Duyuru

Collapse

Devamını görüntüle
See less

ALIÇ Forte

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • ALIÇ Forte

  ALIÇ

  Ağaç | 3-7 m | Ca, Ho, Na | 5-6 Aylar | Çiçek, Yaprak ve Meyveleri

  Alıç, Weissdorn, Crataegus monogyna
  Kalp gülü Syn: “ oxyacantha
  Alıç (yemiş)
  Yemişen
  Erderan
  Beyaz diken

  Familyası: Gülgillerden, Rosengewâchse, Rosaceae

  Drugları: Alıç meyvesi; Crataegi fructus
  Alıç çiçek ve yaprağı; Crataegi folium cumflore

  Giriş: Alıç çiçek ve yaprakları genellikle birlikte kullanılır ve birebir karıştırılır. Alıç çiçek ve yaprakları çay, ekstre ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Alıcın meyvesi ise tentür yapımında kullanılır. Alıcın bilinen 1000 türü vardır ve bunlardan Dişli Alıç; Crataegus monogyna, Loplu Alıç; Crataegus laevigata ayrım yapılmadan kullanılır. Bu iki türün haricindeki Alıç türleri de kullanılabilir, fakat etkileri oldukça düşüktür. Alıç çiçek ve yaprağının kalp zafiyetine karşı kullanılması oldukça eskidir fakat ilk klinik araştırmasını E.Assmann 1930 yılında gerçekleştirmiş ve onu diğer araştırmalar takip etmiştir. Dişli Alıç genellikle Avrupa, Kuzey Afrika, Türkiye, Horasan ve Türkistan’da Loplu Alıç ise genellikle Avrupa’da yetişir. Bazı yazarlar Almanca Weibdorn karşılığı olan Akdiken kelimesi ile Akdiken bitkisinin kastedildiğini iddia etmişlerdir. Oysa Akdiken bir bitkidir ve Alıçla hiçbir ilgisi oktur. Bu nedenle bu konuda kitap yazanların sapla samanı ayırmaları gerekir.
  Botanik:
  a) Dişli Alıç veya Tek iğneli Alıç’ta denir çünkü yapraklarının lopları sivrice olup köpek dişine benzerken çiçeklerinin göbeğinde tek iğne (monogyna) olduğundan Tek iğneli diye anılır. Yaprakları derin loplu ve lopların ucu sivri olduğundan Dişli Alıç diye de anılır. Yaprakları 3-5loplu, üst yüzeyi koyu yeşil renkli, parlak, alt yüzeyi açık yeşil renkli ve donuk ve de derimsidir. Çiçekleri demet gibi topluca bir arada, uzun saplı, kupa yaprakları incecik ve yeşil renkli, taç yaprakları 5 adet, 0,5cm çapında, küre şeklinde, beyaz veya beyazımsı pembe renklidir. Çiçeklerin ortasında 15-20adet topuzcuğu pembemsi, beyaz saplı döllenme tozlukları ve göbekte bir iğnesi vardır. Bu alıç’ın göbeğinde bir iğne olduğundan Tek iğneli (monogyna) ismi ile de anılır. Meyveleri küre veya yumurta şeklinde, 0,6-1cm uzunluğunda, 0,4-0,8cm eninde, koyu kırmızımsı renklidir.
  b) Eliptik Alıç; Crataegus laevigata, bu tür yukarıdakinden daha farklı olarak genellikle Avrupa’da yetişir ve yaprakları ile çiçeklerinden basit farklılıklar vardır. Yapraklarına eliptik denmesinin nedeni eliptik şekilde olmasındandır ve kenarları da kertiklidir. Yaprakları 3-5loplu, loplar bazen derin, bazen de oldukça küçüktür ve kenarlarının kertikli olmasının nedeni ile Kertikli Alıç’ta denir. Çiçekleri aynı yukarıdaki şekilde olup yalnız iki küçük farkı vardır. Döllenme tozlukları kırmızı renkte ve göbekte iki iğnesi vardır. Meyveleri oldukça küçük olup 1-5cm çapında, kırmızı renkli, içinde 2-3çekirdek bulunur.

  Yetiştirilmesi: Bu iki türün de Türkiye’nin hemen her bölgesinde yetiştirilmesi mümkün olup özel bir bakıma ihtiyacı yoktur.

  Hasat zamanı: Yaprak ve çiçekleri ayrı ayrı veya birlikte toplanır ve kurutulur. Çiçek ve yaprakların eşit oranda veya eşite yakın oranda olması en uygun ve etkili olanıdır. Alıç çiçek ve yapraklarının gölgede kurutulması ve 38C˚’den fazla ısı olursa çiçeklerinin birleşimindeki eterik yağlar bozulabilir.
  Maalesef şifalı bitkiler toplama, kurutma, paketleme ve depolama işlemleri sırasında çok yanlışlar yapılmaktadır. Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya çiçekleri ise asla Güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kurutulmalıdır. Ayrıca örneğin bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha kurumada bırakmak mahzurludur, çünkü birleşimindeki eterik yağları kaybettiğinden kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri Güneş’te kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanması gerekir. Şifalı bitkilerin Aktarlarda açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukça azaltır.

  Birleşimi: Yaprak ve çiçeklerinin birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;
  a) Flavonitler %1,5-2 arasında olup en önemlileri; Vitexin-2-O-α-L-rhamnosit %0,53, Hiperoksid %0,28, Rutin %0,17, Vitexin %0,02 ve ayrıca Vitexinrhamnosit, Epiodictyolglikozit, İzovitexin, Orientin, Orientin-2-O-rhamnosit ve Apigenin-Luteolin ve Kâmpferol türevleri
  b) Procynidin türevleri %2-3 arasında olup (+)-Cartechin ve (-)-Epicatechinler’in 0C-4 ve C-8’dan çeşitli şekilde birbirleri ile bağlanmasıyla Procynidin türevlerini oluşturur. Procyanidinler; Procynidin B-2=((-)-Epicatechin/(-)-Epicatechin) Procynidin B-1=((-)-Epicatechin/(+)-Epicatechin), Procynidin B-3=((+)-Catechin/(+)-Catechin) ve Procynidin B-4=((+)-Catechin/(-)-Epicatechin) ve Procynidin A-2 içerir. A çift bağlantıyı, B tek bağlantıyı ve C üçlü bağlantı olduğunu açıklar.
  c) Organik asitler; Chlorogenasit, Kahve asidi
  d) Triterpencarbonikasitler; Oleonol asit, Ursolasit ve Crataegolasit (=2-α-Hyroxyoleanolasit)
  e) Aminler; Cholin, Asetilcholin ve Alkalaminler
  f) Xanthin türevleri; Adenin, Adenosin ve Ürik asit
  g) Vitaminler ve mineraller özellikle Potasyum içerir.

  Meyvesinin birleşiminde olan maddeler;
  a) Triterpenasitler %0,3-0,5 arasında ve en önemlileri; Ursolasit ve Crataegolasitler içerir.
  b) Flavonitler; Vitexin, Vitexinrhamnosit ve Hyrosid
  Procyanidinler; %2,5-3,5 arasında olup en önemlileri; Procynidin B2, B3, B4, B1 ve A2’dir.

  Araştırmalar: Alıç ekstresi ile binlerce klinik veya muayenehanede binlerce kalp zafiyeti olan hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış ve çok güzel sonuçlar elde edilmiştir.
  1) Sadece 1991-1994 yıllarında 14 kontrollü klinik araştırmasında toplam 741 kalp zafiyeti olan hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmıştır. Bu araştırmalarda önce hastalara günde 180mg Alıç ekstresi (Alıç yaprak ve çiçek ekstresi) verilmiş ve bu miktar sürekli artırılarak 1994’den itibaren günlük 900mg’ın daha etkili olduğu tespit edilmiştir. (RP.104)
  2) Toplam 3664 kalp rahatsızlığı olan hasta üzerinde 940 doktorun kendi muayenehanesinde veya Üniversite kliniğinde kimyasal ilaçlarla veya Alıç ekstresi ile tedavi denemesi yapılmıştır. Alıç ekstresi (Alıç yaprak ve çiçek ekstresi) alan 1476 hastanın kimyasal ilaç alanlara göre daha iyi duruma 8 haftada ulaştıkları tespit edilmiştir. Alıç ekstresinin hiçbir yan tesri olmadığı gibi diğer organlarda olumlu etkileri vardır. Bu tedavi sonunda hastalarda görülen güçsüzlük, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, kalp teklemesi, ödem, göğüs basıncının artması (göğüs sıkışması), zorlanarak öksürme gibi rahatsızlıkların iyileştiği görülmüştür. (ZP.1.98.22)
  3) A.Förster ve ekibi 1994’de kalp zafiyeti olan 40 hasta üzerinde Alıç ekstresi ile 8 hafta süren tedavi denemesi yapmıştır. Bu tedavi so-nucu, dermansızlık, hemen yorulma, zorlanmada nefes darlığı, göğüs sıkışması ve güç kaybını iyileştirdiği tespit edilmiştir. (ZP.1.94.20)
  4) Tauchert ve ekibi 1994’de Leverkusen’da kalp zafiyeti olan 132 hasta üzerinde klinik araştırması yapılmış ve bunlardan bir gruba günde 3x500mg Alıç ekstresi, diğer gruba kimyasal ilaç olan Kaptopril verilmiştir. Tedavi 8 hafta sürmüş ve Alıç ekstresi alanların kimyasal ilaç alanlardan daha etkili olduğu anlaşılmıştır. (ZP.2.94.78)

  Tesir şekli: Kalp kaslarını kuvvetlendirici (inotrop), kalp damar-larındaki (koroner) kan dolaşımını artırıcı, kalp frekanslarını düzenleyici, tansiyonu düzenleyici, damarları genişletici, krampları çözücü ve teskin edicidir.

  Kullanılması:
  a) Araştırmalara göre; Alıç ekstresi (Alıç yaprak ve çiçek ekstresi) başta; koroner yetmezliği, kalp çarpıntısı, güç kaybı (kalbin beslenememesi nedeni ile), göğüs sıkışması, kalp atışlarında anormallik (aritmi=kalp ritim bozuklukları), nefes darlığı, hemen yorulma, vücudun su toplaması (ödem) ve gece nefes darlığı gibi rahatsızlıklara karşı kullanılır. Bütün bu rahatsızlıklar kalp zafiyeti sonucu ortaya çıkarlar.
  b) Komisyon E’nin 19.07.1994 tarih ve 133nolu monografi bildirisinde Alıç yaprak ve çiçek çayının ve ekstresinin NYA I.ve II.derecedeki kalp zafiyetine karşı kullanılabileceği beyan edilmiştir.
  c) Homeopati’de; Alıç tentürü Alıç meyvelerinden hazırlanır. Başta; yorgunluk, dökülmüş gibi dermansızlık, iştahsızlık, korkulu ve tahriş edici hal, ağır baş ağrısı, baş dönmesi, uyuyamama ve korkulu rüyalar görmeye karşı kullanılır.
  d) Halk arasında; Kalp ve damar rahatsızlıkları, yüksek ve alçak tansiyona karşı kullanılır.

  Meyvesinin kullanımı ise;
  a) Komisyon E2nin 19.07.1994 tarih ve 133nolu monografi bildirisinde Alıç meyve çayı, tentürü veya ekstresinin kalp damarlarında (koroner) kan dolaşımını artırıcı ve genişletici, kalbi kuvvetlendirici, kan dolaşımını düzenleyici ve arteriosklerozu önleyici olduğu beyan edilmiştir.
  b) Alıç meyvesinin tentürü başta kalp zafiyeti ve kalp zafiyeti ile ortaya çıkan güçsüzlük, nefes darlığı, göğüs daralması, yüksek tansiyon, damara sertliği gibi rahatsızlıklara karşı kullanılır.

  Açıklama: New York Kalp hastalıkları derneği (N.Y.H.A=New York Hearth Association) kalp hastalıklarını ağırlığına göre 4 bölüme ayırmış ve Alıç ekstresinin NYHA 1 ve 2’ye karşı etkili olabileceğini beyan etmiştir. N.Y.H.A 3 ve 4. derecedeki kalp rahatsızlığına karşı Digitalis (Yüksük otu tentürü) veya Adasoğanı tentürü kullanılır. Alıç diğer kalbe etkili olan bitkilerden farklı olarak hem yüksek hem de alçak tansiyona karşı etkilidir. Yani tansiyonu ayarlayıcıdır. Alıç yaprak ve çiçeklerinden elde edilen ekstreye kısaca Alıç ekstresi denir. Alıç ekstresi kalp damarları yani koronerleri genişletir. Buralardaki tıkanmaları önler ve kalp kaslarına oksijen, besin ve akyuvar akışını artırarak kalbi besler, buradaki iltihapları önler. Bu nedenle en iyi koroner ilacı olarak gözükür ve de ispatlanmıştır.

  Çayı: İçilecek her bardak çay için iki kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-400ml kaynar su ilave edilerek 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir.

