Duyuru

Collapse

Devamını görüntüle
See less

Fo-Ti, Fallopia multiflora,

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Fo-Ti, Fallopia multiflora,

  Fo-ti nedir? Fo-ti ne işe yarar ,Foti bitkisi faydaları

  Fo-Ti Nedir ?
  Fo-ti bitkisi yararları, nerede kullanılır? Nasıl kullanılır?
  Diğer adları Polygonum multiflorum, He sau wu
  Fo-ti, Japonya ve Tayvan'da da bulunan bir Çin yerli bitkisidir. Bu bitkinin medikal parçası onun kökleridir. Geleneksel Çin tıbbında siyah fasülyelerle -kırmızı fo-ti olarak bilinen- yapılan bu bitki bir likit içinde sıklıkla kaynatılır. Beyaz fo-ti işlenmemiş köktür.
  Fo-ti, Çin'de "beyaz saçlı Bay He(Mr. He)"anlamına gelen "He sau wu" olarak adlandırılır. Bu ad, fo-ti alan ve siyah saçlarını, genç görünümünü ve gücünü onaran Mr. He adlı yaşlı bir köylünün efsanesini tanımlar.
  Niçin insanlar Fo-tiyi kullanır?
  Çin tıbbında fo-ti, kırlaşan saç, prematüre yaşlılık, güçsüzlük, vajinal akıntı, ereksiyon olamama gibi problemler için kullanılan bir dayanıklılık toniğidir. Kırmızı fo-ti, gücü ve enerjiyi arttıran, kanı, böbrekleri ve karaciğeri güçlendiren bir tonik olarak düşünülmektedir. Beyaz fo-ti ise kabızlık için kullanılır.
  Fo-tinin serum kolesterolü düşürdüğüne, arterlerin zorlanmasını azlttığına ve bağışıklık fonksiyonunu arttırdığına dair kanıtlar bulunmaktadır.
  • Damar sertliği
  • Kabızlık
  • Yorgunluk
  • Yüksek kolesterol
  • Uykusuzluk
  • Bağışıklık fonksiyonu
  • Ereksiyon olamama
  • Parkinson hastalığı
  • Alzheimer hastalığı
  İnsanlar üzerinde fo-tinin güvenliği ve yan etkileri üzerine kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Öntaslak (hayvanlar üzerinde)niteliğindeki çalışmalar, fo-tinin kan sıvısı kolesterolü, LDL kolesterolü ve kan sıvısı tigliseridleri diyete bağlı artışını durdurabileceğini ortaya koydu. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, fo-tinin öğrenmeyi ve hafızayı arttırabildiği ve beyindeki nitrostriatal döpominerjik nöronların dejenarasyonununu engelleyebildiğine dair bazı kanıtlar bulunmaktadır.

  Ana fonksiyonları:
  1. Anti-aging Etkileri: Farmakoloji çalışmaları, ho-shou-wu ekstresinin Kardiyovasküler sistem, bağışıklık fonksiyonlarını güçlendirir, bezlerin dejenerasyonunu yavaşlatır, artırır antioksidan aktivite ve lipid peroksidasyon birikimini azaltır, bunların hepsi alınabilir. ho-sou-wu'nun anti-aging etkilerini hesaba katmak.
  2. Karaciğer Koruması: Ho-shou-wu özünün hepatik antioksidan üzerinde etkileri olduğu gösterilmiştir. sistem süperoksit dismutaz (SOD), Lipid peroksidaz birikimi, hücre aracılı immün tepkilerinin artması ve düşürülmesi Kolesterol, hepsi karaciğer fonksiyon bozuklukları için yararlı ve önleyici.
  3. Alopesi ve saçın erken grileşmesi (beyazlaşan): Ho-shou-wu ayrıca alopesi tedavisinde de araştırılmıştır. ve saçın erken grileşmesi. Alopesi birçok nedenden kaynaklanabilir.
  4. Kabızlık: Ho-shou-wu ekstraktında bulunan antrakinonlar yumuşak dışkıya ve Kabızlık çeken hastalar için faydalı olan hafif ishale neden olabilir

  Uygulama:
  (1). Karaciğer böbreğini mükemmel sonuçlarla korumak için sağlık ürünü alanında uygulanır;
  (2). Farmasötik alanda uygulanan, karaciğer yağlanmasında tedavi için belirli bir etkisi vardır;
  (3). Kozmetik alanında uygulanan, aynı zamanda beyazlaşan saçları siyahlaştırmak için kapsülü alınır veya yıkama saç ürünleri olarak da anılır.

  POLYGONUM MULTIFLORUM VE / VEYA BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR

  Genel olarak, şu anda pazarlanan birçok şifrenin kullanımını destekleyecek sağlam bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır. Bazı bitkisel ürünler, kullanımlarını desteklemek için fıkra kanıtlarına dayanır. Literatürdeki klinik çalışmaların birçoğu küçük örneklem büyüklükleri, uygun olmayan randomizasyon ve / veya yeterli kontrollerin bulunmamasından dolayı sınırlı kalitededir. Büyük ölçekli, randomize, kontrollü çalışmalar, bitkilerin patentlenebilir olmadığı ve pozitif çalışma sonuçlarından elde edilen ekonomik kazanç potansiyeli nedeniyle bitkisel endüstrisi tarafından gerçekleştirilmemiştir. Bazı araştırmacılar ve kuruluşlar (örneğin Cochrane işbirliği) sistematik gözden geçirmeler ve meta-analizler yoluyla mevcut çalışma verilerini eleştirel olarak değerlendirme girişiminde bulundu. Analizlerin çoğu eşdeğer olmuştur. [ 68] Bitkisel ilaçların kullanımı, geleneksel tek bileşikli ilaçlarla karşılaşılmayan benzersiz klinik ve farmakolojik zorluklar sunar. Bu ilaçlar genellikle birçok biyoaktif bileşiğin karmaşık karışımlarıdır ve tek bileşik varlıklar için geliştirilen geleneksel “endikasyonlar ve kullanımlar” kriterleri, önemli sayıda yolla uygulanamayabilir. [ 69 ] Geleneksel terapötik talepleri değerlendirmek ve PMT ve / veya çeşitli biyoaktif bileşenlerinin potansiyelini araştırmak ve mevcut klinik kanıtları vurgulamak için birkaç klinik çalışma yapılmıştır.

  Anti-inflamatuar biyoaktivite
  Enflamasyonun, bağışıklık sistemi, lokal vasküler sistem ve hasarlı doku içindeki çeşitli hücrelerin aktivasyonu ile fizyolojik ve patolojik süreçlere katkıda bulunduğu bilinmektedir. [ 70 ] Uzun süreli inflamasyon, kronik enflamasyon olarak bilinen çeşitli faktörlerden kaynaklanır. mikrobiyal patojen enfeksiyonu, fiziksel, kimyasal ve cerrahi tahriş ve / veya yaralama ve enflamatuar barsak hastalıkları, romatoid artrit, sepsis ve kanser dahil olmak üzere birçok kronik hastalığın patogenezinde rol oynar [ 71 , 72 , 73 , 74 , 74] Enflamasyonun klasik özellikleri ağrı, şişme, ödem, kızarıklık ve ısıdır. [ 75] Biriken epidemiyolojik ve klinik kanıtlar, kronik enflamasyonun çeşitli insan hastalıkları için önemli bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. [ 76 ] Bu nedenle, pro-enflamatuar moleküllerin ve sinyal faktörlerinin üretiminin baskılanması, önlenmesi veya tedavi edilmesi için önemli hedef yollarından biridir. çeşitli hastalıklar  TCM'den çeşitli doğal ürünlerin pro-enflamatuar yolları güvenli bir şekilde bastırdığı ve inflamasyonla ilişkili hastalıkları kontrol ettiği gösterilmiştir. İn vivo ve / veya in vitro çalışmalar, PMT'nin ve / veya biyoaktif bileşenlerinin anti-enflamatuar etkilerinin, nükleer faktör-B, tümör nekroz faktörü-a, indüklenebilir nitrik gibi pro-enflamatuar sinyal faktörlerinin ekspresyonunun inhibe edilmesiyle ortaya çıktığını göstermiştir. oksit sentaz, siklooksijenaz-2, kemokinler (örneğin: CCL2) ve sitokinler (örneğin: İnterlökin-1 beta). [ 13 , 52 , 74 , 77 ] P. multiflorumLokalize nörodermatit tedavisi için 141 hastayı kapsayan bir klinik çalışmada erik çiçeği iğne bantlaması ile anlamlı bir şekilde test edilmiştir. [ 78 ] Ayrıca, Sun Tem Phytotech tarafından enflamatuar barsak hastalıklarının tedavisi için geliştirilen STD07 (Physcion); Asya sağlıklı gönüllülerde randomize, çift-kör, tek merkezli ve plasebo kontrollü bir çalışma [ 79 ] Yazarlar 14 gün boyunca sözlü olarak 250 mg / gün oral yolla; STD07 genel olarak iyi tolere edildi, bu Faz I klinik çalışmasında sağlıklı gönüllülere klinik olarak anlamlı hiçbir olumsuz etki yapılmadı. P. multilforum'un iyi tedavi kanıtlarıve / veya biyoaktif bileşenlerinin, anti-enflamatuar maddeler olarak kullanılmak üzere yukarıda belirtilen klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu bitkisel ilacın anti-enflamatuar aktivitesi üzerindeki terapötik değeri ile ilgili kapsamlı bir klinik araştırmaya ihtiyaç vardır.

  dislipidemi
  Hepatositler, trigliserit (TG), total kolesterol (TC), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ve diğer ilgili lipoproteinlerin dağılımında, biyosentezinde, aktarılmasında ve uzaklaştırılmasında önemli rol oynamaktadır. [ 80 ] normal insan karaciğeri, TC ve TG ortalama içerikleri sırasıyla 3.9 ve 19.5 mg / g ıslak ağırlıktadır. Geleneksel olarak, karaciğer yağ içeriği> 50 mg / g (ıslak ağırlıkla% 5) hepatik steatozisin teşhisidir. [ 81 ] Artmış HDL-kolesterol düzeyleri ile ilişkili düşük HDL-kolesterol düzeyleri de dahil olmak üzere, serum lipidlerinin ve lipoproteinlerin herhangi bir anormalliği olarak tanımlanan dislipidemi koroner kalp hastalıkları (KKH) riski, KKH insidansına önemli bir katkı sağlar. [ 37] Gelişmiş ülkelerde, çoğu dislipidemi hiperlipidemidir; yani kandaki lipitlerin yükselmesi. Bu genellikle diyet ve yaşam tarzı nedeniyle. Uzun süredir insülin seviyesinin yükselmesi de dislipidemiye neden olabilir. Benzer şekilde, artan O-GlcNAc transferaz seviyeleri, dislipidemiye neden olabilir. Dislipidemi, çeşitli mekanizmalar yoluyla lipid metabolizmasını etkileyen diyet değişiklikleri ve ilaçlarla tedavi edilebilir. [ 82 ] LDL-C serum seviyelerini düşürmede ilk basamak tedaviler olan statinler ayrıca kas miyopatisi ve hepatik fonksiyondaki düzensizlikler de dahil olmak üzere olumsuz etkilere sahiptir. [ 83Fibratlar, dislipidemi tedavisi için kullanılan ve peroksizom proliferatör ile aktive edilmiş reseptör alfa'yı aktive ederek serum TG seviyelerini azaltan ikinci basamak ilaçlardır. Bununla birlikte, fibratlar serum kreatinin konsantrasyonlarını arttırır [ 84 ] ve ani ölüm, pankreatit ve venöz tromboz ile koreledir. [ 85 ]  Geleneksel Çin tıbbı, dislipidemik hastaların tedavisinde çok önemli bir rol oynar [ 86 ] 50 hiperlipidemik hastanın erken kontrolsüz bir klinik araştırması, PMT'nin, kolesterol sentezinde yer alan genler üzerindeki düzenleyici etkisiyle ilgili olabilecek lipit düşürücü bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. ve lipoprotein metabolizması [ 87 ] Çok yakın tarihli randomize, çift-kör, plasebo-kontrollü bir klinik çalışmada, multiporumun dislipidemili hastalarda terapötik etkisi araştırılmıştır. [ 88 ] Bulgular, multiherb formülü, P. multiflorumDislipidemili hastalarda plazma LDL kolesterol seviyelerinin düşürülmesinde marjinal yararlı etkisi olduğunu göstermiştir. Talep edilen dislipidemi'nin P. multiflorum ve / veya biyoaktif bileşiklerinin terapötik etkisinin doğrulanması için , bu mekanizmanın araştırılması için sağlam kanıtlarla iyi tasarlanmış klinik çalışmaların yapılması gerekmektedir.

  Uyku bozuklukları
  Uykusuzluk ya uykusuzluk bir yetersizlik uykuya dalmak ya uykuda istendiği sürece kalmak orada olduğu bir uyku bozukluğudur. [ 89 ] Bu kadının yaygın ve erkeklere göre kadınlarda% 40 daha yaygın tarafından yaşlı olduğunu. [ 90 , [91 ] Uykusuzluk ve buna bağlı şikayetler için farmakoterapi ve davranış yönetimi gibi farklı önlemler uygulanmaktadır [ 92 ] Mevcut uykusuzluk farmakoterapötik ajanları esas olarak γ-aminobütirik asit (GABA) reseptörü, melatonin reseptörü, histamin reseptörü, orexin ve serotonin reseptörü hedeflemektedir. . GABA reseptörü modülatörleri normalde uykusuzluğu yönetmek için kullanılır, ancak artık etkiler, tolerans ve bağımlılık dahil olmak üzere uyku bakımını etkilediği bilinmektedir. [ 91] 2002 tarihli Pearson ve ark.nın [ 133 ] ABD Ulusal Sağlık Görüşme Anketi verileri ile yapılan bir analiz , bir önceki ayda uykusuzluk veya düzenli uyku bozukluğu bildiren yetişkinlerin% 17.4'ünün ( n = 93 386) olduğunu ortaya koydu . Bu nüfusun) uykusunu iyileştirmek için tamamlayıcı ve alternatif tıp kullandı.  Yan etkilerden kaçınırken uykusuzluk semptomlarını hafifleten yeni ilaçlar keşfetmek için, nörotransmitter GABA ve bitkisel ilaçlara odaklanan çok sayıda çalışma yapılmıştır. Valeriana officinalis , [ 93 , 94 ] Passiflora incarnata , [ 95 , 96 ] Matricaria recutita L., [ 97 , 98 ] Humulus lupulus , [ 99 , 100 ] Ginkgo bibola , [ 101 ] Centella asiatica gibi bazı geleneksel bitkisel ilaçlar , [ 102 ] Rhodiola rosea, [ 103 ] Hypericum perforatum , [ 104 ] Piper methysticum [ 105 , 106 ] ve Zizyphus jujuba [ 14 ] ' un uyku ve diğer zihinsel bozuklukları iyileştirdiği klinik olarak geniş çapta rapor edilmiştir. Dahası, yakın zamanda, Wuling kapsülü, değerli Xylaria nigriplerinin miselinden elde edilen tek bir bitki formülü, Çin uykusuzluk hastalarında çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir iz yoluyla etkinliği ve güvenliği için araştırıldı. [ 107] Klinik bulgular, Wuling kapsülünün uykusuzluğu önemli ölçüde iyileştirebileceğini ve olumsuz etki açısından 6 haftalık bir çalışma süresi boyunca ilacın tüm hastalar tarafından iyi tolere edildiğini iddia etmiştir.

