Duyuru

Collapse

Devamını görüntüle
See less

CLA, Konjuge Linoleik Asit

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • CLA, Konjuge Linoleik Asit

  Konjuge Linoleik Asit ve Faydalı Etkileri

  Obezite, Kardiyovasküler Hastalık ve Kanser


  Sanjay Başak 1 ve Asim K. Duttaroy 2, * 1 Moleküler Biyoloji Bölümü, Ulusal Beslenme Enstitüsü , Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi, Haydarabad 500007, Hindistan 2 Beslenme Anabilim Dalı, Temel Tıp Bilimleri Enstitüsües, Tıp Fakültesi, Oslo Üniversitesi, 0317 Oslo, Norveç

  Anahtar Kelimeler: konjuge linoleik asit; CLAcis-9, trans-11- (c9, t11) -CLA; cis-12 (t10c12 ) -CLA; Öbereket;
  kanser; ateroskleroz

  Konjuge linoleik asit (CLA) bir diyettiranima'da bulunan ary polyun doymuş yağ asidil. yağlar kırmızı et ve süt ürünleri olarak [1]. Açıkçok az miktarda CLA doğal oluşurbitki lipitlerinde müttefik, ancak yağların kimyasal hidrojenasyonu sırasında çeşitli CLA izomerleri üretilir [2]. Cis-9 iken, trans-11- (c9, t11) -CLA ağırlıklı olarak mea'da bulunurt ve süt ürünleri, trans-9, trans-11- (t9, t11) -CLA bitkisel yağların bir bileşeni. C izomerleriLA, cis-9, trans-11 ( c9t11 ) -CLA ve trans-10 ve cis-12 ( t10c12 ) -CLA'nın vücut üzerinde çeşitli faydalı etkiler uygular [1,3]. CLA izomerleri farklı bir yolda uzamış ve doymamış [4]. se izomerleri farklı nükleer reseptörler ve bu nedenle, lipid ile ilgili genlerin ekspresyonunu farklı şekilde düzenlerler . metabolizma. Son zamanlarda, Hartigh [5] kapsamlı bir şekilde gözden geçirildi klinik öncesi ve insan çalışmaları CLA'lar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, CLA'nın c'ye karşı etkinliği olduğu sonucuna varmıştır.ancer obezite ve ateroskleroz. Bağırsak bakterilerinin tutulumu da vurgulandı. Gıda ve ABD'de İlaç İdaresi (FDA), trans yağları tüm doymamış yağlı asitler olarak tanımlar.içeren ds bir trans konfigürasyonunda bir veya daha fazla konjuge olmayan çift bağ . Ancak CLA herhangi bir konjüge içeren gıda trans yağ asitleri, bir etiketli olmayan trans- yağ.

  CLA şu şekilde onaylanmıştır: Genel olarak güvenli (GRAS) olarak tanınmak yaklaşık% 60-90'lık bir karışım cis -9, trans - 11 ve trans -10, cis -12 izomerleri yaklaşık a 50:50 oranı. İnsan plazmasının normal CLA içeriği toplam yağ asitlerinin yaklaşık% 0.1'i [6]. Th bir yıl süreyle 6 gr CLA / gün up e tüketim
  veya 2 yıla kadar 3,4 g CLA / gün olarak kabul edilirşu anda güvenli [7-9]. Ortalama günlük alım miktarı cis-9, trans-11 CLA'nın İngiltere'de 97.5 mg / gün, ki bu cgünlük bazda hesaplanır.

  CLA izomerleri içeren gıda maddelerinin alımı [10].
  Konjuge linoleik asit (CLA) izomerleritermal süreçlerde yüksek stabilitesağlayan pişirildikten sonra optimum et kalitesi [11]. Bu nedenle, CLA'nın reklam olması bekleniyorbir sayıya düştü sağlık perspektiflerini geliştirmek için gıda ürünleri. Ho Wever, mevcut birkaç CLA-güçlendirilmiş gıdalar vardır CLA'yı bir gıda maddesi olarak kullanmanın çözülmemiş bazı sorunlarına işaret ederekient [12]. İki birincil zorluklar muhtemelen etkinliği sınırlarden Hartigh [5] 'in incelemelerinde tartıştığı gibi CLA'lar. Birinci olarak, CLA izomerleri farklı nükleer reseptörleri aktive eder ve gelipit ile ilgili şeyler metabolizma. Her izomerin belirli etkileri olduğundan, izomere özgü yiyecek elde etmek zordur. Ürün:% s. İkincisi, çalışmaların çoğunda kısa vadeli etkileri üzerine yapılmıştır
  CLA'nın kardiyovasküler etkilere eklenmesihipertansiyon [13]. Den Hartigh [5], bu konuları incelemelerinde iyi tartıştılar.

  Besinler 2020 , 12 , 1913 2/7

  CLA'nın anti-obezite etkisi, 1997'de rapor edildiğinden beri ana ilgi odağı olmuştur. [14]. CLA'nın anti-obezite etkileri üzerine insan çalışmalarından elde edilen genel sonuçlar biraz zayıftır. den Hartigh [5] tarafından tanımlandığı gibi, hayvan çalışmalarından elde edilenlerle karşılaştırıldığında. Birkaç klinikical denemeleri var CLA takviyesi arasında pozitif korelasyonlar bildirdivücut kitle indeksindeki gelişmeler ve gelişmeler (BMI), vücut ağırlığı, vücut yağ kütlesi (BFM), abdominal adipozite ve yağsız vücut kütlesi (LBM) [7,9,14–17]. Üç insan çalışmaları sonuçlarının meta-analizleriCLA takviyesinin bir vücut ağırlığı ve BFM'de önemli azalma 3,2–3,4 g / gün CLA desteklendiğindeen azından lementli 6 ay [7,8,17]. Bu sonuçlar , CLA'nın diğer anti-ilaçlarla kombinasyon halinde kullanımını teşvik etmiştir. obezite bileşikleri ve araçları, örneğin etkinliğini artıran etkili bir sağlık sistemi gibi. Anti-CLA'nın obezite etkileri, azaltılmış enerji alımı, artan enerji harcaması,lipidlerde, adipositlerde ve modüle edilmiş metabolizma iskelet kası [15]. CLA'nın gıda üzerindeki etkileri iştah düzenleyiciden bağımsız alımhipotalamustaki nöropeptidler, beencÖnclsensbenvely prÖven [14,18]. HÖwever, CLBir's effect Ön fÖÖd benntake was sçirkingested nÖt tÖ be
  farelerde vücut yağının azalmasından sorumludur [19]. CLA, toplam enerji harcamasını artırdı. hayvan modelleri, ancak insanlarda değil [20]. CLA'nın calo üzerindeki etkisiİnsanlarda ric alımı tartışmalı [16]. İnsanlarda aterosklerozu önlemek için CLA önerilmiştir [21]. Birti-aterojenik etkiler CLA'larda gözlemlenenler muhtemelen CLA'ların kendileri tarafından değil, aynı zamanda onların metabolitler [22]. Çift kör bir çapraz insandeneme süt ürünleri tükettiğini doğruladı doğal olarak cis-9, trans-11 (c9, t1 1) CLA mOdifiCatioca n'sittle feed incyeniden ifade etmeks bu izomerin plazma ve ce konsantrasyonull sağlıklı erkeklerde [23] ular lipidleri. Konjuge linoleik asit, kardiyovasküler risk faktörü olan kan basıncını iyileştirirar hastalığı (CVD), artan adiponektin ve endotelyal nitrik oksit sentaz aktivitesi [24]. Yağ dokusu 9c, 11t-CLA daha düşük miyokard riski ile ilişkiliial enfarktüs. Bu arada, 9c, 11t-CLA, içinde mevcut
  Merada otlatılan sığırların sütündeki büyük miktarlar nötralize olabilir.e olumsuz etkileri süt ürünleri pro'nun doymuş yağ içeriğikanallar. [25] t10c12-CLA aktivasıtes 5'-adenozin monofosfat-eşzamanlı artışlarla birlikte aktive protein kinaz (AMPK) prostaglandin seviyelerinde adipositlerde lipid azalmasına neden olmak için yeterli [26]. Trans-10, cis- 'in anti-steatotik etkileri12 CLA, potansiyel olarak artan lipit aracılığıyla aracılık edilir periferik dokular tarafından kullanım [27]. CLA azalır hepatik steatoz ve karaciğeri yeniler triasilgliserol sekresyonu ve the protein sırasında yağ asidi profili sıçanlarda doygunluk [28]
  CLA'nın metabolizmayı etkilediği gösterilmiştir.hem adipositler hem de iskelet kasları [15,16]. CLBir yağ hücrelerinde lipid sentezini, adipogenezi ve lipid depolamasını düşürdü, ancak arttı β- kaslarda oksidasyon [29]. Trans- -10, cis -12 izomer modüle vücudun bileşim ama sis -9, trans- 11 izomerinin etkisi yoktur [30]. Diyet trans -10, cis -12 CLA adipoziteyi azaltır by uyarıcı farelerde adipositlerin kahverengileşmesi [31,32]. Ancak, daha fazlaiçin kesin çalışmalar gereklidir. CLA'yı insanlar için bir anti-obezite ajanı olarak kurmak. Diyet CLA, plazma lipoproteinlerini azaltır ve hype rkolesterolemik hamsterlerde erken aort aterosklerozu veklinik olarak kanıtlanmış bir kemirgenlerde anti-kanserojen. CLA aynı zamandalipid metabolünü düzenlemeye sahipizm ve kabul etmek
  lipoprotein lipaz aktivitesini inhibe etmek. EklemeaLly 9c11t- CLA teşvik ettiği gösterilmiştir dokosaheksaenoik asit alımı, 22: 6n-3 (DHA), ancak ilgili mekanizma bilinmemektedir [33]. cis-12 ( t10c12 ) -CLA, kolon kanseri hücrelerinin büyümesini inhibe edebilir ve ölümlerini indükleyebilir, oysa c9t11 -CLA'nın anti-kanserojene aracılık ettiği bilinmektedirapoptoz yoluyla ic etkiler . Birçok çalışma yapıldı CLA'nın rolleri üzerinde kanserlerin önlenmesi [12,15,17,34]. Etkileri üzerine çalışmalar İnsan kanserleriyle ilgili CLA, kesin sonuçlardan yoksundur [2,15,16]. Korelasyon verileri CLA veya doku CLA düzeyinin diyetle alımıMeme kanseri vakaları ve vakaları girişimler tutarsız. Şimdiye kadar, bir CLA cl hakkında yalnızca bir rapor varmeme kanseri için inikal deneme [35]. CLA
  Ameliyattan en az 10 gün önce takviye, tümörde azalmış S14 seviyeleri ile ilişkiliydi Daha yüksek Canc hastalarda doku er sccevherler (II), ancak daha düşük kanser skoru olan hastalarda (I) ve yağ asidi sentaz veya lipoprotein lipaz ekspresyonunda değişiklik yok . CL A, Ki-67'yi (tümör proliferasyon belirteci) kaspaz 3'ü (bir apoptoz belirteci) bu hastalarda. Bu çalışma CLA'nın c ile bağlantılı olarak kullanılabileceği sonucuna varmıştır.meme kanseri için güncel seçenekler

  Besinler 2020 , 12 , 1913 3/7
  Tedavi arasında negatif bir korelasyontr yüksek yağlı süt ürünleri tüketimi ved CLA ve vakalar kolorektal kanser bildirilmiştir [36]. Başka bir çalışmada, 3g CLA takviyesi/ gün için 6 rektal kanser hastalarında hafta (Evre II-III) önemli ölçüde azalmış matriks meta lloproteinaz (MMP) 2 ve MMP -9. CLA, anjiyogenezi ve tümoyu azalttır MMP-2'nin azaltılması yoluyla istila ved MMP- 9 [37,38]. CLA takviyesi şu şekilde olmuştur:azalmış serum tümör nekroz faktörü ile ilişkiliα
  (TNF- α ), interlökin-1 β (IL-1 β ) ve C-reaktif protein, CLA'nın inflamatuar yanıtlar [37,38]. Aslında, inkreasing kanıt, CLA'nın yeni Gemi gr Öwth benn vbentrÖ and benn vbenvÖ by redsencbenng vascsenlar endotel büyüme faktörü (VEGF) ve temel fibroblast büyüme faktörünün yanı sıra yüksek afiniteli VEGF reseptörünün ekspresyonunu inhibe ederek ve fetal karaciğer kinaz-1 (flk-1) [39]. Fatty asitler, özellikle n-3 yağlı asitds ve CLA'lar engellerken n-6 yağ asidi uyarılmış, anjiyojenkanser hücrelerinde sis [40]. However, cis-9, trans-11 (c9, t11) -CLA w gibi son zamanlarda plasentada anjiyogenezi uyardığı gösterilmiştir trofoblast hücreleri [33].Çok küçük bir çalışma CLA pr öne sürdü bilet laringeal papillomatozis, bilinen genç c'de hava yolu obstrüksiyonuna neden olmakhildren [41]. Tüm bu insan çalışmalarıpotansiyeli öner CLA'nın insan kanserlerinde tek başına veya c'nin bir parçası olarak uygulanmasıgüncel anti-kanser tedavileri. CLA'nın bağışıklık sisteminin olumsuz etkilerini hafiflettiği gösterilmiştir.zamanlama, azaltma enflamatuar tepkiler ve aşırı duyarlılık in hayvan modelleri. Veriler, CLA'nınanti-enflamatuar etkiler ve doğuştan gelen immün sistemi geliştirirbirlik [42]. Diyet CLA azaltıldı iltihap ve hem c9t11-CLA hem de t10c12-CLA, anti-inflamatuar gösterdi azaltan etkiler yerleşik kollajen-ind ile ilişkili iltihaplanmahayvan modellerinde oluşan artrit [43]. CLA izomerleri arasında, trans-10, cis-12 (t10c12) -CLA'nın pro- enflamatuar sitokin sekresyonu. t10c12-CLA muhtemelen TNF-alfayı modüle ederbir üretim ve NF-Domuz periferik kan mononükleerinde PPARgamma bağımlı bir yolla kappaB aktivasyonu hücreler (PBMC) [44]. Ancak, i ile ilgili olarak sınırlı CLA repo rtu mevcuttur.mproved
  insanlarda supressin içeren bağışıklık tepkilerig alerjik yanıtlar, güçlendirici antikor aşılamanın ardından üretim , atopik dermatit semptomlarının azaltılması verinovirüs enfeksiyonu [15–17,45–47]. Son klinik çalışmaların kendit CLA, ma'da bir azalmaya neden olabilirjor pro- inflamatuar belirteçler, sTNF- α veya NF κ B olarak uch , romatoid artrit hastalarında bile [38,48]. CLA ve E vitamini takviyesi, kombinasyon anlamındaartrit için antly azalmış belirteçler, sitrüline antikorlar (CCP-A), MMP-3 ve beyaz kan hücresi counts, ​​olan hastalarda romatoid artrit [48]. CLA takviyesimevcut tedavi seçenekleriyle birlikte,eromatoid artriti yönetme potansiyeli. 12 hafta boyunca 4.5 g CLA / gün tüketimi aşırı hafif hafif astımda gelişmiş hava yolu hiperaktivitesiics, leptin / adiponektin oranı [49]. CLA'nın ayrıca kutanözün erken aşamalarını geliştirdiği gösterilmiştir.oksidatif stresi modüle ederek yara iyileşmesi ve inflamatuar yanıtlar [50]. CLA yönetimi açık % 1 diyet kalsiyum değeri iletoplam kül yüzdesini geliştirdifemurlarda entajlar,-deCLA, kemik kütlesini iyileştirmek için kullanılabilir [51]. Wi diyet takviyesiemzirme sırasında CLA ve erken bebeklik dönemine kadar uzayan bağırsak mukozasının gelişimini arttırırosal bağışıklık (IgA) sıçanlarda yanıt [52]. Antikor Bu geliştirme fe ile sıçanlarda sentez Eding cis-9, trans-11 CLA hayatın erken döneminde de şeytan olmuşturbaşkaları [52,53]. Enflamatuar b için güncel tedavilerowel hastalığı sınırlıdır. Bu nedenle büyük bir ihtiyaç var Bu hastalık için daha iyi tedavi seçenekleri için. Orada hak etkileri üzerine birkaç araştırma yapılmıştır. İnflamatuar bağırsak hastalığı üzerine CLA [54,55]. CL A, ters bağışıklığı ve iltihabı azaltır CLA'nın in semptomlarını azaltmada yararlı olabileceğini düşündüren yanıtlaralevli bağırsak hastalığı. 12 hafta boyunca 6 g CLA / gün takviyesi Crohn's hastalık aktivite indeksi olarak iltihaplı bağırsak hastalığını iyileştirmenin yanı sırad hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi [54]. Bağırsak bağırsak mikrobiyotasının enflamatuar hastalıkların gelişiminde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. bağırsak hastalığı da [56]. CLA, mo yoluyla hastalığın ilerlemesini modüle edebilirdating mikrobiyota [56,57]. Enflamatuar barsaktan beriisease bir inc ile ilişkilidirbelirli geliştirme riskinin artması kolorektal kanser türleri, CLA'nın konuyla ilgili olarak uygulanmasıtrol enflamatuar bağırsak hastalığı önemli bir ilgi ve yenidenkolorektal kanser gelişme riskini azalttı.

