterize ağız boşluğunun enfeksiyöz bir hastalığıdır: Alveolar kemik, periodontal ligament ve sement [ 1 ]. Periodontitis, stomatognatik sistemin fonksiyonlarını tehlikeye atan diş kayıplarının en önemli nedenlerinden biridir: Çiğneme, fonasyon, fizyonomi, estetik, ayrıca hastaların kendine güveni, benlik saygısı ve yaşam kalitesi [ 2 , 3 ] . Küresel Hastalık Yükü (GBD) tarafından gerçekleştirilen 2016 araştırmasına göre, şiddetli periodontal hastalık dünyadaki en yaygın 11. hastalıktı [ 4]. Periodontitis durumunda, dünya çapında %20-50'lik bir prevalans kaydedilmiştir [ 5 ].

          Diyabet, vücudun kan şekeri seviyelerini kontrol edememesi ile karakterizedir. Tip 1 ve tip 2 diyabet, periodonsiyum üzerinde etkili olduğu belirtilen diyabet formlarıdır. Tip 1 diyabette pankreas β-hücreleri insülin sentezlemez veya yetersiz miktarda sentezlenir, hastalar insülin ile tedavi edilir ve bu nedenle bu tip diyabet insüline bağımlı diyabetes mellitus (IDDM) olarak da bilinir. Tip 2 diyabet, insüline bağımlı olmayan diyabet (NIDDM) olarak da adlandırılır ve insülin reseptörlerinin eksikliği ile karakterize edilir [ 6 ]. Diyabet prevalansı tüm kıtalarda sürekli olarak artmaktadır ve endişe verici oranlardan dolayı bir salgın olarak sınıflandırılabilir: 415 milyon kişiye diyabet teşhisi konmuştur ve 2040 yılında değerlerin yaklaşık 640 milyona çıkması beklenmektedir.7 ]. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) istatistiklerine göre, diyabet 2030 yılına kadar yedinci önde gelen ölüm nedeni olacaktır [ 8 ].

          Bitkisel özler, eski zamanlardan beri tedavi edici unsurlar olarak kabul edilmiştir. Şu anda, antioksidan özellikleri ve insan vücudunun iyiliği için faydaları nedeniyle giderek daha fazla doğal bileşik, uçucu yağlar ve bitkisel özler araştırmacıların ilgisini çekmiştir [ 9 ].

          Karvakrol birçok otlar tarafından üretilen fenolik monoterpenoid olduğunu, iyi olup bunlardan bazıları bilinen Origanum vulgare (Yunanca kekik, yabani mercanköşk), Origanum majorana (mercanköşk), SATUREJA hortensis (yaz kekik), Thymus vulgaris (kekik) ve SATUREJA montana ( kış kekiği) [ 10 ]. Carvacrol, uzun zamandır kekik esansiyel yağının bir bileşeni olarak kabul edilmekte olup, en çok araştırılan bileşenlerinden biridir [ 11 ]. Timol, karvakrolün yapısal bir izomeridir, hidroksil grubu (–OH) ikinci konumdadır ve karvakrolünkilere benzer özellikler gösterir [ 12 ]. Carvacrol, anti-inflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.13 , 14 ]. Aynı zamanda, karvakrolün antidiyabetik, antifungal [ 15 ], antitümör [ 16 ], antimutajenik [ 17 ], analjezik [ 18 ], anti-hepatotoksik [ 19 ], kardiyoprotektif [ 15 ] ve antiparaziter olmak gibi başka biyolojik özellikleri de vardır. [ 20 ].

          Magnolol, Magnolia officinalis'in kök kabuğundan izole edilmiş bir binaftalin polifenolik bileşiktir ve esas olarak Çin tıbbında kullanılan geleneksel bir özüttür . Honokiol, magnololün yapısal izomeridir [ 21 ]. Magnolol ilk olarak 1930 yılında Japon bilim adamı Sugii tarafından manolya kökünden izole edildi ve ilk olarak iki İsveçli bilim adamı Holger Erdtman ve Johan Ludvig Runeberg tarafından ham madde olarak p-allilfenol kullanılarak sentezlendi. Manolya officinalis içinde, eski çağlardan beri tanımlanmıştır “Shennong Bitkisel Classic” magnolol yaygın Doğu tıbbında [kullanılır etrafında 221 M.Ö. 220 MS Qin ve Han Hanedanı, kalma, 19]. Magnololün çok çeşitli faydalı farmakolojik aktiviteler uyguladığına dair yeterli kanıt vardır. Manolya officinalis özütü, anti-inflamatuar [ 22 , 23 , 24 ], antioksidan [ 25 ], antibakteriyel [ 26 ], anti-osteoklastik [ 23 ], antianksiyete [ 27 ], anti-diyabetik [ 28 ], antiplatelet gibi birçok özelliğe sahiptir. ve antikarsinogenetik [ 29 ].Şekil 1karvakrol [ 30 ] ve magnololün [ 31 ] kimyasal yapısını gösterir .

          Şekil 1
          ( A ) Karvakrolün kimyasal yapısı [ 30 ]; ( B ) magnololün kimyasal yapısı [ 31 ].

          Bu makalenin amacı, iki doğal biyoaktif özütün, karvakrol ve magnololün terapötik özelliklerinin yanı sıra bunların periodontal hastalık ve diyabet üzerindeki etkileri hakkında bir literatür taraması yapmaktır. Bu değerlendirmenin amacı, periodontitis ve diyabetin patogenezinin yanı sıra periodontitis ve diyabet arasındaki karşılıklı bağımlılığı ve bu ekstraktların bu hastalıklardaki biyolojik etkilerini değerlendirmektir. Son olarak, çeşitli dozlarda carvacrol ve magnololün toksisitesini araştıracağız. Özetle bu derlemenin amacı, karvakrol ve magnololün periodontitis ve diyabet üzerindeki etkilerinin literatür araştırmasına dayalı bir sentezini oluşturmaktır.

          Git: 2. Malzemeler ve Yöntemler

          2.1. Arama stratejisi


          Biyoaktif bitki özleri, karvakrol ve magnolol'ün periodontal hastalık ve diyabete karşı özelliklerinin bir incelemesini yaptık.

          Bu anlatı incelemesi iki veri tabanı kullanılarak gerçekleştirildi: PubMed ve Google Scholar. En açıklayıcı makaleleri belirlemek için, arama stratejisi "carvacrol" veya "magnolol", "anti-inflamatuar" veya "antioksidan" veya "antimikrobiyal" veya "anti-osteoklastik" veya "kemik erimesi" gibi birleşik anahtar kelimeleri içeriyordu veya “anti-diyabetik”, “periodontitis” veya “gingivitis”, “diyabet” veya “hiperglisemi”. Veritabanlarında 1986 ile 2021 yılları arasında yayınlanan çalışmalar arandı.

          Arama stratejisi, carvacrol ve magnololün çeşitli inflamatuar hastalıkların, özellikle periodontal hastalıkların tedavisinde ve şeker hastalığı. 2.2. Çalışma Seçimi ve Uygunluk Kriterleri


          Yazarlar buldukları makaleleri dikkatle incelemiş ve aradıkları konu açısından en bilgilendirici olanları seçmişlerdir. Dahil edilen çalışmalar için yayın yılı sınırlaması olmamasına rağmen, makalelerin çoğunluğu 2010 yılından sonra yayınlanmıştır.

          Elektronik olarak taranan tüm başlıklar, seçilmiş özetler ve tam metin yayınlar en az iki hakem tarafından bağımsız olarak incelendi. Bahsedilen anahtar kelimeleri içeren el yazması makalelerimize dahil ettik. Dahil etme kriterleri, in vivo veya in vitro çalışmalar, karvakrol veya magnolol kullanımı, periodontitis veya diyabet veya diğer inflamatuar hastalıkların tedavisi ve anti-inflamatuar, antioksidan, antimikrobiyal, anti-osteoklastik, anti-diyabetik etkinin değerlendirilmesi, veya bu ekstraktların toksisitesi. Seçilen in vivo çalışmalar hem hayvanlar hem de insanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dışlama kriterleri, gerekli kriterleri karşılamayan çalışmalardı. Ayrıca, İngilizce dışındaki dillerde yayınlanan makaleleri hariç tuttuk. Metinlerin dahil etme veya hariç tutma kriterlerine uyup uymadığı konusundaki anlaşmazlıklar fikir birliği ile çözüldü.

          Veritabanı araştırması ile 438 kayıt tespit edildi. 151 kopyayı ve teması bu derlemenin standartlarına uymayan 86 alakasız makaleyi çıkardıktan sonra, dahil edilmeye uygun kalan 201 başlık ve özeti okumaya devam ettik. Dahil edilme kriterlerinin tamamını karşılamayan 17 makaleyi kaldırdık. Sonuç olarak, arama stratejimize dayanarak, çalışmanın kriterlerini karşılayan 187 referansı dahil ettik. Bunların yüz altmış beşi PubMed veritabanında ve 14'ü Google Akademik veritabanında bulunmaktadır. Toplamı tamamlamak için kalan sayı 7 site ve 1 kitap ile temsil edilmektedir. Bu inceleme için dikkate alınan makalelerin seçim kriterlerine ilişkin bir akış şeması aşağıda gösterilmiştir.şekil 2.

          Ayrı bir pencerede aç
          şekil 2
          Bu derlemede yer alan referansların seçim sürecini gösteren akış şeması.

          Araştırmanın değerini artırmak için bibliyometrik bilgilerle ilgili bir bölüme yer verilmiştir. Makalelerin kalitesi, literatürdeki atıf sayılarına ve yayınlandıkları dergilerin etki faktörüne göre değerlendirildi. Da gösterildiği gibişema 1, çalışmaya dahil edilen makalelerin atıf sayılarına göre yüzde dağılımı hesaplanmıştır. Böylece, %46'sı 1-100 arası, %25'i 100-200 arası, %16'sı 200-500 arası, %8'i 500-1000 arası ve %5'i 1000'den fazla alıntıya sahiptir.

          Ayrı bir pencerede aç
          şema 1
          Çalışmaya dahil edilen makalelerin literatürdeki atıf sayılarına göre yüzde dağılımını gösteren Pasta grafiği.

          Aynı anda, makaleler dayalı sınıflandırıldı yayınlandıktan dergilerin etki faktörü. Böylece, 92 makalenin etki faktörü 3.00 ila 6.00, 43 yayının etki faktörü 1.00 ila 3.00, 35'inin etki faktörü 6.00 ila 9.00 ve 17'sinin etki faktörü 9.00'dan büyüktü.Şema 2 dergilerin etki faktörüne göre makalelerin dağılımını gösterir.

          Ayrı bir pencerede aç
          Şema 2
          Dergilerin etki faktörüne göre makalelerin dağılımını gösteren sütun grafiği.

          Git: 3. Periodontal Hastalık ve Diabetes Mellitus Patogenezi


          Periodontal hastalık, bakteriyel biyofilmin birincil etiyolojik faktörü ile yüzeysel veya derin marjinal periodonsiyumun inflamatuar bir durumudur. Esas olarak anaerobik flora tarafından temsil edilen periodontal patojenler, ürünleri aracılığıyla hücresel inflamasyona, lokal ödem ve bunun sonucunda vazodilatasyona neden olur [ 32 ]. Diş eti iltihabından veya periodontitisten kaynaklanan kronik iltihaplanma, dişin destek yapılarını bozar, ayrıca alveolar kemik üzerinde de etki yapar ve ciddi vakalarda dişlerin avülsiyonuna ulaşır [ 33 , 34 ].

          Periodontal hastalık toplumda çok yüksek prevalansı olan bir patolojidir ve spesifik olmayan inflamatuar bir durumdur. Koroner kalp hastalığı ve diyabet dahil olmak üzere diğer sistemik inflamatuar veya inflamatuar olmayan bozukluklarla yakından ilişkili bir durumdur [ 35 ].

          Periodontal patojenler, özelliklerine ve patojenitelerine göre bakteriyel kompleksler halinde gruplandırılabilir. Subgingival bakterilerin en eski sınıflandırmalarından biri, periodontopatojenik bakterileri farklı periodontal durumlarla ilişkili kompleksler halinde gruplandıran Socransky tarafından yapılmıştır. Bu sınıflandırma günümüzde de geçerlidir veFigür 3[ 36 ].

          Ayrı bir pencerede aç
          Figür 3
          Komplekslerdeki subgingival bakterilerin sınıflandırılmasıyla ilgili olarak Socransky'ye göre uyarlanmış şema [ 36 ].

          Filme yapışma yeteneği ile bakteri plağını hızla kolonize eden bakteriler, yeşil, mor veya sarı kompleksten bakterilerdir. Turuncu kompleks, Fusobacterium nucleatum ( F. nucleatum ) gibi orta derecede patojenik periodontal mikroorganizmalar içerir ve normal olarak, bakteri plağında ilk kolonizerler göründükten sonra oluşur [ 37 ]. Dişeti sulkusunu kolonize etmek için diğer bakterilerle birleşirler. Kırmızı kompleksteki bakteriler en yüksek patojeniteye sahiptir: Porphyromonas gingivalis ( P. gingivalis ), Treponema denticola ( T. denticola ) ve Tannerella forsythia ( T. forsythia )), erişkinlerin periodontal hastalıklarında en önemlisidir [ 38 ]. Bu bakterilerin patojenitesi, çeşitli enzimlerin ve toksinlerin üretimi yoluyla önemli ölçüde artar. Dişeti yapışmasının kaybı ve periodontal ceplerin derinliğindeki artış, portakal kompleksine ait bakterilerden kaynaklanmaktadır. Metabolizmaları aracılığıyla, oluk oluğunda çoğalan kırmızı kompleks, kesinlikle anaerobik bakterilerdeki mikroorganizmalar için yaşam koşulları sağlarlar. Kırmızı komplekste bakteri varlığı ve Aggregatibacter actinomycetemcomitans'ın ( A. actinomycetemcomitans ) tanımlanması , periodonsiyumun son kolonizasyonunun kanıtıdır [ 39 ].

          Bu nedenle periodontal hastalığın patogenezi, çok sayıda periodontal patojenin çoğalmasıyla oluşturulan ekolojik stresin neden olduğu disbiyozun bir sonucu olacaktır [ 40 ].

          Periodontal hastalığın etyopatogenezinde, çok sayıda inflamasyon aracısı ve doku yeniden şekillenmesi aracıları arasında karmaşık etkileşimler yer alır [ 41 ]. Lipopolisakkaritler (LPS), Gram negatif mikroorganizmaların dış kabuğunun ana bileşenidir ve tümör nekroz faktör alfa (TNF-α), interlökin-1β (IL-1β) gibi birçok sitokinin üretiminde rol oynar. interlökin-6 (IL-6) [ 42 , 43 ]. Bu sitokinler dişeti dokusuna infiltre olur ve lokal inflamasyona neden olur. Matriks metalloproteinazlar (MMP'ler) periodontal patolojide yer alan, periodontal dokudaki kollajen ve hücre dışı matrisin yıkımıyla suçlanan bir grup konakçı faktördür [ 44].]. Ayrıca jelatinaz A (MMP-2) ve jelatinaz B (MMP-9) gibi jelatinazlar periodontitis ile ilişkilendirilmiştir [ 45 ].

          Periodontitis tarafından oluşturulan inflamasyon sırasında, anahtar rol oynayan interlökin ekspresyonunda (IL-1β, IL-6) ve transforme edici büyüme faktörü-1β'de (TGF-1β) önemli bir artış vardır [ 46 ]. Aynı zamanda, diyabette büyüme faktörlerinde endişe verici bir artış gözlenmiştir [ 47 , 48 ].]. IL-6, bağışıklık sisteminin çoğu hücresi tarafından üretilir ve salgılandığı koşullara bağlı olarak anti-inflamatuar veya pro-inflamatuar etkilere sahip olabilir. IL-6'nın anti-enflamatuar etkisine, TNF-a ve interlökin-1'in (IL-1) inhibisyonu aracılık eder, ancak aynı zamanda IL-1 ve interlökin-10'un (IL-10) agonist reseptörlerinin aktivasyonu ile de sağlanır. Öte yandan, IL-6, C-reaktif protein (CRP) gibi akut faz proteinlerinin uyarılmasının aracısıdır. IL-6, diğer şeylerin yanı sıra, B lenfositlerinin farklılaşması ve çoğalmasından, makrofajlardaki monositlerin farklılaşmasından ve osteoklast oluşumunun indüklenmesinden sorumludur [ 49 , 50 ]. İnterlökinin (IL) en önemli işlevi kemik metabolizmasının düzenlenmesidir [ 51]].

          Son olarak TGF-1β, hem proinflamatuar hem de antiinflamatuar olarak IL-6'ya benzer bir pleiotropik etkiye sahip çok işlevli bir sitokindir. Monositler, nötrofiller veya lenfositler için kemotaktizm yoluyla inflamasyonu uyarır ve inflamatuar sitokinlerin (IL-1, IL-6) üretimini uyarır [ 52 , 53 ]. Antiinflamatuar bir sitokin olarak hümoral yanıtı baskılamada rol oynar. TGF-1β, lenfositler, monositler, nötrofiller ve trombositler tarafından salgılanır, bu da onu yara iyileşmesinde ve doku rejenerasyonunda çok önemli bir molekül haline getirir [ 54 ].

          İnsülin eksikliği diyabete neden olur. İnsülin eksikliği, IDDM'de yetersiz insülin üretimi veya NIDDM'de insülin direnci tarafından üretilir ve hiperglisemiye yol açar. Yüksek kan şekeri seviyeleri, enzimler tarafından kontrol edilen karbonhidrat metabolizmasının bozulması ile ilişkilidir [ 55 ].

          Kronik hiperglisemi ve hiperlipidemi, diyabet, kardiyovasküler, renal veya oküler komplikasyonlara neden olan oksidatif stresi aktive eder [ 56 ]. Karaciğer, glukoz kullanımından sorumlu olan (glukoz alımının %30-60'ı) ve kan glukoz seviyelerini düzenleyen organdır. Glikoz homeostazı, aerobik oksidasyon, anaerobik glikoliz ve glikojen sentezi gibi karbonhidrat metabolizması yollarıyla korunur [ 57 ].