  Tayvan'da Çin bitkisel ilaçlarının (CHM'ler) kullanımı veya bir Çin popülasyonunda uykusuzluk tedavisi ile ilgili yapılan ilk geniş kapsamlı ankette, P. multiflorum'un en çok reçete edilen tek Çin otu olduğu tespit edildi. [ 14 ] Uykusuzluğun tedavisinde kullanılan Çin bitkisel formülleri arasında P. multiflorum , bileşenlerin önemli bir bileşenini buldu. Her ne kadar Shou-wu-teng ( P. multiflorum ), klinik uygulama sırasında uykusuzluğu tedavisinde sıkça kullanılmasına rağmen, Batı literatüründe yatıştırıcı ya da anksiyolitik etkilerini doğrulayan klinik literatürde herhangi bir klinik araştırma bulunmamaktadır. [ 14 ] özellikle P. multiflorumve / veya biyoaktif bileşiklerinin, bipolar bozukluğu olan hastalarda kaygı ve uykusuzluk üzerinde olumlu etkileri olabilir. [ 108 ]

  Anti-insomniak fitoterapi, farklı derecelerde uykusuzluktan muzdarip çok sayıda hastaya faydalı olabilecek araştırmanın heyecan verici bir yönünü açar. Uyku bozuklukları için CHM kullanan gelecekteki araştırmalar, uygun bir plasebo kontrolü, çift-körleme, onaylanmış sonuç ölçekleri ve daha uzun takip süreleri gibi, gelişmiş yöntemsel tasarımla daha ayrıntılı çalışmalar gerektirir. [ 109 ] PK, etki mekanizmaları, dozaj rejimi, toksikoloji ve yan etkiler hakkında, eğer ilaç etkileşimleri varsa ve bütün aktif maddelerle kompleks ekstraktif formüllere karşı tekli aktif bileşenler arasında etkilenen epigenetik farklılıklar varsa incelemeye çalışmaktadır. [ 109 , 110Lokal yanlılıktan kaçınmak için, bu çalışmaların neredeyse tamamı Çin'de yapıldığından, diğer ülkeler de uyku bozukluklarının tedavisinde CHM klinik çalışmalarının sürdürülmesine teşvik edilmektedir. [ 112 ]

  Nörodejeneratif hastalık
  Yaş, Parkinson hastalığı (PD), inme, Huntington hastalığı (HD), vasküler demans (VaD) ve Alzheimer hastalığı (AD) gibi akut ve kronik nörodejeneratif hastalıklar için en önemli risk faktörüdür. Küresel ölçekte, bu hastalıkların görülme sıklığının yakın gelecekte önemli ölçüde artması muhtemeldir. [ 111 ] Ortak bir toplanma patolojisi ve anormal protein birikimi gösterirler. Örneğin, AD'de Aβ ve tau birikimi, [ 112 ] Parkinson hastalığı için α-Synuclein, [ 113 ] HD'de avtin proteini, [ 114 ] frontotemporal demans ve amyotrofik lateral sklerozda işlemsel yanıt DNA-bağlayıcı protein 43 [ 115].Nörodejeneratif hastalıklar genellikle oryantasyon kaybı, konuşma dili, anlama ve öğrenme yeteneği belirtilerine sahiptir. Bugüne kadar, bu bozukluklar için etkili önleyici stratejiler eksikliği vardır. Ayrıca, tedaviler çoğunlukla semptomatiktir ve en iyi ihtimalle hastalık ilerlemesini geçici olarak yavaşlatabilir. [ 111 ] Ayrıca, tedavi seçeneklerinin olmaması, artan sayıda insanın “doğal” ve bitkisel ilaçları zararlıları önlemek veya geciktirmek amacıyla kullanmalarına yol açmıştır. Uzun ömür ve iyi sağlık olarak yaşlanmanın etkileri insanlar için her zaman arzu edilen hedefler olmuştur.


  Çeşitli bitkisel ilaçların ve / veya biyoaktif bileşiklerinin , nörodejeneratif hastalıkların in vitro modelinde önemli terapötik etki gösterdiği bulunmuştur . PMT ekstraktının farmakolojik çalışmaları, bu şifalı bitkinin, PD [ 31 ] ve AD'nin önlenmesinde yararlı olabileceğini iddia etti . [ 9 ] Ayrıca, köklerinden arındırılmış biyoaktif bileşiklerden biri olan TSG [ Şekil 8 ], yaşa bağlı a-synuclein ile belirgin şekilde antagonize edildi MS [APP transgenik fare modelinde hipokampus aşırı 116 Parkinson hastalığının 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin (MPTP) fare modelinde] ve sahip nöro-. [ 35 ] Ginkgo biloba veLycopodium serratum (Huperzine A), çeşitli randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel ve çok merkezli klinik çalışmalarla, AD tedavisinde klinik etkinlikleri ve güvenlikleri açısından değerlendirilmiştir. [ 117 , 118 ] Talep edilen nöroprotektif terapötik aktivite, hafif AD klinik vakalarında anlamlı şekilde eksprese edildi.

  Birkaç klinik çalışma PMT'nin nörodejeneratif hastalıklarda potansiyel terapötik aktivitesini araştırmıştır. Chen ve diğ . PMT ekstraktının AD üzerindeki klinik etkisini gözlemledi [ 119 ] Bulgular, Mini-Zihinsel Durum Muayenesi ve Günlük Yaşam Ölçeği Ölçeği puanlarının, tedavi grubunda Çin bitki kontrol grubuna ve batıya göre anlamlı düzeyde arttığını ortaya koydu. ilaç kontrol grubu ( P <0.01). Ayrıca, randomize, Piracetam kontrollü, tek merkezli bir klinik çalışmada P. multiflorum (Shouwu yizhi kapsülü) VaD için monoterapi olarak değerlendirildi. [ 120] Yazarlar, toplam klinik etki oranının% 71,25 olduğunu ve bitkisel ilaç tedavisinin, göreceli ters ilaç reaksiyonu olmadan VaD üzerinde belirgin bir terapötik etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır.

  DCB-AD1, PMT'den türetilen yeni bir ilaçtır ve Tayvan'daki bir sağlık ekibi, hafif-orta AD'li hastalarda etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek için Faz II çift kör, randomize, plasebo kontrollü ve paralel klinik çalışma önermektedir. [ 121 Bu nedenle, PMT ve izole edilmiş biyo-bileşiklerinin yanı sıra ortaya çıkan bitkisel karışımlar üzerinde yapılan yüksek kaliteli klinik çalışmaların gerçek klinik değerini değerlendireceğine ve nörodejeneratif hastalıkların etkili tedavisi ve önlenmesi için yeni ilaçların bulunmasına yol açabileceğine inanıyoruz. .

  Git: Klinik DURUMLAR POLYGONUM multiflorum indüklediği hepatotoksisite
  Bitkisel ilaçlar genel olarak gıda takviyesi olarak satılmaktadır ve sonuç olarak, her ülkede mevcut çeşitli halk ilaçlarının klinik veya geleneksel deneyimlerine göre, terapötik endikasyonlar, etkinlik ve güvenlik farklı görüşlerden etkilenmektedir. [ 122 ] bitkisel ilaçlar uyumlaştırılmamıştır çünkü Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkelerinde farklı düzenlemeler vardır ve bunun sonucu olarak, bu kural eksikliği klinik güvenliğin düşük garantisini vermektedir. [ 123] Birçok bitkisel ürünün ciddi toksisiteye neden olduğu gösterilmiştir, ancak potansiyel toksisiteye rağmen, doğu ve batı genel popülasyonu arasında yaygın bir kullanım vardır. Bitkisel ilaçların klinik sorunları hakkında bilgi çok az mevcuttur ve bildirilmiş olsalar bile, ne olurlarsa aksine, genel pratisyen hekimler bitkisel ilaç ürünlerinin doğru kullanımı ve güvenliği tıp fakültelerindeki akademik kurumlar tarafından öğretilmediğinden tam olarak bilgi sahibi olamazlar. [ 124 ] Mevcut durum, farmakovijilans aktiviteleri yoluyla advers reaksiyonların bilinmesini, izlenmesini ve izlenmesini gerektirir.

  Bitkisel hepatotoksisite veya bitki kaynaklı karaciğer hasarı nadirdir ve her biri potansiyel olarak hepatotoksik olarak kabul edilen belirli bir bitki veya bitkisel karışım ile karakterize edilen bir bozukluklar grubunu temsil eder. [ 125 ] Çoklu kimyasal bileşenleri olan her bir bitki farklı karaciğer hücre tiplerini ve / veya potansiyel olarak hepatotoksik bitkiler için potansiyel olarak farklı tanısal belirteçlere ve bitkisel karaciğer hasarı için tek bir karakteristik özelliği bulunmayan yaralanma tiplerine neden olan farklı alt hücreli yapılar. [ 126 ] P. multiflorum(Shou-Wu-Pian ve Shen-Min, en iyi bilinen ürünler olmuştur), çeşitli hastalıkları ve kulak çınlaması ile baş dönmesi, saçların erken grilenmesi, lumbago, spermatorrea, löcorrea gibi tıbbi durumları tedavi etmek için en ünlü Çin bitkilerinden biri olmuştur. kabızlık ve hatta kronik hepatit B, [ 38 , 59 , 127 ], ayrı ayrı otların ilk beşinde sıralanmıştır ya da hepatotoksisiteyi indüklemek için en sık TCM formülasyonlarında kullanılmıştır. [ 128 ] PMT'ye bağlı olarak hepatotoksisite vakaları bildirilmiştir. Avustralya, Çin, İtalya, Japonya, Hollanda ve Slovakya'dan saç dökülmesi, kronik prostatit ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için ürünü alan hastalarda. [ 38 , 39 ,40 , 58 , 60 , 129 ]

  Hastaların çeşitli şekillerde PMT yediklerini (PMT ile çay kaynatıp, PMT'den yapılan içki ile, PMT ile balla ıslatılmış ve kurutulmuş PMT'nin tozunu) geçmişe sahipti. Bununla birlikte, hepatotoksisitenin ciddiyeti ile ilgili olarak alımın şekliyle ilgili sorunu gündeme getirmiştir. [ 59 ] PMT'nin işlenmiş kökleri, hayvan deneylerinde bildirildiği gibi daha düşük toksisite oranları göstermiştir. [ 130]] İşlem, 2,3,4′5-tetrahidroksistilbene-2-O-β-Dglucoside gibi kimyasalların miktarını önemli ölçüde azalttığı görülüyor, ancak bunun insanlarda azalmış toksisiteyi açıklayabilmesi durumunda belirlenmesi devam ediyor. Ham PMT için, su dekokta toksisitesinin, aseton ekstraktınınkinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu arada, işlenmemiş PMT'nin aseton ekstraktının toksisitesi, işlenmiş PMT'nin aseton ekstraktınınkinden oldukça yüksektir. Yüksek performanslı sıvı kromatografi analizleri ve nükleer manyetik rezonans analizi, ham PMT'deki karakteristik bileşiklerin içeriğinin işlemden sonra değiştiğini ortaya çıkardı: 2,3,4Ͳ, 5-tetrahidroksistilben 2-O-β-D-glukozidin içeriği azaldı % 55.8, antrakinon emodinin içeriği ise% 34.0 artmıştır. [ 40 , 130] Dolayısıyla, işlemenin P. multiflorum'un toksisitesini azaltması gerektiğini öne sürüyor .

  SONUÇ
  Bitkiler, nesilden nesile geçen bilgi ve birikimli uygulamalarla, ilk önce geleneksel müstahzarlar, daha sonra saf aktif prensipler olarak, yüzyıllarca ilaç olarak seçildi ve kullanıldı. [ 1 ] Bitkisel ilaç, fitoterapi, fitomedikin, tamamlayıcı ve alternatif tıp, etomedicin bitkisel tıbbi ürünler ve diyet takviyeleri, sağlık hizmetlerinde botaniklerin kullanımını belirtmek için birbirlerinin yerine kullanılan terimlerdir ve bu nedenle bu metinde bu şekilde kullanılmıştır. [ 131] İnsan popülasyonu, seçilen laboratuvar hayvanlarının (aynı yaş, ağırlık, cinsiyet, ırk vb.) Yığınlarının aksine toplam bir karışımdır. Bu nedenle, insanlar bir veya daha fazla ilaca veya hatta bitkisel ilaçlara düzgün bir şekilde cevap vermezler. Genetik makyajımız, etnik kökenimiz, cinsiyetimiz, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarımız, hastalıklar ve beslenme durumları, yaşlar ve uygulama yolu gibi diğer faktörlerin hepsi yanıtlarımızın heterojenliğine katkıda bulunur. [ 132 ]

  Farmakolojik çalışmalar PMT olduğunu göstermiştir. özütler ve / veya izole edilmiş saf bileşiği, anti-bakteriyel, anti-enflamatuar, anti-diyabetik, anti-kanser, anti-oksidan ve ayrıca nörodejeneratif hastalıklara karşı önleyici aktivite gösteren çeşitli biyolojik aktivitelere sahipti. Klinik araştırmalar, anti-enflamatuar, dislipidemi, uyku bozuklukları ve nörodejeneratif hastalıklarda iddia edilen terapötik etkisini aydınlatmaktadır. Bitkisel ilaçların reçeteli ve / veya reçetesiz satılan ilaçlar ile eşzamanlı olarak kullanılması arasındaki etkileşim potansiyelleri hakkında genel bir bilgi eksikliği, sağlık uzmanı ve güvenlik endişesi için hastalar için büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Son yıllarda, bitkisel kaynaklı hepatotoksisite raporlarının artması nedeniyle, P. multiflorum'un klinik etkinliği ve güvenliğive / veya izole edilmiş bileşikleri çok fazla ilgi çekmiştir. P. multiflorum'un klinik sunumu ve ciddiyeti, hafif hepatitten, nakil gerektiren akut hepatit yetmezliğine kadar değişkenlik gösterebilir.

  Eczacılar ve teknisyenler, ayrıca doktorlar, diyetisyenler ve diğer sağlık hizmetleri sağlayıcıları, bitkisel takviyeler hakkında bilgi sahibi olmalı ve hastalarının istenmeyen sonuçları önlemek için alışılmadık ilaçları kullanmaları konusunda bilgi edinmek zorundadır. Tüketicilere, özellikle büyük miktarlarda yutulduğunda, bazı durumlarda toksik olabilecek kimyasal maddelerden oluştukları hatırlatılmalıdır. Ayrıca, pek çok gelişmiş ülke ve bilimsel toplum, iddia edilen terapötik faaliyetlerini değerlendirmek için P. multiflorum ve / veya izole edilmiş bileşikleri üzerinde klinik çalışmalar yapmaya teşvik edilmektedir .

  YENİ ÜRÜN Black White Jel Nedir Black White Jel'in Faydası Nelerdir Doğal Saç Siyahlaştırma Tarifi
  Fo-Ti, Fallopia multiflora,

  Tarık Saba
  FO-Tİ SETİ KULLANDIM. SAÇ DÖKÜLMEM DURDU ve SAÇ TELLERİM KALINLAŞTI. PYCNOGENOL NOS da çıkar çıkmaz aldım. BÖBREK TAŞI ameliyatı olmuştum. İLTİHAPLANMA vardı. Birkaç günde AĞRIMI DİNDİRDİ. İbrahim Bey'e teşekkür ederim.
  KAYNAK

  ozkancamur
  Eğer SAÇLARINIZDA YIPRANMA, KOPMA, DÖKÜLME, mat, cansızlık meydana geliyorsa mutlaka FO-Tİ SETİ ile birlikte saçınıza uygun İbrahim beyin yeni şampuanlarını kullanın. Harika sonuçlar elde ediyorsunuz kesinlikle mükemmel bir ürün teşekkürler hocam.
  KAYNAK
  Konu onur tarafından (https://bitkiseltedavi.net/vb5/member/993-onur Saat 15 Eylül 2020, 11:31 ) değiştirilmiştir.

 • #2
  Fo-Ti, Fallopia multiflora,

  Konu murattt tarafından (https://bitkiseltedavi.net/vb5/member/13772-murattt Saat 16 Ekim 2019, 15:55 ) değiştirilmiştir.

  Yorum yap


  • #3
   Yüksek Kalite Fo-Ti Kök Ekstresi / O Shou Wu Ayıklamak Güç Ile Fabrika Promosyon Fiyatı

   Yüksek kaliteli fo-ti kök ayıklamak / o shou wu extract güç ile fabrika promosyon fiyat Kısa Tanıtım: Wu Shou özü nedir? Fo-ti özü tarafından kabul edildi çünkü Fo-ti özü Çince Geleneksel karaciğer ve böbrek rahatsızlığı tedavisinde ilaç kullanım uzun bir geçmişi vardır...

   Fo-ti özü Çince Geleneksel rahatsızlık tedavisi için ilaç kullanım uzun bir geçmişi vardırkaraciğer ve böbrek fo-ti ayıklamak çünkü olarak kabul tarafından antik Çince Yin, sağlıklı bir insan vücut dengesini korumak için gerekli olan tamamlayıcı yeteneğine sahip. Fo-ti özü Antik Çin tarafından saç parlaklık böbrek fonksiyonu üzerinde bağımlı olduğu düşünüldü gibi Ayrıca Fo-ti özü yaygın bir kozmetik hem sözlü olarak alınmış ve dışarıdan Lehçe ve saç kendisine usedas oldu

   O Shou Wuand; Active bileşenlerinin
   Polygonum multiflorum (o Shou Wu) tuberous kök birçok aktif bileşenleri vardır. O Shou Wu anthraquinones, lesitin (% 3.7) gibi birçok fosfolipitler dahil olmak üzere zengindir. 2,3,5,4-tetrahydroxystilbene-2-O-β-D-glucopyranoside (bundan böyle anılacaktır "o shou wu süper glikozit" olarak) olarak bilinen bir stilbene glikozid ilke olarak kabul edilir etkin kurucu o Shou Wu'nun çok güçlü antioksidan Faaliyetten sorumlu. Birçok benzer stilbene glikosidler Shou Wu o mevcut vardır. İçinde o Shou Wu stilbene glikosidler resveratrol için benzerdir. İçinde o Shou Wu stilbene glikosidler birkaç resveratrol daha güçlü antioksidanlardır. Qi muazzam miktarda kendi kök içine birikir yeteneği sayesinde, bu bitki insan ve hayvan organları tonify ve tonify ve kan besler. O Shou Wu bir uyarıcı değil. Ancak, insanoğlunun bildiği en büyük enerji tonikler biridir. Herhangi bir gerçekten sağlıklı tonik diyet ek olarak kendi eylem birikimlidir. Çünkü bu çok hafif bir yatıştırıcı, sinir sisteminin sakin. Yani o Shou Wu hem enerji veren hem de sakinleştirici söylenebilir. Bu bir büyük tonik ot büyüsü var. O Shou Wu gücü ve bel ve diz istikrarı korumaya yardımcı olur. Genç Cinsel tahrik, normalde bol sperm sayısı erkeklerde korumak için ve ova sağlık kadınlarda desteklemek için kullanılır. Genç durumu ve saç rengi korumak için Asya'da yaygın kullanılır. Sinir sistemi sakin olabilir. Karaciğer ve gözleri hafif eylemleri ile güçlü antioksidanlar olan bileşenleri vardır.