  Besinler 2020 , 12 , 1913 4/7

  Ticari CLA karışımının yaklaşık% 40'ını oluşturan cis-9, trans-11 CLA izomeri , aktif bir nöroprotektif molekül görevi görür. ancak, trans-10, cis-12 CLA gibi diğer izomerler (% 40), nöroproteksiyon üzerine etkisi yoktu. CLA işareti ificbeyin hücresinde anjiyogenezi azaltırum. CL'nin anti-anjiyojenik etkisiA onu potansiyel bir sorun haline getirirtedavi için utic adjuvannt of beyindeki kanser ve tümörler [58]. CLA , eklendiğinde nöronal Bcl-2 seviyelerini anlamlı derecede artırdı glutamat ve zayıflatılmış glutamat kaynaklı dağılımmitokondriyal zarın iyonu potansiyel, stabilizine sahip olduğunu düşündürürmitokondriyal fonksiyonlar üzerindeki etkisi. [59] İzomer-konjuge linoleik asidin özel etkileri ark sahip çok olmuştur önce bildirilmiştird çoğalma aktivitesi hakkında kültürlenmiş nöral progenitör hücreler [60]. CL A'nın eylemlerinin mevcut bilgilerine ve kanıtlarına dayanarak , CLA, güzelleştirmek birkaç sağlık sorunu. Bu nedenle, yalnızca potansiyel bilinen yan etkiler değil, aynı zamanda ayrıca bilinmeyen uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için sonuçlar yakından izlenmelidir.CLA. CLA oluşur esas olarak iki izomerden oluşur, cis -9, trans -11 ve trans -10, cis -12 ve bunların karışımları gıda için onaylanmıştır 2008'den beri ABD'de GRAS olarak. Devam eden başvurularlaGıda üretimindeki gelişmeler, CLA tüketimi artması bekleniyor ve sadece etkinliğinin değil, aynı zamanda bilinen ve bilinmeyen CLA'nın uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için sonuçlar gereklidir . Kapsamlı inceleme den Hartigh [5] bize derinlemesine ve güncel bir koleksiyon sağlamıştır. CLA'lar hakkında bilgi.

  Finansman: Bu araştırma hiçbir dış finansman almadı.
  Çıkar Çatışmaları: Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması bildirmemektedir.

  Referanslar


 • #2
  KONJÜGE LİNOLEİK ASİT

  ÖZET

  Konjuge linoleik asit (KLA), oktadekadienoik asidin konjüge çift bağlarla pozisyon ve geometrik izomerlerinin bir karışımıdır. Geviş getiren hayvanlardan elde edilen gıdaların doğal bir bileşeni olan KLA, kanser riskini azaltmakta, kalp hastalıklarını önlemekte, bağışıklık fonksiyonlarını geliştirmekte ve şişmanlığı tedavi etmekte veya vücudu yağsızlaştırmaktadır. Bu çalışmada KLA’nın kaynakları ve fonksiyonları derlenmiştir.

  ÖZ
  Konjuge linoleik asitler (CLA), konjuge çift bağlara sahip oktadekadienoik asitlerin konumsal ve geometrik izomerlerinin bir karışımı, geviş getiren kökenli gıdanın doğal bileşenleri ürünleri ve kanseri azaltma veya ortadan kaldırma kapasitesine sahip olduğu kanıtlanmış, kalp hastalığını önlemek, bağışıklık fonksiyonunu iyileştirmek ve obeziteyi tedavi etmek veya yağsız vücut oluşturmak kitle. Bu yazıda CLA kaynakları ve işlevleri gözden geçirilmiştir.

  GİRİŞ
  Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmenin öneminin anlaşılmasından sonra insanlar diyetlerinde özellikle vücut için elzem olan besin öğelerine daha fazla yer vermeye başlamışlardır. Bu bağlamda et, içerdiği elzem amino asitleri ve zengin mineralleri sayesinde geçmişte olduğu gibi günümüzde de kişilerin metabolik ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir besindir. Et ve ürünleri, sağlıklı beslenme için gerekli olan yüksek kaliteli proteinlerin yanında B12 ve D vitaminleri ile demir, çinko ve selenyum mineralleri için önemli kaynaklardır. Bu amino asitlerin yeterli düzeyde karşılanması için 60 kg ağırlığındaki bir bireyin günde en az 50-100 g hayvansal ürün tüketmesi gerekmektedir.Et ve ürünleri araştırmalarının birkısmı, çeşitli sağlık faydaları olan konjuge linoleik asit (KLA) üzerinde yoğunlaşmıştır. KLA, diyabet, aşırı kilo ve çeşitli kanserler gibi hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici özellikler, ayrıca bağışıklık ve sinir sistemlerini destekleyici etkiler göstermektedir. KLA, en çok, geviş getiren hayvanlardan elde edilen ürünlerde bulunmaktadır. KLA, birçok hastalığı tedavi edici ve birçok hastalığa karşı da koruyucu etkileri nedeniyle, 1999’da Amerikan Diyet Kurumu tarafından fonksiyonel gıda olarak kabul edilmiştir (Anon. raporu, 1999). KLA, 1979’da Winconsin Üniversitesi’nden Michael W. Pariza’nın sığır eti hamburgerlerinin pişme sıcaklığı ve süreleri üzerine yaptığı bir çalışmada rastlantı sonucu bulunmuştur. 1987’de Ha ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada KLA’nın antikanserojen etkiye sahip olduğunun bulunmasından sonra önemi giderek artmıştır. KLA, rumen metabolizmasındaki mikroorganizmaların linoleik asidi biyohidrojenasyonu esnasında oluşmaktadır.

  KLA KİMYASI
  KLA, linoleik asidin (cis-9, cis-12-oktadekadienoik asit) konjuge pozisyonel ve geometrik izomerlerinin bir karışımıdır. KLA’daki iki çift bağ karbon zincirindeki 9 ve 11, 10 ve 12 veya 11 ve 13 pozisyonlarındadır (Nas ve ark. 1998, O’Shea ve ark. 1998). KLA’nın başlıca izomerleri cis-9, cis-11; trans-9, cis-11; trans-9, trans-11; trans-10, trans-12 ve trans-10, cis-12 oktadekdienoik asitlerdir. Daha az bulunan izomerler ise cis-10, cis-12; cis-10, cis-12; cis-10, trans-12 ve cis-11, cis-12 oktadekdienoik asitlerdir. KLA’nın biyolojik aktif izomerleri cis-9, trans-11 ve trans-10, cis-12’dir (Şekil 1). KLA izomerlerinin büyük bir kısmını cis-9, trans-11 izomeri oluşturmaktadır. Bu izomer, “rumenik asit” olarak da adlandırılmaktadır. Rumenik asit, sığır etindeki (Fritsche ve Fritsche 1998) ve sütteki (Gurr 1998, O’Shea ve ark. 1998) toplam KLA’nın yaklaşık %90’nını oluşturmaktadır. KLA’nın çok çeşitli faydaları, izomerlerinin her birinin ya da bir kaçının ayrı veya ortak etkilerinden kaynaklanmaktadır.  KLA VE SAĞLIK
  KLA’nın insan metabolizması üzerindeki etkilerini inceleyen çalışma sayısı oldukça azdır. Bununla birlikte deney hayvanları üzerinde çok sayıda çalışma yapılmıştır. KLA’nın insan metabolizması üzerinde muhtemel faydaları; antikarsinojenik etkiler, bağışıklık sistemini geliştirici, kolestrol düşürücü, arterioskleroz riskini düşürücü, gelişmeyi ve büyümeyi teşvik edici, vücutta yağ birikimini azaltıcı, diyabete karşı koruyucu, kas gelişimini arttırıcı, serbest radikal yok edici, signal transdüksyon etkileyici, antibakteriyel etki ve antioksidatif etkidir. KLA’nın antikanserojenik etkisi ilk defa 1987 yılında Ha ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada bulunmuştur. Bu tarihten sonra yapılan çalışmalarla KLA’nın kanserin tüm safhalarında antikanserojenik etki gösterdiği tespit edilmiştir. KLA, tümör hücrelerinin gelişimini deri, meme ve midede engellediği görülmüştür. KLA’nın bağışıklık sitemi üzerine de olumlu etkileri vardır. KLA hayvan modellerinde kataboliklerin ve sitokininlerin olumsuz etkilerine karşı bağışıklık sistemini korumakta, hücreler arası uyarı iletimini sağlamakta ve eykosanoid ürünlerin oluşumunu azaltmaktadır. Ayrıca diyetle alınan %0.5 KLA’nın hastalık sonucu meydana gelen kilo kaybını da engellediği tespit edilmiştir (Cook ve ark. 1993, Miller ve ark. 1994).KLA katkılı yemlerle beslenen deney hayvanlarında 12 hafta sonunda lipit birikimi azalmıştır. Bununla birlikte aortta plaka oluşumu azalmıştır. Bu etkilerin sonuçlarının araştırılması sonucu denek hayvanlarının kanlarında toplam kolestrol, düşük yoğunluklu kolestrol (LDL kolestrol yada kötü kolestrol) ve trigliserit konsantrasyonlarında önemli düşüşler gözlenmiştir. Böylece KLA’nın antiatherojen özelliklerinin sonucu kolestrol ve yağ birikimini azalttığı tespit edilmiştir. KLA’nın vücut bileşimi üzerine de olumlu etkilere sahiptir. Yapılan bir çalışmada %0.5 KLA içeren diyetle beslenen farelerin kontrol farelerine kıyasla vücut yağlarında %60 azalma ve yağsız vücut kütlelerinde %14 artış gözlemlenmiştir (Park ve ark. 1997). Bu etki KLA’nın t10,c12 izomeri tarafından oluşmaktadır (Park ve ark. 1999). KLA’nın yapılan çalışmalarda hayvan modellerinde antidiyabetik etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. . Houseknecht ve ark.(1998) diyetteki CLA’nın (%1.5 oranında) şeker hastası olan falfa sıçanlarında glukoz toleransını normalize ettiğini ve plazma insülin oranını düşürdüğünü belirtmişlerdir. Model sistemlerde yapılan bir başka çalışmada KLA’nın antioksidatif etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir (Stanton ve ark. 1997, Kritchevsky 2000). Örneğin yapılan bir çalışmada KLA’nın linoleik asit/fosfat tamponu/etanol sisteminde E vitamini ve bütillendirilmiş hidroksi toluen’den (BHT) daha yüksek antioksidatif potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir (Shanta ve ark. 2001). KLA’nın bu faydalı özelliklerine rağmen bazı zararlı özelliklerinin tamama yakın bir kısmı en fazla bir yada iki yıl içerisinde yapılmış çalışmalardır. KLA’nın insan denekler üzerinde uzun süre kullanımının sonuçları gözlemlenmelidir. Yapılan çalışmalarda günlük 3,4 g KLA miktarının üzerine çıkılmaması önerilmektedir.KLA üzerinde yapılan çalışmaların çok büyük bir kısmı deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. İnsan deneylerde ise yeterli sayıda denek temin edilmeli ve tükettikleri gıda, harcadıkları enerji gibi metabolizmayı etkileyen unsurlar denetlenmelidir. Bu niteliklere sahip çalışmalar için ancak çok büyük bütçeli projelere çok sayıda görevli araştırmacıya ve uzun süreye ihtiyaç vardır.

  KLA KAYNAKLARI
  Geviş getiren hayvanlardan elde edilen gıda maddeleri KLA bakımından en zengin kaynaklardır. Bununla birlikte birçok gıda maddesi iz miktarda da olsa KLA içermektedir. KLA geviş getiren hayvanların rumenlerinde yemdeki doymamış yağ asitlerinin biyohidrojenasyonu ile üretilmekte ve bağırsak yoluyla emilip diğer dokulara yayılmaktadır. Bu şekilde KLA geviş getiren hayvanların etlerine ve meme yoluyla sütlerine ulaşmaktadır. KLA, yemle birlikte hayvan işkembesine alınan çoklu doymamış yağ asitlerinden üretilmektedir. Rumende doymamış yağ asitlerini de içeren esterler önce bakteriyel lipazlarla serbest yağ asitlerine parçalanmakta ve sonrada yine çoğunlukla bakteriyel biyohidrojenasyonla çoklu doymamış yağ asitlerinden üretilmektedir. Önceleri Butyrivibrio fibrisolvens rumendeki biyohidrojenasyon yapabilen tek bakteri olarak bilinmekteydi ancak son yıllarda bu özelliğe sahip birçok bakteri olduğu bildirilmiştir (Jiang ve ark. 1997, Bauman ve ark. 1999, Aigster ve ark. 2000, Pariza ve ark. 2001, Bauman ve ark. 2001). Tabloda bazı gıdaların KLA içeriği ve cis-9,trans-11 izomeri verilmiştir. KLA izomerleri gıdaların fonksiyonlarını arttırmak üzere ticari amaçlarla da üretilmekte ve çeşitli gıda maddelerinin zenginleştirilmesi için kullanılmaktadır. Bu işlem linoleik asidin alkali ortamda ısıtılmasıyla veya linoleik asitin kısmi hidrojenasyonuyla gerçekleştirilmektedir. Gıdalarda KLA içeriğini birçok faktör etkilemektedir. Geviş getiren hayvanlardan elde edilen ürünler KLA içeriği bakımından en zengin ürünlerdir. Özellikle kuzu eti KLA bakımından en zengin kaynaklardır. Hayvan etlerini KLA içeriği bakımından kıyaslayacak olursak, 1g yağın içermiş olduğu toplam KLA içeriklerine bakıldığı zaman, kuzu eti 5.6 mg/g, sığır eti 2.9-4.3 mg/g ve dana eti 2.7 mg/g KLA içermektedir. Rumeni olmayan tavuk ve domuz etleri ise sırası ile 0.9 mg/g ve 0.6 mg/g KLA içermektedir (Chin ve ark. 1992). Çizelge 1’de gıdaların KLA içerikleri sunulmuştur (Chin ve ark. 1992) Et ürünleri üretimlerinde kullanılan çiğ et materyalleri de KLA içeriği bakımından benzerlik göstermektedir (Chin ve ark. 1992, Fritsche ve Steinhart 1998a). Örneğin konserve sığır eti (6.6 mg/mg yağ) konserve tavuk göğsünden (0.4 mg/mg yağ) daha yüksek oranda KLA içermektedir (Chin ve ark. 1992). Ruminat etleri içeren bebek mamaları ruminant olmayan etlere, soya ve süt proteini içeren mamalara göre daha yüksek oranda KLA içermektedir (Chin ve ark. 1992). Gıdaları KLA içeriği bakımından karşılaştırmada KLA miktarının mg/g yağ gibi yağ miktarına bağlı olarak verilmesi gıda maddesinin KLA içeriğinin tam olarak anlaşılmasına karışıklıklara neden olmaktadır. Bu nedenle KLA ile ilgili birçok derlemede süt ve süt ürünlerinin adeta KLA içeriği bakımından en zengin kaynaklar olarak belirtilmektedir Örneğin orta yağlı kıymaların yağ içerikleri yaklaşık %16-


  20’dir. Homojenize sütlerde yağ oranı ise en %3’tür. Böylece sığır kıymasının içerdiği KLA miktarı 68-86 mg/100g ve homojenize sütün içerdiği KLA ise 16,5 mg/100g olacaktır. Farklı peynirlerin içerdikleri yağ miktarı farklı olacağı için fikir yürütmek mümkün değildir. Geviş getiren hayvanlardan elde edilen ürünler 3-7 mg/g arasında KLA içermektedir.

  KLA MİKTARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Ruminant kaynaklı gıdaların KLA içerikleri çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Ürünün yağ içeriğindeki artış KLA içeriğini de arttırmaktadır. Mevsimlere bağlı olarak rasyonların bileşimi değişmekte ve buna bağlı hayvanlar ve sütlerinin yağ içerikleri değişmektedir. Yurdumuzda özellikle sonbahar ve ilk kış aylarında beslenmeye bağlı olarak sütlerin yağ içerikleri dolaysıyla KLA içerikleri artmaktadır. Ayrıca yüksek rakımda otlanan hayvanların sütlerinde alçak rakımda otlananlara göre daha yüksek oranda KLA tespit edilmiştir. Araştırmacılar bunu yüksek rakımda otlanan hayvanların ÇDYA bakımından zengin çayırlarla beslenmelerinin bir sonucu olduğunu belirtmektedirler (Jiang ve ark. 1998) Ruminantlardan elde edilen ürünlerdeki KLA içeriği rasyona bağlı olarak değişmektedir. Özellikle doymamış yağ asitleri içeren balık, kolza, ayçiçeği, mısır ve soya yağları katkılanan rasyonlarda elde edilen ürünlerin KLA içerikleri, rumen metabolizmasında doymamış yağların biyohidrojenasyonu sonucu KLA oluşturulduğu için artmaktadır. Gıdaların KLA içeriği ile ilgili yapılan ilk çalışmalarda ısıl işlemlerin KLA miktarını arttırdığı tespit edilmiştir. Bu artışın asıl nedeni olarak ısıl işlemler süresince meydana gelen oksidasyon reaksiyonları gösterilmiştir. Ancak bu işlemler süresince meydana gelen kuru madde ve yağ artışları dikkate alınmamıştır. Herhangi bir ruminant kaynaklı ürünün ısıl işlemi sonucu yağ miktarını temel alan KLA içeriği ya tespit edilemeyecek kadar az artmakta yada değişmemektedir. Ruminant kökenli gıdalarda oksidasyon sonucu KLA içeriği de tespit edilemeyecek kadar az artış göstermektedir. Depolamanın KLA içeriği üzerine olan etkisi ile ilgili yapılan bir çalışmada Sığır kıyması dondurarak depolanmış ancak bunun KLA içeriği üzerinde herhangi bir etkisi gözlemlenmemiştir. Geviş getiren hayvanlardan elde edilen ürünlerde KLA miktarının arttırılması için birçok çalışma yapılmıştır. İlk çalışmalarda rasyona farklı oranlarda ilave edilen sentetik KLA denek hayvanlarından elde edilen ürünlerin KLA içeriğini ya hiç etkilememiş yada az miktarda arttırmıştır. Bununla birlikte denek hayvanlarında KLA’nın faydaları görülmüştür. Sığır, koyun, domuz ve kanatlı hayvanlarda yapılan çalışmalarda bu hayvanlardan elde edilen karkasların daha az yağlı olduğu gözlenmiştir. Ancak yağlanma daha çok ete lezzet, tekstür ve sululuk sağlayan kasiçi yağlanmada artış gözlenirken derialtı yağ miktarında azalma tespit edilmiştir. Rasyonlarına KLA eklenen sığır ve koyunların sütlerinde KLA miktarı az da olsa artmıştır. Hayvansal ürünlerde KLA miktarını arttırmaya yönelik çalışmalarda bir diğer metot da hayvanların rasyonlarına balık yağı ve çeşitli bitkisel yağlar gibi çoklu doymamış yağ asitleri içeren yağları ilave etmek olmuştur. Elde edilen sonuçlara göre beklenildiği gibi geviş getiren hayvanlardan (sığır, koyun) elde edilen ürünlerde KLA miktarında artış görülmüş ancak geviş getirmeyen hayvanlarda (domuz ve kanatlılar) ise KLA miktarında bir değişiklik belirlenememiştir. Geviş getiren hayvanlara yedirilen çoklu doymamış yağ asitleri rumenlerinde önce hidrolize olarak serbest yağ asitlerine dönüşmüş ve sonrada bakteriyel biyohidrojenasyon sonucu KLA izomeri üretilmiş ve buradan ince bağırsak üzerinden kana ve dokulara yayılmıştır. Hayvanın yaşı, diyeti, cinsi ve sezonluk farklılıklar ruminant hayvanlarda KLA içeriğini etkileyen diğer faktörlerdir.

