Duyuru

Collapse

Devamını görüntüle
See less

Aslan Yelesi Mantarı, Hericium Mantarı, Hericium erinaceus

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Aslan Yelesi Mantarı, Hericium Mantarı, Hericium erinaceus

  ASLAN YELESİ

  Lions Mane (Aslan Yelesi) Mantarı Nedir?
  Aslan yelesi, (Hericium erinaceus) tıbbi bir mantar türüdür. Adını, aslan yelesini andıran uzun geçişli filizlerinden dolayı almıştır. Efsaneye göre, aslan yelesi mantarını tüketenler, çelik gibi sinirler ve aslan gibi hafızaya sahip olacaktır.

  Lions Mane Mantarı Faydaları;
  Son zamanlarda yapılan çalışmalar, Lions mane mantarının sıcak su ekstrelerinin hafıza ve konsantrasyonu güçlendirdiğini ve bilişsel becerileri canlandırdığını göstermiştir. Çalışmalardan bir tanesi, aslan yelesinin sıcak su/alkol ekstresi, Sinir Büyüme Faktörünün (NGF) sentezini uyarabilir ve miyelinasyonun sürecini destekleyebilir ve geliştirir olduğunu göstermiştir. Son 15 yılda, Lions Mane Mantarı ile ilgili tanınmış bir otorite haline gelen Japonyadaki Shizoka Universitynden Hirokazu Kawagishi ,mantarın Sinir Büyüme Faktörü (NGF) sentezini uyarma konusunda dikkat çekici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur NGF'nin yokluğu, Alzheimer hastalığının esas sebeplerinden biri olarak bilinmektedir. NGF, Rita Levi-Montalcini tarafından bulunan ve Stanley Cohen tarafından izole edilen bir protein moleküldür ve bu iki bilim adamı buluşları yüzünden 1986 Nobel Tıp ödülünü kazanmışlardır. Ne yazık ki, bu protein, beyin-kan bariyerini aşamaz. O yüzden demans tedavisinde vücuda NGF enjeksiyonu bir işe yaramayacaktır. İşte burada, Lions Mane işi devralır! Düşük molekül ağırlığı yüzünden, bu mantardaki sinir yenileştirici bileşenler, beyin-kan bariyerini aşabilirler. Bu durum onların beynin kendisindeki sinir hücrelerini uyarabilmesi ve onararabilmesine izin vererek, bilişsel fonksiyonu yükseltir.1991 yılında, aslan yelesindeki bileşenlerden birinin hericenones adı verilen yeni bir sınıfı Japonyadaki Shizuoka University'de görev yapan Dr. Hirozaku Kawagishi tarafından keşfedilmiştir. Hericenones, daha fazla NGF üretmesini sağlamaktadır. Hatta, aslan yelesinin miselleri içerisinde, erinacines denen daha güçlü ve etkili bir grup madde de bulunmuştur. Beyin-kan bariyerini aşabilecek kadar küçük olan eriacines, beynin içinde çalışarak NGF üretimini geliştirir, bu da daha fazla nöron yapımı ile sonuçlanır. Bu sürecin sonuçları Alzheimer, hatta Parkinson hastalıklarının semptomlarını hafifletmektedir.

  Dr. Kawagishinin hericenones üzerindeki devamlılık taşıyan çalışmaları, onu Alzheimer hastalığının neden olduğu hasarların mekanizmaları ile ilgili daha derin araştırmalar yapmaya zorlamıştır. Hastalık ilerledikçe, amiloid beta peptid denen bir molekül içeren plak formasyonunun sebep olduğu nöron yıkımı devreye girmektedir. Bu plaklar, beyindeki nöronlara toksik etki yapmaktadır. Dr. Kawagishi, aslan yelesindeki bir ajanın plaklardaki toksisiteyi baskıladığını keşfeder. Bu ajanın fosfolipid olduğunu ve kültür içindeyken, beyin hücrelerinde koruyucu bir etki oluşturduğunu, amiloid peptidlerin hasarını yok ettiğini sergilemiştir. Bu ajanın adı Amylobandır. (Japonya Patent 394,3399)

  Phytotherapy Research'da yayınlanan bir çalışmada, Japonya'daki Mushroom Laboratory deki araştırmacılar, Lions Mane Mantarını insanlar üzerinde test etmişlerdir. Aslan yelesi, hiç bir yan etki olmadan büyük ölçüde kavrama becerisini ve hafızayı geliştirmiş ve plasebodan daha iyi bir iş çıkarmıştır. Duyusal nöropati, AİDS hastalarının yaklaşık %35 kadarını etkiler. New York'daki University of Rochester'dan Dr. Giovanni Schifitto, 200 etkilenmiş hasta üzerinde HIV bağlantılı distal duyusal polinöropati için insan NGF'sinin güvenli ve etkinliği üzerinde çalışmıştır. Hastaların semptomları, NGF'nin verilmesi ile birlikte büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. NGF takviyesi terapisi ihtiyacında olan hastaların artması ile birlikte, bu yıkıcı hastalıkların semptomlarını yavaşlatmak ve yok etmek için aslan yelesine gerçek terapi gözüyle bakılmasına yol açmaktadır. Araştırmacılara göre bu mantar, sağlıklı nörolojik fonksiyona ulaşmak için güvenli bir yoldur.Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

  Hericium Mantarı yenilebilir ve tıbbi mantardır. Yüksek protein, düşük yağ ve yüksek besin değeri bakımında önemlidir. Beijing Instute of Foodeun yaptığı araştırmaya göre her 100 g mantar 26,3 g protein, 4,2 g yağ, 44,9 g karbonhidrat, 6,4 ham selüloz, 10,2 g su, 856 mg fosfor, 18 mg demir, 2mg kalsiyum, 0,69 mg B1 vitamini, 1.89 g B2 vitamini, 0.01 mg karoten ve 323 kkal enerji içermektedir., yüksek düzeylerde D-glukan ve ergosterol da içerir. Hericium erinaceus, nöron (sinir hücresi) onarımını, yenilenmesini ve miyelinasyonu sağlayan Sinir Büyüme Faktörü sentezini güçlü bir şekilde uyaran hericenon ve erinacin içerir. Hericium erinaceus, Sinir Büyüme Faktörünün sentezini arttırdığı için MS, demans ve Alzheimer tedavisinde besin desteği olarak kullanılmaktadır. Hericium erinaceusun tıbbi açıdan da çok önemlidir. Eski Çinde tonik olarak kullanılmıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalarla çok sayıda tıbbi bileşikler tespit edilmiştir. Klinik deneylerde, miselinin gastrit ülseri, duodenal ülseri ve sindirim kanal tümörü üzerinde iyileştirici etkisi olduğu belirlenmiştir. bu nedenlerle gelecek için umut vadeden türdür.Tıbbî yönüyle dikkati çeken ve halk arasında aslan yelesi, Dede sakalı olarak adlandırılan diğer bir mantar türü Hericium erinaceustur. Bu mantarın, sindirim kanalında meydana gelen ülser, iltihap ve tümörler üzerinde tedavi edici rol oynadığı çeşitli çalışmalarla ispatlanmıştır. Kanserden kurtulup bu mantarı yiyen hastaların hayat sürelerinin beklenenden fazla olduğu söylenmektedir.

  Neden Hericium Mantarı Tüketilmelidir? Anti-Kanser Etkileri; Özefageal ve gastrik kanserlerde tedaviye yardımcıdır, kanser hastalarının yaşam süresini uzatabilir.

  Sindirim Sistemine Etkileri; Uygun sindirimi destekler; gastrik ve düodenal ülserlere ve gastrite karşı etkilidir.

  Bağışıklık Sistemine Etkileri; Gastrointestinal sistemi çevresel toksinlere, inflamasyona ve tümör oluşumuna karşı korur. Bir protokolün parçası olarak kullanılan bir ekstresi farelerde T ve B lenfositlerini arttırmıştır.

  Sinir Sistemine Etkileri; Japonyada alınan bir patente göre, bu mantarda, sinir hücresi büyüme faktörü sentezini kuvvetli bir şekilde uyaran eninacines maddesi üretilmektedir. Bu bileşik, sinir hücrelerinin (nöronlar) tekrar büyümesini uyarır. Bu sebeple yaşlanmadan dolayı bunaklığın, Alzheimer hastalığının ve inmeden (felç) dolayı meydana gelen nörolojik travmanın tedavisinde, motor cevabın ve kavrama fonksiyonunun geliştirilmesinde tesirli olduğu ifade edilmektedir.

  Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

 • #2
  Erinacins ve Hericenones: Önemli Biyoaktif Mercanlar
  Jiří Patočka
  Erinasinler ve heringenler boncukta bulunan doğal organik maddelerdir ( Hericium). Bu mantarlar, geleneksel Çin tıbbında ağırlıklı olarak Çin ve Japonya'da kullanılır, ancak son yıllarda günümüz tıbbına yoğun ilgi duyuyorlar. İnsan klinik denemeleri, mercan oral tozunun beyin bilişsel işlevini geliştirdiğini göstermiştir. Mevcut bilim, boncukta erinasinler adı verilen çok sayıda diterpenoid bileşiği keşfetmiştir (Lee ve diğerleri, 2000; Kenmoku ve diğerleri, 2002; Chen ve diğerleri, 2016) ve herikenenler adı verilen bir fenolik bileşik grubu (Phan ve diğerleri, 2014). Hem Erinasinler hem de heringenler, nörotrofik faktör grubundan sinir büyüme faktörü (NGF) uyarıcıları olarak etki eder (Mori ve diğerleri, 2008; Phan ve diğerleri, 2014) ve insanlarda, uyku kalitesini arttırır, depresyonu baskılayarak anksiyeteyi ortadan kaldırır (Nagano ve ark. 2010). . Ancak, herenenonların biyolojik aktivitesi diğer prensiplere de dayanmaktadır.

  NGF, CNS'deki kolinerjik nöronların bakımı ve organizasyonunda yer aldığından, mercan demansın önlenmesi veya tedavisi için faydalı olabilir. Mori ve ark. (2011) etkisini inceledik H. Erinaceus öğrenme ve beta-amiloid ile olan farelere, hafızasına (25-35) peptid 23 günlük gıda alımı üzerine göstermiştir davranış çalışmaları kullanılarak bilişsel işlevi zenginleştirilmiş bozulmuş H. erinaceus oda hasar görmesini önler hayvan hafızası, kısa süreli hafıza ve görsel tanıma geliştirir. Bu bulgular H. erinaceus'un bilişsel işlev bozukluğunu önlemede yararlı bir araç olabileceğini göstermektedir (Patočka, 2014).

  Nörotrofik faktörler, nöronal büyümeyi ve farklılaşmayı teşvik etmek için önemlidir ve NGF, beyin kolinerjik fonksiyonunu sürdürmek için de esastır. Mercanlardan ( H. erinaceus ) izole edilen herenenonlar ve erinazinler , sinir hücrelerinde NGF sentezini teşvik eder (Lai ve diğerleri, 2013). Toksikolojik testler, mercan maddelerinin toksik olmadığını ve uzun süreli uygulamalarda bile (28 gün) laboratuar hayvanlarında (sıçanlar) biyokimyasal, hemotolojik veya histopatolojik değişiklikler yaratmadığını göstermiştir (Li ve ark., 2014).

  Herenzonlara ve erinasinlere ek olarak, diğer maddeler mercanların insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine katkıda bulunur. Bunlar arasında hericerinler, rezorsinoller, glukanlar ve steroller bulunur. Antibakteriyel, antienflamatuar, antikarsinojenik, immünomodülatör, anti-diyabetik, antifungal, antihipertansif, antihiperlipidemik, kardiyoprotektif, hepatoprotektif, nefropektif ve nöroprotektif etkilere sahip oldukları gösterilmiştir (Ma ve ark., 2010). CNS. Endişe ve depresyonu hafifletir ve bilişsel işlevi geliştirir (Friedman, 2015). Biyolojik olarak aktif mercan maddeleri, insan kronik, bilişsel ve nörolojik hastalıklarını önleme veya tedavi etme potansiyeline sahiptir. Mercanların yenilebilir olması ve onlardan hazırlanan yemekler çok lezzetli olması, mantarın eşsiz bir mutfak deneyimi sunması değil, fakat aynı zamanda sözde gıda ilaçları ve (nutrasötikler) olarak da işlev görürler. İnsan vücudu üzerinde olumlu bir etkisi olan biyolojik etkileri olan veya sahip olduğu veya genellikle doğal kökenli olan bazı besin bileşenlerini içeren müstahzarlardır. Normal beslenmeye ek olarak kullanılırlar ve besin takviyeleri veya besin katkıları olarak adlandırılırlar. Şu anda piyasada satılan gıda takviyeleri varYapay kültürlerden H. erinaceus (Yurchenco ve Warren, 1961)  literatür

  Friedman M. Hericium erinaceus (Aslan Yeleği) Mantar Meyvesi Organları ve Mycelia'nın Kimyası, Beslenmesi ve Sağlığı Destekleyen Özellikleri ve Biyoaktif Bileşikleri. J Agric Food Chem. 2015; 63 (32): 7108-7123 sayılı belge.

  Chen CC, Chen CC, Ni CL, Lee LY, Chen WP, Shiao YJ, Shen CC. Erinacine S ve Hericium erinaceus'un Mycelia'sından Nadir Sesterterpen. J Nat Prod. 2016; 79 (2): 438-441 sayılı belgeler.

  Kenmoku H, Shimai T, Toyomasu T, Kato N, Sassa T. Erinacine Q ve Hericium erinaceum'dan yeni erinasin ve basidiomycete'deki erinasin C'ye biyosentetik yolu. Biosci Biyoteknol Biyokimyası. 2002; 66 (3): 571-575 sayılı belge.

  Lai PL, Naidu M, Sabaratnam V, Wong KH, David RP, Kuppusamy UR, Abdullah N, Malek SN. Malezya'nın Aslan Mantarı, Hericium erinaceus (Yüksek Basidiomycetes) 'in Nörotrofik Özellikleri. Int J Med Mantarları. 2013; 15 (6): 539-554 sayılı belgeler.

  Lee EW; Shizuki K; Hosokawa S; Suzuki M; Suganuma H; Inakuma T; Li J; Ohnishi-Kameyama M; Nagata T; Biosci Biyoteknol Biyokimyası. 2000; 64 (11): 2402-2405'te açıklanmaktadır.

  Li IC, Chen YL, Lee LY, Chen WP, Tsai YT, Chen CC, Chen CS. Sprague-Dawley sıçanlarında 28 günlük oral beslenme çalışmasında erinasin A ile zenginleştirilmiş Hericium erinaceus'un toksikolojik güvenliğinin değerlendirilmesi. Gıda Kimyası Toksikol. 2014; 70: 61-67.

  Li W, Zhou W, Kim EJ, Şim SH, Kang HK, Kim YH. Lion's Man's Mantar'da aromatik bileşiklerin izolasyonu ve tanımlanması ve bunların antikanser aktiviteleri. Besin Kimyası 2015; 170: 336-342.

  Ma BJ, Yu HY, Shen JW, Ruan Y, Zhao X, Zhou H, Wu TT. Hericium erinaceum kaynaklı sitotoksik aromatik bileşikler. J Antibiot (Tokyo). 2010; 63 (12): 713-715 sayılı belgeler.

  Mori K, Kikuchi H, Obara Y, Iwashita M, Azumi Y, Kinugasa S, Inatomi S, Oshima Y, Nakahata N. Hericenone B'nin Hericium erinaceus kaynaklı kollajen kaynaklı trombosit agregasyonu üzerindeki inhibitörleri. Phytomedicine. 2010; 17 (14): 1082-1085.

  Mori K, Obara Y, Hirota M, Azumi Y, Kinugasa S, Inatomi S, Nakahata N. İnsan astrositom hücreleri. Biol Pharm Bull. 2008; 31 (9): 1727-1732 sayılı belgeler.

  Mori K, Obara Y, Moriya T, Inatomi S, N. Hericium erinaceus'un farelerde amiloid β (25-35) peptid kaynaklı öğrenme ve hafıza eksikliği üzerindeki etkileri. Biomed Res. 2011; 32 (1): 67 - 72.

  Nagano M, Shimizu K, Kondo R., Hayashi K, Sato D, Kitagawa K, Ohnuki K. 4 hafta Hericium erinaceus alımı. Biomed Res. 2010; 31 (4): 231-237.

  Noh HJ, Yoon JY, Kim GS, Lee SE, Lee DY, Choi JH, Kim SY, Kang K, Cho JY, Kim KH. Benzil alkol türevleri Hericium erinaceum, NF-κB ve AP-1 aktivite düzenlemesi yoluyla LPS ile uyarılmış enflamatuar yanıtı hafifletir. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2014; 36 (5): 349-354 sayılı belgeler.

  Patočka J. Hericium erinaceus'un biyoaktif maddeleri. Psikiyatri 2014; 18 (4): 171-176.

  https://www.researchgate.net/publica...cium_erinaceus

  Phan CW, Lee GS, Hong SL, Wong YT, R Brkjača R, Kentsel S, Abd Malek SN, Sabaratnam V. Hericium erinaceus (Bull.: Fr) Pers. tropikal şartlar altında ekili: herisitlerin izolasyonu ve PC12 hücrelerinde NGF aracılı nörit büyümesinin MEK / ERK ve PI3K-Akt sinyal yolları yoluyla gösterilmesi. Gıda Fonksiyonu 2014; 5 (12): 3160-1369 sayılı belge.

  Ueda K, Tsujimori M, Kopenhag S, Chiba A, Kubo M, Masuno K, Sekiya A, Nagai K, Kawagishi H. Bioorg Med Chem. 2008; 16 (21): 9467-9470 sayılı belgeler.

  Yurchenco JA, Warren GH. Hericium Türlerinin Yetiştiriciliğinin ve Yetiştirilmesinin Laboratuar Prosedürü. Mycologia, 1961; 53 (6): 566-574.


  Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

  Yorum yap


  • #3
   Aslan yelesi mantarın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

   Dış görünüşünün filiz filiz olmasından dolayı aslan yelesine benzetilmiştir. Bu mantar hakkındaki efsaneye göre, mantarı yiyen kişinin sinir sistemi güçlenir ve kuvvetli bir hafızaya sahip olduğu söylenir. Peki aslan yelesi mantarının faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Sizler için çok merak edilen aslan yelesi mantarı hakkında bilinmeyenleri araştırdık. Lion's Mane'den Türkçe'ye çevirilen aslen yelesi mantarının sağlığa birçok faydası vardır. Uzak doğu ülkesinde sıklıkla tüketilen bu mantar tamamen tıbbi bir tür olarak kullanılmıştır. Bunun nedeni ise içerdiği vitamin ve mineral deposunun insan sağlığını olumlu etkilemesinden dolayı olduğudur. Bu mantar sinir sitemini yenilediğinden ve hafızayı kuvvetlendirdiğinden Uzak Doğu insanın sıklıkla kullandığı bir besindir. Özellikle Çin'de savaşa gidecek olan askere sık sık yedirilirmiş. Japonya'da aslen yelesi üzerine yapılan araştırmalarda çok ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmada sinir büyümesi faktörü alzheimer hastalığını tetiklediği ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda meydana gelen hasar hafızayı etkiler. Sinir uyarılarının olumlu etkilenmesi için beyindeki proteinin fazla olması gerekir. Aslan yelesi protein bakımından zengin olan bir besin olduğundan özellikle uzmanlar bu mantarı ilaç sektöründe kullanmışlardır.   Aslan Yelesi mantarı

   Bazı yörelerde aslan yelesine, dede sakalı da denir. Eski Çin'de tonik olarak kullanılan bu mantar aynı zamanda tıbbı tedavilerde de başrol oynayan bir besindir. Son zamanlarda yeni teknolojilerle üzerinde yapılan araştırmalarda yeni bileşikler olduğu tespit edilmiştir. Bu bileşiklerin insan sağlığının genelini olumlu etkilediği ortaya çıkarılmıştır.

