Duyuru

Collapse

Devamını görüntüle
See less

KORIOLUS Mantarı (Coriolur Versicolor)

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • KORIOLUS Mantarı (Coriolur Versicolor)

  KORIOLUS Mantarı (Coriolur Versicolor)

  KORIOLUS Mantarı (Coriolur Versicolor)
  aynı zamanda Trametas versicolor olarak da bilinen Coriolus versicolor (çok renkli mantarlar), Çin ve Avrupa’da ağaçlık alanlarda kolayca bulunan bir mantardır ve ABD’de Pasifik Kıyısı’nın meşe ormanlarında en yaygın olarak bulunan polipordur. Kerestesi sert olan yıkılmış ağaçların ve dalların üzerinde kümeler ya da diziler halinde büyür, kontrast oluşturan şeritler içerir, değişmekle birlikte, beyaz, gri, kahverengi, siyah, mavi ya da hatta kırmızının tonlarını barındırır. İnce, kadifemsi, genellikle iki-yedi cm genişliğinde bir gövdesi vardır; dalgalı rozetler şeklinde yelpaze gibi çevreye yayılır. Görünümü halk arasında bu mantara Hindi Kuyruğu denmesine neden olmuştur.

  Neden Koriolus Mantarı Tüketilmelidir?

  Kanser Üzerine Etkisi

  Bağışıklık sistemini uyarmak,kanser tedavisi sırasında radyoterapi ve kemoterapiye destek amaçlı olarak kullanılmaktadır.Beta-glukanlar,Polisakkarit K (PSK) veya Polisakkarit P (PSp),hayvan deneylerinde antiproliferatif etki,hayvan ve insan çalışmalarında ise immunostimulan etki göstermektedirler.PSK ekstreleri Japonya’da klinik kullanım amaçlıdır.Bilinen bir toksisitesi yoktur.PSK,gastrik ve kolorektal kanserlerde sağkalımı artırır gözükür.Meme kanseri,hepatosellüler karsinoma ve lösemideki sonuçlar için hayvan ve insanlar üzerinde gerçekleştirilecek deneyimler gerekmektedir.PSK’nın hormonal ve hücresel bağışıklığı arttırdığı düşünülmektedir.In vitro fare ve sıçanlardaki allojenik tümör modellerinde tümör büyümesini inhibe etmektedir.PSK fluorourasil,doxorubicin,siklofosfamid,tegafur ve mitomycin-C’nin katıldığı kemoterapötik ajanlar dahil edildiğinde ,hayvan modellerinde yan etkileri engellediği tespit edilmiştir.PSK radyoterapiyle kombine edildiğinde yan etkileri önleyici olduğu gösterilmiştir.Nimato,Jpn J.Surg 1988’de yayımladığı mide kanserinde cerrahi sonrası adjuvan çalışmasında ,5 yıl boyunca izlenen 579 olguda PSK verilen grupta sağkalım avantajı anlamlı düzeyde bulunmuştur.Nakazato,Lancet 1994’te yayımladığı makalesinde mide kanserinin adjuvan tedavisinde 262 olguda randomize PSK verilen ve verilmeyen olgulara standart tedavi olan fluorourasile eklenmiş;PSK+flurourasil verilende 5 yıllık sağkalım daha iyi bulunmuştur.Mitomi Dis Colon Rectum 1992 ,Torisu Cancer Immunother 1990’de kolorektal kanserlerde yaptıkları çalışmalarda sağkalıma katkı gösterilmiştir. Kanserden korunma ,kanser tedavisi,kemoterapi yan etkileri,hepatit,herpes,immun destekleyici,radyasyonun yan etkileri,efor vermede etkilidir.

  KORİOLUS MANTARI - BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

  Koriolus mantarı, kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemek için kullanılabilir.

  KORİOLUS MANTARI, KANSER HÜCRELERİNİN ÇOĞALMASINI ÖNLEYEBİLİR.

  Ocak 2008 / Sırbistan

  Koriolus mantarının kanser hücrelerine etkisinin araştırıldığı makalenin özetidir:

  Koriolus mantarının kanser hücrelerinin çoğalmasına nasıl etki ettiği araştırılmıştır.

  Koriolus mantarının, kanser hücrelerinin bölünmesi sırasında G(0)/G(1) faz hücre döngüsüne etki ederek kanser hücrelerinin çoğalmasını doğrudan engellediği görülmüştür. Bunun yanında, bağışıklık sistemi hücresi olan makrofajların antitümör etkisini artırarak kanser hücrelerinin öldürülmesini sağladığı görülmüştür.

  * Araştırmada, Koriolus mantarının methanol ekstratı kullanılmıştır.