  SONUÇ ve ÖNERİLER
  KLA insanoğlunun hayat kalitesinin yükseltilmesi için büyük bir potansiyele sahiptir. Fonksiyonel bir gıda bileşeni olmasının dışında önemli ve tedavisi çok zor ve masraflı olan hastalıkların önlenmesi için bir umut ışığıdır. Farklı gıdaların KLA içeriklerinin araştırılması, yararlı izomerlerin ve bunların insan sağlığı için gerekli konsantrasyonlarının belirlenmesi, hayvansal gıdalarda KLA miktarının arttırılması, gıdalarda fonksiyonel özelliklerinin ve insan metabolizması üzerine etkilerinin araştırılması KLA’nın insanlık için potansiyelini arttıracaktır.

  KAYNAKLAR
  Anonymous, 1999. Position of the American Dietetic Association: functional foods. Journal of the American Dietetic Association, 99: 1278-1285. Chin, S.F., Liu, W., Storkson, J.M., Ha, Y.L., Pariza, M.W., 1992. Dietary sources of conjugated dienoic isomers of linoleic acid, a newly recognized class of anticarcinogens. Journal of Food Composition and Analysis, 5: 185-197. Cook, M.E., Miller, C.C., Park, Y., Pariza, M.W., 1993. Immune modulation by altered nutrient metabolism: G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ D E R G İ S İ 46 nutritional control of immune-induced growth depression. Polutry Scienc, 72: 1301-1305. Fritsche, J., Steinhart, H. 1998a. Analysis, occurence and physiological properties of trans fatty acid (TFA) with particular emphasis of conjugated linoleic acid isomers (CLA) –a review. Fett/Lipid, 6: 190-210. Fritsche, S., Fritsche, J., 1998. Occurrence of CLA isomers in beef. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 75 (10): 1449-1451. Gurr, M.I. 1998. International Dairy Foundation news briefing on diet and health 1997: Milk fat and coronary heart disease. International Dairy Foundation Bulletin, 329: 36-39. Ha, Y.L., Grimm, N.K., Pariza, M.W., 1987. Anticarcinogens from ground beef: heat altered derivates of linoleic acid. Carcinogenesis, 8: 1881-1887. Houseknecht, K.l., VandenHeuvel, J.P., Moya-Camerina, S.Y., et al. 1998. Dietary conjugated linoleic acid normalizes impaired glucose tolerance in the Zucker diabetic fatty falfa rat. Biochemical and Biophysical Research Communications, 244: 678-682. Kritchevsky, D., 2000. Conjugated linoleic acid effects on experimental atherosclerosis. Dairy Foods and Cardiovascular Health. International Dairy Foundation Bulletin, 353: 32-36. Miller, C.C., Park, Y., Pariza, M.W., Cook, M.E., 1994. Feeding conjugated linoleic acid to animals partially overcomes catabolic responses due to endotoxin injection. Biochemical and Biophysical Research Communications, 198: 1107-1112. O’Shea, M.I., Lawless, F., Stanton, C. and Devery, R. 1998. Conjugated linoleic acid in bovine milk fat: a food based approach to cancer chemoprevention. Trends in Food Science and Technology, 9: 192-196. Park, Y., Storkson, J.M., Albright, K.J., Kju, W., Pariza, M.W. 1999. Evidence that the trans-10, cis-12 isomer of conjugated linoleic acid induces body composition changes in mice. Lipids, 34: 235-241. Park, Y., Albright, K.J., Liu, W., Storkson, J.M., Cook, M.E., Pariza, M.W. 1997. Effect of conjugated linoleic acid on body composition in mice. Lipids, 32: 853-858. Shanta, N.C., Ram, L.N.,Schingoethe, D.J., Hippen, A.R., 2001. Consumer evaluation of milk high in c. J. Food Science, 60 (4): 695-697. Stanton, C., Lawless, F., Kjellmer, G., Harrington, D., Devery, R., Connoly, J.F., Murphy, J., 1997. Dietary influence on bovine milk cis-9, trans-11 conjugated linoleic acid content. J. Food Science, 62 (5): 1083-1086.

  Yorum yap


  • #3
   Konjuge Linoleik Asitin Biyolojik Özellikleri ve Hayvansal Ürünlerde
   Miktarını Artırmaya Yönelik Bazı Çalışmalar

   Şaban Çelebi, Adem Kaya*
   Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Erzurum
   *e-posta: akaya@atauni.edu.tr
   Özet
   Yapılan çalışma ve bulgular, insanların daha sağlıklı bir yaşama sahip olmalarında tüketilen gıdaların tip ve miktarlarının çok önemli olduğunu göstermiştir. Bu ise, tüketicilerin, insan sağlığı üzerine olumlu etkileri bulunan ve fonksiyonel besin maddeleri olarak bilinen besin maddelerine olan talebin artmasına neden olmuştur. Bu fonksiyonel besin içeriklerinden birisi de konjuge linoleik asittir (KLA). KLA esansiyel bir omega-6 yağ asidi olan linoleik asidin (C18:2, cis-9, cis-12) pozisyonel ve yapısal izomer grupları için kullanılan bir terimdir. Cis-9, trans-11 oktadekadienoik asit biyolojik olarak en aktif izomerdir. KLA, bir çok gıda maddesinde bulunsa da ruminant hayvanlardan elde edilen et, süt ve ürünleri insan diyetleri için başlıca kaynaklardır. KLA’nın kanser, kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, immün sistem, kemik mineralizasyonu ve vücut kompozisyonu üzerine olan çok önemli pozitif etkilerinden dolayı, insan beslenmesinde büyük önem kazanmıştır. Bu derleme çalışmasında, KLA’nın insan beslenmesi üzerine olan olumlu etkileriyle ilgili bazı bilgiler ele alınmıştır. Anahtar kelimeler: Konjuge linoleik asit, insan besleme, yağ asitleri, hayvansal ürünler, biyosentez.

   Konjuge Linoleik Asidin Biyolojik Özellikleri ve Seviyesini Artırmaya Yönelik Çalışmalar Hayvansal Ürünler'de
   Son çalışmalar ve bulgular, gıda maddelerinin cinsi ve miktarının tüketilmesinin daha sağlıklı olması için çok önemli olduğunu göstermiştir. hayat. Bu sebeple müşterilerin gıdalara olan taleplerinin artmasına neden olmuş, bilinen fonksiyonel malın konjuge olması linoleik asit (CLA). CLA terimi, omega-6 esansiyel yağ asidinde bulunan linoleik asidin (C18: 2, cis-9, cis12) bir grup geometrik ve konumsal izomeri için kullanılır. CLA'nın izomerleri arasında Cis-9, trans-11 oktadekadienoik asit en aktif olanıdır. biyolojik olarak. CLA çoğu gıdada bulunabilmesine rağmen, geviş getiren hayvanlardan elde edilen et ve süt ürünleri başlıca besin kaynağıdır. İnsan diyetinde CLA. CLA'nın kanser, koroner kalp hastalığı, diyabet üzerinde çok önemli olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. bağışıklık sistemi, kemik mineralizasyonu ve vücut kompozisyonu. CLA'nın bu biyolojik özelliklerinden dolayı vurgulanmıştır. insan beslenmesi için. Bu derleme, CLA hakkında insan beslenmesine vurgu yapmak için bazı bilgiler vermek için hazırlanmıştır.

   GİRİŞ
   İnsanların gerek zihinsel gerekse fiziksel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, onların beslenme durumuyla yakından ilgilidir. Sağlıklı yaşama, büyüme, gelişme, zihinsel ve bedensel fonksiyonlarının sürekliliği ancak yeterli ve dengeli beslenme ile sağlanabilir. (Çelebi ve Karaca, 2006) Gıdaların temel fonksiyonları, organizmanın metabolik aktivitesi için gerekli olan protein, enerji, vitamin ve mineraller gibi mikro ve makro besin unsurlarını sağlamakla birlikte, sağlık açısından olumlu etkileri olan omega-3 yağ asitleri, konjuge linoleik asit, beta karotenler, likopen, resveratol, polifenoller, selenyum, askorbikasit, metilaminoetanol ve alfa lipoikasit gibi birçok bileşiği de içermektedirler. Son yıllarda bazı besinlerin doğal yollardan hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki etkinliğinin bilimsel olarak ortaya konulması sağlığımızın korunmasında beslenme desteğinin önemini artırmıştır. Bu nedenle fonksiyonel besinler ve doğal sağlık ürünleri daha fazla tüketilmeye başlamıştır. Fonksiyonel besinler, besleyici özellikleri dışında vücudumuza fizyolojik yararlar sağlayan ve kronik hastalık riskini azaltabilen besinlere denilmektedir (Coşkun, 2005). Bu fonksiyonel bileşiklerden biriside, son yıllarda büyük ilgi gören ve gerek deney hayvanları gerekse insanlar üzerinde yürütülen çalışmalar sonucu, insan Derleme Konjuge Linoleik Asitin Biyolojik Özellikleri ve Hayvansal Ürünlerde Miktarını Artırmaya Yönelik Çalışmalar Hayvansal Üretim 49(1), 2008 63 sağlığı üzerine çok önemli etkileri bulunan ve özellikle ruminant hayvanlardan elde edilen ürünlerde bulunan konjuge linoleik asit (KLA) izomerleridir (Bauman ve ark., 2000). KLA’nın ruminant hayvanlardan elde edilen et, süt ve süt ürünlerinde bulunduğu uzun yıllardan beri bilinmekteydi. Ancak onun biyolojik etkileri 1980’li yıllardan itibaren yapılan çalışmalarla ortaya konulmaya başlanmıştır. 1980 yılında Amerika Birleşik Devletlerindeki Winconsin Üniversitesi’nden Micheal Pariza ve arkadaşları etin pişirilmesi esnasında mutagen oluşumunu araştırırken, hamburger etinden elde ettikleri maddenin kanser oluşumunu önleyen konjuge linoleik asit (KLA) olduğunu bildirmişlerdir (Aydın ve Özsan, 2003). KLA, esansiyel bir omega-6 yağ asidi olan ve 18 karbon atomu ile iki çift bağ içeren linoleik asidin (C18:2, c9,c-12) konjuge olmuş çok sayıdaki pozisyonel ve geometrik izomerlerinin karışımı için kullanılan ortak bir terimdir. KLA içerisindeki konjuge olmuş çift bağlar, karbon zincirinde, 9 ve 10, 11 ve 12 veya 11 ve 13. pozisyonlarda ve değişik cis-trans konfügürasyonlarında farklı izomerler halinde bulunabilirler (Pariza ve Hargraves, 1985; Chamruspollert ve Sell, 1999; Bölükbaşı ve ark., 2005; Köknaroğlu, 2007.). KLA’nın çift bağları cis yada trans formunda bulunabilir. Ancak bu bağlardan bir tanesinin trans formunda bulunması bu bileşiğin biyolojik olarak aktif olduğunu gösterir (Jenson, 2002). KLA’nın 28 adet farklı izomerinin bulunduğu bilinmesine karşın, şimdiye kadar bunlardan yalnızca c-9, t-11 ve t-10, c-12 izomerlerinin biyolojik özellikleri tespit edilmiştir (Banni, 2002). KLA izomerleri içinde c-9, t-11 oktadekadienoik asit yiyeceklerde en yaygın olarak bulunan izomer olmakla birlikte, hücre zarındaki fosfolipitlerle çok kolay birleşebilme özelliğine sahip olmasından dolayı aynı zamanda biyolojik olarak en aktif izomerdir (Aydın, 2005; Turhaner ve Özdoğan, 2007). KLA, birçok gıdada doğal olarak sınırlı miktarlarda bulunmakla birlikte insan vücudunda sentezlenememektedir (Fritsche ve ark.,1999). Bu yüzden ruminant hayvanlardan elde edilen et, süt ve özellikle süt ürünleri insan diyetleri için KLA’nın ana kaynaklarını oluştururlar (Chin ve ark., 1992; Benito ve ark., 2001). KLA izomerleri ruminant hayvanların rumenlerinde linoleik ve linolenik gibi çoklu doymamış yağ asitlerinin rumen bakterileri tarafından biyohidrojenasyonu esnasında meydana gelen ara ürünlerdir. Ancak yapılan son çalışmalar, c-9,t-11 ve t10, c-12 izomerlerinin dokulardaki ∆9 desaturaz enzimi vasıtasıyla trans-vaksenik ( C18:1, t-11) asitten de sentezlenebildiğini göstermiştir (Mir ve ark., 1999; Grinari ve ark., 2000; Chouinard ve Van, 2006). KLA’nın Biyosentezi Daha önceki bilgilerin aksine yapılan son araştırmalar, ruminant olmayan hayvanların ve insanların bağırsaklarında bulunan mikroorganizmalarında linoleik asitten çok sınırlı düzeyde de olsa KLA sentezleyebildiğini göstermiştir (Aydın, 2005). Ancak insan diyetleri için ana KLA kaynağını ruminant hayvanlardan elde edilen et, süt ve peynir, tereyağı, yoğurt, krema ve dondurma gibi süt ürünleri oluşturmaktadır. Et ve süt ürünlerinden elde edilen KLA miktarları bir gram yağda 2.9 ile 5.6 mg arasında değişirken bu miktarlar, yumurta ve tavuk etinde sırasıyla, 0.6 ve 0.9 mg civarındadır (Aydın ve Özsan, 2003). KLA izomerleri linoleik ve linolenik gibi çoklu doymamış yağ asitlerinin rumende Butyrivibrio fibrosolvens bakterileri tarafından stearik aside (C18:0) biyohidrojenasyonları sırasında meydana gelen ara ürünlerdir (Şekil 1). Bunlar içerisinde, et ve süt ürünlerinin toplam KLA izomerlerinin sırasıyla, %75 ve 90’nını oluşturan c-9, t-11 oktadekadienoik asit aynı zamanda biyolojik olarak en aktif izomerdir (Benito ve ark., 2001; Hwanabo ve ark., 2006). Bitkisel yağ asitlerinin hemen hemen tamamı cis konfügürasyona sahiptir. Bu yağ asitlerinin daha kuvvetli olan trans konfügürasyonuna getirilmeleri mikrobik faaliyet ve katalitik hidrojenasyonla olmaktadır. Mesela, linoleik ve linolenik gibi yağ asitlerinin sadece %10’u bakteri hidrojenasyonundan kurtularak bağırsaklara geçerken, %90’ı hidrojenasyona uğrayarak trans formunda değişik bileşiklere dönüşürler (Aksoy, 1987; Aksoy ve ark., 2000). Rasyonla alınan yağlar rumen bakterileri tarafından iki ana dönüşüme uğratılırlar. Birinci dönüşüm ikinci basamak için gerekli olan ve mikrobiyal lipazlar tarafından katalizlenen ester bağların hidrolizidir. İkinci dönüşüm ise doymamış yağ asitlerinin biyohidrojenasyonudur. Rumende meydana gelen indirgenme reaksiyonlarıyla, linoleik asit önce c-9, t-11 oktadekadienoik aside ondan sonra trans-vaksenik aside (C18:1, t-11) ve daha sonra stearik aside dönüştürülmektedir. Alfa linolenik asit ise önce konjuge oktadekatrienoik (c-9, t-11, c-15) aside ikinci basamakta oktadekadienoik (t-9, c-15) aside, üçüncü basamakta trans vaksenik (C18:1, t-11) aside daha sonrada stearik aside ( C18:0) dönüşür (Şekil 1).   Ruminant hayvanların ürünlerindeki KLA izomerleri iki yolla meydana gelmektedir. Birinci yol; linoleik asidin Rumen bakterileri tarafından biyohidrojenasyonu sonucu doğrudan ara ürün olarak konjuge oktadekadienoik (C18:2, c-9, t-11) asidin oluşumuyla, diğeri ise; linolenik asidin biyohidrojenasyonu esnasında oluşan trans vaksenik ( C18:1, t-11) asidin Rumen biyohidrojenasyonuna uğramayan kısmının bağırsaklardan emilerek dokularda ∆9 desaturaz enzimi
   vasıtasıyla konjuge oktadekadienoik ( C18:2, c-9, t-11) aside dönüşmesiyle olmaktadır (Şekil 2) (Grinari ve Bauman, 1999; Khanol, 2004).

