Duyuru

Collapse

Devamını görüntüle
See less

ALOE VERA, Bağışıklık Sistemi,immünitet, Bağırsak Florası

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • ALOE VERA, Bağışıklık Sistemi,immünitet, Bağırsak Florası
  Aloe vera Aloe vera, Aloe, Aloe vera

  Çok Yıllık | -0,3m | 1-4 Aylar | Ca, Ho, Na | Öz Suyu | Hafif Zehirli

  Aloe vera, Aloe, Aloe vera
  Sabır Syn: Aloe barbadensis L. MILL.
  Sabur “ officinalis FORSK.
  Alo
  Sarısabır
  Ödağacı
  Sarı sabır
  Öd çiçeği

  Familyası: Sarısabırgillerden, Affodillgewächse, Asphodelaceae

  Drugları: Aloe vera (Sabır ekstresi); Aloes extractum
  Aloe vera (Sabır tentürü); Aloe
  Aloe vera (Sabır) yapraklarının iç kısmındaki özsuyu çeşitli şekillerde işlenerek çay, tentür, natürel ilaç ve sabır suyu elde edilir.

  Giriş: Sabırgillerin takiben 350 alttürü mevcuttur ve bunlardan en çok iki tür kullanılır ve bunlar; Sarısabır; Aloe vera (A. Barbadensis) ve Kap-Sabırı; Aloe ferox (Aloe capensis) diye anılır. Türkçe de sadece Aloe vera (Sarısabır) diye anılan bu bitki genellikle sarı çiçek açtığından bu adla anılır. Eskiden Aloe bardensis diye anılmasının sebebi Barbados adasında ihracının yapılmasından dolayıdır. Bitkinin ismi Arapça Alloek den gelir ve parlak acı demektir, vera wahre´de yani hakikiden ferox ise yabani anlamına gelir. Sabıkın asıl vatanı Sudan, Somali, Sokotra adası ve Arap yarımadası olup zamanla tropik ve subtropik iklimin hâkim olduğu her yere yayılmıştır. Günümüzde özelikle ABD’nin Güney Eyaletlerinde kozmetik maddelerin ve ilaç yapımında kullanılmak için özel olarak yetiştirilmektedir. Tarihte ilk defa Mısırlılar tarafından güzellik banyosu ve cilt bakımı için M.Ö. 4000 yıllarında kullanılmaya başlanmış. (Mısırlılar medeniyeti Sümerlerden, yani Türklerden almıştır. Bütün medeniyetlerin kaynağı Sümerler yani Türkler dayanır.) Peygamber Efendimiz tarafından Sabır suyu göz ağrılarına karşı kullanılmasını tavsiye etmiştir.

  Botanik: Aloe veranın (Sabıkın) gövdesi ya yoktur veya 10-30cm olabilir, şayet alt yaprakları kesilirse zamanla gövde ortaya çıkar. Bitkinin ortasından çıkan çiçek sapı 50-100cm boyunu bulur ve bununda 15-35cm’ine salkım şeklinde oldukça çok çiçek dizilmiştir. Çiçekleri silindir şeklinde 2,5-3,5cm uzunluğunda sapı ise 3-4,5cm olup, çiçeklerin içinde esmerimsi sarı döllenme tozlukları bulunur. Yaprakları 40-60cm uzunluğunda 6-10cm eninde uca doğru sivrice, kenarlarında, seyrek şekilde dizilmiş dikenleri vardır ve grimsi yeşil veya mavimsi yeşil yap-rakların üzerinde yer yer beyazımsı benekler bulunur.

  Yetiştirilmesi: Türkiye’nin Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde rahatlık-la dışarıda yetişebilir. Almanya’da yazın bahçelerde kışın seracıklarda veya güneş gören pencere önünde yetiştirilmektedir. Bitki hem tohumları ile hem de köklerinin çevresine saldığı sürgünlerle çoğalır ve yayılır. Sabıkın kullanılış maksadına göre çeşitli şekillerde işlenir.

