Duyuru

Collapse

Devamını görüntüle
See less

Odun Sirkesi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • #16
  Chikusaku-eki ve mokusaku-eki'nin karakterizasyonu ve inhibitörü laboratuvar ölçeğinde sap boyama mantar büyümesi üzerindeki etkisi

  ÖZET:
  Chikusaku-eki ve Mokusaku-eki, bambu ve bambuların doğal kaynakları ve asidik sıvı yan ürünleridir. geniş yapraklı ağaçlar kömür yakıcı. Bu ürünler fenoller, poli fenoller dahil 200'den fazla bileşen içerir ve asetik asitler. Bu yan ürünler, özsu lekelenen mantarlara karşı fungisidal aktiviteleri açısından test edildi. Chikusaku-eki ve Mokusaku-eki'nin ahşap boyamaya karşı antifungal aktivitesi ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. literatürde mantarlar. Son bulgulara göre, bu, antifungal aktivitesi ile ilgili ilk rapordur. Ahşap boyama mantarlarına karşı Chikusaku-eki ve Mokusaku-eki. Bu özler sap lekelenmeye karşı daha etkiliydi % 2 (malt özütü agar) ortamında kullanılan minimum konsantrasyonlarda (% 0.10-1.0) mantarlar. Üç Chikusaku-eki (Chikusakueki-I, Chikusaku-eki-II ve Chikusaku-eki-III) ve 2 Mokusaku-eki (Mokusaku-eki-I, Mokusaku-eki-II) Sap boyama fungal büyümesi üzerindeki inhibisyon aralığını değerlendirmek için 4 sap boyama fungal numunesine karşı test edilmiştir. Ophiostoma flexuosum, Ophiostoma tetropii, Ophiostoma polonicum ve Ophiostoma ips, bu alanda kullanılan sap boyama mantarlarıdır. bambu ve ağaç özlerine karşı çalışma. Ekstrelerin ilk kalibrasyonu özgül ağırlık hesaplanarak yapıldı, katran hesabı ve toplam organik içerik. Bu ekstraktların kloroform fraksiyonları gaz kromatografi kütle spektrometresi ile analiz edildi ve her iki ekstrakt 2,6 dimetoksi fenol, dehidroasetik asit ve 2,3,5 trimetoksitoluen içeriyordu. Sonuçlar, Chikusaku-eki ve Mokusaku-eki bileşiklerinin daha düşük seviyede mantar büyümesini belirgin şekilde inhibe ettiğini ortaya çıkardı. konsantrasyon. Chikusaku-eki ve Mokusaku-eki'nin hem antifungal, hem antioksidan özellikleri vardır hem de ahşap endüstrisinde doğal koruyucu olarak kullanılır. Ahşap dilim testleri, her iki ekstraktın da etkin rolünü göstermiştir. laboratuvar seviyesi.

  GİRİŞ
  Sap lekelenen mantarlar ahşabın renginin solmasına ve ahşap endüstrileri için önemli bir ekonomik kayıp yaratır Dünya çapında. Engellemek için birçok kontrol stratejisi kullanılır orman endüstrilerinde ahşaba lekelenen mantarlar, kimyasal ve biyolojik koruma yöntemleri dahil. Bambu kömürü ve odun kömürü özleri olarak kullanılacak uygun doğal kaynak malzemeleri ahşap endüstrilerinde mantar önleyici maddeler. Hem ürünler asidik ve koyu kahverengi sıvı yan ürünleridir. kömür yakıcı. Bambu kömürü özü (Chikusakueki), bambu sirkesi olarak da adlandırılır ve geniş yapraklıdır. odun olarak adlandırılan ağaç kömürü özü (Mokusaku-eki) sirke. Bu ekstraktlar su ile seyreltilerek kullanılır. dezenfeksiyon, antibakteriyel ve koku giderme olarak tarım, bahçecilik, tıp alanındaki malzemeler ve inşaat mühendisliği (Imamura, 2007). Japonyada, Chikusaku-eki esas olarak halk ilaçları için kullanılır. uyuz, egzama, atopik dermatit tedavisi ve
  diğer cilt hastalıkları (Kimura ve diğerleri, 2002). Lu ve diğerleri, (2007) bambu sirkesi ve kitosanın karışık çözeltisi toprak mantarı, her ikisinin de antifungal aktivitesi Mokusaku-eki ve Chikusaku-eki hala çalışılmadı iyi. Bambu tarafından mikrobiyal büyümenin engellenmesi sirke ve odun sirkesi zaten rapor edildi (Yatagai ve Unrinin, 1987; Sulaiman ve diğerleri, 2005).
  Bambu özü esas olarak Phyllostachys'den hazırlanır. pubescens, Phyllostachys bambusoides, Phyllostachys heterocycla ve Phyllostachys nigra. Geniş yapraklı ağaç özütü Quercus serrata, Castanea'dan hazırlanır.

  Crenata ve Prunus jamasakura (Kimura ve diğerleri, 2002; Imamura, 2007). Her iki bambunun ana bileşenleri
  Özü ve odun özü asetik asit ve sudur sırasıyla% 3,5-4 ve% 80-90'a katkıda bulunan ve Bu özütlerde 200'den fazla bileşen mevcuttur, fenolik ve polifenolik bileşikler dahil (Imamura, 2007). Bu içerikler arasında bazılarında guaiacol, kresol, 4- gibi güçlü antifungal aktivite etil-2-metoksifenol ve 2,6-dimetoksifenol ve bazıları kanserojen aktiviteye sahiptir, örneğin woodcreosote, benzo [a] pyrene, benz [a] anthracene ve 3-metlcholanthrene (Ikegami ve diğerleri, 1998). Her iki ekstraktın antifungal aktivitesi henüz iyi çalışıldı. Son bilgilere göre, bu, anti sapstaining'i değerlendiren ilk yaklaşımdır her iki ekstraktın laboratuvar düzeyinde aktivitesi. Beş farklı özüt örnekleri (3 bambu dahil) ekstraktlar ve 2 geniş yapraklı ağaç ekstresi) elde edildi farklı şirketlerden ve 4'e karşı test edildi su boyama mantar örnekleri. Mevcut çalışma antifungal aktivitesini araştırmak için yapılmıştır Sap lekelenmeye karşı Chikusaku-eki ve Mokusaku-eki
  laboratuar ölçeğinde mantarlar ve majör için arama Antifungal özütlerde bulunan bileşikler özellikleri.