   KLA’nın Sağlık Üzerine Biyolojik Etkileri Antikarsinojenik (Kansere Karşı) Etkisi
   KLA’nın varlığının elli yılı aşkın bir süreden beri bilinmesine rağmen KLA’ya olan ilgi, 1980 yılında, Micheal Pariza ve arkadaşları tarafından hamburger etinden izole edilmesi ve daha sonra bunun farelerde deri kanserini başlatan (stimüle eden) Dimethylbenz(a)anthracen (DMBA)’ni inhibe ederek antikarsinojen etkisinin ortaya konulmasıyla artmıştır. İp ve ark. (1995), Dişi ratların diyetlerine sırasıyla %0, 0.5, 1.0, 1,5 düzeylerinde KLA ilave ederek yaptıkları bir çalışmada diyete KLA ilavesinin meme kanserini stimüle eden Dimethylbenz(a)anthracen (DMBA)’ni önemli derecede azalttığını ve KLA seviyesine bağlı olarak meme tümörlerini sırasıyla, %32, 56 ve 60 düzeylerinde azalttığını bildirmişlerdir. Knekt ve ark. (1996), Finlandiyada 25 yıl süreyle yürütülen bir epidemiyolojik araştırmada, süt tüketimi ile kadınlardaki göğüs kanserleri arasında ters bir ilişkinin bulunduğu rapor edilmiştir (Aydın 2005’e atfen).   Yine hayvan modelleri ve insanlar üzerinde yapılan bazı çalışmalar KLA’nın mide, kolon, deri, göğüs ve prostat kanserlerini önlediğini bildirmişlerdir (Mir ve ark., 1999; Cherian ve ark., 2002). KLA’nın kanser oluşumunu nasıl bir mekanizmayla önlediği hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte bazı hipotezler ortaya atılmıştır. Bunlardan birisi de antioksidanların nitrozlu bileşikler gibi bazı kanserojen bileşiklerin oluşumunu önleyerek böyle bir etkiye sahip olduklarını KLA’nın da bu özelliğinden dolayı böyle bir mekanizmayla etkili olabileceği bildirilmiştir ( Hah ve ark., 2006).

   Antiatherojenik Etkisi (Hipolipidemik Etki)
   Hayvan modelleri üzerinde yapılan çalışmalar, diyetsel KLA’nın kalp damar hastalıkları riskini önemli derecede azalttığını ve bunu plazma toplam kolesterol (T-KOL), Trigliserid (TG) ve düşük dansiteli lipoproteinlerini (LDL) düşürerek sağladığını bildirmişlerdir (Benito ve ark., 2001; Nicolosi ve ark., 1997). Nitekim, De Deckere ve ark. (1999) KLA ile ratlar üzerinde yürüttükleri bir araştırmada özellikle t10, c-12 KLA izomerinin plazma toplam kolesterol ve LDL düzeylerini önemli derecede düşürdüğünü rapor etmişlerdir. Yine Lee ve ark. (1994), tavşan diyetlerine KLA ilave ederek yürüttükleri benzer bir araştırmada, KLA’nın T-KOL, TG, LDL ve VLDL seviyelerini kayda değer düzeyde düşürdüğünü bildirmişlerdir.

   Antiobezite Etkisi
   Hayvan modelleri ve insanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, diyetsel KLA izomerlerinin vücutta yağ dokusunu azaltıp, protein, mineral ve su birikimini artırarak yağsız kas dokusunu yükselttiğini rapor etmiştir (Cherian ve ark., 2002; Lee ve ark., 2006). Bu etkinin mekanizması net olarak bilinmemekle birlikte, KLA izomerlerinin, vücutta yağların depolanmasını sağlayan lipoprotein-lipaz enziminin aktivitesini engelleyerek vücutta yağların depolanmasını azalttığı bildirilmektedir (Pariza ve ark., 2001). Konuyla ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nda, yaşları 24-48 arasında 24 obez kadın iki gruba ayrılarak, birinci grup normal diyetle, ikinci grup ise günde 1,8gr KLA verilerek 8 hafta yürütülen araştırmada KLA verilen kadınların vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, bel ve kalça çevresi ölçümlerinde diğer gruba göre önemli azalmaların sağlandığı ayrıca plazmadaki T-KOL, TG, LDL ve VLDL düzeylerinin düştüğü bildirilmiştir (İnanç, 2006). Du ve Ahn (2002) Broiler civciv yemlerine sırasıyla %0, 2 ve 3 seviyelerinde KLA ilave ederek yaptıkları bir çalışmada yeme KLA ilavesinin toplam vücut yağ oranını önemli derecede azalttığını ve grupların toplam yağ oranlarının sırasıyla %14.2, 11.9 ve 12.2 olarak tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Keza, Blankson ve ark. (2000) KLA’nın vücut ağırlığı üzerine etkisini incelemek amacıyla, şişman bireylere 1.7, 3.4, 5.1, 6.8gr/gün KLA ve 9gr/gün zeytin yağı vererek 12 hafta süreyle yürüttükleri incelemede, KLA alımının vücut yağ kitlesini anlamlı düzeyde azalttığını ve en uygun oranın 3.4gr/gün olduğunu bildirmişlerdir. Benzer şekilde Rizerus ve ark. (2002) 60 abdominal obez erkekle 12 hafta süreyle yürüttükleri bir çalışmada özellikle 3.4gr/gün t-10, c-12 izomerinin vücut toplam yağ miktarını ve bel çevresi ölçümünü anlamlı düzeyde azalttığını saptamışlardır
   Diğer Etkileri
   Hayvan modelleri üzerinde yapılan çalışmalar, KLA’nın doku ve ürünlerde oksidasyonu önleyen antioksidan özelliğe sahip olduğunu bildirmişlerdir (Mir ve ark., 1999). Nitekim, Du ve Ahn (2000) Broiler yemlerine ilave edilen KLA’nın pişmiş etlerde oksidasyona karşı dayanıklılığı artırdığını saptamışlardır. Yine Bölükbaşı (2006) Broiler yemlerine %0, 1, 2, ve 3 düzeylerinde KLA ilave ederek yaptığı çalışmada, yeme KLA ilavesinin dokularda oksidasyonu etkilediğini ve ilave edilen miktara paralel olarak but ve göğüs kas dokusundaki oksidasyonu önemli derecede azalttığını bildirmiştir. Benzer şekilde KLA tümör oluşumunu destekleyen serbest radikallerin ve inflamatuvar sitokin oluşumunu engelleyerek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir (Lee ve ark., 2006; Hwanbo ve ark., 2006; İnanç, 2006; Çelik, 2007)
   KLA’nın Kaynakları
   KLA izomerleri doğal olarak değişik miktarlarda birçok gıda da bulunmakla birlikte, insan diyetleri için ana kaynağı ruminant hayvanlardan elde edilen et ve özellikle, peynir, tereyağı, yoğurt, krema, dondurma ve ayran gibi süt ürünleri oluşturmaktadır. Ancak bu ürünlerde bulunan KLA miktarları hayvanların beslenme durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Mesela, çayır-mera ve yeşil yemlerle beslenen hayvanların ürünlerindeki KLA miktarları, suni yemlerle beslenenlerinkinden çok daha yüksektir. Ruminant hayvanlardan elde edilen ürünlerin KLA içerikleri, domuz gibi ruminant olmayan hayvanların etinden ve kanatlılardan elde edilen et ve yumurtalarındaki KLA içeriklerinden daha yüksektir. Hindi eti tavuk etinden daha fazla KLA içermektedir. Bitkisel yağlar ve deniz ürünleri ise bu bakımdan daha fakirdirler. Çoğu süt ürünü yağları 2.5-7.0mg/g yağ arasında değişen ve %75 veya daha fazlası c-9, t-11 KLA izomeri içerirken, bitkisel yağlar 0.1-0.7mg/g düzeyinde KLA içermekte ve bunun %50’sinden daha azı c-9, t-11 izomeridir. Çizelge 1’te bazı besinlerin KLA içerikleri verilmiştir (Chin ve ark., 1992; Coşkun, 2005; Aydın, 2005; İnanç, 2006; Turhaner ve Özdoğan, 2007; Chamruspollert ve Sell, 1999). KLA kullanımının insanlar üzerindeki biyolojik etkilerini gösterilebilmesi için günlük tüketilmesi gereken KLA miktarları hakkında değişik kaynaklar farklı rakamlar (Chamruspollert ve Sell (1999) 1.5- 3gr/gün; Blankson ve ark. (2000) 3.4gr/gün; Hah ve ark. (2006) 3gr/gün; İp ve ark. (1995) 3gr/gün; Cherian ve Ahn (2002) 3gr/gün; Ha ve ark. (1998) 3gr/gün) bildirmeleriyle birlikte, şimdiye kadar elde edilen araştırma bulguları, KLA’nın insanlar üzerindeki etkilerinin henüz tam olarak nitelik kazanmadığını ve konuyla ilgili olarak daha fazla araştırma yapılmasının gerektiğini göstermiştir.   Hayvansal Ürünlerde KLA Miktarını Artırmaya Yönelik Bazı Çalışmalar
   KLA’nın varlığı elli yılı aşkın bir süreden beri bilinmesine rağmen, 1980’li yıllardan itibaren KLA’nın biyolojik özelliklerinin ortaya çıkmasıyla, hayvansal ürünlerde KLA miktarını artırmaya yönelik çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalardan bazıları özetle şöyledir. Choi ve ark. (2006) rasyona soya yağı ilavesinin yağ dokusu KLA miktarı üzerine etkisini incelemek amacıyla koyun rasyonlarına %5 düzeyinde soya yağı ilave ederek 12 hafta yürüttükleri araştırmada, rasyona soya ilavesinin deri altı ve kas içi yağlarında KLA miktarını önemli derecede yükselttiğini saptamışlardır. Mir ve ark. (1999) Süt keçisi rasyonlarına %0, 2, 4 ve 6 düzeylerinde linoleik ve linolenik yağ asitleri bakımından zengin kanola yağı ilave ederek yapmış oldukları araştırmada rasyona kanola yağı ilavesinin süt verimini ve süt proteini miktarını önemli derecede etkilemezken, süt yağındaki KLA miktarını önemli derecede etkilediğini ve grupların KLA oranlarını sırasıyla, 10.53, 19.42, 32.05 ve 29.46mg/g yağ tespit ettiklerini rapor etmişlerdir. Mir ve ark. (2000) Kuzu yemlerine kuru maddenin %6’sı kadar aspir yağı ilave ederek yürüttükleri bir çalışmada, aspir yağı ilavesinin tüm dokularda c-9, t-11 KLA izomerini kontrol grubuna göre %200 düzeyinde yükselttiğini bildirmişlerdir. Lee ve ark. (2006) KLA’nın sütteki yağ oranı ve süt yağının KLA içeriği üzerine etkisini incelemek amacıyla, Holstein sığırlarının abomasumlarına doğrudan %0, 50, 100 ve 150g/gün KLA vererek yürüttükleri çalışmada hayvanlara KLA verilmesinin süt proteinleri ve süt verimi üzerine önemli bir etkisinin olmadığını, ancak sütteki yağ oranını azalttığını ve süt yağındaki KLA içeriğini çok önemli ölçüde etkileyerek, KLA oranını %6.8’den %63.8’e kadar yükselttiğini bildirmişlerdir. Kaba ve kesif yemin sığırlarda kas içi yağ dokusundaki çoklu doymamış yağ asitleri ve KLA izomerleri üzerine etkisini incelemek maksadıyla çayır otu, çayırotu silajı ve kesif yem verilerek beslenen erkek sığırlarda, otla beslenen hayvanların yağ dokularındaki hem çoklu doymamış yağ asitleri hem de KLA izomerleri miktarının silaj ve konsantre yemle beslenen hayvanlarınkinden daha yüksek bulunduğu tespit edilmiştir (French ve ark., 2000). Chamruspollert ve Sell (1999) 26 haftalık yumurta tavuğu rasyonlarına sırasıyla %0, 0.5, 2.5 ve 5 düzeylerinde KLA ilave ederek 29 gün süreyle yürüttükleri çalışmada, rasyona ilave edilen KLA miktarlarının yumurta sarısına çok önemli derece yansıdığını ve sırasıyla %0, 0.82, 5.82 ve 11.20 olarak tespit ettiklerini ifade etmişlerdir. Yine aynı araştırıcılar 62 haftalık yaştaki yumurta tavuğu yemlerine sırasıyla %0 ve 5 düzeylerinde KLA ilave ederek yaptıkları diğer bir çalışmada, grupların yumurta sarısındaki toplam yağın KLA oranlarını sırasıyla %0 ve 5 olarak saptadıklarını rapor etmişlerdir. Cherian ve ark. (2002) Yumurta tavuğu yemlerine KLA ilavesinin yumurta sarısı yağ asidi ve KLA içeriğine etkisini inceledikleri bir araştırmada, 40 adet yumurta tavuğunu 4 gruba ayırarak yemlerine sırasıyla %0, 0.5, 1.0 ve 2.0 düzeylerinde KLA ekleyerek 6 hafta sürdürdükleri çalışmada, yumurta sarısındaki KLA oranlarının rasyona ilave edilen oranlara paralel olarak yükseldiğini bildirmişlerdir. Hwangbo ve ark. (2006) 105 adet yumurta tavuğunun eşit sayıda 5 gruba ayırarak yemlerine, kilogramında 1.41g KLA bulunan peynirden elde edilen KLA kaynağından sırasıyla %0, 1, 3, 5 ve 10 düzeylerinde ialve ederek 4 hafta süreyle yürüttükleri çalışmada, yumurta sarısındaki KLA miktarının yeme ilave edilen KLA kaynağından çok önemli derecede etkilendiğini ve grupların KLA oranlarını sırasıyla 0, 0.54, 0.66, 0.73 ve 0.80g/100g olarak saptandığını bildirmişlerdir. Sonuç Yakın zamana kadar kırmızı et, yumurta ve tereyağı gibi beslenmenin temel taşlarından olan hayvansal ürünlerin, kalp damar hastalıklarına neden olduğu gerekçesiyle tüketimleri çok önemli derecede azaltılmıştı. Ancak, son yıllarda konjuge linoleik asidin kalp damar hastalıkları riskini azaltıcı, immün direnci artırıcı, dokularda oksidasyonu önleyici ve kanser oluşumunu engelleyici gibi biyolojik özelliklerinin ortaya çıkmasıyla, KLA’ya olan ilgi artmış ve söz konusu yararlarından dolayı et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünlerdeki KLA miktarının artırılması gündeme gelmiştir. Yapılan çalışmalar yirmi sekiz kadar KLA izomerinin varlığını ortaya çıkarmıştır. Ancak bunlardan sadece iki tanesinin (c-9, t-11 ve t-10, c-12) fizyolojik özellikleri belirlenmiştir. Şimdiye kadar elde edilen araştırma sonuçları, KLA’nın insan sağlığı üzerindeki etkilerinin mekanizması henüz nitelik kazanmadığını ve bu konuyla ilgili olarak daha fazla araştırma yapılması gerektiğini göstermiştir.
   KAYNAKLAR
   Kaynaklar Aksoy, A. 1987. Ruminantların Beslenmesi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Böl. Lisansüstü Ders Notları, Erzurum. Aksoy, A., Macit M., Karaoğlu M. 2000. Hayvan Besleme. Ders Notu Yayın No:220, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ofset Tesisleri, Erzurum. Aydın, R. 2005. Conjugated linoleic acid: chemical structure, sources and biological properties. Türk J. Vet. Animal Sci. 29: 189-195. Aydın, R., Özsan E. 2003. Konjuge linoleik asitte son gelişmeler. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18- 21 Eylül 2003. Selçuk Üniversitesi, Konya. Banni, S. 2002. Conjugated linoleic acid metabolism. Lipidology 13(3): 261-266. Bauman, D.E., Barbamo, D.M., Dwyer, D.A., Grinari, G.M. 2000. Technical note: Production of butter with animal models. J. Dairy Sci. 83: 2422-2425. Benito, P., Nelson, G.J., Kelley, D.S., Bartolini, G., Schmidt, P.S., Simon, V. 2001. The effects of conjugated linoleic acid on plasma lipoproteins and tissue fatty acid composition in humans. Lipids 36: 229-236. Blankson, H., Jakop, A., Fapertun, H. 2000. conjugated linoleic acid reduces body fat mass in overweigth and obese humans. J. Nutr. 130: 2943-2948. Bölükbaşı, C., Erhan, M.K., Çelebi, Ş. 2005. The effects of dietary conjugated linoleic acid (cla), sunflower oil and soybean oil on fatty acid composition of yolk and egg quality in laying hen. J. Food. Tech. 3(3): 427-429. Bölükbaşı, S.C. 2006. The effect of dietary conjugated linoleic acid(cla) on broiler performance, serum lipoprotein content, muscle fatty acid composition and meat quality during refrigarated storage. Brt. Poult. Sci. 47(4): 470-476. Chamruspollert, M., Sell J.L. 1999. Transfer of dietary conjugated linoleic acid to egg yolks chickens. Poultry Sci. 78: 1138-1150. Cherian, G., Georger, M.P., Ahn, D.U. 2002. Conjugated linoleic acid with fish oil alter yolk n-3 and trans fatty acid content and voletile compounds in raw, cooked and irradiated egg. Polutry Sci. 81: 1571-1577. Chin, S.F., Liu, W., Strokson, L.M., Ha, Y.L., Pariza, M.W. 1992. Dietary sources cojugated linoleic ısomers of linoleic acid a newly recognized class of anticarcinogens. J. Food. Comp. Anal. 5: 185-197. Choi, S.H., Wang, J.H., Kim, Y.J., Oh, Y.K., Song, M.K. 2006. Effect of soybean oil supplementation on the contents of plasma cholesterol and in cis9, trans11-cla of the fat tissues sheep. Asian Aust. J. Anim. Sci. 19(5): 673-683. Chouinard, S.W., Van, B.N. 2006. Conjugated linoleic acids alter milk fatty acid composition and ınhibit milk fat secretion in dairy cows. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 19(6): 797-805. Coşkun, T. 2005. Fonksiyonel besinlerin sağlığımız üzerine etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 48(1): 61-84. Çelebi, Ş. ve Karaca, H. 2006. Yumurtanın besin değeri, kolesterol içeriği ve yumurtayı n-3 yağ asitlerince Çelebi ve Kaya Hayvansal Üretim 49(1), 2008 68 zenginleştirmeye yönelik çalışmalar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37(2): 257-265. Çelik, L. 2007. Kanatlıların beslenmesinde verim artışı sağlayıcı ve ürün kalitesini iyileştirici doğal organik etkili maddeler. Yem Magazin 47(3): 51-55. De Deckere, E.A.M., Van Amels Woort, J.M.M., Mc Neil, G.R., Jones P. 1999. Effects of conjugated fatty acid(CLA) isomers on lipid levels and peroxisom proliferation in the hamster. Br. Nutr. 82: 309-317. Du, M., Ahn, D.U. 2002. Effect of dietary conjugated linoleic acid on the growth rate of live birds and on the abdominal fat content and quality of broiler meat1 . Poult. Sci. 81: 428-433. French, P.C., Stanton, F., Lawlese, E.G., Riordan, F.G., Monahan, P.D., Caffrey Molan, A.P. 2000. Fatty acid composition, ıncluding conjugated linoleic acid of ıntramuscular fat from steers offered grazed grass, grass silage or concentrate based diets. J. Anim. Sci. 78: 2849-2855. Fritsche, J., Richkert, R.H., Steinhart, H., Yurawecz, M.P., Mossaba, M.M., Sehat, N., Roach, J.A.G., Kramer, J.K.G., Ku, Y. 1999 Conjugated linoleic acid(CLA) isomers. Fett Lipid 101: 272-276. Grinari, J.M., Corl, B.A., Lacy, S.H., Chounard, P.Y., Nurmela, K.V.V. 2000. Conjugated linoleic acid is syntheszed endogenously in lactating dairy cows by ∆9 desaturase. J. Nutr. 130: 2285-2291. Ha, Y.L., Grimm, N.K., Pariza, W.M. 1998. Newly recognised anticarcinogenesis fatty acids: ıdentification and quantification in natural and processed cheeses. J. Agric. Food Chem. 37: 75-81. Hah, K.H., Yang, H.S., Hur, S.J., Moon, S.S., Ha, Y.L., Park, G.B., Joo, S.t., 2006. Effect of substituted conjugated linoleic acid for fat and meat qualities. Asian Aust. J. Anim. Sci. 19(5): 744-750. Hwangbo, J., Kim, H.J, Lee, B.S., Kang, S.W., Chang, J., Bae, H.B., Lee, M.S., Kim, Y.J., Choi, N.J., 2006. Increasing content of healty fatty acids in egg yolk of laying hens by cheese by product. Asian Aust. J. Anim. Sci. 19(3): 444-449. Ip, C., Scimeca, J.A., Thompson, A. 1995. Effects of timing and duration of dietary conjuge linoleic acid on mammary cancer prevent. Nutr. Cancer 24: 241- 247. İnanç, N. 2006. Konjuge linoleik asit: obezitede etkileri. Sağlık Bil. Derg. 5(2): 37-41. Jenson, R.C. 2002. The composition of bovine milk lipid. J. Dairy Sci. 85: 295-350. Khanol, R.C. 2004. Potential health benefits of conjugated linoleic acid(CLA) a review. Asian Aust. J. Anim. Sci. 17(9): 1315-1328. Köknaroğlu, H. 2007. Beslenmenin sığır eti konjuge linoleik asit miktarına etkisi. Hayvansal Üretim (J. Anim. Prod.) 48(1): 1-7. Lee, K.N., Kritchevsky, D., Pariza, M.W. 1994. Cojugated linoleic acid and atherosclerosis in rabits. Atherosclerosis 108:19-25. Lee, S.W., Chouinard, Y., Van, B.N. 2006. Conjugated linoleic acids alter milk fatty acid composition and ınhibit milk fat secretion in dairy cows. Asian Aust. J. Anim. Sci. 19(6): 799-805. Mir, Z., Gounewardene, L.A., Okine, E., Jeagar, S., Scheer, H.D., 1999. Effect of feeding canola oil on constituents, conjugated linoleic acid (cla) and long chain fatty acids in goats milk. Small. Rum. Resh. 33: 137-143. Mir, Z., Rushfelth, M.L., Mir, P.S., Paterson, L.J., Weselake, R.J. 2000. Effect of dietary supplementation with either conjugated linoleic acid(cla) or linoleic acid rich oil on the cla content of lamb tissues. Small Rumin. Res. 36: 25-31. Nicolosi, R.J., Rogers, E.J., Kritchevsky, D., Scimeca, J.A., Hurt, P.J. 1997. Dietary conjugated linoleic acid reduces plasma lipoproteins and early aortic atherosclerosis in hypercholesterolemic hamsters. Artery 22: 266-277. Pariza, M.W., Hargraves W. 1985. A beef-drived mutagenesis modulator inhibits initiation of mice epidermal tumors by 7,12- dimethylbenz[a]anthrancene. Carcinogenesis. 6:591- 593. Pariza, M.W., Park, Y., Cook, M.E. 2001. Biologically Active isomers of conjugated linoleic acid. ProgLipid Res. 40: 238-298. Riserus, U., Arner, P., Brismar, K., Vessby, B. 2002. Treatment with dietary trans10 cis12 conjugated linoleic acid causes ısomer-specific insulin resistance in obese men with the metabolic syndrome. Diabets Care 25(9): 1516-1521. Ritzenthater, K.L., Guire, M.C., Falen, R., Schultz, T.D., Dasqupta, N., Mc Guire, M.A. 2001. Estimation of conjugated linoleic acid ıntake by written dietary assessment methedologies underestimates actual ıntake evaluate by food duplicate methodology. J. Nutr. 131: 1548-1554. Turhaner, K. ve Özdoğan, Ö. 2007. Konjuge linoleik asitlerin hayvan beslemedeki yeri. Hasad Hayvancılık Dergisi 22(263): 46-51.
   Konu mert tarafından (https://bitkiseltedavi.net/vb5/member/685-mert Saat 27 Şubat 2021, 10:28 ) değiştirilmiştir.