  Gökçek Kalp çayı (kalp güçlendirici ve yüksek tansiyona karşı);
  >50 gr Alıç yaprak+çiçeği
  >40 gr Ökse otu
  >20 gr Oğulotu yaprağı

  Gökçek Kalp çayı (sindirim bozuklukları ve kalp rah.);
  >50 gr Alıç yaprak+çiçeği
  >20 gr Oğulotu yaprağı
  >15 gr Papatya çiçeği
  >15 gr kimyon tohumu

  Gökçek Kalp çayı (kramplı kalp rahatsızlığına karşı);
  >50 gr Alıç yaprak+çiçeği
  >20 gr Kaz otu
  >20 gr Oğulotu yaprağı
  >10 gr Arnika çiçeği

  Gökçek Kalp çayı (sinirsel nedenle);
  >40 gr Alıç yaprak+çiçeği
  >30 gr Oğulotu yaprağı
  >20 gr Turunç kabuğu
  >10 gr Zencefil kökü

  Gökçek Kalp çayı (sinirsel kalp rahatsızlık);
  >50 gr Alıç yaprak+çiçeği
  >30 gr Oğulotu yaprağı
  >20 gr Turunç kabuğu

  Dr.Rauch Kalp çayı (kalp ve alçak tansiyon için);
  >30 gr Alıç yaprak+çiçeği
  >30 gr Biberiye yaprağı
  >30 gr Civanperçemi otu

  Homeopati’de: Olgunlaşmış Alıç meyvesi ezildikten sonra 20gr’ı bir şişeye konur ve üzerine 80ml %70’lik Alkol ilave edildikten sonra 6-8hafta bekletilir ve sonra süzülerek Homeopati’de<>ismi ile anılan tentür elde edilir. bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta süreyle alınır.

  Hastalığın belirtileri (semptom):
  1) Baş ateş gibi sıcak ve yanıyorsa
  2) Kalp çarpıntısı ve kalp hışırtısı
  3) Mide-bağırsak rahatsızlıkları
  4) Kalp ağrısı ve batması
  5) Baş dönmesi
  6) Deri kaşıntısı
  7) Hava alamama, tık nefes, nefes darlığı
  8) Dermansızlık, güçsüzlük
  9) Göğüste ağrı ve göğüs kafesinde ağrı
  10) Baş ağrısı, migren, başta basınç ve başta hissedilen ağrı
  11) Burun kanaması
  12) İç huzursuzluk
  13) Uyuyamama veya uyuma zorluğu
  14) Kusma
  15) Kalbi büyümüş gibi hissetme
  Bu gibi hallerde Alıç tentürü gerekir.

  Yan tesirleri: Alıç yaprak, çiçek ve meyvesinin bilinen bir yan tesiri yoktur. Bu yukarıdaki iki türün haricinde kullanılabilen üç tür daha vardır.  mugbora_elif_naz
  30 Yıldır babam TANSİYON hastası üç tane tansiyon hapı kullanıyor. ALIÇ SETİ aldık daha o bitmeden TANSİYONU DÜŞMEYE BAŞLADI çok etkili ve sonuç odaklı teşekkür ederiz.
  KAYNAK

  zeynel8413
  ALIÇ SETİ kullanıyorum KALP ve DAMARLAR için bir numaradır. DAMARLARI AÇAR kan akışının normal seyrini sağlar bu sebepten TANSİYONU DÜŞÜRÜR harika bir üründür.
  KAYNAK

  recepyenici
  ALIÇ SETİNİ annem için aldık KALP RİTİM BOZUKLUĞU vardı ikinci haftadan itibaren normale döndü tavsiye ederim.
  KAYNAK

  serinkayanuran
  ALIÇ SETİ kullandım TANSİYON rahatsızlığım için faydalı oldu. Beyin damarlarını onarıyor, KAN DOLAŞIMINI DÜZENLİYOR.
  KAYNAK

  Ceyhan Yeloğlu
  Şimdi bu ALIÇ SETİ ile devam ediyorum.İlaclarimi da alıyorum.itirafim şudur; ilk defa tansiyonda sabit bir sonuç almaya başladım...ve tansiyon açısından rahatladım.İnanin.Bu vesile ile kendilerine Teşekkürlerimi sunuyorum.. Kapalı olan damarların da açılacağına inanıyorum...
  KAYNAK

  Fatih Yavuz
  Kalp damar tikanikliğı icin kullandigim ürün gerçekten başarıliydi hocam
  KAYNAK

  Adem Çiçekli
  ALIÇ kullaniyorum tansiyonumda dusme var
  KAYNAK

  Mehmet Aydoğan
  Kalp ve damar tıkanıklığı için ürün kullandım çok memnun kaldım
  KAYNAK

  Fatih Yavuz
  Kalp damar tıkanıklığı kürünüzü kullandım inşallah faideli olacak
  KAYNAK

  Ayşe Güvez
  Bende damar tıkanıklığı ve şeker için aldım inşallah iyi sonuç alıyoruz hocam size güvenim sonsuz eşimin sekeri normale dönüyor çok teşekkür ederim saygılar
  KAYNAK

  Hüseyin Özcan
  Hüseyin Özcan Ben damar tıkanıklığı için ALIÇ kullandım ve devam ediyorum
  KAYNAK

  ‎Sercan Dülger
  GÖKÇEK İKSİR ve ALIÇ KAPSÜL aldım annemin damar tıkanıklığı vardı..HARPAGO KAPSÜL ise romatizmaya ıyi geldi... Emeğinize sağlık..
  KAYNAK

  İsa Aksu
  ALIÇ SETİ aldım KALP, DAMAR AÇICI kendimi daha RAHAT HİSSEDİYORUM. Bir kutu daha bitmeden.
  KAYNAK

  Ayşe Güvez
  Hocamın ürünlerinin her biri her derde deva tavsiye ederim. Ben çok memnunum ALIÇ SETİ ile bir haftada TANSİYON NORMALE DÖNDÜ bir şey yiyemiyordum korkudan şimdi gayet iyiyim binlerce şükür.
  KAYNAK

  Ayşe Güvez
  ALIÇ SETİ kullanıyorum çok şükür TANSİYONUM NORMALE DÖNDÜ hocam evvelallah hamdolsun Allahım razı olsun sizden ve ekibinizden boş yere TANSİYON ilacı kullanmasın.
  KAYNAK

  Ayşe Güvez
  SPİRULİNA, ALIÇ KAPSÜL kullanıyorum ÇOK MEMNUNUM.
  KAYNAK

  Eyup Cengiz Çakmak
  ALIÇ SETİNİ ben de kullandım gerçekten KOLUMDAKİ UYUŞMALAR GEÇTİ sabahları daha dingin uyanırım.
  KAYNAK

  Aslan Demiral
  Hocam ALIÇ SETİNİN faydasını gördüm teşekkür ederim. BACAKLARIMDAKİ ŞİŞKİNLİK YOK OLDU Allah razı olsun.
  KAYNAK

  Emin Gulmez
  ALIÇ SETİ kullandım KALP ÇARPINTIM GEÇTİ. Kullanmaya devam.
  KAYNAK

  Mustafa Sefa Kas
  ALIÇ KAPSÜL YÜKSEK TANSİYONA birebir ve annem oğlum artık kalbim sızlamıyor dedi. Gökçek var SIKINTI yok.
  KAYNAK

  Taha Tunç
  ALIÇ kalbin dostudur ne büyük nimettir ki kalbimi kan dolaşımı mı düzenledi. AVAKADO bütün KUM ve TAŞLARI vücudumdan böbreklerimden söküp atıp derman verdi, FORSKOLİN forma girmek isteyenler için mutlaka denenmeli bununla birlikte AT KESTANESİ kullanan annem VARİSLERDEN kurtuldu ve ÖDEMLERİ artık yok nasıl mutlu anlatamam. Size minnettarız Gökçek Şifa bu ürünler anlatılmaz yaşanır tadında.
  KAYNAK

  Fatih Çınarlar
  Diş kökünde iltihap olması sebebi ile diş kökündeki iltihap kalbe sirayet etmiş ve benim haberim yoktu çarpıntı oluyordu ara sıra sonra GÖKÇEK ŞİFADAN ALIÇ KAPSÜL aldım 2 günde ÇARPINTILARIM GEÇTİ ve dişimi çektirdim tedbir amaçlı kutu bitene kadar kullandım hamdolsun artık kalp çarpıntısı ve göğüs sıkışması yok İbrahim Gökçek ve ekibine çok teşekkür ediyorum sağlıcakla.
  KAYNAK

  Erdinç Dinç
  ALIÇ KAPSÜL KALP RİTMİNİ ve TANSİYONU düzenliyor tavsiye ederim.
  KAYNAK

  Hatice Tombakoğlu
  ALIÇ KAPSÜLÜ KALP rahatsızlığımız için kullanıyoruz bir yıldır oğlumun TANSİYON KALP RAHATSIZLIĞINA çok iyi geldi.
  KAYNAK

  Halit Aslan
  TANSİYON için ALIÇ KAPSÜL, BÖBREK TAŞIM için AVOKADO KAPSÜL kullandım. Eşim ise METABOLİZMASI iyi çalışsın diye FORSKOLİN KAPSÜL ve ayaklarındaki VARİS için AT KESTANESİ SETİ kullandı. İbrahim beye çok teşekkür ederiz.
  KAYNAK

  Neslihan Aksoy
  Eşimin nabzı çok hızlı atıyordu acile kaç defa gittik çok yüksek çıkıyordu tahlilleri temiz çıktı araştırdım İbrahim gökçek hocamızın ürünlerini ALIÇ KAPSÜL videosunu izledim aldık 1 ay kullandık NABZI NORMALE döndü ek olarak ZENCE MAY'da kullandık bittikçe alacağız inşallah Allah razı olsun İbrahim hocadan.
  KAYNAK

  Yasin Gülçiçek
  Ben babama KALP DAMARLARI için ALIÇ KAPSÜL, VARİSLERİ için AT KESTANESİ KAPSÜL kullandırıyorum. ALIÇ KAPSÜLÜ 2 kutu bitti Kalbinde ara ara gelen AĞRININ baya AZALDIĞINI söyledi. Ayağındaki VARİSLERİ için AT KESTANESİ faydasını görmeye başladı. Allah razı olsun hocam.
  KAYNAK

  Nezahat Asar
  ALIÇ KAPSÜLÜ KALP RİTİM BOZUKLUĞUNA, AT KESTANESİ KAPSÜLÜ ayaktaki VARİSLER için iyi geldi.
  KAYNAK

  Songül Yalçın Koç
  ALIÇ KAPSÜLÜ YÜKSEK TANSİYON için kullanıyorum artı çarpıntılarım için şu an gayet düzenli gidiyorum.
  KAYNAK

  Orhan Karaman
  ALIÇ KAPSÜL inatçı TANSİYONUMU DÜŞÜRDÜ. 18/ 13 olan tansiyonum 13/8 olarak seyrediyor. İkinci kutu ürünü aldım kullanıyorum. Kimyasal tansiyon ilacı bıraktım.
  KAYNAK

  Ibrahim Sarıoğlu
  ALIÇ KAPSÜL kullandım adeta DAMARLARIMIN ve NEFESİMİN AÇILDIĞINI hissettim.
  KAYNAK

  Ibrahim Buğra
  ALIÇ KAPSÜL tıkalı damarları açıyor TANSİYON düşürüyor. FORSKOLİN KAPSÜL KİLO VERMEYE yardımcı oluyor.
  KAYNAK

  Akın Arkan
  ALIÇ: KALP ve DAMAR YETMEZLİĞİ rahatsızlıklarına iyi geldiğini ve GÖZ ve KULAK DAMARLARINI BESLEDİĞİ herkesin kullanması gerektiğinin kanaatindeyim.
  AVAKADO; AVAKADO birçok BÖBREK TAŞI rahatsızlıklarına iyi geldiğini ve hatta bu rahatsızlıkları olan kişilerin rahatlıkla kullanmaları gerektiğini vurgulamak isterim.
  FARSKOLİN; Naneye benzer yapısı olduğundan tanıdık gelmesi ve mucizevi bir ZAYIFLATMA özelliğiyle beraber METABOLİZMAYI HIZLANDIRICI, YAĞLARI ERİTİCİ, İDRAR YOLLARINA İYİ GELMESİ, ADET DÜZENLEYİCİ, ve en önemli özelliğinin ise zayıflatmak olduğunu söyleyebilirim.
  AT KESTANESİ; VENÖZ yani VARİS iyi geldiğini KRAMP'a iyi geldiğini söyleyebilirim.
  KAYNAK

  Freud Lenin Kim
  2 sene önce MİYOKARDİT geçirdim. Kalbim antibiyotik tedavileri sonrası çok güçsüz düştü. Birkaç adım atsam HEMEN YORULUYORDUM. SÜREKLİ TERLİYORDUM ve AŞIRI DERECEDE YORGUNDUM. (20 yaşındaydım) Çözüm ararken İbrahim Bey'in videosuna denk geldim. Hemen sipariş ettim. Mayısta rahatsızlık geçirmiştim. ALIÇ SETİNİ 3 AY DÜZENLİ KULLANDIM ve GÜNLÜK İŞLERİME DÖNDÜM. Ara vermeden birkaç ay daha kullandım. Şu an 22 yaşındayım. SPOR YAPIYORUM ve sanki hiç MİYOKARDİT GEÇİRMEMİŞ GİBİYİM. ALIÇ SETİNİN ve İbrahim Bey'in formülünün hakkını ödeyemem. Çok şükür KALP TAHLİLLERİM KONTROLLERİM ÇOK İYİ ÇIKIYOR. Sorunsuz devam ediyorum yaşamıma.
  KAYNAK

