Duyuru

Collapse

Devamını görüntüle
See less

Görme Fizyolojisi

Collapse
X
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • Görme Fizyolojisi

    GÖRME FİZYOLOJİSİ
    Işık ve cisimlerin görüntüleri retinadaki fotoreseptör hücreleri tarafından algılanır Işık absorpsiyonu fotoreseptör dış segmentlerindeki ışığa hassas disk şeklindeki yapıların içinde bulunan rodopsin iodopsin gibi vizüel pigmentler tarafından yapılır Rod reseptörler için rodopsin kon reseptörleri için iodopsin denilen bu biokimyasal maddeler A-vitamini derivesi olan retinal (11-cis retinaldehit) molekülü ile birliktedir Karanlıkta '11-cis retinaldehit' konfigurasyonunda olan bu molekül ışığın etkisi ile '11-transretinaldehit' izomerine dönüşür ve sonrasında c-GMP üzerinden membran potansiyellerinde yolaçtığı değişiklik ile bir impuls yaratır Bu fotokimyasal olaylarla elektriksel impuls olarak optik sinire oradan da oksipital korteksteki görme merkezlerine gönderilir Oksipital kortekse ulaşan sinyaller çözümlenmesi gereken şifreler değil değişik polarizasyonda kontrast ve hareketli objelerle ilgili bilgiler renk ve görsel çevredeki birçok özelliklere ait detaylı bilgilerdir Serebral korteks ile karşılaştırıldığındaki daha sade ve kompakt yapısına rağmen retina ve özellikle makula tıpkı bir mikroişlemci gibi çok gelişmiş bir bilgi işleme kapasitesine sahiptir Retina bütün bu fonksiyonlarını fotoreseptörler bipolar hücreler horizontal hücreler amakrin hücreler ganglion hücreleri ve interplexiform hücreler aralarında oluşturdukları sinaptik yapılar sayesinde sürdürür Görme aslında görme keskinliği kontrast görme renkli görme görme alanı karanlık adaptasyonu binoküler görme stereopsis (derinlik hissi) gibi birçok kalitatif ve kantitatif özelliklere sahiptir Binoküler görme ve derinlik hissi: Heriki gözün retinasında birbiri ile fonksiyonel olarak özdeş olan korrespondan noktaların (her iki fovea gibi) algıladıkları görüntüler occipital korteks tarafından birleştirilir ve tek görüntüye çevrilir Ama bu arada cisimlerin kenarlarında iki ayrı gözün algıladığı görüntülerde küçük detay farkları oluşacaktır bu da stereoskopik görmenin temelini oluşturur


    Renkli görme: 400-700 nm dalga boyundaki ışık insan gözü için algılanabilir yani görünebilir ışıktır Milyonlarca farklı renk ve tonlarının algılanması detay ve renk görmeye yarayan kon hücreleriyle sağlanmaktadır ve aslında sadece üç ayrı dalga boyundaki ışığa maksimum cevap verebilecek 3 farklı kon hücre tipi bulunmaktadır.


Hazırlanıyor...
X