   ASLAN YELESİ MANTARININ FAYDALARI NELERDİR? HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

   - Güçlü antioksidan bileşikleri içerdiğinden vücutta oluşma ihtimali olan kanserli hücreleri yanı sıra oluşmuş olan hücrelerle bile savaşır. Vücudu kansere karşı daha güçlü bir hale getirir. Tedavilerde kullanıldığında iyileştirici özelliği olduğu tespit edilmiştir.
   - En önemli özelliği arasında sinir sistemine etkileri vardır. Sinir uyarıcılarının hasara uğramasını önleyerek vücut içindeki sinir sinyallerinin daha sağlıklı bir şekilde beyne ulaşmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde unutkanlığın yanı sıra iskelet sistemine de katkı sağlar. Vücut hareketlerindeki komplikasyonları düzenler.   Aslan Yelesi mantarının faydaları

   - Sinir sistemine olduğu sindirim sistemini de olumlu etkiler. Özellikle boğazdan mideye kadar olan tüm bölümlerde ortaya çıkan ülser hastalığı ve gastrik gibi mide rahatsızlıklarının yaşanma riskini azaltır. Ülsere neden olan olan toksin ve zararlı bakterileri idrar yolu ile atmaya yardımcı olur.

   - Uzmanlar özellikle bu besinin hamilelik ve ergenlik zamanında haftada en az iki defa tüketilmesini önlüyor. Bunun nedeni hamilelik sürecinde kadında değişen hormonların olumsuz etki oranını azaltmanın yanı sıra bebeğin gelişimine katkı sağlamasıdır. Aynı zamanda ergenlik dönemindeki hormonsal değişimlere de iyi gelir.
   Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

   Yorum yap


   • #4
    Aslan Yele Mantarının (Faydalı) En İyi Yararları

    “Sakallı diş mantarı” adında tıbbi bir mantar yemek istediğiniz bir şey gibi gelmeyebilir. Ancak bunu diyetinize eklemek bilişsel işlevi destekleyebilir. Aslanın yele mantarı - “sakallı diş mantarı” veya “kirpi mantarı” olarak da bilinir (veya mantar krallığında hericium erinaceus) - Kuzey Amerika, Avrupa veya Asya'da yabani olarak yetişir, ancak birçok nootropik takviyede de bulabilirsiniz bugün. Geleneksel Çin kültüründe genel sağlık ve uzun ömürlülüğü desteklemek için bir tonik olarak yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Neyse ki, kullanımı Çin'den ve Japonya'dan yayıldı ve şimdi onu isteyen herkes için kolayca kullanılabiliyor. İşte bu fantastik fungusun bazı faydalarına daha yakından bakalım - hepsi araştırmalarla desteklendi.    Aslan Yelesi Mantarının Yararları

    1: Hafıza, Odak ve Konsantrasyonu Destekler
    Herhangi bir anda, internet tarayıcınızda kaç tane sekme var ve kaç ekrana bakıyorsunuz? Hızlı tempolu bir çok görevli topluluğu olarak, gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda tek bir işe konsantre olmak zor olabilir. Aslanın yele mantarının doğanın en güçlü beyin gıdalarından biri olduğu söylenir, çünkü sinir büyüme faktörü (NGF) üretimini teşvik eder ( 1 ). NGF, beyin sürecinize ve bilgi aktarmanıza yardımcı olan hücreler olan nöronların korunmasına yardımcı olan bir nöropeptittir. Bu nedenle, bir sınav için çalışmanız, bir makale yazmanız veya işinize daha iyi odaklanmanız gerekip gerekmediğini, aslan yele mantarının nörotrofik yararları yardımcı olabilir.

    2: Artan Enerji Seviyelerini Destekler

    Aslan yeleğinin çevrimiçi forumlarda en çok tartışılan faydalarından biri, diğer uyarıcıların titremesi olmadan sağladığı sabit enerji artışıdır. Aslında, Four Sigmatic'teki arkadaşlarımız aslanın yeleğiile mantar kahvesi bile yarattılar, böylece daha sonra kafein çarpmasına maruz kalmadan enerji artışından yararlanabilirsiniz. Aslan yelesinin enerjiye yardım etmesinin birkaç nedeni var. İlk olarak, aslan yelesi genel hücresel sağlığı destekleyen antioksidanlar içerir ( 2 ). Hücreler arasında enerji taşınımı gerçekleştiğinden, diyetinizde ne kadar fazla antioksidan varsa, vücudunuz için enerji üretmek o kadar kolay olur. İkincisi, aslan yelesi kandaki laktik asidi azalttığı ve bunun da yoğun fiziksel aktiviteden sonra yorgunluğa neden olabileceği gösterilmiştir. Aynı zamanda, enerji üretimini teşvik eden doku glikojen içeriğinin arttırılmasını da teşvik eder ( 3 ).    3: İnsülin Hassasiyetini Destekler
    Çalışmalar, aslanın yele mantarını yemenin veya takviyenin insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir .

    4: Gut Sağlığını Destekler
    Aslan yelesi, bağırsakların H. pylori gibi zararlı bakterilere karşı korunmasına yardımcı olan doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir ( 4 ). Lion'ın yelesi de GI kanalındaki iltihabı azalttığı gösterilmiştir .

    Aslan Yelesi Nasıl Alınır ve Nerede Bulunur?
    Aslanın yele mantarlarını tereyağında pişirebilir ve hepsini yiyebilir, sıcak suda kaynatın veya kapsülün, tabletin, tentürün ve toz formunun içinde bir besin takviyesi olarak aslanın yeleğini alabilirsiniz. Sağlık mağazalarının çoğu, aslan yele mantar takviyesi taşır. Aslanın yele mantarını almak için en sevdiğimiz yol, onu sıcak bir bardak suya eklemektir, bu yüzden sizinle paylaşmak için bir kemikli su tadı elde ettik - Kettle ve Ateş Mantarı Tavuk Kemik Suyu . Yavaş kaynamış aslanın yeleği ve portobello mantarları, klasik tavuk kemiği çorbamızınbütün iyiliği ile birlikte . Aslanınızın yele mantarının düzeltilmesi için daha iyi (ya da daha lezzetli) bir yol düşünemiyoruz.
    Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

    Yorum yap


    • #5
     Top Benefits of Lion’s Mane Mushroom (Backed by Science)

     A medicinal mushroom with the name “bearded tooth fungus” may not sound like something you want to eat. But adding it to your diet could support cognitive function. Lion’s mane mushroom — also known as “bearded tooth fungus” or “hedgehog mushroom,” (or hericium erinaceus in the fungi kingdom) — grows wild in North America, Europe, or Asia, but you may also find it in many nootropic supplements available today. Its use goes back hundreds of years in traditional Chinese culture as a tonic for supporting overall health and longevity. Fortunately, its use has spread from China and Japan, and it’s now easily available to anyone who wants it. Here’s a closer look at some of the benefits of this fantastic fungus — all of which are supported by research.

     Benefits of Lion’s Mane Mushroom

     #1: Supports Memory, Focus, and Concentration

     At any given moment, how many tabs do you have open on your internet browser, and how many screens are you looking at? As a fast-paced society of multitaskers, it can be difficult to concentrate on one task when you really need to. It’s said that lion’s mane mushroom is one of nature’s most powerful brain foods because it helps stimulate nerve growth factor (NGF) production (1). NGF is a neuropeptide that helps maintain neurons, which are the cells responsible for helping your brain process and transmit information. So, whether you need to study for an exam, write a paper, or focus better at work, the neurotrophic benefits of lion’s mane mushroom may help. #2: Promotes Increased Energy Levels

     One of the most discussed benefits of lion’s mane in online forums is the steady energy boost it provides without the jitters of other stimulants. In fact, our friends at Four Sigmatic have even created mushroom coffee with lion’s mane, so you can take advantage of the energy boost without suffering the caffeine crash later. There’s a few reasons why lion’s mane may help with energy. First, lion’s mane contains antioxidants that support overall cellular health (2). Since energy transport takes place between your cells, the more antioxidants you have in your diet, the easier it is for your body to produce energy.
     Secondly, lion’s mane has been shown to reduce lactic acid in the blood, which may cause fatigue after intense physical activity. It also promotes increased tissue glycogen content which promotes energy production (3).

     #3: Supports Insulin Sensitivity

     Studies show that eating or supplementing with lion’s mane mushroom may help improve insulin sensitivity. #4: Supports Gut Health

     Lion’s mane has natural antibacterial properties that help protect the gut against harmful bacteria, such as H.pylori (4). Lion’s mane has also been shown to reduce inflammation in the GI tract. How to Take Lion’s Mane and Where to Find it

     You can cook lion’s mane mushrooms in butter and eat them whole, boil them in hot water, or take lion’s mane extract as a nutritional supplement in capsule, tablet, tincture, and powder form. Most health food stores carry lion’s mane mushroom supplements. Our favorite way to take lion’s mane mushroom is by adding it to a warm mug of bone broth, which is why we came up with a bone broth flavor to share with you — Kettle and Fire Mushroom Chicken Bone Broth. It’s slow simmered lion’s mane and portobello mushrooms, combined with all of the goodness from our classic chicken bone broth. We can’t think of a better (or more delicious) way to get your lion’s mane mushroom fix.
     Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

     Yorum yap


     • #6
      Aslan Yele Mantarının 9 Sağlığa Faydaları (Yan Etkiler)

      Aslanın yele mantarları, hou tou gu veya yamabushitake olarak da bilinir, büyüdükçe aslan yeleğini andıran büyük, beyaz, tüylü mantarlardır. Çin, Hindistan, Japonya ve Kore gibi Asya ülkelerinde hem mutfak hem de tıbbi kullanımları vardır ( 1 ). Lion'ın yele mantarının çiğ, pişmiş, kurutulmuş veya çay gibi demlenmesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ekstraktları sıklıkla reçetesiz sağlık desteklerinde kullanılır. Birçoğu lezzetini “deniz mahsulleri gibi” olarak tanımlamaktadır, genellikle onu yengeç veya ıstakozla karşılaştırır ( 2 ). Aslanın yele mantarları vücut üzerinde, özellikle de beyin, kalp ve bağırsak üzerinde yararlı etkileri olan biyoaktif maddeler içerir.
      İşte aslan yele mantarlarının ve özlerinin 9 sağlık yararı.

      1. Demans karşı koruyabilir


      Beynin büyümesi ve yeni bağlantılar kurması genellikle yaşla birlikte düşer, bu da daha yaşlı yetişkinlerde zihinsel işlevlerin neden daha kötüye gittiğini açıklayabilir ( 3 ). Çalışmalar, aslanın yele mantarlarının, beyin hücrelerinin büyümesini uyaran iki özel bileşik içerdiğini bulmuşlardır: herenenonlar ve erinasinler ( 4 ). Ek olarak, hayvan çalışmaları aslan yeleğinin ilerleyici hafıza kaybına neden olan dejeneratif bir beyin hastalığı olan Alzheimer hastalığına karşı korunmaya yardımcı olabileceğini buldu. Aslında, aslanın yele mantarının ve özlerinin farelerde hafıza kaybı semptomlarını azalttığı ve Alzheimer hastalığı sırasında beyinde biriken amiloid-beta plaklarının neden olduğu nöronal hasarı önlediği gösterilmiştir ( 5 , 6 , 7 , 8 ). Hiçbir çalışma, aslan yele mantarının insanlarda Alzheimer hastalığı için faydalı olup olmadığını analiz etmemiş olsa da, zihinsel işleyişini artırdığı görülmektedir. Hafif bilişsel bozukluğu olan yaşlı erişkinlerde yapılan bir araştırma, dört ay boyunca günde 3 gram toz aslan yele mantarının tüketilmesinin zihinsel işleyişini anlamlı derecede iyileştirdiğini ortaya koymuştur, ancak bu faydalar, takviye durduğunda ortadan kalkmıştır ( 9 ). Aslanın yele mantarının sinir büyümesini destekleme ve beyni Alzheimer ile ilgili zararlardan koruma yeteneği, beyin sağlığı üzerindeki bazı olumlu etkilerini açıklayabilir.
      Ancak, araştırmanın çoğunun hayvanlarda veya test tüplerinde yapıldığını not etmek önemlidir. Bu nedenle, daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç var.

      ÖZETAslan'ın yelesi mantarları, beyin hücrelerinin büyümesini uyaran ve Alzheimer hastalığının neden olduğu zararlardan koruyan bileşikler içerir. Ancak, daha fazla insan araştırması gerekiyor.

      2. Hafif Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Rahatlatmaya Yardımcı Olur
      Gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların üçte birine kadar kaygı ve depresyon belirtileri görülür ( 10 ). Anksiyete ve depresyonun birçok nedeni olsa da, kronik inflamasyon önemli bir katkıda bulunan faktör olabilir. Yeni hayvan araştırması, aslan yele mantarı ekstraktının farelerde anksiyete ve depresyon belirtilerini azaltabilecek anti-enflamatuar etkilere sahip olduğunu bulmuştur ( 11 , 12 ). Diğer hayvan çalışmaları, aslan yele özünün aynı zamanda beyin hücrelerinin yenilenmesine ve anıların ve duygusal tepkilerin işlenmesinden sorumlu beynin bir bölgesi olan hipokampüsün çalışmasını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini buldu ( 13 , 14 ). Araştırmacılar, hipokampusun gelişmiş işleyişinin, bu ekstreler verilen farelerde endişeli ve depresif davranışlardaki azalmaları açıklayabileceğine inanıyor. Bu hayvan çalışmaları umut verici olsa da, insanlarda çok az araştırma var. Menopoz dönemindeki kadınlarda yapılan küçük bir çalışma, bir ay boyunca her gün aslan yeleği mantarı içeren çerezleri yemenin, kendini bildiren tahriş ve endişe duygularını azaltmaya yardımcı olduğunu buldu ( 15 ).
      ÖZETÇalışmalar, aslanın yele mantarlarının hafif kaygı ve depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini, ancak korelasyonu daha iyi anlamak için daha fazla insan araştırmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

      3. Sinir Sistemi Yaralanmalarından Kurtarma İşlemini Hızlandırabilir
      Sinir sistemi beyin, omurilik ve vücutta dolaşan diğer sinirlerden oluşur. Bu bileşenler hemen hemen her bedensel fonksiyonu kontrol eden sinyalleri göndermek ve iletmek için birlikte çalışırlar. Beyin veya omurilikteki yaralanmalar yıkıcı olabilir. Genellikle felce veya zihinsel işlevlerin kaybına neden olurlar ve iyileşmeleri uzun zaman alabilir. Bununla birlikte, araştırmalar, aslan yele mantarı ekstraktının, sinir hücrelerinin büyümesini ve onarımını uyararak bu tür yaralanmalardan toparlanmayı hızlandırmaya yardımcı olabileceğini buldu ( 16 , 17 , 18 ). Aslında, aslan yele mantarı ekstraktının sinir sistemi yaralanmalı sıçanlara verildiğinde iyileşme süresini% 23-41 oranında azalttığı gösterilmiştir ( 19 ). Aslanın yele özü, inmeden sonra beyin hasarının şiddetini de azaltabilir. Bir çalışmada, inmeden hemen sonra sıçanlara verilen yüksek dozdaki aslan yele mantarı ekstresi, enflamasyonu azaltmaya ve inme ile ilişkili beyin hasarının boyutunu% 44 azaltmaya yardımcı olmuştur ( 20 ). Bu sonuçlar ümit verici olmakla birlikte, insanlarda aslan yeleğinin sinir sistemi yaralanmalarında aynı terapötik etkiye sahip olup olmayacağını belirlemek için hiçbir çalışma yapılmamıştır.
      ÖZET; Sıçan çalışmaları, aslan yele özünün sinir sistemi yaralanmalarından iyileşme süresini hızlandırabildiğini ancak insan araştırmalarının eksik olduğunu bulmuştur.

      4. Sindirim Sistemindeki Ülsere Karşı Korur
      Ülserler mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak dahil, sindirim sistemi boyunca herhangi bir yerde oluşabilir. Mide ülserlerine genellikle iki ana faktör neden olur: H. pylori adı verilen bir bakterinin aşırı büyümesi ve sıklıkla steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçların (NSAID) uzun süreli kullanımına bağlı olarak mide mukozası tabakasına zarar verilmesi ( 21 ). Aslanın yele özü, H. pylori'nin büyümesini inhibe ederek ve mide astarını hasardan koruyarak mide ülseri gelişimine karşı koruma sağlayabilir ( 2 , 22 ). Bazı çalışmalar aslanın yele özünün bir test tüpünde H. pylori'nin büyümesini önleyebileceğini göstermiştir , ancak hiçbir çalışma mide içinde aynı etkilere sahip olup olmadıklarını test etmemiştir ( 23 , 24 ). Ek olarak, yapılan bir hayvan çalışmasında, aslan yele özünün, alkolle indüklenen mide ülserlerinin önlenmesinde, geleneksel asit düşürücü ilaçlardan daha etkili olduğunu ve bunun olumsuz yan etkileri bulunmadığını göstermiştir ( 25 ). Lion'ın yele özü ayrıca iltihabı azaltabilir ve bağırsakların diğer bölgelerinde doku hasarını önleyebilir. Aslında, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi enflamatuar barsak hastalıklarının tedavisinde yardımcı olabilirler ( 26 , 27 , 28 ). Ülseratif koliti olan kişilerden yapılan bir çalışmada,% 14 aslan yele özü içeren bir mantar takviyesi alınmasının semptomları önemli ölçüde azalttığı ve üç hafta sonra yaşam kalitesini iyileştirdiği bulunmuştur ( 29 ). Bununla birlikte, aynı çalışma Crohn hastalığı olan hastalarda tekrar edildiğinde, faydalar plasebodan daha iyi değildi ( 30 ). Bu çalışmalarda kullanılan bitkisel takviyenin birkaç mantar türü içerdiğine dikkat etmek önemlidir, bu nedenle özellikle aslan yeleğinin etkileri hakkında herhangi bir sonuç çıkarmak zordur. Genel olarak, araştırmalar aslanın yele özünün ülser gelişimini engellemeye yardımcı olabileceğini, ancak daha fazla insan araştırmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
      ÖZETLion'ın yelesi özünün, kemirgenlerde mide ve bağırsak ülserlerine karşı koruduğu gösterilmiştir, ancak insan araştırması çelişkilidir.