  Ülkü Çiçek Yaşar
  KALP RİTİM BOZUKLUĞUM vardı ve merdiven çıkarken nefesim kesiliyordu ALIÇ KAPSÜLÜ 8 ay kullandım. AVOKADO SETİNİ BÖBREKLERİMDEKİ KUM için 7 ay kullandım. FORSKOLİN KAPSÜLÜ KİLO VERMEDE ve YAĞ YAKIMINDA 6 ay kullandım enerji veriyor. Bacaklarımdaki kan dolasımı bozukluğu için AT KESTANESİ KAPSÜLÜ 5 ay kullandım. Bu ürünlerin çok faydasını gördüm. Herkese tavsiye ediyorum.
  KAYNAK

  Leyla Otamis
  ALIÇ SETİ beni çok RAHATLATTI KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM. Allah razı olsun ORMUS GMS mükemmel bir ürün.
  KAYNAK

  İsa Aksu
  ALIÇ SETİ aldım KALP, DAMAR AÇICI kendimi daha RAHAT HİSSEDİYORUM. Bir kutu daha bitmeden.
  KAYNAK

  Aslan Demiral
  Hocam KALP KRİZİ geçirdim ALIÇ SETİ kullanıyorum, çok FAYDASINI GÖRDÜM Allah razı olsun ürünleriniz mükemmel.
  KAYNAK

  Ahu'r Resul
  Hocam anneme ALIÇ SETİ aldım KALP RİTİM BOZUKLUĞU dediler ileri derecede şuan bir ay kullandı. Doktoru şaşırıyor nasıl böyle birden hızla düzeldiğine. Birde BACAĞI KIRIKTI o doktorda yaşlı olmana rağmen ÇABUK TOPARLADI hastamız ESO NO MAKA ile setin içerisinde eklediğiniz. Allah razı olsun hocam ilminiz artması duasıyla.
  KAYNAK

  Freud Lenin KİM
  ALIÇ KAPSÜL, ZENCE MAY, SPİRULİNA KAPSÜL KULLANDIM ENERJİM ARTTI, SPOR SIRASINDAKİ YORGUNLUĞUM AZALDI, RAHATLAMA HİSSETTİM tavsiye ederim, teşekkürler.
  KAYNAK

  Turan Yılmaz
  ALIÇ SETİ ÇOK ETKİLİ BİR ÜRÜN kullanıyorum.
  KAYNAK

  Hayri Atila
  İbrahim hocam ben yaklaşık 10 gün önce size yazmıştım. 6 aydır İKTİDARSIZLIK YAŞIYORUM demiştim sayın hocam sizden almış olduğum ALIÇ KAPSÜL, EPİMEDİUM KAPSÜL, SPİRULİNA KAPSÜL VE EPİMEDİUMLU MACUN İLE BU İŞ ÇÖZÜLDÜ aldığınız para size ananızın ak sütü gibi helal olsun. Ayrıca ÜLSERATİF KOLİT RAHATSIZLIĞIM İÇİN BAŞKA ÜRÜNLERİNİZİ DE SİPARİŞ EDECEĞİM.
  KAYNAK

  Furkan Akğül
  Annem hem ALIÇ SETİ hem de aynı anda SAFRA KESESİ için ŞAHTERE KAPSÜL kullandı. KALP BÜYÜMESİ, KALP KAPAKÇIĞI ARALIĞI vardı. İlk kullanımda OLDUKÇA İYİ SONUÇLAR ALDIK. Yürürken bir iki adımda NEFES DAHİ ALMAKTA ZORLUK ÇEKİYORDU, aşırı YORGUNLUK vardı ALIÇ SETİ ve ŞAHTERE KAPSÜL ile ÇOK İYİ GELDİ.
  KAYNAK

  Songül Yalçın
  Bende ALIÇ SETİ kullanıyorum çok memnun kaldım.
  KAYNAK

  filiz_sadi
  Merhaba, babama KALP DAMAR TIKANIKLIĞI için set aldık. Sette JAPON POLİGONUMU'da var. ÇARPINTISI geçti, arada AĞRI da vardı o da geçti. 3 aydır kullanıyor. ALIÇ KAPSÜL zaten yanında olmazsa olmaz. Bu sefer PYCNOGENOL NOS da ilave ettik ekstraktlara. CİLT RENGİ açıldı, ŞEKERİ de düştü. Düzenli istikrarlı kullanmak şart.
  KAYNAK

  filiz_sadi
  Merhaba, babama KALP DAMAR TIKANIKLIĞI için set aldık. Sette JAPON POLİGONUMU'da var. ÇARPINTISI geçti, arada AĞRI da vardı o da geçti. 3 aydır kullanıyor. ALIÇ KAPSÜL zaten yanında olmazsa olmaz. Bu sefer PYCNOGENOL NOS da ilave ettik ekstraktlara. CİLT RENGİ açıldı, ŞEKERİ de düştü. Düzenli istikrarlı kullanmak şart.
  KAYNAK

  MEHMET BACAK
  Babamın NABZI 130'A KADAR YÜKSELİYORDU henüz 20 gündür ALIÇ SETİ kullanmasına rağmen NABZI DÜZELME YOLUNA GİRDİ gerçekten İbrahim hocam bu işin piridir.
  KAYNAK


  Deniz Göçer
  Nenem 15 yıldır YÜKSEK TANSİYON hastasıydı. Nenem için ALIÇ SETİ ve çeşitli başka kapsüllerinde olduğu özel set hazırladık. Ürünleri düzenli kullandı 4 ay sonra tansiyon hapını bıraktı, 7-8 ay daha kullandı ve maşallah kendini çok iyi hissediyor. Ben KENDİMİ HİÇ BU KADAR HAFİF, RAHATLAMIŞ HİSSETMEMİŞTİM DEDİ. KOLLARI AĞRIYORDU ONLAR DA GEÇTİ tedaviden dolayı çok şükür. Teşekkür ederiz.
  KAYNAK

  isikay783
  Geçtiğimiz yaz aylarında sıcaklar artınca eşim ve ben de RİTİM BOZUKLUĞU ve HAFİF ÇARPINTI olmaya başlamıştı. Geri dönüşleri Gökçek Şifa sayfasından okuyup ALIÇ SETİ kullanmaya karar verdik. Sadece 2 günde tüm şikayetlerimiz ikimizin de tamamen sona erdi çok şaşırdık ve bir daha tekrar etmemesini sağladık. O tarihten itibaren bir daha böyle bir sorun olmadı. Gökçek Şifadan aldığımız her ürün şifası kanıtlanmış ve tamamen doğal ürünlerden üretiliyor. Bunun için sonsuz teşekkürler Allah razı olsun.
  KAYNAK

  Zehra Taş
  ALIÇ SETİ ürünü TANSİYON için kullandım gerçekten süper.
  KAYNAK

  serkan. hacimustafaoglu
  Ablamın kayınpederi 2 kez KALP KRİZİ GEÇİRDİ sonra sizin ürünlerinizden ALIÇ SETİ aldık kullanırdık çok memnun teşekkür ederiz.
  KAYNAK

  Bengü Soral
  Annemde KALP DAMAR TIKANIKLIĞI vardı. Doktorlar anjiyo yaptılar daha önce fakat bir damarı bir türlü açamadılar. Kalp krizi riski yüksekti. ALIÇ SETİ kullanmaya başladı. 2 Ayda kalp damar tıkanıklığı problemi ortadan kalktı ve kalp rahatsızlığına bağlı NEFES ALMA GÜÇLÜĞÜ sorunu da kalmadı. Allah İbrahim hocamızdan razı olsun Ben de GÖZ RAHATSIZLIĞIM için YABAN MERSİNİ SETİ kullanıyorum çok güzel sonuçlar aldım.
  KAYNAK

  Nuran Serinkaya
  ALIÇ SETİ kullanıyorum TANSİYONU DÜZENLİYOR, İDRAR YOLU İLTİHAPLANMASINI rahatsızlığımı geçirdi. Müthiş sonuçlar alıyoruz teşekkürler hocam.
  KAYNAK

  Ayşe Güvez
  ALIÇ SETİ kullandım mükemmel bir ürün YÜKSEK TANSİYONA birebir. Gökçek Şifanın ne kadar faydalı olduğunu çevremdeki herkese söylüyorum. Allah razı olsun İbrahim Gökçek ve emeği geçen herkesten yolunuz açık olsun. Rabbim bütün hastalara şifa versin.
  KAYNAK

  Seçil Kaymak
  Annemin NEFES DARLIĞI ve ÇARPINTI şikayetleri vardı. İbrahim hocamın önerisi üzerine ALIÇ ve AFRİKA SARDUNYA KAPSÜLÜ aldık. Sadece birer kutu kullanmasına rağmen şikayetlerinden hemen kurtuldu. İbrahim hocamın ürünlerinin hepsi mükemmel çok faydasını gördük. Allah İbrahim hocamın ilmini arttırsın.
  KAYNAK

  Zehra Taş
  Ürünlerinizden TANSİYON için kullandığım ALIÇ SETİ çok etkili ve kullandıkça ne kadar fayda sağladığını anlıyorsunuz teşekkürler başarılar.
  KAYNAK

  Konu murattt tarafından (https://bitkiseltedavi.net/vb5/member/13772-murattt Saat 06 Mart 2020, 13:47 ) değiştirilmiştir.
  Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

 • #2
  Alıç, Weissdorn, Crataegus monogyna

  Konu fatih tarafından (https://bitkiseltedavi.net/vb5/member/363-fatih Saat 19 Ocak 2021, 07:34 ) değiştirilmiştir.
  Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

  Yorum yap


  • #3
   Damar Tıkanıklığı Nedir Kalp Rahatsızlığı Nedir Kalp Rahatsızlığı Tedavisi Nedir


   Yüksek Tansiyon Nasıl Tedavi Edilir Tansiyon Hastaları Ne Kullanmalı
   ALIÇ İle Göğüs Ağrısı   ALIÇ İle Kalp Çarpıntısı Ve Göğüs Ağrısı

   Konu fatih tarafından (https://bitkiseltedavi.net/vb5/member/363-fatih Saat 19 Ocak 2021, 08:35 ) değiştirilmiştir.
   Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

   Yorum yap


   • #4
    ALIÇ İle Damar Tıkanıklıkları

    Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

    Yorum yap


    • #5
     ALIÇ İle Damar Tıkanıklıkları


     Crataegus monogyna Jacq'ın Polifenolik Bileşimi : Kimyadan Tıbbi Uygulamalara

     Seyed Fazel Nabavi,Solomon Habtemariam,Touqeer Ahmed,Antoni Sureda,Maria Daglia,Eduardo Sobarzo-Sánchez, ve Seyed Mohammad Nabavi

     Öz
     Bilimsel kanıtların bolluğu, birçok sentetik ilacın hastalarda ciddi yan etkilere neden olabileceğini göstermiştir. Son zamanlarda, düşük yan etkilere sahip doğal terapötik ajanların araştırılması büyük ilgi gördü. Özellikle, insan beslenmesinde önemli bir rol oynayan ve eski çağlardan beri hastalık tedavisinde kullanılan yenilebilir ve şifalı bitkilere büyük ilgi gösterildi. Crataegus monogynaJacq. (alıç), Rosaceae familyasının en önemli yenilebilir bitkilerinden biridir ve ayrıca geleneksel tıpta da kullanılmaktadır. Artan kanıtlar, bu bitkinin farklı biyoaktif doğal bileşiklerin varlığından dolayı çeşitli ilginç fizyolojik ve farmakolojik aktivitelere sahip olduğunu göstermiştir. Ek olarak, bilimsel kanıtlar alıç toksisitesinin ihmal edilebilir olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bu makalenin amacı, C. monogyna'nın farmakolojik aktiviteleri ve botanik yönleri, fitokimyası ve klinik etkileri hakkındaki mevcut bilimsel literatürün eleştirel bir incelemesini sağlamaktır .

     Anahtar Kelimeler: Crataegus monogyna , alıç, kateşinler, flavonlar, farmakolojik aktiviteler

     1. Giriş
     Doğal ürünler, eski çağlardan beri hastalık tedavisinde büyük önem taşımaktadır. Aslında, geleneksel tıpta, şifalı bitkiler ve bitkisel formülasyonlar, farklı insan hastalıklarının önlenmesi ve hafifletilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Son yirmi yılda, bitkisel ilaçlar, insan hastalıklarının tedavisi için yeni terapötik seçenekler olarak büyük ilgi görmüştür [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]. Tıbbi bitkilerin farmakolojik etkilerinden farklı biyoaktif bileşiklerin varlığının sorumlu olduğu, bunların arasında ihmal edilebilir yan etkileri nedeniyle yenilebilir bitkilerin en umut verici olduğu kabul edilmektedir [ 6 , 7 , 8 ].

