Duyuru

Collapse

Devamını görüntüle
See less

GİNKGO Forte

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • GİNKGO Forte

  GİNKGO  Ağaç | 30-40m | 4-5 Aylar | Na,Ho | Yaprakları

  Ginkgo, Gingko, Ginkgo biloba
  Ginkgo ağacı
  Mabed ağacı
  Beyin ağacı
  Kafa ağacı

  Familyası: Ginkgogillerden, Ginkgogewâchse, Ginkgoceae

  Drugları: Ginkgo yaprakları; Ginkgo folium
  Ginkgo yapraklarının tentürü ve ekstresi yapılır ve de ekstresinden hap ve kapsüller elde edilir.

  Giriş: Ginkgo, Ginkgogiller ailesinden olup bu ailede sadece bu tür mev-cuttur. Bunun haricinde başka bitki mevcut değildir. Ginkgo Çince “gümüş meyve” anlamına gelen “Yin-kuo”den türemiştir ve biloba kelimesi ise Latince “bilabus” kelimesinden türemiş olup iki loplu anlamına gelir. Zira yaprakları genellikle iki lopludur. Türkçe Mabed ağacı diye de anılır çünkü Çin ve Japonya’da genellikle tapınakların bahçesinde yetiştirilmiştir. Vatanının Orta ve Doğu Çin olduğu tahmin edilen bitki XI. yy.da Japonya’da 1730’da Avrupa’ya getirilmiş ve yetiştirilmeye başlanmıştır. Eskiden Çinliler tarafından meyveleri çiğ olarak veya çekirdekleri kavrularak yenmiş ve birçok hastalığa karşı iyi geldiği iddia edilmiştir. Zamanla yapraklarından çay yapılarak içilmiş ve damarları genişletici özelliğinin fark edilmesi ile birlikte yüzlerce deney ve testler yapılmıştır. 1929’da başlayan detaylı araştırmaların sonunda Scwabe firması 1965’de Ginkgo ekstresi elde etmiş ve böylece haplar, damlalar ve kapsüller üretilmeye başlanmıştır ve de Ginkgo ilaçları dünyada en çok satılan natürel ilaçlardan biri olmuştur.

  Botanik: Ginkgo 30-40m boyunda ve gelişmiş olanı 3-4m çapında bir gövdeye sahiptir ve bitki iki cinsiyetlidir. Yani erkek çiçekleri ve dişi çiçekleri ayrı ayrı bitkidedir. Yaprakları yelpaze şeklinde olup, genellikle iki loplu, uzun saplı, ilkbaharda koyu yeşil ve sonbaharda altın sarısı bir renk alır. Erkek çiçekleri salkım gibi topluca bir arada, dişi çiçekleri ise yaprak saplarının dibinden çıkar. Meyveleri uzun bir sapa asılı şekilde olup, önce yeşilimsi, olgunlaşınca altın sarısı bir renk alır ve 2-3cm çapındadır. Ginkgonun aslında meyvesi yoktur, çekirdeği saran etli bir tabaka mevcuttur ve aynı Cevizde olduğu gibidir.

  Yetiştirilmesi: Oldukça kolaydır, güneşli bir yerde, humuslu toprakta ve mümkünse su kenarlarına dikilmelidir. Ginkgo ılıman iklimli bölgelerden yarı tropik bölgelere kadar hemen her yörede yetişir. Bu nedenle Ginkgo Türkiye’nin hemen her yöresinde yetiştirilebilir. ABD’nin II. Dünya savaşı sırasında Hiroşima’ya attığı atom bombası nedeniyle çevresinde hiçbir bitki bırakmayıp yok etmiştir. Ginkgonun ise yaprakları dökülmüş ve bir sene sonra yaprakları yeniden yeşermiş ve çiçek açmıştır. Hiçbir bitki yıllarca bu yörede bitmezken Ginkgo bitmiştir.

  Hasat zamanı: Haziran’dan Eylül’e kadar Ginkgo yaprakları toplanır ve taze olarak tentür yapımında veya ekstresinin elde etmek için kullanılır.