      5. Kalp Hastalığı Riskini azaltır
      Kalp hastalığı için ana risk faktörleri arasında obezite, yüksek trigliseritler, yüksek miktarlarda okside kolesterol ve kan pıhtılaşma eğilimi artmaktadır. Araştırmalar, aslanın yele özünün bu faktörlerin bazılarını etkileyebileceğini ve kalp hastalığı riskini azalttığını gösteriyor. Sıçanlar ve farelerdeki çalışmalar, aslan yele mantarının ekstraktının yağ metabolizmasını iyileştirdiğini ve trigliserit seviyelerini düşürdüğünü bulmuştur ( 31 ). Sıçanlarda yapılan bir çalışmada yüksek yağlı diyet uygulandı ve günlük aslan yemi özü dozları verildiğinde, 28 gün sonra% 27 daha düşük trigliserit seviyesi ve% 42 daha az ağırlık artışı gözlendi ( 32 ). Obezite ve yüksek trigliseritlerin her ikisi de kalp hastalığı için risk faktörü olarak kabul edildiğinden, aslan yele mantarlarının kalp sağlığına katkıda bulunmasının bir yoludur. Test tüpü çalışmaları ayrıca aslan yele özünün kan dolaşımındaki kolesterolün oksidasyonunun önlenmesine yardımcı olabileceğini bulmuştur ( 33 ).
      Okside olmuş kolesterol molekülleri, arter duvarlarına yapışmaya meyillidir ve bu da sertleşmelerine ve kalp krizi ve felç riskini artırmasına neden olur. Bu nedenle, oksidasyonu azaltmak kalp sağlığı için faydalıdır. Dahası, aslanın yele mantarları, kan pıhtılaşma hızını azaltabilecek ve kalp krizi veya felç riskini azaltabilecek olan hereneno B denilen bir bileşiği içerir ( 34 ). Aslanın yele mantarının kalp ve kan damarlarına çeşitli şekillerde fayda sağladığı görülmektedir, ancak bunu desteklemek için insan çalışmaları gereklidir.
      ÖZETHayvan ve test tüpü çalışmaları, aslan yele özünün kalp hastalığı riskini birkaç şekilde azaltabileceğini göstermektedir, ancak bu bulguları doğrulamak için insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

      6. Diyabet Belirtilerini Yönetmeye Yardımcı Olur
      Diyabet, vücut kan şekeri seviyelerini kontrol etme yeteneğini kaybettiğinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Sonuç olarak, seviyeler sürekli olarak yükselir. Kronik olarak yüksek kan şekeri seviyeleri sonunda böbrek hastalığı, ellerde ve ayaklarda sinir hasarı ve görme kaybı gibi komplikasyonlara neden olur. Aslanın yele mantarı, kan şekeri kontrolünü iyileştirerek ve bu yan etkilerin bazılarını azaltarak diyabet yönetimi için faydalı olabilir . Birçok hayvan araştırması, aslan yelesinin hem normal hem de diyabetik farelerde, kilo başına 2.7 mg (kg başına 6 mg) vücut ağırlığındaki ( 35 , 36 ) günlük dozajlarda bile kan şekeri seviyelerinin anlamlı derecede düşük olabileceğini göstermiştir . Aslan yelesinin kan şekerlerini düşürmesinin bir yolu, ince bağırsaktaki karbonhidratları parçalayan alfa-glukosidaz enziminin aktivitesini engellemektir ( 37 ). Bu enzim bloke edildiğinde, vücut karbonhidratları etkili bir şekilde sindiremez ve ememez, bu da kan şekeri seviyelerinin düşmesine neden olur. Kan şekerlerini düşürmeye ek olarak , aslanın yele özü, ellerde ve ayaklarda diyabetik sinir ağrısını azaltabilir. Diyabetik sinir hasarı bulunan farelerde, günlük aslan mantarının altı haftasında ekstrakt ağrıyı önemli ölçüde azalttı, kan şekeri seviyesini düşürdü ve hatta antioksidan seviyesini arttırdı ( 38). Aslanın yele mantarı, diyabet için terapötik bir takviye olarak potansiyel gösterir, ancak insanlarda tam olarak nasıl kullanılabileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

      ÖZETLion'un yele mantarı kan şekerini düşürmeye ve farelerde diyabetik sinir ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir, ancak bunun insanlarda iyi bir terapötik seçenek olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

      7. Kanserle Mücadele Yardım edebilir
      Kanser, DNA zarar gördüğünde ve hücrelerin bölünmelerine ve kontrolden çıkmalarına neden olduğunda meydana gelir. Bazı araştırmalar, aslanın yele mantarının eşsiz bileşikleri sayesinde kanserle mücadele etme kabiliyetine sahip olduğunu göstermektedir ( 39 , 40 ). Aslında, aslanın yelesi ekstresi bir test tüpünde insan kanser hücreleri ile karıştırıldığında, kanser hücrelerinin daha hızlı bir şekilde ölmesine neden olurlar. Bu, karaciğer, kolon, mide ve kan kanseri hücreleri de dahil olmak üzere çeşitli kanser hücrelerinde gösterilmiştir ( 41 , 42 , 43 ). Ancak, en az bir çalışma bu sonuçları kopyalayamadı, bu yüzden daha fazla çalışmaya ihtiyaç var ( 44 ). Kanser hücrelerini öldürmenin yanı sıra, aslan yele özü de kanser yayılmasını yavaşlattığı gösterilmiştir.
      Kolon kanserli farelerden yapılan bir çalışmada, aslanın yele ekstresi almanın kanserin akciğerlere yayılımını% 69 azalttığı tespit edildi ( 45 ). Bir başka çalışma, aslanın yele özünün, daha az yan etkiye sahip olmasının yanı sıra, farelerde tümör büyümesini yavaşlatmada geleneksel kanser ilaçlarından daha etkili olduğunu göstermiştir ( 42 ). Bununla birlikte, aslan yele mantarının anti-kanser etkileri insanlarda hiç test edilmemiştir, bu nedenle daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
      ÖZETHayvan ve test tüpü çalışmaları, aslan yele özünün kanser hücrelerini öldürebileceğini ve tümörlerin yayılmasını yavaşlatacağını gösteriyor, ancak insan çalışmalarına hala ihtiyaç var.

      8. Enflamasyonu ve Oksidatif Stresi Azaltır
      Kronik inflamasyon ve oksidatif stresin kalp hastalığı, kanser ve otoimmün hastalıklar dahil olmak üzere birçok modern hastalığın kökeninde olduğuna inanılmaktadır ( 46 ). Araştırmalar, aslan yele mantarlarının, bu hastalıkların etkisini azaltmaya yardımcı olabilecek güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan bileşikler içerdiğini göstermektedir ( 47 ). Aslında, 14 farklı mantar türünün antioksidan yeteneklerini inceleyen bir çalışma, aslan yeleğinin dördüncü en yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğunu ve bunun iyi bir diyet antioksidan kaynağı olarak görülmesini önerdi ( 48 ). Bazı hayvan çalışmaları aslan yeleğinin, kemirgenlerde inflamasyon ve oksidatif stres belirteçlerini azalttığını ve özellikle enflamatuar barsak hastalığı, karaciğer hasarı ve inmenin tedavisinde yararlı olabileceğini göstermiştir ( 20 , 26 , 49 , 50 ). Aslanın yele mantarları, şişman dokular tarafından salınan iltihaplanma miktarını azalttığı gösterildiğinden, şişmanlıkla ilişkili sağlık risklerinin bir kısmının azaltılmasına da yardımcı olabilir ( 51 ). İnsanlarda potansiyel sağlık yararlarını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır, ancak laboratuar ve hayvan çalışmalarından elde edilen sonuçlar umut vericidir.

      ÖZET; Lion'un yele mantarı, kronik hastalıkların etkisini azaltmaya yardımcı olabilecek güçlü antioksidan ve antienflamatuvar bileşikler içerir.

      9. Bağışıklık sistemini güçlendirir
      Güçlü bir bağışıklık sistemi vücudu bakterilerden, virüslerden ve diğer hastalıklara neden olan patojenlerden korur. Öte yandan, zayıf bir bağışıklık sistemi vücudu bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini artırır. Hayvan araştırmaları, aslan yele mantarının, vücudu ağızdan veya burundan bağırsak içine giren patojenlerden koruyan bağırsak bağışıklık sisteminin etkinliğini artırarak bağışıklığı artırabileceğini göstermektedir ( 52 ). Bu etkiler kısmen bağışıklık sistemini uyaran bağırsak bakterilerindeki faydalı değişikliklerden kaynaklanabilir ( 53 ). Bir çalışma bile, aslan yele özü ile takviyede bulunmanın günlük öldürücü dozda salmonella bakterisi enjekte edilen farelerin ömrünü neredeyse dört katına çıkardığını tespit etti ( 54 ). Aslan yele mantarlarının bağışıklık artırıcı etkileri oldukça ümit vericidir, ancak bu araştırma alanı hala gelişmektedir.

      ÖZETAslan'ın yele mantarının kemirgenlerde bağışıklık artırıcı etkileri olduğu gösterilmiştir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

      Güvenlik ve Yan Etkiler
      Hiçbir insan araştırması, aslan yele mantarının veya ekstraktının yan etkilerini incelememiştir, ancak çok güvenli olduğu görülmektedir. Sıçanlarda, kilo başına 2.3 gram (kg başına 5 gram) vücut ağırlığı için bir ay boyunca günde veya üç ay boyunca daha düşük dozlarda bile ( 55 , 56 , 57 ) herhangi bir yan etki görülmedi . Bununla birlikte, mantarlara alerjisi olan veya duyarlı olan herhangi biri, bir mantar türü olduğu için aslan yeleğinden uzak durmalıdır. Aslan yeleği mantarlarına maruz kaldıktan sonra, muhtemelen alerjilerle ilişkili olarak nefes almada zorlanan veya cilt döküntüleri yaşayan belgelenmiş vakalar vardır ( 58 , 59 ).
      ÖZETHayvan çalışmaları, aslan yele mantarının ve ekstrelerinin yüksek dozlarda bile çok güvenli olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, insanlarda alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir, bu nedenle bilinen bir mantar alerjisi olan herkes bundan kaçınmalıdır.

      Aslanın yele mantarının ve özünün çeşitli sağlık yararları olduğu gösterilmiştir. Araştırmalar, aslan yelesinin demansa karşı korunabileceğini, hafif kaygı ve depresyon semptomlarını azalttığını ve sinir hasarını onarmaya yardımcı olabileceğini buldu. Aynı zamanda güçlü anti-enflamatuar, antioksidan ve immün artırıcı yeteneklere sahiptir ve hayvanlarda kalp hastalığı, kanser, ülser ve diyabet riskini azalttığı gösterilmiştir. Mevcut araştırma umut verici olmakla birlikte, aslan yele mantarı için pratik sağlık uygulamaları geliştirmek için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır.
      Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

      Yorum yap


      • #7
       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) Nedir ?

       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

       Aslan Yelesi Mantarı olarak bilinen Hericium Erinaceus, bir supplement olabilen bir diyet mantardır. Bilinen bir bilişsel arttırıcı ve bağışıklık düzenleyici(bağlamına bağlı iltihabı uyarmak veya bastırmak için düşünülür) olduğu görülmektedir. Bilmen Gerekenler


       Ayrıca şöyle bilinir

       Hericium erinaceus, Lion’s Mane, Maymun Başı, Houtou , Igelstachelbart, Pom Pom Blanc, Kirpi Mantar, Satyr’un Sakalı Dikkat Edilmesi Gerekenler
       • Suda çözünen özütünün diğer türlerine göre daha az güçlü olduğu göz önüne alındığınde, supplement formdaki ise Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) yemeklerle birlikte almak en iyisi olabilir
       • Kaşıntılı deri ortaya çıkarsa, bu, Sinir Büyüme Faktörünü [1] artmasıyla ilişkili olabilir ve alerji belirtileri eşlik etmedikçe iyi huylu olmalıdır.

       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) Bir Formudur.
       • Biyoaktif Mantar
       • Nootropic
       • Bağışıklık Düzenleyici

       Aşağıdakiler İçin Kullanılır
       • Bilişsel İşlev ve Beyin Sağlığı
       • Alerjiler ve Bağışıklık
       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?


       Günümüzde sadece insan çalışması 3000 mg özütünün birikimli toplamı için günde bir kez 1.000 mg Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) (% 96 saflık özütü) oral bir doz kullanılır . Bunun optimal doz olup olmadığı bilinmemekle birlikte, etkili olduğu görülmüştür.
       Kaygı Endişe azalıyor, bu menopoz semptomlarında azalmaya ikincil olabilir
       Bilişsel Düşüş Potasyumu değerlendirmek için referans ilaçlarla doğrudan karşılaştırmalar yapılmamasına rağmen, Hericium Erinaceus’in oral yoldan eklenmesiyle görülen bilişsel düşüş oranı yaşlı insanlarda önemli ölçüde azalmış gibi görünmektedir.
       Depresyon Menopoz semptomlarını zayıflatmaya ikincil olabilen depresif belirtilerin azaldığı görülmüştür
       Menopoz Belirtileri Menopoz semptomları azalmıştı, ancak bu çoğunlukla mantarın ani depresyon ve endişe giderici özelliklerine bağlıydı.
       Uyku Kalitesi Uyku kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisi yok
       1 Kaynaklar ve Kompozisyon       1.1 Kaynaklar


       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı), yaşlı veya ölü geniş yapraklı ağaçlarda yetişen ve herhangi bir zararlı etkiye yol açmadan Japonya ve Çin’de tüketilen bir mantardır. [2]

       Bu mantar için bazı yaygın isimler arasında Maymun Kafası, Aslan Menüsü ve Satyr’un Sakalı [3] bulunur ve Hericium erinaceus (1990’da Çin’de 11. Asya Spor Festivali) içeren bir spor içeceğinin adı olan Houtou olarak da adlandırılır. [4] [3] 1.2 Kompozisyon (İçeriği)


       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) aşağıdakileri içerir:
       • Hericenonlar A ve CH [5] [6] [7]
       • Erinacines AK [8] [9]
       • Orcinol türevleri (Mycelium) [10]
       • Sialik asit bağlayıcı lektin [11]
       • Ergosterol ve beta-sitosterol gibi steroller. [12]

       Ve bir polisakkarit bileşeni (Hericium erinaceus)
       • HEF-P olarak adlandırılan ve beta-glukan ailesine ait polisakkaritler; dört polisakkarite ayrılabilir. [13] [14] [15] Meyvelerindeki polisakkaritlerin yüzdesi yaklaşık % 20 gibi görünüyor,% 18.59’u etanol özütlenmesiyle [15] [16] , genel yapıyla birlikte görülüyor (% 7.8), riboz (% 2.7), glikoz (% 68.4), arabinoz (% 11.3), galaktoz (% 2.5) ve manozu (% 5.2) içeren polisakaritlerdir. [17]
       Birçok tıbbi mantar gibi, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı’da) bazı etanolik çözünür moleküllerin yanı sıra biyoaktif polisakkaritler (karbonhidratlar) da var gibi gözükmektedir.
       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarın) toplam fenolik içeriği, sıcak su özütü ile gram başına 10.20 ± 2.25 mg galik asit eşdeğerleri (GAE) aralığında (yaklaşık% 1) [18] görünmektedir ve bu, 5 katına kadar çıkmaktadır fırında pişirilmiş seviyeden daha yüksektir (metanolik ya da dondurularak kurutulmuş meyve gövdeleri). [19] Bu 10.20 +/- 2.25 mg GAE / g (fenolik içerik), Quercetin’in referans ilaçtan (194.24 +/- 7.58) önemli derecede düşüktür ve potens bazında, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı’nın) genel antioksidan potansiyeli,% 17.7’dir (laboratuvar ortamında kersetin). [18]

       Onlara ait polisakaritler de laboratuvar ortamında aktiftir , günlük 15 gün süreyle 300 mg / kg polisakkaridler iskemi / reperfüzyonun sebep olduğu oksidatif değişiklikleri azaltabilir. [17]
       • İskemi / reperfüzyon : Kritik hastalarda önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan çoklu organ yetmezliğine yol açabilen miyokard enfarktüsü, transplantasyon, inme ve travmayı takiben sık görülen bir durumdur.

       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı’nın) fenolik antioksidan potansiyeli Quercetin ve gallic asit’in referans ilaçlarından önemli ölçüde daha düşüktür, ancak polisakkarit içeriği aynı zamanda biyolojik olarak da görülebilir.

       2 Nöroloji ile Etkileşim       2.1 Nörogenez (Hücre Doğumu)


       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı’nın), izole edilmiş beyin ve omurilikte bulunan hücrelerde sinir büyüme faktörünün (NGF) mRNA dönüşümünü konsantrasyona bağlı olarak 100-150ug / mL konsantrasyonda kontrolün yaklaşık 5 misli arttırdığı, suda etkinlik göstermediği kaydedildi. [2] Herisenon CE’yi test ederken, hiçbiri 10-100ug / mL aralığında etkili bulunamamıştır [2] ve JNK sinyallemesinin engellenmesi, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı’nın) (p38 MAPK, PKA, PKC ve MEK dahil edilmediği için) hareket etmesini engellemektedir.
       • NGF : Belirli hedef nöronların büyümesi, korunması, çoğalması ve sağkalımının düzenlenmesinde rol oynayan bir nörotrofik faktör ve nöropeptiddir.
       • mRNA : DNA’dan genetik bilgiyi gen ifadesinin protein ürünlerinin amino asit dizisini belirttikleri ribozoma taşıyan geniş bir RNA molekülü ailesidir.
       • JNK : Orijinal olarak transkripsiyonel aktivasyon alanı içinde Ser-63 ve Ser-73 üzerinde c-Jun’u bağlayan ve fosforile eden kinazlar olarak tanımlanmıştır.

       NGF mRNA’sındaki bir artış, yedi günlük bir süre boyunca Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) olarak diyetin% 5’ini verdiği farelerin hipokampusunda değil de korteksde kontrolün 1.3 katına kadar saptanmıştır. [2]
       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) etanolik özütünün, NGF mRNA seviyelerini arttırdığı görülmektedir ve bu, farelere ağızdan verildikten sonra doğrulanmaktadır.
       İzole edilen erinasinler (doğal maddesi) 1 mM konsantrasyonlarda NGF salınımını uyaran potasyumun çok yüksek olduğu bilinen astrositlerden NGF salınımı, 150ug / mL etanolik özüt ile arttırıldı ancak 50-100ug / mL [2] ile arttırılmadığı kaydedildi. [20]
       Astrositlerden NGF’nin kesinleştirilmesinin, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) etanolik özütün kuluçka edilmesiyle arttırıldığıkaydedildi.
       Nöronlara spesifik bakıldığında, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) nöronal uzamayı ve miyelin oluşumunu teşvik ettiği görülmektedir. [21]
       • Miyelin : Miyelin sinir sisteminin önemli bir parçasıdır ve optimal bilişsel işlev için hayati önem taşır.
       2.2 Glutaminerjik Sinir İletimi


       Glutamik asitten kaynaklanan nöronal artış, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) özütlerinin varlığında zayıflatılmış gibi gözükmektedir. [21] 2.3 Nörokoruma


       3-hidroksiherisenon adı verilen Hericenonların bir analogu, endoplazmik retikulum stresinin uyardığı ölümden nöronların korunması ile ilişkilendirilmiştir. [7] Bu etki mekanizması, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı’nda) çeşitli benzen bileşikleriyle de görülür. [22]
       • Endoplazmik retikulum : Biyolojide, ökaryotik hücrelerin sitoplazması içinde bir dizi yassı keseyi oluşturan ve proteinlerin sentezi, katlanması, modifikasyonu ve taşınmasında önemli olan çok sayıda fonksiyona hizmet eden sürekli bir membran sistemidir.

       Ayrıca laboratuvar ortamında, NGF’nin akış aşağısında olabilen nöronların miyelinasyonunu (miyelin kılıfının üretimi) arttırdığı gösterilmiştir. [23]

       Buda İlginizi Çekebilir Supplementler ve Yaşlanma 2.4 Biliş


       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı), daha önce görülen diyetin% 5’inde β-amiloid pigmentasyonun neden olduğu bilişsel düşüşü sıçanları korumaktadır. [24]
       • β-amiloid : Alzheimer hastalarının beyinlerinde bulunan amiloid plakların ana bileşeni olarak Alzheimer hastalığında çok önemli rol oynayan 36-43 amino asitten oluşan peptidleri ifade eder.

       3g% 98 Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) tozunu (kapsül biçiminde) kullanan bir insan çalışması, genel bilişsel düşüşten muzdarip kişilerde bunama derecelendirme ölçeğinde belirgin düzelmeler gösterdi. [25] Supplementi, bilime kontrolle bağlantılı olarak arttı ve iyileşme derecesi zamanla arttı; Bununla birlikte, tedavinin bırakılmasından sonraki 4 hafta içinde kontrolün üzerinde hala yüksek bir düşüş gözlemlenmesine rağmen gerileme normale döndü. [25]

       Anksiyete ve Depresif belirtiler, 2 haftalık Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) beslenmesinde, çerezler yoluyla 4 hafta boyunca azaltıldı. [26] Gruplar arasında konsantrasyon ve sinirlilik ölçümlerinde Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) grubunu destekleyen önemli bir fark vardır. [26] 2.5 Sinir Yaralanması


       Farelerde yapılan bir çalışmada, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) su özütü ezmeden sonra nöronal yeniden büyümeyi teşvik etmeyi başardı. Ameliyat sırasında zarar görmüş (amaçlı olarak) bir gluteal siniri olan fareler, meyvelerin özünü içeren suyun yenmesi sonrasında daha iyi yürüyebilirler. [27]

       Bu çalışmada kullanılan iki doz günde vücut ağırlığı kilosu başına 10 veya 20 mL idi, ancak tam mg veya mmol doz kaydedilmedi; Bununla birlikte, iki doz birbiri arasında fark göstermedi. [27] Bu, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı’nın) yan etkisi semptom göstermeyen nöronal büyümeyi düşündüren bir laboratuvar ortamındaki çalışmanın takibi olarak yapıldı. [28]


       3 Kalp ve Dolaşım Sağlığı İle Etkileşimleri       3.1 Kan Basıncı


       Hericenone B’nin araşidonik asidi (kolajen yoluyla tromboza aracılık eden iki reseptörden biri olan) serbest bırakmak için α2 / β1 yoluyla kollajenden gelen sinyali bastırarak anti-trombosit işlemleri uyguladığı gösterilmiştir.Mekanizma, 30μM’de (referans ilaç olarak 5μM aspirine benzer şekilde) tam bastırma ve 10μM’de tamamlanarak test edilmiş tavşanlarda güçlü ancak spesifik olduğu görülmektedir. [30]

       İlginç bir şekilde, herikenon CE, kollajen ile uyarılan trombosit kümelenmesi üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadı ve hericenone B diğer kümelenme formları üzerinde aktif iken daha az etkili oldu. [30]
       • Kollajen : Kollajen, hayvan organlarındaki çeşitli bağ dokularındaki hücre dışı boşluktaki ana yapısal proteindir.
       Hericenone B’nin, diğer herikenonların fazla bir etkiye sahip olmadığı ve diğer kümelenme formlarının önemli ölçüde etkilenmediği, kollajenin neden olduğu trombosit kümelenmesinin potansiyel olarak ve spesifik olarak bastırdığı görülmektedir. Bu durumun meydana geldiği konsantrasyon, biyolojik açıdan alakalı olduğuna işaret eder.
       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı), en etkili test edilmiş mantar Ganoderma lucidum’dan (50μg / mL) önemli ölçüde daha düşük bir IC50 değeri olan 580 ± 23μg / mL olan bir ACE inhibitörü (meyve cisimlerinin sıcak su özütü) gibi görünmektedir. [18]
       • IC50 : Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma gücünün bir ölçüsüdür.
       • ACE inhibitörü : Diyabetli insanları diyabetik nefropatiden (böbrek hastalığı) koruyor gibi görünmektedir.