  Hasat zamanı:
  1) Aloe vera (Sabır) tozu; Mart-Nisan veya Ağustos-Ekim aylarında kesilen yapraklarının en az iki yıllık olması gerekir ve kesik kısımları aşağı gelecek şekilde dizilir ve de akan sıvılar oluk şekildeki keçi veya at derisinden bakır kazanlara akar. Bakır kazanların altı yakılır ve sıvı kaynatılır ve de kristaller elde edilir. Günümüzde Sarısabırdan elde edilen kristale Kuraca Aloe ( Curaca Aloe veya Aloe lucide ve yahut ta blanke Aloe denir) çünkü cam gibi içi gözükür ve genellikte esmerimsi siyah renklidir. Kap-Sabırının özsuyu kurutulunca donuk, içi gözükmeyen kristal elde edilir ve buna Karaciğer Aloe (Aloe hepatica) denir. Kristaller öğütülerek toz haline getirilir ve sabır tozu kabızlığa karşı kullanılır.
  2) Aloe vera (Sabır) şurubu; Sabır özsuyu çıkarıldıktan sonra bozul-maması için C ve E Vitaminleri ve sorbit katılır ve böylece bozulması önlenir. Sabır özsuyunun birleşimindeki 1,8-Dihidroksiantrasen türevleri özel bir metotla ayrılarak ayrıca ilaç yapımında kullanılır ve geri kalan kısım özel işlemler sonucunda şurup gibi içilecek halle getirilir ve bu sabır özsuyu veya sabır şurubu birçok hastalığa karşı ve immun sistemini kuvvetlendirici olarak içilir.
  3) Cilt bakımı için haricen kullanmak maksadı ile jeli elde edilir ve bu jel, krem, merhem veya losyon yapımında kullanılır.

  Birleşimi: Sabır yapraklarının özsuyundaki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz; Sabık’ın birleşiminde 260 madde bugüne kadar keşfedilmiştir ve bunlar;
  a) 1-8-Dihidroksiantrasen türevleri %25-40 arasında olup en önemlileri; 1-) Barbaloinler (10-Glukosylantronlar) % 23-35 orandadır ve bunlara Aloin A ve B´de denir. 2-) %3-7 oranında 7-Hidroksialoin Ave B (izobarbaloin Ave B) ile 8-0-Metil-7-hidroksi-Aloin A ve B, Emodin, aloetikasit, barbaloin, monosulfonikasit, antranol, restannol3-) 1,8-Dihidroksiantrakinonlar % 0,05-0,5 arasında olup en önemlileri; Aloeemodin ve Chrysophanol’dur.
  b) Aloe-Reçinesi (=Chromon-C-glukozitler) %20-30 arasında olup en önemlileri; Aloeresin B,C, A ve D (Aloesin A,B,C ve D diye de anılırlar)
  c) Aminoasitler; Lysin, histidin, prolin, hidroksiprolin, cistin, theronin, glutaminasit, salm, asparagin, aspartinasit, glutaminasit, arginin, gistin, valin, leusin, izoleusin, serin, tyrosin, alanin, glyserin.
  d) Mukomono- ve mukopolisakkaridler; Acemannan, uronasit, galakturanasit, glukoronasit, manuronasit, pentosan, ramnoz, glukoz, selluloz, manoz, arabinoz, galaktoz, ksyloz, aldentoz
  e) Enzimler; Oksidaz, amailaz, bradkynaz, sellulaz, katalaz, lipaz, kreatin, fosfokinaz (phosphokinasz), proteaz, pentosan, alimaz, transaminaz, fosfataz (phosphataz)
  f) Mineraller; Alüminyum, kalsiyum, kükürt, klor, demir, bakır, sodyum, mangan, potasyum, magnezyum, çinko, krom
  g) Vitaminler; B1, B2, B3, B6, B12, E, C-Vitaminleri, Provitamin A (betakaroten), folikasit
  h) Yağ asitleri; Kolesterol, Kampesterol, beta-Sitosterol, Lupeol
  i) Ayrıca Ligninler, saponinler, salisilik asit ve eterik yağlar içerir.