  * Koriolus mantarından elde edilen PSK, Japonya'da tescilli ve reçeteli bir kanser ilacıdır.

  * Meme, akciğer, yemek borusu, kolon ve mide kanseri hastalarına destek tedavi olarak PSK reçete edilmektedir. Tedavinin bir parçasıdır.

  * PSK, Koriolus mantarında bulunan bir polisakkarittir, mantarın suda kaynatılması ile elde edilebilir.


  KORİOLUS MANTARI, MEME KANSERİ HÜCRELERİNİN ÖLMESİNİ HIZLANDIRIYOR.

  Haziran 2005 / Çin

  Koriolus mantarının meme kanseri hücreleri üzerine etkisinin araştırıldığı makalenin özetidir:

  Kanser hücreleri, sürekli çoğalan ve normal şartlarda ölmesi (apoptosis) gerekirken çoğalmaya devam eden mutajenik hücrelerdir.

  Araştırmada, kanser hücrelerinin ölmesini (apoptosis) sağlamak için Koriolus mantarı ekstraktı kullanılmış ve sonuçları incelenmiştir.

  Koriolus mantarının, hücre ölümünü sağlayan P53 protein sentezini artırdığı ve hücre ölümünü engelleyen Bcl-2 proteinlerinin sentezini azalttığı görülmüştür.

  Koriolus mantarı, kanser hücrelerinin bozuk apoptosis (hücre ölümü) mekanizmasında düzelme sağlayarak kanser hücrelerinin ölmelerini hızlandırmaktadır.

  * Araştırmada, Koriolus mantarının alkolde kaynatılması ile elde edilen ekstrakt kullanılmıştır.

  * Koriolus mantarından elde edilen PSP Çin'de, PSK ise Japonya'da tescilli ve reçeteli kanser ilacıdır.


  KORİOLUS MANTARI, KOLON KANSERİNDE KEMOTERAPİNİN ETKİSİNİ ARTIRIYOR.

  Koriolus mantarından elde edilen PSK' nın kemoterapiye destek olarak kullanıldığı ve 201 kolon kanseri hastasının katıldığı araştırmanın özetidir:

  201 hastanın katıldığı araştırmada, cerrahi müdahale ile kanser dokusu alınmış II. ve III. safha kolon kanseri hastaları 2 gruba ayrılmıştır.

  Birinci gruba 3 yıl süre ile kemoterapi ilaçları ve PSK birlikte verilmiş(1.grup), diğer gruba(2. grup) ise sadece kemoterapi ilaçları verilmiştir.

  3 yıl sonunda PSK ve kemoterapi ilaçları verilen 1. grupta hiçbir sağlık sorunu yaşamayan hastaların oranı %80,6 olmuştur.

  Sadece kemoterapi ilaçları verilen 2. gruptaki hastalardan sağlık sorunu yaşamayanların oranı ise % 68,7 olmuştur.

  Ayrıca, 3 yıl sonunda III. safha hastaların yaşama oranı, 1. gruptaki hastalarda % 83 iken 2. gruptaki hastalarda % 59,3 olmuştur.

  Bunun yanında, PSK verilen hastalarda akciğer metastazı görülmemiştir.

  Sonuçta, PSK'nın kolon kanseri hastalarında kemoterapinin etkisini artırdığı görülmüştür.

  * Araştırmada, Koriolus mantarından elde edilen PSK kullanılmıştır.

  * PSK, Japonya'da tescilli ve reçeteli bir kanser ilacıdır.

  * Meme, akciğer, yemek borusu, kolon ve mide kanseri hastalarına destek tedavi olarak PSK reçete edilmektedir. Tedavinin bir parçasıdır.

  * PSK, Koriolus mantarında bulunan bir polisakkarittir, mantarın suda kaynatılması ile elde edilebilir.


  KORİOLUS MANTARI, LÖSEMİ HASTALARINDA KANSER HÜCRELERİNİN ÇOĞALMASINI ÖNLÜYOR.

  Eylül 2006 / Çin

  Koriolus mantarının lösemi hücrelerine etkisinin araştırıldığı makalenin özetidir:

  Koriolus mantarının, lösemik hücrelere ne şekilde etki ettiğini görmek için HL-60 lösemik hücreler kullanılarak deney yapılmıştır. Koriolus mantarında bulunan PSP'nin, kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasını azalttığı görülmüştür.

  PSP, HL-60 lösemik hücre döngüsünde S ve G2 fazına etki etmiş, DNA sentezlenmesini geciktirmiş ve böylece lösemik kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemiştir.