       Mantarların sıcak su özütleri etanolik veya metanolik özütlerdendaha etkili ACE inhibitörleri olma eğilimindedir [31] [32] ve ACE’yi bastırdığı düşünülen mantar biyoaktif maddeleri arasında D-mannoz (IC50, 3 mg / mL) [33] ve L-pipekolik asit (IC50, 23.7 mg / mL). [34] Bu moleküllerin kendileri, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) daha zayıf olduğu için, biyolojik aktiflerin peptidleri, mantarlarda daha önce tespit edildiği üzere ( Val-Ile-Glu-Lys-Tyr-Pro ve Gly- Glu-Pro). [35]
       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı’nın) ACE bastırıcı özellikleri vardır, ancak oldukça zayıf görünürler ve biyolojik olarak uygun olmayabilirler. Bu etkilerin altında yatan kesin molekül şu an bilinmemektedir, ancak biyoaktif bir peptid olabilir.       3.2 Lipidler ve Kolesterol


       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı’nın) hem sıcak su hem de etanolik özütü, diyetin% 2’sinde (1.896-3.16g / kg sıcak su ve 2.016-3.36g / kg etanolik) kandaki yağ miktarı artmış farelerde test edilmiştir ve trigliseridleri (% 8 sıcak su ve HDL-C veya toplam kolesterol üzerinde herhangi bir belirgin etkisi olmaksızın % 27.1 etanolik kontrol ile). [36] Bu kandaki yağ miktarı artan etkiler ile aynı zamanda karaciğer dokusunda (sıcak suda% 29.8 ve etanolik% 38.8) gözlemlendi ve etanolik özütün bir PPARa etkidaşı olarak, 40 μg / mL’lik bir EC50 değeri ile hareket etme yeteneği ile ilişkili olduğu düşünülüyordu. PPARα’nın aşağı akışındaki genlerde bir artış vardı, ancak PPARα ifadesinde hiçbir değişiklik olmadı. [36]
       • HDL-C : HDL yüksek yoğunluklu lipoproteinleri temsil eder. “İyi” kolesterol denir çünkü vücudunuzun diğer bölgelerinden kolesterolü tekrar karaciğere taşır.
       • PPARa : PPAR-alfa, yağ asidi beta-oksidasyonuna katılan genlerin ekspresyonunu düzenler ve enerji homeostazının ana düzenleyicisidir.
       • EC50 : Yarı maksimum tepki veren bir ilacın konsantrasyonudur.
       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) bir PPARα etkidaşı olarak davranabilir ve trigliseritleri kolesterol üzerinde belirgin bir etkisi olmadan azaltabilir.
       Hem sıcak su hem de etanolik özütler, kolesterol ve HDL-C üzerinde aktif olmadığı halde, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) miselyumundan (daha sonra liyofilize edilen etanolik özüt ) elde edilen bir özüt LDL’yi % 45.5 oranında düşürdüğü ve HDL-C’yi iyileştirdiği ortaya çıkmıştır. [36] 50 mg / kg ile birlikte 200 mg / kg’lık bir oral dozda alındığında% 31.1 oranında da aktiftir. [37]
       • LDL : Bazen “kötü” kolesterol olarak adlandırılan LDL (düşük dansiteli lipoprotein) vücudunuzun kolesterolünün çoğunu oluşturur.
       Mantarın meyve yaprağı (yenilebilir kısım), lipoprotein ve kolesterol metabolizmasını belirgin bir şekilde etkilemek için görünmese de, miselyum kolestrolü düşürebilir.       4 Yağ Kitlesi ve Obezite       4.1 Mekanizmalar


       Farelere (1.896-3.16g / kg sıcak su ve 2.016-3.36g / kg etanolik) Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) sıcak su ve etanolik özütlerinin tamamlanması, Acad1, Srebf1 ve diğerleri de dahil olmak üzere yağ metabolizmasına katılanbirkaç genin dönüşümünü arttırdığı bulunmuştur. Slc27a1’in PPARa’nın aktive edilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. [36]
       • PPARa : PPAR-alfa, yağ asidi beta-oksidasyonuna katılan genlerin ekspresyonunu düzenler ve enerji homeostazının ana düzenleyicisidir.
       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı), yağ yakma özelliklerine katkıda bulunabilecek bir PPARa etkidaşı gibi görünmektedir.       4.2 Müdahaleler


       Farelere Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) (1.896-3.16g / kg sıcak su özütü ya da 2.016-3.36g / kg etanol özütünün) ilave edilmesi, yüksek yağlı bir diyet esnasında kilo vermeyi% 30 (sıcak su) ve% 42.4 (etanolik) ile hafifletebilir) karaciğer ve karın yağ dokusunda daha az yağ birikimi ile ilişkilidir. [36]

       Sıçanlarda 50-200 mg / kg miselyum özütü, kolestrolü düşürme özelliklerine rağmen dört hafta boyunca vücut ağırlığını önemli ölçüde etkilemedi. [37]

       5 İltihaplanma ve Bağışıklık Sistemi       5.1 Mekanizmalar


       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı’nın), c-Jun N-terminal kinazın daha az aktifleştirilmesi ve NF-kB’nin daha az nükleer yer değişimi ile ilişkili LPS ile uyarılan makrofaj aktivasyonunu (çoğunlukla kloroform fraksiyonu; ancak aynı zamanda su ve alkollü özütüyle birlikte) bastırdığı kaydedildi. [38]
       • c-Jun N-terminal kinaz : Tümör oluşumu ve nörodejeneratif bozukluklarda yer alan bir dizi biyolojik işlemi düzenleyen MAPK (mitojen ile aktive edilmiş protein kinaz) ailesinin bir üyesidir.
       • NF-kB : DNA’dan RNA’ya genetik bilginin aktarımını, sitokin üretimini ve hücre sağkalımını kontrol eden bir protein kompleksidir.
       • LPS : Bir lipit ve bir kovalent bağ ile birleştirilen O-antijen, dış çekirdek ve iç çekirdekten oluşan bir polisakaritten oluşan büyük moleküllerdir; Gram-negatif bakterilerin dış zarında bulunurlar.

       Buda İlginizi Çekebilir Asetilsistein (NAC) Nedir ?

       Buna karşılık, HEF-AP Fr II (bir beta-glukan) olarak bilinen polisakkaritin, 1 mg / mL’lik bir konsantrasyonda TNF-α ve IL-β salımıyla değerlendirilen makrofaj aktivitesini kendisi uyardığı bulunmuştur. [15] Bu, bu mantarın kuluçkalanması ile görülen makrofaj ve T hücre sayısındaki artış ile ilişkili olabilir. [39]
       • TNF-α : Sistemik iltihaplanmada yer alan bir hücre sinyal proteinidir (sitokin) ve akut faz reaksiyonunu oluşturan sitokinlerden biridir.
       • IL-β : İnsanlarda IL1B geni tarafından kodlanan bir sitokin proteindir.
       • T hücre : Bir T hücresi veya T lenfositi, hücre aracılı immünitede merkezi bir rol oynayan bir tip lenfosittir (beyaz kan hücresinin bir alt tipi). T hücreleri, hücre yüzeyi üzerinde bir T-hücresi reseptörü varlığında, B hücreleri ve doğal öldürücü hücreler gibi diğer lenfositlerden ayırt edilebilir.
       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarındaki) farklı bileşikler, bağışıklık sistemini farklı şekilde düzenlediği görülmektedir; polisakaritler bağışıklık uyarıcı olarak görünmektedir ancak makrofaj aktivasyonunu baskılayan diğer moleküller (çoğunlukla kloroform ekstresinde) görülmektedir.
       5.2 Müdahaleler


       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı’nın) su özütüyle topikal olarak yaralanmış farelerde yapılan bir çalışmada,Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) grubunda kontrolün göreceli olarak yara içindeki bağışıklık hücresi birikiminin azaldığını belirtti. [40]
       Kimyasal yönelmenin bazı baskılamaları yaralarda oluşabilir.
       6 Kanser Metabolizması ile Etkileşimleri       6.1 Kolon


       Laboratuvar ortamında, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı’nın) sıcak su ve etanolik özleri, daha az ERK ve JNK fosforilasyonu ile ilişkili olan ve daha az MMP salgılanması ve lamellipodia (hücre iskeleti uzantısı) oluşumu ile sonuçlanan CT-26 kolon kanseri hücrelerinde 500μg / mL’de anti-metastatik potansiyel göstermektedir. [41]
       • ERK : Hücrenin yüzeyindeki bir reseptörden, hücrenin çekirdeğindeki DNA’ya bir sinyal ileten bir protein zinciridir.
       • JNK : Orijinal olarak transkripsiyonel aktivasyon alanı içinde Ser-63 ve Ser-73 üzerinde c-Jun’u bağlayan ve fosforile eden kinazlar olarak tanımlanmıştır.
       • MMP : Organojenez, büyüme ve normal doku döngüsü sırasında harici matriks proteinlerinin çoğunun bozulmasından sorumlu olan bir grup enzimdir.

       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı’nın) hem sıcak su hem de etanolik özütleri, kolon kanseri hücrelerinin akciğere metastazını, meyve yapraklarından yapılan 10 mg / kg’lik enjeksiyonlarla% 66-69 oranında bastırdığı görülmektedir. [41]

       7 Cilt İle Etkileşimi       7.1 Cilt


       Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı), su özü yaraya uygulandığında cilt yara onarım oranını arttırmakla ilişkilidir. [40]

       8 Güvenlik ve Yan Etkileri


       Farelerdeki yan etki çalışmaları, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) ve Panax Ginseng’in kombinasyonu olan MUNOPHIL olarak verildiğinde, farelerde 5 g / kg vücut ağırlığına kadar olan dozların güvenli olduğunu önermektedir. [42] Bu bileşiğin, Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) olan ağırlığa göre yüzdesi listelenmemiştir.

       Akut solunum yetmezliği çeken 63 yaşındaki bir adamın bir vaka çalışması yapılmış ve ciğerlerinde aşırı lenfositlerin (bir çeşit beyaz kan hücresi) yaygın olarak alınan dozlarda 4 ay boyunca günlük olarak Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) yüksek reaktivite gösterdiği tespit edilmiştir. [43]

       Derecelendirildiğinde ikisi arasındaki bağlantı muhtemelen bir bağlantı olarak görülüyor. [44]

       Bilimsel Destek ve Referans Metni Aslan Yelesi Mantarı Referanslar
       1. Atopik NC / NgaTnd farelerinin kaşıntılı derilerinde sinir büyüme faktörünün ifadesi.
       2. 1321N1 insan astrositom hücrelerinde Hericium erinaceus’un sinir büyüme faktörü uyarıcı aktivitesi.
       3. Aslan mane mantarı, Hericium erinaceus (Bull .: Fr.) Pers. Periferik sinir hasarının tedavisinde (daha yüksek Basidiomycetes) (gözden geçirme).
       4. YAMABUSHITAKE (Aslan Yelesi Mantarı), Hericium erinaceum Mantarı ve Tıbbi Kullanımındaki Biyoaktif Maddeler.
       5. Hericium erinaceum’dan iki yeni aromatik bileşik (BULL .: FR.) PERS (1).
       6. Chromans, mantar Hericium erinaceum gelen F, G ve H hericenones.
       7. Bir endoplazmik retikulum (ER) stres bastırıcı bileşik ve mantar Hericium erinaceum analogları.
       8. Hericium erinaceum mycelia gelen J ve K Erinacines.
       9. Erinacines E, F ve G, Hericium erinaceum miselyumundan, sinir büyüme faktörü (NGF) -sentezinin uyarıcıları.
       10. Hericium erinaceum mycelia antimikrobiyal klorlu orsinol türevleri.
       11. Mantar Hericium erinaceum’dan sialik asit bağlayıcı bir lektin.
       12. Hericium erinaceus etanol ekstresi ve su ekstresi sterolleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma.
       13. Yamabushitake (Aslan Yelesi Mantarı) veya Houtou adlı yenilebilir ve şifalı bir mantar olan Hericium erinaceum’un meyve yapısından izole edilen antitümör aktif polisakkaritler.
       14. Hericium erinaceum polisakkaritlerinin kimyasal analizi ve polisakkaritlerin derma antioksidan enzimler, MMP-1 ve TIMP-1 aktiviteleri üzerine etkisi.
       15. Makrofaj aktivasyonu ve Hericium erinaceus’un meyve yapısından saflaştırılmış polisakkaritlerin yapısal özellikleri.
       16. Hericium erinaceus’un meyve gövdelerinden ve sulu konformasyonundan izole edilen bir beta-D-glukan.
       17. Hericium erinaceus polisakkaritlerinin in vivo antioksidan aktivitesinin değerlendirilmesi.
       18. Antioksidan ve ACE İnhibitör Aktiviteleri için Seçilmiş Culinary-Medicinal Mantarların Değerlendirilmesi.
       19. Hericium erinaceus’un (Bull.: Fr.) Pers antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri üzerinde kültivasyon tekniklerinin ve işlenmesinin etkileri. Özler.
       20. Erinacines A, B ve C, Hericium erinaceum miselyumundan, sinir büyüme faktörü (NGF) -sentezinin güçlü uyarıcıları.
       21. Aslan Mane Mantar Hericium erinaceus’un Nörotropik ve Trofik Eylem (Bull .: Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) Vitroda Sinir Hücreleri Üzerinde Ekstraktlar.
       22. Endoplazmik retikulum (ER) mantar Hericium erinaceum hurda yetiştirme yataklarından stres bastırıcı bileşikler.
       23. Hericium erinaceus ekstresinin miyelinasyon sürecine in vitro etkisi.
       24. Hericium erinaceus’un farelerde amiloid β (25-35) peptid kaynaklı öğrenme ve hafıza açıkları üzerindeki etkileri.
       25. Mantar Yamabushitake (Aslan Yelesi Mantarı) (Hericium erinaceus) ‘un hafif bilişsel bozukluk üzerine etkilerinin iyileştirilmesi: çift kör plasebo kontrollü bir klinik çalışma.
       26. Depresyon ve anksiyetenin azaltılması 4 hafta Hericium erinaceus alımı.
       27. Medicinal Mantar Hericium erinaceus (Bull .: Fr) Pers Sulu Ekstraktının Sıçan Peroneal Sinirine Crush Yaralanması Sonrası Periferik Sinir Rejenerasyonu. (Aphyllophoromycetideae).
       28. Aslan Mane Mantar Hericium erinaceus (Bull .: Fr.) Pers Sulu Ekstraktlarının Aktivitesi. Nöral Hücre Hattı NG108-15 üzerinde (Aphyllophoromycetideae).
       29. Kollajenin tromboz ve hemostazdaki rolü.
       30. Herenyum erinaceustan herenonon B’nin kollajen kaynaklı trombosit agregasyonu üzerindeki inhibe edici etkisi.
       31. Grifola frondosa’dan anjiyotensin I-dönüştürücü enzim inhibitörü.
       32. Yenilebilir mantar Tricholoma giganteum’dan türetilen yeni bir anjiyotensin I-dönüştürücü enzim inhibitör peptidin izolasyonu ve karakterizasyonu.
       33. Yenilebilir Tamogi-take mantarı (Pleurotus cornucopiae), D-mannitol içinde bir fitokimyasal, ACE aktivitesini inhibe eder ve spontan hipertansif sıçanların kan basıncını düşürür.
       34. L-pipolik asidin yenilebilir mantar, Sarcodon aspratustan, anjiyotensin I-dönüştürücü enzimden inhibe edici etkileri.
       35. Pamuk yaprak kurdu, Spodoptera littoralis enzimatik hidrolizatlarında antioksidatif ve ACE inhibitör aktiviteleri.
       36. Yamabushitake (Aslan Yelesi Mantarı) mantarı (Hericium erinaceus), yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde lipit metabolizmasını geliştirdi.
       37. Hericium erinaceus’un batık bir mycelial kültüründen üretilen bir Exo-biyopolimerin hipolipidemik etkisi.
       38. Hericium erinaceus, RAW264.7 makrofajlarında LPS ile indüklenen pro-enflamasyon gen aktivasyonunu baskılamaktadır.
       39. Herakum spp. Kültür besiyerinden polisakkaritin antitümör ve bağışıklık kazandırıcı aktiviteleri .
       40. Mutfak-ilaçlı Lion’s Mane mantarı, Hericium erinaceus (Bull .: Fr.) Pers sulu ekstraktının potansiyel aktivitesi. Sıçanlarda yara iyileşmesini hızlandırmada (Aphyllophoromycetideae).
       41. Hericium erinaceus (Lion’s Mane) mantar özleri, CT-26 kolon kanseri tansplante edilmiş farelerde akciğer hücrelerine metastazı inhibe eder.
       42. MUNOPHIL üzerinde toksikolojik çalışma, sıçanlarda Panax ginseng ve Hericium erinaceum su özü.
       43. Serum sürfaktan proteinleri tarafından izlenen hericium erinaceum (Yamabushitake (Aslan Yelesi Mantarı)) özütüyle indüklenen akut solunum sıkıntısı sendromu.
       44. Olumsuz ilaç reaksiyonlarının olasılığını tahmin etmek için bir yöntem.
       Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

       Yorum yap


       • #8
        9 Health Benefits of Lion's Mane Mushroom (Plus Side Effects)

        Lion’s mane mushrooms, also known as hou tou gu or yamabushitake, are large, white, shaggy mushrooms that resemble a lion’s mane as they grow. They have both culinary and medical uses in Asian countries like China, India, Japan and Korea (1). Lion’s mane mushrooms can be enjoyed raw, cooked, dried or steeped as a tea. Their extracts often used in over-the-counter health supplements. Many describe their flavor as “seafood-like,” often comparing it to crab or lobster (2). Lion’s mane mushrooms contain bioactive substances that have beneficial effects on the body, especially the brain, heart and gut. Here are 9 health benefits of lion’s mane mushrooms and their extracts.

        1. Could Protect Against Dementia

        The brain’s ability to grow and form new connections typically declines with age, which may explain why mental functioning gets worse in many older adults (3). Studies have found that lion’s mane mushrooms contain two special compounds that can stimulate the growth of brain cells: hericenones and erinacines (4). Additionally, animal studies have found that lion’s mane may help protect against Alzheimer’s disease, a degenerative brain disease that causes progressive memory loss. In fact, lion’s mane mushroom and its extracts have been shown to reduce symptoms of memory loss in mice, as well as prevent neuronal damage caused by amyloid-beta plaques, which accumulate in the brain during Alzheimer’s disease (5, 6, 7, 8). While no studies have analyzed whether lion’s mane mushroom is beneficial for Alzheimer’s disease in humans, it appears to boost mental functioning. A study in older adults with mild cognitive impairment found that consuming 3 grams of powdered lion’s mane mushroom daily for four months significantly improved mental functioning, but these benefits disappeared when supplementation stopped (9). The ability of lion’s mane mushroom to promote nerve growth and protect the brain from Alzheimer’s-related damage may explain some of its beneficial effects on brain health. However, it’s important to note that most of the research has been conducted in animals or in test tubes. Therefore, more human studies are needed.

        SUMMARYLion’s mane mushrooms contain compounds that stimulate the growth of brain cells and protect them from damage caused by Alzheimer’s disease. However, more human research is needed.