  MALZEMELER VE YÖNTEMLER
  Mantar örnekleri Su lekeleyen mantar örnekleri şunları içerir: Ophiostoma flexuosum (363175), Ophiostoma tetropii (363182), Ophiostoma polonicum (343181) ve Ophiostoma ips (363176). Tüm mantar örnekleri önceden CABI, Bioscience ve UK Center'dan alındı Uluslararası Mikoloji Enstitüsü (IMI) olarak adlandırılır. The mantar kültürleri% 2 (MEA) malt özütü içinde büyütüldü
  agar besiyeri (Becton, Dickinson and Company, ABD) 257C'de 4-7 gün süreyle ön aşılar olarak. Chikusaku-eki ve Mokusaku-eki Güney'in farklı bölgelerinden örnekler toplandı Kore. Tablo 1 kaynakların ayrıntılı bilgilerini göstermektedir ve hem Chikusaku-eki hem de fizyolojik özellikleri Mokusaku-eki. Chikusaku-eki ve Mokusaku-eki, genellikle çelik parti tipi fırından türetilmiştir. The ekstreler genellikle 200 ~ 600 ºC civarında toplanmıştır. Ekstrelerin fiziko-kimyasal özellikleri Mun ve ark yöntemlerine göre hesaplanmıştır. (2007). Ekstrelerin ilk fiziko-kimyasal özellikleri aşağıdaki temel özelliklere göre belirlenmiştir: pH özgül ağırlık, katran hesabı ve toplam organik içerik yüzdesi. pH, pH metre kullanılarak ölçüldü (HI 98160, HANNA aletleri). Özgül ağırlık 15 ± 0.1 º C'de bir cam hidrometre kullanılarak ölçülmüştür. Uygun miktarda (25 mL) ekstrakt alındı temiz bir potada ve ölmekte olan fırında ısıtılmış (FO-600M, JEIO TECH) ve sonra elde edilen kalıntılar uçucu bileşiklerin buharlaşması için kullanıldı katran içeriğini hesaplar. Toplam organik içerik (TOC) standart yöntemle hesaplanmıştır. Mun vd. (2007) ve (v / v) ekstraktların% 1'i titre edildi 0.1 N NaOH çözeltisi kullanarak. Asetikliğin son noktası asidin ana organik olduğu belirlendi özlerdeki içerik. TOC, pH 8.0'da titre edilmiş NaOH hacmi. Renkleri
  ekstreler çıplak görüşle kaydedildi. Antifungal aktivite analizi Sapstaining mantarların inhibisyon yüzdesi, varlığında radyal miselyal büyüme yöntemi ile ölçülmüştür Mokusaku-eki'nin çeşitli konsantrasyonlarında ve Chikusaku-eki. Beş farklı konsantrasyon (0.001, 0.01, % 0.10, 0.50 ve 1.00) hem bambudan hem de geniş yapraklıağaç özleri antifungal aktivite testinde kullanıldı. The seyreltme, doğrudan ham özden yapıldı. İki Yüzde MEA ortamı yukarıdakilerle hazırlanmıştır bambu ve geniş yapraklıların belirtilen yüzdeleri ağaçlar ayrı ayrı özler. Ekstrelerin filtre sterilizasyonu ortama eklenmeden önce yapıldı. 6 mm, ağar Ophiostoma flexuosum'un ön aşılamasından gelen fişler, O. tetropii, O. polonicum ve O. ips transfer edildi 0.001, 0.01, 0.10, 0.50 ile değiştirilmiş% 2 MEA'ya ve Mokusaku-eki ve Chikusaku-eki'nin% 1.00'i. Kontrol 4 mantar numunesinin tümü için plakalar, özler. Plakalar 20 ° C'de 7 gün inkübe edildi. The misel büyümesinin gözlemlenmesi 7 güne kadar takip edildi ve veriler kaydedildi. istatistiksel analiz 4 mantar numunesi için dört kopya muhafaza edildi tüm konsantrasyonlarda kontrol altında. Fark
  replikatların miselyal büyümeleri arasında önemli, bu nedenle ortalama antifungal için kullanıldı indeks analizi. Antifungal indeks esas alınarak hesaplandı Zhong ve ark yöntemine göre. (2007): Antifungal indeks (%) = (1- Dt / Dc) × 100 Nerede, Dt = içindeki misel büyüme bölgesinin çapı tabak; Dc = kontrolde miselyal büyüme bölgesinin çapı tabak. Anlamlı farklılık gösteren sonuçlar (P <0.05) istatistiksel olarak ele alınmıştır (Ramos ve diğerleri, 1997). GC-MS analizi Fungisidal potansiyeli yüksek Chikusaku-eki-II (CE-II) örneği ve Mokusaku-ekiII (ME-II) örneği
  gaz kromatografisi-kütlesini gerçekleştirmek için seçilmiş spektrometri (GC-MS) analizi. Mantar öldürücü potansiyel radyal büyüme sonuçlarına göre belirlendi yöntem. Örnekler GC-MS analizi için hazırlandı prosedürü takip ederek. 500 µL numune karıştırıldı 1 mL kloroform ile vorteks ve ardından 10 dakika boyunca 13000 rpm'de santrifüjleme. Kloroform ekstrakt ayrıldı ve 1 µL numune enjekte edildi bir gaz kromatografına (GC HP 6980 Serisi, Hewlett Packard, ABD). Bileşiklerin ayrılması sağlandı DB-5 Sütunu kullanarak, J and W Scientific Company (30
  m uzunluk, 0,25 mm İD, 0,25 um film kalınlığı). Fırın sıcaklık 90 ºC'den 300 ºC'ye yükseltildi. 10 ° C / 10 dakikalık hız; 300ºC'deki son sıcaklık 5 dakika korunur. MS elektronda çalıştırıldı
  70 eV'de iyonizasyon (EI) modu. Arayüz sıcaklığı 230 ºC'de tutuldu. Bileşik zirveleri, mevcut standartlarla karşılaştırma. Chikusaku-eki'nin antifungal aktivitesinin değerlendirilmesi ve laboratuvarda odun dilimlerinde Mokusaku-eki şart Bu deney, laboratuar koşullarında ağaç dilimleri üzerinde Chikusaku-eki ve Mokusakueki'nin antifungal aktivitesi. Pinus radiata ahşap eleman olarak kullanılmıştır. Kirlenmemiş Pinus ratidata ahşap blok, Chonbuk National University Wood'daki ahşap dilim Merkez. Ahşap bloklar rastgele seçildi.  Böylece, bu özütler (CE-II ve ME-II) seçildi daha ileri çalışmalar için. Chikusaku-eki'nin antifungal aktivitesi CE-I, CE-II ve CE-III'ün antifungal aktiviteleri sap lekelenen mantarlara karşı değerlendirildi. Tablo 2 gösterir % 2 MEA ortamında özlerin antifungal aktivitesi. 3 Chikusaku-eki, CE-II ve CE-III, test edilen dört su boyamasının tümü çok aktifti % 1.0 kullanıldığında mantarlar tamamen inhibe edildi. Test edilen tüm mantarların aynı zamanda minimum büyümesi CE-I numunesi içeren plakaların% 1.0'ında gözlenmiştir. CE-II ve CE-III'ün 0,5'i tamamen engellendi Ophiostoma flexuosum büyümesi (Tablo 2) ve% 0,5 CE-II, Ophiostoma büyümesini tamamen inhibe etti tetropii ve Ophiostoma ips (Tablo 2). CE-Ben öyle değildim tümünün miselyal büyümesinden bu yana sap lekelenmesine karşı aktif test edilen sap boyan mantarların hepsinde gözlemlendi ekstrakt konsantrasyonları. Ophiostoma polonicum (Tablo 2) 3'e karşı yüksek toleranslı aktivite gösterir. ile özütler, kontrol edilecek eşit büyümeyi gösterir % 0.001, 0.01 ve% 0.10 özüt varlığı. Büyüme Ophiostoma tetropii ve Ophiostoma ips hafif % 0,001'lik minimum konsantrasyon bile engellendi (Tablo 2). Böylece, Ophiostoma tetropii ve Ophiostoma