   O Shou Wu'nun ana işlevi:
   1. PreparedHeShouWuextractincreasesthecellularantioxi dantactivity
   O Shou Wu vücudun doğuştan gelen yeteneği verimli süperoksit, büyük ölçüde reaktif yanlısı oksidan (serbest radikal), vücut temizlemek için destekler. Her insan günde bir kez trilyonlarca oluşan normal bir işlevdir.Tüm organizmalar hasar tarafından oksidasyonu önlemek için karmaşık doğuştan gelen antioksidan sistem korumak. Antioksidanlar oksidasyon oranını azaltmak kimyasal maddelerdir. Oksidasyon bir oksitleyici Ajan bir madde elektron transferi dahil kimyasal reaksiyonlar vardır.

   2.HeShouWu'sBloodTonicActions
   Bilimsel araştırma o Shou Wu'nun geleneksel işlevi bir kan tonik olarak destekler. Hazır o Shou Wu vücudun hematopoietic(blood producing) işlevini destekler. Bunu doğrudan hematopoetik kök hücre üretme kan teşvik ederek yapar.

   Çin'deki Polygonum multiflorum'un hidrofilik biyoaktif bileşiklerin ve kemometriklerin HPLC analizine dayanarak kalite değerlendirmesi

   Yazar bağlantıları açık bindirme paneliD.Q. Han a bJ. Zhao veJ. Xu birH.S. Peng cX.J. Chen birS.P. Li a Özet; Polygonum multiflorum en çok kullanılan Çin ilaçlarından biridir. Bu çalışmada, etkili bir basınçlı su çıkarma ve HPLC yöntemi gallik asit, Hypaphorine, kateşin, proantosiyanidin B1, epikateşin, proantosiyanidin B2 emodin-8-O-β- de dahil olmak üzere, 8 hidrofilik bileşikler ilk eşzamanlı belirlenmesi için geliştirilmiştir dglukopiranosid , stilben glikozitler, P. multiflorum'da . Analiz, 45 dakika içinde% 0.05 fosforik asit sulu çözeltisi ve asetonitril gradyan elüsyonuyla bir Zorbax SB-AQ sütunu üzerinde gerçekleştirildi. Tüm kalibrasyon eğrileri iyi doğrusallık göstermiştir ( R, 2 Min. Tüm kalibrasyon eğrileri, test aralıklarında iyi doğrusallık ( 0.9994) göstermiştir . LOD ve LOQ kolonda sırasıyla 0.2 ve 1.0 μg / mL'den daha düşüktü . 8 analitin içi ve içi için RSD sırasıyla% 4.1'den ve% 4.0'dan daha azdı ve toplam iyileşme% 96.0-100.7 idi. Doğrulanmış yöntem, Çin'in farklı bölgelerinden P. multiflorum örneklerinde 8 hidrofilik bileşiğin nicelleştirilmesinde başarıyla uygulandı . Temel bileşen analizi (PCA) ve hiyerarşik kümeleme analizi (HCA) gibi kemometreler , Çin'deki P. multiflorum homojenliğini değerlendirmek için kullanılmış ve bu da kalite homojenliğinin iyi olduğunu göstermiştir. Önemli
   Polygonum multiflorum'daki sekiz hidrofilik bileşik ilk olarak HPLC kullanılarak aynı anda belirlendi. ► Çin'deki P. multiflorum'un homojenliğini değerlendirmek için kemometri kullanıldı . ► Çin'deki P. multiflorum'un kalite homojenliği iyiydi.


   Polygonum multiflorum kökünden bileşenlerin saç uzamasına tanıtım etkisi

   Yazar bağlantılar açık bindirme paneliYa Nan Sun birUzun Cui bWei Li birXi Tao Yan birSeo Young Yang birJung Il Kang cHee Kyoung Kang cGenç Ho Kim birÖzet;
   İki yeni bileşikler, torachrysone-8- gallik asit esteri O -β- d glukosit ( 1 ) ve ( E ) -2,3,5,4'-tetrahidroksistilben-2- Ç -β- d -xyloside ( 4 ) bilinen sekiz bileşik ( 2 , 3 , 5 - 10 ) ile birlikte Polygonum multiflorum köklerinin % 70'lik bir etanol ekstraktından izole edildi . Yapıları ile belirlendi 1 H ve 13 ° C NMR, HMQC ve HMBC spektrometrisi. P. multiflorum'un Özleriin vivo olarak saç büyümesini arttırdığı bildirilmiştir. Bu çalışma, P. multiflorum'dan izole edilmiş bileşiklerin, saç büyümesinde önemli bir rol oynayan dermal papilla hücreleri (DPC'ler) kullanarak saç büyümesini teşvik etme üzerindeki etkilerini değerlendirmek için yapılmıştır . DPC bileşikler (ile tedavi edildiğinde 1 - 10 ) den , P. multiflorum , bileşikler 1 , 2 , 3 , 6 ve 10 kontrol ile karşılaştırıldığında DPC proliferasyonu arttı. Spesifik olarak, bileşik 2μM), DPC'lerin proliferasyonunda minoksidilden (10 μM) daha fazla bir artışa neden olmuştur . Ek olarak, vibrissa foliküllerinin 21 gün boyunca bileşik 2ile işlenmesi saç lifi uzunluğunu önemli ölçüde arttırdı. Bu sonuçlara dayanarak, bu türevlerin daha fazla araştırılması ve optimizasyonu, alopesi tedavisi için terapötik maddelerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.


   Grafiksel Özet;
   İki yeni bileşikler, torachrysone-8- gallik asit esteri O -β- d glukosit ( 1 ) ve ( E ) -2,3,5,4'-tetrahidroksistilben-2- Ç -β- d -xyloside ( 4 ) bilinen sekiz bileşik ( 2 , 3 , 5 - 10 ) ile birlikte Polygonum multiflorum köklerinin % 70'lik bir etanol ekstraktından izole edildi . P. multiflorum'un ekstraktlarının in vivo olarak saç büyümesini arttırdığıbildirilmiştir. Bu çalışma, P. multiflorum kaynaklı izole bileşiklerin etkilerini değerlendirmek için yapılmıştır.μM), DPC'lerin proliferasyonunda minoksidilden (10 μM) daha fazla bir artışa neden olmuştur . Ek olarak, vibrissa foliküllerinin 21 gün boyunca bileşik 2 ile işlenmesi saç lifi uzunluğunu önemli ölçüde arttırdı.
   [LIST=1]


   Polygonum multiflorum ekstraktının topikal uygulanması, C57BL / 6 farelerinde Shh ve cat-katenin ekspresyonunu düzenleyerek saç köklerinin istirahat etmesini sağlar

   Yazar bağlantıları açık bindirme paneliHye-Jin Parkı a bNannan Zhang veDong Ki Parkı a bÖzet;

   Etnofarmakolojik alaka
   Polygonum multiflorum geleneksel olarak Doğu Asya'da kellik ve saç dökülmesi çeken hastaları tedavi etmek için kullanılmıştır.


   Çalışmanın amacı
   Bu çalışma, Polygonum multiflorum'un saç uzamasını destekleyici aktivitelerini ve etki mekanizmasını araştırmayı amaçladı .


   Malzemeler ve yöntemler
   Polygonum multiforum özü topikal telojen C57BL6 / N farelerinde traş sırt derisine uygulanmıştır. Polygonum multiflorum ekstraktının telogen içindeki anagen geçişine etkisini belirlemek için β-katenin ve Sonik kirpi (Shh) ekspresyonu immünohistokimya analiziyle belirlendi.


   Sonuçlar
   Polygonum multiflorum , telojenik C57BL6 / N farelerinde anagen fazı indükleyerek saç büyümesini arttırdı. Gelen Polygonum multiforum özü ile tedavi edilen grupta, biz sayısındaki artış ve anajen fazı indüksiyonu için kanıt olarak kabul edilir Saç foliküllerinin boyutunda bir görülmektedir. İmmünohistokimyasal analiz daha önce um-katenin ve Shh indüksiyonunun Polygonum multiflorum ekstresi ile tedavi edilen grupta kontrol grubuna kıyasla daha fazla gözlendiğini ortaya koydu .


   Sonuç
   Bu sonuçlar Polygonum multiflorum ekstraktının istirahat kıl foliküllerinde anajen fazı indükleyerek kılların uzamasını teşvik ettiğini göstermektedir .


   Polygonum Multiflorum Radix'in aktif bileşenlerinin lipit metabolizmasında rol oynayan enzimler üzerindeki in vitro etkileri .

   Wang W 1 , O, Y 1 , Lin p 1 , Li, Y 1 , Sun R 1 , Gu W 1 , Yu J 2 , Zhao R, 3 .

   ETNOFARMAKOLOJİ İLGİ
   Ham ve işlenmiş Polygoni Multiflori Radix (PMR ve PMRP), alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD), hiperlipidemi veya ilgili hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır. Daha önce yaptığımız araştırmada, 2, 3, 5, 4'-tetrahidroksi-stilben-2-O-β-D-glukozit (TSG), tüm kolesterol (TC) 'nin tüm kimyasal bileşenleri arasında düşürücü etkide en önemli rolü göstermiştir. Polygonum multiflorum . Emodin ve fizik, TSG'den daha uygun trigliserit (TG) azaltıcı etkiler sergilemiştir. Bununla birlikte, Polygonum multiflorum'un iyi lipit düzenleme aktivitesi gösterme şeklinin yaklaşımı ve mekanizmasına odaklanan az sayıda araştırma vardır . Polygonum multiflorumun aktif maddelerinin hedeflenen yerlerihala net bir şekilde anlaşılamamıştır. Bu araştırma, Polygonum multiflorum'un ana kimyasal bileşenlerinin karaciğer hücrelerinde TC ve TG içeriğini nasıl etkilediğine dikkat etmektedir .

   MALZEMELER VE YÖNTEMLER:
   Bu araştırmada, Polygonum multiflorum'un aktif kimyasal maddelerinin hedef bölgelerini 48 saat boyunca incelemek için hassas, doğru ve hızlı bir in vitro model steatoz hepatik L02 hücresi kullanıldı . Steatoz hepatik L02 hücresi, sırasıyla emodin, fizik ve TSG'ye maruz bırakıldı. Maruz kaldıktan sonra, dört anahtar enzimin, TC ve TG'nin sentez ve ayrışma yolundaki içerikleri araştırıldı. Bu arada, lipit transfer proteinin içeriği de test edildi. Diasilglisil asiltransferaz 1 (DGAT1), TG'nin serbest yağ asitlerinden biyosentezini kontrol ederken, 3-hidroksi-3-metil-glutatil-CoA redüktazı (HMG-CoA redüktazı), TC biyosentezini sınırlandırdı. Hepatik trigliserit lipaz (HTGL) ve kolesterol 7α-hidroksilaz (CYP7A), TG ve TC'nin lipoliz prosedüründe kilit rol oynamıştır.

   SONUÇLAR:
   Steatozis L02 hücrelerinde TC ve TG'nin sentezi, kontrol grubundakine kıyasla model grubunda belirgin şekilde artmıştır. Hücre içi HMG-CoA redüktaz ve DGAT1 içerikleri% 32.33 ve% 56.52 artarken, CYP7A ve HTGL içerikleri% 21.61 ve% 47.37 oranında azalmıştır. Emodin, fizik ve TSG'nin tümü, HMG-CoA redüktaz üzerinde aşağı regülasyon etkileri gösterirken, CYP7A üzerinde yukarı regülasyon etkileri etkilenmiştir. HMG-CoA redüktaz üzerindeki en dikkat çekici etki emodin üzerinde bulundu. Emodin, DGAT1 içeriğini model grubunda 438.44 ± 4.51 pg / mL'den 192.55 ± 9.85 pg / mL'ye (100 mikron) azaltabilir. 300 µm fizik grubundaki HTGL içeriği 3.15 ± 0.15 U / mL idi ve kontrol, lovastatin ve fenofibrat grubundan daha etkiliydi.

   SONUÇLAR:
   TSG, CYP7A'nın içeriğini artırabilir ve daha sonra kolesterolün lipolizini arttırabilir. Dahası, TSG ayrıca en iyi LDL düşürücü etki göstermiştir. Emodin, TC ve TG sentezinde anahtar enzimler olan HMG-CoA redüktaz ve DGAT1'i inhibe edebilir. Physcion, HTGL'nin içeriğini arttırdı ve sonra trigliseritin lipolizini artırabilir. Aynı zamanda, fizik en iyi VLDL azaltıcı etki göstermiştir. Yukarıdaki sonuçlar ışığında, lipit düzenleme aktivitesinin TSG, emodin ve fizik genel sinerjisine katkıda bulunduk.

   In vitro effects of active components of Polygonum Multiflorum Radix on enzymes involved in the lipid metabolism.

   Wang W1, He Y1, Lin P1, Li Y1, Sun R1, Gu W1, Yu J2, Zhao R3. Author information

   1 Yunnan University of Traditional Chinese Medicine, Kunming 650500, Yunnan Province, China. 2 Yunnan University of Traditional Chinese Medicine, Kunming 650500, Yunnan Province, China. Electronic address: . 3 Yunnan University of Traditional Chinese Medicine, Kunming 650500, Yunnan Province, China.

   ETHNOPHARMACOLOGY RELEVANCE:

   Raw and processed Polygoni Multiflori Radix (PMR and PMRP) are used in the prevention and treatment of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), hyperlipidemia or related diseases. In our previous research, 2, 3, 5, 4'-tetrahydroxy-stilbene-2-O-β-D-glucoside (TSG) displayed the most important role in the total cholesterol (TC) lowering effect among all the chemical constituents of Polygonum multiflorum. Emodin and physcion displayed more favorable triglyceride (TG) reducing effects than TSG. However, there are few researches focus on the approach and mechanism of how do Polygonum multiflorum exhibit good lipid regulation activity. The targeted sites of active substances of Polygonum multiflorum are still not clearly elucidated. This research pays close attention to how major chemical components of Polygonum multiflorum affect the TC and TG contents in liver cells. MATERIALS AND METHODS:

   In this research, a sensitive, accurate and rapid in vitro model, steatosis hepatic L02 cell, was used to explore target sites of active chemical substances of Polygonum multiflorum for 48h. Steatosis hepatic L02 cell was exposed to emodin, physcion and TSG, respectively. The contents of four key enzymes in the pathway of synthesis and decomposition of TC and TG were investigated after exposure. Meanwhile, the contents of lipid transfer protein were also tested. The diacylgycerol acyltransferase 1 (DGAT1) controlled the biosynthesis of TG from free fatty acids while 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase (HMG-CoA reductase) limited the biosynthesis of TC. Hepatic triglyceride lipase (HTGL) and cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A) played the key role in the lipolysis procedure of TG and TC. RESULTS:

   The synthesis of TC and TG in steatosis L02 cells were apparently increased in the model group compared to the control group. Intracellular contents of HMG-CoA reductase and DGAT1 increased 32.33% and 56.52%, while contents of CYP7A and HTGL decreased 21.61% and 47.37%. Emodin, physcion and TSG all showed down-regulation effects on HMG-CoA reductase, while up-regulation effects on CYP7A. The most remarkable effect on HMG-CoA reductase was found on emodin. Emodin could reduce the DGAT1 content from 438.44 ± 4.51 pg/mL in model group to 192.55 ± 9.85 pg/mL (100 μm). The content of HTGL in 300 μm physcion group was 3.15 ± 0.15 U/mL, which was more significantly effective than the control, lovastatin and fenofibrate group. CONCLUSIONS:

   TSG could raise the content of CYP7A and then promote the lipolysis of cholesterol. Moreover, TSG also showed the best LDL-reducing effect. Emodin could inhibit HMG-CoA reductase and DGAT1, which were key enzymes in the synthesis of TC and TG. Physcion increased the content of HTGL, and then could boost the lipolysis of triglyceride. At the same time, physcion showed the best VLDL-reducing effect. In view of the above conclusions, we contributed the lipid regulation activity to an overall synergy of TSG, emodin and physcion.

   Copyright © 2014 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
   Konu murattt tarafından (https://bitkiseltedavi.net/vb5/member/13772-murattt Saat 16 Ekim 2019, 15:57 ) değiştirilmiştir.