        2. Helps Relieve Mild Symptoms of Depression and Anxiety, Up to one-third of people living in developed countries experience symptoms of anxiety and depression (10). While there are many causes of anxiety and depression, chronic inflammation could be a major contributing factor. New animal research has found that lion’s mane mushroom extract has anti-inflammatory effects that can reduce symptoms of anxiety and depression in mice (11, 12). Other animal studies have found that lion’s mane extract can also help regenerate brain cells and improve the functioning of the hippocampus, a region of the brain responsible for processing memories and emotional responses (13, 14). Researchers believe that improved functioning of the hippocampus may explain the reductions in anxious and depressive behaviors in mice given these extracts. While these animal studies are promising, there is very little research in humans. One small study in menopausal women found that eating cookies containing lion’s mane mushrooms daily for one month helped reduce self-reported feelings of irritation and anxiety (15).
        SUMMARYStudies suggest that lion’s mane mushrooms may help relieve mild symptoms of anxiety and depression, but more human research is needed to better understand the correlation.

        3. May Speed Recovery from Nervous System Injuries
        The nervous system consists of the brain, spinal cord and other nerves that travel throughout the body. These components work together to send and transmit signals that control almost every bodily function. Injuries to the brain or spinal cord can be devastating. They often cause paralysis or loss of mental functions and can take a long time to heal. However, research has found that lion’s mane mushroom extract may help speed recovery from these types of injuries by stimulating the growth and repair of nerve cells (16, 17, 18). In fact, lion’s mane mushroom extract has been shown to reduce recovery time by 23–41% when given to rats with nervous system injuries (19). Lion’s mane extract may also help reduce the severity of brain damage after a stroke. In one study, high doses of lion’s mane mushroom extract given to rats immediately after a stroke helped decrease inflammation and reduce the size of stroke-related brain injury by 44% (20). While these results are promising, no studies have been conducted in humans to determine if lion’s mane would have the same therapeutic effect on nervous system injuries.
        SUMMARYRat studies have found that lion’s mane extract can speed up recovery time from nervous system injuries, but human research is lacking.

        4. Protects Against Ulcers in the Digestive Tract
        Ulcers are capable of forming anywhere along the digestive tract, including the stomach, small intestine and large intestine. Stomach ulcers are often caused by two major factors: overgrowth of a bacteria called H. pyloriand damage to the mucous layer of the stomach that’s often due to long-term use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (21). Lion’s mane extract may protect against the development of stomach ulcers by inhibiting the growth of H. pylori and protecting the stomach lining from damage (2, 22). Several studies have found that lion’s mane extract can prevent the growth of H. pylori in a test tube, but no studies have tested whether they have the same effects inside the stomach (23, 24). Additionally, an animal study found that lion’s mane extract was more effective at preventing alcohol-induced stomach ulcers than traditional acid-lowering drugs — and without any negative side effects (25). Lion’s mane extract can also reduce inflammation and prevent tissue damage in other areas of the intestines. In fact, they may help treat inflammatory bowel diseases like ulcerative colitis and Crohn’s disease (26, 27, 28). One study in people with ulcerative colitis found that taking a mushroom supplement containing 14% lion’s mane extract significantly reduced symptoms and improved quality of life after three weeks (29). However, when the same study was repeated in patients with Crohn’s disease, the benefits were no better than a placebo (30). It’s important to note that the herbal supplement used in these studies included several types of mushrooms, so it’s difficult to draw any conclusions about the effects of lion’s mane specifically. Overall, research suggests that lion’s mane extract may help inhibit the development of ulcers, but more human research is needed.
        SUMMARYLion’s mane extract has been shown to protect against stomach and intestinal ulcers in rodents, but human research has been conflicting.

        5. Reduces Heart Disease Risk
        Major risk factors for heart disease include obesity, high triglycerides, large amounts of oxidized cholesterol and an increased tendency to get blood clots. Research shows that lion’s mane extract can influence some of these factors and reduce the risk of heart disease. Studies in rats and mice have found that lion’s mane mushroom extract improves fat metabolism and lowers triglyceride levels (31). One study in rats fed a high-fat diet and given daily doses of lion’s mane extract observed 27% lower triglyceride levels and 42% less weight gain after 28 days (32). Since obesity and high triglycerides are both considered risk factors for heart disease, this is one way that lion’s mane mushrooms contribute to heart health. Test-tube studies have also found that lion’s mane extract can help prevent the oxidation of cholesterol in the bloodstream (33). Oxidized cholesterol molecules tend to attach to the walls of arteries, causing them to harden and increasing the risk of heart attack and stroke. Therefore, reducing oxidation is beneficial for heart health. What’s more, lion’s mane mushrooms contain a compound called hericenone B, which can decrease the rate of blood clotting and lower the risk of heart attack or stroke (34). Lion’s mane mushrooms appear to benefit the heart and blood vessels in multiple ways, but human studies are needed to support this.
        SUMMARYAnimal and test-tube studies suggest that lion’s mane extract can reduce the risk of heart disease in several ways, but human studies are needed to confirm these findings.

        6. Helps Manage Diabetes Symptoms
        Diabetes is a disease that occurs when the body loses the ability to control blood sugar levels. As a result, levels are consistently elevated. Chronically high blood sugar levels eventually cause complications like kidney disease, nerve damage in the hands and feet and vision loss. Lion’s mane mushroom may be beneficial for diabetes management by improving blood sugar control and reducing some of these side effects. Several animal studies have shown that lion’s mane can cause significantly lower blood sugar levels in both normal and diabetic mice, even at daily dosages as low as 2.7 mg per pound (6 mg per kg) of body weight (35, 36). One way that lion’s mane lowers blood sugars is by blocking the activity of the enzyme alpha-glucosidase, which breaks down carbs in the small intestine (37). When this enzyme is blocked, the body is unable to digest and absorb carbs as effectively, which results in lower blood sugar levels. In addition to lowering blood sugars, lion’s mane extract may reduce diabetic nerve pain in the hands and feet. In mice with diabetic nerve damage, six weeks of daily lion’s mushroom extract significantly reduced pain, lowered blood sugar levels and even increased antioxidant levels (38). Lion’s mane mushroom shows potential as a therapeutic supplement for diabetes, but more research is needed to determine exactly how it might be used in humans.
        SUMMARYLion’s mane mushroom can help lower blood sugar and reduce diabetic nerve pain in mice, but more studies are needed to determine whether it might be a good therapeutic option in humans.

        7. May Help Fight Cancer
        Cancer occurs when DNA becomes damaged and causes cells to divide and replicate out of control. Some research suggests that lion’s mane mushroom has cancer-fighting abilities, thanks to several of its unique compounds (39, 40). In fact, when lion’s mane extract is mixed with human cancer cells in a test tube, they cause the cancer cells to die at a faster rate. This has been demonstrated with several types of cancer cells, including liver, colon, stomach and blood cancer cells (41, 42, 43). However, at least one study has failed to replicate these results, so more studies are needed (44). In addition to killing cancer cells, lion’s mane extract has also been shown to slow the spread of cancer. One study in mice with colon cancer found that taking lion’s mane extract reduced the spread of cancer to the lungs by 69% (45). Another study found that lion’s mane extract was more effective than traditional cancer medications at slowing tumor growth in mice, in addition to having fewer side effects (42). However, the anti-cancer effects of lion’s mane mushroom have never been tested in humans, so more research is needed.
        SUMMARYAnimal and test-tube studies show that lion’s mane extract can kill cancer cells and slow the spread of tumors, but human studies are still needed.

        8. Reduces Inflammation and Oxidative Stress
        Chronic inflammation and oxidative stress are believed to be at the root of many modern illnesses, including heart disease, cancer and autoimmune disorders (46). Research shows that lion’s mane mushrooms contain powerful anti-inflammatory and antioxidant compounds that may help reduce the impact of these illnesses (47). In fact, one study examining the antioxidant abilities of 14 different mushroom species found that lion’s mane had the fourth highest antioxidant activity and recommended it be considered a good dietary source of antioxidants (48). Several animal studies have found that lion’s mane extract reduced markers of inflammation and oxidative stress in rodents and may be especially useful in the management of inflammatory bowel disease, liver damage and stroke (20, 26, 49, 50). Lion’s mane mushrooms may also help reduce some of the health risks associated with obesity, as they have been shown to decrease the amount of inflammation released by fat tissue (51). More studies are needed to determine the potential health benefits in humans, but the results from lab and animal studies are promising.
        SUMMARYLion’s mane mushroom contains powerful antioxidant and anti-inflammatory compounds that may help reduce the impact of chronic illness.

        9. Boosts the Immune System
        A strong immune system protects the body from bacteria, viruses and other disease-causing pathogens. On the other hand, a weak immune system puts the body at a higher risk of developing infectious diseases. Animal research shows that lion’s mane mushroom can boost immunity by increasing the activity of the intestinal immune system, which protects the body from pathogens that enter the gut through the mouth or nose (52). These effects may partly be due to beneficial changes in gut bacteria that stimulate the immune system (53). One study even found that supplementing with lion’s mane extract daily nearly quadrupled the lifespan of mice injected with a lethal dose of salmonella bacteria (54). The immune-boosting effects of lion’s mane mushrooms are very promising, but this area of research is still developing.
        Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

        Yorum yap


        • #9
         Nöron Sağlığı (Beyin Hücresi) - Mutfak ve Tıbbi Mantarlar Yardımcı Olabilir mi?

         Yazar bağlantıları açık bindirme paneliVikineswary Sabaratnam (Dr.) Dr. )1 2Wong Kah-Hui 1 3Murali Naidu 1 3Pamela Rosie David 1 3
         Daha fazla göster
         https://doi.org/10.4103/2225-4110.106549 Anahtar kelimeler

         Nöron sağlığı
         Mantarlar
         Hericium erinaceus
         Pleurotus giganteus
         Lignosus rhinocerotis
         Nörit büyümesi
         Sinir rejenerasyonu GİRİŞ


         Makro mantarlar - mantarlar, karakteristik meyve veren organları oluşturanökaryotik, fotosentetik olmayan ve aerobik organizmalardır . Beşinci Krallık'a ait olan tüm mantarlar heterotrofiktir ve selülozlar gibi kompleks organik polimerlerinhücre dışı enzimler tarafından parçalanmasından sonra basit moleküllerin besin olarak emilmesiyle besleyici maddeleri özümserler.onlar tarafından salgılandı. Mantarlar taksonomik olarak iki farklı gruba ayrılır: Bilinen cins ve Ascomycetes'in çoğunu içeren Basidiomycetes. Ticari olarak üretilebilen yenilebilir ve şifalı mantarlar, saman, talaş ve talaş gibi lignoselülozik tarımsal tortular üzerinde yetiştirilmektedir. [ 1 ]

         Mantarlar, insanlar tarafından binlerce yıldan beri yiyecek ve / veya ilaç olarak kullanılmaktadır. 14.000'den fazla mantar türü tanınmaktadır ve bunların arasında yaklaşık 2000'i yenilebilir olarak tanımlanmaktadır. [ 2 ] 30 cins içerisindeki 2000 yenilebilir mantarın , 270 türü , insan sağlığını sağlayabilen potansiyel terapötikveya önleyici ajanlar olarak kabul edilmektedir . [ 3 ] Günümüzde, mantar tüketiminin artması, yalnızca mutfak mantarlarının hoş lezzeti ve aromasına değil aynı zamanda mevcut doğal ürünler arayışına da bağlanabilir.pestisit içermeyen ; Nutrasötikler gibi gıdalar veya yüksek vitaminveproteiniçerikli fonksiyonel gıdalarveayrıcaantioksidan aktivitelerde dahil olmak üzere biyolojik olarak aktifaktiviteler. [4]Mutfak mantarları günlük diyetimizde mükemmel bileşenler olabilir, çünkü proteinler, lifler,karbonhidratlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengindirler. Aynı zamanda, mantarlar,kolesterolde dahil olmak üzerekalori veyağ bakımındandüşüktür.. Son yıllarda mantarların, özellikle geleneksel ilaçlarda kullanılanların gizemlerini çözmek için mantarlar, birçok etnomikolojik tıbbi değer iddiaları için araştırılmaktadır. Mantarların özünü toplamak ve tüketimi kolaylaştırmak için mantarlar nutrisötikler veya nutrisütikler olarak geliştirilmektedir. Ayrıca, geleneksel bilginin bilimsel olarak doğrulanması, taze veya işlenmiş mantar tüketmenin insan sağlığı üzerindeki birçok olumlu etkisinin kanıtıdır. [ 2 ] Chang sözleriyle: [ 5 ]
         “ Yapraksız , tomurcuksuz , çiçeksiz ;

         Yine de meyve oluştururlar .

         Yiyecek olarak, tonik olarak, ilaç olarak;

         Tüm yaratım değerlidir. '         As tanınması mümkün yiyecek veya sağlığını geliştirmek ve kalitesini artırabilir takviyeleri olarak mantar yaşam artar, sayısız ürünler genellikle ethnomycological bilgiye dayalı iddialarla pazarlanmaktadır. Mantarların sağlığa faydalarının sayısız iddiasını bilimsel olarak doğrulamak için dünya çapında aktif olarak araştırmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte, şu anda, halka açık olan tıbbi mantarların etkinliği üzerine yapılan çalışmaların çoğu, hayvan çalışmalarına (genellikle farelerde) veya kültür hücrelerine dayanmaktadır . Klinik çalışmalarla insanlarda etkinlik göstermeye ihtiyaç vardır. [ 6 ]Çin'de, tamamlayıcı ve alternatif tıbbın, yaşamı zayıflatan hastalıklara alternatif bir terapi olarak izin verildiği gibi, mantar besleyici maddeleri veya mantar fonksiyonel gıdaları kanser ve diğer yaşamı tehdit edici hastalıkların yönetimine dahil edilir . İnsanları tehdit eden birçok hastalıktan biri olan nörodejeneratif hastalıklar bir yaş kadar çok travmatik olabilir . Neurohealth tahmin edilen gümüş tsunaminin insanlara çarpması konusundaki endişedir -yaşlanan tsunaminin 2050'de 80-90 milyon 65-artı nüfus olduğu tahmin edilmektedir. [ 7 ]

         Neden endişe? Bu yaşlanan nüfusun büyük bir yüzdesinin (yaklaşık% 80 olarak tahmin edilmektedir) en az bir kronik sağlıkla ilgili hastalığı olacaktır. Alzheimer ve nörodejeneratif hastalıklar yaşlıların kronik hastalıkları listesinde yüksektir . Alzheimer hastalığı öncelikle bilişsel işlev kaybı olan bir yaşlanma bozukluğudur . Bu hastalık biyolojik olarak ön beyin, hipokampus ve beyin korteksindeki nöronların ölümü , amiloid birikmesinin varlığı ile birlikte karakterizedir . Amiloid β proteini , nöronal hücre ölümü ve nöritik değişikliklerin indüklenmesine katılır . Semptomlar ölümüne neden olduğu kolinerjik nöronlar , kolinerjik sinapslardanörotransmisyonu artıran ilaçlarla tedavi edilir . İlaçlar arasında Pricizer'dan Aricept [R], Novartis'ten Exelon [R], Janssen'den Reminyl [R] ve First Horizon'dan Cognex [R] yer alır. Bu ilaçlar sadece daha fazla bozulmayı geciktirir ve bilişsel işlevlere verilen hasarı tersine çevirmez. Başka bir ilaç, memantinblokları (Forest Laboratories),reseptör içinglutamat nörotransmittersorumlu olabilirnörotoksisiteAlzheimer hastalığında da geçici olarak faydalı etkiler yarattı. Önleyici ajanlar bulmalıyız. Nörodejeneratif hastalıklarda, klinik semptomlar ortaya çıktıktan sonra, sadece daha fazla dejenerasyon işlemini durdurmak veya geciktirmek mümkün olacaktır . Strateji, yavaşlayan ve ilgili hayati hücrelere daha fazla zarar gelmesini önleyen ajanlar aramak olacaktır. Araştırma, beyindeki kanı geçebilecek ve yetişkin yaşamı boyunca nöronların bakım, hayatta kalma ve rejenerasyonundan sorumlu bir protein ailesi olan sinir büyüme faktörü (NGF) üretimini uyaran küçük moleküller içindir .

         NGF'nin yokluğunun , yetişkin farelerin beyninde Alzheimer benzeri bir semptoma neden olduğu gösterilmiştir . Önleme kesinlikle tedaviden daha iyi olacaktır. Koruyucu madde / maddeler diyetimizin bir parçası olmalıdır. Yaşlandıkça sinirle ilgili hastalıkların ciddiyetini önlemek veya azaltmak için tıbbın doğasına dokunan geleneksel bilgilere başvurmamız gerekebilir. Zerdeçal gibi birçok bitki ve baharatyardımcı olduğu söylenir. Örneğin, Hindistan'da, eski nesil arasındaki Alzheimer'ın endişe verici rakamlarda olmadığı belirtildi. Zerdeçal ve biber gibi baharatların düzenli tüketilmesinin nedeni bu olabilir ve şu anda bu aktif olarak çalışılmaktadır.

         Sinir ve beyin sağlığı için mantarlar
         Mantarlar yardım edebilir mi? Hemen hemen tüm mutfak mantar kendi için belirtilmiştir polisakkarit bileşenleri, oynamak bir rol içinde stimülasyon arasında bağışıklık sistemi ve kanser tedavisinde olası uygulamalar. Bununla birlikte, birçok yenilebilir cins, spesifik aktiviteleri için de belirtilmiştir. Özel aktiviteler arasında Sarcodon scabrosus, Grifola frondosa ve Hericium erinaceus gibi bazı mantarların sinir ve beyin sağlığı ile ilgili aktiviteleri olduğu bildirilmektedir. Bu yazıda, yaşa bağlı nörodejeneratif hastalıkların azaltılmasında veya hatta önlenmesinde yardımcı olmak üzere mantarların nutrasötik veya nutrikistik olarak potansiyelleri tartışılmaktadır.Acı bir mantar olan sarcodon scabrosus , scabroninler olarak adlandırılan cyathane diterpenoidleri içerir . [ 8 ] Sıçan feokromositoma hücreleri (PC12) skabroninler A ve G ile tedavi edildiğinde, nörit büyümesi vardı . [ 8]


         Hericium erinaceus, nörit büyümesini ve hasarlı sinirlerin yenilenmesini tetikler
         Nöro-sağlık özellikleri için yoğun olarak çalışılan mutfak mantarı H. erinaceus'tur (Lion's Mane mantarı). Aslanın yele mantarının sulu bir ekstraktındaki polisakaritler, nöronal farklılaşmaya neden olabilir ve nöronal sağkalımı arttırabilir. [ 10 ] Bu mantar ekstrelerinin kimyasal profili Kawagishi ve ortak araştırmacılar tarafından aktif olarak çalışılmış ve raporlanmıştır. H. erinaceus'un özleri astrositlerde NGF gibi nörotrofik faktörlerin ifadesini indüklemiştir . [ 11. , 12. ]Yaptıkları çalışmalarda, hisenonlar Lion'un yeleğinin meyve veren organlarından izole edilirken erinasinler mantarın miselyumundan izole edildi . Endoplazmik retikulum stres - zayıflatıcı bileşikler ve dilinoleoyl fosfatidiletanolamin , birfosfolipid ile linoleik asit , bir doymamış yağ asidi kurutulmuş meyve organlarının özütlerinden saflaştırıldı, H. Erinaceusazaltmak endoplazmik retikulum stres kaynaklı hücre ölümü. Bu nörodejeneratif hastalığa bağlı hücre ölümü riskini azaltabilir. [ 13 ]Fujiwarave diğ. [ 14 ]araştırılmıştır nöro-koruyucu etkisini H. Erinaceus iskemik ile beyin hasarı , bir de orta serebral arter oklüzyonu farelerde modeli. Hericium erinaceus (300 sürekli olarak 14 beslenen mg / kg, ameliyat sonrası gün) önemli ölçüde azaltılmış boyutu beyin enfarktüsü , bir gün sonra, tıkanma . Başka bir çalışmada, çift kör deneme hafif tanısı 80 yaşındaki Japon kadın ve erkekler için 50- ile yürütülmüştür kognitif bozukluk etkinliğini incelemek amacıyla oral uygulama arasında H. Erinaceus bilişsel bozukluğu iyileştirmek için, gözden geçirilmiş Hasegawa Demans Ölçeğine (HDS-R) dayanan bilişsel işlev ölçeğini kullanarak . [ 15 ] H. erinaceus grubundaki denekler 16 hafta boyunca günde üç kez% 96 Yamabushitake kuru tozu içeren dört 250 mg tablet aldı . Bilişsel işlev ölçek puanları, alım süresi ile birlikte artmıştır. Laboratuvar testleri hiçbir gösterdi olumsuz etkisi ait H. Erinaceus . Çalışma H. erinaceus'un hafif bilişsel bozukluğuiyileştirmede etkili olduğunu göstermiştir . [ 15 ] H. erinaceus'un özleri c-Jun N-terminal kinazın (JNK) ve aşağı akış substratı c-Jun'un indüklenen fosforilasyonu ve artan c-Fos ifadesi, H. erinaceus'un JNK sinyalizasyonu ile sinir büyüme faktörü gen ekspresyonunu desteklediğini gösterir . [ 16 ] Ayrıca, H. erinaceus'un in vivo etkinliği de incelenmiştir. Yedi gün boyunca % 5 (ağırlık / ağırlık) H. erinaceus kuru toz içeren yem rejimi verilen fareler , hipokampusta NGF mRNA ekspresyon seviyesinde bir artış göstermiştir . [ 16 ]

         Bu çalışmalar çok cesaret vericidir ve H. erinaceus - taze veya işlenmiş tüketimi kabul edilebilir. Tezgahta pek çok hazırlıklar var. Bununla birlikte, bu preparatların iddia edildiği gibi işlevsel olmasını sağlamak için güvenlik, etkinlik ve diğer parametreleri sağlamak için kurallar ve izleme yapılmalıdır. En iyi seçenek taze mantar tüketimi olacaktır. İşleme bildirilmiştir etkileyecek nörit uyarıcı aktivitesiniH. Erinaceus . [ 17. , 18. ] Yetiştirme teknikleri ve koşulları, mantarların tıbbi özelliklerini de etkileyebilir. Hericium erinaceus olmasına rağmen ılıman bir mantar olup tropik bir ülke olan Malezya'da ekilebilir.