  Araştırmalar:
  1) Kaliforniya Linus Pauling Enstitüsü 1985´de Aloe vera (sabır) özsuyu ile hastalar üzerinde yaptığı tedavi denemesinde sabır şuru-bunun (özsuyu) bağırsak mantarlarını zararsız hale getirdiği ve böy-lece mantarların sebep olduğu ekzema ve nörodermatoz gibi deri hastalıklarının iyileştirdiği tespit edilmiştir (Nhp7.98.1105)
  2) Mısır’da 1973 yılında akneli hastalar tedavi denemsi yapılmış ve dahilen sabır şurubu haricen Aloe vera (sabır) jeli kullananların akneden kurtulduğu görülmüştür. Mısırlılar tarafından yine bacak ülserine karşı tedavi denemsi hem haricen hem dahilen yapılmış ve yaralar iyileşmiştir (Nhp7.89.1106)
  3) Alman Farmakoloji endüstri birliği (Budesverband der Pharmazen-tische Industire = BPI) ve Alman ilaç üreticiler birliği (Bundesverband der Arzneimittelhersteller=BAH) tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinde binlerce hasta üzerinde bir düzine klinik araştırma yapmışlardır. Bu araştırmalarda sinameki ve Aloe vera (sabır) özsuyunun (sabır şurubu) bağırsak kanserine sebep olmadığı, aksine bağırsak kanserine yanlış beslenme (Et, Peynir, Alkol, Kahve, Siyah çay) ve Kronik kabızlığın neden olduğu tespit edilmiştir. (HV.3.97.60)
  4) Bangkok Üniversitesi tarafından yaşları 35-60 arasındaki şeker hastaları üzerinde Aloe vera (sabır) şurubu ile deneyler yapılmış ve hastaların iyi olduğu tespit edilmiştir (ZP.5.97.282)
  5) Fukuyama Üniversitesi (Hiroshima) tarafından yapılan bir araş-tırmada Aloe vera (sabır) şurubu, sabır ekstresi ve sabır jelinin hücre gelişmesini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. (ZP.3.97.172)
  Tesir şekli: İltihapları önleyici, bakteri, virüs ve mantarları zararsız hale getirir, müshil yapıcı, mideyi kuvvetlendirir, karaciğeri kuvvetlendirici ve yaraları iyileştirici özeliklere sahiptir.

  Kullanılması:
  a) Aloe vera (Sabır) şurubu; Üniversite araştırmalarına göre Sabır özsuyu çıkarıldıktan sonra C, E Vitamini ve Sorbit katılır bozulması böylece önlenir; Sabır özsuyundaki 1,8-Dihidroksiantrasen türevleri özel bir metotla ayrılarak sabır şurubu (sabır özsuyu) içilebilir hale gelir. Sabır şurubu çok yeni olarak keşfedilmiş olup başta; Bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt bakımı için kullanılır.
  Aloe vera (Sabır) jeli; Krem, merhem veya losyon yapımında hem dahilen hem de haricen cilt bakımı, güneşe karşı korunma, güneş yanığı, akne, yanıklar ve tıraştan sonra yüz bakımı için kullanılır.
  b) Komisyon E’nin 21.07.1993 tarih ve 133 Nolu Monografi bildirisine göre; Sabır tozu, ekstresi ve hapı kabızlığa karşı kullanılır.
  c) Halk arasında; İltihaplı ve ağrılı göz rahatsızlıklarında taze sabır yaprağı kesilir. 1-2damla göze sürülür. Ayrıca mide rahatsızlıkları, safra yetmezliği, sarılık, şeker hastalığı, adet rahatsızlıkları ve bağırsak solucanlarına karşı kullanılır.
  d) Homeopati’de; Dizanteri (Kanlı ishal), basur, makatın dışarı çıkması, baş ağrısı, başa kan hücumu, deri hastalıkları, makat kaslarının tutmaması, bel ağrısı gibi rahatsızlıklara karşı kullanılır.