   Yorum yap


   • #4
    Polygonum multiflorum Radix özü, insan sünnet derisi melanositlerini in vitro oksidatif strese karşı korur ve saç folikülü pigmentasyonunu ex vivo olarak güçlendirir. Sextius p 1 , Betts R 2 , Benkhalifa I 1 , Commo S 1 , Eilstein J 1 , MASSIRONI M 3 , Wang p 2 , Michelet JF 1 , Qiu J 2 , Tan x 2 , Jeulin S 1 . Yazar bilgileri

    AMAÇ:

    Geleneksel Çin tıbbı olan Polygonum multiflorum Radix'ten elde edilen bir ekstraktın melanosit canlılığını oksidatif strese karşı koruma yeteneğini incelemek, saç grileşmesinin başlatılmasında ve ilerlemesinde kilit bir mekanizmadır.

    YÖNTEMLER:
    Antioksidan kapasitesini değerlendirmek için Polygonum multiforum Sayı tabanı özü, melanositler bir ticari olarak temin edilebilir ile muamele edildi birincil insan sünnet derisi Polygonum multiforum Sayı tabanı özü kültür ortamına ilave edildi ve (H, hidrojen peroksite maruz 2 O 2 hücre içi reaktif oksijen türleri konsantrasyonları ve glutatyon kullanılarak) / bitiş noktaları olarak protein oranları. Kozmetik kullanımlar için çözünürlüğü arttırmak için yeni bir Polygonum multiflorum Radix özütü elde edildi. Saç grileşmesi oksidatif stres ortamında melanosit kaybının bir sonucu olduğundan, yeni Polygonum multiflorumun antioksidan kapasitesinin olup olmadığını kontrol ettik. Radix ekstresi, H 2 O 2 kaynaklı oksidatif strese cevap olarak melanosit canlılığını koruyabilir ve ex vivo insan kıl folikülleri içindeki pigmentasyonu koruyabilir.

    SONUÇLAR:
    Geleneksel mevcut olan melanosit birincil insan sünnet derisi in vitro tedavi Polygonum multiforum Sayı tabanı özü sonuçlandı H yanıt olarak, hücre altı ROS birikimi azalmıştır 2 O 2 H karşı koruyucu bir cevabın tutarlı glutation-için-protein oranının eşlik eden bir muhafaza, maruziyet 2 O 2 maruz kalma ve melanositlerin oksidatif strese karşı korunması için bu ekstrenin vaadini kanıtlamak. Geliştirilmiş ile muamele Melanositler Polygonum multiforum Sayı tabanı özü H | zayıflatılmış arzeden 2 O 2kaynaklı hücre ölümü, net bir sitoprotektif etki gösterir. Ex vivo insan saçı foliküllerinin gelişmiş Polygonum multiflorum Radix özü ile işlenmesi, saç pigmentasyonu üzerinde ex vivo koruyucu bir etki sergileyen, araçla tedavi edilen kontrollere kıyasla daha yüksek bir melanin seviyesine neden oldu.

    SONUÇ:
    Polygonum multiflorum Radix özü, in vitro primer insan sünnet derisi melanositlerini H 2 O 2 maruz bırakmanın zararlı etkilerinden korur ve ex vivo insan kıl folikülleri içindeki pigmentasyonu iyileştirir, böylece Polygonum multiflorum Radix özütünün melanositlerin korunmasına karşı potansiyel bir aktif terkip maddesi olarak kullanılmasını gösterir Prematüre ölüm. Bu veriler, Polygonum multiflorum Radix ekstraktının geleneksel Polygonum multiflorum Radix kullanımına paralel olarak oksidatif stres kaynaklı saç grileşmesinin önlenmesi için bir strateji olarak kullanılan in vivo çalışmalarla tutarlı in vitro mekanik kanıt sağlar .

    © 2017 Kozmetik Bilimciler Derneği ve Société Française de Cosmétologie.

    Polygonum multiflorum Radix extract protects human foreskin melanocytes from oxidative stress in vitro and potentiates hair follicle pigmentation ex vivo.

    Sextius P1, Betts R2, Benkhalifa I1, Commo S1, Eilstein J1, Massironi M3, Wang P2, Michelet JF1, Qiu J2, Tan X2, Jeulin S1. Author information

    Abstract

    OBJECTIVE:

    To examine the ability of an extract from traditional Chinese medicine, Polygonum multiflorum Radix, to protect melanocyte viability from oxidative stress, a key mechanism in the initiation and progression of hair greying. METHODS:

    To assess the antioxidant capacity of Polygonum multiflorum Radix extract, primary human foreskin melanocytes were treated with a commercially available Polygonum multiflorum Radix extract added to culture medium and exposed to hydrogen peroxide (H2 O2 ), using intracellular reactive oxygen species concentrations and glutathione/protein ratios as endpoints. To improve solubility for cosmetic uses, a new Polygonum multiflorum Radix extract was derived. As hair greying is the consequence of melanocyte disappearance in an oxidative stress environment, we checked whether the antioxidant capacity of the new Polygonum multiflorum Radix extract could preserve melanocyte viability in response to H2 O2 -induced oxidative stress, and preserve pigmentation within ex vivo human hair follicles. RESULTS:

    In vitro treatment of primary human foreskin melanocytes with traditional available Polygonum multiflorum Radix extract resulted in decreased intracellular ROS accumulation in response to H2 O2 exposure with a concomitant preservation of glutathione-to-protein ratio, consistent with a protective response against H2 O2 exposure and demonstrating the promise of this extract for protecting melanocytes against oxidative stress. Melanocytes treated with the improved Polygonum multiflorum Radix extract exhibited attenuated H2 O2 -induced cell death, demonstrating a clear cytoprotective effect. Treatment of ex vivo human hair follicles with the improved Polygonum multiflorumRadix extract resulted in a higher level of melanin compared to vehicle-treated controls, demonstrating an ex vivo protective effect on hair pigmentation. CONCLUSION:

    Polygonum multiflorum Radix extract protects in vitro primary human foreskin melanocytes from the deleterious effects of H2O2 exposure and improves pigmentation within ex vivo human hair follicles, demonstrating the utility of Polygonum multiflorum Radix extract as a potential active ingredient for the protection of melanocytes against premature death. This data provides in vitro mechanistic evidence consistent with existing in vivo studies for the use of Polygonum multiflorum Radix extract as a strategy for the prevention of oxidative stress-induced hair greying, in line with traditional Polygonum multiflorum Radix uses.

    © 2017 Society of Cosmetic Scientists and the Société Française de Cosmétologie.

    Polygonum Multiflorum Özü / Bolin Kaynağı Doğal Saç İçin İyi Polygonum Multiflorum Özü
    Polygonum Multiflorum Ekstresi yaşlanma sürecini geciktirebilir, bağışıklık sistemini arttırır, Anti Tümör, adrenokortikal fonksiyonu artırabilir, ayrıca kan yağını düşürebilir, karaciğeri koruyabilir ve kozmetik etkiye sahiptir.

    Giriş

    Aktif bileşenlerinin tümü Polygonum Multiflorum henüz belirlenmedi. Polygonum Multiflorum mu mide rahatsızlıklarına çare olarak kullanılan bitkileri hesaba katan birkaç glikozit içerir ve kabızlık. Araştırmacılar, köklerin hafif kardiyovasküler ve anti-inflamatuar etkiler. Bütün kök hayvan ve insana göre kolesterol seviyelerini düşürdüğü gösterilmiştir. araştırma, hem de arterlerin sertleşmesini azaltmak veya arterioskleroz. Diğer Polygonum multiflorum araştırmalar bu bitkinin güçlü bağışıklık fonksiyonu, kırmızı kan hücresi oluşumu üzerindeki rolünü araştırmıştır. ender bakteriyel etki. İşlenmemiş kökler hafif bir müshil etkisine sahiptir.

    Ürün Açıklaması
    Ana işlev
    1. Polygonum Multiflorum Özü yaşlanma sürecini geciktirebilir.
    2. Polygonum Multiflorum Ekstresi bağışıklığı artırabilir: Anti Tümör.
    3. Polygonum Multiflorum Özü, adrenokortikal işlevi artırabilir.
    4. Polygonum Multiflorum Ekstresi hematopoetik hücreler üzerinde etkilidir.
    5. Polygonum Multiflorum Extract'ın kardiyovasküler sistem üzerine etkileri vardır.
    6. Polygonum Multiflorum Ekstresi kan yağını düşürebilir.
    7. Polygonum Multiflorum Ekstresi karaciğeri koruyabilir.
    8. Polygonum Multiflorum Ekstresi kozmetik etkiye sahiptir.

    Uygulama
    1. ilaç alanında Uygulanan, bu yağlı karaciğer tedavisi için belirli bir etkiye sahiptir
    2. mükemmel ürün ile karaciğer böbrek korumak için, sağlık ürün alanında Uygulanan;
    Konu murattt tarafından (https://bitkiseltedavi.net/vb5/member/13772-murattt Saat 16 Ekim 2019, 15:58 ) değiştirilmiştir.

    Yorum yap


    • #5
     Polygonum multiflorum Thunb'un klinik çalışmalarının gözden geçirilmesi . ve izole edilmiş biyoaktif bileşikleri

     Guy-Armel Bounda 1 ve YU Feng 1, 2
     Yazar bilgileri Madde notları Telif Hakkı ve Lisans bilgileri Uyarı
     Bu makale PMC'deki diğer makalelerden alıntılanmıştır .
     Git: soyut

     Polygonum multiflorum Thunb. Resmi olarak Çin Farmakopesinde listelenen (PMT), Çin ve Doğu Asya’da şu, Çin’de ve Doğu’da Fo-ti olarak bilinen en popüler geleneksel Çin ilaçlarından biridir. Montaj farmakolojik çalışmaları, karaciğer hasarı, kanser, diyabet, alopesi, ateroskleroz ve nörodejeneratif hastalıklar gibi çeşitli hastalıkların ve tıbbi durumların tedavisinde anahtar yararını vurgulamıştır. PubMed / Medline, Science citation Index ve Google Scholar gibi uluslararası veritabanları yakın zamanda P. multiflorum'da yayınlanan klinik araştırmalar için araştırıldı.. Farmakokinetik-farmakodinamik analiz, uyku bozuklukları, dislipidemi tedavisi ve nörodejeneratif hastalıklar ile ilgili bilgi sağlayan çeşitli yayınlanmış makaleler yayınlanmıştır. Bu derleme, PMT ve / veya izole edilmiş biyo-bileşikleri üzerinde şimdiye kadar yürütülen araştırmaların klinik tablosunu güncellemek ve terapötik değerlendirmesini aydınlatmak için bir çabadır.

     Anahtar Sözcükler: Klinik farmakokinetik, klinik çalışmalar, bitkisel hepatotoksisite, Polygonum multiflorum Thunb., Terapötik değerlendirme
     Git: GİRİŞ

     Bitkiler, şifalı bitkiler ve etnobotanikler seçildi ve deneysel olarak nesiller boyunca nesile geçen bilgi ve birikmiş uygulamalarla, ilk olarak geleneksel müstahzarlar, daha sonra saf aktif ilkeler olarak, ilaçlar olarak yüzyıllarca ilaç olarak seçildi ve kullanıldı. [ 1 , 2 ] Tedavi amaçlı kullanılan veya faydalı ilaçların sentezi için öncü olan madde. [ 3 ] Bitkisel Tıbbi, iki geniş bölüme ayrılabilir. Birincisi çok çeşitli bileşikler içeren (örneğin: İnfüzyonlar, uçucu yağlar, tentürler veya ekstraktlar) karışım kompleksi içerir ve ikinci kategori bunları saf, kimyasal olarak tanımlanmış aktif prensipler olarak gösterir. [ 4 ]

     Polygonum multiflorum Thunb. (PMT, Polygonaceae familyası, Şekil 1 )) Çin'de He wu ve Kuzey Amerika'da Fo-ti olarak tanınan [ 5 ], resmen Çince’de listelenen en popüler geleneksel Çin geleneksel şifalı bitkilerden biridir. Farmakopesi [ 6 ] Farklı tıbbi amaçlar için bitkilerin çeşitli kısımları kullanılmıştır. Bu bitkinin yaprakları [ Şekil 2a ], kök yumru [ Şekil 2b ] ve rizomları [ Şekil 2c ] tonik ve yaşlanma karşıtı ajanlar [ 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 ] olarak kullanılırken, kök [Şekil 2d ] uykusuzluğu hafifletmek ve hatta antidiyabetik bir terapötik aktiviteye sahip olmak için de kullanılır. [ 13 , 14 , 15 ]
     Resim, çizim vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı PR-7-225-g001.jpg
     Şekil 1
     Polygonum multiflorum Thunb

     Resim, çizim vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı PR-7-225-g002.jpg
     şekil 2
     (A) 'nın fotoğrafları, (b) yumru kökleri, (c) yeraltı rizomları ve (d) Polygonum multiflorum Thunb'dan sap

     Laboratuvar çalışmaları ve klinik uygulamalar, PMT'nin anti-tümör, [ 16 , 17 ] antibakteriyel, [ 18 ] anti-enflamatuar, [ 13 ] anti-oksidan, [ 19 , 20 , 21 ] anti dahil olmak üzere çeşitli biyolojik ve terapötik etkilere sahip olduğunu göstermiştir. -HIV, [ 22 ] karaciğer koruma, [ 23 , 24 ] nefroproteksiyon, [ 25 ] antidiyabetik, [ 15 , 26 ] anti-alopesi, [ 27 , 28 ] ve anti-aterosklerotik aktiviteler. [ 29 , 30] Nörodejeneratif hastalıklara, [ 31 , 32 , 33 , 34 , 35 ] kardiyovasküler hastalıklara karşı önleyici faaliyet gösterdiği ve ayrıca hiperlipidemiyi de azalttığı bildirilmiştir. [ 36 , 37 ]

     Klinik etkinlik, PMT ve biyoaktif ürünlerinin güvenliğinin yanı sıra son yıllarda büyük ilgi görmüştür; hepatotoksisite üzerine çeşitli vakaların artan raporları nedeniyle, [ 38 , 39 , 40 , 41 , 42 ] dünya çapında yayınlandı. Bu derlemede, P. multiflorum'un klinik çalışmalarının ve farmakokinetiği (PK'ler) - farmakodinamik (PD'ler) profilinin detaylı araştırılmasındaki ilerlemeler tartışılmıştır, bu arada bu özel bitki kaynaklı karaciğer hasarının klinik özelliklerini açıklar. Bu rapor, PMT'nin veya tamamen aynı fitokimyasal bileşenleri içeren diğer bitkisel ilaçların klinik terapötik değerlendirmesi hakkındaki geniş anlayışı aydınlatacaktır.

     Git: YÖNTEM

     Çeşitli veritabanları aranarak elektronik bir arama yapıldı: PubMed (Medline), Highwire, HerbMed, Google Akademik, Scopus, Sistematik İncelemelerden Cochrane Veri Tabanı ve “PMT”, “Shou wu” gibi anahtar terimleri kullanarak Cochrane Kütüphanesi. Wu-Pian, ”“ Shen-Min ”,“ Fo-Ti ”ve“ klinik çalışma ”,“ insanlar ”,“ hastalar ”,“ vaka raporu ”,“ İngilizce ”yayınları tanımlamak için“ hepatotoksisite ”(vaka raporları, vaka dizi, prospektif çalışma ve klinik derleme makaleleri) ve P. multiflorum ile ilgili yayınlanmış özetlerve / veya onun bileşikleri. Ayrıca, elektronik araştırmalarla elde edilmeyen yayınları tanımlamak için ana makalelerin referans listelerini taradık. Toplam 54 yayın tespit edildi ve sonuçlar derlendi. Klinik PKs-PDs analizi, 2 ila antiinflamatuar etki, 2 dislipidemi tedavisi için 2, uyku bozukluğu ile ilgili 2, nörodejeneratif hastalıklar için 3 ve P. multiflorum alımına bağlı hepatotoksisitesi olan 52 hasta ile ilgili 7 makale gösterdiler . P. multiflorum ile ilgili klinik çalışmaların kalitesi, bitkisel hepatotoksisite ile bildirilen hastaların özellikleri ve sonuçları ve P. multiflorum'un farmakoterapötik değerleri olduğunu iddia eden bu yazıda gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır.