  Birleşimi: Ginkgo yapraklarının birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;
  a) Diterpenlacton türevleri; %0,05-0,25 arasında olup en önemlileri; Ginkgolid A, B, C, J ve M olmak üzere 5 önemli alt türe sahiptir.
  b) Sesquiterpenler %0,04-0,2 arasında bulunur ve tek alt türevi vardır ve Bilobalid ismi ile anılır.
  c) Flavonolglikozitler %0,5-1,8 arasında olup bunlarda 3 grupta toplanırlar.
  1) Flavonolmonoglikozitler; Kâmpferol-3-O-glikozit, İzoramnetin-3-O-glikozit, Qercetin-3-0-glikozit, Qercetin-3-O-ramnosit ve Kâmpferol-7-O-glikozit içerir.
  2) Flavonoldiglikozitler; Kâmpferol-3-O-rutinosit, Qercetin-3-O-rutinosit ve İzovamnetin-3-O-rutinosit
  3) Flavonoltriglikozitler; Qercetin-3-O-diglukoramnosit, İzoramnetin-3-O-diglukoramnosit
  d) Biflavonlar %0,4-1,9 arasında olup en önemlileri; Amentoflavon, Bilobetin, 5-Metoksibilobetin, Ginkgetin ve İzoginkgetin ve de Sciadopitysin
  e) Proanthocyanidinler %8-12 arasında olup bunlarda Polimer şekildeki (birçok) Prodelphinidin ve Procyanidinler’den oluşur.
  f) Steroidler; Sitosterin, Campesterin ve Sitosteringlikozit’i sayabiliriz.
  g) Organik asitlerden; Shikimaasit, Ginkgolasit, 6-Hidroksikynurenasit ve 4-Hidroksibenzoeasit içerir.

  Araştırmalar: 1929’dan 1965’e kadar süren araştırmalar sonunda Sch-wabe firması bitkinin yapraklarından bir hesap özeti elde etmiştir ve bugüne kadar yüzlerce araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalardan Ginkgo ekstresinin beyindeki kan dolaşımını artırdığı ve düzenlediği, böylece birçok hastalığı önlediği tespit edilmiştir.
  1) Çeşitli kliniklerde 36 araştırma yapılmış ve toplam 10815 hasta üze-rinde tedavi denemesi yapılmıştır. Bu tedavi denemelerinde Ginkgo ekstresinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını artırdığı ve böylece başta ALZHEİMER Hastalığı, BUNAMA (Dement) gibi birçok hastalığı iyileştirdiği tespit edilmiştir. (RP.53)
  2) Toplam 292 kontrol doktorunun gözetiminde kulak çınlaması (tinnitus) ve baş dönmesi rahatsızlığı olan 1357 hasta üzerinde Ginkgo ekstresi ile tedavi denemesi yapılmıştır. Bu tedaviyi gözetleyen doktor ve hastaların bu natürel ilaç hakkındaki beyanları %80 oranında çok iyi ve iyi olmuştur. (Nhp.1.00.1795)
  3) Arrigo (1986) 80, Dieli ve ekibi (1981) 40, Gessner ve ekibi (1984) 57, Halama ve ekibi (1988) 40, Hofferberth (1989) 36, İsrael ve ekibi (1987) 80, Piloux ve ekibi (1983) 12, Taillandier ve ekibi (1986) 166 ve Weitbrecht ve Jansen 40 beyin fonksiyon rahatsızlıkları olan hastalar üzerinde 14 hafta süren tedavi denemeleri yapmışlar ve hastaların durumunda büyük oranda iyileşme görülmüştür. (PP.65)
  4) 99 ve 103 kulak çınlaması, 35 ve 70 baş dönmesi, 80 ani sağırlık, 29 şeker hastalığı nedeniyle görme bozukluğu, 60 atardamar tıkanması (Fontaine), 166 beyin fonksiyonu zafiyeti, 40 bunama, 209 çok yönlü enfeksiyon nedeniyle bunama gibi rahatsızlıkları olan hastalar üzerinde Ginkgo ilacı ile 3-6ay süren tedavi denmeleri yapılmış ve hastaların rahatsızlıklarının büyük oranda iyileştiği görülmüştür. (H.H.B.V.280-4)

  Tesir şekli: Damarları genişletici, kan dolaşımı artırıcı, beyin metabolizması düzenleyicisi, ağrı kesici (analjezik),doku ve hücrelerde oksijeni artırıcı ve su toplamasını önleyicidir.