  Açıklama: Nasıl ki bir askeri birlikte hava, kara, deniz, lojistik ve özel vurucu timlerden oluşursa insanın immun sistemi de T-Hücreleri, B-Hücreleri, makrofaj, lenfositler ve granülozitler gibi çeşitli savunma güçleri ve bunların ürettiği ve kullandığı özel silahlardan (antikor) oluşur. Bu sistemi oluşturan unsurların farklı vitamin, mineral, enzim ve Ami-noasitler ihtiyaçları vardır. Aloe vera dahili olarak kullanıldığı gibi harici olarak da cilt ve saç bakımı için kullanılır.

  Çay Harmanları:

  Dr.E.Scheider’ya göre adet yetersizliğine karşı çay;
  >5 gr Sabır tozu
  >5 gr Arnika çiçeği
  >10 gr Andız kökü
  >20 gr Sefa çiçeği
  >30 gr Sedef otu
  >30 gr Civanperçemi otu Flam-Kroeber ve Seel’e göre adet söktürücü çay;
  >10 gr Sabır tozu
  >40 gr Sedef otu
  >50 gr Biberiye yaprağı

  Dr.E.Scherider’a göre iştah çayı;
  >2 gr Sabır tozu
  >4 gr Şerbetçi otu kozalağı
  >14 gr Süt şekeri

  Homeopati’de: Şayet evinizde Aloe vera (sabır) var ise yaprakları baştan uca kadar kenarlardan kesilir içindeki jel gibi olan bitki özsuyu bir kazanda veya tavada hafif kaynatılır ve bundan 50gr ezildikten sonra bir şişeye konarak üzerine % 70’lik 500 ml Alkol ilave edilir. Şayet Sabır bitki olarak evde yok ise eczaneden sabır tozu alınarak aynı işlem yapılır. Takriben 4-6hafta sonra süzülerek Homeopati’de <<Aloe>> adı ile anılan tentür elde edilir, Aloe tentüründen günde 3-4defa 10-15damla 4-8 hafta süreyle alınır.

  Ekstraksı: Ekstresi Aloe vera (Sabır) özsuyu çıkarıldıktan sonra sıcak su ile ekstresi yapılır ve ekstresi de aynı tentürü gibi kullanılır.

  Hastalığın belirtileri (semptom):
  1) Karına kan hücumu, makat veya mesanede ağırlık ve basınç hissi
  2) Makatı kapayan kaslarda (sfinkter) kontrolü kaybetme ve bu yüzden idrarını yaparken veya yellenirken dışkı (gaita) kaçırma korkusu ki bu genellikle olur. Yani kişi bazen istemeden altına büyük abdestini yapabilir.
  3) El ve ayaklar sürekli soğuk, baş ve yüz sıcak olur
  4) Herhangi bir konuyu düşünemez, bunalır, sıkılır ve yorulur
  5) Özellikle de burunda aşırı derecede kızarıklık olursa
  6) Baş ağrısı; sanki alında bir yük varmış gibi
  7) Sıcakta ağrılar artar, soğukta iyileşir
  8) Sabahları yürümek ve kalkmakla ağrılar artar
  9) Makat kaşıntısı, yanması
  10) Makatta üzüm gibi basur oluşur ve bu kanlı-yakıcıdır.

  GÖKÇEK Aloeverajel
  Gökçek Aloeverajel bağırsaklardaki mantarlara dünyada en etkili üründür. Gökçek Tonik mantara karşı etkili fakat bazı mantar türlerinde problem yaşıyoruz bu nedenle arayışlara girdim ve aloe vera jeli üretim. Tonik mide deki bakteriyi problemsiz yok ederken bazen çok nadir bağırsak mantarlarının bazı alt türlerinde yetersiz kalıyor. Bu belki 100 kişide 5 kişidir, fakat çözülmesi gereken bir problemdir diye yıllarca düşündüm ve üretmek şimdi nasip oldu. Aslında bu reçete bende tam 19 yıldır var, fakat tam istediğim gibi mükemmel olmadığının dan arayış içinde idim ve sonunda çok şükür başardım. Eskiden Sovyetlerde ki hasta olan özelikle de kanser hastası bütün parti yöneticileri ve üst bürokratlar ve yakınlarını Fahrettin Amca tedavi etmiş. Fahrettin Amca Çeçen savaşında bütün mal varlığını kaybetmiş ve can güvenliği de olmayınca Türkiye'ye kaçmış ondan da esinlenerek GÖKÇEK ALOEVERAJELİ ürettim.