     Git: POLYGONUM MULTIFLORUM ÖZETLERİ VE / VEYA BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KLİNİK FARMAKOKİNETİĞİ VE FARMAKODİNAMİKÇALIŞMALARI

     Bitkisel ilaçlar, birden fazla aktif bileşenin karışımlarıdır. Farmakolojik olarak aktif bileşiklerin çokluğu, açıkça ortaya çıkan etkileşimlerin olasılığını arttırmaktadır. Bu nedenle, sadece ilaç-ilaç etkileşimlerinin olasılığı teorik olarak ilaç-ilaç etkileşimlerininkinden daha yüksektir, çünkü sadece sentetik ilaçlar genellikle tek kimyasal maddeler içerdiği için. [ 43 ] Vaka raporları ve klinik çalışmalar klinik olarak önemli etkileşimlerin bir takımının varlığını vurguladı. Sebep-sonuç ilişkileri her zaman kurulmamasına rağmen. Otlar ve ilaçlar farmakokinetik ya da farmakodinamik olarak etkileşime girebilir [ Şekil 3 ]. [ 44 ]
     Resim, çizim vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı PR-7-225-g003.jpg
     Figür 3
     İnsan vücudunda ilaç yerleşimini belirleyen fizyolojik süreçlerin şematik gösterimi ve farmakokinetik ve farmakodinamiklerin bu süreçlerle ilişkisi (A: Uygulama, D: Dağıtım, M: Metabolizma, E: Atılım)

     Bugüne kadar, bir dizi in vitro çalışma, seçilen bitkisel özütlerin ve / veya spesifik bileşenlerin ilaç metabolize edici enzimleri veya taşıyıcıları, özellikle sitokrom P450 (CYP450) izoformları ve P-glikoproteini (P-pg) inhibe etme veya indükleme potansiyelini ele almıştır. Bununla birlikte, klinik bir ortamda in vitro verilerin tercümesinin gerçekleştirilmesi zordur ve öngörülen sonuçlar arasında in vitroçalışmalar ve kontrollü klinik çalışmaların sonuçları temelinde tahmin edilen sonuçlar arasında tutarsızlıklar gözlenir . [ 45 ]

     PMT ve / veya biyoaktif bileşenlerinin PK-PD parametre analizlerini araştırmak için çeşitli farmakolojik ve klinik çalışmalar yapılmıştır. 2002 yılında, bazı Koreli bilim adamları, rhein hakkında bir klinik PK çalışması yürüttüler; PMT'nin temel biyoaktiflerinden biri [ 46 ] Bu araştırma, biyolojik ekstrakilite açısından aloe-emodin, emodin ve krisoptanol [ Şekil 4 ] seviyelerinin rheinden çok daha yüksek olduğunu vurgulayan bazı ilginç bulgular üretti. düzeyi, sadece rhein seçici rhein diğer antrakinonlar yapısal olarak benzeyen bile, vücut tarafından absorbe edildi. [ 46 ] Bu bulgular diğer bir klinik çalışmanın sonuçları Krumbiegel ve Hu önce bir on geçme doğrulamıştır. [ 47] Bu fenomen aşağıdaki üç olasılıktan biriyle açıklanabilir. Bunlardan ilki, sennosidlerin (örneğin: Sennoside A, Şekil 5 ) bağırsaklardaki bakteriler tarafından ayrışması durumunda rhein oluşmasıdır , [ 48 ], ancak plazma rhein konsantrasyonlarının zaman dilimleri bu olasılığı son derece olanaksız kılmaktadır. İkinci bir olasılık sennosides anthrones [intestinal bakteriler tarafından metabolize olmasıdır Şekil 6 ] ve sülfokonjügasyon veya glucoronidation idrar yoluyla maddenin salgılanma giden oluşur. [ 46 ] Üçüncü bir olasılık rhein Biyolojik olarak kolay olduğu gerçeğini stresli -aloe-emodinden dönüştürülmüş [ 47 , 49] Ayrıca, başka bir klinik araştırmada, rheinin yüksek biyoyararlanımı, araştırmanın karşılaştırmalı anahtarı olarak uygulama yolları kullanılarak değerlendirildi. Bulgular, tek bir bitkisel özüt dozu sonrasında, rininin oral biyoyararlanımının rektal biyoyararlanımdan önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. [ 50 ] Rota uygulamasının analizi ile, rhein gibi zayıf asitlerin emiliminin asidik ortamda optimal olabileceği öne sürülmüştür. midenin, emilimi ince bağırsakta göreceli olarak alkalin durumunda elverişsiz olabilir. Oral terapi aynı plazma rhein konsantrasyonu elde edilecek ise, tutma lavmanı tedavisi zayıf biyo-birden fazla, daha yüksek günlük dozlar gerektirir. [ 50 ]
     Resim, çizim vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı PR-7-225-g004.jpg
     Şekil 4
     Aloe-emodin, krisoptanol, danthron, emodin, physcion ve rhein kimyasal yapıları

     Resim, çizim vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı PR-7-225-g005.jpg
     Şekil 5
     Sennoside A'nın kimyasal yapısı

     Resim, çizim vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı PR-7-225-g006.jpg
     Şekil 6
     Antronların kimyasal yapısı

     Bitkisel ilaçlar bileşenleri, ilaç metabolize edici enzimlerin işlevini, farklı, ancak tamamen açıklanmayan mekanizmaları, spesifik enzimlerin katalitik aktivitesini inhibe ederek ya da sadece bağlama için rekabet edebileceklerini etkileyebilir. Her iki durumda da, oral biyoyararlanımda bir artış ve / veya etkilenen ilaçların hepatik klirensinin azalması beklenmektedir, bu da hastayı ciddi bir ilaç toksisitesi riskine maruz bırakabilecek plazma ilaç seviyelerinde bir artışa yol açmaktadır. 45 ] İn vivo proseste yer alan ilaç taşıyıcıları ve ilaç metabolize edici enzimler , hem P-pg [ 51 , 52 , 53 ] hem de CYP450 izoenzimlerinde modülatör etkiler [ 54 , 55] ve PMT'nin akut toksisitesi [ 39 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 ] ve / veya ana biyoaktif bileşiklerinin hepsi iyi bir şekilde belgelenmiştir. P-gp bazlı ilaç etkileşimleri klinikte ve preklinik ilaç gelişiminde, özellikle ilaçların bağırsaktan emilimi ve ilaçların karaciğer, böbrek, barsak ve kan-beyin bariyeri boyunca dağılımı ile ilgili olarak büyük bir endişe kaynağıdır. [ 61 ] Bitkisel ilaçların yaygın kullanımı, belgelenmiş bitki-ilaç etkileşimleri yedekdir. Bununla birlikte, yaygın şifalı bitkiler üzerinde yapılan çalışmalar, önemli bitki-ilaç etkileşimlerinin var olduğunu göstermektedir. [ 62] Çok kullanılan geleneksel Çin tıbbının (TCM) P-gp ile etkileşime girdiği bildirildi. Örneğin, St John's wort'un duodenal P-gp ekspresyonunu, birden fazla oral uygulamadan sonra sağlıklı gönüllülerde 1.4 kat arttırdığı bulundu. John'un wort'unun tek bir oral digoksin dozu (0.5 mg) sonrasında% 18 oranında digoksin maruziyetinde bir azalmaya yol açabileceği de bildirildi. [ 53 , 63 ] Li et al . PMT bileşenlerinin P-pg üzerindeki inhibitör etkisinin MDR1-MDCKII hücrelerinde digoksin taşınmasına aracılık ettiği araştırıldı. Test edilen bitkisel bileşenler trans-Resveratrol'dü [ Şekil 7 ], 2,3,5,4'-tetrahidroksilstilbene-2-0-D-D-glukozit (TSG, Şekil 8)), emodin, krisoptanol, aloe-emodin ve fiziktir. Çeşitli bileşenleri arasında multiflorum P. test emodin belirgin bir şekilde (IC P-gp güçlü bir inhibitörü olduğu 50 MDR1-MDCKII ve Caco-2 hücrelerinde = 9.42 uM). [ 53 ] Ayrıca, klinik çalışma bulguları aydınlanmış emodin bulunabilir P-gp akış fonksiyonunu inhibe ederek P-gp aracılı steroid direncinin üstesinden gelmek için en güçlü umut verici etkiye sahip olmak. [ 51 ]
     Resim, çizim vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı PR-7-225-g007.jpg
     Şekil 7
     Trans-resveratrolün kimyasal yapısı

     Resim, çizim vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı PR-7-225-g008.jpg
     Şekil 8
     2,3,5,4'-tetrahydroxylstilbene-2-O-β-D-glukosit

     CYP450 enzimindeki genetik polimorfizmler aynı zamanda bireyin bitkisel ilaçları metabolize etme kabiliyetindeki farklılıklara da katkıda bulunur. CYP450 1A2 (CYP1A2) ve [ 44 , 64 ] CYP450 1A2 (CYP1A2) ve ilaç temizliği oranında önemli değişikliklere neden olabilecek bir veya daha fazla izoformu inhibe eden veya indükleyen eşzamanlı ilaçların kullanımı değişmiştir. CYP450 3A4 (CYP3A4), vücuttaki ksenobiyotiğin metabolizmasında rol oynar, [ 65 , 66 ], ekspresyonlarının çeşitli bitkisel ilaçlar ve / veya diyet bileşenleri tarafından uyarıldığı görülür. [ 67 ] CYP1A2'nin genotip ve alelik frekansları değerlendirildi. P. multiflorum tarafından indüklenen akut karaciğer hasarı olan Çin hastalarındaPMT'den hepatotoksisite ile CYP1A2 alel polimorfizmi ilişkisini araştırmak için [ 55 ] Bulgular, P. multiflorumkaynaklı akut karaciğer hasarı olan Çin hastalarında CYP1A2 * 1C mutasyon sıklığının sağlıklı Çin halkındakinden anlamlı derecede farklı olduğunu ortaya koymuştur CYP1A2 * 1C'nin muhtemelen akut karaciğer hasarı izleyen PMT'nin metabolizması ile ilişkili olduğunu belirten [ 55 ] Dahası, çeşitli bitkisel bileşenlerin yapısal benzerliğine ve / veya aynı moleküler ağırlığına rağmen, önemli inhibe edilmiş CYP3A4 / 5 aktivitesini emodin. [ 53 ] P. multiflorum göz önüne alındığındave / veya nispi toksik bileşik olarak bileşenleri, bu bitkisel ilaç klinikte kullanıldığında CYP ve P-gp'ye dayanan potansiyel ilaç bitki / bitki etkileşimleri dikkate alınmalıdır. Sağlık çalışanları, PK'lerin, PD'lerin prensiplerinin ve ilaç-bitki etkileşimlerinin doğasını tam olarak takdir ederek, istenmeyen yan etkileri büyük ölçüde azaltabilir ve aynı zamanda bitkisel ilaçların terapötik etkinliğini ve kullanışlılığını artırabilir.

     Git: POLYGONUM MULTIFLORUM VE / VEYA BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR

     Genel olarak, şu anda pazarlanan birçok şifrenin kullanımını destekleyecek sağlam bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır. Bazı bitkisel ürünler, kullanımlarını desteklemek için fıkra kanıtlarına dayanır. Literatürdeki klinik çalışmaların birçoğu küçük örneklem büyüklükleri, uygun olmayan randomizasyon ve / veya yeterli kontrollerin bulunmamasından dolayı sınırlı kalitededir. Büyük ölçekli, randomize, kontrollü çalışmalar, bitkilerin patentlenebilir olmadığı ve pozitif çalışma sonuçlarından elde edilen ekonomik kazanç potansiyeli nedeniyle bitkisel endüstrisi tarafından gerçekleştirilmemiştir. Bazı araştırmacılar ve kuruluşlar (örneğin Cochrane işbirliği) sistematik gözden geçirmeler ve meta-analizler yoluyla mevcut çalışma verilerini eleştirel olarak değerlendirme girişiminde bulundu. Analizlerin çoğu eşdeğer olmuştur. [ 68] Bitkisel ilaçların kullanımı, geleneksel tek bileşikli ilaçlarla karşılaşılmayan benzersiz klinik ve farmakolojik zorluklar sunar. Bu ilaçlar genellikle birçok biyoaktif bileşiğin karmaşık karışımlarıdır ve tek bileşik varlıklar için geliştirilen geleneksel “endikasyonlar ve kullanımlar” kriterleri, önemli sayıda yolla uygulanamayabilir. [ 69 ] Geleneksel terapötik talepleri değerlendirmek ve PMT ve / veya çeşitli biyoaktif bileşenlerinin potansiyelini araştırmak ve mevcut klinik kanıtları vurgulamak için birkaç klinik çalışma yapılmıştır. Anti-inflamatuar biyoaktivite
     Enflamasyonun, bağışıklık sistemi, lokal vasküler sistem ve hasarlı doku içindeki çeşitli hücrelerin aktivasyonu ile fizyolojik ve patolojik süreçlere katkıda bulunduğu bilinmektedir. [ 70 ] Uzun süreli inflamasyon, kronik enflamasyon olarak bilinen çeşitli faktörlerden kaynaklanır. mikrobiyal patojen enfeksiyonu, fiziksel, kimyasal ve cerrahi tahriş ve / veya yaralama ve enflamatuar barsak hastalıkları, romatoid artrit, sepsis ve kanser dahil olmak üzere birçok kronik hastalığın patogenezinde rol oynar [ 71 , 72 , 73 , 74 , 74] Enflamasyonun klasik özellikleri ağrı, şişme, ödem, kızarıklık ve ısıdır. [ 75] Biriken epidemiyolojik ve klinik kanıtlar, kronik enflamasyonun çeşitli insan hastalıkları için önemli bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. [ 76 ] Bu nedenle, pro-enflamatuar moleküllerin ve sinyal faktörlerinin üretiminin baskılanması, önlenmesi veya tedavi edilmesi için önemli hedef yollarından biridir. çeşitli hastalıklar     TCM'den çeşitli doğal ürünlerin pro-enflamatuar yolları güvenli bir şekilde bastırdığı ve inflamasyonla ilişkili hastalıkları kontrol ettiği gösterilmiştir. İn vivo ve / veya in vitro çalışmalar, PMT'nin ve / veya biyoaktif bileşenlerinin anti-enflamatuar etkilerinin, nükleer faktör-B, tümör nekroz faktörü-a, indüklenebilir nitrik gibi pro-enflamatuar sinyal faktörlerinin ekspresyonunun inhibe edilmesiyle ortaya çıktığını göstermiştir. oksit sentaz, siklooksijenaz-2, kemokinler (örneğin: CCL2) ve sitokinler (örneğin: İnterlökin-1 beta). [ 13 , 52 , 74 , 77 ] P. multiflorumLokalize nörodermatit tedavisi için 141 hastayı kapsayan bir klinik çalışmada erik çiçeği iğne bantlaması ile anlamlı bir şekilde test edilmiştir. [ 78 ] Ayrıca, Sun Tem Phytotech tarafından enflamatuar barsak hastalıklarının tedavisi için geliştirilen STD07 (Physcion); Asya sağlıklı gönüllülerde randomize, çift-kör, tek merkezli ve plasebo kontrollü bir çalışma [ 79 ] Yazarlar 14 gün boyunca sözlü olarak 250 mg / gün oral yolla; STD07 genel olarak iyi tolere edildi, bu Faz I klinik çalışmasında sağlıklı gönüllülere klinik olarak anlamlı hiçbir olumsuz etki yapılmadı. P. multilforum'un iyi tedavi kanıtlarıve / veya biyoaktif bileşenlerinin, anti-enflamatuar maddeler olarak kullanılmak üzere yukarıda belirtilen klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu bitkisel ilacın anti-enflamatuar aktivitesi üzerindeki terapötik değeri ile ilgili kapsamlı bir klinik araştırmaya ihtiyaç vardır. dislipidemi
     Hepatositler, trigliserit (TG), total kolesterol (TC), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ve diğer ilgili lipoproteinlerin dağılımında, biyosentezinde, aktarılmasında ve uzaklaştırılmasında önemli rol oynamaktadır. [ 80 ] normal insan karaciğeri, TC ve TG ortalama içerikleri sırasıyla 3.9 ve 19.5 mg / g ıslak ağırlıktadır. Geleneksel olarak, karaciğer yağ içeriği> 50 mg / g (ıslak ağırlıkla% 5) hepatik steatozisin teşhisidir. [ 81 ] Artmış HDL-kolesterol düzeyleri ile ilişkili düşük HDL-kolesterol düzeyleri de dahil olmak üzere, serum lipidlerinin ve lipoproteinlerin herhangi bir anormalliği olarak tanımlanan dislipidemi koroner kalp hastalıkları (KKH) riski, KKH insidansına önemli bir katkı sağlar. [ 37] Gelişmiş ülkelerde, çoğu dislipidemi hiperlipidemidir; yani kandaki lipitlerin yükselmesi. Bu genellikle diyet ve yaşam tarzı nedeniyle. Uzun süredir insülin seviyesinin yükselmesi de dislipidemiye neden olabilir. Benzer şekilde, artan O-GlcNAc transferaz seviyeleri, dislipidemiye neden olabilir. Dislipidemi, çeşitli mekanizmalar yoluyla lipid metabolizmasını etkileyen diyet değişiklikleri ve ilaçlarla tedavi edilebilir. [ 82 ] LDL-C serum seviyelerini düşürmede ilk basamak tedaviler olan statinler ayrıca kas miyopatisi ve hepatik fonksiyondaki düzensizlikler de dahil olmak üzere olumsuz etkilere sahiptir. [ 83Fibratlar, dislipidemi tedavisi için kullanılan ve peroksizom proliferatör ile aktive edilmiş reseptör alfa'yı aktive ederek serum TG seviyelerini azaltan ikinci basamak ilaçlardır. Bununla birlikte, fibratlar serum kreatinin konsantrasyonlarını arttırır [ 84 ] ve ani ölüm, pankreatit ve venöz tromboz ile koreledir. [ 85 ]     Geleneksel Çin tıbbı, dislipidemik hastaların tedavisinde çok önemli bir rol oynar [ 86 ] 50 hiperlipidemik hastanın erken kontrolsüz bir klinik araştırması, PMT'nin, kolesterol sentezinde yer alan genler üzerindeki düzenleyici etkisiyle ilgili olabilecek lipit düşürücü bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. ve lipoprotein metabolizması [ 87 ] Çok yakın tarihli randomize, çift-kör, plasebo-kontrollü bir klinik çalışmada, multiporumun dislipidemili hastalarda terapötik etkisi araştırılmıştır. [ 88 ] Bulgular, multiherb formülü, P. multiflorumDislipidemili hastalarda plazma LDL kolesterol seviyelerinin düşürülmesinde marjinal yararlı etkisi olduğunu göstermiştir. Talep edilen dislipidemi'nin P. multiflorum ve / veya biyoaktif bileşiklerinin terapötik etkisinin doğrulanması için , bu mekanizmanın araştırılması için sağlam kanıtlarla iyi tasarlanmış klinik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Uyku bozuklukları
     Uykusuzluk ya uykusuzluk bir yetersizlik uykuya dalmak ya uykuda istendiği sürece kalmak orada olduğu bir uyku bozukluğudur. [ 89 ] Bu kadının yaygın ve erkeklere göre kadınlarda% 40 daha yaygın tarafından yaşlı olduğunu. [ 90 , [91 ] Uykusuzluk ve buna bağlı şikayetler için farmakoterapi ve davranış yönetimi gibi farklı önlemler uygulanmaktadır [ 92 ] Mevcut uykusuzluk farmakoterapötik ajanları esas olarak γ-aminobütirik asit (GABA) reseptörü, melatonin reseptörü, histamin reseptörü, orexin ve serotonin reseptörü hedeflemektedir. . GABA reseptörü modülatörleri normalde uykusuzluğu yönetmek için kullanılır, ancak artık etkiler, tolerans ve bağımlılık dahil olmak üzere uyku bakımını etkilediği bilinmektedir. [ 91] 2002 tarihli Pearson ve ark.nın [ 133 ] ABD Ulusal Sağlık Görüşme Anketi verileri ile yapılan bir analiz , bir önceki ayda uykusuzluk veya düzenli uyku bozukluğu bildiren yetişkinlerin% 17.4'ünün ( n = 93 386) olduğunu ortaya koydu . Bu nüfusun) uykusunu iyileştirmek için tamamlayıcı ve alternatif tıp kullandı.     Yan etkilerden kaçınırken uykusuzluk semptomlarını hafifleten yeni ilaçlar keşfetmek için, nörotransmitter GABA ve bitkisel ilaçlara odaklanan çok sayıda çalışma yapılmıştır. Valeriana officinalis , [ 93 , 94 ] Passiflora incarnata , [ 95 , 96 ] Matricaria recutita L., [ 97 , 98 ] Humulus lupulus , [ 99 , 100 ] Ginkgo bibola , [ 101 ] Centella asiatica gibi bazı geleneksel bitkisel ilaçlar , [ 102 ] Rhodiola rosea, [ 103 ] Hypericum perforatum , [ 104 ] Piper methysticum [ 105 , 106 ] ve Zizyphus jujuba [ 14 ] ' un uyku ve diğer zihinsel bozuklukları iyileştirdiği klinik olarak geniş çapta rapor edilmiştir. Dahası, yakın zamanda, Wuling kapsülü, değerli Xylaria nigriplerinin miselinden elde edilen tek bir bitki formülü, Çin uykusuzluk hastalarında çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir iz yoluyla etkinliği ve güvenliği için araştırıldı. [ 107] Klinik bulgular, Wuling kapsülünün uykusuzluğu önemli ölçüde iyileştirebileceğini ve olumsuz etki açısından 6 haftalık bir çalışma süresi boyunca ilacın tüm hastalar tarafından iyi tolere edildiğini iddia etmiştir.

