Duyuru

Collapse

Devamını görüntüle
See less

Kara Mürver Mix Extract

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kara Mürver Mix Extract

  MÜRVER  Ağaç | 3-10m | 6-8 Aylar | Ça,Ho,Na | Yaprak, Çiçek ve Meyvesi

  Mürver, Holunder, Sambucus nigra
  Mürver ağacı
  Kara mürver
  Şifalı mürver
  Terleme çayı

  Familyası: Hanımeligillerden, Geiβblattgewâchse, Caprifoliaceae

  Drugları: Mürver çiçeği; Sambuci flos
  Mürver yaprağı; “ folium
  Mürver meyvesi; “ fructus
  Mürver kabukları; Sambuci cortex
  Mürverin genellikle çiçekleri, nadiren yaprak, kök ve meyveleri kullanılır ve çiçeklerinden çay, tentür ve natürel ilaç yapılır.

  Giriş: Mürvergillerin takriben 20 alt türü mevcuttur fakat bizi ilgilendiren üç türdür; Kara mürver; S.nigra L. Şifalı mürver diye de bilinir ve ge-nellikle bu tür kullanılır. İkinci olarak kırmızı mürver veya gül mürveri ve Latince Sambucus racemosa L diye anılan türün ise meyveleri kırmızıdır. Meyveleri yenmeden çekirdeklerinin çıkarılması gerekir. Zehirli mürver; S.ebulus ise kesinlikle yenmez, zehirlidir. Bu nedenle dikkat ederek diğerlerinden ayırmak gerekir. Kara mürverin olgunlaşan meyveleri de-met halinde sarkıkken zehirli mürverin olgunlaşan meyve demeti dik durur. Mürverin M.Ö 400-500 yıllardan beri Anadolu’da ve Avrupa’da şifa maksadı ile kullanıldığı bilinmektedir.

  Botanik: Mürver Anadolu’nun Marmara ve Karadeniz bölgesinde ve Avru-pa’nın, Asya’nın, Türkistan, Kafkaslar ve diğer ılıman bölgelerinde ve Amerika’nın ılıman bölgelerinde yabani olarak yetişir. Mürver 3-10m arasında bazen çalı, bazen bir ağaç şeklinde olabilir. Yaprakları genellikle iki çift ve bir tek olmak üzere beş parçadan oluşur ve her parça oval, kenarları çok hafif kertikli ve hafif kalkık yeşil renkli ve kısa saplıdır. Çiçekleri oldukça küçük olup taç yaprakları genellikle beş, nadiren dört eliptik beyaz yapraktan oluşur ve ortada beş adet döllenme topuzcuğu bulunur ve bu topuzları sarımtırak renktedir. Meyveleri önce yeşil, kırmı-zımsı ve olgunlaşınca siyah renkte ve demet halinde hepsi sarkık vazi-yettedir.

  Yetiştirilmesi: Mürver ağacı dikildikten sonra hiçbir özene ihtiyaç duy-maz ve kendiliğinden gelişir. Türkiye’nin Akdeniz bölgesi hariç her yöre-sinde yetiştirilebilir.

  Hasat zamanı: Çiçekleri Haziran ve Temmuzda meyveleri ağustos ve eylül yaprakları nisandan temmuza kadar toplanıp kurutulabilir. Malesef şifalı bitkiler toplama, kurutma, paketleme ve depolama işlemleri sırasın-da çok yanlışlar yapılmaktadır. Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya çiçekleri ise asla Güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kurutulmalıdır. Ayrıca örneğin bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha kurumada bırakmak mahzurludur, çünkü birleşimindeki eterik yağları kaybettiğinden kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri Güneş’te kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanması gerekir. Şifalı bitkilerin Aktarlar’da açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukca azaltır.