  Bundan tam 19 yıl önce Almanya'nın Frankfurt şehrine konferans vermek için gelen Ahmet ER (Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun eğitimci kadrosundan başkan yardımcısı) ile tanıştım. Ahmet ER ne işle meşgulsünüz diye sorunca şifalı bitkilerle ilgili araştırmalarım yapıyorum kitap yazıyorum deyince çok heycanlandı ve hemen seninle özel görüşmem gerek dedi. Ahmet bey rüyasında peygamberimizi gördüğünü ve peygamberimizin ona aloverayı göstererek ''Ahmet bu bitkide çok şifa var bu bitkiyi insanlara tanıtın ve yayın'' demiş. Ahmet bey rüya üzerine düşünmüş ve anlamını çözememiş. Benim ile tanışınca demek bu rüya senin içinmiş İbrahim bey dedi. Ahmet bey büyük bir sorumluluktan ve ağır bir yük taşıma duygusundan kurtulmuş ve rahatlamıştı. Bana ''Ben bu rüyanın ne anlama geldiğini anlamamış ve bunu düşünüp duruyordum ve bu vebalden kutulamazsam ne olacak diye uyuyamamıştım. Allah’ıma şükürler olsun ki karşıma sen çıktın. İbrahim bey iyi ki geldiniz beni çok büyük ve ağır bir mesuliyetten kurtardınız’’ dedi.

  Ben o zamanlar Aloe Vera ürünleri satan bir firmanın distribütörlüğünü yaptım. Bu ürünleri kullananlar önce çok seviniyorlar, fakat sonra rahatsızlık yeniden nüksetti diyorlardı. Bu beni o zaman çok üzdü. İnsan kazanmak para kazanmaktan önemli diyerek çok çok iyi para kazanmama rağmen distribütörlüğü bıraktım ve bundan sonra iksir, tonik, tentür, diyet ve çayları üretmeye başladım. O günden bugüne kadar aloe vera neden klinik araştırmalarda çok çok etkili oluyor da ürünleri kullanınca aynı etkiyi yapmıyor diye düşündüm. Lahanayı haşladığınızda nasıl ki birleşimindeki etkin maddeler yok oluyorsa, aloe vera hazırladığınızda da en etkili maddeler yok oluyor. Bu nedenle etkisi azalıyor. Ben hem Berezilyalılar'dan, hem de Fahrettin hocadan aldığım reçetelere klinik araştırmalarla elde edilen bilgileri de ekleyerek mükemmel ve yepyeni bir ürün üretim. Allah’ıma hamdolsun. Tonik midedeki bakteriye karşı çok çok etkili, yani gastrit, ülser, kolit, enterit ve alerji de tonik vazgeçilmez. Gökçek Aloevrajel çok amansız bağırsak mantarları, deri hastalıklarından: akne, egzama, atopik egzama ve diabete (şeker hastalığı) karşı ve de hücre yenileyici özlikleri ile mükemmel bir üründür. Klinik araştırmalarda zaten bunu ispatlanmıştır.

  Aloeverajel aloe vera, bal ve 19 çeşit bitkiden oluşan özel bir karışım. Bu güne kadar bağırsaklarında mantar olanların asla tatlı yememeleri ve hatta tatlı meyve bile yememelerini söyledim. Fakat ben kendim içinde bal olan bir şurup üretim. Bu çelişki değil mi diye soranlar oluyor.Evet çelişki gibi gözüküyor doğru. Bağırsak mantarları glikoz yani şekerle beslenir ve şekerin her türü mantarın hızla yayılmasına sebep olur.Peki ben yıllarca tatlı yemeyin derken neden mantara karşı bir şurup üretim. Evet çok ilginç bir buluş yaptım. Burada mantarı fare olarak düşünün balı peynir ve 19 şifalı bitkiyi de fare kapanı olarak düşünün.Evet aynı teknikle mantarı balla beslenmek isterken diğer şifalı bitkiler mantarları yok ediyor. Yani mantara karşı bir tuzak kurdum ve çok şükür çok çok etkili olduğunu gördüm. Aloe vera ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış ve zaten etkisi belgelenmiştir. Bizim burada farkımız kimyasal ilaç kullanmadan doğal bazı yöntemlerle bu GÖKÇEK Aloeverajelini üretmiş olmamızdır.