     Crataegus monogyna Jacq. (alıç) Rosaceae ailesinin endemik bir üyesidir ve Avrupa, Afrika ve Asya'da yaygın olarak çalı veya 5-10 m boyunda küçük bir ağaç olarak bulunur [ 9 ]. Sonbaharın ortasında olgunlaşan küçük koyu kırmızı meyvesi (genellikle haw olarak adlandırılır), jöleler, reçeller ve şurupların hazırlanması gibi farklı mutfak amaçları için kullanılır [ 10 ]. Bilimsel kanıtlar, alıç meyvesinin epikateşin, hiperosit ve klorojenik asit gibi farklı biyoaktif bileşiklerin varlığı nedeniyle güçlü antioksidan ve serbest radikal temizleme aktivitelerine sahip olduğunu göstermiştir.Şekil 1) [ 11 , 12 ]. Bu bileşiklerin nöroprotektif, hepatoprotektif, kardiyoprotektif, nefroprotektif vb. Dahil birçok farmakolojik etkiye sahip olduğu bildirilmektedir [ 13 , 14 ]. Ayrıca, alıç meyvesinin kalp üzerinde tonik etkileri vardır [ 13 ]; birkaç çalışma hipertansiyon, hiperkolesterolemi vb. gibi bazı kardiyovasküler risk faktörlerini azaltabileceğini göstermiştir . [ 9 , 15 , 16]. Bu artan kanıtlara rağmen, bugüne kadar alıcının potansiyel sağlık etkilerinin tutarlı bir şekilde anlaşılmasına yönelik çok az girişim olmuştur. Bu nedenle, bu yazının amacı, alıcının geleneksel kullanımı, kimyasal bileşimi, biyolojik, farmakolojik ve toksikolojik etkileri ile ilgili mevcut literatürün eleştirel bir incelemesini sağlamaktır.
     Bir resim, illüstrasyon vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı besin maddeleri-07-05361-g001.jpg'dir.
     C. monogyna flavonoidlerin sınıfları .

     2. Yöntemler


     Bu çalışma, C. monogyna'nın kimyasal bileşimi, farmakolojik çalışmaları ve tıbbi uygulamaları hakkında veriler içeren güncel bir literatür incelemesinden oluşmaktadır . Materyal seçimi için kriterler şu şekildeydi: PubMed veri tabanında [ 17 ] “ Crataegus monogyna ” anahtar kelimeleri kullanılarak bir arama yapıldı . Sonuçlar, 2015'e kadar 88 makale döndürdü; tutarlı bir gözden geçirme sağlamak için bunlar özetlenmiş ve eleştirel olarak tartışılmıştır. ClinicalTrials.gov veri tabanında [ 18 ], “alıç” ve “ Crataegus monogyna ” anahtar kelimeleri kullanılarak ikinci bir araştırma yapıldı ; bu, bu bitkide özetlenen 23 klinik denemeyi geri getirdi.tablo 1. tablo 1


     “Alıç” ve “ Crataegus monogyna ” anahtar sözcükleriyle aramamıza göre tamamlanmış klinik çalışmaların detayları .
     NCT01331486 Girişimsel Prehipertansiyon; Hafif Hipertansiyon Hawthorn Standardize Ekstraktına Nitrik Oksit Aracılı Vazodilatör Tepki
     NCT00794456 Girişimsel Anksiyete bozukluğu Passiflora Incarnata L Derneği ; Hafif ve Orta Düzeyde Anksiyete Üzerine Crataegus Oxyacantha L ve Salix Alba L.
     NCT00006330 Girişimsel Kalp hastalıkları Digoksin ve Alıç'ın Farmakokinetik ve Farmakodinamik Etkileşim Çalışması
     NCT00343902 Girişimsel Kronik kalp yetmezliği Alıç Özü Randomize Kör Kronik Kalp Yetmezliği (HERB CHF) Denemesi
     NCT01482819 Girişimsel Miyopi Galyfilcon A Lens Kullanımında Gündüz Korneal Şişliğin Değerlendirilmesi
     NCT00455026 Girişimsel Anestezi Derinliği Remifentanilin Propofol Anestezisi Sırasında Elektroensefalografik BAR İndeksi Üzerindeki Etkisi
     NCT00226837 Girişimsel Anestezi Derinliği Teorik Tabanlı Zaman Serisi Modelleme Kullanılarak Anestezi Derinliği Üzerindeki Nitröz Oksit Etkisinin Ölçülmesi
     NCT01444287 Girişimsel Miyopi Narafilcon B Lenslerin Giyilmesi Sırasında Gündüz Korneal Şişlik
     NCT00762502 Girişimsel Astigmatizma Senofilcon A Toric Lenslerin Balafilcon A Toric Lenslerle Karşılaştırılması
     Uzatılmış Aşınma Süresi
     NCT00027352 Girişimsel HIV Enfeksiyonları Anti-HIV Tedavisini Yönetmenin İki Yolunun Karşılaştırması (SMART Çalışması)
     Aşağıdaki bölümlerde C. monogyna'nın geleneksel kullanımları, fitokimyası, biyolojik ve farmakolojik etkileri, yan etkileri, ilaç etkileşimi ve klinik etkisi tartışılacaktır.

     Şuraya gidin: 3. C. Monogyna'nın Geleneksel Kullanımları

     Hem Avrupa'da hem de Çin'de, alıç meyvesi reçel, jöle, içecek ve şarap gibi birçok gıda maddesinin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır [ 9 ]. Geleneksel tıpta alıç, insan hastalıklarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır [ 11 , 14 ]. Tıbbi özellikleri ilk olarak Dioscorides tarafından , MS 1. yüzyılda Avrupa pre-modern farmakopesinin çekirdeğini oluşturan De Materia Medica'da tanımlanmıştır . Geleneksel Çin Tıbbında (TMC) alıç, devlet onaylı ilk farmakopede bahsedilmiştir: Tang Ben Cao , MS 659.Avrupa'da tıbbi amaçlar için en yaygın kullanılan türler C. monogyna ve Crataegus laevigata'dır.(Poir.) DC. ( Crataegus oxyacantha'nın kabul edilen adıdır ), Çin'de ise Crataegus cuneata Siebold & Zucc. ve Crataegus pinnatiftida Bunge en iyi bilinen ve kullanılan türlerdir [ 9 , 19 ]. Halk hekimliğinde alıç kalp hastalıkları, hipertansiyon, hiperlipidemi ve anti-aterosklerotik ajan olarak kullanılmaktadır [ 15 , 20 , 21]. Özellikle kalp yetmezliği, miyokardiyal yaralanmalarla birlikte hipertansiyon, anjina pektoris, aritmi ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler problemlere karşı etkili olduğu bildirilmiştir. Ek olarak, kan dolaşım sistemini iyileştirmenin yanı sıra kan stazının giderilmesi için de kullanılmıştır [ 15 ]. Alıç ayrıca gastrointestinal hastalıkların tedavisi, sindirimin uyarılması ve mide fonksiyonlarının teşviki için de kullanılmıştır. Alıç ayrıca hazımsızlık, epigastrik şişkinlik, karın ağrısı ve ishal tedavisinde de uygulanmıştır. Avrupa geleneğinde alıç aynı zamanda bir anti-spazmodik, kardiyotonik, büzücü ve diüretik ajan olarak da kullanılmaktadır [ 22 , 23 , 24 ].

     4. C. Monogyna'nın Bitki Kimyası
     C. monogyna'nın geleneksel tıbbi kullanımları göz önüne alındığında , modern bilim adamları, farmakolojik etkilerin atfedilebileceği kimyasal bileşenleri kapsamlı bir şekilde araştırmışlardır. Bitkinin farklı kısımlarından ekstrakte edilen ikincil metabolitler, basit yağ asitlerinden terpenoid ve polifenolik bileşiklere kadar çeşitlilik gösterir. Bunlar arasında, birçok polifenol, C'de tespit edildi . monogyna , özellikle Şili'de yetiştirilen bitkilerde [ 25 ]. Birkaç bileşik, antioksidan özelliklere sahiptir; bunlar arasında klorojenik asit, epikateşin, hiperosit, kuersetin, rutin, viteksin ve prosiyanidinleri bulunur [ 26 , 27 , 28]. Genel olarak flavonoidler, özellikle flavonoller ve flavonların çiçek tomurcuklarında bol olduğu, proantosiyanidinlerin ise olgunlaşmamış meyvelerde daha yüksek miktarda bulunduğu bilinmektedir [ 29 ]. Alıçta kapiler bölge elektroforezi, HPLC ve spektrofotometrik analizler kullanılarak ağaçların tepe dallarından toplanan yapraklarda en yüksek flavonoid seviyeleri (rutin, vitexin, vitexin -2 ′ ′ - O- rhamnoside ve hyperoside) kaydedilmiştir. [ 30 ]. Polifenolik bazlı antioksidan maddelere ek olarak, bitkinin besin değerine ve tıbbi özelliklerine katkıda bulunabilecek bir dizi başka bileşik bulunmuştur. Örneğin, çiçekler yüksek düzeyde tokoferol, askorbik asit içerir ve iyi bir n -6 / n gösterir.Olgunlaşmış meyvelerle karşılaştırıldığında -3 yağ asidi oranı, olgunlaşmamış meyveler ise genellikle en yüksek düzeyde çoklu doymamış yağ asitleri içerir [ 11 ]. Aşağıdaki paragraflarda, biyolojik önemi olan ana C. monogyna kimyasal sınıfları sistematik olarak sunulacaktır.

     4.1. Flavonoidler
     Flavonoidler, bitki aleminde her yerde bulunan bir polifenolik bileşikler sınıfıdır. Yapısal olarak, üçüncü halka C (1) oluşturmak için siklize olabilen üç karbonlu bir zincirle birbirine bağlanmış iki altı üyeli aromatik halkadan (A ve B) oluşurlar. Üç karbonlu bağlantı zinciri (karbon-2, 3 veya 4 konumu) üzerindeki B halkası bağının konumuna veya bağlantı zincirinin kimyasına (örneğin, bir çift bağın varlığı / yokluğu, siklizasyon, mevcudiyet / bir keton fonksiyonel grubunun yokluğu vb.), flavonoidler ayrıca flavonlar, flavonoller, flavanonlar, flavanlar, antosiyanidinler, izoflavonlar, neoflavonlar ve kalkonlar gibi birkaç sınıfa ayrılır. Flavonoidler, antioksidan kapasitesinden kanser, diyabet ve inflamasyon gibi kronik hastalıklara karşı koruyucu aktiviteye kadar değişen sayısız farmakolojik aktiviteleri nedeniyle, en çok çalışılan ikincil bitki metabolitleri sınıflarıdır [ 31 , 32 , 33 , 34 ]. Meydana gelen flavonoidler kimyasal yapısı C monogyna bildirilmektedirŞekil 1.

     4.1.1. Flavan-3-ols
     B halkasında diorthohidroksil (katekol) fonksiyon grubu içeren flavan-3-ol bileşikleri, bugüne kadar bilinen en yaygın flavonoidler arasındadır. C-2 ve C-3 kiral merkezler, dört stereoizomer, (±) -kateşinler ve (±) -epikateşinler (şekil 2bileşik numaraları 6, 7, 8, 9) mümkündür. İlginç bir şekilde, tüm bu formlar, ya kendi başlarına ya da karmaşık yapısal bileşenlerin bir parçası olarak, C. monogyna'da bulunmuştur . Bir monomer olarak, (-) - epikateşin bitkide bol miktarda bulunurken (+) - kateşin, hem hava kısımlarında hem de hücre süspansiyon kültürlerinde bulunan küçük bir bileşendir [ 13 , 35 ].
     Bir resim, illüstrasyon vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı besin maddeleri-07-05361-g002.jpg'dir.

     C. monogyna'nın flavan-3-ol kateşin bileşikleri .

     4.1.2. Procyanidinler
     Kateşinler ve epikateşinler genellikle bitkilerde prosiyanidinler adı verilen dimerler, düzelticiler ve oligomerik yapılar oluşturmak için oksidasyon reaksiyonlarına girer. Bu makromoleküller, flavanların yoğunlaşmasıyla oluşan daha büyük proantosiyanidin veya yoğunlaştırılmış tanenlerin iyi örnekleridir. C. monogyna'nın çeşitli kısımlarından izole edilen dimerik kateşinlerin (prosiyanidinler) listesi arasında B2 (bileşik 10 numaralı bileşik), B4 (11 numaralı bileşik) ve B5 (12 numaralı bileşik) bulunur (Figür 3) ve mevcut olabilecek diğer kateşin kombinasyonları. Bitkide (-) - epikateşin trimerik (C1, bileşik numarası 13) ve tetramerik (D1, bileşik numarası 14) da tanımlanmıştır. Bugüne kadar, tanımlanan prosiyanidinler (bileşik numaraları 10, 11, 12, 13, 14) (Şekil 4), monomerlerin tek C-4 / C-8 veya C-4 / C-6 interlavanol bağlantıları ile bağlandığı B-tipi grubuna aittir. Bu bileşikler aynı zamanda hücre süspansiyon kültürlerinde de bulunur ve esas olarak ana bileşen olarak (-) - epikateşin birimlerinden ve küçük bir bileşen olarak (+) - kateşinden oluşur [ 13 , 36 ].
     Bir resim, illüstrasyon vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı besin maddeleri-07-05361-g003.jpg'dir.