         Malezya'daki Hericium erinaceus ( Plate 1a ) ekimi henüz başlangıç aşamasındadır . Tüketicilerin büyük bu oldukça garip görünümlü mantar potansiyelini bilmiyoruz. Bu mantarın potansiyelini gerçekleştirerek, yerel olarak yetiştirilen mantarları araştırmak, Malezya'da bu mantarın tüketiminin yanı sıra büyümesinin de önünü açacak.

         Sıcak iklimde yetiştirilen H. erinaceus'un NG 108-15 hücrelerini kullanarak in vitromodel kullanılarak nörit uzantısının uyarılması araştırıldı. Mantar şimdi daha yüksek sıcaklıklarda yetişmesine rağmen, bu mantarın benzersiz özelliği korunur. Aslında, düşük ve yüksek sıcaklıkta yetiştirilen mantarlar arasında nörit büyüme uyarıcı aktivitesinde bir fark yoktu. [ 19 ] Bununla birlikte, hasat sonrası işleme tekniği etkinliği etkiler. [ 17. , 18. , 19. ] Bu ticari olarak mevcut H. erinaceus olarak belirtmek için çok önemlidir.raf ömrünü artırmak için fırında kurutulur. Bir fırında kurutulmuş meyve veren organların özlerinin, nörit büyümesini uyarma yeteneklerini yitirdiği gösterilmiştir [ Şekil 1 ]. [ 19 ]
         1. Tam boyutlu resmi indirin

         Şekil 1 . Bir etkisi , sulu ekstresi meyve organlarının arasında H. Erinaceus tropik iklime büyütüldü. a: Negatif kontrol (tedavi olmadan); b: NGF (20 ng / ml); c: H. erinaceus'unsulu ekstresi (yoğun nörit büyümesi)
         Başka bir çalışmada, H. erinaceus özütlerinin NG108-15 hücrelerinde NGF'nin aktivitesini artırabildiği gösterilmiştir . 10 ng / ml NGF'nin 10 ug / ml H. erinaceussulu ekstrakt ile bir kombinasyonu, tedavi edilmemiş nöral hücrelere kıyasla en yüksek yüzde 59,5 ± 5,0 nörit büyümesini arttırmıştır (Lai ve diğ. , 2012, yayınlanmamış). Neurite büyüme stimülasyonunun etkisi, bu kombine karışımda, ayrı ayrı uygulanan ekstrakt konsantrasyonuna veya NGF'ye kıyasla arttırıldı. Nörit büyümesi stimülasyon aktivitesi, sadece 10 ng / ml NGF ile muamele ile karşılaştırıldığında yaklaşık 1.2 kat artmıştır (Lai ve ark. , 2012, yayınlanmamış). Bununla birlikte, daha yüksek konsantrasyonlarda, sulu mantar ekstraktının ve NGF'nin nörit stimülasyon aktivitesinin arttırılması gözlenmedi. Ayrıca, devam eden bir çalışmanın erken gözlemleri, mantar ekstraktının az miktarda NGF varlığında NGF salgılanmasını tetiklediğini gösterdi . Bu mantar o zaman beyin sağlığının sırrı olabilir mi? İn vitro sonuçların doğrudan ekstrapolasyonu mümkün değildir. Özellikle biyokimyasal ve moleküler seviyelerde etki mekanizması hakkında daha ileri çalışmalar önemlidir. Şimdiye kadar, toksisite hakkında rapor yokMantarın uzun süreli tüketimi nedeniyle. Ayrıca, bildirilen bir dizi çalışma, bu mantarın, fonksiyonel bir gıda haline gelme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, işleme teknikleri, sinir sağlığını ve muhtemelen sinir rejenerasyonunu arttırmak için maksimum aktivitenin korunacağı şekilde optimize edilmelidir .

         Periferik sinir yaralanması , aksonal bölgede yaralanmaya ve uzaktan duyusal afferent nöronların hücre gövdelerini içeren dorsal kök ganglionlarında (DRG) değişikliklere neden olur . Rejeneratif yeteneği yaralı aksonların lokal yeni protein sentezleme ve hücre gövdesinden otonom Yara bölgesinde başkalarını aşağılamak için kapasitelerine bağlıdır. Sinir ezilme yaralanması , çeşitli farmakolojik tedavilerin etkisini araştırmak için deneysel rejenerasyon çalışmalarında iyi bilinen bir aksonotmetik modeldir . [20.,21.]Ayrıca, aksonal protein senteziNormal ve yaralı peroneal sinirlerde incelendi. Sonuçlar , tedavi edilen grupların sıçanlarında kırılmış sinirlerin yaralı bölümlerindeki nükleer ribonükleoprotein yoğunluğunun, negatif kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğunu gösterdi. Bu, yerel aksonal protein sentez makinelerinin yaralanma sonrası büyüme konisibaşlangıcını temel aldığını göstermektedir . Ek olarak, akson rejenerasyonunda rol oynadığı gösterilen temel sinyal yolakları , protein kinaz B (Akt) ve mitojenle aktifleştirilen protein kinazdır (MAPK). Akt kaskadı, nörotrofinin desteklediği hücre sağkalımına aracılık ederken önemli bir rol oynar , MAPK kaskadı, nörit büyümesine aracılık eder. MAPK'nın bir alt ailesihücre dışı sinyalle düzenlenen kinazlar 1 ve 2 (ERK1 / 2), hücre farklılaşmasını ve çoğalmasını kontrol eder . Çift etiketli immünofloresan çalışmaları, L5 DRG'deki küçük nöronların, tedavi edilen gruptaki sıçanlarda ezilme yaralanmasına bağlı olarak, negatif kontrol grubuna kıyasla, Akt ve ERK1 / 2 içindaha yüksekimmüno-reaktivitelerolduğunu gösterdi. [22]Bu veriler,H. erinaceustaze meyveli cisimlerinsulu ekstraktının günlük oraltatbikatının, iyileşmenin erken aşamalarında,yaralı sıçanperiferik sinirinyenilenmesini destekleyebileceğini göstermektedir. [23]Hericium erinaceusBeyin ve sinir sağlığı ile ilişkili mantarlar iyi çalışılmıştır, [ 23 ] ve hazırlıklar mevcuttur. Bununla birlikte, nörodejeneratif hastalıkların hafifletilmesi / geciktirilmesi potansiyelini desteklemek için çok sayıda klinik çalışma yoktur. Ayrıca, bu mantar sinir ve beyin sağlığı üzerinde yararlı etkileri olan tek olmayabilir. Geleneksel bilgilerde nörotrofik mantarları keşfetme


         Malezya'nın makrofungal çeşitliliğinin gıda ve ilaç olarak kullanılmasında yerlilerinbilgisine dokunmak için , yerli topluluklar tarafından kullanılan potansiyel mantarların çeşitliliği, nöro sağlık için araştırılmaktadır. Üç mantar seçildi - Lignosus rhinocerotis (Cooke) Ryvarden ( Plate 1d ); Ganoderma neo-japonicum Imazeki ( Plaka 1e ) ve Pleurotus giganteus (Berk.) Karunarathna ve KD Hyde ( Plate 1b )

         Yerli bilgiye dayanarak, seçilen mantarlar, canlılığı arttırdığı, uyanıklığı ve bireyin genel iyiliğini arttırdığına inanılan infüzyonları hazırlamak için kullanılmıştır . [ 24 ]Böyle bir mantar, Lignosus rhinocerotis'dir . [ 25 ] L. rhinocerotis'in (kaplan süt mantarı olarak bilinir) sklerotiumu, günlük olarak veya gerektiğinde Malezya'nın yerli halkı tarafından 'enerjiyi artırmak' için küçük miktarlarda gerektiğinde alınır. Ulusal bir hazine mantarı olan L. rhinocerotis , Malezya'daki yerel ve yerli toplulukların çeşitli hastalıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır. [ 26 ]Mantar, vahşi doğada hasat edilir ve kaplanın sütün döküldüğü yerde yetişen folklor olduğuna inanılır. Vahşi doğada nadiren karşılaşılan mantar şimdi başarıyla evcilleştirildi. [ 25 ] de devam eden in vitroaraştırmalar, bir konukçu bir sulu ekstraktı Rhinocerotis L. 20% 24,4 ve% 42.1 nörit gelişimlerini neden ug / ml (ağırlık / hacim), sulu, tek başına özü ve 20 bir kombinasyonunun ug / ml (a / h) sulu ekstrakt ve sıçan feokromositoma hücrelerinde (PC-12Adh) sırasıyla 30 ng / ml (a / h) NGF. Ayrıca, NGF ve sklerotium ekstraktının bir kombinasyonu, ilave etkilere ve gelişmiş nörit büyümesine sahipti. [27 ]Nöronal farklılaşma, nörofilament proteininin dolaylı immünofloresansı ile doğrulandı . Bildiğimiz kadarıyla , L. rhinocerotis'in nörit uyarıcı aktiviteleri hakkındaki ilk rapordur ve sinir ve beyin sağlığı nutrasötikleri veya nutrisötikler geliştirmek için potansiyel bir mantar olabilir. Bununla birlikte, kimyasal bileşenler üzerinde yapılan çalışmalar bu olasılığa ışık tutacaktır. Nörit büyümesini tetikleyen kimyasal bileşenleri ve aktivite mekanizmalarını belirlemek için devam eden çalışmalar vardır.

         Yerli topluluklar tarafından sıkça kullanılan bir başka ilginç mantar Ganoderma neo-japonicum'dur . Mantar kaynatıldı ve ateş , epilepsi tedavisi ve vücut gücünün arttırılması için kaynatma yapıldı (Tan ve diğerleri , 2012, yayınlanmamış). G. lucidum( Plate 1c ) ve G. neo-japonicum'un meyve veren organlarının sulu ekstraktlarının nörit büyüme stimülasyonu etkinliği araştırılmıştır. PC-12Adh hücrelerine , mantar konsantrasyonları ve pozitif kontrol olarak 50 ng / mL (a / h) NGF'nin konsantrasyonları ilave edildi. G. neo-japonicum'un sulu ekstresi en yüksek yüzdeyi gösterdi [ Şekil 2] 50 μg / mL'de (a / h) % 14.05 ± 0.66 nörit taşıyan hücrelerin ardından 75 μg / mL (a / a) daha yüksek bir konsantrasyonda G. lucidum (12.08 ± % 0.85 ). 50 μg / mL (a / h) ile elde edilen G. neo-japonicum nörit taşıyan hücrelerin yüzdesi , pozitif kontrole kıyasla% 73 daha yüksekti. G. neo-japonicum'unnörodejeneratif hastalıkları önlemeye yardımcı olabilecek nöral iletişim ağını korumak ve yeniden oluşturmak için NGF benzeri biyoaktif bileşik / bileşikler bulunduğu öne sürülmüştür (Syntyche Ling vd. , 2012, yayınlanmamıştır) [ Şekil 3 , Şekil 4 ] .
         1. Tam boyutlu resmi indirin

         Şekil 2 . Morfolojisi PC-12Adh ait hücreler . Oklar nörit uzantılarını gösterir . a: Negatif kontrol - sadece F-12 K ortamı; b: Pozitif kontrol - 50 ng / mL (a / h) NGF; c: 50 μg / mL G. neo-japonicum
         1. Tam boyutlu resmi indirin


         Şekil 3 . Nörit gelişimini doğrulamak için nörofilament boyama
         1. Tam boyutlu resmi indirin

         Şekil 4 . NGF ve P. giganteus özütlerinin, in vitro model olarak PC12 kullanılarak nörit büyümesi üzerindeki etkileri . * NGF (pozitif kontrol) ile karşılaştırıldığında P < 0,05 [29 ]
         Pleurotus giganteus (Berk.) Eskiden Panus / Lentinus giganteus olarak bilinen Karunarathna ve KD Hyde , Malezya'daki yerli topluluklar tarafından tüketilen popüler bir mantardır. [ 28 ] Malezya'da Çin'de yetişen bir çeşit yetiştiriliyor ve çok popüler bir mutfak mantarı ve insan diyetlerine katılımını garanti eden bir beslenme profiline sahip. [ 29 ] P. giganteus'un meyve veren organları, 100 gm başına gram başına: 67.2 karbonhidrat, 15.4 protein ve 33.3 diyet lifi içerir . Magnezyum ve potasyum gibi mineraller bakımından zengindi.. Bildiğimiz kadarıyla, tıbbi yararları, eğer varsa, henüz araştırılmamıştır. Son zamanlarda, hepato koruyucu etkileri olduğu bildirildi. [ 30 ] 25 μg / ml'dekibir sulu ekstre,50ng / ml NGF'ye (28.3±% 0.4)kıyasla nöronal farklılaşmayı uyarmadaönemli ( P < 0.05) bir etkiye (%31.7 ± 1.1))sahipti. [ 29 ] Meyve veren organlardaki yüksek potasyum seviyesi ve biyoaktif bileşiklerin varlığı (özellikle triterpenoidler) nöronal uyarıcı aktiviteden sorumlu olabilir. Kimyasal kimlik Faaliyetten sorumlu olanların belirlenmesi gerekmektedir. Bu, hastalarda kısmen bozulmuş bilişsel işlevlerde tedavi rejimlerine yol açabilir. Ayrıca, devam etmekte olan çalışmada, P. giganteus tarafından uyarılan nörit büyümesinin MEK / ERK'ler ve PI3K / Akt yolları arasındaki "çapraz konuşma" vasıtasıyla aracılık ettiği görülmüştür. Mantar , yaşa bağlı nörodejeneratif hastalıkların ciddiyetini azaltmak veya önlemek için fonksiyonel gıdanın geliştirilmesine aday olabilir . Bu travmatik bozukluk için önleme tercih edilir; Semptomlar klinik olarak belirgin olduğunda, geri dönüş neredeyse imkansızdır. SONUÇ


         Devam eden çalışmaların yanı sıra birçok araştırmacı tarafından yapılan çalışmalar, seçilen mantarların insanlara faydalı olabilecek nörotrofik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Düzenli tüketim sinir ve beyin sağlığını artırabilir . Bu özellikle yaralanma sırasında (kazalarda olduğu gibi) veya yaşlandıkça faydalıdır . Ayrıca, klinik çalışmaların yanı sıra etkinlik mekanizmalarını aydınlatmak için potansiyel mantarları incelemeye de ihtiyaç vardır. Bu zamana kadar sadece H. erinaceus yoğun olarak çalışıldı. Bu eşsiz özelliklere sahip daha fazla mantar türünün tanımlanması, önleyici veya terapötik fonksiyonlara sahip olabilen yeni kimyasal ajanların tanımlanmasına katkıda bulunabilir . TEŞEKKÜR


         Yazarlar, F000002-21001 Yüksek Öğretim Bakanlığı Yüksek Etki Araştırmaları (HIR) hibesine; Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı, SciFund için Malezya, 12-02-03-2050 ve RG158 / 11AFR, RG136 / 10AFR, 66-02-03-0074 fonlarını desteklemek için Malaya Üniversitesi hibe verdi. REFERANSLAR