  Birleşimi: Meyvelerinin birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;
  a) Flavonglikozitler %0,7-3,5 arasında olup en önemlileri; Rutin, Izoquercitrin, Quercitrin, Astragalin ve hyperosit içerir.
  b) Antosiyanglikozitler %0,2-1 arasında olup en önemlileri; Sambucin (=Cyanidin-3-rhamnoglikozit), Sambucyanin (=Cyanidin-3-xylosylglikozit), Chrysanthemin (=Cyanidin-3-glikozit), Sambucyanin-5-diglikozit ve Chrysanthemin-5-diglikozit’i sayabiliriz.
  c) Siyanik glikozitler; Sambunigrin, Prunasin, Zierin ve Holacalin içerir. Bunlardan Sambunigrin çözülerek Benzaldehid ve Siyanhidrikasite ayrılır.
  d) Eterik yağlar (uçucu yağlar) %0,01-0,03 arasında olup en önemlileri; Hotrineol (3,7-dimetil-1,5,7-octatrien-3-ol) ve Linalooloksid içerir.
  e) Fenilkarbonikasitler %3 oranında içerir ve en önemlisi; Chlorogenasittir. Ayrıca az miktarda Ferulaasit, p-Kumarinasit ve kahve asidi
  f) Triterpenasitlerden; Ursolasit, Oleaolasit ve 20-β-Hydroksiursolasit
  g) Ayrıca meyve asitlerinden sitrik asit (limon asidi), malik asit (elma asidi) ve valerian asit, minerallerden; potasyum, demir, bakır ve mangan, vitaminlerden; B2 ve C-vitamini ile folik asit içerir.
  h) Çiçeklerinin birleşimindeki maddeler meyvelerinin birleşimindekine benzer ve Quercetin, Rutosid, Oleanolasit, Ursolasit, siyanik glikozitler, eterik yağlar takriben aynıdır.

  Özellikleri: Acı, serin, hafif tatlı ve kurutucudur.

  Tesir şekli: Terletici, idrar söktürücü, süt artırıcı, balgam söktürücü, kan yapıcı bezeleri çalıştırıcı ve iltihapları önleyici özelliklere sahiptir.

  Araştırmalar: Ben ve çocuklarım ormanda bisiklet sürerken elif ısırgan-ların üzerine düştü ve eli-kolu hemen kabardı. Ben orada o anda Mürver yaprağından birkaç tane kopararak ezip suyu çocuğun el ve koluna sürdüm. Kaşıntıların 5-10dk sonra geçtiğini söyledi.

  Kullanılması:
  a) Komisyon E’nin 50 nolu ve 21.07.1986 tarihli monografi bildirisinde mürver çiçeğinin üşütme hastalıklarına karşı etkili olduğunu beyan etmişlerdir.
  b) Halk arasında grip, üşütme, nezle, soğuk algınlığı, sinüzit, bronşit, ro-matizma, gut ve gözün iltihaplanmasına karşı kullanılmıştır. Ayrıca zo-na hastalığı, kabızlık, metabolizma yetmezliği, yutak ve boğaz iltihabı ve baş ağrısına karşı da etkili olduğu iddia edilmektedir. Dr.B. Jürgens’e göre kara basması olarak bilinen gece uyurken üzerinde bir ağırlık hissetmeye karşı iyi geldiği söylenmektedir. Ben bu tür rahatsızlığı olan bir tanıdık üzerinde mürver ile deneme yaptım ve o şahıs iyi olduğunu söyledi.
  c) Meyveleri ve kabuğu romatizma, gut, siyatik ve nevraljiye karşı halk arasında kullanılmıştır.
  d) Mürver çiçek ve yapraklarından eşit oranda alınarak tentür yapılır. Mürver tentürü homeopati’de astım, astım nöbeti, boğulma korkusu (nefes alamama nedeni ile) bu daha çok kuşpalazına benzer. Fakat bunlar halk arasındaki kullanılış şeklidir ve de ilmi araştırmalar yapıl-mamıştır.