   Yorum yap


   • #4
    ÖZET
    Süt yağı konju gelinoleik asit(CLA) gibi biyolojik olarak aktif bazı bileşiklerin önemli bir kaynağıdır.CLA terimiile 9 ve 11,10 ve 12veya 11 ve 13pozisyonlarında çift bağ içerenl inoleik asidin pozisyonel ve geometrik izomerlerinin karışımı ifade edilmektedir. CLA izomerleri antikanserojenik, kolesterol düşürücü, antioksidatif, büyümeyi teşvikedici ve antiobez gibi farklı fizyolojik etkilere sahiptir.Bu makalede CLA izomerlerinin kimyasal yapısı, fizyolojik özellikleri, üretimleri ve ürünlerdeki oluşum mekanizmaları mevcut bilgiler ışığında derlenecek ve bunların fonksiyonel gıda ingrediyenti olarak kullanım potansiyelleri değerlendirilecektir.
    AnahtarKelimeler: Konjugelinoleikasit (CLA), fonksiyonel gıda, sağlık, sütyağı
    Conjugated linoleic acid (CLA) and its isomers as functional food components in milk and milk products
    ABSTRACT
    Milk fat is a important source of some biologically active components including conjugated linoleicacid (CLA). CLA refers to a mixture of positional and geometric isomers of linoleic acidin volving double bondsat positions 9 and 11, 10 and 12 or 11 and 13. CLA isomers have been shown to have different physiological effects such as anticarcinogenic, cholesterol-depressing, antioxidative, growth-promotingand antiobese properties. This review will focuson chemicalstructure, production and formation mechanisms in milk and milk products and physiological properties of CLA isomers and their potentialas functional foodin gredients.
    KeyWords: Conjugated linoleic acid (CLA), functional food, health, milk fat,
    GİRİŞ
    Süt yağı gerek teknolojik gerekse insan beslenmesi açısından çok sayıda önemli fonksiyona sahiptir. Süt yağı sütün yapısındaki başlıca enerji bileşeni olmasının yanısıra süt ve süt ürünlerinin fiziksel özellikleri, imalat karakteristikleri ve duyusal kalitelerinide belirleyen önemli bir besin öğesidir. Yıllardan beri süt endüstrisinde, sahip olduğu ekonomik değer nedeniyle süt yağına ayrı bir ilgi duyulmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmaların ışığında da, süt yağının “fonksiyonel gıda” olarak değerlendirilmesi konusunda yeni bir yaklaşım ortaya atılmıştır. Bu yaklaşım; temelde süt yağının insan sağlığı üzerindeki yararlı etkilerinin geliştirilmesi için süt üretimi, süt ürünlerine işlenmesi ve hatta daha sonraki aşamalarda yapılacak uygulamalarla süt yağının yağ asidi kompozisyonun damodifikasyonlar yapılması ve bu kompozisyonun tüketime kadar korunması kavramlarını birlikte içermektedir. Örneğin süt yağındaki, kolesterol seviyesini yükseltici etkileri olanla urik, miristik ve palmitikasitlerin miktarının azaltılması, buna karşın antikanserojenik etkilere sahip olan konjugelinoleikasitler (CLA), bütirik asit ve sfingolipitlerin konsantrasyonlarının arttırılması bu konudaki en popüler yaklaşım olarak kabul edilmektedir (Donaghetal.,1999;BaumanandGriinari,2001).Bu yaklaşım içersinde belki de en ilgi çekici süt yağı bileşenleri olan CLA'lar, konjugeçiftbağ sistemleri içeren linoleik asidin doğal olarak bulunan pozisyonel ve geometrik izomerleridir (Shanthaetal.,1995;Jiangetal.,1997;Gurr,1998;Pariz aetal.,2001).Konju geçift bağa sahip bir çok yağ asidi süt yağı ve hayvan don yağı gibi ruminant kaynaklı yenilebilir yağlarda doğal olarak bulunmaktadır. Bu bağlamda insan diyetlerindeki CLA'nın başlıca kaynağını ruminant hayvanlardan elde edilen gıda maddeleri oluşturmaktadır (Stantonetal.,1997).CLA'ya 1987 yılından önceki bilimsel ilgi linoleik asidin rumen metabolizmasında ki biyohidrojenasyonu sırasında ara ürün olarak ortaya çıkan cis-9, trans-11 CLA izomeri ile ilgili çalışmalar yapan rumen mikrobiyologlarının araştırmaları ile sınırlı kalmıştır (Parizaetal.,2001). Daha sonraları model sistemlerde, benzo-a-piren ile farelerde deneysel yolla oluşturulan epidermal tümörlerinin hibitörü olarak linoleik asidin bazik koşullarda izomerizasyonuyla meydana gelen CLA'nın etkisinin belirlenmesi, konu ile ilgili daha önceleri yapılan çalışmaların bakışaçısını değiştirmiştir(Haetal.,1987).Bu gelişme CLA'nın fonksiyonel gıda bileşeni olarak önemini ortaya koymuş(Baumanetal.,1999)ve bu tarihten sonra yapılan çalışmalarda CLA'nın çok sayıda fizyolojik ve biyolojik etkisi tespit edilmiştir(Parizaetal.,2001;Anonymous,2002a).
    Bu makalede CLA izomerlerinin kimyasal yapısı, süt ve ürünlerindeki oluşum mekanizmaları ve fizyolojik özellikleri mevcut bilgileri ışığında derlenecek ve bunların fonksiyonel gıda ingrediyenti olarak kullanım potansiyelleri değerlendirilecektir.
    KİMYASALYAPI
    CLA ifadesi linoleik asidin (cis-9,cis12-oktadekadienoik asit) konjuge pozisyonel ve geometrik izomerlerinin karışımını kapsamaktadır (Şekil1).CLA'da ki iki çift bağkarbon zincirindeki 9 ve 11, 10 ve 12 veya 11 ve 13 pozisyonlarındadır (Nasveark.,1998;O'Sheaetal.,1998;Lin,2000). Yapıda cis-cis, cis-trans, trans-cis veya trans-transgeometrik varyasyonlarıda meydana gelebilir(Stantonetal.,1997;Nasveark.,1998;Lin,200 0). Bir çok farklı tip gıdanın lipit fraksiyonlarında minörbileşenler olarak CLA'nın 9 farklı pozisyonel ve geometrik izomerinin bulunduğu bildirilmektedir (O'Shea et al., 1998).Bununla beraber oktadekadienoik asidin cis-9,trans-11 izomeri en sık rastlanan izomerolup (Gurr,1998)ve süt ürünlerinde k itoplam CLA içeriğinin yaklaşık %90'ını oluşturmaktadır (O'Sheaetal.,1998). Cis-9,trans-11 ve trans-9,cis-11 izomerlerinin anti kanserojen iteve antiatherogenez gibi önemli biyolojik aktivitelerini içeren fonksiyonlarına birçok literatürde değinilmektedir.Bunun yanında model sistemlerde yapılan çalışmalarda CLA'nın antiokasidatif özellikleri de belirlenmiştir(Stanton etal.,1997;Kritchevsky,2000). Örneğin yapılan bir çalışmada CLA'nın linoleikasit /fosfat tamponu /etanol sisteminde E vitamini ve bütillendirilmiş hidroksitoluen'den( BHT) daha yüksek antioksidatif potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir(Shanthaetal.,1995).


    Şekil1 . CLA izomerleri ve linoleik asidin kimyasal yapısı.A:trans-10, cis-12 oktadekadienoikasit, B:cis-9,trans-11 oktadekadienoikasit, C:cis-9,cis-12 oktadekadienoikasit(linoleikasit)
    CLAİZOMERLERİNİN OLUŞUMU
    3.1.Biyosentez
    Ruminantların süt ve et yağlarında bulunan CLA'nın iki kaynağı bulunmaktadır. CLA'nın birinci kaynağı; linoleikasidin ruminal biyohidrojenasyonu sırasında oluşumudur. CLA'nın oluşumunda ikinci kaynak ise doymamış yağ asitlerinin biyohidrojenasyonunda diğer bir ara ürünolantrans-11C18:1yağ asidi vasıtasıyla.
    Hayvan dokularında CLA'nın sentezlenmesidir. Buna göre, ruminantlardan elde edilen gıda maddelerindeki CLA'nın bir kısmı rumendeki besinsel doymamış yağ asitlerinin biyohidrojenasyonu ile ilişkili bulunmaktadır (Baumanetal.,1999).Bilindiği gibi,besinsel yağların rumende biyohidrojenasyonu, ruminantların yağlarında yüksek seviyede bulunan doymuş yağ asitlerinin oluşumundan sorumludur. Bu durum doymuş yağ asitlerinin insan sağlığı üzerindeki çeşitli olumsuz etkileri nedeniyle istenmemektedir. Ancak doymamış yağ asitlerinin biyohidrojenasyonu insan sağlığı üzerinde kanıtlanmış birçok yararlı etkisi olan yağ asitlerinin (CLA izomerlerinin) sentezlenmesi için degereklidir.
    3.1.1.Rumen Biyohidrojenasyonu
    Hayvanlara verilen kabayemler çoğunlukla glikolipitler ve fosfolipitler ile başlıca doymamış yağ asitleri olan linolenik (C18:3)ve linoleik(C18:2)
    Yağ asitlerini içermektedir.Ancak konsantre hayvan yemlerinde kullanılan tohum yağları büyük çoğunlukla, baskın yağ asitleri olarak linoleik ve oleikasidi (cis-9C18:1) içeren
    Trigiliseritlerden oluşmaktadır.Besinsel yağlar ruminant hayvanlar tarafından tüketildiklerinde rumende iki farklı yolla dönüşüme uğramaktadırlar. Birinci dönüşüm mikrobiyal lipazlar tarafından katalizlenen reaksiyon ile ester bağlarının hidrolizidir. Bu dönüşüm ikincil dönüşümün gerçekleşmesi içinde gereklidir. İkinci basamakda doymamış yağ asitlerinin biyohidrojenasyonudur(Baumanetal.,1999). CLA'lar hayvan rumen metabolizması sırasında biyohidrojenasyon ile rumen mikroorganizmaları tarafından çoklu doymamış yağa sitlerinden üretilmektedir(Jiangetal.,1997;Aigsteretal.,2000). Rumen de doymamış yağa sitlerinin biyohidrojenasyonundan çoğunlukla bakteriler sorumludur. Uzun yıllardan beri rumende biyohidrojenasyon kapasitesine sahip bakteri olarak sadece Bu tyrivibriofibrisol ve nsbilinmekte iken (Stantonetal.,1997;Dhimanetal.,1999) son yıllarda yapılan çalışmalarda çok sayıda bakteri türünün biyohidrojenasyonda rol oynadığı belirlenmiştir(Baumanetal.,1999).Örneğin yapılan çalışmalarda propionik asit bakterilerinin debiyohidrojenasyonda görev aldığı bildirilmiştir (Parizaetal.,2001).Doymamış yağ asitlerinin biyohidrojenasyonun çok sayıda biyokimyasal aşamada meydana geldiği ve safkültürlerile yapılan çalışmalarda, rumen bakterilerinin tek bir suşunun tam biyohidrojenasyon zincirini katalize edemediği tespit edilmiştir(Baumanetal.,2001).
    Biyohidrojenasyon reaksiyonları ve araürünlerin metabolizasyonundan iki grup bakteri sorumludur. Birinci grup bakteri linoleikasit ve- linoleikasidi hidrojeneetmekte ve bu reaksiyonun başlıca son ürünü olaraktrans-11 C18:1(vaksenik asit)yağ asidi oluşmaktadır.İkinciGrup bakteri ise trans-11C18:1yağ asidini temel substrat olarak kullanıp son ürün olarak stearik asit meydana getirmektedir
    (Şekil2)(Baumanetal.,1999).