     Tayvan'da Çin bitkisel ilaçlarının (CHM'ler) kullanımı veya bir Çin popülasyonunda uykusuzluk tedavisi ile ilgili yapılan ilk geniş kapsamlı ankette, P. multiflorum'un en çok reçete edilen tek Çin otu olduğu tespit edildi. [ 14 ] Uykusuzluğun tedavisinde kullanılan Çin bitkisel formülleri arasında P. multiflorum , bileşenlerin önemli bir bileşenini buldu. Her ne kadar Shou-wu-teng ( P. multiflorum ), klinik uygulama sırasında uykusuzluğu tedavisinde sıkça kullanılmasına rağmen, Batı literatüründe yatıştırıcı ya da anksiyolitik etkilerini doğrulayan klinik literatürde herhangi bir klinik araştırma bulunmamaktadır. [ 14 ] özellikle P. multiflorumve / veya biyoaktif bileşiklerinin, bipolar bozukluğu olan hastalarda kaygı ve uykusuzluk üzerinde olumlu etkileri olabilir. [ 108 ]

     Anti-insomniak fitoterapi, farklı derecelerde uykusuzluktan muzdarip çok sayıda hastaya faydalı olabilecek araştırmanın heyecan verici bir yönünü açar. Uyku bozuklukları için CHM kullanan gelecekteki araştırmalar, uygun bir plasebo kontrolü, çift-körleme, onaylanmış sonuç ölçekleri ve daha uzun takip süreleri gibi, gelişmiş yöntemsel tasarımla daha ayrıntılı çalışmalar gerektirir. [ 109 ] PK, etki mekanizmaları, dozaj rejimi, toksikoloji ve yan etkiler hakkında, eğer ilaç etkileşimleri varsa ve bütün aktif maddelerle kompleks ekstraktif formüllere karşı tekli aktif bileşenler arasında etkilenen epigenetik farklılıklar varsa incelemeye çalışmaktadır. [ 109 , 110Lokal yanlılıktan kaçınmak için, bu çalışmaların neredeyse tamamı Çin'de yapıldığından, diğer ülkeler de uyku bozukluklarının tedavisinde CHM klinik çalışmalarının sürdürülmesine teşvik edilmektedir. [ 112 ] Nörodejeneratif hastalık
     Yaş, Parkinson hastalığı (PD), inme, Huntington hastalığı (HD), vasküler demans (VaD) ve Alzheimer hastalığı (AD) gibi akut ve kronik nörodejeneratif hastalıklar için en önemli risk faktörüdür. Küresel ölçekte, bu hastalıkların görülme sıklığının yakın gelecekte önemli ölçüde artması muhtemeldir. [ 111 ] Ortak bir toplanma patolojisi ve anormal protein birikimi gösterirler. Örneğin, AD'de Aβ ve tau birikimi, [ 112 ] Parkinson hastalığı için α-Synuclein, [ 113 ] HD'de avtin proteini, [ 114 ] frontotemporal demans ve amyotrofik lateral sklerozda işlemsel yanıt DNA-bağlayıcı protein 43 [ 115].Nörodejeneratif hastalıklar genellikle oryantasyon kaybı, konuşma dili, anlama ve öğrenme yeteneği belirtilerine sahiptir. Bugüne kadar, bu bozukluklar için etkili önleyici stratejiler eksikliği vardır. Ayrıca, tedaviler çoğunlukla semptomatiktir ve en iyi ihtimalle hastalık ilerlemesini geçici olarak yavaşlatabilir. [ 111 ] Ayrıca, tedavi seçeneklerinin olmaması, artan sayıda insanın “doğal” ve bitkisel ilaçları zararlıları önlemek veya geciktirmek amacıyla kullanmalarına yol açmıştır. Uzun ömür ve iyi sağlık olarak yaşlanmanın etkileri insanlar için her zaman arzu edilen hedefler olmuştur.     Çeşitli bitkisel ilaçların ve / veya biyoaktif bileşiklerinin , nörodejeneratif hastalıkların in vitro modelinde önemli terapötik etki gösterdiği bulunmuştur . PMT ekstraktının farmakolojik çalışmaları, bu şifalı bitkinin, PD [ 31 ] ve AD'nin önlenmesinde yararlı olabileceğini iddia etti . [ 9 ] Ayrıca, köklerinden arındırılmış biyoaktif bileşiklerden biri olan TSG [ Şekil 8 ], yaşa bağlı a-synuclein ile belirgin şekilde antagonize edildi MS [APP transgenik fare modelinde hipokampus aşırı 116 Parkinson hastalığının 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin (MPTP) fare modelinde] ve sahip nöro-. [ 35 ] Ginkgo biloba veLycopodium serratum (Huperzine A), çeşitli randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel ve çok merkezli klinik çalışmalarla, AD tedavisinde klinik etkinlikleri ve güvenlikleri açısından değerlendirilmiştir. [ 117 , 118 ] Talep edilen nöroprotektif terapötik aktivite, hafif AD klinik vakalarında anlamlı şekilde eksprese edildi.

     Birkaç klinik çalışma PMT'nin nörodejeneratif hastalıklarda potansiyel terapötik aktivitesini araştırmıştır. Chen ve diğ . PMT ekstraktının AD üzerindeki klinik etkisini gözlemledi [ 119 ] Bulgular, Mini-Zihinsel Durum Muayenesi ve Günlük Yaşam Ölçeği Ölçeği puanlarının, tedavi grubunda Çin bitki kontrol grubuna ve batıya göre anlamlı düzeyde arttığını ortaya koydu. ilaç kontrol grubu ( P <0.01). Ayrıca, randomize, Piracetam kontrollü, tek merkezli bir klinik çalışmada P. multiflorum (Shouwu yizhi kapsülü) VaD için monoterapi olarak değerlendirildi. [ 120] Yazarlar, toplam klinik etki oranının% 71,25 olduğunu ve bitkisel ilaç tedavisinin, göreceli ters ilaç reaksiyonu olmadan VaD üzerinde belirgin bir terapötik etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır.

     DCB-AD1, PMT'den türetilen yeni bir ilaçtır ve Tayvan'daki bir sağlık ekibi, hafif-orta AD'li hastalarda etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek için Faz II çift kör, randomize, plasebo kontrollü ve paralel klinik çalışma önermektedir. [ 121 Bu nedenle, PMT ve izole edilmiş biyo-bileşiklerinin yanı sıra ortaya çıkan bitkisel karışımlar üzerinde yapılan yüksek kaliteli klinik çalışmaların gerçek klinik değerini değerlendireceğine ve nörodejeneratif hastalıkların etkili tedavisi ve önlenmesi için yeni ilaçların bulunmasına yol açabileceğine inanıyoruz. .

     Git: Klinik DURUMLAR POLYGONUM multiflorum indüklediği hepatotoksisite

     Bitkisel ilaçlar genel olarak gıda takviyesi olarak satılmaktadır ve sonuç olarak, her ülkede mevcut çeşitli halk ilaçlarının klinik veya geleneksel deneyimlerine göre, terapötik endikasyonlar, etkinlik ve güvenlik farklı görüşlerden etkilenmektedir. [ 122 ] bitkisel ilaçlar uyumlaştırılmamıştır çünkü Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkelerinde farklı düzenlemeler vardır ve bunun sonucu olarak, bu kural eksikliği klinik güvenliğin düşük garantisini vermektedir. [ 123] Birçok bitkisel ürünün ciddi toksisiteye neden olduğu gösterilmiştir, ancak potansiyel toksisiteye rağmen, doğu ve batı genel popülasyonu arasında yaygın bir kullanım vardır. Bitkisel ilaçların klinik sorunları hakkında bilgi çok az mevcuttur ve bildirilmiş olsalar bile, ne olurlarsa aksine, genel pratisyen hekimler bitkisel ilaç ürünlerinin doğru kullanımı ve güvenliği tıp fakültelerindeki akademik kurumlar tarafından öğretilmediğinden tam olarak bilgi sahibi olamazlar. [ 124 ] Mevcut durum, farmakovijilans aktiviteleri yoluyla advers reaksiyonların bilinmesini, izlenmesini ve izlenmesini gerektirir.

     Bitkisel hepatotoksisite veya bitki kaynaklı karaciğer hasarı nadirdir ve her biri potansiyel olarak hepatotoksik olarak kabul edilen belirli bir bitki veya bitkisel karışım ile karakterize edilen bir bozukluklar grubunu temsil eder. [ 125 ] Çoklu kimyasal bileşenleri olan her bir bitki farklı karaciğer hücre tiplerini ve / veya potansiyel olarak hepatotoksik bitkiler için potansiyel olarak farklı tanısal belirteçlere ve bitkisel karaciğer hasarı için tek bir karakteristik özelliği bulunmayan yaralanma tiplerine neden olan farklı alt hücreli yapılar. [ 126 ] P. multiflorum(Shou-Wu-Pian ve Shen-Min, en iyi bilinen ürünler olmuştur), çeşitli hastalıkları ve kulak çınlaması ile baş dönmesi, saçların erken grilenmesi, lumbago, spermatorrea, löcorrea gibi tıbbi durumları tedavi etmek için en ünlü Çin bitkilerinden biri olmuştur. kabızlık ve hatta kronik hepatit B, [ 38 , 59 , 127 ], ayrı ayrı otların ilk beşinde sıralanmıştır ya da hepatotoksisiteyi indüklemek için en sık TCM formülasyonlarında kullanılmıştır. [ 128 ] PMT'ye bağlı olarak hepatotoksisite vakaları bildirilmiştir. Avustralya, Çin, İtalya, Japonya, Hollanda ve Slovakya'dan saç dökülmesi, kronik prostatit ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için ürünü alan hastalarda. [ 38 , 39 ,40 , 58 , 60 , 129 ]

     Hastaların çeşitli şekillerde PMT yediklerini (PMT ile çay kaynatıp, PMT'den yapılan içki ile, PMT ile balla ıslatılmış ve kurutulmuş PMT'nin tozunu) geçmişe sahipti. Bununla birlikte, hepatotoksisitenin ciddiyeti ile ilgili olarak alımın şekliyle ilgili sorunu gündeme getirmiştir. [ 59 ] PMT'nin işlenmiş kökleri, hayvan deneylerinde bildirildiği gibi daha düşük toksisite oranları göstermiştir. [ 130]] İşlem, 2,3,4′5-tetrahidroksistilbene-2-O-β-Dglucoside gibi kimyasalların miktarını önemli ölçüde azalttığı görülüyor, ancak bunun insanlarda azalmış toksisiteyi açıklayabilmesi durumunda belirlenmesi devam ediyor. Ham PMT için, su dekokta toksisitesinin, aseton ekstraktınınkinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu arada, işlenmemiş PMT'nin aseton ekstraktının toksisitesi, işlenmiş PMT'nin aseton ekstraktınınkinden oldukça yüksektir. Yüksek performanslı sıvı kromatografi analizleri ve nükleer manyetik rezonans analizi, ham PMT'deki karakteristik bileşiklerin içeriğinin işlemden sonra değiştiğini ortaya çıkardı: 2,3,4Ͳ, 5-tetrahidroksistilben 2-O-β-D-glukozidin içeriği azaldı % 55.8, antrakinon emodinin içeriği ise% 34.0 artmıştır. [ 40 , 130] Dolayısıyla, işlemenin P. multiflorum'un toksisitesini azaltması gerektiğini öne sürüyor . SONUÇ

     Bitkiler, nesilden nesile geçen bilgi ve birikimli uygulamalarla, ilk önce geleneksel müstahzarlar, daha sonra saf aktif prensipler olarak, yüzyıllarca ilaç olarak seçildi ve kullanıldı. [ 1 ] Bitkisel ilaç, fitoterapi, fitomedikin, tamamlayıcı ve alternatif tıp, etomedicin bitkisel tıbbi ürünler ve diyet takviyeleri, sağlık hizmetlerinde botaniklerin kullanımını belirtmek için birbirlerinin yerine kullanılan terimlerdir ve bu nedenle bu metinde bu şekilde kullanılmıştır. [ 131] İnsan popülasyonu, seçilen laboratuvar hayvanlarının (aynı yaş, ağırlık, cinsiyet, ırk vb.) Yığınlarının aksine toplam bir karışımdır. Bu nedenle, insanlar bir veya daha fazla ilaca veya hatta bitkisel ilaçlara düzgün bir şekilde cevap vermezler. Genetik makyajımız, etnik kökenimiz, cinsiyetimiz, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarımız, hastalıklar ve beslenme durumları, yaşlar ve uygulama yolu gibi diğer faktörlerin hepsi yanıtlarımızın heterojenliğine katkıda bulunur. [ 132 ]

     Farmakolojik çalışmalar PMT olduğunu göstermiştir. özütler ve / veya izole edilmiş saf bileşiği, anti-bakteriyel, anti-enflamatuar, anti-diyabetik, anti-kanser, anti-oksidan ve ayrıca nörodejeneratif hastalıklara karşı önleyici aktivite gösteren çeşitli biyolojik aktivitelere sahipti. Klinik araştırmalar, anti-enflamatuar, dislipidemi, uyku bozuklukları ve nörodejeneratif hastalıklarda iddia edilen terapötik etkisini aydınlatmaktadır. Bitkisel ilaçların reçeteli ve / veya reçetesiz satılan ilaçlar ile eşzamanlı olarak kullanılması arasındaki etkileşim potansiyelleri hakkında genel bir bilgi eksikliği, sağlık uzmanı ve güvenlik endişesi için hastalar için büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Son yıllarda, bitkisel kaynaklı hepatotoksisite raporlarının artması nedeniyle, P. multiflorum'un klinik etkinliği ve güvenliğive / veya izole edilmiş bileşikleri çok fazla ilgi çekmiştir. P. multiflorum'un klinik sunumu ve ciddiyeti, hafif hepatitten, nakil gerektiren akut hepatit yetmezliğine kadar değişkenlik gösterebilir.