ips, Chikusaku-eki'ye karşı oldukça hassastır. Mokusaku-eki'nin antifungal aktivitesi Chikusaku-eki ile karşılaştırıldığında, Mokusaku-eki değildi sap lekeli mantarlara karşı oldukça aktif öz. Herşey Mokusaku-eki örnekleri tamamen test edilen bitki özünün misel büyümesini inhibe etti % 1.0 gibi yüksek konsantrasyonda mantarlar bile kullanılır. Ophiostoma flexuosum (Tablo 2) yüksek direnç gösteriyor Mokusaku-eki'ye yönelik faaliyet. Tam büyüme Ophiostoma flexuosum 0,001, 0,01'de gözlendi ve Mokusaku-eki'nin% 0.10'u ortam kullanmıştır (Tablo 2). Mokusaku-eki'nin genel bir sonucu, Mokusaku-eki değerleri anlamlı değildi (Tablo 2). Bu nedenle Mokusaku-eki, odun endüstrilerinde sap lekelenme mantarlarının inhibisyonu. CE-II ve ME-II'nin kimyasal bileşim analizi GC-MS tarafından Ekstrelerin ana bileşikleri belirlendi GC-MS tarafından. Bir dizi 6 spektral tepe noktası CE-II'nin GC-MS analizinde tespit edildi. Bu zirveler tutma zamanında (RT) 6.64, 8.36, 9.68 tespit edildi, 10.69, 11.97 ve 12.97 dk (Tablo 3). Bu 6 arasında zirveler, 5 tepe kütle spektroskopisi ile tanımlandı (HANIM); bu bileşikler sorumlu olabilir CE-II'nin antifungal aktivitesi. Bileşikler 2- metoksi fenol (6.64), 2-metoksi-4-metil fenol (8.36), 2,6-dimetoksi fenol (10.69), dehidroasetik asit (11.97) ve 2,3,5-trimetoksitoluen (12.97). ME-II'nin kloroform fraksiyonunun GCMS analizi ortaya çıktı dört iyi tanımlanmış spektral tepe (Tablo 3); bileşik 1, 2, 3 ve 4, RT 10.70'de tespit edildi, 11.97, 12.98 ve 13.98 dk. Başlıca zirve RT'de elde edilen 10.70 dak. Bunların bileşikleri dört tepe yüksek antifungal aktivite içerebilir ME-II'nin diğer bileşenleri arasında. Bileşikler 2,6-dimetoksi fenol olarak tanımlandı, dehidroasetik asit, 2,3,5-trimetoksi toluen ve 5- hidroksi-3-okso-2-propiyonil-1gamma-1-aseton-4- MS analizi ile heptnoik asit. Chikusaku-eki'nin (CE-II) antifungal aktivitesi ve Ağaç dilimlerinde Mokusaku-eki (ME-II) Chikusaku-eki'nin antifungal aktivitesi ve Mokusaku-eki, ağaç dilimleri üzerinde belirlendi. laboratuvar durumu (Şekil 1). Ahşap dilimlerini kontrol edin tamamen test edilen tüm mantar örnekleriyle dolu 7 gün sonra. Ophiostoma polonicum ve Ophiostoma Büyümesi flexuosum hypha, işlenmiş ağaç dilimlerinde inhibe edildi % 1.0 CE-II ile (Şekil 1 a ve d). Ophiostoma odun diliminde tetropii hif büyümesi gözlendi % 1.0 CE-II ile muamele edilmiştir (Şekil 1 a). Böylece deney radyal miselyal büyüme inhibisyonunun sonuçlarını destekler Ölçek. Daha önce belirtildiği gibi, antifungal aktivite Mokusaku-eki, Chikusaku-eki'den daha azdır. Hepsi test edilen mantarlar (Ophiostoma flexuosum hariç)
  % 1.0 Mokusakueki ile işlenmiş ağaç dilimlerinde yetiştirildi. Çevre dostu bir ürün geliştirmek, ahşap ve ahşapta mantar oluşumunun engellenmesi koruma. Hem Mokusaku-eki hem de Chikusaku-eki ile oldukça aktif özler olarak kabul edilmiştir antimikrobiyal aktivite (Rouha ve diğerleri, 2000; Kimura ve diğerleri, 2002) ve her ikisi de doğal yan ürünlerdir. Bu çalışmada, Chikusaku-eki ve Mokusakueki'nin antifungal aktivitesi, mümkün olan minimum konsantrasyondan incelenmiştir. yüksek konsantrasyona. Kimyasalı belirlemek için Chikusaku-eki ve Mokusaku-eki'nin bileşimi, kimyasal analiz GC-MS spektrumu ile yapıldı (Şekil 2 ve 3). Sonuçlar her ikisinin içeriğini gösterdi Chikusaku-eki'deki asetik asit ve fenolik bileşikler ve Mokusaku-eki. GC-MS sonuçları daha yüksek Hem Chikusakueki (% 34.72) hem de Mokusaku-eki'de (% 58.06) 2,6-dimetoksi fenol içeriği. Dehidroasetik asit, Chikusakueki'nin% 21.89'unu ve Mokusaku-eki'nin% 18.60'ını oluşturur. GC'nin sonuçları gibi analiz, toplam fenolik içerik% 58.06 idi Mokusaku-eki ve Chikusaku-eki'de% 62.64. Önceki araştırma çalışmalarına göre, hem özler çoğunlukla% 80 ila 90 sudan oluşuyordu ve 200'den fazla malzemenin% 10 ila 20'si. Majör bu bileşenlerin bileşikleri, bu tür organik asitlerdir asetik asit ve propiyonik asit olarak. Toplam organik özlerin içeriği ahşaba göre değişir ve bağlıdır türler, çoğunlukla bambuda yaklaşık% 3-4 ve geniş yapraklı ağaçlar (Mun ve diğerleri, 2007). Bunların arasında organik bileşikler asetik asit, ana bileşen, bambu özünde yaklaşık% 59 ve geniş yapraklı ağaçlarda% 45-69 (Mun ve diğerleri, 2007). Mokusaku-eki ve Chikusaku-eki ayrıca şunları içerir: başlıca fenolik bileşikler oluşturur. The
  fenolik bileşiklerin konsantrasyonu da değişir ağaç türlerine bağlı olarak bambuda yaklaşık% 0,53 özü ve geniş yapraklı ağaçlarda% 0.16 ila 0.15 özütü. Panasenko (1967) ve Land ve diğerleri. (1987) bildirdi Sap lekeli mantarların pH toleransının daha fazla ve daha geniş olduğu pH 2 ile pH 10 arasındadır. Fenolik bileşikler test edilen merkezi etkinlik olarak tanımlanmış ve belirtilmiştir
  sap lekeli mantar büyümesine karşı% 0,25'ten% 1,00'e sap lekeli mantar büyümesinin tamamen olduğu yerde tüm konsantrasyonlarda inhibe edilmiştir (veriler gösterilmemiştir).
  Her iki ekstraktta da fenolik bileşiklerin varlığı bu çalışmada GC-MS analizi ile kanıtlanmıştır. Antifungal aktivite sonuçlarına ve GC'ye göre analiz sonuçları, karmaşık fenolik karışımı
  bileşikler antifungal aktiviteden sorumluydu Mokusaku-eki ve Chikusaku-eki. Beri organik asitlerin konsantrasyonu neredeyse benzerdir her iki özüt, Mun ve ark. (2007) Chikusaku'daki fenolik bileşiklerin konsantrasyonu eki, Mokusaku-eki'den 3-4 kat daha yüksekti. The antifungal aktivite testleri de daha azını göstermiştir. Mokusaku-eki'nin antifungal aktivitesi konsantrasyonlar. Antifungal ve antimikrobiyal aktiviteler bitki fenolleri üzerinde iyi çalışılmıştır (Pereira ve diğerleri, 2007; Prats ve diğerleri, 2003; Markin ve diğerleri, 2002). Tam modu antifungal ve antimikrobiyal aktivitelerin etkisinin odun fenolleri henüz iyi çalışılmamıştır. RT'de 10.70, 11.97, 12.98 ve Mokusaku-eki için 13.98 dakika ve 6.64, 8.36, 9.68, 10.69, Chikusaku-eki için 11.97 ve 12.97 dakika kabul edildi antifungal aktiviteye sahip bileşikler olmak. Esnasında odun özlerinin hazırlanması, fenoller, guaiacol ve türevleri termal kaynaklıdır. odun lignininin bozulması (Maria ve diğerleri, 2002). Bunlar bileşikler sorumlu olarak kabul edilmiştir antioksidan ve antimikrobiyal aktivite (Maria ve ark., 2002). Bazı yazarlar antioksidan aktiviteleri bildirdi 2-metoksifenol (guaiacol), 2,6-dimetoksifenol ile birlikte (siringol) odun özütünde (Ogata ve diğerleri, 1997; Kajiyama ve Ohkatsu, 2001; Bortolomeazzi ve diğerleri, 2007). Hücre zarı için seçici bir bariyer görevi gördüğünden