     C. monogyna'nın çeşitli kısımlarından izole edilen dimerik kateşinler (prosiyanidinler) .

     Bir resim, illüstrasyon vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı besin maddeleri-07-05361-g004.jpg'dir.

     C. monogyna'nın (-) - epikateşin trimerik (C1, 13) ve tetramerik (D1) .

     4.1.3. Flavonlar ve Flavonoller
     Olarak C monogyna, halka B catecholic kısımla flavonlar ve flavonol bir sayıda izole edilmiştir. Quercetin-3- O -glukosit (hiperosit, bileşik numarası 15,Şekil 5), bir flavonol glukozit, bitkinin kallus kültürlerinden izole edilmiştir [ 35 ]. Hiperosit ayrıca çiçeklerin ana bileşenlerinden biri olarak bilinir [ 36 ]. Bu bileşiğe ek olarak, glikoz ve ramnoza bağlı nadir bir C-glikosile flavon türevi (Şekil 5, bileşik numaraları 16, 18), yapraklardan da izole edilmiştir [ 37 ]. 8-Methoxykaempferol 3-neohesperidoside ve diğer flavonoidler (Şekil 6, bileşik numaraları 19, 20, 21) C. monogyna'nın arı poleninden izole edilirken, Nikolov ve ark. [ 37 ] altı di- C- glikosilapigenin analogu (Şekil 7yapraklardan 22, 23, 24, 25, 26, 27) numaralı bileşikler.
     Bir resim, illüstrasyon vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı besin maddeleri-07-05361-g005.jpg'dir.

     B halkasında katekolik kısım ile izole edilmiş flavonoller.

     Bir resim, illüstrasyon vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı besin maddeleri-07-05361-g006.jpg'dir.

     8-Methoxykaempferol 3-neohesperidoside ve C. monogyna arı poleninin diğer flavonoidleri .

     Bir resim, illüstrasyon vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı besin maddeleri-07-05361-g007.jpg'dir.

     C. monogyna yapraklarının di-C-glikosilapigeninlerinin analogları . 4.1.4.

     Antosiyanin ve Antosiyanidinler

     Antosiyanidin glikozitler (antosiyaninler), çiçeklerin ana bileşenleridir ve onlara ayırt edici renklerini verir. Bu nedenle, siyanidin-3- O -galaktozidin tanımlanması (Figür 8, 28 numaralı bileşik), Froehlicher ve diğerleri tarafından C. monogyna'nın bir çiçek pigmenti olarak . [ 38 ] şaşırtıcı değil.
     Bir resim, illüstrasyon vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı besin maddeleri-07-05361-g008.jpg'dir.

     C. monogyna'nın çiçek pigmenti .

     4.2. Klorojenik Asitler
     Klorojenik asit ve izomerleri (Figür 929, 30, 31 numaralı bileşikler) çiçeklerin [ 38 , 39 ] ve C. monogyna'nın [ 35 ] hücre süspansiyon kültürlerinin ana bileşenleridir . HPLC-DAD-ESI / MS analizi kullanılarak çiçek kompozisyonu üzerine yapılan bir araştırma, 3 ve 4- O- kafeoil türevleri dahil olmak üzere diğer kafeoilkinik asitlerin varlığını göstermiştir . Yine de, bu bileşiklerin varlığı izolasyon yoluyla doğrulanmadı [ 36 ].
     Bir resim, illüstrasyon vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı besin maddeleri-07-05361-g009.jpg'dir.

     C. monogyna çiçeklerinden ve hücre süspansiyon kültürlerinden klorojenik asit ve izomerleri .

     4.3. Triterpenler
     GC-MS yöntemini kullanarak Caligiani ve ark. [ 40 ], C. monogyna'nın çiçek özlerinde betulinik (37 numaralı bileşik), oleanolik (32 numaralı bileşik) ve ursolik asitleri (33 numaralı bileşik) tanımladılar . Butirospermol (34 numaralı bileşik), 24-metilen-24-dihidrolanosterol (35 numaralı bileşik) ve sikloartenol (36 numaralı bileşik) basit alifatik alkollerle birlikte bitkinin hava kısımlarından (dallar, gövdeler ve yapraklar dahil) izole edilmiştir. (Figür 10) [ 41 ].


     Bir resim, illüstrasyon vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı besin maddeleri-07-05361-g010.jpg

     C. monogyna'nın hava kısımlarının (dallar, dallar ve yapraklar dahil) triterpenleri.

     5. C. monogyna Ekstraktlarının Biyolojik ve Farmakolojik Etkileri
     C. monogyna böbrek taşlarını, sindirim rahatsızlıklarını, nefes darlığını ve kardiyovasküler bozuklukları tedavi etmek için kullanılan tıbbi bitki olarak uzun bir geçmişe sahiptir. Avrupa'da alıç ilk olarak 1800'lerin sonlarında kardiyovasküler hastalıkların tedavisi olarak belgelendi. Günümüzde C. monogyna , inflamasyon, hipertansiyon ve tromboz gibi önemli risk faktörlerini azaltma kabiliyeti nedeniyle birincil olarak kardiyovasküler durumları tedavi etmek için kullanılmaktadır [ 42 ]. Literatür araştırması, kronik konjestif kalp yetmezliğinde alıç kullanımını destekleyen önemli kanıtlar olduğunu göstermektedir [ 43 ]. Çin alıç ( C. pinnatifida ) en çok çalışılan olsa bile [ 44 , 45 , 46 , 47] literatürde, C. monogyna'nın in vitro ve ex vivo koşullarda ve hayvan ve insan çalışmalarında çalışıldığı bazı farmakolojik çalışmaları da bulabiliriz [ 43 ].

     5.1. In Vitro ve ex Vivo Deneylerinde ve Hayvan Modeli Sistemlerinde Kayıtlı Kardiyovasküler Etkiler
     2006 yılında, bir in vitro Long tarafından çalışma vd. [ 48], birkaç alıç preparatının, kaplanmamış hücreler kullanılarak kültürlenmiş bir neonatal murin kardiyomiyosit deneyinde negatif kronotropik etkilere sahip olduğunu gösterdi. Alıç etkileri, epinefrin gibi geleneksel kardiyoaktif ilaçlarla kaydedilenlerden farklı sonuçlandı; milrinone; ouabain; ve propranolol için kaydedilene benzer; negatif kronotropik aktivitesi ile ilgili olarak. Yine de; propanol tedavi edilen kardiyomiyositlerin çoğunda aritmiye neden olurken; aksine; alıç özü ritmikliği geliştirdi. Ayrıca alıç özütünün etki mekanizmasının değerlendirilmesini amaçlayan aynı araştırmada; yazarlar, kronotropik etki mekanizmasının beta-adrenerjik reseptör blokajına bağlı olmadığını gösterdi [ 48]. Daha yakın zamanlarda, aynı yazarlar, alıç özütünün, muskarinik reseptör aktivasyonu yoluyla kültürlenmiş kardiyomiyositlerin kasılma oranını azalttığını gösteren ileri araştırma sonuçlarını yayınladılar [ 16 ].

     Hekzan özünden izole edilen ve ana bileşen (% 80.87) olarak sikloartenol içeren bir triterpen fraksiyonu, iltihaplanmanın İrlanda yosunu tarafından indüklendiği deney hayvanlarında anti-enflamatuar aktivitesi açısından test edildi. Sıçanlarda, en yüksek oral dozda (40 mg · kg- 1 ), arka pençe ödem inhibisyonu, tedavinin 3. ve 5. saatlerinde sırasıyla% 61.5 ve% 52.5 idi. 10, 20 ve 40 mg · kg- 1 dozlarında peritoneal lökosit infiltrasyon inhibisyonu sırasıyla% 41.9,% 64.7 ve% 89.4 idi. Aynı triterpen fraksiyon da sunulmuştur in vitro inhibe fosfolipaz A kapasitesini kontrol etmek için testi 2 . Sonuçlar, zayıf engelleme kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, bu C. monogynafraksiyon , in vivo anti-inflamatuar aktivite gösterir [ 49 ].

     10 7 ila 5 x 10 −4 mol / L arasında değişen konsantrasyonlarda alıçta meydana gelen ana flavonoidlerin etkileri, Langendorff perfüze edilmiş izole kobay kalplerinde test edildi. Test edilen en yüksek konsantrasyonda (0.5 mmol / L), O -glikozitler luteolin-7-glukozit, hiperosit ve rutin, koroner akışı (sırasıyla yaklaşık% 186,% 66 ve% 66 oranında) ve gevşeme hızını ( sırasıyla yaklaşık% 104,% 62 ve% 73 oranında), bu da kardiyak fonksiyonlar üzerinde potansiyel bir sağlık yararına işaret etmektedir [ 50 ].

     Daha yakın zamanlarda, Attard ve ark. hidroetanolik ekstraktın anjiyotensin dönüştürücü enzime (ACE) karşı inhibe edici aktivitesini göstermiştir [ 51 ]. Bu özütün kimyasal bileşiminin incelenmesi, triterpenik asitler, flavonoidler ve kumarinlerin varlığını gösterdi. Hidroetanolik özüt, oleanolik asit (özütün ana bileşenlerinden biri) ve kaptopril (pozitif kontrol olarak kullanılır) sırasıyla 335.00 μg / mL, 3.61 μM ve 46.9 nM IC50 değerleri gösterdi. Bu sonuçlar, C. monogyna'dan ekstrakte edilen oleanolik asidin anti-ACE aktivitesini gösterdi . 2013 yılında Ferrugia ve ark. terpenlerin silico'da bulunduğunu gösteren bu sonuçları doğruladıACE reseptörlerine ligand bağlanma afinitelerini kaptopril, enalaprilat ve lisinopril için kaydedilenden daha yüksek tahmin etmiştir [ 52 ].

     Tromboz, kardiyovasküler hastalığın bir başka önemli gelişme mekanizmasıdır. C. monogyna yapraklarından elde edilen etanolik ekstraktın , karragenan tarafından kuyruk trombozunun indüklendiği bir hayvan modeli sisteminde anti-trombotik etkisi araştırıldı. 200 ve 300 mg / kg dozlarında, özüt, pozitif kontrol olarak kullanılan heparine kıyasla kuyruk trombozunun uzunluklarını azaltabilmiştir. Anti-trombotik etki 48 ve 72 saat sonra azalmıştır, bununla birlikte, kaydedilen azalma en yüksek doz (300 mg / kg) uygulandığında 72 saat sonra hala anlamlıdır. Yazarlar, C. monogyna etanolik ekstraktının tromboza karşı terapötik bir ajan veya tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabileceği sonucuna varmışlardır [ 53 ].

     5.2. Sinir Sistemine Etkisi
     Moğol gerbil inme modelinde, alıç flavonoidleri beyin homojenatlarında reaktif oksijen türü üretimini doza bağlı bir şekilde azaltmıştır [ 54 ]; dahası, inflamatuar sitokin seviyelerini düşürdüler ve iskemi / reperfüzyon hasar modelinde koruyucu etkiler gösterdiler [ 55 ]. Alıç'ın beyni iskemi-reperfüzyona karşı koruduğu ve davranışı iyileştirdiği bilinmektedir [ 56 ]. Altta yatan mekanizma, peroksinitrit oluşumunu azaltarak lipid peroksidasyonundaki ve nitrik oksit seviyelerindeki azalmaya bağlanmıştır [ 56 ]. Öte yandan, alıç küspesi ve tohum özleri, deney hayvanlarında merkezi sinir sistemi (CNS) depresyonuna ve keşif davranışında ve lokomotor aktivitede azalmaya neden oldu [ 57]. Ek olarak, alıç ayrıca nalokson tarafından antagonize edilen analjezik etkiler gösterdi ve bu da opioid reseptörlerinin analjezik etkilere aracılık ettiğini düşündürdü [ 57 ].

     5.3. C. Monogyna'nın Diğer Yararlı Terapötik Etkileri
     Alıç özünün oral uygulaması, karagenan kaynaklı sıçan pençe ödemi modelinde anti-inflamatuar etkiye neden olur [ 39 ]. Aynı çalışma, 200 mg / kg dozunda alıç özütünün% 72.4 etkinlik gösterdiğini, indometasinin ise verilen dozda sıçan pençe ödeminde% 50 azalma gösterdiğini bildirdi. Hawthorn'un ayrıca, pozitif kontrol olarak kullanılan ranitidin ile karşılaştırılabilir sonuçlanan etanol kaynaklı akut stres ülseri sıçan modelinde mide koruyucu aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir [ 39 ]. Ayrıca, aynı çalışmada özellikle Gram-pozitif bakterilere karşı da orta derecede bakterisidal aktivite göstermiştir özü antimikrobiyal aktivitesini rapor Micrococcus flavus , Bacillus subtilis , veCandida albicans'a karşı hiçbir etkisi olmayan listeri monocytogenes [ 39 ]. Belkihir vd. yaprak, meyve ve şuruptan hazırlanan fenolik ekstraktların kimyasal bileşimini inceleyen, C. monogyna ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesini de araştırdı . Ana bileşikler olarak hiperosit ve prosiyanidin içeren bu özütler, özellikle Staphylococcus aureus ve Streptococcus faecalis gibi Gram-pozitif bakterilere karşı yüksek in vitro antioksidan ve antiradikal aktivite ve zayıf antibakteriyel aktivite göstermiştir [ 58 ].