  Çayı: İki kahve kaşığı mürver çiçeğinden demliğe konur ve üzerine 300-500ml kaynar su ilave edilerek 5-10dk demlenmesi beklenir ve sonra süzülerek içilir.

  Çay harmanları:

  Gökçek kuru, kramplı öksürük çayı;
  15g Calba çiçeği
  15g Ebegömeci çiçeği
  40g Mürver çiçeği
  15g Öksürük otu yaprağı
  15g Rezene tohumu

  Gökçek Üşütme çayı;
  25g Mürver çiçeği
  30g Keçisakalı çiçeği
  20g Kekik otu
  10ggip otu
  20g Ihlamur çiçeği

  Gökçek Üşütme terlemek ve iştah çayı
  20g Mürver çiçeği
  20g Ihlamur çiçeği
  20g Papatya çiçeği
  40g Çörek tohumu

  Gökçek Üşütme çayı;
  30g Mürver çiçeği
  20g Keçisakalı çiçeği
  20g Papatya çiçeği
  10g Kekik otu
  10g Ihlamur çiçeği
  10ggip otu

  Gökçek Terletici çay
  20g Söğüt kabuğu
  20g Mürver çiçeği
  20g Ihlamur çiçeği
  20g Huş yaprağı
  10g Ergeç sakalı çiçeği
  10g Papatya çiçeği

  Gökçek Metabolizma çayı;
  20g Huş yaprağı
  20g Isırgan otu
  20g Mürver çiçeği
  20g Hindiba otu ve kökü
  10g Atkuyruğu otu
  10g Menekşe otu

  Gökçek Kabızlığa çayı;
  40g Sinameki yaprağı
  20g Mürver çiçeği
  20g Rezene tohumu
  10g Anason tohumu
  10g Meyan kökü

  Gökçek Sinüzite çayı;
  23g Mürver çiçeği
  23g Çuha çiçeği
  23g Mine otu
  23g Kekik otu
  8g Çentiyan kökü

  Gökçek Terletici çayı;
  40g Keçisakalı çiçeği
  20g Mürver çiçeği
  20g Ihlamur çiçeği
  10g Papatya çiçeği
  10g Keklik otu

  Gökçek Sinüzit çayı;
  23g Mürver çiçeği
  23g Çuha çiçeği
  23g Mine otu
  23g Labada otu
  8g Çentiyan kökü

  Gökçek ateşli hastalıklar terleme çayı;
  35g Mürver çiçeği
  25g Ihlamur çiçeği
  30g Kuşburnu
  10g Meyan kökü

  Şurubu: Mürver şurubunu hazırlamak için 5-6lt suya 3-4limon ince dilim-lenerek konur. Buna 7-8adet çiçek demeti ilave edilir ve 15-20sa bekletildikten sonra buna 1kg şeker ilave edilir ve serin bir yerde 4 hafta bekletildikten sonra içilir.

  Homeopati’de: Mürver çiçek ve yapraklarından 50’şer gr alınır, ince doğranır, bir şişeye konur ve üzerine 500ml %70’lik alkol ilave edilerek 4-6hafta bekletilir. Şişe arada bir çalkalanır ve güneş ışınlarından uzakta muhafaza edilir ve de bu süre sonunda süzülerek homeopati’de <<Sambucus nigra>> ismi ile anılan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla 4-6 hafta süreyle alınır. Mürver tentürü çayından oldukça farklı maksatla kullanılır ve yukarıda da izah edildiği gibi genellikle astım rahatsızlıklarına karşı kullanılır.

  Hastalığın belirtileri (semptom):
  1) Eğilirken baş ağrısı, baş dönmesi
  2) Ödem gibi el ve ayakların şişmesi
  3) Yutak, ağız içi ve bronşların şişmesi
  4) Kuşpalazında olduğu gibi nefes alamama ve havasızlıktan ölme korkusu hissi
  5) Soğuk hava cereyanından korkma
  6) El ve ayaklar soğuk
  7) Vücut dövülmüş gibi halsiz
  8) Öksürmesine rağmen balgam veya tükürük atamama
  9) Sıcak ortamlarda nefes almakta zorlanması
  10) Göğsün daralması gibi hallerde mürver tentürü kullanılır.