  sitoplazma ve hücre arasında çözelti geçişi yüzey alanı, fenoller hücre ile kolayca etkileşime girebilir zar ve ona zarar verir. Bu hücre patlamasına neden olur ve hücre bileşenlerinin sitoplazmadan salınması hücre ölümüne yol açar (Park ve diğerleri, 2001). Fenolik bileşiklerin antifungal yetenekleri fungal enzim inhibisyonuna bağlıdır. aktif sitelerinde SH grupları içerir ve fenolik bileşiklerin antifungal aktivitesi, fenolik maddenin suda çözünür özelliklerinden etkilenir bileşikler (Cowan, 1999). Akgül ve Kıvanç, (1988) timol ve karvakrolün antifungal aktivitesini inceledi Aspergillus flavus'a karşı, Geotricum candidum, Mucor spp. ve Penicillium spp. PDA agarda 0.0025  Fosfolipid bileşeni, enerjiyi bozar metabolizma, besin alımında değişiklik, elektron taşınması ve genetik materyal sentezindeki etki (Nychas, 1995). Fenolik maddenin antioksidan kapasitesi
  bileşiklerin kimyasal yapısına bağlıdır molekül ve bir bileşiğin bir indirgeyici ajan ve dolayısıyla bir antioksidan olarak işlev görmek (Bortolomeazzi ve diğerleri, 2007) ve antifungal aktivite
  esas olarak fungal enzim inhibisyonuna dayanmaktadır. spesifik olmayan protein yoluyla oksitlenmiş bileşikler sülfhidril grupları ile etkileşim veya reaksiyon (Voda ve diğerleri, 2004). Fenolik hidroksil grubu bileşikler enzimlerle kolayca reaksiyona girebilir ve hidrojen bağları. Bu bağ oluşumları, fenolik bileşiklerin inhibisyonu (Farag ve diğerleri, 1989). Fenolik maddenin antifungal aktivitesi antioksidanlar ayrıca sterik derecesine de bağlıdır. engel, lipit çözünürlüğü ve yeri molekül üzerindeki hidroksil grubu (Raccach, 1984). İçinde ek olarak, antioksidan performansı kaynaklanıyor olabilir pH'ın fenolik maddenin iyonlaşması üzerindeki etkisine bileşikler (Borotolomeazzi ve diğerleri, 2007). PH'ta 7.01'de, fenolik bileşiğin hidroksil grubu iyonize değil. Bununla birlikte, pH 3.0'da fenolik hidroksil grup iyonize ve antioksidan aktivite de artmıştır (Borotolomeazzi ve diğerleri, 2007). Bu hipotezler guaiacol için gözlemlendi Borotolomeazzi ve diğerleri, 2007). Elektron çekici alfa karbonil grubunun endüktif etkisi para pozisyonu aslında fenoksilin dengesini bozmalıdır radikal ve radikal süpürme kabiliyetini azaltır bu bileşikler (Kajiyama ve Ohakatsu, 2007). The önceki raporlar, elektron vericisinin veya hacimli olduğunu gösterdi. fenolün orto veya para grubundaki gruplar lipid inhibisyonu için bileşikler gerekliydi oksidasyon. Lipid oksidasyonunun inhibe ettiği bulundu mantar büyümesi (Vaughn ve Gardner, 2003). The fenolik bileşikler içeren alil grupları, O2 sayesinde etkili antioksidanlar ve hidroksil radikal süpürme yeteneği. Ancak fenolik allil grupları olmayan bileşikler de bir rol oynar serbest radikal zincir reaksiyonlarının sona ermesi. The guaiacol'un antifungal aktivitesi, benzen halkasında alkil gruplarının varlığı ve metil grubu (Kurita ve diğerleri, 1981). Voda vd., (2004) en çok hidrofobik bileşikler daha aktifti ve en az hidrofobik bileşikler en az aktiviteye sahipti mantar büyümesine karşı. Voda ve diğerleri, (2004) ayrıca sadece bir tane içeren bileşiklerin aromatik halkadaki oksijen halkası, daha fazla antifungal içeriyordu aktivite, iki ila üç bileşiklere kıyasla oksijen grupları. Cresol, öjenol ve izoeugenol, aromatik halkadan beri daha aktif antifungal bileşikler bu bileşiklerin ikinci sırada oksijen grubu vardı dördüncü konum ve hidrokarbon grupları pozisyon (Voda ve diğerleri, 2004). Antifungal aktivite ayrıca hidrokarbon grubunun boyutundan da etkilenir; büyük hidrokarbon grupları bileşiklerden daha aktiftir daha küçük hidrokarbon grupları içeren (Voda et al ark., 2004). Böylece mantar öldürücü olduğu söylenebilir. Chikusaku-eki ve Mokusaku-eki'nin sorumluluğu fenol gibi bileşenlerinden yükselen, pH etkisiyle polifenoller ve asetik asit ekstraktlar ve fungisit sorumluluğu şunlara bağlıdır: aşağıdaki nedenler: Hücre yüzeyi ile fenolik arasındaki temas Bileşikler; Fenolik bileşiklerin içeriye alınması mantar hücresi ve fenolik arasındaki reaksiyon bileşikler ve hedef molekül. Alımı fenolik bileşikler bazılarından etkilenebilir proteinler gibi moleküller. Kreozot, kreozot solüsyonları ve yağ bazlı koruyucular evrensel olarak kimyasal olarak kullanılır ahşabı lekelenme mantarlarından korumak için koruyucular ve diğer çürüme mantarları. Bu kimyasal koruyucular evlerde veya diğer yaşam alanlarında kullanılmamalıdır toksik dumanlar ve kanserojen etkiler nedeniyle bitkiler, hayvanlar ve insanlar (Chirra, 1995). Kimura et al. (2002), Chikusaku-eki'nin hücre sistemlerinde kanserojen etkiler. Chikusaku-eki ve Mokusaku-eki su ile seyreltilerek, Japonya'da cilt hastalıkları için bir halk ilacı. Sonuç olarak ahşap endüstrisinde kullanılabilir. kanserojen etkisi yoktur. Doğal olduğu için kaynak, ahşap koruyucularla karşılaştırın kimyasal olarak sentezlenmiş, kullanılan malzeme mevcut çalışma, bir konsorsiyum olduğu için çok güvenlidir birçok malzeme ve konsantrasyonu çok daha düşük.
  Öte yandan, Chikusaku-eki ve Mokusaku-eki ahşap koruyucu olarak görüntülenebilir dostça bir çevre atık yönetimi olarak strateji, çünkü atık olarak mevcut kömür üreten endüstrilerden alınan miktarlar. Bunlar özler evlerde veya diğer yaşam alanlarında kullanılabilir seyreltilmiş özler doğrudan halk olarak tüketildiğinden cilt hastalığı için ilaç. Chikusaku-eki ve Mokusaku-eki, kolayca
  doğal kaynak malzemeleridir mevcut ve ucuz. Bu nedenle uygun ağaç endüstrisi için mantar ilacı.