    Şekil2 -Ruminant kaynaklı yağlardaki Cis-9,trans-11 CLA’nın üretiminde rumen biyohidrojenasyonunun rolü
    Cis-9, trans-11 CLA izomeri midede linoleik ve linolenik asidin biyohidrojenasyonunda enzim atik dönüşüm mekanizması sonucu üretilebilmekte ve elde edilen izomer alışılmışın dışında bazı özellikler göstermektedir. Tek mideli hayvanların kalın bağırsaklarındaki bazı bakteri türleri bu kapasiteyide değerlendirebilmekte, fakat oluşan CLA izomerleri daha sonra kalın bağırsakta absorbe edilememektedir(Parizaet al.,2001).Cis-9,trans-11 CLA izomeri rumende oluştuktan sonra direkt olarak absorbe edilebilmekte ve yarumen mikro organizmaları tarafından trans-11 oktadekanoikaside metabolize edilmektedir.Trans-11 oktadekanoik asidin devam eden absorbsiyonunda, bu yağasidi memeli hücrelerinde stearol-CoAdesaturaz enzimiilecis-9,trans-11CLA' yageri çevrilmektedir.Nitekiminek sütünde bulunan cis-9,trans-11CLA'nın oluşumundaki başlıca biyokimyasal mekanizmada budur(Parizaetal.,2001).
    Normal rumen mikroflorası rumen sindirimi sırasındacis-9,trans-11vetrans-9,trans-11 CLA'nın yanı sıra trans-10,cis-12CLA oluşturma kabiliyetine de sahiptir. İnek sütünde trans-10 oktadekanoik asit gibi trans-10,cis-12 CLA izomeride bulunmaktadır.Cis-9,trans-11 CLA'nın biyohidrojenasyonu ile rumendetrans-11 oktadekanoik asit oluşumuna benzer olarak;trans-10 oktadekanoik asit,trans-10,cis-12 CLA'nın biyohidrojenasyonu yolu ile oluşabilmektedir. Bununla beraber eğermemeli delta-12 desaturazenzimini kullanamıyorsa trans-10 oktadekanoik asitte krartrans-10,cis-12CLA'ya dönüşememektedir.Buna göre,ruminant dokularında belirlenen trans-10,cis-12 CLA gastrointestinal sistemden absorbe edilen trans-10,cis-12CLA'dan kaynaklanmaktadır. Sütte doğal olarak bulunduğu bildirilen diğer CLA izomerlerinin ise orijinleri tam olarak bilinmemektedir. Fakat, bunların oluşumunda rumen bakteriyel metabolizmasına benzer mekanizmaların etkin olduğu söylenebilir (Pariza etal.,2001).
    3.2.Kimyasal Sentez
    CLA'nın kimyasal reaksiyonlar ile sentezlenmesinde temel amaç,maksimum biyolojik aktiviteye sahip ve tam olarak karakterizeedilmiş CLA kompozisyonunun üretilmesidir.Buna göre, linoleik asidin başlıca izomerleriolancis-9,trans-11 ve trans-10,cis-12 CLA izomerlerini içeren CLA kompozisyonunun sentezi için çalışmalar yapılmaktadır (Kritchevsky,2000;Parizaetal.,2001).Örneğin yapılan çalışmalarda cis-9,trans-11 izomerini%40.08-41.1,trans-10,cis-12izomerini%43.5-44.9 ve trans-10,trans-11/trans-10,trans-12 izomerlerini %4.6-10 oranlarında içeren CLA' nın sentezlendiği belirtilmiştir(Parizaetal.,2001).Yine 8,10veya11,13 pozisyonlarında çift bağ içeren izomerler ve diğer izomerleri içeren bazı ticari CLA preparatlarının da bulunduğu bilinmektedir(Parizaetal.,2001).
    4.SÜT VE ÜRÜNLERİNDE CLA
    CLA rumen metabolizmasındaki mikrobiyal biyohidrojenasyon sonucunda oluştuğundan temel olarak hayvansal kaynaklı ürünler ile süt ve süt ürünlerindede bulunmaktadır. Ayrıca diğer bitkisel ve hayvansal yağlarda da düşük miktarlarda CLA bulunabilmektedir. Genel bir ifade olarak ruminantorijinli yağlar non-ruminant hayvanlardan eldeedilen yağlara göre daha fazla CLA içermektedir(Stantonetal.,1997;Aigsteret al.,2000).Örneğin kuzu et yağı,et ve ya ineksütü ortalama %0.5-1oranında CLA içerirken, domuz ve yumurta sarısı rumin antkaynaklı CLA değerinin sadece 1/10'u kadar CLA içermektedir. Kanola,mısır,zeytinyağı gibi bitkisel yağlar iseiz miktarda CLA içeriğine sahiptir(Jiangetal.,1997;O'Sheaetal.,1998).Bitkise l kaynaklı yağlarda olduğu gibi deniz ürünleride çok düşük konsantrasyonlarda CLAiçermektedir(O'Sheaet al.,1998).İnsan diyetinde yer alan gıda gruplarından süt ve ürünleri CLA'nın en zengin kaynaklarından birisidir.Sütün ortalama CLA içeriği2-30mg/g yağ gibi oldukça geniş bir aralıkta değişim göstermektedir(Stantonetal.,1997).
    Fizyolojik etkileri birçok çalışmada ispat edilen CLA izomerlerinin süt ve sütürünlerindeki konsantrasyonları oldukça önem kazanmış ve son yıllarda ürünlerin CLA konsantrasyonlarının belirlenmesiyle ilgili çalışmalar artmıştır. Süt ve ürünlerindeki CLA miktarının tespit edildiği çalışmaların birinde İsveç'te üretilen 2tip pastörize süt,5kremaürünü, 7fermentesüt ürünü ve 6 tip peynir olmak üzere toplam 4grup süt ürününde cis-9,trans-11 CLA izomerinin konsantrasyonun sırasıyla 5.8-5.9mg/g yağ,6.1-6.2mg/g yağ,4.6-6.2mg/g yağ ve 5.0-7.1mg/g yağ değerleri arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmada üretim prosesi,starter kültür ve olgunlaştırma süresinin sert İsveç peynirlerindeki CLA konsantrasyonuna etki etmediğide bildirilmiştir(Jiangetal.,1997).
    Süt ve ürünlerindeki CLA miktarını etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır(Tablo1)(Shantha etal.,1995;O'Sheaetal.,1998;Lawlessetal.,1999).Süt lerdeki CLA miktarının farklılığına sebep olanen temel faktör hayvan beslenmesin de kullanılan yemlerin bileşimidir.Diyetteki yemlerin çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) ve CLA içeriğindeki değişmeler süte geçen CLA miktarını da direkt olarak etkilediğinden son yıllarda yapılan çalışmalar hayvan diyetlerine PUFA ve CLA içeriği yüksek yağ ve yemlerini lavesi ile sütün CLA içeriğinin arttırılmasına yönelmiştir (Huangetal.,1999;PalmquistandGriinari,1999;Stanton ,1999;Aigsteretal.,2000;Keady etal.,2000).Nitekim yapılan çalışmaların birinde yüksek konsantrat (daneyem)/ düşük saman diyetlerine ayçiçeği yağı ilavesinin(40g/kg)süt yağındaki CLA konsantrasyonunu 4 kat arttırdığı belirlenmiştir.Aynı çalışmada saman bazlı diyetle beslenen ineklerin yemlerine kolza tohumu, soya ve keten tohumu yağı ilavesinin(500g/gün)süt yağının CLA içeriğini relatif olarak %70 arttırdığı tespit edilmiştir. Bununla beraber aynı diyetlere balık yağı ilavesi(250g/gün)süt yağındaki CLA konsantrasyonunu %400 arttırmıştır. Araştırmacılar tarafından çalışmada belirlenen söz konusu artışların rumende PUFA oranının artışı ve buna bağlı olarak biyohidrojenasyon aşamasında daha fazla CLA üretimi ile ilişkili olduğu bulunmuştur(Ailaetal.,2000).Joneset al.(2000) tarafından yapılan başka bir çalışmada,laktasyon ortasındaki 4 Holstein ineğinin herbiri 100:0,67:33,50:50ve33:67donyağ/balıkyağı karışımlarının birini %3oranında içeren 4 farklı diyetten biri ile beslenmiştir. Çalışmada hayvan diyetlerindeki balık yağı artışına paralel olarak süt yağındaki CLA konsantrasyonunda arttığı belirlenmiştir.
    5. FİZYOLOJİKETKİLER
    CLA ile ilişkilendirilen çok sayıda yararlı fizyolojik etki; antikanserojenik etki, immün sistemin stimülasyonu, antioksidatifetki, kolesterol düşürücü etki, atherosikleroz riskinin azaltılması, gelişimi(büyümeyi)teşvik edicietki, insan ve çeşitli hayvanlarda(fare,sıçan,domuz,köpek gibi)vücutta yağ birikiminin azaltılması(vücut yağı oluşumunun azaltılması)gibi çok önemli olumlu fonksiyonları içermektedir(Jiangetal.,1997;CookandPariza,1998;Gu rr,1998;Donaghetal.,1999;Stanton,1999;Lin,2000;Kri tchevsky,2000).Bu bilinen etkilerin yanı sıra son yapılan çalışmalarda CLA'nın obez ve glukoz-intolerenat Zucker sıçanlarında diyabetin gelişimini engellediği belirlenmiştir(Kritchevsky,2000).
    CLA'nın en popüler ve enönemli fizyolojik etkisi antikanserojenik etkisidir. Bu etkiye ilgi özellikle CLA'nın farelerde kimyasal olarak teşvik edilen epidermal kanser üzerindeki inhibitör etkisinin belirlenmesinden sonra başlamıştır.Daha sonraları hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan çeşitli çalışmalardada benzer sonuçlar elde edilmiştir(Shanthaetal.,1995;O'Sheaetal.,1998).Öze llikle cis-9,trans-11CLA izomerinin kimyasal olarak indüklenmiş sıçan meme kanseri üzerinde etkili birinhibisyon gösterdiği bildirilmektedir ve buradaki kanser gelişiminin inhibisyonunda cis-9,trans-11vetrans-10,cis-12 CLA izomeri arasındaki interaksiyonunda ayrıca etkili olduğu belirtilmiştir(Parizaetal.,2001).CLA'nın antikanserojenik etkisi tekbir mekanizmaya bağlı olmayıp,değişik etkileşim ve mekanizmaların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.Tablo2'de CLA'nın antikanser aktivitesini açıklayan olası etkimekanizmaları verilmiştir(O'Sheaetal.,1998).CLA izomerlerinin sahip olduğu çeşitli biyolojik aktivitelerin tekbir biyokimyasal mekanizmaya sahip olup olmadığının belirlenmesi ve izomerler arasındaki interaksiyonlar hala önemli bir çalışma konusudur. Bununla beraber cis-9,trans-11 ve trans-10,cis-12 CLA izomerleri arasındaki yapısal farklılıklar,bunların fizyolojik etkilerinin tek bir biyokimyasal mekanizmaya bağlı olmadığı savını kuvvetlendirmektedir. Nitekim elde edilen bazıveriler trans-10,cis-12 CLA izomerinin spesifiketkilerinin birden çok biyokimyasal mekanizmaya bağlı olduğunu göstermektedir(Parizaetal.,2001).Yapılan çalışmaların CLA izomerlerinin karışımlarını içeren preparatlar kullanılarak yapılması , hangi CLA izomerinin hangi fizyolojik etkiden sorumlu olduğunun belirlenmesini engellemektedir. Ancak son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda bu eksiklik giderilmeye başlanmıştır. Örneğin trans-10,cis-12 CLA izomerinin vücut yağı dağılımı /değişimi ve invitro şartlarda lenfosit üretiminin artışı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Kritchevsky,2000;Parizaetal.,2001).CLA izomerlerinin sahip olduğu çeşitli biyolojik aktivitelerin tekbir biyokimyasal mekanizmaya sahip olup olmadığının belirlenmesi ve izomerler arasındaki interaksiyonlar hala önemli bir çalışma konusudur. Bununla beraber cis-9,trans-11 ve trans-10,cis-12 CLA izomerleri arasındaki yapısal farklılıklar,bunların fizyolojik etkilerinin tek bir biyokimyasal mekanizmaya bağlı olmadığı savını kuvvetlendirmektedir. Nitekim elde edilen bazıveriler trans-10,cis-12 CLA izomerinin spesifiketkilerinin birden çok biyokimyasal mekanizmaya bağlı olduğunu göstermektedir(Parizaetal.,2001).Yapılan çalışmaların CLA izomerlerinin karışımlarını içeren preparatlar kullanılarak yapılması , hangi CLA izomerinin hangi fizyolojik etkiden sorumlu olduğunun belirlenmesini engellemektedir. Ancak son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda bu eksiklik giderilmeye başlanmıştır. Örneğin trans-10,cis-12 CLA izomerinin vücut yağı dağılımı /değişimi ve invitro şartlarda lenfosit üretiminin artışı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Kritchevsky,2000;Parizaetal.,2001).
    6.YENİ PERSPEKTİFLER VE SONUÇ
    Son yıllarda, ruminant kaynaklı yağlarda bulunan biyoaktifkomponentler olan CLA izomerleri ile ilgili çalışmalar yoğunlaşmıştır.Yapılan çalışmalar sonucu,özellikle süt yağının CLA izomerlerinin alınmasında temel birgıda olduğu ve bu izomerleri nantikanserojenik etki, immün sistem instimülasyonu,antiokasidatif etki,kolesterol düşürücü etki,atherosikleroz riskinin azaltılması,gelişimi(büyümeyi)teşvik edicietki,vücutta yağ birikiminin azaltılması gibi insan sağlığı açısından oldukça önemli fizyolojik fonksiyonlara sahip olduğu belirlenmiştir.Genel olarak rumen bakterilerinin etkilerinin sonucu olarak sütte CLA oluştuğu,fermente süt ürünlerindeki CLA miktarlarındaki artışında kullanılan laktik starterlerin faaliyetlerine bağlı olduğu söylenebilir.Burada,ürünlerin olgunlaşma süresinden çok,olgunlaştırma şartları ve kullanılan starterler önemli rol oynamaktadır. Bu durum bazı geleneksel süt ürünlerinin günlük diyetin bir bölümü olarak alındıklarında biyoaktifkomponentler olan CLA'ların tüketicilerin sağlıkları üzerine olumlu etkiler oluşturabileceğini göstermektedir. Ancak CLA'lar için belirlenen özel sağlık etkileri sütte doğal olarak bulunan CLA konsantrasyonlarından daha yüksektir. Bu noktada süt ve ürünlerindeki CLA miktarının özellikle hayvan beslemede yapılacak modifikasyonlarla arttırılması kavramı önem kazanmıştır.Bunun yanında yapılan çalışmalarla CLA izomerlerinin kimyasal olarak sentezi başarılmış,ayrıca bazı laktikasit bakterilerinden elde edilen enzimler vasıtasıylada CLA eldesi gibi yeni yaklaşımlar bu konuda eğilimleri önemli ölçütlerde değiştirecektir. Fizyolojik özelliklerinden dolayı CLA izomerleri, sağlığı destekleyici fonksiyonel gıdalar veya farmasötik preperasyonlar içinde bir hayli popülerin grediyentler olarak görülmektedir.Günümüzde CLA izomerlerinin ticari olarakda temin edilebilmesi mümkündür.Örneğin bileşiminde750mg CLA içeren Tonalin CLA750 markalı ürün ticari olarak temin edilebilmektedir (Anonymous,2002b).Aynı şekilde,Tonalin CLA ismiyle Peak Nutrition firması tarafından 500mg CLA içeren kapsüller ticari olarak satılmaktadır (Anonymous,200c).Yine benzer ürünleri farklı marka ve şekillerde ticari olarak temin edilebilmektedir(Anonymous,2002d).CLA izomerleri yakın bir gelecekte daha yaygın bir şekilde endüstriyel olarak üretilecek ve gıda veya farmasötik ürünler için ingrediyent olarak kullanılabilecektir.
    Teşekkür: CLA izomerilerinin üçboyutlu kimyasal yapılarının çiziminde kullanılan Chem3D programının (7.versiyon)(CambridgeSoftCorp.,Cambridge,MA)kulla nımındaki yardımlarından dolayı E.Ü.Fen.Fak.Kimya Bölümünden Sayın Osman Dayan ,katkılarından dolayı E.Ü.Zir.Fak.Süt Tek. Bölümünden Sayın Harun Kesen kaşveE.Ü.Fen.Fak.Kimya Bölümünden Rafet Kılınçarslan'a teşekkürederiz.
    7.KAYNAKLAR
    Aigster, A., Sims, C., Staples, C., Schmidt, R., O'Keefe, S.F., 2000.
    süt sağma normal ve yüksekoleik yağ asidi kompozisyonlar.J.FoodSci.65 (5): 920-924.
    Aila, V., Seppo, A., Kevin, S., Mikko, G., Anu, Ä., 2000. Konjuge linoleikasiti geliştirmek için stratejiler
    contentofbo vinemilk.MTTAgrifoodResearchProjects
    (Özet), Filland (viahttp: //www.mtt.fi). Anonim, 2002d.http: //www.VitaminShoppe.com
    Bauman, D.E., Baumgard, L.H., Corl, B.A., Griinari, J.M., 1999. Konjuge linoleikasidin Biyosentezi
    Amerikan Toplumu'nun Süreçleri AnimalScience (aracılığıyla df).
    Bauman, D.E., Griinari, J.M., 2001. Süt yağının düzenlenmesi ve beslenme yönetimi: düşük yağlı süt sendromu, Hayvancılık Üretimi Bilim70: 15-29
    Cook, M.E., Pariza, M., 1998.Theroleofconjuge linoleicacid (CLA) sağlıksız.
    Dhiman, T.R., Anand, G.R., Satter, L.D., Pariza, M.W., 1999 Conjuge linoleicacidcontentofmilk
    fromcowsfeddifferentdiets.J.DairySci. 82: 2146-
    2156.
    Donagh, D, Lawless, F., Gardiner, G.E., Ross, R.P., Stanton, C., Donnelly, W.J., 1999.Milkanddairy
    productsforbetterhumanhealth.Teagasc (Irish AgricultureandFoodDevelopmentAuthority) Publications, NDC1999 m aracılığıyla).
    Gurr, M.I., 1998. IDFnewsbriefingondietandhealth 1997: Milkfatandcoronaryheartdisease.BulletinofIDF 329: 36-39.
    Ha, Y.L., Grimm, N.K., Pariza, M.W., 1987.
    Arkadaş yer sığırından antikarsinojenler: ısıtılmış türevleri, linoleikasit.
    Huang, Y., Bradford, B., Heig, N., Young, J., Beitz, D., 1999. Kontentofunu artırmak için beslenmek
    konjuge linoleicacidinmilk.J.DairySci.Vol.84 Suppl.1 / J.Anim.Sci.Vol.79Suppl.1 / 54thAnnu.Rec.MeatConf.Vol.II., Abstract, 310p.
    Jiang, J., Björck, L., Fonden, R., 1997. Konjuge linoleikasidin İsveç'te sert peynir imalatına özel referanslı ürünler.
    Olanlar, D.F., Weiss, W.P., Palmquist, D.L., 2000.Influence of dietyallow andfishoilonmilkfat Composition. J.DairySci.83: 2024-2026.
    Keady, T.W.J., Mayne, C.S., Fitzpatrick, D.A., 2000.
    Balık yağı cürufu, süt verimi ve bileşimi ile gazlı su takviyesinin etkileri J. Airy Research67: 137-153.
    Kritchevsky, D., 2000. Konjuge linoleik asit, deneysel teroskleroz üzerinde etkiler.DairyFoods ve CardiovascularHealth.BulletinofIDF353: 32-36.
    Lawless, F., Stanton, C., L'Eskop, P., Devery, R., Dillon, P., Murphy, J.J., 1999. Influceofbreedon
    bovinemilkcis-9, trans-11 konjuge lioleikasit content.LivestockProduction62: 43-49.
    Lin, T.Y., 2000. Konjuge linoleik asit konsantrasyonu, etkilenenbilaktik kültürler ve katkı maddeleri olarak Gıda Kimyası 69: 27-31.
    Nas, S., Gökalp, H.Y., Ünsal, M., 1998.BitkiselYağ Teknolojisi.PamukkaleÜniv.Müh.Fak.DersKitapları YayınNo: 5, Müh.Fak.Matbaası, Denizli, 329s.
    Palmquist, DL, Griinari, JM, 1999.Dietaryfishoil plusvegetableoilmaximizestrans-18: 1andrumenic acidinmilkfat.J.DairySci.Vol.84Suppl.1 / J.Anim.Sci.Vol.79Suppl.1 / 54thAnnu.Rec.MeatII. , Özet, 310s.
    Pariza, M.W., Park, Y., Cook, M.E., 2001. Konjuge linoleikasidin biyolojik olarak aktif izomerleri.ProgressinLipidResearch40: 283-298.
    Ramaswamy, N., Baer, ​​R.J., Schingoethe, D.J., Hippen, A.R., 2001. Yüksek sütün tüketici değerlendirmesi
    inconjuge linoleicacid.J.DairySci. 84: 1607-1609.
    Shantha, N.C., Ram, L.N., O'leary, J., Hicks, C.L., Decker, E.A., 1995. Konjuge linoleik asit
    hava ürünlerinden etkilenen konsantrasyonlar işleme ve depolama.J.FoodSci.60 (4): 695-697.
    Stanton, C., Lawless, F., Kjellmer, G., Harrington, D., Devery, R., Connolly, J.F., Murphy, J., 1997.
    Bovinemilkcis-9, trans-11 konjuge linoleik asit içeriği üzerindeki diyet etkileri. J. FoodSci.62 (5): 1083-1086.
    Stanton, C., 1999.CLA: Hayvansal ve süt yağının sağlığı teşvik eden bileşeni.EndofPojectReport1999: DPRC No: 26, Teagasc, DairyProductsResearchCentre, Moorepark, Fermoy, Co.Cork, İrlanda, 13p.
    O'Shea, M., Lawless, F., Stanton, C., Devery, R., 1998. Conjugatedlinoleicacidinbovinemilkfat: afood- temelli yaklaşımkanser kemoprevansiyon. trendsin
    FoodSci. & Technol. 9: 192-196. Werner, SA, Luedecke, L.O., Shultz, T.D., 1992.
    Üç Cheddar tipi testlerde konjuge lioleik asit içeriği ve izomer dağılımının belirlenmesi: Cheesecultures, işleme ve yaşlanma etkileri J.Agric.FoodChem.40: 1817-1821.
    Konu mert tarafından (https://bitkiseltedavi.net/vb5/member/685-mert Saat 27 Şubat 2021, 10:28 ) değiştirilmiştir.