          Diyabetin komplikasyonları arasında kardiyovasküler hastalık, nöropati, diyabetik nefropati, retinopati ve diyabetik ayak kangreni yer alır [ 58 ]. Ağız boşluğunda diyabetin karakteristik belirtileri vardır: Ağız kokusu, ağız kuruluğu, sialadenit, keilitis, glossodini, ülserler, artan enfeksiyon insidansı ve gecikmiş yara iyileşmesi [ 59 ].

          Oral enfeksiyonlar ve diyabet arasındaki ilişki tıp camiası tarafından tam olarak aydınlatılmaktan uzaktır. Bununla birlikte, kronik hiperglisemi ve prostaglandinler E2 (PGE2) ve TNF-α'nın aşırı salgılanmasının, ileri glikasyon son ürünlerinin (AGE'ler) birikmesinden kaynaklandığına dair teoriler vardır [ 60 , 61 ]. Artan kolajenaz aktivitesi ve azalan kolajen sentezi nedeniyle kolajen metabolizmasında da bir değişiklik gözlendi [ 62 ].

          Her iki patolojide de ortak bir özellik olarak kronik inflamasyon vardır [ 63 , 64 ]. Birkaç çalışma, periodontal hastalık ile diabetes mellitus arasındaki çift yönlü ilişkiyi göstermiştir [ 65 , 66 , 67 ]. Her iki patoloji de dünya çapında oldukça yaygındır, ancak onları birbirine bağlayan mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır [ 68 ].

          Diyabet, tüm yaş gruplarını etkileyen hiperglisemi ile karakterize klinik bir sendromdur. NIDDM, periodontal hastalık geliştirme riskini önemli ölçüde artırır ve oral mikrobiyal toplulukları modüle ettiği öne sürülmüştür. Bakteri yükündeki artış, diyabetiklerde periodontal hastalık riskini açıklayabilir [ 69 ]. Diğer çalışmalar, NIDDM'nin, oluk sıvısındaki iltihaplanma ve yüksek kan şekeri seviyeleri yoluyla subgingival bakteri topluluğunu değiştirdiğini göstermiştir [ 70 ]. Bu, diyabet durumunda sulkustaki değişiklikleri açıklar, oluk oluğu bakteri üremesi için bir rezervuardır [ 71 , 72 , 73 , 74 ].

          Gözlemsel bir araştırma çalışması, diyabetli hastalarda, hiperglisemisi olmayan hastalara kıyasla, yaş veya cinsiyet farklılıkları ne olursa olsun periodontitisin daha yüksek bir baskınlığa sahip olduğunu gözlemlemiştir [ 75 ]. Diyabetin diş eti iltihabı ve periodontitis için bir risk faktörü olduğuna ve yüksek kan şekeri düzeylerinin bu iki yönlü ilişkide belirleyici bir faktör olduğuna dair açık kanıtlar vardır [ 6 ]. Diyabet kontrolü zayıf olan hastalarda artan inflamasyon değerleri bildirilmiştir [ 76 ]. Diyabet, dişeti ataşmanı kaybı açısından pozitif bir ilişkiye sahip tek sistemik durum olarak kabul edilir [ 77].]. Hiperglisemik ortam, kılcal damarların bazal membranının kalınlaşmasına, dokulardaki oksijen dağılımının değişmesine ve toksik ürünlerin atılmasına neden olur. Nötrofil hipofonksiyonu, konak savunma mekanizmalarını değiştirir ve bağışıklık sistemini enfeksiyonlara karşı gözden düşürür [ 78 ].

          Hiperglisemi fibroblast metabolizmasını değiştirir, osteoblastik hücre proliferasyonunu inhibe eder ve kemik iyileşmesini tehlikeye atar. Yüksek kan şekeri seviyeleri, AGE'lerin üretimi ve birikimi için bir vektördür. AGE'ler monositlere ve makrofajlara bağlanarak onların IL-1β, TNF-α ve PGE2 gibi birkaç proinflamatuar sitokin salmalarına neden olarak doku hasarına neden olur [ 48 , 79 ]. Bu nedenle diyabet, artan inflamasyon seviyeleri, oksidatif stres ve vücudun savunmasındaki değişiklikler yoluyla periodontal patolojinin alevlenmesine katkıda bulunur.

          Periodontal hastalık durumunda, IL-1β, IL-6, interlökin-8 (IL-8), LPS, TNF-α ve PGE2 gibi birkaç inflamatuar molekül salınır. Bu moleküller, tümü hipergliseminin karakteristiği olan serbest yağ asitleri, lipidler ve AGE'ler ile etkileşime girebilir. Bu nedenle, nükleer faktör-kappa B (NF-κB), kappa B kinaz inhibitörü (IκB) veya kappa B kinaz β (IκBβ) inhibitörü gibi insülin direnci ile ilişkili bazı hücre içi yolaklar etkilenir [ 80 ].

          CRP, TNF-α ve IL-6 gibi sistemik inflamasyon aracılarının seviyeleri periodontal hastalıkta yükselir ve diyabet ile periodontitis arasındaki bağlantıyı temsil edebilir [ 74 , 81 , 82 , 83 , 84 ]. Periodontitis ve hiperglisemi arasındaki diğer bir ilişki, her iki hastalığa benzer şekilde proinflamatuar yolları aktive edebilen oksidatif strestir. [ 85 ]

          Diyabetli hastalarda, özellikle kan şekeri seviyelerini kontrol etmedikleri zaman, periodontal hastalık geliştirme riski artar. Hiperglisemili hastaların tedavisinde yüzeyel ve derin marjinal periodonsiyumdaki patolojilerin önlenmesi ve tedavisi makul bir şekilde düşünülmelidir. Kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutmanın periodontal hastalığa göre avantajları olduğu, periodontal hastalığın tedavisinin ise diyabetli hastalarda metabolizmayı iyileştirdiği gösterilmiştir [ 86 ]. Açık sağlık stratejilerinin, tüm kronik enfeksiyonlar için önleme ve tedavi programları yoluyla diyabet ve kardiyovasküler hastalık için bir risk faktörü olarak periodontal hastalığa odaklanması gerekir [ 87 ].

          Git: 4. Carvacrol ve Magnolol Kimyası


          Carvacrol, kekik ( Origanum vulgare ), kekik ( Thymus vulgaris ), biber ( Lepidium flavum ), yabani bergamot ( Citrus aurantium var. Bergamia Loisel ) ve diğer bitkilerin uçucu yağında bulunan sıvı bir fenolik monoterpenoiddir [ 88 ]. 5-İzopropil-2-metilfenol [ 30 ] olarak da bilinir . Karvakrolün diğer eşanlamlıları izopropil-o-kresol, p-simen-2-ol, 2-hidroksi-p-simen, 5-izopropil-2-metilfenol veya izo-timol'dür [ 35 ]. Carvacrol, IUPAC (Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği) organik bileşiklerin kimyasal isimlendirmesinde 2-metil-5-propan-2-ilfenol adı altında, moleküler formülü C 10 H ile tescil edilmiştir.14 O ve CAS kimlik numarası 499-75-2 [ 89 ]. 150,22 g/mol moleküler ağırlığa, 20 °C'de 0,976 g/mL yoğunluğa ve 236–237 °C kaynama noktasına sahiptir [ 30 ]. Suda çözünmez, ancak etanol, aseton ve dietil eterde çok çözünür. Ticari karvakrol, kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerle sentezlenir [ 90 ].

          Magnolol, aralarında Magnolia officinalis'ten bahsettiğimiz çeşitli manolya türlerinin kabuğundan ve kökünden izole edilen biyoaktif bir bitki özütüdür [ 30 ]. Doğal kökenli bu madde, 2,2'-Bichavicol veya 5,5'-Diallil-2,2'-bifenildiol olarak da bilinen bir binaftelik polifenolik bileşiktir [ 91 ]. Magnol adı 2- (2-hidroksi-5-prop-2-enylphenyl) -4-prop-2-enylphenol moleküler formülü ile altında, organik bileşiklerin IUPAC kimyasal terminoloji kayıtlı 18 , H 18 O 2 ve CAS kimlik numarası 528-43-8. 266,33 g/mol moleküler ağırlığa, 25 °C'de 1,24 mg/L suda çözünürlüğe ve 101.5–102 °C kaynama noktasına sahiptir [ 92 ].

          Git: 5. Carvacrol ve Magnolol'ün Periodontitis ve Diyabet Üzerindeki Biyolojik Aktiviteleri


          Zamanla, periodontal hastalığın giderilmesi için çok çeşitli terapötik yöntemler ortaya çıkmıştır. Periodonsiyum üzerindeki mikrobiyal yükü ortadan kaldırmak için en yaygın yaklaşımlardan biri mekanik tedavi ve periodontal cerrahidir. Bununla birlikte, periodontal hastalık immünogenetik olarak modüle edildiğinden ve bu nedenle adjuvan tedaviler gerektirdiğinden, bu yaklaşım her zaman optimal değildir [ 93 ]. Artan marjinal periodontitis insidansı, Gram-negatif bakterilerin rutin antibiyotiklere karşı artan direnci ve hatta yan etkileri, araştırmacıları bu hastalığın önlenmesi ve tedavisi için yeni tedavi şemaları keşfetmeye motive etmektedir [ 94 ].

          Bu nedenle, biyoaktif moleküller içeren yeni bitkisel ilaç formüllerinin ortaya çıkması, minimal invaziv tedavi için faydalı olacaktır, basit ve öngörülebilir, ancak aynı zamanda marjinal periodontitis oluşumunda profilaktik potansiyele sahip olacaktır. Doğal ilaçlar, tedavi edici özelliklere sahip olduğu düşünülen bitki özlerinden oluşur. Şu anda, ekstraktların karmaşık etkisi, minimum yan etkileri ve sentetik ilaçlara kıyasla düşük maliyeti nedeniyle fitoterapi giderek daha fazla takipçi kazanıyor. Aynı zamanda, modern ilaçlar antibiyotiklere karşı direnç oluşturabilir, bu nedenle bitkisel tedaviler, vücut ve ağız boşluğunun çeşitli hastalıklarıyla mücadelede bir alternatiftir [ 95 ].

          Bitki özleri, anti-inflamatuar ve antibakteriyel özellikleri ve inflamatuar yanıtı modüle etme rolleri nedeniyle giderek daha fazla ilgi görmektedir. Son araştırmalar ayrıca belirli flavonoidlerin özellikle faydalı özelliklere sahip olduğunu göstermektedir [ 77 ]. Son yıllarda, giderek daha fazla bitki özütü, periodontal hastalığın bakteriyel florası üzerindeki etkileri açısından bilimsel olarak araştırılmaktadır. Bu hayvan modeli insanlarda bulunanlara benzer histolojik, immünolojik ve biyokimyasal mekanizmalara sahip olduğundan, bu çalışmaların çoğu sıçanlar üzerinde deneysel araştırmalardır [ 96 , 97 , 98 , 99 ].

          Bir dizi doğal özütün diyabet ve kronik marjinal periodontitis semptomlarını iyileştirdiği gösterilmiştir. Bu ekstraktlardan ikisi karvakrol ve magnolol'dür [ 100 , 101 ]. Bir in vivo çalışma, karvakrolün sıçanlarda deneysel olarak indüklenen periodontitisi iyileştirdiğini gösterdi ve intragastrik (IG) karvakrol uygulamasının alveolar kemik rezorpsiyonu üzerindeki etkisini radyografik incelemeler kullanarak analiz etti. Küçük dozlarda karvakrol kullanımı periodontal hastalığın tedavisinde güvenli ve yararlıdır. Sonuçlar, karvakrolün, periodontal dokunun iltihaplanması ve bozulması üzerindeki engelleyici etki yoluyla karvakrolün aracılık ettiği periodontal hastalığı olan sıçanlarda dişeti dokusunu koruduğunu gösterdi. Carvacrol ayrıca MMP-9'un inflamatuar reaksiyonunu ve ekspresyonunu azaltır [102 ]. Diğer çalışmalar, sıçanlarda deneysel olarak indüklenen periodontitisin tedavisi için bitkisel periodontal jellere eklenen karvakrol kullanmıştır ve lokal karvakrol uygulamasının alveolar kemik rezorpsiyonunu azalttığı gösterilmiştir [ 103 , 104 ].

          Magnolol'ün hiperglisemiyi azalttığı ve diyabet komplikasyonlarını hafiflettiği gösterilmiştir [ 105 ]. Ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde stres birikimini azalttığı [ 90 ] ve sıçanlarda ligatür kaynaklı marjinal periodontitiste inflamasyonu azalttığı da gösterilmiştir [ 88 ]. Son olarak, magnolol makrofajlarda P. gingivalis LPS tarafından indüklenen inflamasyonu azaltır [ 106 ].Şekil 4karvakrol [ 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 ] ve manololün [ 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 ] özelliklerini özetler .

          Ayrı bir pencerede aç
          Şekil 4
          Karvakrol [ 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 ] ve manolol [ 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 ] biyoaktif doğal özlerin özellikleri. 5.1. Carvacrol ve Magnolol'ün Antiinflamatuar Etkileri


          Sitokinlerin hücre hasarı ile inflamasyon belirtileri (hücre göçü, ödem, ateş veya hiperaljezi) arasındaki bağlantı olduğu bilinmektedir [ 107 , 108 , 109 ]. Sitokinler, inflamatuar uyaranlara yanıt olarak birçok hücre tipi tarafından üretilir ve salınır. IL-1β ve TNF-α gibi inflamatuar sitokinleri, anti-inflamatuar sitokinlerin, IL-10 veya interlökin-4'ün (IL-4) ortaya çıkması takip eder [ 109 ]. TNF-α, IL-1β ve interlökin-17 (IL-17) gibi sitokinlerin inflamatuar yanıtta önemli bir rol oynadığı belgelenmiştir [ 110 ]. TNF-α, mononükleer fagositler tarafından salgılanır ve akut faz proteinlerini indükleyebilir [ 111]. T yardımcı 17 hücreleri (Th17), doğal öldürücü (NK) hücreler ve nötrofil hücreler tarafından üretilen IL-17, bağışıklık hücrelerinin sayısını çoğaltarak ve nötrofillerin dolaylı olarak toplanmasını sağlayarak enflamasyonu şiddetlendirebilir [ 112 ]. IL-1β, enfeksiyonlara karşı inflamatuar yanıtın akut faz aracısı olarak kabul edilmektedir [ 113 ].

          Bu nedenle, pro- ve anti-inflamatuar sitokinler arasındaki oran, inflamasyonun yoğunluğunu modüle eder [ 114 ]. Enflamasyon ayrıca uyarılabilir nitrik oksit sentazın (iNOS) aşırı sentezi, siklooksijenaz-2'nin (COX-2) aşırı sentezi ve nitrik oksit (NO) ve prostaglandinlerin (PGE) aşırı sentezi ile karakterize edilir [ 115 ]. Carvacrol'ün inflamatuar sitokin seviyelerini ve iNOS ve COX-2 ekspresyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir [ 116 , 117 ]. Diğer araştırmalar, karvakrolün nötrofil elastaz üretimini ve PGE2, prostaglandinler F1 (PGF1) ve prostaglandinler F2 (PGF2) üretimini engellediğini göstermiştir [ 114 , 117 , 118 ].

          da Silva Lima et al. (2013) bir in vivo hayvan çalışmasında, 50-100 mg/kg dozlarında karvakrol uygulamasının bir anti-inflamatuar etkiye sahip olduğunu, sıçan pençelerinde inflamatuar ödemi azalttığını ve IL-1β ve PGE2'yi azalttığını göstermiştir. Aynı zamanda, 100 mg/kg'lık bir dozun uygulanmasının COX-2 ve IL-1β haberci ribonükleik asit (mRNA) ekspresyonunu azalttığını gösterdiler. IL-10 ve anti-inflamatuar sitokinlerin seviyeleri, bu doğal ekstraktın koruyucu etkisini vurgulayan karvakrol tarafından arttırılmıştır [ 114 ]. Karvakrolün anti-inflamatuar etkisi, siklooksijenaz (COX) enzimlerinden birinin veya her ikisinin inhibisyonuna bağlı olabilir; bu, daha önce başka çalışmalarda önerilen ve karvakrolün siklooksijenaz-1 (COX-1) üzerindeki inhibitör etkisini gösteren bir etkidir ve COX-2 [ 18, 117 ]. Başka bir çalışma, karvakrolün, inflamatuar ödem ve lökosit göçünü inhibe ederek anti-inflamatuar bir rol oynadığını göstermektedir [ 119 ].

          Tabibzadeh Dezfuli et al. (2017) ayrıca, streptozotosin (STZ) ile indüklenen diyabeti olan hayvanlarda, günde bir kez oral karvakrol uygulamasının IL-1β, IL-6m ve TNF-α düzeylerini azalttığını göstermiştir [ 120 ]. Öte yandan, karvakrolün IL-1β, IL-4 ve IL-8'i azaltmada olumlu bir etkiye sahip olduğunu, ancak muhtemelen IL-6 ve TNF-α'yı etkilemeyeceğini iddia eden çelişkili sonuçlar elde edildi. de Carvalho ve diğerleri tarafından yapılan çalışmalarda kullanılan metodoloji. (2020) [ 119 , 121 ].

          İnsan denekler üzerinde yapılan araştırmalarda, Xiao ve ark. (2018), karvakrolün IL-1β tarafından indüklenen NO ve PGE2 üretimini inhibe edebildiğini, ancak NF-κB sinyal yolunu baskılayarak kondrositlerde iNOS, COX-2 ve MMP'lerin ekspresyonunu da azalttığını gösterdi [ 122]. ].

          Magnololün anti-inflamatuar özellikleri de bol koşullarda araştırılmıştır. Magnolol, reaktif oksijen türlerinin (ROS), COX-2 ve iNOS ekspresyonunun oluşumunu inhibe ederek, LPS tarafından indüklenen inflamatuar hastalıklarda inflamasyonu yönlendiren bir transkripsiyon faktörü olan NF-κB'yi aktive ederek ve pro- inflamatuar sitokinler [ 23 , 27 ].