  SONUÇ
  Bu soruşturma ön bilgi verdi Mokusaku-eki'nin antifungal aktivitesini belirlemek için ve Chikusaku-eki, sap lekelenen mantarlara karşı ve pH, fenolik bileşikler ve diğerlerinin etkisi
  laboratuar düzeyinde fungisidal aktivitede bulunan bileşenler. Şu anda daha fazla araştırma yapılmaktadır. Mokusaku-eki ve Chikusakueki'nin tarlada ahşap üzerinde antifungal bir ajan olarak etkinliğini öğrenin. Ayrıca, Tam modu bulmak için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor fenolik bileşiklerin mantar büyümesine karşı etkisi. Bu özütler kolayca elde edilebilir, ucuzdur ve çevreye toksik değildir, ahşap endüstrilerindeki uygulamalar.
  Konu mert tarafından (https://bitkiseltedavi.net/vb5/member/685-mert Saat 08 Mayıs 2021, 12:39 ) değiştirilmiştir.

  Yorum yap


  • #17
   Odun Sirkesinin Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması
   Ayten NAMLI 1* M. Onur AKÇA1 E. Burcu TURGAY2 M. Reşat SOBA
   1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Ankara 2 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 3 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
   *Sorumlu yazar e-posta (Corresponding author e-mail): [email protected] Geliş tarihi (Received) : 03.12.2013 Kabul tarihi (Accepted) : 03.03.2014

   Öz
   Bu çalışmada odun sirkesinin toprak düzenleyici ve hastalık önleyici olarak tarımsal amaçlı kullanılabilirliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında sera denemesi kurularak farklı uygulama şekillerinde odun sirkesinin buğday bitkisi gelişimi ile bazı toprak özellikleri üzerine etkisi araştırılmış, ikinci aşaması olan Biyosit denemesinde ise farklı dozlarda (% 0.5, 1, 1.5, 2, 3 ve 4) odun sirkesinin şeker pancarı yaprak lekesi hastalığı etmeni Cercospora beticola’ya karşı etkinliği in-vitro çalışmasıyla ortaya konulmuştur. Sera denemesinde yetiştirilen buğday bitkisinin yaş ve kuru ağırlıkları ile azot ve fosfor kapsamları, toprağın toplam azot, NH4 + -N ve NO3 - - N değerleri en düşük kontrolde, en yüksek ise odun sirkesi ile kaplanmış tohum+yapraktan uygulanan odun sirkesinde belirlenmiştir (p < 0,05). Sera denemesinde tüm odun sirkesi uygulamaları toprakların pH, EC, OM, kireç, P ve K değerlerini kontrole göre değiştirmiş olmasına rağmen sadece fosfor kapsamı önemli derecede (p < 0,05) artmıştır. Biyosit denemesi sonuçlarına göre, odun sirkesi uygulamaları, % 0,5 dozda uygulanan hariç C. beticola gelişimini in-vitro koşullarda tamamen engellemiştir. Odun sirkesinin % 0,5 uygulama dozunda ise yüksek virülensliğe sahip C. beticola izolatlarının gelişimini % 77,4 ve % 91,1 oranında engelleyebildiği tespit edilmiştir. Bir başka ifade ile odun sirkesinin düşük doz uygulamalarının bile virülensliği yüksek olan C. beticola izolatlarının gelişimini büyük oranda engelleyebildiği görülmüştür. Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda odun sirkesinin biyosit olarak in-vivo koşullarda denenmesinin yararlı sonuçlar verebileceği kanısına varılmıştır

   Anahtar Kelimeler: Biyogübre , biyopestisit, şeker pancarı, mantar, odun sirkesi

   GİRİŞ
   Odun kömürü yapımı sırasında, çok büyük önem taşıyan yan ürünler elde edilirken ormanların ağaç artıklarının verimli bir biçimde değerlendirilmesine olanak da sağlanmaktadır. Odun kömürünün üretilmesi sırasında ortaya çıkan yan ürün olan odun sirkesi, odunun retort denilen fırınlarda odun kömürüne dönüşümünde proliz işleminden sonra elde edilir (Fengel ve Wegener, 1984). Odun sirkesi, asetik asit, metanol, fenol, ester, asetal, keton, formik asit ve diğer pekçok organik olmak üzere 200’den fazla kimyasal içermektedir (Mu vd., 2003; Kadota ve Nimii, 2004). Odun sirkesinin içermiş olduğu tek bir elementin özel bir etkisi yerine içermiş olduğu pek çok element sinerji oluşturarak birlikte etki etmektedir. Bu yüzden odun sirkesinin kullanım dozu etkinliğini belirleyen önemli faktörlerdendir. Uygun dozda kullanılmadığında patojenlerin yaygınlaşmasına, bitki gelişiminin de gerilemesine neden olabildiğine yönelik düşünceler bulunmaktadır (Rakmai, 2009). Odun sirkesinin kullanımına yönelik bilimsel araştırmalar ilk kez 1950’li yılların başlarında Japonya’da başlatılmıştır. Japonya odun sirkesinin etkinliği ve kullanımını 2000’li yılların başında gündemine almış ve bugün Japonya başta olmak üzere Tayvan ve Kore’de odun sirkesi kullanımı yaygınlaşmış bulunmaktadır (Anonymous, 2011). Buğdayda rozetlenme veya yeşil mozaikten patates nematoduna kadar pek çok bitki patojenine karşı kullanılabilirliğine yönelik tarımsal kullanımların yaygınlaştığı Japonya’da her yıl 4x107 litre üretilen odun sirkesinin yarısı tarımsal amaçlı kullanılmaktadır (Higashino vd., 2005). Odun sirkesinin toprak kalitesini artırdığı, zararlıları yok ettiği, bitki büyümesini artırdığı ve bitki büyümesini düzenleyici veya büyümeyi engelleyici olarak hareket ettiğine yönelik raporlar da bulunmaktadır (Apai ve Thongdeethae, 2002; Mu vd., 2003). Odun sirkesindeki çeşitli elementler koenzim gibi çalışırlar. Pek çok enzim hücre çoğalması reaksiyonlarında yer almakta, enzimler ise odun sirkesinde bulunan ve hücre çoğalması ve reaksiyonları koordine eden elementlerin yardımıyla fonksiyonlarını yerine getirmektedirler (Rakmai, 2009). Odun sirkesi küçük miktarlarda bitkinin doğrudan aldığı besin elementlerini içermektedir. Tarımda odun sirkesi bitki büyümesini hızlandırıcı ajan olarak kullanılmaktadır. Tsuzuki vd. (1989) ve Kadota vd. (2002) odun sirkesinin bitki kök bölgesinin büyümesini teşvik ettiğini belirtmişler, Yagi ve Tsukomato (2002) ise odun sirkesinin Fusarium spp., Phytium spp. ve Rhizoctonia spp. gibi patojen etmenlerin büyümesini engellediğini belirlemişlerdir. Doğru miktarlarda ve doğru şekilde uygulandığında gübrenin alımını kolaylaştırır ve birçok hastalığın zararını azaltır, toprakta besin elementlerinin koşullarını düzenler, köklenmeyi artırır ve mikrobiyolojik populasyonu dengeler. Mikrobiyolojik populasyondaki değişim toprağa bağlı hastalıkları azaltmanın yanısıra, köklerin dayanma gücünü artırır bundan dolayı besin elementlerinin daha iyi alınmalarını sağlar. Mu vd. (2003), bambu ağacından elde edilmiş odun sirkesinin marul, salatalık ve kolza bitkileri üzerine etkilerini belirlemek için yapılan denemede, odun sirkesinin 500 kez sulandırılmış uygulamasının kontrole göre %18.8-20.2 oranında verimi arttırdığını, ayrıca bitki boyu ve ağırlıklarının da kontole göre artış gösterdiğini belirtmişlerdir. Odun sirkesinin odun kömürü ile karışımının (4:1) çeltik (Oryza sativa) üzerine etkisinin Tsuzuki vd. (1989) tarafından yapıldığı çalışmaların yanı sıra odun sirkesinin tatlı patates (Ipomoea batatas) üzerine etkisi (Du vd., 1998), şeker kamışına (Saccharum officinarum) etkisi (Uddin vd., 1995) ve kavun (Cucumis melo) üzerine etkili olduğuna (Du vd., 1997) yönelik araştırmalar da yapılmıştır. Odun sirkesinin yüksek asidite, etanol ve fenol içermesinden dolayı yüksek konsantrasyonlarda bakteri yok edici özelliği bulunmaktadır. Yapraktan odun sirkesi uygulamasında, bazı bakteriler direk temas sonucu ölür ve mikrobiyolojik populasyondaki değişimler patojenik bakterilerin yayılımına engel olurlar. Yaprak yüzeyinde oluşan asitlik de aynı zamanda yayılmayı da engellemektedir. Bunlara rağmen yapraktan uygulamanın en büyük etkisi ise yaprakların pestisitlere ve hastalıklara karşı dayanıklılığını artırması ve agrokimyasalların etkileyiciliğini artırmasıdır. Odun sirkesi yapraktan uygulandığında yapraklar parlak ve koyu bir görünüm alır. Bunun nedeni fotosentezi teşvik eden odun sirkesindeki esterin etkisiyle klorofilin artmasıdır. Bu ester aynı zamanda şeker ve amino asit oluşumuna yardımcı olur, ürünün daha iyi tadı olmasına etki eder. Sağlıklı yapraklar pestisit ve hastalıklara karşı daha dayanıklıdırlar (Velmurugan vd., 2009). Ülkemizde odun sirkesinin gerek biyogübre gerekse biyosit olarak kullanılabileceğine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. İki aşamalı olarak yürütülen bu çalışmanın amacı, (i) odun kömürü elde edilmesi sırasında ortaya çıkan odun sirkesinin sera koşullarında buğday bitkisi ve bazı toprak özellikleri üzerine etkileri ile (ii) şeker pancarı yaprak lekesi hastalığı etmeni Cercospora beticola üzerindeki biyosit etkisini araştırmaktır.