  Yan tesirleri: Çiçeklerinin bilinen bir yan tesiri yoktur şayet tarife uyu-lursa. Meyveleri tam olgunlaştıktan sonra dahi hafif kaynatılmalıdır. Mey-vesi zehirlidir. Mürver çiçeği veya yaprağının astıma karşı etkili olduğu biraz aşırı iyimserliktir fakat duvar sarmaşığı gerçekten astıma karşı etkilidir.
  ARİF KAPLAN
  KIŞIN EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ olacak ürün KARA MÜRVER SETİDİR.
  KAYNAK

  Nur Vesile
  Hocam BAĞIŞIKLIK SİSTEMİM ÇOK DÜŞTÜ, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik artmaya başladı yerimden kalkmaya halim isteğim yoktu hiç daha sonra sizin KARA MÜRVER SETİ ürününüzü gördüm videolarınızı izledim kullanmaya karar verdim. Yaklaşık 1,5 aydır Kara Mürver Seti kullanıyorum Allahıma çok şükür çok iyim rahatısızlıklarım geçti gitti çok sağolun hocam.
  KAYNAK

  Nergiz Yılmaz
  Hocam ablam rahatsızlandı ÜŞÜTMÜŞTÜ YATAKTAN KALKAMIYORDU kimyasal ilaçlara yönelmedik bitkisel olarak sizden ESTER-C KAPSÜL ve KARA MÜRVER KAPSÜL siparişi verdik. 3.Günde ayaklandı evdekilerde şaşırdı muazzam ürün artık tercihimiz sizsiniz iyi yayınlar hocam.
  KAYNAK

 • #2
  Kara mürver faydalarıyla şaşırtıyor! Koronavirüse karşı vücudu çelik gibi yapan kara mürver...

  Dünyada etkisi sürdüren corona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. En önemli tedbirin bağışıklığı güçlendirmek olduğunu söyleyen uzmanlar besinlerin içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde corona virüsten korunmanın mümkün olduğunu söylüyor. Antioksidan açısında en zengin olan kara mürver de bağışıklığı güçlendirmek için en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor.


  Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy'un yaptığı açıklamaya göre corona virüse karşı antioksidan açısında zengin olan besinleri tüketmek çok önemli bir hale geldi. Peki kara mürver nedir? Kara mürver faydaları nelerdir? İşte corona virüse karşı vücudu çelik gibi yapan kara mürver faydaları... İngilizce adı "elderberry" olan mürver bitkisi, berry grubundan bir meyvedir. Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetişir. Halk arasında mürver bitkisinin her kısmından yararlanılır. Çiçekleri, yaprakları ve kökleri ağrı giderici etkisi sayesinde özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirmede, romatizma, bel ağrısı, cilt ödemleri gibi rahatsızlıklarda kullanılır. Bitkinin meyvelerinde bulunan flavonoitler grip virüsünü iyileştirmede etkilidir.

  100 gram mürver bitkisi 73 kalori içerir. C vitamininden zengindir. 100 gram'ı 35 gram C vitamini içerir. Antioksidan bir madde olan flavonoitlerden zengindir. Koyu mor rengi yüksek antioksidan özelliğinden kaynaklanır. Diyet lifi açısından zengindir. 100 gram'ında 7 gram lif içerir. Bağışıklığı ve sindirim sistemini destekler. Yapılan bir çalışmada 64 kişiye 125 gram'lık kara mürver ekstratı verilmiş ve 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı, kas ağrısı gibi semptomlarda düzelme görülmüştür. Yapılan başka bir çalışmada sık seyahat eden 312 kişi; 1 ay boyunca 300 gram kara mürver ekstratını günde 3 kere almıştır.