    Yorum yap


    • #5
     Konjuge Linoleik Asit Takviyesi, Obeziteye Bağlı Hipertansiyonu Olan Çinli Hastalarda Ramipril'in Antihipertansif Etkisini Geliştiriyor

     Wen-Sheng Zhao , Jia-Jie Zhai , Yi-Hui Wang , Pa-Sha Xie , Xiao-Jing Yin , Uzun Xue Li , Kang-Lin Cheng
     American Journal of Hypertension , Cilt 22, Sayı 6, Haziran 2009, Sayfalar 680–686, https://doi.org/10.1038/ajh.2009.56
     Yayınlanan:

     19 Mart 2009
     Makale GeçmişiÖz

     Arka fon
     Konjuge linoleik asit (CLA), linoleik asidin bir grup konumsal ve geometrik konjuge dienoik izomerine karşılık gelir. Amacımız, obez hipertansif hastalarda 8 haftalık diyet CLA desteğinin kan basıncı, plazma adiponecin, leptin ve anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) aktivitesi üzerindeki etkisini araştırmaktı.

     Yöntemler
     Aşama 1 kontrolsüz esansiyel hipertansiyonu olan seksen obez birey, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada randomize edildi. Katılımcılar, 37.5 mg / gün ramipril (grup 1) ile 4.5 g / gün CLA (dokuz 0.5 g kapsül; c 9, t 11 ve t 10, c 12 CLA'nın 50:50 izomer karışımı) günlük dozuna randomize edildi (grup 1) veya 8 hafta boyunca 37.5 mg / gün ramipril (grup 2) içeren plasebo. Başlangıç ​​ve son nokta sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve plazma adiponecin, leptin, anjiyotensinojen ve ACE aktivitesinin konsantrasyonları ölçüldü.

     Sonuçlar
     CLA ile tedavi, ramiprilin sistolik KB ve diyastolik KB üzerindeki azaltma etkisini önemli ölçüde artırmıştır ( P <0.05). Ayrıca plazma adiponektin konsantrasyonunu artırdı ( P <0.05) ve leptin ve anjiyotensinojenin plazma konsantrasyonlarını düşürdü ( P <0.05); ancak ACE aktivitesinde önemli bir değişiklik gözlenmedi.

     Sonuçlar
     8 haftalık CLA takviyesi, ramiprilin tedavi edilen obez hipertansif hastalarda kan basıncının düşürülmesi üzerindeki etkisini artırmıştır. CLA'nın antihipertansif etkisi, plazmadaki hipertansif adipositokinlerin değişen sekresyonuyla ilişkili olabilir. Konu:
     Konjuge linoleik asit (CLA), linoleik asidin bir grup konumsal ve geometrik konjuge dienoik izomerine karşılık gelir.1 CLA'nın kanser,2 diyabet,3 obezite,4 gibi hastalıklar üzerinde faydalı etkileri olduğu ve hipertansiyonu azalttığı / önlediği bulundu. 5,,,, 10

     CLA'nın kan basıncı üzerindeki etkilerinin araştırılmasında, insan ve hayvan çalışmaları arasında önemli farklılıklar olmuştur. Bu CLA diyet takviyesi spontan hipertansif sıçanlarda, kan basıncını azalttığı bulunmuştur 9 , 10 bastırır, Otsuka Long-Evans Tokushima yağlı fareler içinde hipertansiyon gelişme 8 ve Zucker Diyabetik yağ içinde hafifletir hipertansiyon ( fa / fa ) sıçanlar yer alır. 7 İnsan çalışmalarında, CLA artı kalsiyumun gebeliğe bağlı hipertansiyonu azalttığı gösterilmiştir. 6 Oysa CLA ve aşı asidinden zengin diyetin sağlıklı genç erkeklerde kan basıncına herhangi bir etkisi olmadığı bulunmuştur. 5CLA'nın hipertansif hastalarda kan basıncını düşürmede herhangi bir etkisi olup olmadığı sorusu hala bilinmemektedir.

     CLA'nın dolaşımdaki leptin ve adiponektin konsantrasyonlarını düşürdüğü bildirilmiştir. 11 Leptin ve adiponektinin büyük ölçüde obezite ile ilişkili hipertansiyon ile korelasyon içinde olduğu bildirilmektedir. 12 Anjiyotensinojen ve anjiyotensin dönüştürücü enzimin (ACE) her ikisinin de obezite ile ilişkili hipertansiyonda rol oynadığı bildirilmektedir. 13 Bu nedenle CLA'nın obezite ile ilişkili hipertansiyonda kan basıncını düşürmede olumlu etkisi olabileceğini varsaydık. Ayrıca hipertansif etkisinin, sadece leptin ve adiponektin değil, aynı zamanda anjiyotensinojen ve ACE gibi hipertansiyon biyobelirteçlerindeki bazı değişikliklerle ilişkili olabileceğini de varsaydık. Bu çalışmada CLA'nın ramipril tedavisi gören obezite ile ilişkili hipertansif hastalar üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

     Yöntemler
     Bu çalışma, Çin'deki Sun Yat-sen Üniversitesi'nin ilk bağlı hastanesinin Ortak Etik Komitesi tarafından onaylandı. Her gönüllüden yazılı bilgilendirilmiş onam alınmadan önce çalışmanın amacı, yapısı ve potansiyel riskleri açıklandı. Guangzhou'daki Sun Yat-sen Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesinde Kardiyovasküler İç Hastalıkları Bölümü'ne katılan 1. evre kontrolsüz hipertansiyonu olan seksen denek, 44 erkek ve 36 kadın. Denekler, Yüksek Kan Basıncının Önlenmesi, Saptanması, Değerlendirilmesi ve Tedavisine İlişkin Ortak Ulusal Komite'nin 7. Raporunda tanımlanan aşama 1 hipertansiyondur (140-159 mm Hg sistolik / 90-99 mm Hg diyastolik) 14 ve vücut kitle indeksi > 30 kg / m 2. Eğitimli emekli hemşireler, demografik özellikler, beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları, tıbbi geçmiş ve antihipertansifler ve hormonlar dahil ilaçların kullanımı hakkında bilgi toplamak için tasarlanmış yapılandırılmış bir anket kullanarak katılımcıların evlerinde temel anket gerçekleştirdi. Hastaların hiçbirinde diyabet, kardiyovasküler veya kronik böbrek hastalığı, felç yoktu veya başka antihipertansif ilaçlar almadı. Kayıt sonrası tüm hastalara kan basıncını kontrol etmek için ramipril dışında başka ilaç verilmedi. Gruplar arasında kan basıncı prevalansında fark yoktu. Tüm denekler, kayıttan sonra sabit vücut ağırlığına sahipti (± 1.5 kg). 8 haftalık bir tedavi aşaması seçildi çünkü bu sürenin diyet müdahaleleri açısından etkili olduğu gösterildi 8. Çalışma denekleri, kan basıncını ve hipertansiyonun metabolik belirteçlerini etkilediği bilinen yağ asidi takviyeleri veya diğer diyet ürünlerini tüketmedi.

     Çalışma tasarımı. Bu randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma, serbest yaşayan, ayakta tedavi bazında gerçekleştirildi. Denekler, her grup 40 kişiden oluşan iki gruba ayrıldı (her grup 22 erkek ve 18 kadından oluşuyordu). (50:50 izomer karışımı dokuz 0.5 gr kapsül Grup 1, 4.5 g / gün CLA alınan c 9, t 11 ve T , 10 ° C ve 8 hafta boyunca 37.5 mg / gün ramipril 12 CLA); grup 2, 8 hafta boyunca plasebo ve 37.5 mg / gün ramipril aldı. Plasebo, alışılmış bir Çin diyetinin temsilcisi olan bir yağ asitleri karışımını içerecek şekilde tasarlandı. CLA takviyesinin ve plasebonun yağ asidi bileşimleri,

     Ek Tablolar S1 veS2 çevrimiçi.
     Tüm takviyeler Loders Croklann (Wormerveer, Hollanda) tarafından sağlandı. Her gönüllü, kapsüllerini başlangıçta ve 4. haftadan sonra olmak üzere iki grup halinde aldı. Ek sürenin ortasında ve sonunda bir kapsül sayımı tamamlandı. Tüm katılımcılardan olağan yaşam tarzı alışkanlıklarını sürdürmeleri istendi. Deneklere diyet, kilo ve fiziksel aktivite değişikliklerinin etkisi anlatıldı.

     Diyet değerlendirmesi. Ortalama günlük diyet alımı, biri çalışmadan hemen önce tamamlanan diğeri 4. haftada tamamlanan ve diğeri takviye süresinin sonunda tamamlanan üç adet 4 günlük gıda kaydı kullanılarak değerlendirildi. 15 Ev önlemler, standart gıda bölümleri ve bir gıda atlası Quantify bölümünün boyutları için kullanılmıştır. 16 Bu diyet bilgisi, veritabanının bir parçası olmayan sık tüketilen gıdaların bileşimini içerecek şekilde değiştirilen NETWISP yazılımı (sürüm 1.0; Tinuviel Software, Warrington, İngiltere) kullanılarak makro besin bileşimi açısından analiz edildi. Bu ek bilgi, üreticiler tarafından sağlanan besin bilgi panelinden elde edildi. Sonuçlar aşağıda gösterilmiştir

     Ek Tablolar S1 veS2 çevrimiçi.
     Klinik araştırmalar. Denekler, müdahaleden önce ve sonra (0. ve 8. hafta) 12 saatlik bir gece aç kaldıktan sonra kan örneklemesi için Sun Yat-sen Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesinin Kardiyovasküler Dahiliye Bölümü'ne katıldı. Denekler muayeneden 24 saat önce yorucu egzersiz ve alkol alımından uzak durdu ve muayene sabahı sigara içmekten kaçındı. Klinik incelemelerden önce ramipril dışında ilaç alınmadı.

     Antropometrik ölçümler. Vücut ağırlığı, hafif giysiler giyen ancak ayakkabı giymeyen deneklerle elektronik bir terazide (en yakın 0.1 kg'a kadar) ölçüldü. Uzunluk, en yakın 0.1 cm'ye kadar ölçülen bir stadyometre kullanılarak değerlendirildi. İliak krest ile göğüs kafesi arasındaki minimum çevrede bel çevresi ölçüldü. Kalça çevresi, büyük trochanters üzerinden maksimum genişlikte ölçüldü. Bu ölçümlerden bel-kalça oranı hesaplandı. 17 Biyoelektrik empedans analizi, bir vücut yağ analizörü (TBF-300; Tanita, Arlington Heights, IL) kullanılarak dik pozisyondaki deneklerde ölçüldü.

     Kan basıncı ölçümü. Kan basıncı birincil sonuç değişkeniydi ve her klinik ziyaretinde bir Omron rastgele sıfır otomatik kan basıncı analizörü HEM403C (Omron, Şangay) kullanılarak eğitimli bir gözlemci tarafından elde edildi. Katılımcıların her biri 5-10 dakika sessizce oturduktan sonra kollarını kalp hizasına getirdiler, sistolik kan basıncı ve diyastolik kan basıncı 3 ila 5 dakikalık aralıklarla en az üç kez ölçüldü. Kan basıncı bu tayinlerde 10 mm Hg kadar değiştiyse, bunları ölçmek için üç ek deneme daha yapıldı. Daha sonra, her denek için genel sistolik ve diyastolik basıncı belirlemek için biriken ölçümlerin ortalaması alındı.

     Venöz kan toplama, plazma adiponektin, anjiyotensinojen ve leptin ölçümü. Kan basıncı ölçüldükten sonra kan örnekleri alındı. Açlık çeken deneklerden sodyum heparin tüplerine (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) antekübital venipunktür yoluyla kan aldık. Toplanan kan hemen buz üzerinde depolanmış ve 10 dakika içinde 2,500 g'de santrifüjlenmiştir ; 4 ° C'de 15 dakika. Plazma adiponektin, anjiyotensinojen ve leptin seviyeleri ticari ELISA kitleri (Otsuka Pharmaceutical, Tokyo, Japonya) kullanılarak ölçüldü.

     Yağ asidi bileşiminin analizi. Protokol uygunluğu, bir kapsül sayımı yapılarak ve plazma yağ asidi bileşiminin gaz kromatografisi kullanılarak ölçülmesiyle doğrulanmıştır. Toplam plazma lipitleri, Folch ve ark.'nın yöntemi kullanılarak izole edildi . 18 Toplam plazma lipit yağ asidi bileşimi, bir Shimadzu C-16A entegratörü (Mason Technologies) ve bir CP Sil 88 kaynaşmış silika kolon (50 m × 0.22 mm, 0,2 µm eğe kalınlığı; Chrompack, Middelburg, Hollanda). Çalışmalar arasındaki ve içindeki tüm yağ asidi deneyleri için varyasyon katsayısı -% 10.5'tir. Plazma yağ asidi bileşimi, toplam yağ asitlerinin bir yüzdesi olarak hesaplandı.

     Metabolik parametreler. Plazma glikozu (heksokinaz / glukoz-6-fosfat dehidrojenaz yöntemi; Roche Diagnostic Systems, Branchburg, NJ) ve insülin (radyoimmunoassay, DA 125I İnsülin Kiti; ICN Biomedical, Costa Mesa, CA) başlangıç ​​noktası ve son noktada iki kez (8. hafta) ve değerlerin her faz için ortalaması alınmıştır.

     Plazma lipidleri ve lipoproteinler, EDTA içeren tüplerde toplanan açlık kan örneklerinden başlangıç ​​ve bitiş noktasında (8. hafta) belirlenmiştir. Lipid tahlilleri, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin Lipid Standardizasyon Programı aracılığıyla standardize edildi ve çalışmalar arasındaki ve içindeki tüm lipid tahlilleri için varyasyon katsayısı ≤% 2,5 idi. Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) -kolesterol, Friedewald formülü ile tahmin edildi. 19 5. haftada 24 saatlik üç ardışık idrar toplama işlemi gerçekleştirildi ve 7. veya 8. haftada tekrarlandı. İki zaman noktası için ortalamalar arasında önemli bir fark yoktu (2. haftaya karşı 7. veya 8. hafta), bu nedenle her ikisinin de ortalaması alındı tek bir değer sağlayın.