     C. monogyna özütü, ADP'nin neden olduğu trombosit toplanmasını ve [14C] 5-hidroksitriptamin salımını etkileyen bitki bileşenlerini saptamak için taranan on sekiz bitkiden elde edilen diğer bitkisel özütlerle birlikte potansiyel migren terapötik maddelerini tanımlamak için de araştırıldı. İn vitro koşullarda C. monogyna özütü, ADP'nin indüklediği insan trombosit [14C] 5-hidroksitriptamin salımını inhibe etti ve ADP'nin indüklediği platelet agregasyonunun önemli ölçüde inhibisyonuna neden oldu. Yazarlar, tam etki mekanizmalarını belirlemek için bu anti-platelet etkilerinden sorumlu bileşikleri aydınlatan daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varmışlardır [ 59 ].

     Yüksek antioksidan aktivitesi nedeniyle, C. monogyna yaprak hidroalkolik özütü, suda çözünür jeller gibi yenilikçi farmasötik formülasyonların bir bileşeni olarak kullanılmıştır. İyi fiziko-kimyasal özellikler (kıvam, renk ve doku) sergileyen ve hazırlandıkları özütlerin sergilediği antioksidan aktiviteyi koruyan, farklı alıç parçaları özleri ve suda çözünür jeller ile çeşitli yarı katı formülasyonlar hazırlandı. Bu sonuçlar, C. monogyna özütünün potansiyel dermofarmasötik ürünler için iyi bir bileşen olduğunu ileri sürdü [ 60 ].

     5.4. İlaç Kaynaklı Toksisitenin Terapötik Etkileri
     Çeşitli toksisitelerin tedavisi insanlık için devam eden önemli bir konudur. Birçok ilaç çeşitli toksisitelere neden olur ve özellikle antineoplastik ilaçlar çoklu toksisitelere neden olabilir. Bu nedenle ilaç kaynaklı toksisitenin tedavisi insanlık için süregelen önemli bir konudur. Siklofosfamid yaygın olarak bir anti-neoplastik ajan olarak kullanılır ve testis toksisitesine neden olma potansiyeline sahiptir [ 61 ]. C. monogyna meyve özütünün, spermatojenik aktivitede iyileşme ile birlikte toksisiteyi azalttığı ve testis ve epididim ağırlıklarını iyileştirdiği bulunmuştur.C monogyna, siklosporin kaynaklı üreme toksisitesini iyileştirmiştir: meyve özü ile tedaviyi takiben, sperm sayısında artış ve DNA'da azalma sperm hücrelerinde hasar kaydedildi [62 ]. C. monogyna ayrıca üreme toksisitesi, kurtarıcı sperm sayısı ve motilite dahil olmak üzere doksorubisin toksisitelerine karşı umut verici sonuçlar göstermiştir [ 63 ]. Hawthorn, fare kemik iliği hücrelerinde siklofosfamidin neden olduğu oksidatif stresi ve genotoksisiteyi azaltma yeteneğine sahiptir [ 64 ]. İnsan deneklerin alıç özü ile tedavisi, izole edilmiş kan lenfositlerini metil metansülfonat genotoksisitesine karşı korur ve ekstrakte edilmiş ve tedavi edilmiş lenfositlerde daha az iki çekirdekli hücre (% 36 koruma) bildirir [ 65 ]. Benzer şekilde, alıçla tedavi edilen insan deneklerden izole edilen lenfositler, gama ışınlamalarına (kobalt-60 ışınlama) karşı korunmuşlardır [ 66]. Bu çalışmalar, alıçların çeşitli toksisitelerin tedavisinde muazzam potansiyelini ortaya koymaktadır.

     6. C. Monogyna'nın Yan Etkileri / Toksisitesi
     Mutfak kullanımları göz önüne alındığında, alıcının ihmal edilebilir yan etkilere neden olduğu varsayılabilir [ 67 ]. Terapötik dozlarda alıç, terleme, baş ağrısı, hafif döküntü, çarpıntı, uyku hali, ajitasyon ve gastrointestinal yan etkiler gibi çok sınırlı yan etkilere neden olur [ 42 ]. Standardize alıç özlerinin uygulandığı 5577 hastayı analiz eden sistemik bir derleme, yan etkilerin çoğunun hafif ila orta düzeyde değiştiğini göstermiştir [ 67 ]. Şimdiye kadar, klinik çalışmalar alıç tüketimi ile ilişkili önemli bir yan etki olmadığını göstermiştir [ 67 ]. Ortalama ölümcül doz (LD 50) yaprak ve meyvelerin hidroalkolik özütünün oral uygulaması için farelerde 18.5 mL / kg ve sıçanlarda 33.8 mL / kg'dır. Ek olarak, intravenöz olarak uygulanan flavonoidden zengin alıç fraksiyonları için medyan öldürücü dozun (LD 50 ) farelerde 1.56 g / kg olduğu bildirilmiştir [ 9 ]. Bununla birlikte, farelerde proantosiyanidin fraksiyonu için medyan öldürücü doz (LD 50 ) 130 mg / kg (intraperitoneal enjeksiyon) ve 300 mg / kg'dır (deri altı enjeksiyon) [ 68 ].

     7. İlaç Etkileşimleri
     Alıç, vazodilatör ilaçlarla etkileşim potansiyeline sahip olabilir. Aslında, alıç hipertansiyon, anjin, kalp yetmezliği ve aritmiler için kullanılan ilaçların etkilerini güçlendirebilir veya inhibe edebilir [ 42 ]. Ek olarak, alıç tüketiminin, kardiyotonik ve hipotansif etkileri nedeniyle beta blokerleri, dijitalis ve bazı hipotansif ajanlar gibi ilaçlarla bazı etkileşimleri olabilir [ 68 ].

     8. C. Monogyna'nın Klinik Etkisi
     Minimal yan etkileri, in vitro biyolojik özellikleri ve deney hayvanlarında kayıtlı farmakolojik aktiviteleri nedeniyle alıç, çeşitli insan hastalıklarının tedavisinde terapötik ajan olarak kullanılabilir. Klinik deneylerde en çok çalışılan alıç özleri WS 1442 ve LI 132'dir. WS 1442 (Crataegutt olarak adlandırılır), yüksek oranda prosiyanidin (% 18.75'e standardize edilmiş) içeren bir yaprak ve çiçek özütüdür. LI 132 (Faros olarak adlandırılır) yapraklardan, çiçeklerden ve meyvelerden hazırlanır ve% 2,2 flavonoidlere göre standardize edilmiştir.

     WS 1442 ile ilgili ilk çalışmalar 1990'lara kadar uzanıyor. Daha yakın zamanlarda, Holubarsch ve ark. 2000 yılında, Crataegus Special Extract WS 1442'nin konjestif kalp yetmezliğinden muzdarip hastaların mortalitesi üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlayan ilk uluslararası, randomize, plasebo kontrollü, çift kör çalışma olan SPICE projesi üzerine ilk makaleyi yayınladı [ 69 ]. 2008'de [ 70] aynı araştırma grubu, 900 mg / gün WS 1442 veya plasebo alan, NYHA sınıf II veya III CHF ve azaltılmış sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu (LVEF
     2001'de Zapfe, konjestif kalp yetmezliği NYHA sınıf II olan 40 kadın ve erkek ayakta tedavi gören Crataegus özütü WS 1442'nin (% 18.75 oligomerik prosiyanidinlere standardize edilmiş) etkinliği ve güvenliği üzerine randomize, plasebo kontrollü, çift kör bir klinik çalışma yayınladı. WS 1442 (3x1 kapsül) veya plasebo ile 12 hafta tedavi edildi. Kayıtlı laboratuvar parametreleri ve olumsuz olaylar, WS 1442'nin güvenli olduğunu ve iyi tolere edildiğini gösterdi. Sonuçlar egzersiz toleransı ve ikili ürünün farklılığıydı (kalp hızı × sistolik kan basıncı × 10 −2). İlk sonuçla ilgili olarak, sonuçlar WS 1442 grubunda egzersiz toleransında (bisiklet egzersiz testi ile belirlenen) yaklaşık% 11'lik bir artış ve plasebo grubunda yaklaşık% 17'lik bir azalma olduğunu gösterdi. Ayrıca, ikili ürün farkıyla ilgili olarak, WS 1442 grubunda% 27 ve plasebo grubunda% 2.7 düşüş kaydedildi. Genel olarak, veriler Crataegus özütü WS 1442'nin NYHA sınıf II'ye karşılık gelen konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda aktif olduğunu gösterdi [ 71 ].

     2003 yılında Degenring ve ark. çilek (Crataegisan elde edilen bir kayıt Crataegus ekstresinin göstermiştir ® ), aktif ve kalp yetmezliği NYHA sınıf II hastalarında karşı güvenli olması ile sonuçlanmıştır. Aslında, Crataegisan ® ile tedavi , herhangi bir yan etki olmaksızın egzersiz toleransını iyileştirdi, bu da NYHA II hastalarında, bu standartlaştırılmış ekstraktla uzun süreli tedavi altında kalp yetmezliği koşullarında bir iyileşme olduğunu düşündürdü [ 72 ].

     Son on yılda, kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde güvenlik ve orta derecede yararlı etkilerin (New York Kalp Derneği sınıf I ila III) tanımlandığı başka benzer klinik çalışmalar yapıldı [ 73 , 74]. Bu klinik çalışmalar, Cochrane'i kronik kalp yetmezliği olan hastaları tedavi etmek için alıç yaprağı ve çiçek özütünün yararlarını ve zararlarını tanımlamak için sistematik bir inceleme yayınlamaya teşvik etti. Seçim kriterleri ile ilgili olarak, dahil edilen çalışmalar randomize, çift kör ve plasebo kontrollüdür. Seçim sonuçları, on dört çalışmanın dahil edilme kriterlerini karşıladığını gösterdi, ancak hepsinin aynı sonuçları ölçmemesi ve birkaç çalışma hastaların ne tür tedaviler aldığını açıklamaması nedeniyle, meta-analiz için kullanılan klinik araştırmalar 855 kronik kalp yetmezliği hastasını içeren on çalışma. Bu denemeler, kalp yetmezliği semptomlarında ve kalbin işlevinde iyileşme gösterdi. Bildirilen advers olaylar ( örn., bulantı, baş dönmesi, kalp ve mide-bağırsak şikayetleri) hafif, ara sıra ve geçiciydi. Bu meta-analizin sonucu, kronik kalp yetmezliği için geleneksel tedavilere ek olarak kullanılan alıç özütünün olumlu etkisini doğrulamaktadır [ 75 ].

     Ayrıca, ClinicalTrials.gov veri tabanında [ 18 ] “alıç” ve “ Crataegus monogyna ” anahtar sözcükleriyle yapılan bir araştırma, bu bitki üzerinde 11'i tamamlanmış 23 klinik deneme olduğunu göstermiştir. Araştırmamız ayrıca dört tane daha işe alınmış klinik araştırma olduğunu ve beş tane henüz işe alınmamış olduğunu, ancak üç klinik çalışmanın bilinmeyen statüde olduğunu ortaya çıkardı.tablo 1 tamamlanmış klinik çalışmaların başlıklarını, referans numaralarını, çalışma tipini ve hastalık durumlarını içerir.

     9. Sonuçlar
     Sonuç olarak, alıç hem halk hekimliğinde kullanılan tıbbi bir bitki hem de farklı gıda maddelerinin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılan yaygın bir yenilebilir bitkidir. Bu nedenle, geleneksel tıp ve gıda olarak yaygın kullanıma dayalı olarak, C. monogyna güvenli kabul edilebilir. Dahası, klinik araştırmalar önemli bir yan etki göstermedi. Bu inceleme, alıçın flavanonoidler ve triterpenik bileşikler gibi çeşitli biyoaktif doğal bileşiklerin varlığı nedeniyle bir dizi farmakolojik etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Özellikle alıç, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde ve / veya hafifletilmesinde kullanılabilir. Aslında, hipertansiyon, tromboz gibi kardiyovasküler risk faktörlerini azaltabilir .ve kalp fonksiyonları üzerinde faydalı etkileri vardır. Bu nedenle, sağlığı geliştiren çoklu etkileri nedeniyle, alıç, yararlı etkilerini incelemeyi amaçlayan gelecekteki klinik araştırmalar için önerilebilir. Ek olarak, C. monogyna ile ilgili gelecekteki araştırmaların aşağıdakilere odaklanmasını tavsiye ederiz :
     • (1)
      en iyi yetiştirme protokollerini ve üretimini artırmanın bir yolunu bulmak;
     • (2)
      Farmakolojik etkilerinden en çok sorumlu olan biyoaktif bileşenleri bulmak ve daha sonra biyoteknolojik protokoller yoluyla üretimini artırmak;
     • (3)
      biyoaktif bileşenlerinin biyoyararlanımını arttırmak;
     • (4)
      klinik etkinliği için en etkili dozu belirlemek;
     • (5)
      farmakolojik etkilerinden sorumlu olan tam moleküler mekanizmaları bulmak.
     Teşekkürler
     Antoni Sureda, İspanya Sağlık ve Tüketici İşleri Bakanlığı (CIBEROBN CB12 / 03/30038) tarafından desteklenmiştir.