   MATERYAL VE YÖNTEM
   Araştırmada Çanakkale ili Bayramiç ilçesinde Retort fırınlarında meşe odun kömürü elde edilmesi esnasında elde edilen odun sirkesi kullanılmıştır. Odun sirkesinin içeriği pH 3, %77 asetik asit, %2,5 propanoik asit, %10,5 fenolikler ve %10 ise tanımlanamamış maddelerden oluşmaktadır. Odun sirkesinin temini ve GC-MS analiz değerleri Biyotar A.Ş. tarafından TÜBİTAK-TEYDEB projesi kapsamında yürütülen projeden sağlanmıştır (Biyotar, 2010). Sera denemesi çalışmasında test bitkisi olarak Tosunbey ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Odun sirkesinin biyosit kabiliyetini belirleyebilmek için Turgay (2009) tarafından yürütülen doktora çalışması sonucunda elde edilen düşük, orta ve yüksek virülensliğe sahip Cercospora beticola izolatlarının her birinden 2’şer adet seçilmiştir. Sera denemesi: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü serasında yürütülen denemede. dört mm elekten elenmiş, kuru ağırlık esasına göre 4 kg killi tın bünyeli, pH’sı 7,92, 7,92, EC’si 0,288 dS m-1 , organik madde içeriği %1,7, kireç içeriği %5,7, yarayışlı fosfor içeriği 13.08 mg kg-1 ve toplam azot içeriği % 0,25 olan toprak materyali kullanılmıştır. Toprak örneği dört mm’lik elekten elendikten sonra kontrol (A), toprak uygulaması (B), tohum uygulaması (C), toprak + yaprak uygulaması (D), tohum + yaprak uygulaması (E), yaprak uygulaması (F) şeklinde gerçekleştirilmiştir. Topraktan ve yapraklara odun sirkesi 1:300 oranında saf su ile seyreltilerek uygulanmış, buğday tohumlarının odun sirkesi ile kaplanmasında konsantre odun sirkesi (300 adet tohuma 0,13 ml olacak şekilde) buğday tohumları ile bandırma yoluyla kaplanmıştır. Her saksıya 25-30 adet buğday tohumu 3 cm derinliğe ekilmiş, bitkinin N ve P ihtiyacının karşılanması amacıyla 15kg/da olacak şekilde DAP gübrelemesi yapılmıştır. Günlük nem miktarları kontrol edilerek saksı topraklarının tarla kapasitesinde kalmaları sağlanmış, çimlenmeden itibaren saksılar izlenerek her saksıda 15 bitki bırakılmış, ilgili saksılara 4., 6. ve 8. haftada bitki yapraklarına odun sirkesi spreyle püskürtülmüştür. Denemenin 25. gününde her saksıya amonyum nitrat verilmiştir. Sera denemesinin kurulmasından 8 haftalık vejetasyon dönemi sonunda bitkiler toprağa en yakın dip kısımlarından hasat edilerek, saf su ile yıkanarak sabit ağırlığa gelinceye kadar 70 0 C’ de kurutulup toplam bitki ağırlığı (toprak üstü organ ve kök) belirlenmiştir. Toprak üstü bitki organları sap ve dane olarak ayrıldıktan sonra çelik bıçaklı bilender ile öğütülerek analizlere hazır hale getirilmiştir. Bitki örneklerinde azot Bremner (1965)’e göre, fosfor ise Olsen ve Sommers (1982)’e göre spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. Sera saksı topraklarında ise topraklar hava kuru olacak şekilde kurutulmuş, 2 mm’den elenerek organik madde Walkley-Black yöntemine göre (Jackson 1962), pH ve EC 1:2,5 toprak su süspansiyonunda ve kireç Scheibler kalsimetresi ile Jackson (Jackson (1962)’a göre, bünye hidrometre yöntemiyle (Bouyoucos, 1951), toplam azot, amonyum ve nitrat azotu Bremner (1965)’ e göre; bitkiye yarayışlı fosfor sodyum bikarbonat yöntemine göre Olsen vd. (1954); alınabilir potasyum amonyum asetat (pH=7,0) ile U.S. Salinity Laboratory Staff (1954)’e göre belirlenmiştir. Sera denemesi 2 kez tekrarlanmış, iki denemenin ortalaması alınarak elde edilen sonuçlar bitki ve toprak şeklinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