  Kullanılması:
  a) Araştırmalara göre beyin damarlarının daralması, sertleşmesi ve yağlanması nedeni ile kişide beyin fonksiyon zafiyetini ortaya çıkarır. Bu da çok çeşitli hastalıklara neden olur ve bunların başında; hafif beyin kanaması, unutkanlık, konsantrasyon zafiyeti, anlama zafiyeti, hafıza zafiyeti, güç zafiyeti, baş dönmesi, hemen yorulma, işin sonunu getirememe, uyku rahatsızlıkları, beyinde oksijen azlığı (hipoksi), beynin beslenme zafiyeti, dermansızlık, depresyon, baş ağrısı, iç huzur-suzluk, kulak çınlaması, ani sağırlık, korku hissi, ALZHEİMER HASTALIĞI, bunama (dement), beynin su toplaması (ödem), beyan damarlarının tıkanması, beyinde kan dolaşımı yetersizliği, fortaine (bacak atardamarlarının tıkanması) ve görme bozuklukları gibi rahatsızlıklara karşı kullanılır.
  b) Komisyon E’nin 19/07/1994 tarih ve 133 nolu Monografi bildirisine göre aseton ve su ile elde edilen ekstresi; hafıza rahatsızlıkları, konsantrasyon rahatsızlıkları, depresyon durumları, baş dönmesi, kulak çınlaması, baş ağrısı, alzheimer hastalığı, bunama (dement) ve fortaine (bacak atar-damarlarının tıkanması) karşı kullanılabileceği beyan edilmiştir.

  Açıklama:
  1) Ginkgonun birleşimindeki özellikle de Ginkgolid B kanın pıhtılaşmasına neden olan PAF’ı frenler ve böylece pıhtılaşmayı önler. PAF (trombositleri aktifleştiren faktör{platelet activating factor}) vücudun kendi ürettiği fosfolipittir (Phospholipid) ve dengesinin sağlanması halinde beyin kanaması veya kalp enfarktüsüne sebep olur. Beyin damarlarının sertleşmesi, daralması ve yağlanması nedeni ile bura-larda hareket edemeyen trombositler birbirlerine yapışarak damarların tıkanmasına ve de neticede beyin kanamasına sebep olurlar.
  2) Serbest radikaller hücrelere, hücre zarına zarar verirler çünkü vücut-taki çeşitli enzimlerin ve hormonların yapısını bozarlar ve hatta DNA’ya dahi zarar verirler. Ginkgonu birleşimindeki Flavonoller ser-best radikalleri yakalayarak onları zararsız hale getirir. Böylece hem kan dolaşımını normalleştirir hem de yıpranan hücreleri korur ve yeni-lenmesini sağlar.
  3) Bilindiği gibi Ginkgo ekstresinin %24’ü Flavonol ve Flavonglikozitler, %6’sı Ginkgolidler ve %3’ü Bilobalid içerir. Ginkgo ekstresi beyne oksijen akışını artırır, kan akışını artırır, damarları genişletir, lipitleri (yağları) azaltır ve böylece beyin tansiyonu tekrar düzelir. Buna bağlı olarak da birçok hastalık ortadan kalkar. Şayet zamanında tedbir alınmaz ise beyin yeterince beslenemeyeceğinden birçok fonksiyonunu yeterince yapamaz ve bunların başında da yaşlılarda bunama (dement) hastalığı (Alzheimer), kulak çınlaması (tinnitus), baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu vb rahatsızlıklar ortaya çıkar.
  4) Bacaklarda genellikle baldırlardaki atardamarlardaki yağlanma, sert-leşme ve kısmen tıkanma nedeniyle hasta aksayarak yürür. Çünkü baldır damarları ağrı verir ve çeker ve buna Latince Claudicatio intermittens denir. Almanca Schaufenster-krankheiten denir ve Türkçe vitrin hastalığı anlamına gelir. Yolda yürüyen hasta arada bir durunca baldırındaki ağrı azalır ve tekrar yürüyünce yeniden başlar bu nedenle geriden bakanlar hastanın vitrine baktığını bu nedenle arada bir durduğunu zannederler. Vitrin hastalığına karşı Ginkgo, K.yonca, Arnika, K.buğday ve Alıç tentür ve ekstreleri kullanılırsa daha etkili olur.

  Çayı: Ginkgo yapraklarından 2 kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-400ml kaynar su ilave edilerek 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Yapraklarının çayı içilebilir fakat ekstresinden elde edilen haplar veya damlalar gibi etkili olmaz.

  Homeopati’de: Taze Ginkgo yapraklarından 50gr ince kıyılarak bir şişeye konur ve üzerine 200ml %70’lik Alkol ilave edilir. İki günde bir çalkalanır ve güneş ışınlarından uzakta 4-6hafta muhafaza edildikten sonra süzülerek Homeopati’de <>ismi ile anılan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta süre ile alınır.