     Yazar Katkıları
     Seyed Fazel Nabavi ve Eduardo Sobarzo-Sánchez gazeteyi tasarladı, Maria Daglia literatür verilerini topladı ve seçti, Antoni Sureda verileri analiz etti, Solomon Habtemariam, Touqeer Ahmed, Maria Daglia ve Seyed Mohammad Nabavi makaleyi yazdı. Tüm yazarlar literatür verilerinin analizine ve yorumlanmasına katıldı, makaleyi revize etti ve son makaleyi onayladı.

     Çıkar çatışmaları
     Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması beyan etmemektedir.

     Referanslar
     1. Nabavi SF, Nabavi SM, Moghaddam AH, Naqinezhad A., Bigdellou R., Mohammadzadeh S. Farelerde gentamisin kaynaklı nefrotoksisiteye karşı Allium paradoxum'un koruyucu etkileri . Yiyecek Funct. 2012; 3 : 28–29. doi: 10.1039 / C1FO10173K. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     2. Nabavi SF, Nabavi SM, Ebrahimzadeh MA, Jafari N., Yazdanpanah S. Tatlı Su Alglerinin Biyolojik Aktiviteleri, Spirogyra singularis Nordstedt. J. Aquat. Gıda Üretimi Technol. 2013; 22 : 58–65. doi: 10.1080 / 10498850.2011.624292. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     3. Nabavi SF, Nabavi SM, Setzer W., Nabavi SA, Ebrahimzadeh MA Avokado meyvelerinde yağda çözünen biyoaktif maddelerin antioksidan ve antihemolitik aktivitesi. Meyveler. 2013; 68 : 185–193. doi: 10.1051 / meyveler / 2013066. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     4. Nabavi SM, Marchese A., Izadi M., Curti V., Daglia M., Nabavi SF Antibakteriyel ajanlar olarak Thymus cinsine ait bitkiler: Çiftlikten eczaneye. Food Chem. 2015; 173 : 339–347. doi: 10.1016 / j.foodchem.2014.10.042. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     5. Nabavi SF, Russo GL, Daglia M., Nabavi SM Obezite tedavisine alternatif olarak quercetin'in rolü: Ne yersen osun! Food Chem. 2015; 179 : 305–310. doi: 10.1016 / j.foodchem.2015.02.006. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     6. Curti V., Capelli E., Boschi F., Nabavi SF Bongiorno AI Habtemariam S., Nabavi SM, metil 3- insan miR-17-3p ifade Daglia M. modülasyonu O açıklanmasında -metil galat onun , in vivo koruyucu faaliyetler. Mol. Nutr. Gıda Arş. 2014; 58 : 1776–1784. doi: 10.1002 / mnfr.201400007. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     7. Nabavi SM, Habtemariam S., Nabavi SF, Sureda A., Daglia M., Moghaddam AH, Amani MA Peltiphyllum peltatum'dan izole edilen gallik asidin sıçan böbreğinde sodyum florür kaynaklı oksidatif strese karşı koruyucu etkisi. Mol. Hücre. Biochem. 2013; 372 : 233–239. doi: 10.1007 / s11010-012-1464-y. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     8. Nabavi SM, Nabavi SF, Eslami S., Moghaddam AH Karaciğer dokusunda sodyum florür kaynaklı oksidatif strese karşı quercetin'in in vivo koruyucu etkileri. Food Chem. 2012; 132 : 931–935. doi: 10.1016 / j.foodchem.2011.11.070. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     9. Chang Q., Zuo Z., Harrison F., Chow MSS Hawthorn. J. Clin. Pharmacol. 2002; 42 : 605–612. doi: 10.1177 / 00970002042006003. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     10. Sallabanks R. Meyvenin kaderi, meyvemsi ve meyve özellikleri: Alıç, Crataegus monogyna (Rosaceae) Oecologia üzerine bir çalışma. 1992; 91 : 296–304. doi: 10.1007 / BF00317800. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     11. Barros L., Carvalho AM, Ferreira IC Halk hekimliğinde kullanılan Crataegus monogyna çiçeklerinin ve meyvelerinin kompozisyonu ve biyoaktivitesinin karşılaştırılması . Phytochem. Anal. 2011; 22 : 181–188. doi: 10.1002 / pca.1267. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     12. Özcan M., Hacıseferoğulları H., Marakoğlu T., Arslan D. Alıç ( Crataegus spp .) Meyvesi: Bazı fiziksel ve kimyasal özellikler. J. Gıda Müh. 2005; 69 : 409–413. doi: 10.1016 / j.jfoodeng.2004.08.032. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     13. Bahorun T., Aumjaud E., Ramphul H., Rycha M., Luximon-Ramma A., Trotin F., Aruoma OI Fenolik bileşenler ve Crataegus monogyna (Alıç) kallus özütlerinin antioksidan kapasiteleri . Gıda / Nahrung. 2003; 47 : 191–198. doi: 10.1002 / food.200390045. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     14. Kirakosyan A., Seymour E., Kaufman PB, Warber S., Bolling S., Chang SC Kuraklık ve soğuk strese maruz Crataegus laevigata ve Crataegus monogyna (Hawthorn) yapraklarından polifenolik ekstraktların antioksidan kapasitesi . J. Agric. Food Chem. 2003; 51 : 3973–3976. doi: 10.1021 / jf030096r. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     15. Chang W.-T., Dao J., Shao Z.-H. Alıç: Kardiyovasküler hastalıkta potansiyel roller. Am. J. Chin. Med. 2005; 33 : 1–10. doi: 10.1142 / S0192415X05002606. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     16. Salehi S., Long SR, Proteau PJ, Filtz TM Hawthorn ( Crataegus monogyna Jacq.) Özütü, kültürlenmiş bir kardiyomiyosit deneyinde atropine duyarlı aktivite sergiler. J. Nat. Med. 2009; 63 : 1–8. doi: 10.1007 / s11418-008-0278-4. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     17. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi, PubMed veritabanı. [(1 Ağustos 2015'te erişildi)];Çevrimiçi erişilebilir : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed .
     18. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, ClinicalTrials.gov. [(3 Şubat 2015'te erişildi)];Çevrimiçi erişilebilir: http://clinicaltrial.gov/
     19. Jalali AS, Hasanzadeh S., Malekinejad H. Crataegus monogyna sulu özütü, sıçan testisinde siklofosfamid kaynaklı toksisiteyi iyileştirir: Stereolojik kanıtlar. Açta Med. İran. 2012; 50 : 1–8. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     20. Schmidt U., Kuhn U., Ploch M., Hübner WD NYHA fonksiyonel sınıf II olarak tanımlanan kronik konjestif kalp yetmezliği olan 78 hastada alıç (Crataegus) preparasyonu LI 132'nin etkinliği. Bitkisel Tıp. 1994; 1 : 17–24. doi: 10.1016 / S0944-7113 (11) 80018-8. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     21. Thompson EB, Aynilian GH, Gora P., Farnsworth NR Crataegus monogyna'nın potansiyel antiaritmik etkilerinin ön çalışması . J. Pharm. Sci. 1974; 63 : 1936–1937. doi: 10.1002 / jps.2600631222. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     22. Edwards JE, Brown PN, Talent N., Dickinson TA, Shipley PR Crataegus cinsinin kimyasına ilişkin bir inceleme. Bitki kimyası. 2012; 79 : 5–26. doi: 10.1016 / j.phytochem.2012.04.006. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     23. Bullitta S., Piluzza G., Viegi L. Sardunya'da (İtalya) Genet'te geleneksel etnoveteriner fitoterapi için kullanılan bitki kaynakları . Kaynak. Crop Evol. 2007; 54 : 1447–1464. doi: 10.1007 / s10722-006-9130-4. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     24. Fakir H., Korkmaz M., Güller B. Türkiye'de Batı Akdeniz bölgesinin tıbbi bitki çeşitliliği. J. Appl. Biol. Sci. 2009; 3 : 30–40. [ Google Scholar ]
     25. Simirgiotis MJ Antioksidan Kapasitesi ve Şili Peumo ( Cryptocarya alba ) Meyvelerinin HPLC-DAD-MS Profili ve Güney Şili'den Alman Peumo ( Crataegus monogyna ) ile Karşılaştırılması . Moleküller. 2013; 18 : 2061–2080. doi: 10.3390 / molecules18022061. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]
     26. Sokół-Łętowska A., Oszmiański J., Wojdyło A. Alıç, çam ve takke fenolik bileşiklerinin antioksidan aktivitesi. Food Chem. 2007; 103 : 853–859. doi: 10.1016 / j.foodchem.2006.09.036. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     27. Tadić VM, Dobrić S., Marković GM, Ðorđević SM, Arsić IA, Menković NAR, Stević T. Alıç meyveleri etanol ekstraktının anti-enflamatuar, gastroprotektif, serbest radikal temizleyici ve antimikrobiyal aktiviteleri. J. Agric. Food Chem. 2008; 56 : 7700–7709. doi: 10.1021 / jf801668c. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     28. Zhang Z., Chang Q., Zhu M., Huang Y., Ho WK, Chen ZY Alıç meyvelerinde bulunan antioksidanların karakterizasyonu. J. Nutr. Biochem. 2001; 12 : 144–152. doi: 10.1016 / S0955-2863 (00) 00137-6. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     29. Rodrigues S., Calhelha RC, Barreira JC, Dueñas M., Carvalho AM, Abreu RM, Santos-Buelga C., Ferreira IC Crataegus monogyna tomurcukları ve meyveler fenolik ekstraktları: İnsan tümör hücre hatları üzerinde büyüme inhibe edici aktivite ve kimyasal karakterizasyon HPLC – DAD – ESI / MS. Gıda Arş. Int. 2012; 49 : 516–523. doi: 10.1016 / j.foodres.2012.07.046. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     30. Urbonavičiūtė A., Jakštas V., Kornyšova O., Janulis V., Maruška A. Tek biçimli alıç ( Crataegus monogyna Jacq.) Etanolik ekstraktlarda flavonoidlerin kılcal elektroforetik analizi . J. Chromatogr. A. 2006; 1112 : 339–344. doi: 10.1016 / j.chroma.2006.01.034. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     31. Habtemariam S. L-929 tümör hücrelerinde tümör nekroz faktörü-a'nın sitotoksisitesinin inhibitörleri veya güçlendiricileri olarak Flavonoidler. J. Nat. Üretim 1997; 60 : 775–778. doi: 10.1021 / np960581z. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     32. Habtemariam S. Tümör nekroz faktörü-alfa üretimi, sekresyonu ve fonksiyonunun doğal inhibitörleri. Planta Med. 2000; 66 : 303–313. doi: 10.1055 / s-2000-8660. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     33. Habtemariam S. Kaempferol-3- O -rutinosidin A-glukosidaz inhibe edici aktivitesi . Nat. Üretim Commun. 2011; 6 : 201–203. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     34. Habtemariam S., Varghese G. Diyet polifenollerinin antidiyabetik terapötik potansiyeli. Curr. Ecz. Biotechnol. 2014; 15 : 391–400. doi: 10.2174 / 1389201015666140617104643. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     35. Bahorun T., Trotin F., Vasseurt J. Crataegus monogyna callus kültürlerinde karşılaştırmalı polifenolik üretimler . Bitki kimyası. 1994; 37 : 1273–1276. doi: 10.1016 / S0031-9422 (00) 90397-2. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     36. Rohr GE, Meier B., Sticher O. Crataegus yapraklarında ve çiçeklerinde prosiyanidinlerin kantitatif ters fazlı yüksek performanslı sıvı kromatografisi. J. Chromatogr. A. 1999; 835 : 59–65. doi: 10.1016 / S0021-9673 (99) 00043-6. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     37. Nikolov N., DellaMonic G., Crataegus monogyna'dan Chopin J. Di- C- glikosilflavonlar . Bitki kimyası. 1981; 20 : 2780–2781. doi: 10.1016 / 0031-9422 (81) 85290-9. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     38. Froehlicher T., Hennebelle T., Martin-Nizard F., Cleenewerck P., Hilbert JL, Trotin F., Grec S. Fenolik profiller ve alıç hücre süspansiyonlarının, taze meyvelerin ve tıbbi kurutulmuş parçaların antioksidatif etkileri. Food Chem. 2009; 115 : 897–903. doi: 10.1016 / j.foodchem.2009.01.004. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     39. Barros L., Dueñas M., Carvalho AM, Ferreira IC, Santos-Buelga C. Kuzeydoğu Portekiz'den yabani şifalı bitkilerin çiçeklerinde fenolik bileşiklerin karakterizasyonu. Food Chem. Toxicol. 2012; 50 : 1576–1582. doi: 10.1016 / j.fct.2012.02.004. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     40. Caligiani A., Malavasi G., Palla G., Marseglia A., Tognolini M., Bruni R.Kullanılan ticari botaniklerde betulinik, krosolik, maslinik, oleanolik ve ursolik asit içeriklerinin taranması için basit bir GC-MS yöntemi gıda takviyesi bileşenleri olarak. Food Chem. 2013; 136 : 735–741. doi: 10.1016 / j.foodchem.2012.08.011. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     41. Garcia M., Saenz M., Ahumada M., Cert A. Crataegus monogyna Jacq'dan üç triterpen ve birkaç alifatik alkolün izolasyonu . J. Chromatogr. A. 1997; 767 : 340–342. doi: 10.1016 / S0021-9673 (96) 01091-6. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     42. Rigelsky JM, Sweet BV Hawthorn: Farmakoloji ve terapötik kullanımlar. Am. J. Health Syst. Ecz. 2002; 59 : 417–422. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     43. Dahmer S., Scott E. Alıçın sağlık etkileri. Am. Dostum. Doktor. 2010; 81 : 465–468. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     44. Chu CY, Lee MJ, Liao CL, Lin WL, Yin YF, Tseng TH Crataegus pinnatifida'nın kurutulmuş meyvelerinden sıcak su ekstraktının hücre ve hücresiz sistemlerde düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) oksidasyonu üzerindeki inhibe edici etkisi . J. Agric. Food Chem. 2003; 51 : 7583–7588. doi: 10.1021 / jf030407y. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     45. Niu CS, Chen CT, Chen LJ, Cheng KC, Yeh CH, Cheng JT Shan-Zha ( Crataegus pinnatifida Meyvesi) Tarafından İndüklenen Kan Lipidlerinin Azalması Temelde Yüksek Beslenen Farelerin Karaciğerinde PPAR α Artışıyla İlişkilidir. Yağlı Diyet. Horm. Metab. Res. 2011; 43 : 625–630. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     46. Kao ES, Wang CJ, Lin WL, Yin YF, Wang CP, Tseng TH Crataegus pinnatifida'nın kurutulmuş meyvelerinden in vitro ve in vivo flavonoid içeriklerinin anti-inflamatuar potansiyeli . J. Agric. Food Chem. 2005; 53 : 430–436. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     47. Li C., Son HJ, Huang C., Lee SK, Lohakare J., Wang MH Crateagus pinnatifida Bunge var. typica Schneider ve C. pinnatifida Bunge meyveleri antioksidan, anti-alfa-glukozit ve anti-enflamatuar aktiviteler için. Food Sci. Biotechnol. 2010; 19 : 769–775. doi: 10.1007 / s10068-010-0108-9. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     48. Long SR, Carey RA, Crofoot KM, Proteau PJ, Filtz TM Alıç ( Crataegus oxyacantha ) ham ekstraktının ve kromatografik fraksiyonların kültürlenmiş bir kardiyomiyosit testinde çoklu aktiviteler üzerindeki etkisi. Bitkisel Tıp. 2006; 13 : 643–650. doi: 10.1016 / j.phymed.2006.01.005. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     49. Ahumada C., Sáenz T., Garcia D., De La Puerta R., Fernandez A., Martinez E. Crataegus monogyna'dan İzole Edilen Triterpen Fraksiyonunun Etkileri Jacq. Sıçan ve Farelerde Farklı Akut Enflamasyon Modelleri Üzerine. Lökosit Göçü ve Fosfolipaz A 2 İnhibisyonu. J. Pharm. Pharmacol. 1997; 49 : 329–331. doi: 10.1111 / j.2042-7158.1997.tb06806.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     50. Schüssler M., Hölzl J., Fricke U. Crataegus türlerinden flavonoidlerin miyokardiyal etkileri. Arzneimittelforschung. 1995; 45 : 842–845. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     51. Attard E., Attard H. Cr ataegus monogyna Jacq'ın Hidroetanolik Ekstraktında Oleanolik Asidin Potansiyel Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Önleyici Aktivitesi . Nat. Üretim Commun. 2006; 1 : 381–386. [ Google Scholar ]
     52. Farrugia DL, Shoemake CM, Attard E., Azzopardi LM, Mifsud SJ Siliko modellerinde kullanılan Crataegus monogyna'nın terpenoid ekstraktının anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibe edici özellikleri üzerine araştırma çalışması . J. Pharmacogn. Phytother. 2013; 5 : 34–37. [ Google Scholar ]
     53. Arslan R., Bektaş N., Bor Z., Şener E. Karragenan kaynaklı kuyruk trombozu modelinde Crataegus monogyna ve Crataegus davisii'nin antitrombotik etkilerinin değerlendirilmesi . Ecz. Biol. 2015; 53 : 275–279. doi: 10.3109 / 13880209.2014.914957. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     54. Zhang DL, Zhang YT, Yin JJ, Zhao BL Crataegus flavonoidlerinin oral uygulaması gerbillerde iskemi / reperfüzyon beyin hasarına karşı koruma sağlar. J. Neurochem. 2004; 90 : 211–219. doi: 10.1111 / j.1471-4159.2004.02480.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     55. Elango C., Devaraj SN Hawthorn ekstresinin deneysel bir inme modelinde immünomodülatör etkisi. J. Neuroinflamm. 2010; 7 : 97. doi: 10.1186 / 1742-2094-7-97. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]
     56. Elango C., Jayachandaran KS, Niranjali Devaraj S. Alıç özütü, orta serebral arter tıkanıklığını takiben sıçan beynindeki oksidatif stresi azaltarak enfarktüs hacmini azaltır ve nörolojik skoru iyileştirir. Int. J. Dev. Neurosci. 2009; 27 : 799–803. doi: 10.1016 / j.ijdevneu.2009.08.008. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     57. Can OD, Özkay UD, Öztürk N., Öztürk Y. Alıç tohumu ve küspe ekstrelerinin merkezi sinir sistemine etkileri. Ecz. Biol. 2010; 48 : 924–931. doi: 10.3109 / 13880200903305500. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     58. Belkhir M., Rebai O., Dhaouadi K., Congiu F., Tuberoso Cl, Amri M., Tunus yaban Fattouch S. karşılaştırmalı analizi Crataegus azarolus (sarı azarole) ve Crataegus monogyna (kırmızı azarole) yaprak, meyve, ve geleneksel olarak türetilmiş şurup: Sulu aseton özlerinin fenolik profilleri ve antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri. J. Agric. Food Chem. 2013; 61 : 9594–9601. doi: 10.1021 / jf405285m. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     59. Rogers KL, Grice ID, Griffiths LR Baş ağrısı tedavisi olarak geleneksel olarak kullanılan Avustralya bitkilerinin ekstraktları ile trombosit agregasyonu ve 5-HT salımının inhibisyonu. Avro. J. Pharm. Sci. 2000; 9 : 355–363. doi: 10.1016 / S0928-0987 (99) 00074-3. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     60. João CM, Barreira JCM, Rodrigues S., Carvalho AM, Ferreira ICFR Topikal uygulama için Crataegus monogyna ekstraktları ile suda çözünür jellerin geliştirilmesi: Nihai formülasyonların antioksidan aktivitesinin değerlendirilmesi. Ind. Crop Prod. 2013; 42 : 175–180. [ Google Scholar ]
     61. Zahra A., Gholamreza N., Farokhi F., Shalizar Jalali A. Crataegus monogyna meyve sulu ekstresi ile siklosporin kaynaklı sperm bozukluğu ve embriyotoksisitenin zayıflatılması . Cell J. 2013; 15 : 198–205. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     62. Shalizar Jalali A., Hasanzadeh S. Crataegus monogyna meyve sulu ekstresi, erkek sıçanlarda doksorubisin kaynaklı üreme toksisitesine karşı koruyucu bir ajan olarak. Avicenna J. Phytomed. 2013; 3 : 159–170. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     63. Hosseinimehr SJ, Azadbakht M., Abadi AJ Fare kemik iliği hücrelerinde siklofosfamidin neden olduğu genotoksisiteye karşı alıç ekstresinin koruyucu etkisi. Environ. Toxicol. Pharmacol. 2008; 25 : 51–56. doi: 10.1016 / j.etap.2007.08.006. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     64. Hosseinimehr SJ, Azadbakht M., Tanha M., Mahmodzadeh A., Mohammadifar S. Alıç ekstresinin, insan lenfositlerinde metil metansülfonatın neden olduğu genotoksisiteye karşı koruyucu etkisi. Toxicol. Ind. Health. 2011; 27 : 363–369. doi: 10.1177 / 0748233710387010. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     65. Hosseinimehr SJ, Mahmoudzadeh A., Azadbakht M., Akhlaghpoor S. Hawthorn'un insan kanı lenfositlerinde gama ışımasının neden olduğu genotoksisiteye karşı radyoprotektif etkileri. Radiat. Environ. Biophys. 2009; 48 : 95–98. doi: 10.1007 / s00411-008-0190-z. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     66. Schlegelmilch R., Heywood R. Toxicity of Crataegus (alıç) ekstresi (WS 1442) Int. J. Toxicol. 1994; 13 : 103–111. doi: 10.3109 / 10915819409140991. [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     67. Daniele C., Mazzanti G., Pittler MH, Ernst E. Crataegus spp.'nin advers olay profili : Sistematik bir inceleme. Drug Saf. 2006; 29 : 523–535. doi: 10.2165 / 00002018-200629060-00005. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     68. Annon J., Cupp MJ Hawthorn in Toksikoloji ve Bitkisel Ürünlerin Klinik Farmakolojisi. Humana Press; Totowa, New Jersey, ABD: 2000. s. 253–258. [ Google Scholar ]
     69. Holubarsch CJ, Colucci WS, Meinertz T., Gaus W., Tendera M. Sağkalım ve prognoz: Konjestif kalp yetmezliğinde (SPICE) Crataegus ekstresi WS 1442'nin araştırılması, çalışma tasarımı ve çalışma protokolü. Avro. J. Kalp Yetmezliği. 2000; 2 : 431–437. doi: 10.1016 / S1388-9842 (00) 00109-4. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     70. Holubarsch CJ, Colucci WS, Meinertz T., Gaus W., Tendera M. Kalp yetmezliği olan hastalarda Crataegus ekstresi WS 1442'nin etkinliği ve güvenliği: SPICE denemesi. Avro. J. Kalp Yetmezliği. 2008; 10 : 1255–1263. doi: 10.1016 / j.ejheart.2008.10.004. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     71. Zapfe G. Konjestif kalp yetmezliğinde crataegus ekstresi WS 1442'nin klinik etkinliği NYHA sınıf II. Bitkisel Tıp. 2001; 8 : 262–266. doi: 10.1078 / 0944-7113-00041. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     72. DEGENRING FH Suter A., Weber M., Saller R. Çift kör, plasebo taze Crataegus meyveleri bir standart ekstresinin (Crataegisan klinik deneme randomize kontrollü ® konjestif kalp yetmezliği NYHA II olan hastaların tedavisinde). Bitkisel Tıp. 2003; 10 : 363–369. doi: 10.1078 / 0944-7113-00312. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     73. Zick SM, Vautaw BM, Gillespie B., Aaronson KD Hawthorn Ekstresi Randomize Kör Kronik Kalp Yetmezliği (HERB CHF) denemesi. Avro. J. Kalp Yetmezliği. 2009; 11 : 990–999. doi: 10.1093 / eurjhf / hfp116. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]
     74. Fong HH, Bauman JL Hawthorn. J. Cardiovasc. Nurs. 2002; 16 : 1–8. doi: 10.1097 / 00005082-200207000-00002. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     75. Kronik kalp yetmezliğinin tedavisi için Pittler M., Guo R., Ernst E. Hawthorn özütü. Cochrane Libr. 2008; 1 : CD005312. doi: 10.1002 / 14651858.CD005312.pub2. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]
     Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

     Yorum yap


     • #6
      ALIÇ İle Damar Tıkanıklıkları

      Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

      Yorum yap


      • #7
       ALIÇ İle Damar Tıkanıklıkları Kalp Krizi Ve Kalp Zafiyeti

       Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

       Yorum yap


       • #8
        ALIÇ İle Damar Tıkanıklıkları

        Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

        Yorum yap


        • #9
         ALIÇ İle Damar Tıkanıklıkları Kalp Krizi Ve Kalp Zafiyeti

         Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

         Yorum yap


         • #10
          ALIÇ İle Damar Tıkanıklıkları Kalp Krizi Ve Kalp Zafiyeti

          Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

          Yorum yap


          • #11
           ALIÇ İle Kalp Rahatsızlıkları

           Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

           Yorum yap


           • #12
            ALIÇ İle Damar Açılması

            Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

            Yorum yap


            • #13
             ALIÇ İle Damar Tıkanıkları

             Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

             Yorum yap


             • #14
              Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

              Yorum yap


              • #15
               ALIÇ İle Kalp Damar Hastalıkları

               Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

               Yorum yap

               Hazırlanıyor...
               X