          Lai ve arkadaşları tarafından koordine edilen in vitro çalışmalar. (2011), 5-15 μM'lik bir magnolol dozunun, LPS ile indüklenen RAW 264.7 hücrelerinde anti-inflamatuar aktivite sergileyebileceğini öne sürdü. Aynı zamanda, magnolol, iNOS ve COX-2 genini ve protein ekspresyonunu inhibe etti [ 123 ]. Başka bir çalışmada, Lu ve ark. (2015), 5-20 μM magnolol dozunun inflamasyonu önemli ölçüde azalttığı, proinflamatuar nitratlar ve PGE2 üretimini azalttığı, iNOS ve COX-2 ekspresyonunu azalttığı ve NF-κB'yi aktive ettiği sonucuna varmıştır. Aynı zamanda, nükleer faktör eritroid 2-ilişkili faktör 2 (Nrf2) ve hemojen oksijenaz (HO) ekspresyonu arttı [ 124 ].

          Lin ve diğerleri tarafından yapılan bir in vivo çalışmada, 20 mg/kg magnololün intraperitoneal (İP) enjeksiyonunun Sprague-Dawley sıçanlarında inflamatuar yanıtı önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilmiştir. Magnolol, ROS üretimini, iNOS ve COX-2 ekspresyonunu ve NF-κB aktivasyonunu ve ayrıca peroksizom proliferatörü ile aktive olan reseptör gama (PPAR-y) ekspresyonunun yukarı regülasyonunu azaltabilir [ 125 ]. Yang ve diğerleri tarafından uygulanan IP Magnolol. (2016), inflamatuar sitokinleri azaltarak retinal anjiyogenez ve glial disfonksiyonda terapötik potansiyel geliştirdiği gösterilmiştir [ 126 ].

          Lu ve ark. (2013) ligatür kaynaklı deneysel periodontitisli Sprague-Dawley cinsi erkek sıçanlar üzerinde, Magnolia officinalis özütünün 9 gün boyunca oral yoldan uygulanmasının, diş etinde nötrofil göçünü, miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesini, COX-2 ekspresyonunu ve iNOS'u inhibe ettiğini göstermiştir. doku [ 104 ]. Başka bir araştırmada, Lee ve ark. (2005), akneden sorumlu patojenik bir anaerobik olan Propionibacterium acnes ( P. acnes ) üzerinde magnolol ve honokiolün anti-inflamatuar aktivitesini vurguladı . Bu sefer, magnololün COX-2, IL-8 ve TNF-α promotörlerinden NF-KB'yi inhibe ettiği gösterilmiştir [ 127 ].

          Yukarıda bahsedilenler, carvacrol ve magnololün, ana bileşeni kronik inflamasyon olan periodontal hastalık gibi yüzeysel ve derin periodontal dokuyu etkileyen, dişin dental alveoldeki desteğini tehlikeye atan çeşitli inflamatuar durumların tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. tablo 1 karvakrol ve magnololün anti-inflamatuar etkilerini sunar ve Şema 3 periodontitis ve diyabette carvacrol ve magnololün anti-inflamatuar mekanizmasını gösterir.
          Bir resim, illüstrasyon vb. içeren harici bir dosya. Nesne adı moleküller-26-06899-sch003.jpg
          Ayrı bir pencerede aç
          Şema 3
          Periodontitis ve diyabette carvacrol ve magnololün anti-inflamatuar mekanizması [ 23 , 27 , 104 , 114 , 120 , 122 , 123 , 124 , 125 ]. ↑: Arttırın veya düzenleyin; ↓: Azaltın veya aşağı regüle edin. tablo 1


          Karvakrol ve magnololün antiinflamatuar etkileri [ 104 , 114 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 ].
          da Silva Lima et al. (2013) Model: İsviçre fareleri (22–28 g)
          Hastalık modeli: CFA pençe ödemi
          Tedavi: 50 mg/kg, 100 mg/kg CAR, CFA'dan 40 dakika önce
          Uygulama şekli: IP
          ↓IL-1β
          ↓PGE2
          ⟷ TNF-α lokal seviyeleri
          ↓COX-2
          ↓IL-1β mRNA ifadesi
          ↑IL-10
          ↑IL-10 mRNA ifadesi
          [ 114 ]
          Tabibzadeh Dezfuli et al. (2017) Model: Sıçan
          Hastalığı modeli: STZ kaynaklı DM
          Tedavi: 5 mg/kg, 10 mg/kg, 15 mg/kg BW CAR
          Uygulama şekli: OG
          ↓ IL-1β
          ↓ IL-6
          ↓ TNF-α
          [ 120 ]
          de Carvalho ve ark. (2020) Model: Hayvanlar veya insanlar
          Hastalık modeli: Pulmoner yaralanma
          Tedavi: Farklı dozlarda CAR
          Uygulama şekli: IP/ suda seyreltilmiş/ PO/ kapsül
          ↓IL-1β
          ↓IL-4
          ↓IL-8
          ⟷ IL-6
          ⟷ TNF-α
          [ 121 ]
          Xiao et al. (2018) Model: İnsan eklem kıkırdağı (8 hasta, yaş 24-41), kondrosit kültürü
          Hastalık modeli: Dejeneratif değişikliklere sahip eklem kıkırdağı, osteoartrit
          Tedavi: Çeşitli CAR konsantrasyonları (0 µg/mL, 1 µg/mL, 5 µg/mL ve 10 µg/mL), 2 saat boyunca Uygulama
          tipi: in vitro
          Tedavi: 2 saat boyunca çeşitli CAR konsantrasyonları (0 µg/mL, 1 µg/mL, 5 µg/mL ve 10 µg/mL), Uygulama
          tipi: in vitro
          IL-1β ile indüklenen NO'yu
          inhibe eder PGE2'yi inhibe eder
          ↓iNOS
          ↓COX-2 ekspresyonunu
          baskılar IL-1β ile indüklenen MMP-3 ve MMP-13 ekspresyonu
          , kondrositlerde NF-κB sinyal yolunun aktivasyonunu inhibe eder
          [ 122 ]
          Lai et al. (2011) Model: LPS tarafından indüklenen murin makrofajlarından türetilen RAW 264.7 hücreleri
          Hastalık modeli: Enflamasyon
          Tedavi: 5-15 uM MAG DMSO içinde çözülmüş, LPS ile birlikte ilave edildi
          uygulama tipi: in vitro
          önemli ölçüde inhibe LPS
          uyarılmış iNOS ve COX-2 proteini ve gen ekspresyonu
          [ 123 ]
          Lu et al. (2015) Model: RAW 264.7 makrofajlar
          Hastalık modeli: Enflamasyon
          Tedavi: 5–20 μM MAG Uygulama
          türü: in vitro
          ↓production of pro-inflammatory nitrates
          ↓PGE2
          ↓iNOS
          ↓COX-2 expression
          activated NF-κB
          ↑Nrf2
          ↑HO
          [124]
          Lin el al. (2015) Model: Male Sprague–Dawley rats (200–230 g)
          Disease model: Acute lung injury
          Treatment: 10 mg/kg, 20 mg/kg BW MAG, for 1 h
          Type of administration: IP
          ↓iNOS expression
          ↓COX-2 expression
          ↓NF-κB activation
          ↑PPAR-γ expression
          [125]
          Yang et al. (2016) Model: Neonatal C57BL/6J mice
          Disease model: Oxygen-induced retinopathy
          Treatment: 25 mg/kg MAG, once a day
          Type of administration: IP
          ↓inflammatory cytokines [126]
          Lu et al. (2013) Model: Male Sprague–Dawley rats (250–350 g)
          Disease model: Ligature induced periodontitis
          Treatment: 100 mg/kg MAG, for 9 days, starting 1 day before ligature
          Type of administration: OG
          inhibited neutrophil migration in gingival tissue
          inhibited MPO activity in gingival tissue
          inhibited COX-2 expression in gingival tissue
          inhibited iNOS in gingival tissue
          [104]
          Lee et al. (2005) Model: Human monocyte THP-1 cell line
          Disease model: Acne
          Treatment: 10–15 μM MAG and 10–15 μM honokiol dissolved in 10% DMSO
          Type of administration: in vitro
          inhibit NF-κB from COX-2, IL-8 and TNF-α promoters
          ↓ IL-8
          ↓ TNF-α
          ↓ COX-2
          [127]
          Ayrı bir pencerede aç
          ↑: Arttırın veya düzenleyin; ↓: Azalt veya aşağı regüle; ⟷: Değişiklik yok. 5.2. Periodontal Hastalık ve Diabetes Mellitus ile İlişkili Olarak Carvacrol ve Magnolol'ün Antioksidan Özellikleri


          Karvakrol, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir ve birçok patolojiyi önlemede ve engellemede etkili olabilir [ 128 ]. Oksidatif stres, kronik stresin neden olduğu sitotoksisiteye dahil olabilen önemli bir mekanizmadır [ 129 ].

          Oksidatif stres, serbest radikallerin dayattığı ROS'un neden olduğu patolojiler için kullanılan ifadedir. Oksidatif stres, oksidanlar ve antioksidanlar arasındaki, oksidanlar lehine, yıkıcı ve patojenetik potansiyele sahip dengesizlik olarak tanımlanır. Yoğunluğa bağlı olarak, oksidatif stres hücre içi veya hücre dışı olarak ortaya çıkabilir. Hücre içi oksidatif stres, hücre nekrozuna veya hücrede az çok belirgin düzensizliğe neden olabilir ve hücrenin üreyememesi durumunda katastrofik etkilerle sonuçlanabilir. Hücre dışı oksidatif stres de sitotoksiktir. Serbest radikaller, yapılarında hücre zarlarının yüzeyinde ve hatta hücrelerin içinde agresif oksidasyon reaksiyonları başlatabilen oksijen grupları ile kısmi yanmaya uğramış, tam olarak oksitlenmemiş bileşiklerden türetilen maddelerdir [ 130].].

          Hızlı metabolizma, ROS nesilleri ile antioksidan sistem arasında bir dengesizlik yaratan ek serbest radikalleri de beraberinde getirir. Bu serbest radikal türleri, lipidler, proteinler veya nükleik asitler gibi çeşitli hücrelerde oksidatif hasara yol açar [ 129 ]. Birinci basamak savunma antioksidanları temel olarak süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GPx) içerir [ 131 ].

          Karvakrol tedavisi, glutatyon (GSH) seviyelerini önemli ölçüde iyileştirir. GSH seviyelerinin karvakrol tarafından korunması, esas olarak radikal eliminasyon etkileri yoluyla ROS'un ortadan kaldırılmasından kaynaklanmaktadır [ 132 ]. Carvacrol'ün hücre kültürlerinde ve hayvanlarda antioksidan kapasiteyi arttırdığı da gösterilmiştir [ 133 ]. Kekik özütünün, kronik stresin neden olduğu doku hasarını önleme yeteneği ile serbest radikallerin işlevine karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır [ 9].]. Kronik stresin zararlı etkilerinin karvakrol tedavisi ile iyileştirildiği gösterilmiştir. Carvacrol, SOD, GPx, glutatyon redüktaz (GR) ve CAT'yi indükleyerek lipid peroksidasyonunu önler. Carvacrol, peroksil radikalleri, süperoksit radikalleri, hidrojen peroksit ve NO [ 134 , 135 ] gibi serbest radikalleri etkili bir şekilde ortadan kaldırır .

          Carvacrol, in vitro ve in vivo olarak antioksidan etkiler gösterir ve antioksidan aktivite, aromatik halka ile ilgili –OH'nin varlığına atfedilir [ 136 , 137 ]. Samarghandian ve ark. (2016), carvacrol'ün beyin, karaciğer ve böbreklerdeki oksidatif hasarı engellediğini, yeni bir farmakolojik ajan olduğunu, kronik stresin neden olduğu oksidatif hasarı gidermek için verimli olduğunu gösterdi [ 9 ].

          Tabibzadeh Dezfuli ve ark. (2017), diyabetik sıçanlara günde 15 mg/kg vücut karvakrolünün oral yoldan uygulanmasının, özütün uygulanmadığı sıçanlara kıyasla malondialdehit (MDA) düzeylerini düşürebildiği ve CAT, SOD ve GPx aktivitesini artırabildiği gösterilmiştir. uygulanmış olması, karvakrolün antioksidan özelliklere sahip olduğunu düşündürmektedir [ 120 ].

          Oksidatif stres birikiminin her iki patolojinin de alevlenmesinde kritik bir rol oynadığı doğrulanmıştır: Periodontitis ve diyabet. Magnolol, antiinflamatuar etkilerinin yanı sıra antioksidan özelliklere de sahiptir. Ayrıca, magnololün ROS oluşumunu azaltmak veya bastırmak için hidroksil radikalini [ 136 ], peroksi-nitrit [ 138 ] ve hidrojen peroksiti [ 139 ] temizlediği belirtilmiştir . Ayrıca , sıçan modelinde [ 140 ] hücre içi GSH tükenmesi [ 25 ] veya enzimatik sistem kapasitesi üzerindeki anti-oksidatif etkisinin ek doğrudan kanıtı vardır .

          Zhao ve ark. (2016), magnolol takviyelerinin diyabetli ve periodontitisli hastalarda Nrf2'yi azaltarak yara iyileşmesinde ve inflamasyonu modüle etmede yararlı olduğunu göstermektedir. Nrf2, antioksidan yanıtı düzenlemede çok önemli bir rolü olan bir transkripsiyon faktörüdür ve agresif periodontitisli hastalarda oral nötrofillerde azalmıştır [ 141 ].

          Ana hedef genlerinden biri olan Nrf2 ve hemojen oksijenaz-1 (HO-1), NIDDM ile ilişkili osteoartritte artan inflamasyondan sorumlu olduğu kanıtlanmıştır [ 142 ]. Birkaç çalışma, Nrf2'nin ilerlemiş periodontitisli hastalarda antioksidanları düzenlemede çok önemli olduğunu öne sürmüştür [ 143 ]. Bu nedenle, Nrf2/HO-1 eksenini hedefleyen tedaviler, periodontal hastalığı olan diyabetik hastalarda oksidatif stresi ve inflamasyonu giderebilir [ 144 ].

          Diğer yazarlar, magnololün doza bağlı olarak Nrf2/HO-1 ekseninin ifadesini güçlendirdiğini, bu da magnololün Nrf2/HO-1 sinyalini aktive ederek ROS oluşumunu azaltabileceğini öne sürmüşlerdir. Ayrıca magnololün iki sitokin, IL-6 ve IL-8 üretimini azalttığını kanıtladılar. AGE'ler tarafından indüklenen IL-6 ve IL-8 üretimi, Nrf2 ile önlenmiştir ve Nrf2'deki artışın bu sitokinleri baskıladığı sonucuna varılmıştır [ 144 ]. Öte yandan, AGE'lerin neden olduğu ROS üretimi de manolya özütünün uygulanmasından sonra azaldı. Ayrıca, magnolol'ün Nrf-2/HO-1 sinyalini aktive ettiği ve makrofajlarda P. gingivalis LPS tarafından indüklenen inflamasyonu baskıladığı gösterilmiştir [ 145 ].

          Proteinler ve lipidler, kronik hiperglisemili hastalarda sıklıkla geri dönüşümsüz enzimatik olmayan glikosilasyona maruz kalır ve AGE'lerin oluşumuna yol açar. AGE'lerin diyabetik komplikasyonları güçlendirmedeki rolü, hücre yüzeyindeki spesifik reseptörler ile etkileşime giren AGE'ler ile modifiye edilmiş proteinler tarafından hücresel yanıtları aktive ederek tartışılmaktadır [ 146 ]. Yakın tarihli bir çalışma, marjinal periodontitisli ve diyabetli hastalarda kandaki AGE düzeylerinin önemli ölçüde arttığını göstermektedir [ 147 ].

          In vitro incelemelerde, 16 μM magnolol dozunun kullanımı, insan SH-SY5Y hücrelerinde akroleinin neden olduğu oksidatif stresi azalttı ve aşağıdaki sinyal yolaklarına etki etti: JNK (c-Jun N-terminal kinaz), mitokondri, kaspaz, fosfoinositid 3-kinaz (PI3K), mitojenle aktive olan protein kinaz (MEK), hücre dışı sinyalle düzenlenen kinazlar (ERK), protein kinaz B (Akt) ve çatal başlı kutu proteini O1 (FOXO1). Ayrıca ROS birikimini ve hücre içi GSH birikimini de inhibe etti [ 148 ]. 20 mg/g magnololün IV uygulamasının, MPO aktivitesini ve TNF-α, IL-6 ve iNOS ekspresyonunu oksidatif stresi inhibe edecek şekilde önemli ölçüde azaltabildiği bulunmuştur [ 29 ].

          Sonuç olarak, magnolol JNK, mitokondri, kaspaz modifikasyonu ve PI3K, MEK, ERK, Akt ve FOXO1 sinyal yollarına bağlı MPO aktivitesini, TNF-α, IL-6 ve iNOS ekspresyonunu aşağı regüle eder [ 29 , 148 ]. 5.3. Carvacrol ve Magnolol'ün Periodontal Patojenlere Karşı Antimikrobiyal Aktivitesi


          Timole benzer karvakrol, mikrobiyal hücreler üzerinde etki eder ve bakteriyel membranlarda yapısal ve fonksiyonel hasara neden olur [ 11 ]. Karvakrol, gram-negatif bakterilerin dış zarını çözerek LPS salınımına neden olan esansiyel yağın birkaç elementinden biridir [ 149 , 150 ].

          Wang ve diğerleri tarafından yürütülen araştırma. (2016), kekik esansiyel yağının fenolik bileşenlerinin antibakteriyel karakterini oral mikroorganizmalara karşı değerlendirdi. Değerlendirilen bileşenler, hinokitiol, karvakrol, timol ve mentol idi. Bu çalışmada, karvakrolün 200-400 µg/mL MİK ve 200-600 µg MBC'ye sahip olmasının bir sonucu olarak, bu bileşenlerin minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) ve minimum bakterisidal konsantrasyonu (MBC) gösterilmiştir. A. actinomycetemcomitans , Streptococcus Mutans ( S. Mutans ), Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve Escherichia üzerinde /mL . Koli (E. Koli ) [ 151 ].