  Bağırsaklara mantar yerleşmişse, mantarlar tedavi edilmeden tedavi olmak mümkün değildir. Çünkü mantarların üretmiş olduğu toksik maddeleri karaciğer arıtamazsa diğer organlara depolar. Hangi organa veya dokuya toksik madde depolanırsa orda problem çıkar. Günümüzde bakterilerin teşhisi kan, idrar ve gaita tahillerinden hemen yapılabilir, fakat mantarların teşhisi hemen hemen imkansızdır ve ancak belirtilerinden ve dilden anlaşılabilir. Antibiyotikler ve yanlış beslenme (tatlı, peynir türleri, siyah çay, kola vs) mantarları çoğaltır ve daha da kötüleşirsiniz. Tonik mide de gastrit ve ülsere sebep olan haliko bakter pylori ye karşı çok çok etkili iken Gökçek Aloe Vera Jel genelikle bağırsak mantarlarına karşı daha etkilidir. Bu nedenle bağırsakların da mantar olanların ilk 6 hafta dan sonra Tonik yerine Aloe Vera Jeli kullanmaları daha uygun olur.

  Yan tesirleri: Uzun süre Aloe vera (sabır) tozu veya sade olarak taze yaprakları kullanılırsa kandaki potasyum azalır, idrar kırmızılaşır, idrara kan karışır ve albümin (idrarda protein) ortaya çıkar. Sabır şurubu veya ekstresi içince bu yan etkiler olmaz. Bazı firmalar kaliteye dikkat etmemektedir bu nedenle bağımsız Enstitüler tarafından kalite beyan-namesi alınan ürünler tercih edilmelidir. Aloe vera hakkında sorulan binlerce soruya cevap vermek içi yoğun bir araştırma yaptım. Aloe vera üreten binlerce firma mevcuttur. Fakat bu firmaların üretiği aloe vera jeller ekstraksiyon dan geçtiğinden etkisi çok çok az. Bu nedenle ben kendim 19 yıllık bir çalışma sonucu aloe vera jeli geliştirdim.

  Kap Sabırı, Kap-Aloe, Aloe ferox (Syn: Aloe capensis)
  Kap sabırı 3-5m boyunda bir ağaç şeklinde olup yaprakları gövdenin üst kısımlarında bulunur ve çiçekleri en üst noktadan çıkan bir sapın üzerinde durur. Çiçek önce 3-5cola sonra yine 3-5cola ayrılır ve toplam 10-25çiçek demeti bulunur. Çiçekleri genellikle kırmızı renkli ve silindir şeklinde topluca bir aradadır. Birleşiminde %15-20 Aloin A ve B, %6-10 Aloinosit A ve B (sadece kap sabırında vardır), 5-Hidroksialoin A ve B ve %20 civarında Aloeresin A ve %15 Aloeresin B (Aloe reçinesi) içerir. Kullanılış şekil ve maksatları aynıdır.

  Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

 • #2
  Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

  Yorum yap


  • #3
   Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

   Yorum yap


   • #4
    Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

    Yorum yap


    • #5
     Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

     Yorum yap


     • #6
      Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

      Yorum yap


      • #7
       Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

       Yorum yap


       • #8
        Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

        Yorum yap


        • #9
         Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

         Yorum yap


         • #10
          Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

          Yorum yap


          • #11
           Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

           Yorum yap


           • #12
            Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

            Yorum yap


            • #13
             Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

             Yorum yap


             • #14
              Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

              Yorum yap


              • #15
               Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

               Yorum yap

               Hazırlanıyor...
               X