  Ekstresi: Ginkgo yaprakları Etanol+su veya Aseton+su ve yahut da Mentanol+su karışımı ile ekstresi yapılır. Bu ekstre aynı tentürü gibi kullanılır.

  Hastalığın belirtileri (semptom):
  1) Aşırı unutkanlık ve bu nedenle üzülme ve kendini eleştirme
  2) Konsantrasyon zafiyeti ve zihni zafiyet
  3) Dalgın, uyuşuk ve şaşırmış vaziyette olmak
  4) Başın sol kısmının ve sol gözün ağrıması ve de dermansızlık
  5) Kaşıntılı ve pul gibi dökülen deri kabarcıkları ve pulların üzeri gümüş rengi ise
  Bu gibi hallerde Ginkgo tentürü kullanılır.

  Ginkgo sirkesi: Ginkgo yapraklarından 50gr ince kıyılarak bir şişeye konur ve üzerine 200ml sirke ilave edilir ve de 4-6hafta bekletildikten sonra kullanılmaya başlanır. Bu sirkeden günde 3-5defa 1 kahve kaşığı bir miktar su ile alınır.

  Yan tesirleri: Ginkgo yapraklarının bilinen bir yan tesiri yoktur. Ginkgo çekirdekleri ise çok az miktarda 42mcg Ginkgotoxin içerir. Bir kişinin Ginkgo çekirdeklerinden zehirlenmesi için 20-25adet çekirdek yemesi gerekir. Ekim 1995’te Ginkgo meyvesinden birkaç tane yemek istedim. Çok acı ve bulantı verici olması nedeniyle bir tane dahi yiyemedim. Günümüzde sadece Ginkgo yapraklarından istifade edildiğinden herhangi bir problem söz konusu değildir.
  Ginkgo beyine kan akışını artırı, fakat beyinde oluşan curuf ve plakları temizliyemez, bu nednele beyini temizlemek için vede beyin damar-larındaki tıkanıklıkları önlemek için Gökçek İksiri şarttır. Beyin ana arteri tıkanan ailem işyerinde (özürlü bayanlara bakıyor) bayılmış hastaneden yapılan Komputer tomografi’de beyin atar damarının % 85 tıkandığı tesbit edilmişti. Doktorları amaliyat edemeyiz ilaç la tedavi gerek dediler. İlaçlar fayda etmeyince tadı acıdır diye kulanmak istemeyen ailem mec-buriyetten kulandı ve tadı hiçte sanıldığı gibi kötü değilmiş dedi ve 4 hafta sonra iyileşti.

  Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

 • #2
  Yasemin Öneme
  Bende GİNKGO SETİ kullanıyorum çook cok memnunum ALLAH ibrahim beyden razı benim için çok değerli bir insan 30 YILDIR MİGREN var bende şu çok rahatim artık yeni bir güne ağrısiz uyanıyorum ne demek istedigimi bu ağrıyı çekenler bilir darısı diğer MİGREN hastalarına olsun iyiki varsınız hocam
  KAYNAK: https://www.facebook.com/ibrahim.gok...07042916790325
  Muhlis Günseren
  ALZHEİMER HASTASI BABAM için GİNKGO SETİ, kendim için SARI KANTARON SETİ, eşim için BLACK COHOSH SETİ , geniş ailem için GÜMÜŞ SUYU,ÇÖREK OTU YAĞI vs. ürünlerinizi aldım. Güvenle kullanıyor ve neticelerini BiiznîLLÂH alıyoruz.
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/...16418208386349
  Yasemin Öneme
  MİGREN rahatsızlığım için GİNKGO SETİ kullanıyorum 3 ay olmak üzere 4 üncü seti aldım çok memnunum.
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/...41817382513098
  Murat Balcı
  Ben MİGRENİM için GİNGKO SETİ ürünlerinizi kullandım. Şifa buldum. Allah razı olsun.
  KAYNAK: https://www.facebook.com/permalink.p...bstory_index=0
  Halil İbrahim Oka
  Annem icin BUNAMA ALZHEİMER icin GİNKGO SETİ O kullandim olumlu gelismeler var ibrahim hocaya calismalarinda basarilar diler teşekkür ederiz
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/...12433635451471
  Ilker Pekaz
  GİNKGO SETİNİN basarisi super MİGREN icin kulandim simdi cok rahatim tskler hocam bukadar basarili bi urun yaptiniz icin
  KAYNAK: https://www.facebook.com/herbalistib...84122605074205
  Elif Yıldız
  Hocam Allah sizden razi olsun GİNKGO SETİ aldim sizden iki gun oldu ve 2 GÜNDÜR BAŞIM AĞRIMADAN UYANIYORUM VE AĞRISI KESİCİ İÇMİYORUM Rabbim ilminizi arttirsin insaallah
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/...70146423013526
  Pervin Zafer Yavuz
  Merhaba hocam kendim icinde GİNKGO SETİ vitamin destekli ilac aldım daha ilaclarım yarım oldu bayağı fark var teşekkürler
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/...46478742046960
  Irşade Ataca
  GİNKGO SETİ kullandim çok faydasini gördüm BAŞ DÖNMELERİM AZALDI .ZENCEFİL MAY TANSİYONUMU DÜZENLEDİ çok faydasini gördümm. Bitki çaylarida vücudumu rahatlatti ikinci seti istiyoruz. İbrahim Gökcek hocama teşekkürler
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/...48004298561073
  Gmzbrr Steel
  Küçükken geçirmiş olduğum ORTA KULAK İLTİHABI uzun süreden sonra tekrar doktora gittim 20 yıl aradan sonra ilk defa kulağım için medipol hastanesi de Dr. Tolga beye gittim bana TÜP TAKILMASI gerektiğini söyledi aynı hastane içinde başka bir doktora gittim oda KULAK KEMİKLERİNİ ERİTİP CERRAHİ işlem yapılması gerektiğini söylediği İbrahim GÖKÇEK beye danıştığımda GİNKGO SETİ-O önerdi. Gökçek iksir, aloevera jel, afrika sardunyası, ginkgo, kolloidal gümüş suyu, kolloidal kbb ve cds2 tavsiye etti. hem içtim hem kulağa damlattım en son ailece gitmiş olduğumuz hastaneye gittim de halil beye muyane oldum ve kulağımda hiç bir problem olmadığını KULAK ZARININ kendi kendini yenilediğini ve KULAK ÇÖKMESİ sorunu olmadığı söyledi ameliyatlık durum ortadan kalktı ve ben çok mutlu oldum ibrahim beyden Allah razı olsun
  KAYNAK: https://www.facebook.com/ibrahim.gokcek.10/posts/10208426891708833
  A. Akif Topal
  GİNKGO SETİ
  alıyoruz UNUTKANLIK İÇİN TAVSİYE EDERİM.
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/posts/1854473761247458?comment_id=1855710677790433&comme nt_tracking=%7B"tn"%3A"R1"%7D