          Maquera-Huacho ve diğerleri tarafından yürütülen bir başka analiz. (2018), carvacrol ve terpinen-4-ol'ün P. gingivalis ve F. nucleatum'a karşı antibakteriyel özelliklerini ve fibroblastlar üzerindeki sitotoksik etkisini değerlendirdi. Karvakrolün MİK ve MBC'si P. gingivalis için %0.007 ve F. nucleatum için %0.002 idi . Sonuçlar, karvakrolün (%0.26, %0.06) anti-biyofilm aktivitesini gösterdi ve sitotoksisite, klorheksidinin (CHX)kine benzerdi.

          Bu nedenle yazarlar, karvakrolün periodontal biyofilm üzerinde antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunu göstermişlerdir [ 152 ].

          Bir in vitro çalışmada, Lu ve ark. (2013) Magnolia officinalis özütünün periodontal hastalığın başlangıcında anahtar patojenleri, P. gingivalis ve A. actinomycetemcomitans'ı inhibe ettiğini göstermiştir [ 104 ].

          Ho ve ark. (2001), antimikrobiyal etkiyi uygulamak için magnololün MIC'sini in vitro çalışmalar yoluyla göstermiştir. 25 µg/mL'lik bir MİK dozunda, magnolol, P. gingivalis , A. actinomycetemcomitans , Prevotella intermedia ( P. intermedia ), Micrococcus luteus ( M. luteus ) ve Bacillus subtilis'e ( B. subtilis ) karşı belirgin bir antimikrobiyal etkiye sahiptir. bu nedenle periodontitis tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir [ 145 ].

          Başka bir in vitro çalışma, oral bakteriler üzerinde honokiol ve magnololün MIC ve MBC'sini belirledi. Böylece, Chiu ve ark. (2021), A. actinomycetemcomitans için magnololün MIC'sinin 10 µg/mL olduğunu ve magnololün MBC'sinin A. actinomycetemcomitans , S. mutantları ve MRSA için 20 µg/mL, 20 µg/mL ve 30 µg/mL olduğunu keşfetti. [ 153 ].

          Yukarıda sunulan çalışmaların sonuçları, carvacrol ve magnololün periodontal patojenler üzerindeki antimikrobiyal özelliklerini vurgulamaktadır. Periodontal patojenler için carvacrol ve magnolol'ün MİK ve MBC değerleri şurada özetlenmiştir:Tablo 2 ve Tablo 3. Tablo 2


          Periodontal patojenler için karvakrolün MİK ve MBC'si [ 151 , 152 ].
          A. actinomycetemcomitans 200 ug/mL 200 ug/mL [ 151 ]
          E. koli 400 µg/mL 400 µg/mL [ 151 ]
          F. nükleatum %0,002 %0,002 [ 152 ]
          MRSA 400 µg/mL 600 µg/mL [ 151 ]
          diş eti iltihabı %0,007 %0,007 [ 152 ]
          S. mutanlar 400 µg/mL 600 µg/mL [ 151 ]
          Tablo 3


          Periodontal patojenler için magnololün MIC ve MBC'si [ 145 , 153 ].
          A. actinomycetemcomitans 10 µg/mL, 25 µg/mL 20 µg/mL [ 145 , 153 ]
          B. subtilis 25 µg/mL [ 145 ]
          E. koli >100 µg/mL >100 µg/mL [ 153 ]
          F. nükleatum 25 µg/mL [ 145 ]
          M. luteus 25 µg/mL [ 145 ]
          MRSA 10 µg/mL 30 µg/mL [ 153 ]
          diş eti iltihabı 25 µg/mL [ 145 ]
          P. intermedya 25 µg/mL [ 145 ]
          S. mutanlar 10 µg/mL 20 µg/mL [ 153 ]
          5.4. Carvacrol ve Magnolol'ün Anti-Osteoklastik Özellikleri


          Lokal veya genel nitelikteki kemik rezorbsiyonunun anahtar aracılarından biri kronik inflamasyondur. Kronik inflamasyon hem periodontitis hem de diyabette bulunur; bu nedenle, bu hastalarda osteoporotik kırık riski yüksektir [ 154 ].

          Kemik dokusu, osteoblastların ve osteoklastların aktivitesi tarafından üretilen sürekli yeniden şekillenmeye maruz kalan dinamik bir dokudur. Periodontitiste osteoklast aktivitesi artar, bu da kemik trabekülleri ve alveolar sırtlar üzerinde olumsuz sonuçlar verir. Osteoklastlar, sitokinler tarafından üretilen nükleer faktör-kappa B ligand (RANKL) ve bakteriyel LPS'nin reseptör aktivatörlerinin üretimine inflamatuar bir yanıt olarak ortaya çıkar [ 14 ].

          İnflamatuar biyobelirteçlerden biri, periodontitis gibi patolojilerde değerleri artan IL'dir [ 155 ]. IL-1, osteoklastlar yoluyla kemik emilimini doğrudan uyarır ve yaşam sürelerini uzatır [ 156 , 157 ]. Osteoklastlar, monositlerden veya makrofajlardan farklılaşmış, kemik rezorpsiyonunda yer alan çok çekirdekli hücrelerdir [ 158 ]. IL-1, RANKL ekspresyonunu artırarak ve osteoklastogenezde inhibitör bir faktör olan osteoprotegerini (OPG) azaltarak osteoklast farklılaşması üzerinde dolaylı bir etkiye sahiptir. OPG, osteoblastlarda [ 159 ] RANKL için bir tuzak reseptörüdür .

          Carvacrol, RAW 264.7 makrofajlarında ve insan CD14+ monositlerinde RANKL ile indüklenen tartarat dirençli asit fosfataz (TRAP) pozitif çok çekirdekli hücrelerin oluşumunu ortadan kaldırdı. Ayrıca, kekik özütü, RAW 264.7 makrofajlarında LPS kaynaklı osteoklast oluşumunu inhibe etti. Altta yatan moleküler mekanizmaların araştırılması, karvakrolün RANKL ile indüklenen NF-KB aktivasyonunu doza bağlı bir şekilde aşağı regüle ettiğini ortaya çıkardı. Ayrıca, NF-KB aktivasyonunun baskılanması, kappa B kinaz (IκB) aktivasyonunun inhibitörünün inhibisyonu ve kappa B kinaz a (IκBa) bozulmasının inhibitörünün zayıflaması ile ilişkilidir. Carvacrol, kaspaz-3 aktivasyonu ve DNA fragmantasyonu ile olgun osteoklastlarda apoptozu güçlendirdi. Ayrıca karvakrol, çoğalan MC3T3-E1 osteoblast benzeri hücrelerin canlılığını etkilemedi. Bir arada, Deepak ve diğerleri tarafından kurulan bu sonuçlar. (2016), karvakrolün NF-κB yoluna zarar vererek ve olgun osteoklastlarda apoptoz indükleyerek osteoklastogenezi azalttığını göstermiştir [14 ].

          Bothelo ve ark. (2009), carvacrol jel ile lokal tedavinin, deneysel olarak indüklenmiş periodontal hastalığı olan sıçanların alveolar kemiğinde kemik rezorpsiyonunu önemli ölçüde inhibe ettiğini göstermiştir. Karvakrol jelin topikal uygulaması bu hayvan modellerinde periodontal mikroorganizmaların çoğalmasını da engelledi [ 102 ].

          Manolya özütünün sıçanlarda alveolar kemiğin emilimini modüle ettiği gösterilmiştir. Aynı çalışmada, magnololün RANKL ekspresyonunu azalttığı, dişeti iltihabını azalttığı ve osteoklast sayısını azalttığı ortaya konmuştur [ 104 ]. 5–20 µM magnolol dozunun, RAW 264.7 hücreleri olarak adlandırılan makrofaj benzeri hücrelerden RANKL ile indüklenen osteoklast farklılaşmasını inhibe etmede etkili olduğu gösterilmiştir [ 104 , 124 ]. Öte yandan, 20 uM'ye kadar olan bir doz, sıçanlarda RANKL ekspresyonu ile indüklenen osteoklastların farklılaşmasını etkilemez [ 160 ].

          In vitro hücre kültürü araştırmaları, magnololün IL-1 ile indüklenen osteoklast farklılaşmasını inhibe ettiğini, IL-1 ile uyarılmış osteoblastlarda RANKL ekspresyonunu azalttığını ve COX-2 ekspresyonunu inhibe ederek IL-1 ile indüklenen PGE2 üretimini azalttığını göstermiştir. Magnolol osteoklastların oluşumunu engeller [ 161 ].

          Hwang et al. (2018), magnololün osteoklast farklılaşması üzerindeki etkisini incelemiş ve Magnolia officinalis özütünün aşağıdaki mekanizmalarla IL-1 kaynaklı osteoklastların oluşumunu önlediği sonucuna varmıştır : COX-2 ekspresyonunun inhibisyonu, PGE2 sentezinin inhibisyonu ve RANKL ekspresyonunun baskılanması. PGE2, inflamasyon tarafından oluşturulan kemik rezorpsiyonuna aracılık eder ve Manolya officinalis özütü, PGE2 sentezini inhibe eder, böylece manololün marjinal periodontitis üzerindeki koruyucu etkisini gösterir [ 161 ]. Anti-osteoklastogenetik etkiye ek olarak, magnolol osteoblastların farklılaşmasını ve proliferasyonunu uyarır [ 22 ].

          0.1 μM'lik bir magnolol dozu, TNF-α, IL-6 ve RANKL gibi osteoklast farklılaşmasını indükleyen faktörlerin üretimini modüle etti [ 22 ]. RANKL ile indüklenen RAW 264.7 hücrelerinde, 75-150 μM magnolol, osteoklast farklılaşmasını, farklılaşmış hücrelerin TRAP aktivitesini ve osteoklastlar tarafından oluşturulan kemik rezorpsiyon alanını azaltır [ 104 ]. Ayrıca, 2.5–20 μM magnolol, ROS üretimini inhibe ederek, mitojenle aktive olan protein kinazı (MAPK), C-proto-onkogeni (c-fos), aktivatör protein-1 (AP-1) ve NF'yi baskılayarak RANKL kaynaklı osteoklast farklılaşmasını azaltır. -κB ve artan HO-1 ifadesi [ 124 ].

          Ligatür ile periodontal hastalığın deneysel olarak indüklendiği sıçanlarda, 100 mg/kg manolol per os (PO) uygulanması alveolar kemiğin rezorpsiyonunu, alveolar kret seviyesindeki osteoklast hücrelerinin hacmini ve bunun yanı sıra önemli ölçüde azaltmıştır. RANKL ifadesi. Aynı doz magnolol MMP-9, MMP-1, iNOS ekspresyonunu ve TNF-α ve COX-2 aktivasyonunu azaltabilir [ 104]]. Aynı zamanda, sıçanlarda indüklenen deneysel periodontitis durumunda, nötrofil infiltratında bir artış gözlendi. Magnolol ekstresi verilmesini takiben dişeti dokularında süperoksit, NF-κB, iNOS, COX-2, MMP-1 ve MMP-9 değerleri düştü. Magnolol, deneysel olarak indüklenmiş periodontitisli sıçanlarda alveolar çıkıntının emilimini önemli ölçüde azalttı, periodontal bakteri birikimini baskıladı, NF-KB'nin aracılık ettiği inflamasyon aracısının sentezini baskıladı, RANKL'ı azalttı ve dolayısıyla osteoklast oluşumunu kısmen bloke etti [ 104 ].

          Bu nedenle, magnolol, hücre kültürlerinde osteoblastları uyarmak ve osteoklastları inhibe etmek için bir dizi aktiviteye sahiptir ve anti-osteoporoz aktivitesinin taranması için tavsiye edilmiştir [ 104 ]. 5.5. Carvacrol ve Magnolol'ün Anti-Diyabetik Özellikleri


          Karvakrolün diyabet üzerindeki etkileri hakkında çok az bilgi vardır. Bayramoğlu et al. (2014), STZ ile indüklenen diyabetik sıçanlarda karvakrolün anti-diyabetik özelliklerini değerlendirdi. 25 mg/kg vücut ağırlığı (BW) ve 50 mg/kg BW karvakrol dozlarının PO uygulamasını takiben, serum glukozunda bir azalma, toplam plazma kolesterolünde (TC) önemli bir azalma ve aspartat aminotransferazda (AST) bir azalma oldu. ), alanin aminotransferaz (ALT) ve laktat dehidrojenaz (LDH). Bu nedenle, bu ekstraktın karaciğer enzimlerine karşı kısmi koruma sağladığı tespit edilmiştir [ 162 ].

          Başka bir deneysel çalışmada, Li ve ark. (2020) farelerde IP uygulanan 10 mg/kg vücut ağırlığı ve 20 mg/kg vücut ağırlığı ile daha düşük dozlar kullandı ve 4 ila 6 hafta uygulamadan sonra aşağıdaki değerleri belirledi: TC, trigliseritler (TG), AST, ALT, alkalin fosfataz (ALP) , LDH ve glukoz metabolizmasında yer alan karaciğer enzimlerinin aktivitesi. Uygulanan dozdan bağımsız olarak, karvakrolün kan glukoz düzeylerini düşürdüğünü ve 20 mg/kg dozunun LDH plazma düzeylerini önemli ölçüde azalttığını gösterdiler. Bu ekstraktın deneysel olarak indüklenen diyabetli sıçanlarda anti-hiperglisemik etkiler gösterdiği sonucuna varmışlardır [ 163 ].

          Başka bir çalışma, tiazolidion ailesinden bir antidiyabetik ilaç olan rosiglitazon (RSG) ve karvakrolün kombinasyonunun, yağlardan zengin bir diyet verilen NIDDM'li farelerde karbonhidrat metabolizmasını iyileştirmede yararlı olan antihiperglisemik etkilere sahip olduğunu göstermiştir [ 164 ].

          Birkaç çalışma, Magnolia officinalis ekstraktının başlıca biyoaktif bileşenlerinin glisemik kontrole katkıda bulunduğunu göstermiştir [ 165 , 166 ]. Diyabetik sıçanlarda yapılan çalışmalar, magnololün karaciğerdeki oksidatif hasara karşı etkili olduğunu, hiperglisemi ve hiperlipidemiyi modüle ettiğini kanıtlamıştır. Aynı zamanda, insülin direncine karşı bir mekanizma olan sitokrom (P450 2E1) aktivitesini inhibe ettiği belirtilmiştir [ 167 ].

          Wang et al. (2014), STZ ve yüksek yağlı diyet (HFD) kullanılarak oluşturulan sıçanlarda diyabetik bir modelde magnololün hiperglisemi, hiperlipidemi ve hepatik oksidatif stres üzerindeki etkilerini inceledi. 10 hafta boyunca 25, 50 ve 100 mg/kg'lık PO uygulamasını takiben, TC, TG ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol değerleri önemli ölçüde azalırken, antioksidan karaciğer enzimleri (CAT, GSH) arttı. Bu sonuçlar, magnololün oksidatif stresin neden olduğu karaciğer hasarına karşı etkili olduğunu, hiperglisemi ve hiperlipidemiye karşı destek görevi gördüğünü göstermektedir [ 167 ]. Aynı zamanda, diğer in vivo çalışmalarda, 8 hafta boyunca magnololün izomeri olan 200 mg/kg honokiol ile oral tedavi, NIDDM farelerinde açlık kan şekerini önemli ölçüde azaltır [ 168 ].

          Çoğu çalışma, magnololün anti-inflamatuar ve antioksidan etkilerinin, diyabet ve komplikasyonlarına karşı koruyucu etkileri ile yakından ilişkili olduğunu göstermiştir [ 141 ]. Karvakrol ve magnololün anti-diyabetik özellikleri, in vivo hayvan modeli araştırmalarında gösterilmiştir.Tablo 4. Tablo 4


          İn vivo hayvan modeli araştırmasında karvakrol ve magnololün anti-diyabetik özellikleri [ 162 , 163 , 164 , 167 , 168 ].
          Bayramoğlu et al. (2014) Hayvanlar: Yetişkin Sprague–Dawley sıçanları (195–215 g)
          Hastalık modeli: STZ ile indüklenen DM
          Tedavi: 7 gün boyunca 25 mg/kg, 50 mg/kg BW CAR
          Uygulama şekli: PO
          ↓ serum glikozunda
          ↓TC
          ↓AST
          ↓ALT
          ↓LDH
          karaciğer enzimlerine karşı koruma
          [ 162 ]
          Li ve ark. (2020) Hayvanlar: Yetişkin erkek C57BL/6 fareler (20.0 ± 2.0 g)
          Hastalık modeli: STZ ile indüklenen IDDM
          Tedavi: 10 mg/kg, 20 mg/kg, 40 mg/kg BW CAR, 2 hafta boyunca günde bir kez
          Uygulama şekli: IP
          ↓plazma glikoz seviyeleri
          ↓açlık plazma glikoz
          seviyesi glikoz toleransını iyileştirdi
          ↓TG seviyesi
          ⟷ AST, ALT veya ALP
          serum seviyesi üzerinde AST,
          ALT veya ALP
          serum seviyesi üzerinde etkisi yok AST serum seviyesi üzerinde etkisi yok ,
          ALT veya ALP
          , AST,
          ALT veya ALP'nin
          serum seviyesi üzerinde hiçbir etkisi yok AST,
          ALT veya A'nın serum seviyesi üzerinde hiçbir etkisi yok
          ↓LDH plazma seviyeleri
          ↓hepatik enzimlerin aktivitesini önemli ölçüde azalttı
          [ 163 ]
          Ezumalai et al. (2014) Hayvanlar: Erkek C57BL/6J fareler (20–30 g)
          Hastalık modeli: NIDDM + HFD
          Tedavi: 35 gün boyunca 20 mg/kg BW CAR + 4 mg/kg BW RSG, günlük
          Uygulama şekli: IG
          antihyperglycemic effects
          improving carbohydrate metabolism
          ↓plasma glucose
          ↓activity of hepatic
          marker enzymes
          [164]
          Wang et al. (2014) Animals: Male C57BL/6J mice (20–30 g)
          Disease model: STZ-induced DM + HFD
          Treatment: 25 mg × kg(–1) × d(–1), 50 mg × kg(–1) × d(–1), 100 mg × kg(–1) × d(–1) MAG, for 10 days
          Type of administration: PO
          ↓TC levels
          ↓TG levels
          ↓LDL levels
          ↓hepatic CYP2E1 activity
          ↓MDA
          ↑CAT
          ↑GSH
          [167]
          Sun et al. (2015) Animals: Male Chinese Kunming mice (18–22 g)
          Disease model: STZ-induced NIDDM
          Treatment: Honokiol 200 mg/kg, once a day, for 8 weeks
          Type of administration: OG
          ↓açlık kan şekeri
          ↓kan şekeri seviyeleri
          vücut ağırlığı bozukluğunu iyileştirir
          , insülin sinyalini artırır
          [ 168 ]
          Ayrı bir pencerede aç
          ↑: Arttırın veya düzenleyin; ↓: Azalt veya aşağı regüle; ⟷: Değişiklik yok. 5.6. Carvacrol ve Magnolol'ün Toksisitesi


          Çoğu ilacın potansiyel yan etkiler geliştirme yeteneği vardır ve doğal özler bir istisna oluşturmaz. Toksisite aromatik yağı oluşturan bileşenlerin sayısına bağlı olarak değiştiğinden, uçucu yağların toksisitesini kaydetmek zordur [ 169 ]. Bununla birlikte, uçucu yağlar, antioksidan gıda katkı maddelerinin doğal bir ikamesi olarak tüketim için güvenli kabul edilir [ 170 ].