         1. J. PoppeMantar yetiştiriciliğinde tarımsal atık maddelerin kullanımı
         LJ van Griensven (Ed.) , Yenilebilir Mantarların Bilim ve Yetiştiriciliği , AA Balkema , Rotterdam / Brookfield ( 2000 ) , s. 3 - 24
         ScopusGoogle Akademik'teKaydı Görüntüle 2. ST Chang , JA BuswellDünya mantar endüstrisinin gelişimi: Uygulamalı mantar biyolojisi ve uluslararası mantar örgütleri
         Int J Med Mantar , 10 ( 2008 ) , s. 195 - 208
         ScopusGoogle Akademik'teCrossRefGörüntüleme Kaydı 3. SP WasserAntitümör ve bağışıklık düzenleyici polisakkaritler kaynağı olarak şifalı mantarlar
         Appl Microbiol Biotechnol , 60 ( 2002 ) , ss. 258 - 274
         ScopusGoogle Akademik'teKaydı Görüntüle 4. Mantar biyolojisi ve mantar ürünleri konulu 5. Uluslararası KonferansaDJ RoyseÖnsözü
         Acta Edulis Fungi , 12 ( 2005 ) , s. 1 - 2
         ScopusGoogle Akademik'teKaydı Görüntüle 5. ST Chang
         Mantar Biyolojisi Üzerine Bir Yayın Koleksiyonu ( 2010 ) , s. 367
         Bejing, Çin
         ScopusGoogle Akademik'teKaydı Görüntüle 6. S. VikineswaryBeyin ve sinir sağlığı: Mutfak ve şifalı mantarlar yardımcı olabilir mi?
         Bildiriler 'Sağlık ve uzun ömürlü mantarlarla ilgili 15. Shizuoka Forumu - Demansın Üstesinden Gelerek Sağlıklı Uzun Ömürün Elde Edilmesi: İlaç Keşfi ve Tıbbi Bakım' Shizuoka, Japonya. 2010 ( 15-16 Ekim 2010 )
         Google Akademik 7. D. Acosta , M. WortmannDünya Alzheimer Raporu 2009
         M. Jackson Prince , J. Jackson (Eds.) , Alzheimer Uluslararası Hastalığı ( 2009 ) , s. 1 - 92
         Londra
         ScopusGoogle Akademik'teKaydı Görüntüle 8. Y. Obara , N. Nakahata , T. Kita , Y. Takaya , H. Kobayashi , S. Hosoi , vd.Yeni diterpenoidler, skabroninler A ve G ile1321 N1 insan astrositom hücrelerinden nörotrofik faktör salgısının uyarılması
         Eur J Pharmacol , 370 ( 1999 ) , sayfa 79 - 84
         Makaleİndir PDF'iGörüntülemek ScopusGoogle Akademik'te 9. WM Cheung , WS Hui , PW Chu , SW Chiu , NY IpGanoderma özü MAP kinazlarını aktive eder ve sıçan feokromositoma PC12 hücrelerinin nöronal farklılaşmasını uyarır
         FEBS Lett , 486 ( 2000 ) , sayfa 291 - 296
         Makaleİndir PDFCrossRefScopus'taGoogle AkademikBilgilendirme Kaydı 10. YS Park , HS Lee , MH Won , JH Lee , SY Lee , HY LeeHericium erinaceus'unkültür besiyerinden çıkan bir ekzo-polisakkaritin sıçan adrenal sinir hücrelerinin büyümesinin ve farklılaşmasının arttırılmasına etkisi
         Sitoteknoloji , 39 ( 2002 ) , sayfa 155 - 162
         ScopusGoogle Akademik'teCrossRefGörüntüleme Kaydı 11. H. Kawagishi , A. Shimada , R. Shirai , K. Okamoto , F. Ojima , H. Sakamoto , vd.Erinacines A, B ve C, Hericium erinaceum miselinden sinir büyüme faktörü (NGF) sentezinin güçlü uyarıcıları
         Tetrahedron Lett , 35 ( 1994 ) , sayfa 1569 - 1572
         Makaleİndir PDF'iGörüntülemek ScopusGoogle Akademik'te 12. H. Kawagishi , A. Shimada , K. Shizuki , H. Mori , K. Okamoto , H. Sakamoto , ve diğ.Erinacine D, bir misel olarak NGF-sentez stimülatörü, Hericium erinaceum
         Heterocycl Comm , 2 ( 1996 ) , sayfa 51 - 54
         ScopusGoogle Akademik'teKaydı Görüntüle 13. K. Nagai , A. Chiba , T. Nishino , T. Kubota , H. Kawagishigelen dilinoleoyl-fosfatidiletanolamin Hericium erinaceum protein kinaz C yolu vasıtasıyla ER stresi bağımlı Neuro2a hücre ölümüne karşı koruma
         J Nutr Biochem , 17 ( 2006 ) , sayfa 525 - 530
         Makaleİndir PDF'iGörüntülemek ScopusGoogle Akademik'te 14. M. Fujiwara , N. Egashira , K. MishimaHericium erinaceum'unnöroprotektif etkisi . Gıdalar ve Gıda Maddeleri
         J Jpn , 211 ( 2006 )
         Google Akademik 15. K. Mori , S. Inatomi , K. Ouchi , Y. Azumi , T. Tuchida Yamabushitakemantarının ( Hericium erinaceus ) hafif kognitif bozukluk üzerindeki etkilerinin iyileştirilmesi : Çift kör, plasebo kontrollü klinik çalışma
         Phytother Res , 23 ( 2009 ) , s. 367 - 372
         ScopusGoogle Akademik'teCrossRefGörüntüleme Kaydı 16. K. Mori , Y. Obara , M. Hirota , Y. Azumi , S. Kinugasa , S. Inatomi , vd.1321N1 insan astrositom hücrelerindeHericium erinaceus'unsinir büyüme faktörü indükleyici aktivitesi
         Biol Pharm Bull , 31 ( 2008 ) , s. 1727 - 1732
         ScopusGoogle Akademik'teCrossRefGörüntüleme Kaydı 17. S. Vikineswary , KH Wong , YS Kho , N. Abdullah , M. Murali , UR KuppusamySağlıklı Diyet Mantarları: Taze veya işlenmiş
         AA Koutinas , A. Pandey , C. Larroche (Eds.) , Gıda Endüstrisinde Biyoproseslerde Güncel Konular , Asiatech Publishers, Inc , Yeni Delhi ( 2008 ) , sf. 494 - 501
         Bölüm 32
         ScopusGoogle Akademik'teKaydı Görüntüle 18. KH Wong , S. Vikineswary , N. Abdullah , UR Kuppusamy , M. Naidu Hericium erinaceus'unyetiştirme tekniklerinin ve işlemlerinin antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri üzerine etkileri (Boğa: F. ) Pers. ekstreler
         Food Technol Biotechnol , 47 ( 2009 ) , sf. 47 - 55
         ScopusGoogle Akademik'teKaydı Görüntüle 19. KH Wong , S. Vikineswary , M. Naidu , R. KeynesLion's Mane Mantarı Hericium erinaceus'un sulu ekstraktlarının aktivitesi (Boğa .: Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) Sinir Hücresi Hattı Üzerine NG108-15
         Int J Med Mantar , 9 ( 2007 ) , sf. 57 - 65
         ScopusGoogle Akademik'teCrossRefGörüntüleme Kaydı 20. KH Wong , M. Naidu , RP David , MA Abdulla , UR KuppusamyAslan yele mantarı, kemirici peroneal sinirin yaralanmasını takiben fonksiyonel iyileşme artışı, Aslan yele mantarı, Hericium erinaceus (Bull .: Fr.) Pers. Aphyllophoromycetideae)
         Int J Med Mantar , 11 ( 2009 ) , s. 225 - 236
         ScopusGoogle Akademik'teCrossRefGörüntüleme Kaydı 21. KH Wong , M. Naidu , P. David , MA Abdulla , N. Abdullah , UR Kuppusamy , vd.Sızmaperoneal sinire ezik hasarı takiben periferik sinir rejenerasyonu, sulu mantar mantarı ekstresi ile Hericium erinaceus (Bull .: Fr) Pers. (Aphyllophoromycetideae)
         Kanıta Dayalı Tamamlayıcı Alternat Med 2011 ( 2011 ) , s. 580752
         Google Akademik 22. Wong KH, Naidu M, David P, Vikineswary S. Hericium erinaceus (Bull.Fr.) Tıbbi bir mantar olan Pers, periferik sinir rejenerasyon mekanizmalarını harekete geçirir. Chin J Integr Med [Basında].
         Google Akademik 23. KH Wong , M. Naidu , P. David , R. Bakar , S. VikineswaryLion s Mane mantarının, Hericium erinaceus (Bull .:Fr.) Pers. (Gözden geçirmek)
         Int J Med Mantarlar , 14 ( 2012 ) , s. 427 - 446
         ScopusGoogle Akademik'teCrossRefGörüntüleme Kaydı 24. S. Vikineswary , A. Noorlidah , I. Normah , YH Tan , D. Fauzi , EB JonesYenilebilir ve tıbbi mantarlar
         EB Jones , KD Hyde , S. Vikineswary (Eds.) , Malezya Mantar Çeşitliliği , Mantar Araştırma Merkezi, Malezya Üniversitesi ve Ulusal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı. Malezya: Kuala Lumpur ( 2007 ) , s. 287 - 305
         ScopusGoogle Akademik'teKaydı Görüntüle 25. CS Tan , ST Ng , S. Vikineswary , FP Lo , CS TeeBir Malezya mantarının tanımlanmasında genetik belirteçler, Lignosus rhinocerus(Cendawan Susu Rimau)
         Açta Hortic , 859 ( 2010 ) , sayfa 161 - 168
         ScopusGoogle Akademik'teKaydı Görüntüle 26. Tan CS. Lignosus rhinocerus (Cooke) Ryvarden. Yaşam Ansiklopedisi. Erişim: http://www.eol.org/pages/192772 . [2009'da en son girilen].
         Google Akademik 27. LF Eik , M. Naidu , P. David , KH Wong , YS Shin , S. VikineswaryLignosus rhinocerus (Cooke) Ryvarden: PC-12 hücrelerinde nörit gelişimini uyaran tıbbi bir mantar
         Kanıta Dayalı Tamamlayıcı Alternat Med 2012 ( 2012 ) , s. 320308
         Google Akademik 28. SS Lee , YS Chang , MN NoraswatiPeninsular Malezya'da yiyecek ve ilaç için bazı yerli topluluklar tarafındanmakrofunglarınkullanımı
         Ecol Manage için , 257 ( 2009 ) , sayfa 2062 - 2065
         Makaleİndir PDF'iGörüntülemek ScopusGoogle Akademik'te 29. CW Phan , WL Wong , P. David , M. Naidu , S. VikineswaryPleurotus giganteus (Berk) Karunarathna, Hyde KD: Besin değeri ve in vitro nörit büyüme aktivitesi sıçan feokromositoma hücreleri
         BMC Tamamlayıcısı Altern Med , 12 ( 2012 ) , s. 102
         ScopusGoogle Akademik'teKaydı Görüntüle 30. WL Wong , MA Abdulla , KH Chua , UR Kuppusamy , YS Tan , S. VikineswaryPanus giganteus(Berk.)KöşesininVikineswaryHepatoprotektif Etkileri Sıçanlarda tiyoasetamid (TAA) kaynaklı karaciğer hasarına karşı
         Kanıta Dayalı Tamamlayıcı Alternat Med 2012 ( 2012 ) , s. 170303
         Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

         Yorum yap


         • #10
          Neuronal Health – Can Culinary and Medicinal Mushrooms Help?

          Author links open overlay panelVikineswarySabaratnam(Dr.)Dr.)12WongKah-Hui13MuraliNaidu13Pamela RosieDavid13
          Show more
          https://doi.org/10.4103/2225-4110.106549 Key words

          Neuronal health
          Mushrooms
          Hericium erinaceus
          Pleurotus giganteus
          Lignosus rhinocerotis
          Neurite outgrowth
          Nerve regeneration INTRODUCTION


          The macrofungi - the mushrooms are eukaryotic, non-photosynthetic, and aerobicorganisms that form characteristic fruiting bodies. Belonging to the Fifth Kingdom, all mushrooms are heterotrophic, and they assimilate nutritive substances by absorption of simple molecules as nutrients after complex organic polymers such ascelluloses are degraded by extracellular enzymes secreted by them. The mushrooms are taxonomically classified in two different groups: Basidiomycetes, which comprise many of the known genera and Ascomycetes. Edible and medicinal mushrooms, which can be commercially produced, are cultivated on lignocellulosic agricultural residues such as straw, wood chips, and sawdust.[1]

          Mushrooms have been used by humans since thousands of years as food and/or as medicine. More than 14,000 species of mushrooms are recognized, and among them, approximately 2000 are identified as edible.[2] Of the 2000 edible mushroomsin 30 genera, 270 species are now considered as potential therapeutic or preventative agents that may ensure wellness of humans.[3] Today, the increasing consumption of mushrooms can be attributed not only to the pleasant flavor and aroma of culinary mushrooms but also to the current search for natural products, which are free of pesticides; food as nutraceuticals or functional food with high vitamins and protein contents as well bioactive activities including antioxidant activities.[4] The culinary mushrooms can be excellent components in our daily diet, because they are rich in proteins, fibers, carbohydrates, vitamins, and minerals. While at the same time, mushrooms are low in calories and fats including cholesterol. In the recent years to unravel the mysteries of mushrooms, especially those used in traditional medicines, mushrooms are being investigated for their many ethnomycological claims of medicinal value. The mushrooms are being developed as nutraceuticals or nutriceuticals to garner the essence of mushrooms and to make consumption easy. Further, scientific validation of traditional knowledge bears evidence of the many positive effects of consuming mushrooms fresh or processed on human health.[2] In the words of Chang:[5]
          ‘Without leaves, without buds, without flowers;

          Yet they form fruit.

          As a Food, as a tonic, as a medicine;

          The entire creation is precious.’


          As the recognition of mushrooms as possible food or supplements that can improve health and enhance quality of life increases, numerous products are marketed with claims often based on ethnomycological knowledge. In an attempt to scientifically validate the numerous claims of the health benefits of mushrooms, related research are being actively undertaken world-wide. However, at this moment, many of the studies on the efficacy of medicinal mushrooms that are available to the public are based on animal studies (usually in mice) or cultured cells. There is a need to show efficacy in humans via clinical trials.[6] In China, complementary and alternative medicine is permitted as an alternative therapy for life-debilitating diseases, and mushroom nutriceuticals or mushroom functional foods are included in cancer and other life-threatening diseases management. One of the many diseases that threaten humans, neurodegenerative diseases can be very traumatic as one ages. Neurohealth is the concern for the predicted silver tsunami to hit humans – the aging tsunami is projected to be 80-90 million of 65 –plus population in 2050.[7]

          Why the concern? A large percentage of this aging population (projected at about 80%) will have at least one chronic health-related diseases. Alzheimer and neurodegenerative diseases are high on the list of chronic diseases of the aged. Alzheimer's disease is primarily a disorder of aging with loss of cognitive function. This disease is characterized biologically by the death of neurons in the forebrain, hippocampus, and cerebral cortex accompanied by the presence of amyloiddeposition. Amyloid β protein participates in the induction of neuronal cell deathand neuritic changes. The symptoms caused by the death of cholinergic neurons are treated with drugs that enhance neurotransmission at cholinergic synapses. The drugs include Aricept[R] by Pfizer, Exelon[R] by Novartis, Reminyl[R] by Janssen, and Cognex[R] by First Horizon. These drugs only delay further deterioration and do not reverse the damage done to cognitive functions. Another drug memantine(Forest Laboratories), which blocks the receptor for the glutamate neurotransmitterwhich may be responsible for the neurotoxicity in Alzheimer's disease, had temporary beneficial effects, too. We have to find preventative agents. In neurodegenerative diseases, once the clinical symptoms are manifested, it will be only possible to arrest or delay further degeneration process. The strategy will be to look for agents that slow down and prevent further damage to the vital cells involved. The search is now for small molecules that can cross the brain-blood and induce the production of nerve growth factor (NGF), a family of proteins responsible for maintenance, survival, and regeneration of neurons during adult life.

          It has been shown that NGF absence caused an Alzheimer's-like symptom in the adult brain of mice. Prevention will be definitely better than cure. The preventative agent/s have to be part of our diet. We may have to turn to traditional knowledge that taps nature for medicine to prevent or reduce the severity of nerve-related diseases as we age. Many plants and spices such as turmeric are said to help. For example, in India, it is noted that Alzheimer among the older generation is not in alarming numbers. The regular consumption of spices including turmeric and pepper may be the reason, and currently, this is actively been studied. Mushrooms for nerve and brain health


          Can mushrooms help here? Almost all culinary mushrooms are noted for their polysaccharide components, which play a role in stimulation of immune systemand possible applications in cancer management. Many edible genera, however, are also noted for their specific activities. Among the special activities, a number of mushrooms including Sarcodon scabrosus, Ganoderma lucidum, Grifola frondosa, and Hericium erinaceus are reported to have activities related to nerve and brain health. In this paper, the potentials of mushrooms as nutraceutical or nutriceuticals to help in the reduction or even prevention of age-related neurodegenerative diseases are discussed. Sarcodon scabrosus, a bitter mushroom, contains cyathane diterpenoidstermed scabronines.[8] When rat pheochromocytoma cells (PC12) were treated with scabronines A and G, there was neurite outgrowth.[8] Extracts of G. lucidiumcontained neuroactive compounds that induced neuronal differentiation and prevented NGF-dependent apoptosis of rat pheochromocytoma PC12 neuronal cells. These effects are probably mediated through the Ras/Erk and cAMP-response element-binding protein (CREB) signaling pathways, because G. lucidum extracts induced phosphorylation of Erk 1, Erk 2, and CREB.[9] Hericium erinaceus triggers neurite outgrowth and regeneration of damaged nerves


          The culinary mushroom that has been extensively studied for its neurohealth properties is H. erinaceus (Lion's Mane mushroom). The polysaccharides in an aqueous extract of the Lion's mane mushroom could induce neuronal differentiation and promote neuronal survival.[10] The chemical profile of extracts of this mushroom has been actively studied and reported by Kawagishi and co-researchers. Extracts of H. erinaceus induced the expression of neurotrophic factorssuch as NGF in astrocytes.[11., 12.] In their studies, hericenones were isolated from the fruiting bodies of Lion's mane while erinacines were isolated from the myceliumof the mushroom. Endoplasmic reticulum stress - attenuating compounds and dilinoleoyl phosphatidylethanolamine, a phospholipid with linoleic acid, an unsaturated fatty acid, purified from extracts of dried fruiting bodies of H. erinaceus, reduce endoplasmic reticulum stress-induced cell death. This may reduce the risk of neurodegenerative disease-induced cell death.[13] Fujiwara et al.[14] investigated the neuroprotective effect of H. erinaceus on the ischemic brain damage in a middle cerebral artery occlusion model in mice. Hericium erinaceus (300 mg/kg, continuously fed for 14 days after surgery) significantly decreased the size of the cerebral infarctsone day after the occlusion. In another study, a double-blind trial was conducted with 50- to 80-year-old Japanese men and women diagnosed with mild cognitive impairment in order to examine the efficacy of oral administration of H. erinaceus, for improving cognitive impairment, using a cognitive function scale based on the revised Hasegawa Dementia Scale (HDS-R).[15] The subjects in the H. erinaceus group took four 250 mg tablets containing 96% of Yamabushitake dry powder three times a day for 16 weeks. Cognitive function scale scores increased with the duration of intake. Laboratory tests showed no adverse effect of H. erinaceus. The study suggested that H. erinaceus is effective in improving mild cognitive impairment.[15]Extracts of H. erinaceus induced phosphorylation of c-Jun N-terminal kinase (JNK) and its downstream substrate c-Jun, and increased c-Fos expression, suggesting that H. erinaceus promotes nerve growth factor gene expression via JNK signaling.[16]Furthermore, the efficacy of H. erinaceus in vivo has been examined. Mice given feed regime containing 5% (w/w) H. erinaceus dry powder for seven days showed an increase in the level of NGF mRNA expression in the hippocampus.[16]

          These studies are very encouraging, and the consumption of H. erinaceus-fresh or processed is acceptable. There are many preparations available off the counter. However, there should be guidelines and monitoring to ensure safety, efficacy, and other parameters to ensure that these preparations are functional as claimed. The best option will be consumption of fresh mushrooms. The processing has been reported to affect the neurite stimulatory activity of H. erinaceus.[17., 18.] Cultivation techniques and conditions may affect the medicinal properties of mushrooms too. Though Hericium erinaceus is a temperate mushroom, it can be cultivated in Malaysia, a tropical country.

          Hericium erinaceus (Plate 1a) cultivation in Malaysia is still in its infancy. The consumers at large do not know the potential of this rather strange-looking mushroom. Realizing the potential of this mushroom, research on the locally grown mushroom will help spearhead the growing as well as the consumption of this mushroom in Malaysia.

          The stimulation of neurite extension using in vitro model using NG 108-15 cells by H. erinaceus grown in hot climate was investigated. Though the mushroom is now grown at higher temperatures, the unique property of this mushroom is retained. In fact, there was no difference in the neurite outgrowth stimulatory activity between the low- and high temperature-grown mushrooms.[19] However, the post-harvest processing technique does affect the activity.[17., 18., 19.] This is very important to note, as the commercially available H. erinaceus is oven-dried to increase its shelf life. The extracts of the fruiting bodies dried in an oven was demonstrated to have lost their ability to stimulate neurite outgrowth [Figure 1].[19]
          1. Download full-size image

          Figure 1. The effects of an aqueous extract of fruiting bodies of H. erinaceus grown in a tropical climate. a: Negative control (without treatment); b: NGF (20 ng/ml); c: Aqueous extract of H. erinaceus (extensive neurite outgrowth)
          In another study, it was shown that extracts of H. erinaceus can enhance the activity of NGF in NG108-15 cells. A combination of 10 ng/ml NGF with 10 μg/ml H. erinaceus aqueous extract induced the highest percentage increase of 59.5 ± 5.0% neurite outgrowth compared to untreated neural cells (Lai et al., 2012, unpublished). The effect of neurite outgrowth stimulation was enhanced in this combined mixture when compared to the concentration of extract or NGF applied individually. The neurite outgrowth stimulation activity increased approximately 1.2-fold when compared to treatment with only 10 ng/ml NGF (Lai et al., 2012, unpublished). At higher concentrations, however, the enhancement of neurite stimulation activity of the aqueous mushroom extract and NGF was not observed. Further, early observations of an on-going study showed that the mushroom extract triggered NGF secretion in the presence of small amounts of NGF. Can this mushroom be then the secret to brain health? The direct extrapolation of in vitroresults is not possible. Further studies, especially on mechanism of action at biochemical and molecular levels, are important. This far, there are no reports on toxicity due to long-term consumption of the mushroom. Further, a number of reported studies showed that this mushroom has potential to be developed into a functional food. The processing techniques, however, have to be optimized so that maximum activity will be retained to enhance nerve health and possibly nerve regeneration.