   Invitro biyosit denemesi: Biyosit olarak odun sirkesi’nin bitki patojeni Şeker pancarı yaprak lekesi hastalığı etmeni Cercospora beticola’ya karşı etkinliğinin araştırıldığı çalışma tesadüf parselleri deneme düzenine göre 4 tekrarlı olarak yürütülmüştür. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünde tanılanmış ve virülensliği belirlenmiş (Turgay, 2009) Cercospora beticola’ ya ait düşük (Ç-7, AD-17), orta (AD-4 v, AD-23) ve yüksek (S-13, S-6) virülensliğe sahip izolatlardan 2’şe adet alınarak çalışma yürütülmüştür. Cercospora beticola izolatları önce SBLEA (Şekerpancarı Yaprak Ektraktı Agar) ortamında 7 gün süreyle geliştirilmiştir. Gelişen koloni uçlarından alınan 5 mm çapta diskler 4 tekerrürlü olarak içerisinde 6 farklı odun sirkesi (% 0,5, %1, %1,5, %2, %3, %4) dozlarını içeren PDA (Potato Dextrose Agar) ortamı üzerine konulmuş ve 27±1 °C’ de karanlık ortamda 1 hafta inkübasyona bırakılmıştır. Bir hafta sonunda koloni çapları ölçülmüştür. Ekstraktın farklı dozlarının patojenlerin gelişimine karşı gösterdikleri % engelleme etkileri; kontrol petrilerindeki gelişme ile karşılaştırılmıştır. Kontrol petrilerindeki gelişme 100 kabul edilerek diğer farklı dozlarda odun sirkesi içeren petrilerdeki fungal gelişme kontrolle oranlanarak elde edilmiştir. İn-vitro deneme çalışması 4 kez tekrarlanmış ve yapılan uygulamaların ortalaması alınmıştır.


   BULGULAR VE TARTIŞMA
   Odun sirkesi uygulamalarının bitki gelişimi ve bazı toprak özellikleri üzerine etkileri: Sera denemesi ile elde edilen bitki ve toprak örneklerine ait analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Buna göre; sera denemesinde yetiştirilen buğday bitkisi bitki boyu en düşük 39,95cm ile odun sirkesiyle kaplanmış tohum (C ) uygulamasında, en yüksek ise 42,55cm ile odun sirkesi ile kaplanmış tohum + yapraktan odun sirkesi (E) uygulamasında belirlenmiştir. Uygulamalar arasındaki fark P<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Saksılarda yetiştirilen buğday bitkisinin yaş ağırlıkları en düşük 10,27g ile kontrol uygulamasında (H), en yüksek ise odun sirkesi ile kaplanmış tohum + yapraktan odun sirkesi (E) uygulamasında belirlenmiştir. Diğer uygulamalar aynı gruba düşmüş, en yüksek ve en düşük bulunan değerler arasındaki fark ise P<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Bitkilerin kuru ağırlıklarında ise en düşük 2,01g ile kontrol (A) uygulamasında, en yüksek ise 2,44g olarak odun sirkesi ile kaplanmış tohum + yapraktan odun sirkesi (E) uygulamasında belirlenmiştir. Kontrol ile odun sirkesiyle kaplanmış tohum (C) uygulamaları aynı gruba girmiş, en yüksek ve en düşük bulunan değerler arasındaki fark ise p<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Sera denemesinde yetiştirilen buğday bitkisinin azot kapsamları en düşük kontrol toprağında, en yüksek ise diğer bitki parametrelerine benzer şekilde E konulu olan odun sirkesi ile kaplanmış tohum + yapraktan odun sirkesi uygulamasında belirlenmiştir. Odun sirkesiyle yapılan tüm uygulamalar aynı gruba girmiş, kontrol ile tüm odun sirkesi uygulamaları arasında belirlenen fark ise p<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Sera denemesinde yetiştirilen buğday bitkisinin yarayışlı fosfor kapsamları en düşük kontrol (A) toprağında, en yüksek ise aynı şekilde odun sirkesi ile kaplanmış tohum + yapraktan odun sirkesi uygulamasında belirlenmiştir, ancak uygulamalar arasında

   Çizelge 1. Odun sirkesinin farklı uygulamalarında buğday bitkisinin bazı verim komponentleri ile azot ve fosfor içeriği   Sera denemesi toprağının toplam azot değerleri en düşük kontrol uygulamasında (A), en yüksek odun sirkesi ile kaplanmış tohum + yapraktan odun sirkesi uygulamasında (E) belirlenmiştir. Odun sirkesinin tüm uygulamaları aynı gruba düşmüş, en yüksek ve en düşük bulunan değerler arasındaki fark ise p<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Sera denemesi toprağının amonyum ve nitrat azotu değerleri en düşük kontrol uygulamasında (A), en yüksek odun sirkesi ile kaplanmış tohum + yapraktan odun sirkesi uygulamasında (E) belirlenmiştir. Toprağın NH4-N değerleri odun sirkesinin D, E ve F uygulamalarında, NO3-N değerleri ise C, D, E, F uygulamalarında kontrol (A) uygulamalarına göre p<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. (Çizelge 2 Sera denemesi topraklarının en düşük organik madde kapsamları %1.707 olarak kontrol toprağında, en yüksek ise 1,773 olarak odun sirkesi ile kaplanmış tohum + yapraktan odun sirkesi (E) uygulamasında belirlenmiştir. Toprakların en düşük kireç içeriği de OM’ye benzer şekilde en düşük kontrol toprağında (%6,72) ve en yüksek de (%5,87) odun sirkesi ile kaplanmış tohum + yapraktan odun sirkesi (E) uygulamasında belirlenmiştir. Suda çözünebilir fosfor değerleri en düşük kontrol (13 mg kg-1 ) ve en yüksek odun sirkesi ile kaplanmış tohum + yapraktan odun sirkesi (E) uygulamasında (14,82 mg kg-1 ) belirlenmiştir. Toprakların potasyum içerikleri ise tam tersi olarak en düşük 336,62 mg kg-1 olarak odun sirkesi ile kaplanmış tohum + yapraktan (E) uygulamasında belirlenmiş en yüksek de 356,53 mg kg-1 olarak topraktan odun sirkesi + yapraktan odun sirkesi (D) uygulamasında belirlenmiştir. Sera denemesinde tüm odun sirkesi uygulamaları toprakların pH, EC, OM, kireç, P ve K değerlerini kontrole göre   Sera denemesi topraklarının en düşük pH değeri 7.82 olarak topraktan odun sirkesi + yapraktan odun sirkesi (D) uygulamasında, en yüksek pH ise 7,93 ile odun sirkesi ile kaplanmış tohum (C) uygulamasında belirlenmiştir. Toprakların EC kapsamları ise en düşük 0.350 dS/cm ile kontrol toprağında, en yüksek ise 0,479dS/cm olarak topraktan odun sirkesi + yapraktan odun sirkesi (D) uygulamasında saptanmıştır. değiştirmiş olmasına rağmen fosfor hariç diğer özelliklerde kontrol toprağı ile odun sirkesi uygulamaları arasındaki bu fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Fosfor kapsamları bakımından ise tüm odun sirkesi uygulamaları toprağın suda çözünebilir fosfor içeriklerini kontrol toprağına göre p<0.05 düzeyinde önemli olacak şekilde artırmıştır. Odun sirkesi uygulamaları içerisinde ise en etkili olanın odun sirkesi ile kaplanmış tohum + yapraktan odun sirkesi (E) uygulaması olmuştur (Çizelge 3).   Pangnakorn vd. (2009), odun sirkesinin soya fasülyesinin organik yetiştirilmesinde sıvı biyogübre olarak kullanımına yönelik yürüttükleri tarla denemesinde sıvı fermente organik gübrelerle kontrol arasında fark olmamasına rağmen, odun sirkesi uygulanmış parsellerde soya fasülyesinin 100 tane ağırlığı, bitki boyu gibi verim değerlerinin kontrole göre önemli artışlara neden olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar bu sonuçlara bakarak odun sirkesi ilavesinin pestisit ve gübre kullanımını azaltmaya yönelik olarak soya fasülyesinin organik yetiştiriciliğinde alternatif kullanımının mümkün olabileceğini belirtmişlerdir. Chotitayangkul vd. (2004) ise yaptıkları çalışmada odun sirkesi ilavesinin soya fasülyesi kuru madde, bitki boyu ve verim değeri üzerine önemli etkisi olmadığını ancak 1:300 oranında uygulanan odun sirkesinin soyanın çimlenmesinde önemli katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Mekki ve Ahmed (2005) ise odun sirkesinin tek başına kullanımının yanı sıra maya gibi biyogübrelerle karıştırılıp kullanılmasının daha etkili olduğunu belirtmiştir. Rakmai (2009) odun sirkesinin kullanım dozu etkinliğini belirleyen önemli faktörlerden olduğunu belirterek, uygun dozda kullanılmadığında patojenlerin yaygınlaşmasına, bitki gelişiminin de gerilemesine neden olabildiğini bildirmiştir.