          Kohlert ve ark. (2002), karvakrolün en toksik konsantrasyonunun 36-49 mg/L olduğunu göstermiştir [ 171 ]. Undeger ve ark. tarafından yapılan ölçümlere göre hamsterlerin akciğerlerindeki V79 fibroblast hücrelerinde 25 μM'ye kadar konsantrasyonda karvakrol DNA hasarına neden olmadı. (2009) [ 172 ].

          Suntres ve ark. (2015, 2020) sıçanlarda carvacrol'ün ortalama öldürücü dozlarını tanımladı: Oral uygulamada 810 mg/kg, IV uygulamada 80 mg/kg ve IP enjeksiyonda 73 mg/kg [ 10 , 173 ]. 2017 yılında Kuo ve ark. (2017) sıçanlara 70 mg/kg'lık bir karvakrol dozu ile IG uygulamış ve bu dozda karvakrol toksisitesini vurgulayan tedaviden 2-3 gün sonra dehidratasyon, ishal ve hatta ölümden muzdarip olduklarını bulmuşlardır [ 101 ].

          Karvakrolün mutajenik ve genotoksik etkisini incelemek için Caco-2 bağırsak hücreleri kullanıldı. 460 μM'lik yüksek karvakrol dozları kullanıldı ve bunlar DNA'daki pürin bazlarına zarar verdi [ 174 , 175 ) ancak hamster akciğer fibroblastları veya insan hepatositleri ve lenfositleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmadı [ 174 , 175 , 176 ].

          Saito ve ark., 2006 yılında magnolol toksisitesi ile ilgili yaptıkları çalışmalarda. (2006), magnolol özütünün mutajenik toksisite ve genotoksisite göstermediğini buldu [ 177 ]. Sarrica ve diğerleri tarafından yürütülen daha yeni bir çalışma. (2018), in vivo ve in vitro deneylerle konsantre manolya kökü ekstraktının (MRE) mutajenik veya genotoksik potansiyele sahip olmadığını gösterirken, bir OECD (Ekonomik Kooperatif ve Kalkınma Örgütü) çalışması MBE'de hiçbir olumsuz etkinin meydana gelmediğini ortaya koydu ( manolya kabuğu özü) konsantrasyonları >240 mg/kg olduğundan tüketim için güvenli kabul edilir [ 178 ].

          İnsanlarda yapılan araştırmalar, manolol ile diyet takviyesinin mide ekşimesi, tiroid fonksiyon bozukluğu veya el sıkışma gibi semptomları olan sadece 1/22 hastayı etkilediğini göstermiştir, ancak bu semptomlar ile tedavi arasındaki bağlantı açıklanamamıştır [ 179 ]. Mucci ve arkadaşları tarafından başka bir deney. (2006), 60 mg MRE ve 50 mg magnezyum alan 89 postmenopozal kadını içermiştir. Tedavi, yan etki olmaksızın deneklerin %94'ü tarafından tolere edilmiştir [ 180 ]. Bununla birlikte, Teschke ve ark. (2014–2016), bazı Manolya bazlı karışımların hepatotoksik olabileceğini bildirmiştir [ 181 , 182 , 183 ].

          Carvacrol, Gıda ve İlaç İdaresi tarafından gıda kullanımı için onaylanmıştır. Avrupa Konseyi tarafından onaylanmış kimyasal tatlandırıcılar listesine dahil edilmiştir [ 184 , 185 ]. Bu ekstrakt ayrıca gıda, baharat veya ilaç endüstrilerinde de kullanılır [ 170 ]. Bununla birlikte, ağız mikrobiyomu üzerindeki sindirim ve yeniden dengeleme aktivitesi nedeniyle , farklı kurumlar, gıda takviyelerine dahil edilmeye uygun bitkisel müstahzarlar listelerinde Magnolia officinalis'i içermektedir . Piyasada, magnolol içeren yaşlanma karşıtı kozmetikler de ortaya çıkmıştır [ 186 ].

          Bu nedenle, dozlara uyulduğunda, iki doğal özüt olan karvakrol ve magnolol güvenli kabul edilebilir, ancak periodontitis ve diyabette uygulandıklarında toksisitelerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

          Git: 6. Sonuçlar ve Olasılık


          Makalemiz, konuyla ilgili çeşitli araştırmaların sonuçlarını gözden geçirdi ve carvacrol ve magnolol'ün periodontal hastalık ve diabetes mellitus üzerindeki terapötik etkilerini vurguladı. Bu analizin ardından, in vitro ve in vivo çalışmaların gösterdiği gibi, carvacrol ve magnolol'ün araştırılan patolojilerde faydalı özelliklere sahip olduğu açıktır. Bu doğal özler, diyabetik hastalarda kan şekerini kontrol ederken, hem dişeti iltihabını hem de periodontal cepleri azaltmada etkili olan yeni tedavi formüllerine entegre edilebilecek geleceğin “anahtar rol oyuncusu” olma potansiyeline sahiptir. Örneğin, literatürde sadece topikal karvakrol bazlı periodontal jelin kullanımı ortaya konduğundan, aktif bileşen olarak magnolol içeren bir periodontal jelin geliştirilmesi yeni bir tedavi perspektifi olabilir.

          Bu literatür incelemesinin ilgi çekici olduğuna inanıyoruz çünkü aynı çalışmada her iki özütün potansiyel faydalarını değerlendiren hiçbir makale yayınlanmadı. Bununla birlikte, bu bileşikleri kliniğe getirmek için karvakrol ve magnololün terapötik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç vardır.

          Git: Teşekkür


          Bu makale, Petru Aurel'in danışmanlığında Potra Cicalău Georgiana Ioana'nın tezini detaylandırmak için yürütülen araştırmanın bir sonucudur.

          Git: Kısaltmalar
          A. actinomycetemcomitans Aggregatibacter actinomycetemcomitans
          AD Anno Domini
          Yaşlar gelişmiş glikasyon son ürünleri
          Akt protein kinaz B
          ALP alkalin fosfataz
          ALT alanin aminotransferaz
          AP-1 aktivatör protein-1
          AST aspartat aminotransferaz
          M.Ö İsa'dan önce
          B. subtilis basil subtilis
          SB vücut ağırlığı
          ARABA karvakrol
          CAS Kimyasal Özetler Hizmeti
          KEDİ katalaz
          c-fos C-proto-onkogen
          CFA Freund adjuvanını tamamlayın
          CHX klorheksidin
          COX siklooksijenaz
          COX-1 siklooksijenaz-1
          COX-2 siklooksijenaz-2
          CRP C-reaktif protein
          CYP2E1 sitokrom P450 2E1
          DM şeker hastalığı
          DMSO dimetil sülfoksit
          DNA deoksiribonükleik asit
          E. koli Escherichia koli
          F. nükleatum Fusobacterium nükleatum
          FOXO1 çatal kafalı kutu proteini O1
          ERK hücre dışı sinyalle düzenlenen kinazlar
          GBD Küresel Hastalık Yükü
          GPx Glutatyon peroksidazı
          GR glutatyon redüktaz
          GSH glutatyon
          HFD yüksek yağlı diyet
          HO hemojen oksijenaz
          HO-1 hemojen oksijenaz-1
          IDDM insüline bağımlı şeker hastalığı
          IG intragastrik
          IκB kappa B kinaz inhibitörü
          iBa kappa B kinaz α inhibitörü
          IκBβ kappa B kinaz β inhibitörü
          IL interlökin
          IL-1 interlökin-1
          IL-1β interlökin-1β
          IL-4 interlökin-4
          IL-6 interlökin-6
          IL-8 interlökin-8
          IL-10 interlökin-10
          IL-17 interlökin-17
          iNOS indüklenebilir nitrik oksit sentaz
          IP intraperitoneal
          IUPAC Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği
          IV damardan
          JNK c-Jun N-terminal kinaz
          LDH laktat dehidrogenaz
          LDL Düşük yoğunluklu lipoprotein
          LPS lipopolisakkaritler
          M. luteus mikrokokus luteus
          MAG manolol
          HARİTA mitojenle aktive olan protein kinaz
          MBC minimum bakterisidal konsantrasyon
          MBE manolya kabuğu özü
          MRE manolya kökü ekstresi
          MDA malondialdehit
          MEK mitojenle aktive olan protein kinaz
          mikrofon minimum inhibitör konsantrasyon
          MMP-2 matris metalloproteinaz-2, jelatinaz A
          MMP-3 matris metalloproteinaz-3
          MMP-9 matris metalloproteinaz-9, jelatinaz B
          MMP-13 matris metalloproteinaz-13
          MMP'ler matris metalloproteinazlar
          MPO miyeloperoksidaz
          mRNA haberci ribonükleik asit
          MRSA Metisiline dirençli Staphylococcus aureus
          NF-KB nükleer faktör-kappa B
          NIDDM insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus
          NK doğal katil
          HAYIR nitrik oksit
          Nrf2 nükleer faktör eritroid 2-ilişkili faktör 2
          OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
          -EY Hidroksil grubu
          OG oral gavaj
          OPG osteoprotegerin
          diş eti iltihabı Porphyromonas gingivalis
          P. intermedya Prevotella intermedia
          PGE prostaglandinler
          PGE2 prostaglandinler E2
          PGF1 prostaglandinler F1
          PGF2 prostaglandinler F2
          PI3K fosfoinositid 3-kinaz
          PO işletim sistemi başına
          PPAR-y peroksizom proliferatörü ile aktive olan reseptör gama
          Propionibacterium akneleri P. akneler
          SIRALAMA nükleer faktör-kappa B ligandının reseptör aktivatörü
          ROS Reaktif oksijen türleri
          RSG rosiglitazon
          S. mutanlar Streptococcus mutans
          SOD süperoksit dismutaz
          STZ streptozotosin
          T. diş eti treponema diş eti
          T. hor çiçeği Tannerella hor çiçeği
          TC toplam plazma kolesterolü
          TG trigliseritler
          TGF-1β dönüştürücü büyüme faktörü-1β
          Th17 T yardımcı 17 hücre
          TNF-α tümör nekroz faktörü alfa
          TUZAK tartarat dirençli asit fosfataz
          KİM Dünya Sağlık Örgütü
          Git: Yazar Katkıları


          Kavramsallaştırma, GIPC ve PAB; metodoloji, GIPC, PAB, GC ve IS; yazma—orijinal taslak hazırlama, GIPC, GMI, GC, MG, HC ve AP; yazma—inceleme ve düzenleme, GIPC, HC, AP ve MG; denetim, PAB ve IS Tüm yazarlar makalenin yayınlanmış halini okumuş ve kabul etmiş ve makaleye eşit katkıda bulunmuştur.

          Git: Finansman


          Bu inceleme hiçbir dış finansman almamıştır.

          Git: Kurumsal İnceleme Kurulu Açıklaması


          Uygulanamaz.

          Git: Bilgilendirilmiş Onam Beyanı


          Uygulanamaz.

          Git: Çıkar çatışmaları


          Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması beyan etmemektedir.

          Git: Dipnotlar
          Yayıncının Notu: MDPI, yayınlanan haritalarda ve kurumsal bağlantılarda yargı yetkisi iddiaları konusunda tarafsız kalır.          Git: Referanslar