     ACE aktivitesinin analizi. Meng ve ark yöntemi . 20 modifikasyon ile kullanıldı. 10 , 21 Elli mikrolitre plazma, substrat olarak Hip-His-Leu ve fosfat tamponunda NaCl içeren bir reaksiyon karışımı ile 37 ° C'de 30 dakika inkübe edildi. Enzimatik reaksiyonlar, 750 ul% 3 metafosforik asit ilave edilerek sonlandırıldı. Santrifüj işleminden sonra, 4 ° C'de, 10.000 g , 5 dakika için, kısım 20 ul bir ters-faz kolonuna (Cosmosil 5C uygulandı 18 (yüksek performanslı sıvı kromatografisi için, Nacalai Tesque, Kyoto, Japonya AR, 4,6250 mm) Shimadzu LC-9A aleti, Kyoto, Japonya),% 35 CH ile elüt 30,4 ml / dk akış hızında% 0,1 trifloroasetik asit içinde CN ve 228 nm'de ACE'nin Hip-His-Leu üzerindeki etkisiyle oluşan hippurik asit saptandı. ACE aktivitesi, ml plazma başına oluşan hippurik asit birimleri olarak ifade edildi (37 ° C'de dakikada 1 U = 1 umol hippurik asit oluştu). Alt miktar belirleme sınırı 0.01 mg / dl idi.

     İstatistiksel analiz. Veriler, başlangıç ​​değerleri için ayarlama yapıldıktan sonra CLA takviyesinin plaseboya göre etkilerini değerlendirmek için genel doğrusal modellerle SPSS (SPSS, Chicago, IL) kullanılarak analiz edildi. Tüm değişkenler histogramlar ve Kolmogorov-Smirnov istatistikleri kullanılarak normallik açısından test edildi. Bonferroni yöntemi kullanılarak çoklu karşılaştırmalar için önem seviyeleri ayarlandı. İki grup arasındaki farklar, P <0.05 olduğunda (Bonferroni ayarlamasından sonra) önemli kabul edildi . Tüm anlamlılık seviyeleri, çoklu karşılaştırmalar için ayarlamadan sonra rapor edilir. Tüm değerler ortalama ± sd olarak rapor edilir

     Sonuçlar
     Konu özellikleri ve müdahale ayrıntıları
     İki çalışma grubunun temel özellikleri Tablo 1'de özetlenmiştir . Ortalama (kg / m, yaş, vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi 2 oranı grupları arasından vücut yağın miktarı arasında belirgin bir fark yoktu), bel çevresi, kalça çevresi ve bel-kalça (-14,8% düşüş p < 0.05) CLA ile tedavi edilen grupta, kontrol grubundan önemli bir fark ile. Antropometrik ölçümler CLA veya kontrol desteklerinden sonra değişmedi (veriler gösterilmemiştir). Çalışma uyumu bir hap sayımı ile değerlendirildi ve denekler reçete edilen takviyelerin% 95,8'ini tüketti. Uyum çalışma grupları arasında önemli ölçüde farklılık göstermedi: Eklerin% 98,37 ve% 97,83'ü sırasıyla kontrol ve CLA grupları tarafından kullanıldı.
     CLA tedavisinden önce ve sonra popülasyonun özellikleri

     Yeni sekmede aç Yağ asidi bileşim analizi


     Toplam plazma lipitlerinin yağ asidi bileşimleri Tablo 2'de gösterilmektedir . C 9, t 11 CLA konsantrasyonları CLA desteği (sonra on kat artış p <0.05). Saptanamaz rağmen kontrol numunelerinin, en t 10, C (arttırılmıştır izomer 12 CLA P diyet CLA takviyesi ile <0.05). Linoleik asit (18: 2n-6) konsantrasyonları tüm CLA gruplarında ( P<0.05). Biri müdahaleden önce tamamlanan ve diğeri sonra tamamlanan 4 günlük iki gıda kaydına dayanan diyet analizi, ortalama günlük enerji, makro besin, diyet lifi, kolesterol, alkol alımı ve toplam veya gıda enerjisine yüzde katkılarının farklı olmadığını gösterdi. önemli ölçüde CLA takviyesinden sonra (bkz.Ek Tablolar S1 veS2 çevrimiçi). Ek olarak, ortalama günlük besin alımı, müdahaleden önce veya sonra gruplar arasında önemli ölçüde farklılık göstermedi (bkz.Ek Tablolar S1 veS2 çevrimiçi). 8 hafta süreyle CLA takviyesi veya plasebo öncesi ve sonrası toplam plazma lipidlerinin yağ asidi bileşimi

     Kan basıncı ölçümü
     Plasebo tedavisi kan basıncını CLA grubununki kadar değiştirmedi. CLA takviyesi, evre 1 hipertansif deneklerde sistolik ve diyastoliği çok daha önemli ölçüde azalttı ( Tablo 3 ). CLA'nın antihipertansif etkisi yaştan ( r = 0.30; P = 0.42), vücut kitle indeksinden ( r = 0.06; P = 0.79) ve bel-kalça oranından ( r = 0.03; P = 0.43) bağımsızdı. konular. 8 haftalık CLA takviyesinden önce ve sonra kan basıncı ölçümleri

     Lipoprotein metabolizması
     Takviye öncesi ve sonrası açlık serum ve lipoprotein lipid konsantrasyonları Tablo 4'te gösterilmiştir . CLA veya kontrol desteğinin toplam veya LDL-kolesterol konsantrasyonları üzerinde anlamlı bir etkisi yoktu. Toplam yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) -kolesterol konsantrasyonları, CLA takviyesinden sonra önemli ölçüde artmıştır ( P <0.05). Toplam HDL-kolesterol konsantrasyonundaki% 8.1'lik artış, CLA takviyesinden sonra HDL2 konsantrasyonlarında önemli bir artışa bağlıdır ( P <0.05). LDL: HDL kolesterol, CLA takviyesinden sonra önemli ölçüde azaldı ( P<0.05). Serum ve çok düşük yoğunluklu lipoprotein triasilgliserol ve çok düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol konsantrasyonları, her iki takviye ile önemli ölçüde değişmedi. Triaçilgliserol açısından fakir lipoprotein triaçilgliserol ve kolesterol konsantrasyonları, CLA veya plasebo takviyeleri tarafından önemli ölçüde değiştirilmemiştir (veriler gösterilmemiştir). Tab
     8 hafta boyunca konjuge linoleik asit (CLA) takviyesi veya plasebodan önce ve sonra metabolik değişkenler Yeni sekmede aç

     İnsülin duyarlılığı ve insülin direnci
     İki grupta glikoz için ortalama varyasyon katsayısı başlangıçta% 3.64 ± 0.56 ve müdahaleden sonra% 2.54 ± 0.70 idi. İki grupta insülin için ortalama varyasyon katsayısı başlangıçta% 11.61 ± 2.46 ve müdahaleden sonra% 12.04 ± 2.56 idi. Her iki grup için, müdahaleden sonra glikoz, insülin, insülin duyarlılık indeksi ve insülin direnci değerleri, başlangıçtaki değerlerden önemli ölçüde farklı değildi ( Tablo 4 ).

     Adiponektin, leptin konsantrasyonları ve ACE aktivitesi
     CLA grubunda sekiz haftalık diyet CLA tedavisi, plazma adiponektin düzeyini önemli ölçüde artırmış ve leptin düzeyini azaltmıştır ( Tablo 5 ). Bununla birlikte, diyetle alınan CLA takviyesi, renin-anjiyotensin sisteminin temel bir enzimi olan ACE'nin aktivitesini arttırma veya bastırma üzerinde herhangi bir etki göstermedi ( Tablo 5 ). Tablo 5

     8 hafta süreyle CLA takviyesi veya plasebo öncesi ve sonrası deneklerin adiponektin, leptin, anjiyotensinojen ve ACE aktivitesi seviyeleri Yeni sekmede aç

     Tartışma


     CLA'nın obeziteyle ilişkili hipertansiyonda kan basıncını düşürmede olumlu etkisi olabileceğini ve antihipertansif etkisinin hipertansiyon biyobelirteçlerindeki bazı değişikliklerle ilişkili olabileceğini varsayıyoruz. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, birincil hipotezimizi destekleyen kanıtlar sağlar ve 8 hafta boyunca 4.5 g CLA ile günlük takviyenin, 1. evre esansiyel hipertansiyonu olan obez kişilerde ramiprilin kan basıncını düşürme etkisini artırdığını gösteren ilk bilgimizdir. Bu bulgular, CLA'nın hipertansif hayvanlarda kan basıncını düşürdüğünü gösteren önceki çalışmaların önemli bir uzantısıdır. 9 ,,- 12

     Bu çalışmada, vücut ağırlığı iki grup arasında farklı değildi, bu da CLA diyetinin vücut yağ kütlesi üzerinde önemli bir etkisi olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, CLA ile tedavi edilen grupta vücut yağ oranı azaldı (−% 14.8, P <0.05), kontrol grubundan ( P = 0.05) önemli bir fark, CLA ile takviyenin vücut yağ oranını azalttığını gösterdi. hipertansif denekler ve CLA'nın vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve bel-kalça oranında değişiklik olmadan yağ asidi metabolizmasını etkilediği. CLA-karışım ve vücut ağırlığı veya adipoz doku kütlesinin azalması ile takviyesinin ilişki bazı gösterilmiştir 22 ,- 24 ama hepsi değil 25 , 26 çalışmaları. Bir çalışmada, 12 hafta boyunca CLA karışımı (3.4-6.0 g / gün) ile desteklenen aşırı kilolu veya obez insan denekler, yağ kütlesinde önemli bir azalma sergilerken, 23 başka bir çalışma CLA desteğinin böyle bir yararı olmadığını göstermiştir. 26CLA'nın dozu, süresi (kısa veya uzun vadeli) ve izomerik bileşiminin her biri CLA'nın insanlarda obeziteyi etkileme yeteneğini etkileyecektir. Buna ek olarak, CLA'nın çeşitli izomerlerinin, obez insanlarda veya adipoz kazanımını önlemek isteyenlerde yağ dokusu birikimini etkilemek için suşa, türe, yaşa ve cinsiyete özgü etkilerinin nasıl olduğu henüz belirlenmemiştir. Ayrıca, CLA'nın, valide edilmiş yöntemler kullanılarak adipoz dokusunun dağılımını (örneğin, intra-abdominal vs. subkutan yağ) değiştirmedeki rolünü belirlemek için iyi kontrollü bir çalışma henüz rapor edilmemiştir.

     Çalışmamızda ve geçen hafta boyunca tüketilen yağ asitlerini yansıtan toplam plazma lipidlerindeki FA bileşiminin analizi, test diyetlerindeki yağ asitlerinin biyoyararlanımını yansıttı. Bu çalışmaya dahil edilen CLA oranı Smedman ve ark. 22 ve Raff vd. , 7 , biyolojik bir etki (vücut yağ düşürücü) Smedman çalışmasında tarafından bulunmuştur ve hiçbir etkisi Raff en gözlenmiştir. Tutarsızlık, her çalışmadaki farklı CLA izomer yüzdeleri ile ilgili olabilir, farklı etki ve farklı tedavi periyotları uygular.

     Bu çalışmada CLA takviyesinin HDL-kolesterol konsantrasyonları üzerinde olumlu bir etkisi olmuştur. CLA takviyesi, LDL-kolesterol konsantrasyonlarını (% 8.8) önemli ölçüde olmasa da düşürdü, ancak bu azalma LDL: HDL kolesterolde daha büyük bir azalmaya (% 14.5) katkıda bulundu. Helsinki Kalp Çalışması, LDL: HDL kolesterolün kardiyak olayların en iyi prediktörü olduğunu gösterdi. 27 Bu nedenle, CLA desteğinin obezite ile ilişkili hipertansiyonda LDL: HDL kolesterol üzerindeki etkisi klinik fayda sağlayabilir. CLA'nın triasilgliserol metabolizması üzerindeki etkisinin olmaması, önceki diğer bulgularla çelişmektedir. 28Bu hasta kohortunun, CLA'nın glikoz ve insülin metabolizması üzerindeki olumsuz etkilerine bağlanabilen bir etki olan, triasilgliserol metabolizmasında CLA'nın neden olduğu gelişmelere dirençli olması mümkündür. Bu çalışma, diyetle CLA takviyesinin sağlıklı deneklerde insülin ve glikoz metabolizmasını etkilemediğini gösteren çalışmayı doğrulamaktadır. 28 Çalışmalar arasındaki tutarsızlık, CLA'nın çeşitli izomere özgü metabolik ve moleküler etkilerini yansıtır. Obezite ile ilişkili hipertansiyonlu kişilerde durumunda, eşit miktarlarda ihtiva eden bir CLA harman c 9, t 11 ve t 10, C 12 CLA insülin ve glükoz metabolizmasını iyileştirmek değildir.

     İkincil hipotezimiz, CLA'nın antihipertansif etkisinin, adiponektin, leptin ve anjiyotensinojen gibi plazma biyobelirteçlerindeki değişikliklerle ilişkili olacağı yönündeydi. Bu hipotezin gerekçesi, CLA'nın kendiliğinden hipertansif sıçanlarda 11 , 12 ve ayrıca Zucker diyabetik yağlı ( fa / fa ) sıçanlarda 9 adiponektin konsantrasyonunu artırdığını ve leptini düşürdüğünü ve ayrıca Otsuka Long-Evans'da anjiyotensinojeni azalttığını gösteren çalışmalara dayanıyordu Tokushima yağlı fareler. 10 CLA'nın obez hipertansif deneklerde plazma adiponektin konsantrasyonu üzerindeki etkisi Tablo 4'te gösterilmektedir.bu, 4.5 g diyet CLA ile 8 haftalık takviyenin plazma adiponektini önemli ölçüde azalttığını gösterir ( P <0.05). Bizim gözlemimiz, Riserus ve ark. , 29 adiponektinin bulundu diyet 12 hafta sonra belirgin bir fark görülmedi t , 10 c obez erkeklerde 12 CLA tedavisi. Eşitsizlik, CLA izomerlerinin ayrı ayrı uygulandıklarında adiponektin üzerindeki farklı etkisine bağlı olabilir, farklı çalışmalardaki farklı dozlar veya süreler, hastaların durumu (bizim çalışmamızda, denekler sadece hipertansif hastalardı) diyabet ancak Riserus ve ark.denekler metabolik sendromlu obez erkeklerdi) ve epigenetik farklılıklarla ilgili olabilir (Asya ve Avrupa). 30 Diyetle alınan CLA'nın hipotansif etkisinin, en azından kısmen, obez hipertansif hastalarda plazma adiponektin düzeylerinin yükselmesine atfedilebileceğini öne sürüyoruz.

     Birkaç çalışma, leptinin insanlarda arteriyel hipertansiyon patogenezinde rol oynadığını göstermektedir. Pek çok çalışma, hipertansif deneklerde olduğu kadar normotansif hastalarda vücut ağırlığından bağımsız olarak plazma leptin ile kan basıncı arasında anlamlı bir pozitif korelasyon olduğunu bildirmiştir. 31 , 32 Bu çalışmada, plazma leptininin, hayvan çalışmalarının etkisine benzer olan 8 haftalık bir CLA takviyesi tedavisi ile azaltıldığı gösterilmiştir 9 ,,- 12 ve insan çalışmaları. 29 , 31 , 32

     Obezite, belirgin sodyum retansiyonu ve hücre dışı sıvı hacminin genişlemesi ile ilişkili olmasına rağmen, obez kişiler genellikle plazma renin aktivitesinde, plazma anjiyotensinojeninde (AGT), ACE aktivitesinde ve plazma anjiyotensin seviyesinde artışlara sahiptir. 33 Aynı zamanda adipoz dokulardan da salgılanan anjiyotensinojen, anjiyotensin I'i veren bir renin substratıdır ve bu da ACE'nin etkisiyle aktif anjiyotensin II'ye dönüştürülür. Anjiyotensinojenin plazma konsantrasyonu Tablo 5'te gösterilmektedir, 8 haftalık bir tedaviden sonra önemli bir fark gözlenmiştir. Obez deneklerde, ex vivo iç meme arterinde anjiyotensin II'ye artan bir yanıt olduğu bildirilmiştir . 34Bu çalışmanın sonuçları, anjiyotensinojen veya ACE aktivitesi değil, plazma renin aktivitesi, anjiyotensin II üretiminde hız sınırlayıcı adım olmasına rağmen, CLA'nın ramiprilin anjiyotensinojenin adiposit üretimini azaltarak kan basıncını düşürme etkisini artırabileceğini göstermektedir. Adiponektin ve leptin ile birlikte, bu sonuçlar, CLA beslenmesiyle yağ kütlesi de azaldığından, hipertansif adipositokinlerin aşağı regüle edilmiş gen ekspresyonunun abdominal adipoz dokularından bu sekresyonlarda genel bir azalma anlamına geldiğini göstermektedir.

     Birçok hipotansif ilaç ve fonksiyonel gıda için, renin-anjiyotensin sisteminin anahtar enzimi olan 32 , 35 ACE aktivitesi üzerindeki inhibitör etkiler bildirildiğinden, CLA desteğinin ACE aktivitesi üzerindeki etkileri ölçülmüştür ( Tablo 5 ). Bununla birlikte, CLA takviyesinin ACE üzerinde herhangi bir inhibitör etkisi yoktur, çünkü plazmadaki ACE aktivitesi açısından her iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu.

     Sonuç olarak, tedavi edilen obez hipertansif hastalarda 8 haftalık CLA takviyesinin kan basıncını düşürdüğünü bildirdik. Düzenlenmiş gen ekspresyonunun ayrıntılı mekanizmaları açıklığa kavuşturulmamış ve CLA takviyesinin antihipertansif etkisinin etkisi ile hipertansif adipositokinlerde azalma arasındaki neden-sonuç ilişkisi net olmasa da, CLA'nın antihipertansif etkisi kısmen hipertansif sekresyonun değişmesine bağlı olabilir. plazmadaki adipositokinler.

     Açıklama
     Yazarlar çıkar çatışması bildirmediler.

     Yorum yap

     Hazırlanıyor...
     X