  Bunun sonucunda grip, nezle gibi hastalıklara yakalanma sıklığında azalma görülmüş ve hastalığa yakalanırsa baş ağrısı, burun akıntısı gibi semptomları daha hafif geçirdikleri gözlenmiştir. Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda beyaz kan hücrelerini artırarak bağışıklığı artırdığı tespit edilmiştir. Yapılan başka bir çalışmada kara mürverin depresyonu engelleyici, iyi ruh halini artırıcı özellik gösterdiği görülmüştür. Kara mürverin ekstratının kolesterolü düşürücü özelliği tespit edilmiştir. Kandaki ürik asit seviyesini düşürerek kan basıncını dengeleme etkisi de olduğu bilinmektedir.

  Yorum yap


  • #3
   Black elderberry (Sambucus nigra) supplementation effectively treats upper respiratory symptoms: A meta-analysis of randomized, controlled clinical trials

   Author links open overlay panelJessieHawkinsColbyBakerLindseyCherryElizabeth Dunne Show more https://doi.org/10.1016/j.ctim.2018.12.004Get rights and content Abstract

   Upper respiratory symptoms are often treated with over the counter drugs, antibiotics, and antiviral medications. Due to concerns about safety and efficacy, there is a demand for an alternative solution. Black elderberry (Sambucus nigra) has been used to treat cold and flu symptoms, but there are no large-scale studies or meta-analyses. This meta-analysis quantifies the effects of elderberry supplementation and evaluates moderators including vaccination status and the underlying pathology.

   This analysis included a total of 180 participants and evaluates moderators such as vaccination status and cause of the upper respiratory symptoms.

   Supplementation with elderberry was found to substantially reduce upper respiratory symptoms. The quantitative synthesis of the effects yielded a large mean effect size. These findings present an alternative to antibiotic misuse for upper respiratory symptoms due to viral infections, and a potentially safer alternative to prescription drugs for routine cases of the common cold and influenza


   Siyah mürver ( Sambucus nigra ) takviyesi, üst solunum yolu semptomlarını etkili bir şekilde tedavi eder: Randomize, kontrollü klinik çalışmaların bir meta analizi

   Öz
   Üst solunum yolu semptomları genellikle reçetesiz satılan ilaçlar , antibiyotikler ve antiviral ilaçlar ile tedavi edilir. Güvenlik ve etkinlik konusundaki endişeler nedeniyle alternatif bir çözüme ihtiyaç vardır. Siyah mürver ( Sambucus nigra ) soğuk algınlığı ve grip semptomlarını tedavi etmek için kullanılmıştır, ancak büyük ölçekli çalışmalar veya meta analizler yoktur. Bu meta-analiz mürver takviyesinin etkilerini ölçmekte ve aşılama durumu ve altta yatan patoloji dahil moderatörleri değerlendirmektedir .

   Bu analiz toplam 180 katılımcıyı içermektedir ve aşılama durumu ve üst solunum yolu semptomlarının nedeni gibi moderatörleri değerlendirmektedir.

   Mürver takviyesinin üst solunum yolu semptomlarını önemli ölçüde azalttığı bulunmuştur. Etkilerin kantitatif sentezi, büyük bir ortalama etki büyüklüğü verdi. Bu bulgular, viral enfeksiyonlara bağlı üst solunum yolu semptomları için antibiyotik kötüye kullanımına bir alternatif ve soğuk algınlığı ve influenza'nın rutin vakaları için reçeteli ilaçlara potansiyel olarak daha güvenli bir alternatif sunmaktadır.

   Yorum yap


   • #4
    Kara Mürver Nedir- Kara Mürverin Faydaları Nelerdir- Kara Mürver Hangi Hastalıklarda Kullanılır

    Yorum yap


    • #5
     Karamürver Nedir ? Karamürver Faydaları Nelerdir ?

     Yorum yap


     • #6
      Kara Mürver Nedir ? Faydaları Nelerdir ?

      Yorum yap

      Hazırlanıyor...
      X