          1. Hernández-Monjaraz B., Santiago-Osorio E., Monroy-García A., Ledesma-Martínez E., Mendoza-Núñez VM Periodontitiste doku rejenerasyonunu indüklemek için dental kökenli mezenkimal kök hücreler: Bir mini inceleme. Int. J. Mol. bilim 2018; 19 :944. doi: 10.3390/ijms19040944. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          2. Reynolds I., Duane B. Periodontal hastalığın hastaların yaşam kalitesi üzerinde etkisi vardır. Kanıt tabanlı Dent. 2018; 19 :14–15. doi: 10.1038/sj.ebd.6401287. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          3. Tonetti MS, Jepsen S., Jin L., Otomo-Corgel J. Periodontal hastalıkların küresel yükünün sağlık, beslenme ve insanlığın refahı üzerindeki etkisi: Küresel eylem çağrısı. J. Clin. Periodontol. 2017; 44 :456–462. doi: 10.1111/jcpe.12732. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          4. Vos T., Abajobir A., ​​Abbafati C., Abbas KM, Abate KH, Abd-Allah F., Abebo TA, Abera SF, Aboyans V., Abu-Raddad LJ, et al. 195 ülke için 328 hastalık ve yaralanma için küresel, bölgesel ve ulusal insidans, prevalans ve sakatlıkla yaşanan yıllar, 1990–2016: Küresel Hastalık Yükü Çalışması 2016 için sistematik bir analiz. Lancet. 2017; 390 :1211–1259. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32154-2. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          5. Sanz M., D'Aiuto F., Deanfield J., Fernandez-Aviles F. Periodontal sağlık ve kardiyovasküler hastalık üzerine Avrupa çalıştayı- periodontal ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkiye dair bilimsel kanıtlar: Literatürün gözden geçirilmesi. Avro. Kalp J. Ek. 2010; 12 :B3–B12. doi: 10.1093/eurheartj/suq003. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          6. Mealey BL, Oates TW Diabetes mellitus ve periodontal hastalıklar. J. Periodontol. 2006; 77 :1289-1303. doi: 10.1902/jop.2006.050459. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          7. Ogurtsova K., da Rocha Fernandes JD, Huang Y., Linnenkamp U., Guariguata L., Cho NH, Cavan D., Shaw JE, Makaroff LE IDF Diabetes Atlas: 2015 ve 2040 için diyabet prevalansı için küresel tahminler . , Diabetes Res. klinik. pr. 2017; 128 :40–50. doi: 10.1016/j.diabres.2017.03.024. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          8. Mathers CD, Loncar D. 2002'den 2030'a kadar küresel mortalite ve hastalık yükü projeksiyonları. PLoS. Med. 2006; 3 :442. doi: 10.1371/journal.pmed.0030442. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          9. Samarghandian S., Farkhondeh T., Samini F., Borji A. Karvakrolün sıçan beyni, karaciğeri ve böbreğinde kronik stresin neden olduğu oksidatif strese karşı koruyucu etkileri. Biyokimya. Araş. Int. 2016; 2016 doi: 10.1155/2016/2645237. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          10. Suntres ZE, Coccimiglio J., Alipour M. Karvakrolün biyoaktivitesi ve toksikolojik etkileri. Kritik. Rev. Gıda Bilimi. Nutr. 2015; 55 :304–318. doi: 10.1080/10408398.2011.653458. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          11. Sikkema J., de Bont JA, Poolman B. Hidrokarbonların membran toksisitesinin mekanizmaları. Mikrobiyol. Rev 1995; 59 :201–222. doi: 10.1128/mr.59.2.201-222.1995. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          12. Botelho MA, Nogueira NA, Bastos GM, Fonseca SG, Lemos TL, Matos FJ, Montenegro D., Heukelbach J., Rao VS, Brito GA Lippia sidoides, carvacrol ve thymol'den elde edilen uçucu yağın oral patojenlere karşı antimikrobiyal aktivitesi. Braz. J. Med. Biol. Araş. 2007; 40 :349–356. doi: 10.1590/S0100-879X2007000300010. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          13. Can Başer KH Karvakrol ve karvakrol içeren uçucu yağların biyolojik ve farmakolojik aktiviteleri. Kör. Eczacılık Des. 2008; 14 :3106–3119. doi: 10.2174/138161208786404227. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          14. Deepak V., Kasonga A., Kruger MC, Coetzee M. Carvacrol, osteoklastogenezi inhibe eder ve olgun osteoklastların hayatta kalmasını negatif olarak düzenler. Biol. Eczacılık Boğa. 2016; 39 :1150–1158. doi: 10.1248/bpb.b16-00117. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          15. Friedman M. Aromatik bitkiler ve baharatlar tarafından üretilen uçucu yağların bir bileşeni olan karvakrolün (4-izopropil-2-metilfenol) kimyası ve çok faydalı biyoaktiviteleri. J. Agric. Gıda Kimyası 2014; 62 :7652–7670. doi: 10.1021/jf5023862. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          16. Karkabounas S., Kostoula OK, Daskalou T., Veltsistas P., Karamouzis M., Zelovitis I., Metsios A., Lekkas P., Evangelou AM, Kotsis N., et al. Karvakrolün antikanserojenik ve antiplatelet etkileri. Tecrübe. Onkol. 2006; 28 :121–125. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
          17. Aydın S., Başaran AA, Başaran N. Kekik uçucularının heterosiklik amin IQ ve mitomisin C. Mutat tarafından DNA hasarının indüklenmesi üzerine etkileri . Araş. 2005; 581 :43–53. doi: 10.1016/j.mrgentox.2004.10.017. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          18. Wagner H., Wierer M., Bauer R. Uçucu yağlar ve fenolik bileşiklerle prostaglandin biyosentezinin in vitro inhibisyonu. Bitki Med. 1986; 3 :184–187. doi: 10.1055/s-2007-969117. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          19. Uyanoğlu M., Canbek M., Aral E., Can Başer KH Carvacrol'ün parsiyel hepatektomi geçiren sıçanların karaciğeri üzerindeki etkileri. Bitkisel ilaç. 2008; 15 :226–229. doi: 10.1016/j.phymed.2007.06.010. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          20. Force M., Sparks WS, Ronzio RA İn vivo olarak emülsifiye kekik yağı ile enterik parazitlerin inhibisyonu. bitki Araş. 2000; 14 :213–214. doi: 10.1002/(SICI)1099-1573(200005)14:3<213::AID-PTR583>3.0.CO;2-U. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          21. Kachur K., Suntres Z. Fenolik izomerlerin, karvakrol ve timolün antibakteriyel özellikleri. Kritik. Rev. Gıda Bilimi. Nutr. 2020; 60 :3042–3053. doi: 10.1080/10408398.2019.1675585. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          22. Kwak EJ, Lee YS, Choi EM Magnololün osteoblastik MC3T3-E1 hücrelerinin işlevi üzerindeki etkisi. Medyat. iltihap 2012; 2012 :96. doi: 10.1155/2012/829650. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          23. Yang TC, Zhang SW, Sun LN, Wang H., Ren AM Magnolol, enflamatuar aracıları modüle ederek sıçanlarda sepsis kaynaklı gastrointestinal dismotiliteyi hafifletir. Dünya. J. Gastroenterol. 2008; 14 :7353–7360. doi: 10.3748/wjg.14.7353. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          24. Hafta BS Gevşeme ve anksiyolitik etki için diyet takviyeleri ve bitki özleri formülasyonları: Relarian. Med. bilim izle. 2009; 15 :RA256–RA262. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
          25. Chen YH, Lin FY, Liu PL, Huang YT, Chiu JH, Chang YC, Man KM, Hong CY, Ho YY, Lai MT Magnololün sıçanlarda asetaminofen kaynaklı karaciğer hasarı üzerindeki antioksidan ve hepatoprotektif etkileri. Kemer Eczacılık Araş. 2009; 32 :221–228. doi: 10.1007/s12272-009-1139-8. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          26. Kang YJ, Park HJ, Chung HJ, Min HY, Park EJ, Lee MA, Shin Y., Lee SK Wnt/β-katenin sinyali, kolorektal kanser hücrelerinde magnololün antitümör aktivitesine aracılık eder. Mol. Eczacılık 2012; 82 :168–177. doi: 10.1124/mol.112.078535. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          27. Tsai YC, Cheng PY, Kung CW, Peng YJ, Ke TH, Wang JJ, Yen MH Magnololün kemirgen endotoksin şoku modelinde faydalı etkileri. Avro. J. Ecz. 2010; 641 :67-73. doi: 10.1016/j.ejphar.2010.5.011. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          28. Kang JS, Lee KH, Han MH, Lee H., Ahn JM, Han SB, Han G., Lee K., Park SK, Kim HM Manolya kobusunun kök kabuğundan izole edilen metanol ekstraktının antiinflamatuar aktivitesi. bitki Araş. 2008; 22 :883-888. doi: 10.1002/ptr.2386. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          29. Shih CY, Chou TC Magnololün antiplatelet aktivitesine PPAR-β/γ Biochem aracılık eder . Eczacılık 2012; 84 :793-803. doi: 10.1016/j.bcp.2012.06.022. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          30. SigmaAldrich Merck. [(20 Temmuz 2021'de erişildi)]. Çevrimiçi olarak erişilebilir: https://www.sigmaaldrich.com/RO/en/p...ontext=product .
          31. PubChem. [(20 Temmuz 2021'de erişildi)];Çevrimiçi olarak erişilebilir: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Magnolol .
          32. Sayfa RC Enflamatuvar mediyatörlerin periodontal hastalık patogenezindeki rolü. J. Periodontal. Araş. 1991; 26 :230–242. doi: 10.1111/j.1600-0765.1991.tb01649.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          33. Lindhe J., Nyman S. Periodontal terapide klinik denemeler. J. Periodontal. Araş. 1987; 22 :217–221. doi: 10.1111/j.1600-0765.1987.tb01572.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          34. Listgarten MA Periodontal hastalıkların doğası: Patojenik mekanizmalar. J. Periodontal. Araş. 1987; 22 :172–178. doi: 10.1111/j.1600-0765.1987.tb01560.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          35. Borgnakke WS, Ylöstalo PV, Taylor GW, Genco RJ Periodontal hastalığın diyabet üzerindeki etkisi: Epidemiyolojik gözlemsel kanıtların sistematik olarak gözden geçirilmesi. J. Periodontol. 2013; 84 :S135–S152. doi: 10.1902/jop.2013.1340013. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          36. Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA, Smith C., Kent RL, Jr. Subgingival plakta mikrobiyal kompleksler. J. Clin. Periodontol. 1998; 25 :134–144. doi: 10.1111/j.1600-051X.1998.tb02419.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          37. Carrouel F., Viennot S., Santamaria J., Veber P., Bourgeois D. Periodontal olarak sağlıklı genç yetişkinlerin interdental biyofilmindeki 19 ana patojenin kantitatif moleküler tespiti. Ön. Mikrobiyol. 2016; 7 :840. doi: 10.3389/fmicb.2016.00840. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          38. Suzuki N., Yoneda M., Hirofuji T. Periodontitiste karışık kırmızı kompleks bakteriyel enfeksiyon. Int. J. Dent. 2013; 2013 :6. doi: 10.1155/2013/587279. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          39. Hughes FJ Periodontium ve periodontal hastalık. İçinde: Vishwakarma A., Sharpe P., Songtao S., Ramalingam M., editörler. Diş Bilimlerinde Kök Hücre Biyolojisi ve Doku Mühendisliği. 1. baskı. Akademik Basın; New York, NY, ABD: 2015. s. 433–444. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          40. Hussain M., Stover CM, Dupont AP gingivalis periodontal hastalık ve aterosklerozda – antimikrobiyal peptitler ve kompleman için eylem sahneleri. Ön. immünol. 2015; 6 : 45. doi: 10.3389/fimmu.201500045. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          41. Graves D. Periodontal doku yıkımını destekleyen sitokinler. J. Periodontol. 2008; 79 :1585–1591. doi: 10.1902/jop.2008.080183. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          42. Zhou Q., Desta T., Fenton M., Graves DT, Amar S. Porphyromonas gingivalis'e, lipopolisakaritine veya FimA proteinine maruz kalan makrofajların sitokin profili. Bulaş. bağışık. 2005; 73 :935–943. doi: 10.1128/IAI.73.2.935-943.2005. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          43. Zhang D., Chen L., Li S., Gu Z., Yan J. Porphyromonas gingivalis'in Lipopolisakkariti (LPS), THP-1 hücreleri tarafından farklı bir şekilde IL-1β, TNF-a ve IL-6 üretimini indükler Escherichia coli LPS'den alınmıştır. Doğuştan. bağışık. 2008; 14 :99-107. doi: 10.1177/1753425907088244. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          44. Sapna G., Gökul S., Bagri-Manjrekar K. Matriks metalloproteinazları ve periodontal hastalıklar. Oral Dis. 2014; 20 :538–550. doi: 10.1111/odi.12159. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          45. Marcaccini AM, Meschiari CA, Zuardi LR, de Sousa TS, Taba M., Jr., Teofilo JM, Jacob-Ferreira AL, Tanus-Santos JE, Novaes AB, Jr., Gerlach RF Dişeti oluğu sıvısı seviyeleri MMP- 8, MMP-9, TIMP-2 ve MPO periodontal tedaviden sonra azalır. J. Clin. Periodontol. 2010; 37 :180–190. doi: 10.1111/j.1600-051X.2009.01512.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          46. Aspriello SD, Zizzi A., Tirabassi G., Buldreghini E., Biscotti T., Faloia E., Stramazzotti D., Boscaro M., Piemontese M. Diabetes mellitus ile ilişkili periodontitis: Tip 1 ve tip 2 diyabet arasındaki farklar şeker hastalığı. J. Periodontal. Araş. 2011; 46 :164–169. doi: 10.1111/j.1600-0765.2010.01324.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          47. Salvi GE, Beck JD, Offenbacher S. PGE2, IL-1 β ve TNF-α yanıtları diyabetiklerde periodontal hastalık ekspresyonunun değiştiricileri olarak. Anne. Periodontol. 1998; 3 :40–50. doi: 10.1902/annals.1998.3.1.40. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          48. Salvi GE, Collins JG, Yalda B., Arnold RR, Lang NP, Offenbacher S. Periodontal hastalıkları olan IDDM hastalarında monositik TNFa salgılama modelleri. J. Clin. Periodontol. 1997; 24 :8–16. doi: 10.1111/j.1600-051X.1997.tb01178.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          49. Kamimura D., Ishihara K., Hirano T. IL-6 Sinyal İletimi ve Fizyolojik Rolleri: Sinyal Düzenleme Modeli. yaylı; Berlin, Almanya: 2003. s. 1-38. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          50. Kristiansen OP, Mandrup-Poulsen T. Interleukin-6 ve diyabet: İyi, kötü veya kayıtsız? Şeker hastalığı. 2005; 54 :S114–S124. doi: 10.2337/diabetes.54.suppl_2.S114. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          51. Hughes FJ, Turner W., Belibasakis G., Martuscelli G. Büyüme faktörlerinin ve sitokinlerin osteoblast farklılaşması üzerindeki etkileri. Periodontol. 2000. 2006; 41 :48-72. doi: 10.1111/j.1600-0757.2006.00161.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          52. Kiritsy CP, Lynch AB, Lynch SE Kütanöz yara iyileşmesinde büyüme faktörlerinin rolü: Bir inceleme. Kritik. Rev. Oral. Biol. Med. 1993; 4 :729–760. doi: 10.1177/10454411930040050401. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          53. Marek A., Brodzicki J., Liberek A., Korzon M. Kronik inflamatuar koşullarda TGF-beta (dönüştürücü büyüme faktörü-beta)-yeni bir teşhis ve prognostik belirteç. Med. bilim izle. 2002; 8 :145–151. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
          54. Sporn MB, Roberts AB Yara iyileşmesini artırmak için büyüme faktörlerinin kullanımında büyük bir ilerleme. J. Clin. Yatırım. 1993; 92 :2565–2566. doi: 10.1172/JCI116868. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          55. Singh J., Kakkar P. Berberis aristata kök ekstresinin antihiperglisemik ve antioksidan etkisi ve diyabetik sıçanlarda karbonhidrat metabolizmasının düzenlenmesindeki rolü. J. Etnofarmakol. 2009; 123 :22–26. doi: 10.1016/j.jep.2009.02.038. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          56. Ban CR, Twigg SM Diyabet komplikasyonlarında Fibrozis: Patojenik mekanizmalar ve dolaşım ve idrar belirteçleri. Vask. Sağlık. Risk. Yönet 2008; 4 :575. doi: 10.2147/vhrm.s1991. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          57. Adeva-Andany MM, Pérez-Felpete N., Fernández-Fernández C., Donapetry-García C., Pazos-García C. İnsanlarda karaciğer glikoz metabolizması. Biosci. Rep. 2016; 36 :e00416. doi: 10.1042/BSR20160385. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          58. Deshpande AD, Harris-Hayes M., Schootman M. Diyabet ve diyabetle ilişkili komplikasyonların epidemiyolojisi. Fizik Terapi. 2008; 88 :1254–1264. doi: 10.2522/ptj.20080020. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          59. El-Zainy MA, Halawa AM, Saad FA Streptozotosin ile indüklenen diyabetik sıçan modelinde diabetes mellitusun sementum periodontal arayüzü üzerindeki etkisi. Geleceğin Dişi. J. 2018; 4 :181–188. doi: 10.1016/j.fdj.2018.10.002. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          60. Ritchie CS Tip 2 diyabet ve periodontitis arasındaki mekanik bağlantılar. J. Dent. 2009; 37 :S578–S579. doi: 10.1016/j.jdent.2009.05.015. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          61. Moore PA, Weyant RJ, Mongelluzzo MB, Myers DE, Rossie K., Guggenheimer J., Block HM, Huber H., Orchard T. Tip 1 diabetes mellitus ve ağız sağlığıeğerlendirme periodontal hastalık. J. Periodontol. 1999; 70 :409–417. doi: 10.1902/jop.1999.70.4.409. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          62. Al-Maskari AY, Al-Maskari MY, Al-Sudairy S. Diabetes mellitusun oral belirtileri ve komplikasyonları: Bir derleme. Sultan. Kabuslar. Üniv. Med. J. 2011; 11 :179–186. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