          Peripheral nerve injury leads to changes at the axonal site of injury and remotely in the dorsal root ganglia (DRG) containing cell bodies of sensory afferent neurons. The regenerative ability of injured axons depends on their capacity to locally synthesize new proteins and to degrade others at the injury site autonomously from the cell body. Nerve crush injury is a well-established axonotmetic model in experimental regeneration studies to investigate the impact of various pharmacological treatments.[20., 21.] Further, axonal protein synthesis in the normal and injured peroneal nerves was examined. The results indicated that the intensity of nuclear ribonucleoprotein at the injured segments of crushed nerves in rats of treated groups was significantly higher than in negative control group. This suggests that local axonal protein synthesis machinery underlies growth coneinitiation after injury. In addition, the principal signaling pathways that have been demonstrated to be involved in axon regeneration are protein kinase B (Akt) and mitogen-activated protein kinase (MAPK). Akt cascade plays a major role in mediating neurotrophin-promoted cell survival while MAPK cascade is involved in mediating neurite outgrowth. A subfamily of MAPK, extracellular signal-regulated kinases 1 and 2 (ERK1/2), controls cellular differentiation and proliferation. Double-labeling immunofluorescence studies showed that small neurons in L5 DRG ipsilateral to the crush injury in rats of treated groups expressed higher immunoreactivities for Akt and ERK1/2 compared to negative control group.[22]These data suggest that daily oral administration of aqueous extract of H. erinaceusfresh fruiting bodies could promote the regeneration of injured rat peripheral nervein the early stages of recovery.[23]Hericium erinaceus, the mushroom associated with brain and nerve health, has been well-studied,[23] and preparations are available. However, there is a paucity of clinical trials to endorse its potential in mitigating / delaying neurodegenerative disorders. Further, this mushroom may not be the only one that has beneficial effects on nerve and brain health. Exploring neurotrophic mushrooms in traditional knowledge


          To tap the indigenous knowledge in the utilization of the macrofungal diversity of Malaysia as food and medicine, the diversity of potential mushrooms used by the indigenous communities are being explored for neurohealth. Three mushrooms were selected – Lignosus rhinocerotis (Cooke) Ryvarden (Plate 1d); Ganoderma neo-japonicum Imazeki (Plate 1e) and Pleurotus giganteus (Berk.) Karunarathna and K.D. Hyde (Plate 1b)

          Based on indigenous knowledge, selected mushrooms have been used to prepare infusions that are believed to improve vitality, increase alertness and overall wellness of the individual.[24] One such mushroom is Lignosus rhinocerotis.[25] The sclerotium of L. rhinocerotis (known as tiger milk mushroom) is taken daily or when needed in small amounts to ‘increase energy’ by the indigenous people of Malaysia. A national treasure mushroom, L. rhinocerotis, has been used to treat variety ailments by local and indigenous communities in Malaysia.[26] The mushroom is harvested in the wild and is believed in folklore that it grows where the tiger has spilled its milk. The mushroom, which is rarely encountered in the wild, has now been successfully domesticated.[25] In on-going in vitro investigations, an aqueous extract of the sclerotium of L. rhinocerotis induced neurite outgrowths of 24.4% and 42.1% at 20 μg/ml (w/v) of aqueous extract alone and a combination of 20 μg/ml (w/v) aqueous extract and 30 ng/ml (w/v) of NGF, respectively, in rat pheochromocytoma cells (PC-12Adh). Further, a combination of NGF and sclerotium extract had additive effects and enhanced neurite outgrowth.[27] Neuronal differentiation was confirmed by indirect immunofluorescence of neurofilament protein. To our knowledge, this is the first report on neurite-stimulating activities of L. rhinocerotis, and it may be a potential mushroom to develop nerve and brain health nutraceuticals or nutriceuticals. However, studies on the chemical components will shed light on this possibility. There are on-going studies to determine the chemical components involved and the mechanisms of activity that trigger neurite outgrowth.

          Another interesting mushroom frequently used by indigenous communities is Ganoderma neo-japonicum. The mushroom was boiled, and the decoction was consumed to treat fever, epilepsy and to improve body strength (Tan et al., 2012, unpublished). The neurite outgrowth stimulation activity of aqueous extracts of the fruiting bodies of G. lucidum (Plate 1c) and G. neo-japonicum were investigated. Varying concentrations of the mushrooms and 50 ng/mL (w/v) of NGF as positive control was added to PC-12Adh cells. Aqueous extract of G. neo-japonicum showed the highest percentage [Figure 2] of neurite-bearing cells of 14.05 ± 0.66% at 50 μg/mL (w/v), followed by G. lucidum (12.08 ± 0.85%) at a higher concentration of 75 μg/mL (w/v). The percentage of neurite-bearing cells of G. neo-japonicum obtained with 50 μg/mL (w/v) was 73% higher compared to the positive control. It was proposed that G. neo-japonicum contained NGF-like bioactive compound/s for maintaining and rebuilding the neural communications network that may help to prevent neurodegenerative diseases (Syntyche Ling et al., 2012, unpublished) [Figure 3, Figure 4].
          1. Download full-size image

          Figure 2. The morphology of PC-12Adh cells. Arrows indicate neurite extensions. a: Negative control - F-12 K medium only; b: Positive control - 50 ng/mL (w/v) of NGF; c: 50 μg/mL of G. neo-japonicum
          1. Download full-size image

          Figure 3. Neurofilament staining to confirm neurite outgrowth
          1. Download full-size image

          Figure 4. Effects of NGF and P. giganteus extracts on neurite outgrowth using PC12 as an in vitro model. * P < 0.05 compared to NGF (the positive control)[29]
          Pleurotus giganteus (Berk.) Karunarathna and K.D. Hyde formerly known as Panus/Lentinus giganteus is a popular mushroom consumed by indigenous communities in Malaysia.[28] A variety domesticated in China is being grown in Malaysia, and it is a very popular culinary mushroom and has a nutritional profile that warrants its inclusion in human diets.[29] The fruiting bodies of P. giganteuscontained per gm per 100 gm: 67.2 carbohydrate, 15.4 protein, and 33.3 dietary fiber. It was rich in minerals like magnesium and potassium. To our knowledge, the medicinal benefits, if any, are yet to be explored. Recently, it was reported to have hepato-protective effects.[30] An aqueous extract at 25 μg/ml had a significant (P < 0.05) effect (31.7 ± 1.1%) in stimulating neuronal differentiation compared to 50 ng/ml of NGF (28.3 ± 0.4%).[29] The high potassium level in the fruiting bodies and the presence of bioactive compounds (mainly triterpenoids) could be responsible for the neuronal stimulatory activity. The chemical identity responsible for the activity has to be identified. This may lead to treatment regimes in partially impaired cognitive functions in patients. Further, in the on-going study, it was observed that neurite outgrowth stimulated by P. giganteus was mediated via the “cross-talk” between MEK/ERKs and PI3K/Akt pathways. The mushroom may be a candidate for the development of functional food to reduce or prevent severity of age-related neurodegenerative diseases. Prevention is preferred for this traumatic disorder; once the symptoms are clinically apparent, the reversal is almost impossible. CONCLUSION


          The studies done by many researchers as well as on-going studies show that selected mushrooms do have neurotrophic properties that can be beneficial to humans. Regular consumption may promote nerve and brain health. This is particularly useful during injury (as in an accidents) or as we age. Further, there is a need to study the potential mushrooms to elucidate their mechanisms of activities as well as clinical trials. This far, only H. erinaceus has been extensively studied. The identification of more varieties of mushroom with these unique properties may contribute to identifying novel chemical agents that can have preventative or therapeutic functions. ACKNOWLEDGEMENT


          The authors thank the Ministry of Higher Education for High Impact Research (HIR) grant, F000002-21001; Ministry of Science, Technology and Innovation, Malaysia for SciFund grant 12-02-03-2050 and University of Malaya for supporting funds RG158/11AFR, RG136/10AFR, 66-02-03-0074. REFERENCES

          1. J. PoppeUse of agricultural waste material in the cultivation of mushrooms
          L.J. van Griensven (Ed.), Science and Cultivation of Edible Fungi, A.A. Balkema, Rotterdam / Brookfield (2000), pp. 3-24
          View Record in ScopusGoogle Scholar 2. S.T. Chang, J.A. BuswellDevelopment of the world mushroom industry: Applied mushroom biology and international mushroom organizations
          Int J Med Mushrooms, 10 (2008), pp. 195-208
          CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar 3. S.P. WasserMedicinal mushrooms as a source of antitumour and immunomodulating polysaccharides
          Appl Microbiol Biotechnol, 60 (2002), pp. 258-274
          View Record in ScopusGoogle Scholar 4. D.J. RoyseForeword to the Fifth international conference on mushroom biology and mushroom products
          Acta Edulis Fungi, 12 (2005), pp. 1-2
          View Record in ScopusGoogle Scholar 5. S.T. Chang
          A Collection of Publications on Mushroom Biology (2010), p. 367
          Bejing, China
          View Record in ScopusGoogle Scholar 6. S. VikineswaryBrain and nerve health: Can culinary and medicinal mushrooms help?
          Proceedings ‘The 15th Shizuoka Forum on Health and longevity Mushrooms - Achieving Healthy Longevity by Overcoming Dementia: drug Discovery and Medical Care’ Shizuoka, Japan. 2010 (15-16 October 2010)
          Google Scholar 7. D. Acosta, M. WortmannWorld Alzheimer Report 2009
          M. Jackson Prince, J. Jackson (Eds.), Alzheimer's Disease International (2009), pp. 1-92
          London
          View Record in ScopusGoogle Scholar 8. Y. Obara, N. Nakahata, T. Kita, Y. Takaya, H. Kobayashi, S. Hosoi, et al.Stimulation of neurotrophic factor secretion from 1321 N1 human astrocytoma cells by novel diterpenoids, scabronines A and G
          Eur J Pharmacol, 370 (1999), pp. 79-84
          ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar 9. W.M. Cheung, W.S. Hui, P.W. Chu, S.W. Chiu, N.Y. IpGanoderma extract activates MAP kinases and induces neuronal differentiation of rat pheochromocytoma PC12 cells
          FEBS Lett, 486 (2000), pp. 291-296
          ArticleDownload PDFCrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar 10. Y.S. Park, H.S. Lee, M.H. Won, J.H. Lee, S.Y. Lee, H.Y. LeeEffect of an exo-polysaccharide from the culture broth of Hericium erinaceus on enhancement of growth and differentiation of rat adrenal nerve cells
          Cytotechnology, 39 (2002), pp. 155-162
          CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar 11. H. Kawagishi, A. Shimada, R. Shirai, K. Okamoto, F. Ojima, H. Sakamoto, et al.Erinacines A, B, and C, strong stimulators of nerve growth factor (NGF)-synthesis, from the mycelia of Hericium erinaceum
          Tetrahedron Lett, 35 (1994), pp. 1569-1572
          ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar 12. H. Kawagishi, A. Shimada, K. Shizuki, H. Mori, K. Okamoto, H. Sakamoto, et al.Erinacine D, a stimulator of NGF-synthesis, from the mycelia of Hericium erinaceum
          Heterocycl Comm, 2 (1996), pp. 51-54
          View Record in ScopusGoogle Scholar 13. K. Nagai, A. Chiba, T. Nishino, T. Kubota, H. KawagishiDilinoleoyl-phosphatidylethanolamine from Hericium erinaceum protects against ER stress-dependent Neuro2a cell death via protein kinase C pathway
          J Nutr Biochem, 17 (2006), pp. 525-530
          ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar 14. M. Fujiwara, N. Egashira, K. MishimaNeuroprotective effect of Hericium erinaceum. Foods and Food Ingredients
          J Jpn, 211 (2006)
          Google Scholar 15. K. Mori, S. Inatomi, K. Ouchi, Y. Azumi, T. TuchidaImproving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: A double-blind placebo-controlled clinical trial
          Phytother Res, 23 (2009), pp. 367-372
          CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar 16. K. Mori, Y. Obara, M. Hirota, Y. Azumi, S. Kinugasa, S. Inatomi, et al.Nerve growth factor-inducing activity of Hericium erinaceus in 1321 N1 human astrocytoma cells
          Biol Pharm Bull, 31 (2008), pp. 1727-1732
          CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar 17. S. Vikineswary, K.H. Wong, Y.S. Kho, N. Abdullah, M. Murali, U.R. KuppusamyMushrooms in healthy diet: Fresh or processed
          A.A. Koutinas, A. Pandey, C. Larroche (Eds.), Current Topics on Bioprocesses in Food Industries, Asiatech Publishers, Inc, New Delhi (2008), pp. 494-501
          Chapter 32
          View Record in ScopusGoogle Scholar 18. K.H. Wong, S. Vikineswary, N. Abdullah, U.R. Kuppusamy, M. NaiduEffects of cultivation techniques and processing on antimicrobial and antioxidant activities of Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. extracts
          Food Technol Biotechnol, 47 (2009), pp. 47-55
          View Record in ScopusGoogle Scholar 19. K.H. Wong, S. Vikineswary, M. Naidu, R. KeynesActivity of aqueous extracts of Lion's Mane Mushroom Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) on the Neural Cell Line NG108-15
          Int J Med Mushrooms, 9 (2007), pp. 57-65
          CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar 20. K.H. Wong, M. Naidu, R.P. David, M.A. Abdulla, U.R. KuppusamyFunctional recovery enhancement following injury to rodent peroneal nerve by lion's mane mushroom, Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. Aphyllophoromycetideae)
          Int J Med Mushrooms, 11 (2009), pp. 225-236
          CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar 21. K.H. Wong, M. Naidu, P. David, M.A. Abdulla, N. Abdullah, U.R. Kuppusamy, et al.Peripheral nerve regeneration following crush injury to rat peroneal nerve by aqueous extract of medicinal mushroom Hericium erinaceus (Bull.: Fr) Pers. (Aphyllophoromycetideae)
          Evid Based Complement Alternat Med 2011 (2011), p. 580752
          Google Scholar 22. Wong KH, Naidu M, David P, Vikineswary S. Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers., a medicinal mushroom, activates peripheral nerve regeneration mechanisms. Chin J Integr Med [In Press].
          Google Scholar 23. K.H. Wong, M. Naidu, P. David, R. Bakar, S. VikineswaryNeuroregenerative potential of Lion s Mane mushroom, Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers., (Higher Basidiomycetes), in the treatment of peripheral nerve injury (Review)
          Int J Med Mushrooms, 14 (2012), pp. 427-446
          CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar 24. S. Vikineswary, A. Noorlidah, I. Normah, Y.H. Tan, D. Fauzi, E.B. JonesEdible and medicinal mushrooms
          E.B. Jones, K.D. Hyde, S. Vikineswary (Eds.), Malaysian Fungal Diversity, Mushroom Research Centre, University of Malaysia and Ministry of National Resources and Environment. Malaysia: Kuala Lumpur (2007), pp. 287-305
          View Record in ScopusGoogle Scholar 25. C.S. Tan, S.T. Ng, S. Vikineswary, F.P. Lo, C.S. TeeGenetic markers for identification of a Malaysian medicinal mushroom, Lignosus rhinocerus (Cendawan Susu Rimau)
          Acta Hortic, 859 (2010), pp. 161-168
          View Record in ScopusGoogle Scholar 26. Tan CS. Lignosus rhinocerus (Cooke) Ryvarden. Encyclopedia of Life. Available from: http://www.eol.org/pages/192772. [Last accessed in 2009].
          Google Scholar 27. L.F. Eik, M. Naidu, P. David, K.H. Wong, Y.S. Shin, S. VikineswaryLignosus rhinocerus (Cooke) Ryvarden: a medicinal mushroom that stimulates neurite outgrowth in PC-12 cells
          Evid Based Complement Alternat Med 2012 (2012), p. 320308
          Google Scholar 28. S.S. Lee, Y.S. Chang, M.N. NoraswatiUtilization of macrofungi by some indigenous communities for food and medicine in Peninsular Malaysia
          For Ecol Manage, 257 (2009), pp. 2062-2065
          ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar 29. C.W. Phan, W.L. Wong, P. David, M. Naidu, S. VikineswaryPleurotus giganteus (Berk) Karunarathna, Hyde KD: Nutritional value and in vitroneurite outgrowth activity rat pheochromocytoma cells
          BMC Complement Altern Med, 12 (2012), p. 102
          View Record in ScopusGoogle Scholar 30. W.L. Wong, M.A. Abdulla, K.H. Chua, U.R. Kuppusamy, Y.S. Tan, S. VikineswaryHepatoprotective effects of Panus giganteus (Berk.) Corner against thioacetamide (TAA)-induced liver injury in rats
          Evid Based Complement Alternat Med 2012 (2012), p. 170303
          Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

          Yorum yap


          • #11
           Bilim insanları, beyin hücrelerinin insanların yaşamları boyunca yenilenebildiğini ortaya çıkardıklarını duyurdu.
           ABD'deki Illinois Üniversitesiacute;nden araştırmacılar, bir insanda Alzheimer hastalığı veya bilişsel davranışlarında düşüş olsa dahi beyninin 90acute;lı yaşları boyunca da yeni hücreler üretebildiğini gösterdi.

           Forbes dergisinin haberine göre, araştırmacılar 79-99 yaş aralığında hayatını kaybedenlerin otopsilerini inceledi. Bu kişilerin bazılarında yaşarken bilişsel davranışlarında azalma veya Alzheimer bulunduğu biliniyordu. Araştırmada, neuroblast sinir hücreleri ile Alzheimer hastalığında en çok etkilenen bölge olan 'hipokampusacute;taki olgunlaşmamış nöronlara bakıldı.

           Bilişsel davranış bozukluğu olmadan ölen kişilerde her iki hücrenin de hızla çoğaldığı gözlendi. Her iki rahatsızlığı olan kişilerin beyinlerinde ise hücreler az sayıda da olsa artış göstermeye devam etti.

           Çalışmayı kaleme alan Orly Lazarov 90acute;lı yaşlarındaki insanların beyinlerinin hipokampus bölgelerinde aktif sinir sistemi oluşumuna rastladıklarını belirterek Alzheimer hastalığı olanlarda ve bilişsel yeteneğini kaybetmiş kişilerin beyinlerinde bile bazı yeni nöronlar görebildiklerini söyledi.

           Lazarov, bu araştırmadan elde ettikleri sonuçlarla, beyindeki hipokampus bölgesindeki sinir hücrelerini artırarak özellikle yaşlı kişilerde oluşan bilişsel davranışlarında azalma bulgularını erken tedaviyle yavaşlatabileceklerini söyledi.

           Araştırma Cell Stem Cell dergisinde yayımlandı.

           Bilim insanları, beyin hücrelerinin insanların yaşamları boyunca yenilenebildiğini ortaya çıkardıklarını duyurdu.
           ABD'deki Illinois Üniversitesiacute;nden araştırmacılar, bir insanda Alzheimer hastalığı veya bilişsel davranışlarında düşüş olsa dahi beyninin 90acute;lı yaşları boyunca da yeni hücreler üretebildiğini gösterdi.

           Forbes dergisinin haberine göre, araştırmacılar 79-99 yaş aralığında hayatını kaybedenlerin otopsilerini inceledi. Bu kişilerin bazılarında yaşarken bilişsel davranışlarında azalma veya Alzheimer bulunduğu biliniyordu. Araştırmada, neuroblast sinir hücreleri ile Alzheimer hastalığında en çok etkilenen bölge olan 'hipokampusacute;taki olgunlaşmamış nöronlara bakıldı.

           Bilişsel davranış bozukluğu olmadan ölen kişilerde her iki hücrenin de hızla çoğaldığı gözlendi. Her iki rahatsızlığı olan kişilerin beyinlerinde ise hücreler az sayıda da olsa artış göstermeye devam etti.

           Çalışmayı kaleme alan Orly Lazarov 90acute;lı yaşlarındaki insanların beyinlerinin hipokampus bölgelerinde aktif sinir sistemi oluşumuna rastladıklarını belirterek Alzheimer hastalığı olanlarda ve bilişsel yeteneğini kaybetmiş kişilerin beyinlerinde bile bazı yeni nöronlar görebildiklerini söyledi.

           Lazarov, bu araştırmadan elde ettikleri sonuçlarla, beyindeki hipokampus bölgesindeki sinir hücrelerini artırarak özellikle yaşlı kişilerde oluşan bilişsel davranışlarında azalma bulgularını erken tedaviyle yavaşlatabileceklerini söyledi.

           Araştırma Cell Stem Cell dergisinde yayımlandı.
           Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

           Yorum yap


           • #12
            Yeni Ürünlerin Faydaları Neler, Aslan Yelesi

            Konu murattt tarafından (https://bitkiseltedavi.net/vb5/member/13772-murattt Saat 05 Temmuz 2019, 12:44 ) değiştirilmiştir.

            Yorum yap


            • #13
             Aslan Yelesi Mantarı Nedir Aslan Yelesi Mantarı ile Beyin, Alzheimer, Sinir Sistemi Tedavisi.

             Yorum yap


             • #14
              Aslan Yelesi Mantarı Klinik Araştırmaları Nelerdir Aslan yelesi Mantarına ile Nobel Tıp Ödülü.

              Yorum yap


              • #15
               Aslan Yelesi Kapsülü, Güve Otu Kapsülü Nedir Beyin Hücreleri, Beyin Sinir Hücreleri Tedavisi.

               Yorum yap

               Hazırlanıyor...
               X