  Serpil Irmak
  GİNKGO SETİ ve ORMUS GOLD'u eşimle birlikte kullandık, odaklanmayı artırdığını ve beyin aktivitelerini artırdığını gördük, Teşekkürler.
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/...78114320&comme nt_tracking=%7B"tn"%3A"R"%7D
  Hasan Başkan
  KULAK ÇINLAMASI ve UĞULTU için GİNKGO SETİ ve GÖKÇEK İKSİR kullanıyorum. Faydasını görmeye başladım. Tavsiye ederim.
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/...%3A%22R9%22%7D
  ‎Yasemin Öneme‎
  GİNKGO SETİ D setinin yaninda ORMUS GOLD da kullandim cok daha iyi sonuc aldim nedenmi çünkü 5-6 saatlik bir uyku hatta daha az bile uyusaniz başınız agrimiyor zinde oluyorsunuz BEYNİNİNZİN BERRAKLAŞTIĞINI hissediyorsunuz
  KAYNKA: https://www.facebook.com/sifagokcek/...64713843556784
  Mery Can
  Indirim için değil gerçekleri konusuldu yazılsın. Ben senelerce ZENCEFİL MAY, ALOE VERA JEL, KADIN OTU, ALTIN SUYU, ORMUS GOLD, SARI KANTARON, HARPAGO KAPSÜL, HAYIT OTU, SİNİRLİ OT KAPSÜL, KEKİK KAPSÜL, KORDİSEP KAPSÜL, ENGİNAR KAPSÜL kulaniyorum. Kesinlikle kesinlikle tafsiye ediyorum..kizim PANİK ATAK hastası. Nazar değmesin atakları hafifledi yok denecek kadar az..esasinda sağlık bakanlığı el atmali özelikle ORMUS GOLD için. PANİK ATAK KAYGI BOZUKLIĞI EPİLEPSİ hastaları için cagre olabilecek bir cagre olabilir.
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/...t_tracking=%7B
  A. Akif Topal
  ORMUS GOLD, KOLLOİDAL ALTIN, GİNKGO KAPSÜL, ZERDEÇAL KAPSÜL, ÜZERLİK KAPSÜL, tavesiye ediyorum.
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/...t_tracking=%7B
  Ozkan Mustali
  BAŞ DÖNMESİ VERTİGO için; GİNKGO SETİ ve ORMUS GOLD kullandım. 10 gün içersinde kendime geldim. BEYİN KAPASİTESİNE VE SAĞLIĞIA OLUMLU KATLILARI VAR. Derslerine çalışa genç arkadaşlara da faydası olacaktır diye düşünüyorum.
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/...comment_tracki ng=%7B"tn"%3A"R9"%7D
  Irşade Ataca
  GİNKGO SETİ
  kullandim çok faydasini gördüm baş dönmelerim azaldı.
  KAYNAK: https://www.facebook.com/herbalistgo...67813711&comme nt_tracking=%7B"tn"%3A"R6"%7D
  Yasemin Öneme
  GİNGKO SETİ sayesinde migren'den kurtuldum artı kol bacak sırt bel agrılarım geçti artı 3ayda 6 kilo verdim artı mantarlardan kurtuldum daha isteyebilirim ki Allah ibrâhim gökçek ten razı olsun artık geceleri ağrısız deliksiz rahat bir uyku uyuyorum çok şükür
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/...%3A%22R0%22%7D
  Halil İbrahim Oka
  Ibrahim hocanin ürünlerini kullanmadan önce annemi iki kisi lavaboya goturuyorduk GİNKGO SETİ O kullaninca simdi kendi isini yspabiliyor uykulu hali kalktı tv seyredebiliyor dil pelteligi kekemeligi kalktı düzgün konuşabiliyor şükürler olsun hocam BUNAMA ALZHEIMER hastaları icin tavsiye ederim
  KAYNAK: https://www.facebook.com/sifagokcek/...08784267&comme nt_tracking=%7B"tn"%3A"R9"%7D
  Halil İbrahim Oka
  Annem için bunama ALZHEİMER HASTALIĞI için ibrahim beyin ürünlerinden (GİNKGO SETİ-O) kullandım 20 gün oldu çok sükür olumlu sonuçları var mesela devamlı uyuyordu şimdi BEYNİ DİNÇ BAYRAMDA GELENLERLE SOHBET ETDİ TV İZLİYOR.
  KAYNAK:
  https://www.facebook.com/ibrahim.gok...5200606794&com ment_tracking=%7B"tn"%3A"R"%7D
  Cantürk Yalçın
  KULAK ÇINLAMASI rahatsızlığım için GİNKGO SETİ ürünleri faydalı oldu. Allah razi olsun
  KAYNAK: https://www.facebook.com/gokcekilac/...%3A%22R9%22%7D
  Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

  Yorum yap


  • #3
   GİNKGO'nun Faydaları Ve Yapılan Klinik Araştırmalar

   Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

   Yorum yap


   • #4
    GİNKGO İle Kulak Çınlaması    GİNKGO İle İşitme Kaybı Ve Kulak Çınlaması

    Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

    Yorum yap


    • #5
     GİNKGO İle Alzheimer Ve Alüminyum     GİNKGO İle Alzheimer Ve Klinik Araştırmalar

     Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

     Yorum yap


     • #6
      GİNKGO İle Migren Ve Baş Ağrısı

      Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

      Yorum yap


      • #7
       GİNKGO İle Kulak Basıncı Ve Kulak Uğuldaması       GİNKGO İle Kulak Çınlaması, Nedeni Ve Belirtileri

       Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

       Yorum yap


       • #8
        GİNKGO İle Klinik Araştırmalar Ve Demans Hastalığı

        Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

        Yorum yap


        • #9
         GİNKGO İle Kulak Çınlaması Ve Tinnitus

         Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

         Yorum yap


         • #10
          GİNKGO İle Alzheimer, Bunama Ve Unutkanlık

          Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

          Yorum yap


          • #11
           GİNKGO İle Migren

           Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

           Yorum yap


           • #12
            GİNKGO İle Kulak Çınlaması

            Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

            Yorum yap


            • #13
             GİNKGO'nun Faydaları Ve Etki Alanları

             Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

             Yorum yap


             • #14
              GİNKGO İle Alzheimer Ve Kan Sulandırıcı

              Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

              Yorum yap


              • #15
               GİNKGO İle Kan Akışı Arttırma Ve Kan Sulandırma

               Bitkisel Tedavi - İbrahim Gökçek Ürünleri Resmi Satış Sitesidir.

               Yorum yap

               Hazırlanıyor...
               X