          63. Doğan Ş.B., Ballı U., Dede F.Ö., Sertoğlu E., Tazegül K. Chemerin, periodontitis ve tip 2 diyabetli hastaların yeni bir oluk sıvısı belirteci olarak. J. Periodontol. 2016; 87 :923-933. doi: 10.1902/jop.2016.150657. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          64. Jourdain ML, Velard F., Pierrard L., Sergheraert J., Gangloff SC, Braux J. Katyonik antimikrobiyal peptitler ve periodontal fizyopatoloji: Sistematik bir derleme. J. Periodontal. Araş. 2019; 54 :589–600. doi: 10.1111/jre.12676. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          65. Sanz M., Ceriello A., Buysschaert M., Chapple I., Demmer RT, Graziani F., Herrera D., Jepsen S., Lione L., Madianos P., et al. Periodontal hastalıklar ve diyabet arasındaki bağlantılara dair bilimsel kanıtlar: Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Avrupa Periodontoloji Federasyonu tarafından periodontal hastalıklar ve diyabet üzerine ortak çalıştayın fikir birliği raporu ve kılavuzları. Şeker hastalığı. Araş. klinik. pr. 2018; 137 :231–241. doi: 10.1016/j.diabres.2017.12.001. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          66. Mohamed HG, Idris SB, Mustafa M., Ahmed MF, Åstrøm AN, Mustafa K., İbrahim SO Kronik periodontitisin tip 2 diyabetli ve tip 2 diyabetli olmayan yetişkinlerin dişeti oluğu sıvısındaki glükoregülatör biyobelirteç seviyeleri üzerindeki etkisi. PLoS. BİR. 2015; 10 :e0127660. doi: 10.1371/journal.pone.0127660. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          67. Casanova L., Hughes FJ, Preshaw PM Diyabet ve periodontal hastalık: İki yönlü bir ilişki. Br. diş. J. 2014; 217 :433–437. doi: 10.1038/sj.bdj.2014.907. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          68. Sonnenschein SK, Meyle J. Diyabetli ve periodontitisli hastalarda lokal inflamatuar reaksiyonlar. Periodontol 2000. 2015; 69 :221–254. doi: 10.1111/prd.12089. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          69. Graves DT, Liu R., Alikhani M., Al-Mashat H., Trackman PC Diyabetle güçlendirilmiş inflamasyon ve apoptoz – periodontal patoloji üzerindeki etkisi. J. Dent. Araş. 2006; 85 :15–21. doi: 10.1177/154405910608500103. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          70. Salvi GE, Kandylaki M., Troendle A., Persson GR, Lang NP Tip 1 diyabetiklerde deneysel diş eti iltihabı: Kontrollü bir klinik ve mikrobiyolojik çalışma. J. Clin. Periodontol. 2005; 32 :310–316. doi: 10.1111/j.1600-051X.2005.00682.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          71. Ardakani MR, Moeintaghavi A., Haerian A., Ardakani MA, Hashemzadeh M. Sulküler ve kılcal kan şekeri seviyeleri arasındaki korelasyon. J. Contemp. diş. pr. 2009; 10 :10–17. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
          72. Sakallioğlu EE, Lütfioğlu M., Sakallioğlu U., Diraman E., Keskiner I. Diyabetik ve sistemik olarak sağlıklı periodontitis hastalarında diş etinin sıvı dinamiği. Kemer Oral Biol. 2008; 53 :646–651. doi: 10.1016/j.archoralbio.2007.12.013. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          73. Salvi GE, Franco LM, Braun TM, Lee A., Rutger Persson G., Lang NP, Giannobile WV Tip 1 diyabetli hastalarda deneysel diş eti iltihabı sırasında proinflamatuar biyobelirteçler: Kavram kanıtı çalışması. J. Clin. Periodontol. 2010; 37 :9–16. doi: 10.1111/j.1600-051X.2009.01500.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          74. Engebretson S., Chertog R., Nichols A., Hey-Hadavi J., Celenti R., Grbic J. Kronik periodontitis ve tip 2 diyabetli hastalarda tümör nekroz faktörü-alfa plazma seviyeleri. J. Clin. Periodontol. 2007; 34 :18–24. doi: 10.1111/j.1600-051X.2006.01017.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          75. de Miguel-Infante A., Martinez-Huedo MA, Mora-Zamorano E., Hernández-Barrera V., Jiménez-Trujillo I., de Burgos-Lunar C., Cardenas Valladolid J., Jiménez-García R., Lopez-de-Andrés A. Diyabetli erişkinlerde periodontal hastalık, prevalans ve risk faktörleri. Gözlemsel bir çalışmanın sonuçları. Int. J. Clin. pr. 2019; 73 :e13294. doi: 10.1111/ijcp.13294. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          76. Lim LP, Tay FB, Sum CF, Thai AC Diabetes mellituslu hastalarda metabolik kontrol ve inflamasyon belirteçleri arasındaki periodontal hastalığın şiddeti arasındaki ilişki. J. Clin. Periodontol. 2007; 34 :118–123. doi: 10.1111/j.1600-051X.2006.01032.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          77. Grossi SG, Zambon JJ, Ho AW, Koch G., Dunford RG, Machtei EE, Norderyd OM, Genco RJ Periodontal hastalık için risk değerlendirmesi. I. Bağlanma kaybı için risk göstergeleri. J. Periodontol. 1994; 65 :260–267. doi: 10.1902/jop.1994.65.3.260. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          78. Mealey B. Diyabet ve periodontal hastalıklar. J. Periodontol. 1999; 70 :935-949. doi: 10.14219/jada.archive.2006.0404. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          79. Salvi GE, Yalda B., Collins JG, Jones BH, Smith FW, Arnold RR, Offenbacher S. İnsüline bağımlı diabetes mellitus hastalarında periodontal hastalıklar için potansiyel bir risk belirteci olarak inflamatuar mediatör yanıtı. J. Periodontol. 1997; 68 :127-135. doi: 10.1902/jop.1997.68.2.127. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          80. Santos Tunes R., Foss-Freitas MC, Nogueira-Filho GdR Periodontitisin diyabetle ilişkili inflamatuar durum üzerindeki etkisi. J. Can. diş. Doç. 2010; 76 :1–7. [ Google Akademik ]
          81. Noack B., Genco RJ, Trevisan M., Grossi S., Zambon JJ, De Nardin E. Periodontal enfeksiyonlar, sistemik C-reaktif protein seviyesinin yükselmesine katkıda bulunur. J. Periodontol. 2001; 72 :1221–1227. doi: 10.1902/jop.2000.72.9.1221. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          82. Loos BG, Craandijk J., Hoek FJ, Wertheim-van Dillen PM, van der Velden U. Periodontitis hastalarının periferik kanında kardiyovasküler hastalıklarla ilgili sistemik belirteçlerin yükselmesi. J. Periodontol. 2000; 71 :1528–1534. doi: 10.1902/jop.2000.71.10.1528. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          83. Wu T., Trevisan M., Genco RJ, Falkner KL, Dorn JP, Sempos CT Periodontal sağlık durumu ile kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Serum total ve yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, C-reaktif protein ve plazma fibrinojen . Ben. J. Epidemiol. 2000; 151 :273–282. doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a010203. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          84. Chen L., Wei B., Li J., Liu F., Xuan D., Xie B., Zhang J. Tip 2 diyabetli hastalarda periodontal parametrelerin metabolik seviye ve sistemik inflamatuar belirteçlerle ilişkisi. J. Periodontol. 2010; 81 :364-371. doi: 10.1902/jop.2009.090544. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          85. Patil VS, Patil VP, Gokhale N., Acharya A., Kangokar P. Tip 2 diabetes mellitusta kronik periodontitis: Periodontal doku hasarında ortak bir faktör olarak oksidatif stres. J. Clin. Teşhis. Araş. 2016; 10 :12–16. doi: 10.7860/JCDR/2016/17350.7542. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          86. Potra Cicalău GI, Babeș PA, Domocoș D., Pogan M. Periodontal hastalıklar ve diabetes mellitus arasındaki iki yönlü ilişkinin değerlendirilmesi. Acta Stomatol. Mart 2021; 4 :18–24. doi: 10.2478/asmj-2021-0003. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          87. Liccardo D., Cannavo A., Spagnuolo G., Ferrara N., Cittadini A., Rengo C., Rengo G. Periodontal hastalık: Diyabet ve kardiyovasküler hastalık için bir risk faktörü. Int. J. Mol. bilim 2019; 20 :1414. doi: 10.3390/ijms20061414. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          88. Tsai CH, Yu CC, Lee SS, Yu HC, Huang FM, Chang YC Siklosporin A tarafından Slug ifadesinin düzenlenmesi, dişeti aşırı büyümesinin patogenezine katkıda bulunur. J. Med. Doç. 2016; 115 :602–608. doi: 10.1016/j.jfma.2016.04.001. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          89. PubChem. [(20 Temmuz 2021'de erişildi)];Çevrimiçi olarak erişilebilir: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/com...plied-Synonyms .
          90. Yadav G., Kamble SB Friedel–Crafts ile karvakrol sentezi süperasidik katalizör UDCaT-5 kullanılarak o-krezolün izopropanol ile alkilasyonu. JCTB. 2009; 84 :1499–1508. doi: 10.1002/jctb.2210. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          91. Lu SH, Hsu WL, Chen TH, Chou TC Nrf2/HO-1 sinyal yolunun aktivasyonu, Porphyromonas gingivalis lipopolisakkarit ile uyarılan fare RAW 264.7 makrofajlarında magnololün anti-inflamatuar aktivitesini içerir. Int. İmmünofarmakol. 2015; 29 :770–778. doi: 10.1016/j.intimp.2015.08.042. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          92. Lee YJ, Lee YM, Lee CK, Jung JK, Han SB, Hong JT Manolya ailesindeki bileşiklerin terapötik uygulamaları. Eczacılık orada. 2011; 130 :157–176. doi: 10.1016/j.pharmthera.2011.01.010. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          93. De Almeida J., Ervolino E., Bonfietti LH, Novaes VC, Theodoro LH, Fernandes LA, Martins TM, Faleiros PL, Garcia VG Sıçanlarda deneysel periodontitis tedavisi için sodyum alendronat ile adjuvan tedavisi. J. Periodontol. 2015; 86 :1166–1175. doi: 10.1902/jop.2015.150166. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          94. Ardila CM, López MA, Guzmán IC Porphyromonas gingivalis ve Aggregatibacter actinomycetemcomitans periodontal hastalık izolatlarında klindamisin, metronidazol ve amoksisiline karşı yüksek direnç. Med. Oral. Patol. Oral. Sir. Bukal. 2010; 15 :e947–e951. doi: 10.4317/medoral.15.e947. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          95. Anand B. Periodontolojide bitkisel tedavi: Bir inceleme. J. Res. Eczacılık bilim 2017; 3 :1–7. [ Google Akademik ]
          96. Huang RY, Lu SH, Su KW, Chen JK, Fang WH, Liao WN, Chen SY, Shieh YS Diacerein: Periodontal hastalık için potansiyel bir terapötik ilaç. Med. hipotezler. 2012; 79 :165–167. doi: 10.1016/j.mehy.2012.04.024. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          97. Hosadurga RR, Rao SN, Edavanputhalath R., Jose J., Rompicharla NC, Shakil M., Raju S. Deneysel periodontitis tedavisinde %2 Ocimum sanctum jelinin etkinliğinin değerlendirilmesi. Int. J. Ecz. Araştırın. 2015; 5 : 35. doi: 10.4103/2230-973X.147231. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          98. Cai X., Li C., Du G., Cao Z. Baicalinin sıçanlarda ligatür kaynaklı periodontitis üzerindeki koruyucu etkileri. J. Periodontal. Araş. 2008; 43 :14–21. doi: 10.1111/j.1600-0765.2007.00899.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          99. Tu HP, Fu MM, Kuo PJ, Chin YT, Chiang CY, Chung CL, Fu E. Berberine'nin matris metalloproteinazlarla periodontal doku bozulması üzerindeki etkisi: Bir in vitro ve in vivo deney. Bitkisel ilaç. 2013; 20 :1203–1210. doi: 10.1016/j.phymed.2013.06.001. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          100. Sastravaha G., Gassmann G., Sangtherapitikul P., Grimm WD Destekleyici periodontal tedavide Centella asiatica ve Punica granatum özleri ile yardımcı periodontal tedavi. J. Int. Acad. Periodontol. 2005; 7 :70-79. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
          101. Pimentel SP, Barrella GE, Casarin RC, Cirano FR, Casati MZ, Foglio MA, Figueira GM, Ribeiro FV Bir sıçan periodontitis modelinde topikal Cordia verbenacea'nın koruyucu etkisi: İmmün-inflamatuar, antibakteriyel ve morfometrik testler. BMC Tamamlayıcı. Alternatif. Med. 2012; 12 :1–8. doi: 10.1186/1472-6882-12-224. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          102. Kuo PJ, Hung TF, Lin CY, Hsiao HY, Fu MW, Hong PD, Chiu HC, Fu E. Carvacrol, sıçanlarda ligasyona bağlı periodontitisi iyileştirir. J. Periodontol. 2017; 88 :e120–e128. doi: 10.1902/jop.2017.160618. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          103. Botelho MA, Martins JG, Ruela RS, Rachid I., Santos JA, Soares JB, França MC, Montenegro D., Ruela WS, Barros LP, et al. Lokal olarak uygulanan karvakrol jelin sıçanlarda ligatür kaynaklı periodontitis üzerindeki koruyucu etkisi: Bir dokunma modu AFM çalışması. bitki Araş. 2009; 23 :1439–1448. doi: 10.1002/ptr.2798. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          104. Botelho MA, Rao VS, Montenegro D., Bandeira MA, Fonseca SG, Nogueira NA, Ribeiro RA, Brito GA Deneysel periodontitis üzerinde sıçanlarda karvakrol ve kalkonlar içeren bitkisel bir jelin alveolar kemik rezorpsiyonuna etkileri. bitki Araş. 2008; 22 :442–449. doi: 10.1002/ptr.2325. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          105. Lu SH, Huang RY, Chou TC Magnolol, sıçanlarda ligatür kaynaklı periodontitis ve osteoklastogenezi iyileştiriyor: İn vivo ve in vitro çalışma. Kötü. Tabanlı Tamamlayıcı Alternatif. Med. 2013; 2013 :12. doi: 10.1155/2013/634095. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          106. Lin YH, Yu CC, Lee SS, Chang YC Dişeti aşırı büyümesi için olası patogenez olarak siklosporin A ile insan dişeti fibroblastlarında Yüksek Salyangoz ifadesi. J. Med. Doç. 2015; 114 :1181–1186. doi: 10.1016/j.jfma.2015.11.003. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          107. Conti B., Tabarean I., Andrei C., Bartfai T. Sitokinler ve ateş. Ön. Biosci. 2004; 9 :1433–1449. doi: 10.2741/1341. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          108. Cunha FQ, Ferreira SH Periferik hiperaljezik sitokinler. reklam Tecrübe. Med. Biol. 2003; 521 :22–39. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
          109. Hopkins SJ Sitokinlerin patofizyolojik rolü. Bacak. Med. 2003; 5 :S45–S57. doi: 10.1016/S1344-6223(02)00088-3. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          110. Kim YK, Na KS, Myint AM, Leonard BE Majör depresyonda nöroinflamasyon, nörogenez ve nöroendokrin sistemde proinflamatuar sitokinlerin rolü. prog. Nöropsikofarmakol. Biol. Psikiyatri. 2016; 64 :277–284. doi: 10.1016/j.pnpbp.2015.06.008. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          111. Kalliolias GD, Ivashkiv LB TNF biyolojisi, patojenik mekanizmalar ve ortaya çıkan terapötik stratejiler. Nat. Rev. Romatol. 2016; 12 :49-62. doi: 10.1038/nrrheum.2015.169. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          112. Chehimi M., Vidal H., Eljaafari A. IL-17 üreten bağışıklık hücrelerinin obezite ve ilgili inflamatuar hastalıklardaki patojenik rolü. J. Clin. Med. 2017; 6 : 68. doi: 10.3390/jcm6070068. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          113. Chen KW, Groß CJ, Sotomayor FV, Stacey KJ, Tschopp J., Sweet MJ, Schroder K. Nötrofil NLRC4 inflamatuar, akut Salmonella tehdidi sırasında piroptoz olmadan seçici olarak IL-1β olgunlaşmasını destekler. Hücre. Rep. 2014; 8 :570-582. doi: 10.1016/j.celrep.2014.06.028. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          114. Silva Lima M., Quintans-Júnior LJ, de Santana WA, Martins Kaneto C., Pereira Soares MB, Villarreal CF Carvacrol'ün anti-inflamatuar etkileri: Interleukin-10'un anahtar rolü için kanıt. Avro. J. Ecz. 2013; 699 :112-117. doi: 10.1016/j.ejphar.2012.11.040. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          115. Chen YH, Lu MH, Guo DS, Zhai YY, Miao D., Yue JY, Yuan CH, Zhao MM, Magnolia officinalis kaynaklı magnolol ve honokiolün Alternaria alternata üzerinde tütün kahverengi lekesine neden olan bir DR Antifungal etkisi. Moleküller. 2019; 24 :2140. doi: 10.3390/moleküller24112140. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          116. Li Z., Hua C., Pan X., Fu X., Wu W. Carvacrol, orta serebral arter tıkanıklığı sıçanlarında inflamatuar yanıtın baskılanması yoluyla nöroprotektif etkiler gösterir. Enflamasyon. 2016; 39 :1566–1572. doi: 10.1007/s10753-016-0392-5. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          117. Landa P., Kokoska L., Pribylova M., Vanek T., Marsik P. Karvakrolün in vitro anti-inflamatuar aktivitesi: COX-2 katalizli prostaglandin E2 biyosentezi üzerindeki inhibitör etkib. Kemer Eczacılık Araş. 2009; 32 :75-78. doi: 10.1007/s12272-009-1120-6. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          118. Hotta M., Nakata R., Katsukawa M., Hori K., Takahashi S., Inoue H. Carvacrol, kekik yağının bir bileşeni, PPARa ve y'yi aktive eder ve COX-2 ekspresyonunu [S] J. Lipid'i bastırır . Araş. 2010; 51 :132–139. doi: 10.1194/jlr.M900255-JLR200. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          119. Fachini-Queiroz FC, Kummer R., Estevão-Silva CF, Carvalho MD, Cunha JM, Grespan R., Bersani-Amado CA, Kuman RK Timol ve karvakrolün, Thymus vulgaris L. uçucu yağının bileşenleri, Tahrik edici cevap. Kötü. Temelli. Tamamlayıcı. Alternatif. Med. 2012; 2012 :10. doi: 10.1155/2012/657026. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          120. Tabibzadeh Dezfuli SA, Ehsani M., Lakzaei Azar O. Carvacrol, Diyabetik Sıçan Modelinde İnflamatuar ve Antioksidan Sistemin Gen İfadesinde Modülasyon ile Diyabetin Enflamasyon ve Oksidasyon Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Hafifletti. GMJ Med. 2017; 1 :15–20. doi: 10.29088/GMJM.2017.15. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          121. de Carvalho FO, Silva É.R., Gomes IA, Santana HSR, do Nascimento Santos D., de Oliveira Souza GP, de Jesus Silva D., Monteiro JCM, de Albuquerque Júnior RLC, de Souza Araújo AA, ve diğerleri . Karvakrolün solunum sistemindeki anti-inflamatuar ve antioksidan aktivitesi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz. bitki Araş. 2020; 34 :2214–2229. doi: 10.1002/ptr.6688. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          122. Xiao Y., Li B., Liu J., Ma X. Carvacrol, interlökin 1β ile uyarılan insan kondrositlerinde inflamatuar yanıtı iyileştirir. Mol. Med. Cum. 2018; 17 :3987–3992. doi: 10.3892/mmr.2017.8308. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          123. Lai CS, Lay YS, Kuo DH, Wu CH, Ho CT, Pan MH Magnolol, MAPK ve NF-κB sinyal yollarını aşağı regüle ederek lipopolisakkarit kaynaklı iNOS ve COX-2 ekspresyonunu güçlü bir şekilde bastırdı. J. Fonksiyon. yiyecekler. 2011; 3 : 198–206. doi: 10.1016/j.jff.2011.04.002. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          124. Lu SH, Chen TH, Chou TC Magnolol, NFATc1 ekspresyonunun hem oksijenaz-1'e bağlı inhibisyonu yoluyla ham 264,7 makrofajların RANKL ile indüklenen osteoklast farklılaşmasını inhibe eder. J. Nat. Ürün 2015; 78 :61-68. doi: 10.1021/np500663y. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          125. Lin MH, Chen MC, Chen TH, Chang HY, Chou TC Magnolol, NF-kB aktivasyonunun PPAR-y'ye bağlı inhibisyonu yoluyla sıçanlarda lipopolisakarit kaynaklı akut akciğer hasarını iyileştirir. Int. İmmünofarmakol. 2015; 28 :270–278. doi: 10.1016/j.intimp.2015.05.051. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          126. Yang B., Xu Y., Yu S., Huang Y., Lu L., Liang X. Magnolol'ün oksijen kaynaklı retinopati modelinde anti-anjiyojenik ve anti-inflamatuar etkisi. iltihap Araş. 2016; 65 :81–93. doi: 10.1007/s00011-015-0894-x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          127. Lee J., Jung E., Park J., Jung K., Lee S., Hong S., Park J., Park E., Kim J., Park S., et al. Magnolol ve honokiolün anti-inflamatuar etkilerine, NF-κB aktivasyon sinyalleşmesinde MEKK-1'in aşağı akış yolunun inhibisyonu aracılık eder. Bitki Med. 2005; 71 :338–343. doi: 10.1055/s-2005-864100. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          128. Liang WZ, Lu CH Carvacrol ile indüklenen [Ca 2+ ] i yükselir ve insan glioblastoma hücrelerinde apoptoz. Hayat Bilimi. 2012; 90 :703–711. doi: 10.1016/j.lfs.2012.03.027. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          129. Halliwell B. Serbest radikaller, antioksidanlar ve insan hastalıkları: Merak mı, sebep mi, sonuç mu? Lancet. 1994; 344 :721–724. doi: 10.1016/S0140-6736(94)92211-X. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          130. Bioclinica Analize Medikal. [(20 Temmuz 2021'de erişildi)]. Çevrimiçi olarak erişilebilir: https://bioclinica.ro/pentru-pacient...stres-oxidativ .