  PSP, kemoterapi ilacı CPT ile birlikte kullanıldığında bu ilacın etkisini artırarak kanser hücrelerinin ölmesini(apoptosis) hızlandırmıştır.

  * Araştırmada, Koriolus mantarında bulunan PSP kullanılmıştır.

  * Koriolus mantarından elde edilen PSP, Çin'de tescilli ve reçeteli bir kanser ilacıdır.

  * PSP, Koriolus mantarında bulunan bir peptit bağlı polisakkarittir, mantarın suda kaynatılması ile elde edilebilir.


  KORİOLUS MANTARI, MEME KANSERİNDE KEMOTERAPİYE DESTEK OLARAK KULLANILABİLİR.

  Mart 2008 / Çin

  Koriolus mantarında bulunan PSP(Polisakkarit P)'nin, kemoterapi uygulanan meme kanseri hücrelerine etkisinin araştırıldığı makalenin özetidir:

  Kemoterapi, kanser hücrelerine toksik madde vererek bu hücrelerin ölmelerini sağlamak için uygulanmaktadır.

  Koriolus mantarının antitümör özellikleri vardır:

  Kanser hücrelerinin canlı kalmasını sağlayan Bcl-xl proteinini azaltırken, kanser hücrelerinin ölmelerini sağlayan Bax proteininin salınımını artırmaktadır. Bu etki sayesinde kanser hücrelerinin ölmelerini (apoptosis) kolaylaştırmaktadır.

  Koriolus mantarı, kemoterapinin kanser hücrelerini öldürücü etkisini artırmaktadır:

  Bazı kemoterapi ilaçları, kanser hücrelerinde DNA replikasyonunun gerçekleştiği safha olan S fazına etki ederek kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller. Koriolus mantarının DNA replikasyonunu yavaşlatma etkisi, kemoterapi ilaçlarının etkinliğini artırır.

  Kemoterapi ilaçları ile Koriolus mantarının birbirini güçlendiren etkisi, kanser hücrelerinin kemoterapi ile öldürülmesini kolaylaştırmaktadır.

  Araştırma sonucunda, Koriolus mantarının meme kanserinde destek tedavi olarak kullanılabileceği görülmüştür.

  * Araştırmada, Koriolus mantarından elde edilen PSP, Polisakkarit Peptit, kullanılmıştır.

  * PSP, Çin'de tescilli ve reçeteli bir kanser ilacıdır.

  * Meme, akciğer, yemek borusu, kolon ve mide kanseri hastalarına destek tedavi olarak PSP reçete edilmektedir. Tedavinin bir parçasıdır.

  * PSP, Koriolus mantarında bulunan bir polisakkarittir, mantarın suda kaynatılması ile elde edilebilir.


  KORİOLUS MANTARI, HPV TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR.

  Mart 2008 / Portekiz

  Koriolus mantarının, HPV hastalarında etkilerinin araştırıldığı makalenin özetidir:

  Rahim ağzında HPV kaynaklı lezyonları olan 39 hastanın katıldığı araştırmada, 18 hastaya Koriolus mantarı verilmiş(Koriolus grubu), diğer 21 hastaya ise verilmemiştir.(kontrol grubu)

  Koriolus grubunda yer alan 18 hastadan 10'unda, rahim ağzı kanserine neden olduğu düşünülen yüksek risk HPV (+) varken, araştırma sonunda bu 10 hastanın 9'u HPV (-) olmuştur (%90).

  Kontrol grubunda yer alan 12 HPV(+) hastanın ise sadece 1'i HPV(-) olmuştur (%8,5).

  Bunun yanında, Koriolus grubundaki 18 hastanın 13'ünde (%72,5) rahim ağzı lezyonları görülmemiştir. Kontrol grubundaki 21 hastanın ise 10'unda(%47,5) rahim ağzı lezyonları kaybolmuştur.

  Sonuçta, Koriolus mantarının rahim ağzı lezyonları olan HPV hastalarında, cerrahi müdahale öncesinde veya cerrahi müdahaleye rağmen tekrarlayan lezyonlarda etkili olabileceği görülmüştür.

  * Araştırmada, Koriolus mantarı ve miselinin tozundan elde edilen bir ürün kullanılmıştır.

  * Koriolus mantarında bulunan polisakkarit K, Japonya'da tescilli ve reçeteli bir kanser ilacıdır, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

  * Meme, akciğer, yemek borusu, kolon ve mide kanseri hastalarına destek tedavi olarak PSK reçete edilmektedir. Tedavinin bir parçasıdır.

  KORIOLUS MANTARININ YAN ETKİLERİ YOKTUR

  HERKES KULLANABİLİR Mİ?