   Chalermsan ve Peerapan (2009), Tayland’da yapmış oldukları Rhizoctonia soloni, Sclerotium oryzae, Helminthosporium maydis, Pythium sp., Choanephora cucurbitarum fungus türleri ve Xanthomonas campestris pv. citri ve Erwinia carotovora pv carotovora bakteri türleri üzerine odun sirkesinin etkisini belirlemek için farklı (% 0, %2, %3, %4) dozlarda odun sirkesini 100 ml PDA içinde karıştırıp bitkiye uygulamış ve araştırma sonucunda Phythium sp., Sclerotium oryzae ve Rhizoctonia solani kolonilerinde PDA ile karışık %2, 3 ve 4’lük odun sirkesi uygulamalarının büyümeyi engellediği, ancak Choanephora cucurbitarum, C. gloeosporiodes ve Helminthosporium maydis’in PDA ile karışık %2’lik odun sirkesinde gelişebildiği, mantar kolonilerinde ise PDA ile karışık %3 ve 4’lük odun sirkelerinde büyüme olmadığını, odun sirkesinin patojenik mantarların inhibasyon yüzdeleri istatiksel olarak farklı olduğunu, PDA %3’ lük ve %4 lük odun sirkesi konsantrasyonu patojenik mantarları tamamen inhibe ettiğini çalışmada 6 farklı bitki zararlısı fungus gelişiminin %3 ve 4 odun sirkesi uygulanmış PDA besiyerinde %100 engellendiğini, %2 odun sirkesi uygulamasında ise engellemenin 2 patojen fungusu %59 ve 79 düzeyinde engellendiğini ve odun sirkesinin herkes tarafından kolay elde edilebilecek bir ürün olduğunu ve kimyasal koruma ilaçları yerine bu doğal ilacın mantar ve bakteri zararlılarına karşı kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Tiilikkala vd. (2010), odun sirkesinin biyosit olarak kulanımına yönelik yaptıkları derleme çalışmada, odun sirkesinin Finlandiya’da tam olarak araştırılmadığını, buna kıyasla katranla ilgili daha fazla çalışma yürütüldüğünü belirtmişlerdir. Kim vd. (2008), pirinç zararlısı olan (Nilaparvata lugens ve Laodelphax striatellus.) 2 türe karşı insektisite alternatif olarak odun sirkesinin etkisini araştırmışlardır. Araştırmacılar odun sirkesinin tek başına etkisinden ziyade fenobucarb (BPMC), dinotefuran, imidacloprid, carbosulfan gibi insektisitlerle karışımların çok daha etkili olduğunu, odun sirkesinin carbosulfan ile karışımının bitki zararlısı aktivitesini azalttığı ve odun sirkesinin carbosulfan üzerinde sinerjik etki yaptığını belirtmişlerdir. Pangnakorn vd. (2007), %0.1 ve 0.2 oranlarında odun sirkesi ilavesinin böcekle mücadelede pestisit yerine kullanılmasının etkili olduğunu bulmuşlardır. Elde edilen sonuçlardan odun sirkesinin, denemeye alınan patojenin gelişimini yüksek oranda engelleyebildiği görülmüştür. Bu araştırmanın sonucunda elde edilen yüksek engelleme etkilerine dayanılarak odun sirkesi ekstraktlarının in vivo koşullarda denenmesinin yararlı sonuçlar verebileceği kanısına varılmıştır.

   SONUÇ
   Odun sirkesinin farklı dozlarda buğday bitkisinin gelişimi ve toprak özellikleri üzerine etkilerinin araştırıldığı sera denemesinde, buğday bitkisinin yaş ve kuru ağırlıkları, azot ve fosfor kapsamları ile toprağın toplam azot, NH4+-N ve NO3- - N değerleri en düşük kontrolde, en yüksek ise odun sirkesi ile kaplanmış tohum + yapraktan uygulanan odun sirkesinde belirlenmiştir. Sera denemesinde tüm odun sirkesi uygulamaları toprakların pH, EC, OM, kireç, P ve K değerlerini kontrole göre değiştirmiş olmasına rağmen sadece fosfor kapsamını önemli derecede artmıştır. Biyosit denemesinde ise odun sirkesi uygulamaları, %0,5 dozda uygulanan hariç C. beticola gelişimini in-vitro koşullarda tamamen engellemiştir. Odun sirkesinin % 0,5 uygulama dozunda ise yüksek virülensliğe sahip C. beticola izolatlarının gelişimini %77,4 ve %91,1 oranında engelleyebildiği tespit edilmiştir. Bir başka ifade ile odun sirkesinin düşük doz uygulamalarının bile, virülensliği yüksek olan C. beticola izolatlarının gelişimini büyük oranda engelleyebildiği görülmüştür. Bu çalışma odun sirkesinin tarımda kullanılmasına yönelik Türkiye’de ilk yapılmış çalışma olması ile birlikte bundan sonra yapılacak çalışmalara da yol gösterici bir kaynak olacaktır. Odun sirkesinin kullanım dozu, etkinliğini belirleyen önemli faktörlerden olup, bu çalışmada denenen 1:300 şeklindeki oranın dışında odun sirkesinin farklı dozlarda ve farklı uygulama tekniklerinde sera ve tarla koşullarında denenmesi gerekmektedir. Odun sirkesi bitkisel üretimde özellikle biyopestisit kullanımında etkin olabilecek niteliktedir. Odun sirkesinin elde edilen yüksek engelleme etkilerine dayanarak odun sirkesi ekstraktlarının “In vivo” koşullarda denenmesi gerekmektedir. Biyosit olarak kullanılan sentetik ilaçların insan sağlığına zararlı etkileri olduğu için odun sirkesinin bakterisit ve fungusit özelliğinden faydalanarak bu zararın azaltılması yoluna gidilmelidir. Üreticilerin kullanımına sunulmuş piyasadaki kimyasal gübre ve ilaçlara farklı bir bakış açısı olarak sunulan odun sirkesinin etkileri üreticilere anlaşılır bir şekilde ifade edilmeli ve odun sirkesinin toprakların sürdürülebilir kullanımına katkı sağlamak amacıyla kullanımına yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.

   Yorum yap

   Hazırlanıyor...
   X