          131. Ighodaro OM, Akinloye OA Birinci basamak savunma antioksidanları-süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GPX): Bunların tüm antioksidan savunma ızgarasındaki temel rolü. Alex. J. Med. 2018; 54 :287–293. doi: 10.1016/j.ajme.2017.09.001. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          132. Aeschbach R., Löliger J., Scott BC, Murcia A., Butler J., Halliwell B., Aruoma OI Timol, karvakrol, 6-gingerol, zingeron ve hidroksitirosolün antioksidan etkileri. Gıda Kimyası Toksikol. 1994; 32 :31–36. doi: 10.1016/0278-6915(84)90033-4. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          133. Aydın E., Türkez H., Keleş MS Karvakrolün sağlıklı nöronlar ve N2a kanser hücreleri üzerindeki etkisi: Bazı biyokimyasal, antikanserojenite ve genotoksisite çalışmaları. sitoteknoloji. 2014; 66 :149–157. doi: 10.1007/s10616-013-9547-5. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          134. Hariri AT, Moallem SA, Mahmoudi M., Memar B., Hosseinzadeh H. diazinon'un sıçanlarda biyokimyasal indeksler ve spesifik biyobelirteçler üzerindeki sub-akut etkileri: Krosin ve safranalın koruyucu etkileri. Gıda Kimyası Toksikol. 2010; 48 :2803–2808. doi: 10.1016/j.fct.2010.07.010. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          135. Kohen R., Nyska A. Biyolojik sistemlerin oksidasyonu: Oksidatif stres fenomenleri, antioksidanlar, redoks reaksiyonları ve bunların miktar tayini için yöntemler. Toksikol. Patol. 2002; 30 :620–650. doi: 10.1080/01926230290166724. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          136. Aristatile B., Al-Numair KS, Al-Assaf AH, Veeramani C., Pugalendi KV Carvacrol'ün insan periferik lenfositlerinde UVB ışınlaması ile indüklenen oksidatif stres ve hücresel DNA hasarı üzerindeki koruyucu etkisi. J. Biochem. Mol. Toksikol. 2015; 29 :497–507. doi: 10.1002/jbt.20355. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          137. Guimarães AG, Oliveira GF, Melo MS, Cavalcanti SC, Antoniolli AR, Bonjardim LR, Silva FA, Santos JP, Rocha RF, Moreira JC, et al. Karvakrolün antioksidan ve antinosiseptif aktivitelerinin biyoassay rehberliğinde değerlendirilmesi. Temel. klinik. Eczacılık Toksikol. 2010; 107 :949–957. doi: 10.1111/j.1742-7843.2010.0609.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          138. Chen HY, Hung YC, Lee EJ, Chen TY, Chuang IC, Wu TS Arka bacak iskemi-reperfüzyon hasarında magnololün koruyucu etkinliği. Bitkisel ilaç. 2009; 16 :976-981. doi: 10.1016/j.phymed.2009.03.001. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          139. Li X., Fang Q., Lin J., Yuan Z. Cortex Magnoliae Officinalis'in OH ile İndüklenen DNA Hasarına ve Antioksidan Mekanizmasına Karşı Koruyucu Etki Üzerine Kimya Çalışması. Boğa. Kore Kimyası. Soc. 2014; 35 :117–122. doi: 10.5012/bkcs.2014.35.1.117. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          140. Pang Y., Han X., Bamikole M., Gong Z., Tang S., Tan Z., Xiao W., Zhou C., Wang M., Deng Yl Magnolol'ün ishal önleyici ve antioksidan özellikleri . Trop. J. Ecz. Araş. 2013; 12 :85–91. doi: 10.4314/tjpr.v12i1.14. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          141. Zhao X., Li F., Sun W., Gao L., Kim KS, Kim KT, Cai L., Zhang Z., Zheng Y. Manolya türlerinin neden olduğu diyabetik komplikasyonların önlenmesinin özleri: Kısa bir inceleme. Int. J. Mol. bilim 2016; 17 :1629. doi: 10.3390/ijms17101629. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          142. Kuo NC, Huang SY, Yang CY, Shen HH, Lee YM In vivo ve in vitro hepatik steatoz ile indüklenen NLRP3 inflamatuar aktivasyonunda magnololün koruyucu etkisinde HO-1 ve otofajinin rolü. Antioksidanlar. 2020; 9 :924. doi: 10.3390/antiox9100924. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          143. Kashiwagi Y., Takedachi M., Mori K., Kubota M., Yamada S., Kitamura M., Murakami S. Yüksek glikoz kaynaklı oksidatif stres, insan dişeti epitel hücrelerinde IL-8 üretimini arttırır. Oral. Dis. 2016; 22 :578-584. doi: 10.1111/odi.12502. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          144. Liu CM, Chen SH, Liao YW, Yu CH, Yu CC, Hsieh PL Magnolol, diyabetik periodontitiste reaktif oksidatif stres birikimini ve iltihabı iyileştirir. J. Med. Doç. 2021; 120 :1452–1458. doi: 10.1016/j.jfma.2021.01.010. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          145. Ho KY, Tsai CC, Chen CP, Huang JS, Lin CC Magnolia officinalis'ten izole edilen honokiol ve magnololün antimikrobiyal aktivitesi. bitki Araş. 2001; 15 :139–141. doi: 10.1002/ptr.736. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          146. Ahmed N., Thornalley PJ Gelişmiş glikasyon son ürünleri: Bunların diyabetik komplikasyonlarla ilgisi nedir? Şeker hastalığı. Obez. Metab. 2007; 9 :233–245. doi: 10.1111/j.1463-1326.2006.00595.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          147. Ross JH, Hardy DC, Schuyler CA, Slate EH, Mize TW, Huang Y. Ne periodontal hastalığı ne de diyabeti olmayan hastalarda, sadece periodontal hastalığı olan hastalarda ve her iki hastalığı olan hastalarda periodontal interlökin-6 proteininin ekspresyonu artar. J. Periodontal. Araş. 2010; 45 :688-694. doi: 10.1111/j.1600-0765.2010.01286.x. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          148. Dong L., Zhou S., Yang X., Chen Q., He Y., Huang W. Magnolol, mitokondriyal disfonksiyonu ve PI3K/Akt sinyalini modüle ederek oksidatif stres aracılı nöral hücre hasarına karşı korur. J. Mol. Nörobilim. 2013; 50 :469–481. doi: 10.1007/s12031-013-9964-0. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          149. La Storia A., Ercolini D., Marinello F., Di Pasqua R., Villani F., Mauriello G. Atomik kuvvet mikroskobu analizi, karvakrol ile muamele edilmiş bakteri hücrelerinde yüzey yapısı değişikliklerini gösterir. Araş. Mikrobiyol. 2011; 162 :164-172. doi: 10.1016/j.resmic.2010.11.006. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          150. Helander IM, Alakomi HL, Latva-Kala K., Mattila-Sandholm T., Pol I., Smid EJ, Gorris LGM, von Wright A. Seçilen uçucu yağ bileşenlerinin Gram-negatif bakteriler üzerindeki etkisinin karakterizasyonu. J. Agric. Gıda. Kimya 1998; 46 :3590–3595. doi: 10.1021/jf980154m. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          151. Wang TH, Hsia SM, Wu CH, Ko SY, Chen MY, Shih YH, Shieh TM, Chuang LC, Wu CY Sıvı ve buhar fazlı fenolik uçucu yağ bileşiklerinin oral mikroorganizmalara karşı antibakteriyel potansiyelinin değerlendirilmesi. PLoS BİR. 2016; 11 :e0163147. doi: 10.1371/journal.pone.0163147. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          152. Maquera-Huacho PM, Tonon CC, Correia MF, Francisconi RS, Bordini EAF, Marcantonio É., Spolidorio DMP Karvakrol ve terpinen-4-ol'ün titanyum implant yüzeylerinde biyofilm oluşumuna karşı in vitro antibakteriyel ve sitotoksik aktiviteleri. Biyolojik kirlilik. 2018; 34 :699–709. doi: 10.1080/08927014.2018.1485892. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          153. Chiu KC, Shih YH, Wang TH, Lan WC, Li PJ, Jhuang HS, Hsia SM, Shen YW, Yuan-Chien Chen M., Shieh TM Honokiol ve magnololün oral patojenlere karşı in vitro antimikrobiyal ve antipro-inflamasyon potansiyeli ve makrofajlar. J. Med. Doç. 2021; 120 :827-837. doi: 10.1016/j.jfma.2020.09.002. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          154. Braun T., Zwerina J. Romatoid artritte osteoklastogenez ve kemik erimesinin pozitif düzenleyicileri. Artrit. Araş. 2011; 13 :1–11. doi: 10.1186/ar3380. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          155. Nakamura I., Jimi E. Osteoklast farklılaşmasının ve fonksiyonunun interlökin-1 ile düzenlenmesi. vitamin. Horm. 2006; 74 :357–370. doi: 10.1016/S0083-6729(06)74015-8. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          156. Jimi E., Nakamura I., Duong LT, Ikebe T., Takahashi N., Rodan GA, Suda T. Interleukin 1, osteoblastların/stromal hücrelerin yokluğunda osteoklastların multinükleasyon ve kemik emme aktivitesini indükler. Tecrübe. Hücre. Araş. 1999; 247 :84-93. doi: 10.1006/excr.1998.4320. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          157. Lee ZH, Lee SE, Kim CW, Lee SH, Kim SW, Kwack K., Walsh K., Kim HH IL-1α, PI 3-kinaz/Akt ve ERK yolları yoluyla osteoklast hayatta kalmasının uyarılması. J. Biochem. 2002; 131 :161–166. doi: 10.1093/oxfordjournals.jbchem.a003071. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          158. Tanaka S., Nakamura K., Takahasi N., Suda T. RANKL'ın fizyolojik ve patolojik kemik rezorpsiyonu ve RANKL-RANK sinyalizasyon sistemini hedefleyen terapötiklerdeki rolü. immünol. Rev. 2005; 208 :30–49. doi: 10.1111/j.0105-2896.2005.00327.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          159. Ha H., Lee JH, Kim HN, Kim HM, Kwak HB, Lee S., Kim HH, Lee ZH a-Lipoik asit, prostaglandin E2 sentezini baskılayarak inflamatuar kemik emilimini engeller. J. İmmünol. 2006; 176 :111–117. doi: 10.4049/jimmunol.176.1.111. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          160. Shim KS, Kim T., Ha H., Lee CJ, Lee B., Kim HS, Park JH, Ma JY Magnolia officinalis cortex'in su özütü, aktive edilmiş T hücrelerinin sitoplazmik 1 nükleer faktörünün aşağı regülasyonu yoluyla osteoklastogenezi ve kemik emilimini engeller. . Integr. Med. Araş. 2015; 4 :102–111. doi: 10.1016/j.imr.2015.02.002. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          161. Hwang YH, Kim T., Kim R., Ha H. Magnolol, RANKL ifadesinin baskılanması yoluyla osteoklast farklılaşmasını engeller. Moleküller. 2018; 23 :1598. doi: 10.3390/moleküller23071598. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          162. Bayramoğlu G., Şentürk H., Bayramoğlu A., Uyanoğlu M., Çolak S., Özmen A., Kolankaya D. Carvacrol, STZ ile indüklenen diyabetik sıçanlarda diyabet semptomlarını kısmen tersine çevirir. sitoteknoloji. 2014; 66 :251–257. doi: 10.1007/s10616-013-9563-5. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          163. Li Y., Mai Y., Qiu X., Chen X., Li C., Yuan W., Hou N. Carvacrol'ün uzun süreli tedavisinin Streptozotosin ile indüklenen diyabetik farelerde glikoz metabolizması üzerindeki etkisi. BMC Tamamlayıcı. Med. 2020; 20 :1–8. doi: 10.1186/s12906-020-02937-0. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          164. Ezhumalai M., Radhiga T., Pugalendi KV Karvakrolün rosiglitazon ile kombinasyon halinde yüksek yağlı diyetle indüklenen tip 2 diyabetik C57BL/6J farelerinde antihiperglisemik etkisi. Mol. Hücre. Biyokimya. 2014; 385 :23–31. doi: 10.1007/s11010-013-1810-8. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          165. Atanasov AG, Wang JN, Gu SP, Bu J., Kramer MP, Baumgartner L., Fakhrudin N., Ladurner A., ​​Malainer C., Vuorinen A., et al. Honokiol: Doğadan adipojenik olmayan bir PPARy agonisti. Biyokimya. Biyofiz. Acta. 2013; 1830 :4813–4819. doi: 10.1016/j.bbagen.2013.06.021. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          166. Choi SS, Cha BY, Lee YS, Yonezawa T., Teruya T., Nagai K., Woo JT Magnolol, 3T3-L1 hücrelerinde adiposit farklılaşmasını ve glikoz alımını artırır. Hayat Bilimi. 2009; 84 :908-914. doi: 10.1016/j.lfs.2009.04.001. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          167. Wang JJ, Zhao R., Liang JC, Chen Y. Magnololün yüksek yağlı diyet ve streptozotosin ile indüklenen diyabetik sıçanlar üzerindeki antidiyabetik ve hepatoprotektif etkileri. Evet. Xue. Xue. Bao. 2014; 49 :476–481. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
          168. Sun J., Fu X., Liu Y., Wang Y., Huo B., Guo Y., Gao X., Li W., Hu X. Tip 2 diyabetik fareler üzerinde honokiolün hipoglisemik etkisi ve mekanizması. Uyuşturucu madde. Des. gel. 2015; 9 :6327. doi: 10.2147/DDDT.S92777. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          169. Vigan M. Uçucu yağlar: İlgi ve toksisitenin yenilenmesi. Avro. J. Derm. 2010; 20 :685–692. doi: 10.1684/ejd.2010.1066. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          170. Burt S. Uçucu yağlar: Antibakteriyel özellikleri ve gıdalardaki potansiyel uygulamaları - bir inceleme. Int. J. Yemek. Mikrobiyol. 2004; 94 :223–253. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2004.03.022. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          171. Kohlert C., Schindler G., März RW, Abel G., Brinkhaus B., Derendorf H., Gräfe EU, Veit M. İnsanlarda timolün sistemik kullanılabilirliği ve farmakokinetiği. J. Clin. Eczacılık 2002; 42 :731–737. doi: 10.1177/009127002401102678. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          172. Undeğer U., Başaran A., Degen GH, Başaran N. Düşük karvakrol ve timol seviyelerinde V79 Çin hamsteri akciğer fibroblast hücrelerinde kekik ana bileşenlerinin antioksidan aktiviteleri ve (oksidatif) DNA hasarı eksikliği. Gıda Kimyası Toksikol. 2009; 47 :2037–2043. doi: 10.1016/j.fct.2009.05.020. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          173. Sharifi-Rad M., Varoni EM, Iriti M., Martorell M., Setzer WN, Del Mar Contreras M., Salehi B., Soltani-Nejad A., Rajabi S., Tajbakhsh M., et al. Carvacrol ve insan sağlığı: Kapsamlı bir inceleme. bitki Araş. 2018; 32 :1675-1687. doi: 10.1002/ptr.6103. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          174. LLana-Ruiz-Cabello M., Maisanaba S., Puerto M., Prieto AI, Pichardo S., Jos Á., Cameán AM Karvakrol ve timolün mutajenite ve genotoksik potansiyelinin Ames Salmonella testi ve alkali kullanılarak değerlendirilmesi, İnsan hücre dizisi Caco-2 ile Endo III ve FPG ile modifiye edilmiş kuyruklu yıldız tahlilleri. Gıda Kimyası Toksikol. 2014; 72 :122–128. doi: 10.1016/j.fct.2014.07.013. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          175. Llana-Ruiz-Cabello M., Pichardo S., Maisanaba S., Puerto M., Prieto AI, Gutiérrez-Praena D., Jos A., Cameán AM Uçucu yağların ve bunların ana bileşiklerinin in vitro toksikolojik değerlendirmesi aktif gıda ambalajı: Bir inceleme. Gıda Kimyası Toksikol. 2015; 81 :9-27. doi: 10.1016/j.fct.2015.03.030. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          176. Maisanaba S., Prieto AI, Puerto M., Gutiérrez-Praena D., Demir E., Marcos R., Cameán AM Mikronükleus ve fare lenfoma deneyleri kullanılarak karvakrol ve timolün in vitro genotoksisite testi. Mutat. Araş. Genet. Toksikol. Çevre. mutajen. 2015; 784 :37-44. doi: 10.1016/j.mrgentox.2015.05.005. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          177. Saito J., Sakai Y., Nagase H. Magnololün doğrudan ve dolaylı mutajenlere karşı in vitro anti-mutajenik etkisi. Mutat. Araş. 2006; 609 :68-73. doi: 10.1016/j.mrgentox.2006.06.021. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          178. Sarrica A., Kirika N., Romeo M., Salmona M., Diomede L. Magnolol ve honokiolün güvenliği ve toksikolojisi. Bitki. Med. 2018; 84 :1151-1164. doi: 10.1055/a-0642-1966. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          179. Garrison R., Chambliss WG Tescilli Manolya ve Phellodendron özütünün kilo yönetimine etkisi: Pilot, çift kör, plasebo kontrollü bir klinik çalışma. Alternatif. Sağlık. Med. 2006; 12 :50–55. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
          180. Mucci M., Carraro C., Mancino P., Monti M., Papadia LS, Volpini G., Benvenuti C. Soya izoflavonları, laktobasil, Manolya kabuğu özü, D3 vitamini ve kalsiyum. Menopozda kontrollü klinik çalışma. Minerva. Ginekol. 2006; 58 :323–334. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
          181. Teschke R., Wolff A., Frenzel C., Schulze J. Bitkisel hepatotoksisite – geleneksel Çin tıbbı müstahzarları üzerine bir güncelleme. Besin. Eczacılık 2014; 40 :32–50. doi: 10.1111/apt.12798. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          182. Teschke R., Zhang L., Long H., Schwarzenboeck A., Schmidt-Taenzer W., Genthner A., ​​Wolff A., Frenzel C., Schulze J., Eickhoff A. Geleneksel Çin Tıbbı ve bitkisel hepatotoksisite: Bildirilen vakaların tablo halinde bir derlemesi. Anne. hepatol. 2015; 14 :7-19. doi: 10.1016/S1665-2681(19)30796-3. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          183. Teschke R., Larrey D., Melchart D., Danan G. Geleneksel Çin tıbbı (TCM) ve bitkisel hepatotoksisite: RUCAM ve mikroRNA'lar gibi yeni tanısal biyobelirteçlerin rolü. İlaçlar. 2016; 3 : 18. doi: 10.3390/ilaçlar3030018. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
          184. KOMİSYON KARARI. 1999. [(27 Ekim 2021'de erişildi)]. Çevrimiçi olarak erişilebilir: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ...0090227:EN:PDF .
          185. EAFUS: Bir Gıda Katkı Maddesi Veritabanı.1998. [(27 Ekim 2021'de erişildi)]. Çevrimiçi olarak erişilebilir : http://www.usc.es/caa/EdulcWeb/EAFUS.pdf .
          186. Poivre M., Duez P. Çin bitkisi Magnolia officinalis Rehder & E. Wilson (Houpo) ve bileşenlerinin biyolojik aktivitesi ve toksisitesi. J. Zhejiang Üniv. bilim B. 2017; 18 :194–214. doi: 10.1631/jzus.B1600299. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]

          Yorum yap

          Hazırlanıyor...
          X