  Koriolus mantarı toksik değildir, vücutta birikim yapmaz, 10 yaşın üstündeki çocuklar ve yetişkinler Koriolus mantarını kullanılabilir ancak belli özellikleri nedeni ile bazı durumlarda kullanılması önerilmez: Mantar allerjisi olanların kullanması önerilmez Küçük çocuklarda henüz tanısı konulmamış alerjiler veya rahatsızlıklar olabileceği riskine karşı ve bağışıklık sistemlerinin gelişimini normal yoldan tamamlamasına olanak vermek için, doktorları önermedikçe 10 yaşın altındaki çocuklarda bu mantarının kullanılması önerilmez. Hamile ve emziren kadınlar ancak doktorlarının bilgisi dahilinde kullanmalıdır Organ nakli olmuş ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan kişilerin mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir.

  Kullanımı

  Koriolus mantarı toksik değildir, vücutta birikim yapmaz.

  Gebelik sırasında, emzirme, ya da gebe kalmaya çalışan kadınların Aşırı tüketimden kaçınması gerekir.

  5-10 gr kuru Koriolus cam veya porselen kapda1 litre suda kaynatılarak 2-3 kere de içilir.

  Coriolus Versicolor Referansları

  1. Tsukagoshi S, Hashimoto Y, Fujii G, Kobayashi H, Nomoto K, Orita K. “Krestin (PSK)”. Cancer Treat Rev. 1984;11(2):131-55 2. Fisher M, Yang L.X. “Anticancer effects and mechanisms of polysaccharide-K (PSK): Implications of cancer immunotherapy”. Anticancer Res. 2002;22:1737-1754 3. Ng T.B. “A review of research on the protein-bound polysaccharide (polysaccharopeptide, PSP) from the mushroom Coriolus versicolor (Basidiomycetes: Polyporaceae)”. Gen Pharmacol. 1998;30(1):1-4 4. Cui J, Chisti Y. “Polysaccharopeptides of Coriolus versicolor: physiological activity, uses, and production”. Biotechnol Adv. 2003;21(2):109-22 5. Kanazawa M, Yoshihara K, Abe H, Iwadate M, Watanabe K, Suzuki S, Endoh Y, Takita K, Sekikawa K, Takenoshita S, Ogata T, Ohto H. “Effects of PSK on T and dendritic cells differentiation in gastric or colorectal cancer patients”. Anticancer Res. 2005;25(1B):443-9 6. Jiménez-Medina E, Berruguilla E, Romero I, Algarra I, Collado A, Garrido F, Garcia-Lora A. “The immunomodulator PSK induces in vitro cytotoxic activity in tumour cell lines via arrest of cell cycle and induction of apoptosis”. BMC Cancer. 2008;8:78 7. Standish L.J, Wenner C.A, Sweet E.S, Bridge C, Nelson A, Martzen M, Novack J, Torkelson C. “Trametes versicolor mushroom immune therapy in breast cancer”. J Soc Integr Oncol. 2008;6(3):122-8 8. Parris K. “The use of mushroom glucans and proteoglycans in cancer treatment”. Alternative Medicine Rev. 2000:5(1) 9. Cassileth B. R., Yeung K. S., Gubili J. “Herb – Drug Interactions in Oncology (Second Edition)”. Memorial Sloan – Kettering Cancer Center, Integrative Medicine Service, USA. 2010. Sayfa 202. 10. Powell, M. “Medicinal Mushrooms: A Clinical Guide”. Mycology Press, East Sussex, UK. 2010. Sayfa 76. 11. Couto S., da Silva D.P. “Coriolus versicolor supplementation in HPV patients”. 20th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 2008 12. Pfeiffer M. “The clinical use of Coriolus versicolor supplementation in HIV+ patients and the impact on CD4 count and viral load”. 3rd International Symposium on Mushroom Nutrition, 2001 13. Tindall J, Clegg E. “The effectiveness of Coriolus versicolor supplementation in the treatment of Kaposi sarcoma in HIV+Patients”. 10th International Congress of Mucosal Immunology, 1999 14. Jean Munroe. “Coriolus”. J Integrative Medicine. 2004;8:101-108 15. Harhaji Lj, Mijatović S, Maksimović-Ivanić D, Stojanović I, Momcilović M, Maksimović V, Tufegdzić S, Marjanović Z, Mostarica-Stojković M, Vucinić Z, Stosić-Grujicić S. Anti-tumor effect of Coriolus versicolor methanol extract against mouse B16 melanoma cells: in vitro and in vivo study. 2008 May;46(5):1825-33. Epub 2008 Jan 26.

Hazırlanıyor...
X