     Eczacılar ve teknisyenler, ayrıca doktorlar, diyetisyenler ve diğer sağlık hizmetleri sağlayıcıları, bitkisel takviyeler hakkında bilgi sahibi olmalı ve hastalarının istenmeyen sonuçları önlemek için alışılmadık ilaçları kullanmaları konusunda bilgi edinmek zorundadır. Tüketicilere, özellikle büyük miktarlarda yutulduğunda, bazı durumlarda toksik olabilecek kimyasal maddelerden oluştukları hatırlatılmalıdır. Ayrıca, pek çok gelişmiş ülke ve bilimsel toplum, iddia edilen terapötik faaliyetlerini değerlendirmek için P. multiflorum ve / veya izole edilmiş bileşikleri üzerinde klinik çalışmalar yapmaya teşvik edilmektedir .
     REFERANSLAR

     1. Taylor JL, Rabe T, McGraw LJ, Jäger AK, van Staden J. Geleneksel şifalı bitkilerin bilimsel doğrulamasına doğru. Bitki Büyüme Regul. 2001; 34 : 23–37. [ Google Akademik ]
     2. Wachtel-Galor S, Benzie IF, editörler. Bitkisel Tıp: Biyobeleküler ve Klinik Açı. 2. baskı Florida: CRC Press; 2011. Bitkisel ilaç: Tarihçesi, kullanımı, düzenlenmesi, mevcut eğilimleri ve araştırma gereksinimlerine giriş; sayfa 1-10. [ Google Akademik ]
     3. Abolaji OA, Adebayo AH, Odesanmi OS. Nijerya'nın batı kesiminde hamile kadınlar tarafından yaygın olarak kullanılan üç şifalı bitki parçasının ( Xylopia aethiopica, Blighia sapida ve Parinari polyandra ) beslenme özellikleri . Pak J Nutr. 2007; 6 : 655-8. [ Google Akademik ]
     4. Hamburger M, Hostettman K. Bitkilerde biyoaktivite: Fitokimya ile ilaç arasındaki bağlantı. Bitki Kimyası. 1991; 30 : 3864-74. [ Google Akademik ]
     5. Lv L, Shao X, Wang L, Huang D, Ho CT, Sang S. Polygonum multiflorum Thunb'dan gelen stilbene glukozit: Thyb: Metilglisokal tuzağının tutulmasıyla gelişmiş glikasyon son ürün oluşumunun yeni bir doğal inhibitörü. J Agric Food Chem. 2010; 58 : 2239-45. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     6. 1 st Div. Pekin: Çin Kimya Endüstrisi Basın; 2010. Sağlık Bakanlığı Farmakopesi Komisyonu. Çin Halk Cumhuriyeti Farmakopesi (PPRC) s. 22–3. [ Google Akademik ]
     7. Grech JN, Li Q, Roufogalis BD, Ördek CC. Yeni Ca (2 +) - Polygonum Multiflorum'un kurutulmuş kök yumrularından ATPase inhibitörleri. J Nat Prod. 1994; 57 : 1682–7. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     8. Kam JK. Ho Shao Wu'nun ( Polygonum multiflorum Thunb) mutajenik aktivitesi Am J Chin Med. 1981; 9 : 213–5. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     9. HAM MY, Choi WH, Aan JY, Kim SR, Ha TY. Polygonum multiflorum Thunb'un farelerde amiloid beta-peptid 25-35 kaynaklı bilişsel bozukluklar üzerindeki koruyucu etkisi . J. Ethnopharmacol. 2006; 104: 144–8. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     10. Kwon BM, Kim SH, Baek NI, Lee SI, Kim EJ, Yang JH, vd. Polygonum multiflorumun farnesil proteini transferaz inhibitör bileşenleri . Arch Pharm Res. 2009; 32 : 495–9. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     11. Yang LJ. Polygonum multiflorum'un eski reçeteye göre saç karartması ve saç uzamasını hızlandırıcı etkilerinin uygulanmasına ilişkin tartışma . J Tradit Chin Med. 2008; 7 : 39-40. [ Google Akademik ]
     12. Guan S, SuW, Wang N, Li P, Wang Y. Radix polygoni multiflori bileşenlerinin tirozinaz aktivitesi ve melanogenez üzerindeki etkileri. J Enzimi İnhibe Med Chem. 2008; 23 : 252-5. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     13. Cha DS, Jeon H. LPS ile uyarılmış fare periton makrofajlarında Polygonum multiflorumun kökünün MeOH özütlerinin enflamatuar etkisi . Nat Prod Sci. 2009; 15 : 83-9. [ Google Akademik ]
     14. Chen FP, Jong MS, Chen YC, Kung YY, Chen TJ, Chen FJ ve diğ. 2002 yılında Tayvan'da uykusuzluk için Çin bitkisel ilaçlarının reçeteleri. Kanıta Dayalı Tamamlayıcı Alternat Med. 2011; 2011 : 236341. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     15. Wang H, Song L, Feng S, Liu Y, Zuo G, Lai F, vd. Güçlü nişasta hidrolaz inhibitörleri olarak Polygonum multiflorum Thunb'un gövdelerinde proantosiyanidinlerin karakterizasyonu . Moleküller. 2013; 18 : 2255-65. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     16. Horikawa K, Mohri T, Tanaka Y, Tokiwa H. Orta dereceli Çin şifalı bitkiler tarafından benzo [a] piren, 1,6-dinitropiren ve 3,9-dinitroflorentenin mutajenite ve kanserojen inhibisyonu. Mutajenez. 1994; 9 : 523–6. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     17. Choi SG, Kim J, Sung ND, Son KH, Cheon HG, Kim KR, vd. Polygonum multiflorum Thunb'un köklerinden izole edilen antrakinonlar, Cdc25B fosfataz inhibitörleri . Nat Prod Res. 2007; 21 : 487–93. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     18. Zuo GY, Wang GC, Zhao YB, Xu GL, Hao XY, Han J, vd. Çince şifalı bitkilerin metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) J Ethnopharmacol klinik izolatlarına karşı inhibisyon için taranması . 2008; 120 : 287–90. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     19. IP SP, Tse AS, Poon MK, Kow KM, Ma CY. Polygonum multiflorum Thunb'un antioksidan aktiviteleri . in vivo ve in vitro . Fitother Res. 1997; 11 : 42–4. [ Google Akademik ]
     20. Chan YC, Wang MF, Chen YC, Yang DY, Lee MS, Cheng FC. Polygonum multiflorum Thunb'un uzun süreli uygulaması . Gerbillerde serebral iskemi kaynaklı enfarktüs hacmini azaltır. Ben J Chin Med. 2003; 31 : 71–7. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     21. Lv LS, Gu XH, Tang J, Ho CT. Polygomum multiflorum Thunb'den stilben glikozidin antioksidan aktivitesi. in vivo . Besin Kimyası 2007; 104 : 1678–81. [ Google Akademik ]
     22. Lin HW, Sun MX, Wang YH, Yang LM, Yang YR, Huang N, vd. Polygonum cuspidatum ve Polygonum multiflorum'dan izole edilen bileşiklerin anti-HIV aktiviteleri . Planta Med. 2010; 76 : 889–92. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     23. Lee BH, Huang YY, Duh PD, Wu SC. CCl (4) kaynaklı karaciğer hasarına karşı emodin ve Polygonum multiflorumun Hepatoproteksiyonu . Pharm Biol. 2012; 50 : 351–9. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     24. Huang CH, Horng LY, Chen CF, Wu RT. Çin ot Radix Polygoni Multiflori farelerde karaciğer sirozu için tedavi edici bir ilaç olarak. J. Ethnopharmacol. 2007; 114 : 199-206. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     25. Guo XH, Liu ZH, Dai CS, Li H, Liu D, Li LS. Rhein, renal tübüler epitel hücre hipertrofisini ve büyüme faktörü beta1'in dönüştürülmesi ile indüklenen hücre dışı matris birikimini inhibe eder. Açta Pharmacol Sin. 2001; 22 : 934–8. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     26. Li CR, Cai F, Yang YQ, Zhao XY, Wang C, Li J, vd. Tetrahidroksistilben glukozit, sıçanlarda diyabetik nefropatiyi iyileştirir: SIRT1 ve TGF-path1 yolunun dahil edilmesi. J. Ethnopharmacol. 2010; 649 : 382–9. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     27. Park HJ, Zhang N, Park DK. Polygonum multiflorum ekstraktının topikal uygulaması, C57BL / 6 farelerinde Shh ve ß-katenin ekspresyonunu düzenleyerek saç köklerinin istirahat etmesini sağlar. J. Ethnopharmacol. 2011; 135 : 369-75. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     28. Seo SR, Kang G, Ha JW, Kim JC. İn vivo saç ekiminde bitkisel özlerin ve bunların cubozomal süspansiyonlarının büyümesini destekleyici etkileri. J Ind Eng Chem. 2013; 19 : 1331–9. [ Google Akademik ]
     29. Yang PY, Almofti MR, LuL, Kang H, Zhang J, Li TJ, vd. Kolesterolle beslenen tavşanlarda aterosklerozun azaltılması ve Polygonum multiflorum'un suda çözünür bir fraksiyonu ile köpük hücrelerinde hücre içi adezyon molekülü-1 ve vasküler endotel büyüme faktörü ifadelerinin azalması . J Pharmacol Sci. 2005; 99 : 294–300. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     30. Zhang YZ, Shen JF, Xu JY, Xiao JH, Wang JL. 2,3,5,4'-tetrahidroksistilben-2-O-beta-D-glukozitin deneysel inflamasyon ve siklooksijenaz 2 aktivitesi üzerindeki inhibitör etkileri. J Asian Nat Prod Res. 2007; 9 : 355-63. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     31. Li X, Matsumoto K, Murakami Y, Tezuka Y, Wu Y, Kadota S. Polygonum multiflorum'un farelerde paraquat ve manebin indüklediği nigrostriatal dopaminerjik dejenerasyon üzerindeki nöroprotektif etkileri . Pharmacol Biochem Behav. 2005; 82 : 345-52. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     32. Zhang L, Xing Y, Ye CF, Ai HX, Wei HF, Li L. Alzheimer hastalığının APP transgenik farelerinde yaşlanma ve tetrahidroksistilben glikozit kullanarak müdahale ile öğrenme hafızası. Davranış Beyin Res. 2006; 173 : 246-54. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     33. Wang R, Tang Y, Feng B, Ye C, Fang L, Zhang L, vd. Yaşlanan sıçanlarda hipokampal sinapslardaki ve öğrenme hafızalarındaki değişiklikler ve yaşlı sıçanlarda tetrahidroksistilben glikozidin etkileri. Nörobilim. 2007; 149 : 739-46. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     34. Liu LF, Durairajan SS, Lu JH, Koo I, Li M. Ayurveda ve geleneksel Çin tıbbında bellek gelişimi için kullanılan bitkilerin amiloid öncü protein modülasyonu üzerine in vitro tarama. J. Ethnopharmacol. 2012; 141 : 754-60. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     35. Zhang L, Huang L, Chen L, Hao D, Chen J. Parkinson hastalığının MPTP fare modelinde tetrahidroksistilben glukozit ile nörolojik koruma. Toxicol Lett. 2013; 222 : 155-63. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     36. Liu QL, Xiao JH, Ma R, Ban Y, Wang JL. 2,3,5,4'-tetrahidroksistilben-2-O-beta-D-glukosidin lipoprotein oksidasyonu ve koroner arter düz hücrelerinin proliferasyonu üzerine etkisi. J Asian Nat Prod Res. 2007; 9 : 689-97. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     37. Xie W, Zhao Y, Du L. Hiperlipideminin tedavisi için geleneksel Çin tıbbı formüllerine yeni yaklaşımlar. J. Ethnopharmacol. 2012; 140 : 345-67. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     38. Park GJ, Mann SP, Ngu MC. Polygonum multiflorum'dan türetilen bir bitkisel ürün olan Shou-Wu-Pian tarafından uyarılan akut hepatit . J Gastroenterol Hepatol. 2001; 16 : 115–7. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     39. Mazzanti G, Battinelli L, Daniele C, Mastroianni CM, Lichtner M, Coletta S, vd. Polygonum multiflorum'dan türetilen bir Çin bitkisel ürünü olan Shou Wu Pian'ın tüketimini izleyen yeni bir akut hepatit vakası . Ann Intern Med. 2004; 140 : W30. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     40. Panis B, Wong DR, Hooymans Başbakanı, De Smet PA, Rosias PP. Bir Çinli bitki hazırlığı olan Shou-Wu-Pian'ın kullanımıyla ilgili bir Kafkasyalı kızda tekrarlayan toksik hepatit. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005; 41 : 256–8. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     41. Cárdenas A, Restrepo JC, Sierra F, Correa G. Şen-min nedeniyle akut hepatit: Polygonum multiflorum'dan türetilen bir bitkisel ürün . J Clin Gastroenterol. 2006; 40 : 629-32. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     42. Cho HC, Min HJ, Ha CY, Kim HJ, Kim TH, Jung WT ve diğ. Polygonum multiflorum Thunb-Endüklenmiş Hepatitli Bir Hastada Pulmoner Tüberkülozun Yeniden Etkinleştirilmesi . Gut Karaciğer. 2009; 3 : 52-6. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     43. Ebadi MS, editör. Bitkisel Tıbbın Farmakodinamik Temelleri. 2. baskı Boca Raton, Flordia: CRC Press, Taylor ve Francis; 2007. Herb-ilaç etkileşimleri; sayfa 37-46. [ Google Akademik ]
     44. Beelen AP, Lewis LD. Klinik farmakolojiye genel bakış. In: Figg WD, McLeod HL, editörler. Antikanser Farmakokinetiği ve Farmakodinamiği El Kitabı. New Jersey: Humana Press; 2004. s. 111-28. [ Google Akademik ]
     45. Berliocchi L, Russo R, Mizoguchi H, Corasaniti MT. Bitki-ilaç etkileşimlerinin mekanizmaları ve klinik önemi farmakokinetik bakış açılarından. In: Bagetta G, Cosentino M, Corasaniti MT, Sakurada S, editörler. Bitkisel İlaçlar: İnsan Sağlığı İçin Bitki Elde Edilen İlaçların Geliştirilmesi ve Doğrulanması. Florida: CRC Press; 2012. sayfa 243-78. [ Google Akademik ]
     46. Lee JH, Kim JM, Kim C. Rheum undulatum L. J Ethnopharmacol'da rhein'in farmakokinetik analizi . 2003; 84 : 5-9. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     47. Krumbiegel G, Schulz HU. Rhein ve aloe-emodin insanda sinameki laksatiflerin kinetiği. Farmakoloji. 1993; 47 (Ek 1): 120–4. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     48. De Witte P. Antranoidlerin metabolizması ve farmakokinetiği. Farmakoloji. 1993; 1 : 86–97. [ PubMed] [ Google Akademik ]
     49. Xu F, Liu Y, Zhang Z, Song R, Dong H, Tian Y. Da-Cheng-Qi kaynağının oral yoldan uygulanmasından sonra yüksek performanslı sıvı kromatografisi / tandem kütle spektrometrisi ile sıçan plazmasında beş aktif bileşenin hızlı eşzamanlı ölçümü . J. Pharm Biomed Anal. 2008; 47 : 586–95. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     50. Zhu W, Wang XM, Zhang L, Li XY, Wang BX. Ağızdan sonra sağlıklı erkek gönüllülerde rheinin farmakokinetiği ve ravent ekstraktının lavman uygulamasını tutma: Tek doz çalışması. Ben J Chin Med. 2005; 33 : 839–50. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     51. Zhang B, Shi Y, Lei TC. Hastalık kontrolü zayıf olan sistemik lupus eritematozus hastalarında aktif P-glikoproteinin saptanması. Exp Ther Med. 2012; 4 : 705–10. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     52. Choi RJ, NgocTM, Bae K, Cho HJ, Kim GD, Chun J, vd. Antrakinonların anti-enflamatuar özellikleri ve bunların P-glikoprotein fonksiyonlarının düzenlenmesi ve ekspresyonu ile ilişkisi. Eur J Pharm Sci. 2013; 48 : 272–81. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     53. Li X, Hu J, Wang B, Sheng L, Liu Z, Yang S, vd. Bitkisel bileşenlerin in vitro ve in vivo P-glikoprotein üzerindeki inhibitör etkileri : P-gp aracılığındaki bitki-ilaç etkileşimleri. Toxicol Appl Pharmacol. 2014; 275 : 163-75. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     54. Unger M, Frank A. Sıvı kromatografi / kütle spektrometrisi ve otomatik çevrimiçi ekstraksiyon kullanılarak altı ana sitokrom P450 enziminin aktivitesi üzerine bitkisel ekstraktların inhibe edici etkisinin eşzamanlı olarak belirlenmesi. Hızlı Commun Mass Kütle Spektromu. 2004; 18 : 2273–81. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     55. Ma KF, Zhang XG, Jia HY. Polygonum multiflorum tarafından indüklenen akut karaciğer hasarı olan Çinli hastalarda CYP1A2 polimorfizmi . Genet Mol Res. 2014; 13 : 5637–43. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     56. Fakat PP, Tomlinson B, Lee KL. Polygonum multiflorum'dan üretilen Çin tıbbı Shou-wu-pian ile ilgili hepatit . Veteriner Hum Toxicol. 1996; 38 : 280-2. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     57. Yuen MF, Tam S, Fung J, Wong DK, Wong BC, Lai CL. Kronik hepatit B enfeksiyonu olan hastalarda hepatotoksisiteye neden olan geleneksel Çin tıbbı: 1 yıllık prospektif bir çalışma. Aliment Pharmacol Ther. 2006; 24 : 1179–86. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     58. Furukawa M, Kasajima S, Nakamura Y, Shouzushima M, Nagatani N, Takinishi A, vd. Çinli bir bitkisel preparat olan show-wu-pian'ın neden olduğu toksik hepatit. Stajyer Med. 2010; 49 : 1537-40. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     59. Jung KA, Min HJ, Yoo SS, Kim HJ, Choi SN, Ha CY, vd. Uyuşturucu kaynaklı karaciğer hasarı: Polygonum multiflorum Thunb alımını takiben yirmi beş akut hepatit olgusu . Gut Karaciğer. 2011; 5 : 493–9. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     60. Dong H, Katlı D, Cheng J, Ma W, Liang W. Polygonum multiflorum alımını takiben on sekiz karaciğer hasarı . Tamamlayıcı Ther Med. 2014; 22 : 70–4. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     61. Thiebaut F, Tsuruo T, Hamada H, Gottesman MM, Pastan I, Willingham MC. Normal insan dokularında çok ilaca dirençli gen ürünü P-glikoproteinin hücresel yerleşimi. Proc Natl Acad Sci ABD A.1987; 84 : 7735–8. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     62. İzzo AA, Ernst E. Bitkisel ilaçlar ve reçeteli ilaçlar arasındaki etkileşimler: Sistematik bir gözden geçirme. İlaçlar. 2001; 61 : 2163–75. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     63. Dürr D, Stieger B, Kullak-Ublick GA, Rentsch KM, Steinert HC, Meier PJ, vd. St John's Wort, bağırsak P-glikoprotein / MDR1'i ve bağırsak ve hepatik CYP3A4'ü indükler. Clin Pharmacol Ther. 2000; 68 : 598-604. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     64. Sekine I, Saijo N. Antikanser ajanların temizlenmesinde rol oynayan metabolize edici enzimler ve taşıyıcı proteinlerin polimorfizmi. Ann Oncol. 2001; 12 : 1515-25. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     65. Gibbs MA, Thummel KE, Shen DD, Kunze KL. İnsan intestinal ve karaciğer mikrozomlarında sitokrom P-450 3A (CYP3A) inhibisyonu: Ki değerlerinin karşılaştırılması ve CYP3A5 ekspresyonunun etkisinin karşılaştırılması. Uyuşturucu Metab Dispos. 1999; 27 : 180–7. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     66. Nelson DR, Zeldin DC, Hoffman SM, Malta LJ, Wain HM, Nebert DW. Genler, psödojenler ve alternatif ekleme varyantları için terminoloji önerileri dahil olmak üzere fare ve insan genomlarından sitokrom P450 (CYP) genlerinin karşılaştırılması. Farmakogenetik. 2004; 14 : 1-18. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     67. Fontana RJ, Lown KS, Paine MF, Fortlage L, Santella RM, Felton JS, vd. Kömürleşmiş et diyetinin sağlıklı gönüllülerde CYP3A, CYP1A ve P-glikoprotein düzeylerinin ekspresyonu üzerine etkisi. Gastroenteroloji. 1999; 117 : 89-98. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     68. Ashar BH, Dobs AS. Bitkisel özler için klinik çalışmalar. In: Packer L, Ong CN, Halliwell B, editörler. Bitkisel ve Geleneksel Tıp: Sağlığın Moleküler Yönü. New York: Marcel Dekker; 2004. sf. 53-72. [ Google Akademik ]
     69. Yong EL, Loh YS. Bitkisel ilaçlar: Sağlık ve hastalıkta kullanım kriterleri. In: Packer L, Ong CN, Halliwell B, editörler. Bitkisel ve Geleneksel Tıp: Sağlığın Moleküler Yönü. New York: Marcel Dekker; 2004. sayfa 73-86. [ Google Akademik ]
     70. Coussens LM, Werb Z. İnflamasyon ve kanser. Doğa. 2002; 420 : 860–7. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     71. Ljung T, Lundberg S, Varsanyi M, Johansson C, Schmidt PT, Herulf M, vd. İnflamatuar barsak hastalığının tedavisinde biyobelirteç olarak rektal nitrik oksit: Yanıt vermeyenlere karşı cevap verenler. Dünya J Gastroenterol. 2006; 12 : 3386–92. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     72. Park MY, Kwon HJ, Sung MK. Aloin ve aloe-emodinin aloe içerisinde anti-enflamatuar ajanlar olarak fare makrofajları kullanılarak değerlendirilmesi. Biosci Biyoteknol Biyokimyası. 2009; 73 : 828-32. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     73. Moore KJ, Tabas I. Ateroskleroz patogenezinde makrofajlar. Hücre. 2011; 145 : 341-55. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     74. Pan MH, Chiou YS, Tsai Ml, Ho CT. Geleneksel Çin şifalı bitkilerinin anti-enflamatuar aktivitesi. J İşlem Tamamlayıcı Med. 2011; 1 : 8–24. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     75. Mantovani A. İnflamasyon ve kanseri bağlayan moleküler yollar. Curr Mol Med. 2010; 10 : 369-73. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     76. Khatami M. İltihaplanma, yaşlanma ve kanser: Tümörisitlere karşı bağışıklık tümörijenezi: Kronik hastalıkları haritalayan ortak bir payda. Cell Biochem Biophys. 2009; 55 : 55–79. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     77. Meng G, Liu Y, Lou C, Yang H. Emodin, CD14-negatif endotel hücrelerinde lipit sallarını parçalayarak lipopolisakarit kaynaklı pro-enflamatuar tepkileri ve NF-FB aktivasyonunu baskılar. Br J Pharmacol. 2010; 161 : 1628-44. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     78. Weiying L, Yuanjiang D, Baolian L. Lokalize nörodermatitin erik çiçeği iğnesine dokunarak ve modifiye yangxue dingfeng tang ile tedavisi - 47 olgunun klinik gözlemi. J Tradit Chin Med. 2006; 26 : 181–3. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     79. Tzeng TB, Chang WK, Huang TY, Wu PT, Huang WC, Lee C, vd. Bir faz I dozunda artan klinik farmakoloji çalışmasında sağlıklı gönüllülerde fizyolojinin güvenliği ve tolere edilebilirliği. Gastroenteroloji. 2011; 140 : S572. [ Google Akademik ]
     80. Wang M, Zhao R, Wang W, Mao X, Yu J. Polygoni multiflori Radix, işlenmiş ürünleri ve ana maddelerinin steatoz insan karaciğer hücre çizgisi L02'de lipid düzenleyici etkileri. J. Ethnopharmacol. 2012; 139 : 287-93. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     81. Szczepaniak LS, Nurenberg P, Leonard D, Browning JD, Reingold JS, Grundy S, vd. Hepatik trigliserit içeriğini ölçmek için manyetik rezonans spektroskopisi: Genel popülasyonda hepatik steatoz prevalansı. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2005; 288 : E462–8. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     82. PP T. Hiperlipideminin ilaç tedavisi: Lipid düşürücü ilaçların rasyonel kullanımına bir rehber. İlaçlar. 2010; 70 : 1363–79. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     83. Maggo SD, Kennedy MA, Clark DW. Farmakogenetik varyasyonun statinlerin etkileri üzerine klinik etkileri. Uyuşturucu Saf. 2011; 34 : 1–19. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     84. Jun M, Foote C, Lv J, Neal B, Patel A, Nicholls SJ, vd. Fibratların kardiyovasküler sonuçlar üzerine etkileri: Sistematik bir derleme ve meta-analiz. Lancet. 2010; 375 : 1875-84. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     85. Wierzbicki AS. Kardiyovasküler risk ve aterojenik dislipidemi tedavisinde lifler. Curr Opin Cardiol. 2009; 24 : 372–9. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     86. Dou XB, Wo XD, Fan CL. Monomer veya Çin bitkisel tıbbının bileşik tarifi ile hiperlipidemi tedavisinde araştırmaların ilerlemesi. Chin J Integr Med. 2008; 14 : 71-5. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     87. Ke SL, Xie RG, Zheng WR, Xie J. Hiperlipidemi tedavisinde Deqing'deki Polygonum multiflorum'unklinik gözlemi . Guang Dong Yi Xue. 2000; 21 : 977–8. [ Google Akademik ]
     88. Hu M, Zeng W, Tomlinson B. Dislipidemi için crataegus bazlı bir multiherb formülünün değerlendirilmesi: Randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir klinik çalışma. Kanıta Dayalı Tamamlayıcı Alternat Med. 2014; 2014 : 365742. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     89. Roth T. Insomnia: Tanım, yaygınlık, etiyoloji ve sonuçlar. J Clin Sleep Med. 2007; 3 : S7–10. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     90. Lamberg L. Bazı uyku bozuklukları cinsiyet farklılıklarını yansıtır. Psikiyatri Haberleri. 2007; 42 : 40. [ Google Akademik ]
     91. Shi Y, Dong JW, Zhao JH, Tang LN, Zhang JJ. GABAerjik sistemleri hedef alan bitkisel uykusuzluk ilaçları: Psikofarmakolojik kanıtların gözden geçirilmesi. Curr Neuropharmacol. 2014; 12 : 289-302. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     92. Petramfar P, Zarshenas MM, Moein M, Mohagheghzadeh A. Geleneksel Pers tıbbında uykusuzluk yönetimi. Forsch Komplementmed. 2014; 21 : 119-25. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     93. Kohnen R, Oswald WD. Kediotu, propranolol ve bunların kombinasyonlarının sosyal stres koşulları altında sağlıklı gönüllülerin aktivasyon, performans ve ruh hallerine etkileri. Pharmacopsychiatry. 1988; 21: 447–8. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     94. Bent S, Padula A, Moore D, Patterson M, Mehling W. Uyku için Valerian: Sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz. J Med. 2006; 119 : 1005–12. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     95. Akhondzadeh S, Naghavi HR, Vazirian M, Shayeganpour A, Rashidi H, Khani M. Yaygın anksiyete tedavisinde Passionflower: Oxazepam ile çift kör pilot kontrollü randomize kontrollü çalışma. J Clin Pharm Ther. 2001; 26 : 363–7. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     96. Ngan A, Conduit R. Passiflora incarnata (passionflower) bitki çayının subjektif uyku kalitesi üzerine etkilerinin çift kör, plasebo kontrollü bir araştırması . Fitother Res. 2011; 25 : 1153–9. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     97. Amsterdam JD, Li Y, Soeller I, Rockwell K, Mao JJ, Shults J. Yaygın anksiyete bozukluğu için randomize, çift kör, plasebo kontrollü oral Matricaria recutita (papatya) ekstresi tedavisi denemesi . J Clin Psychopharmacol. 2009; 29 : 378–82. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     98. Zick SM, Wright BD, Sen A, Arnedt JT. Kronik primer uykusuzluk için standardize edilmiş bir papatya özünün etkinliğinin ve güvenliğinin ön incelemesi: Randomize, plasebo kontrollü bir pilot çalışma. BMC Tamamlayıcı Alternatif Med. 2011; 11 : 78. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     99. Morin CM, Koetter U, Bastien C, Ware JC, Wooten V. Uykusuzluğu tedavi etmek için kediotu şerbetçiotu şerbetçiotu kombinasyonu ve difenhidramin: Randomize edilmiş plasebo kontrollü bir klinik çalışma. Uyku. 2005; 28 : 1465-71. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     100. Koetter U, Schrader E, Käufeler R, Brattström A. Organik olmayan uykudan muzdarip hastalarda sabit bir valerian şerbetçiotu ekstresi kombinasyonunun (Ze 91019) klinik etkinliğini gösteren randomize, çift kör, plasebo kontrollü, ileriye dönük bir klinik çalışma bozukluk. Fitother Res. 2007; 21 : 847-51. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     101. Hartley DE, Elsabagh S, Dosya SE. Gincosan ( Ginkgo biloba ve Panax ginseng'in bir kombinasyonu ): Menopoz sonrası kadınlarda 6 ve 12 haftalık tedavinin ruh hali ve bilişi üzerine etkileri. Nutr Neurosci. 2004; 7 : 325-33. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     102. Bradwejn J, Zhou Y, Koszycki D, Shlik J. Sağlıklı deneklerde akustik irkilme tepkisi üzerine Gotu Kola'nın ( Centella asiatica ) etkileri üzerine çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma . J Clin Psychopharmacol. 2000; 20 : 680–4. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     103. Bystritsky A, Kerwin L, Feusner JD. Bir pilot çalışmada, Snoudon rosea genel anksiyete bozukluğu (GAD) için (Rhodax) J Altern Kompleman Med. 2008; 14 : 175-80. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     104. Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri ile karşılaştırıldığında majör depresif bozuklukta Hypericum perforatum'un etkinliği ve tolere edilebilirliği : Bir meta-analiz. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psikiyatri. 2009; 33 : 118-27. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     105. Lehrl S. Kava'nın klinik etkinliği, anksiyete bozuklukları ile ilişkili uyku bozukluklarında WS 1490 özüdür. Çok merkezli, randomize, plasebo kontrollü, çift kör bir klinik araştırmanın sonuçları. J Disordur. 2004; 78 : 101–10. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     106. Witte S, Loew D, Gaus W. Psikotik olmayan anksiyete bozukluğu olan hastalarda asetonik kava-kava'nın etkinliğinin meta analizi. Fitother Res. 2005; 19 : 183–8. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     107. Lin Y, Wang XY, YeR, Hu WH, Sun SC, Jiao HJ, vd. Uykusuzluk olan Çinli deneklerde Wuling kapsülünün tek bir bitkisel formülü etkinliği ve güvenliği: Çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma. J. Ethnopharmacol. 2013; 145 : 320-7. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     108. Baek JH, Nierenberg AA, Kinrys G. Anksiyete ve uykusuzluk için bitkisel ilaçların klinik uygulamaları; bipolar bozukluğu olan hastaları hedefleme. Aust NZJ Psikiyatri. 2014; 48 : 705-15. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     109. Sarris J. Çin uyku bozuklukları için bitkisel ilaç: Kötü metodoloji net bir sonucu sınırlar. Sleep Med Rev. 2012; 16 : 493-5. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     110. Sarris J, Panossian A, Schweitzer I, Stough C, Scholey A. Depresyon, anksiyete ve uykusuzluk için bitkisel ilaçlar: Psikofarmakoloji ve klinik kanıtların gözden geçirilmesi. Eur Neuropsychopharmacol. 2011; 21 : 841-60. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     111. Shen B, Truong J, Helliwell R, Govindaraghavan S, Sucher NJ. Bir in vitro sağlıklı yaşlanmayı ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için düşünülen geleneksel Çin bitkisel ilaçların nöroprotektif özellikleri çalışma. BMC Tamamlayıcı Alternatif Med. 2013; 13 : 373. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     112. Karran E, Mercken M, De Strooper B. Alzheimer hastalığı için amiloid kaskad hipotezi: Terapötiklerin gelişimi için bir değerlendirme. Nat Rev İlaç Keşfi. 2011; 10 : 698-712. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     113. Taylor JP, Hardy J, Fischbeck KH. Nörodejeneratif hastalıklarda toksik proteinler. Bilim. 2002; 296 : 1991–5. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     114. Krainc D. Nörodejeneratif hastalıklarda mutant proteinlerin terapötik bir hedef olarak temizlenmesi. Arch Neurol. 2012; 67 : 388–92. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     115. Rademaker R, Neumann M, Mackenzie IR. Frontotemporal demansın moleküler temelini anlamadaki gelişmeler. Nat Rev Neurol. 2012; 8 : 423–34. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     116. Zhang L, Yu S, Zhang R, Xing Y, Li Y, Li L. Tetrahidroksistilben glukozit, Alzheimer hastalığının APP transgenik fare modelinin hipokampüsünde yaşa bağlı a-sinüklein aşırı ekspresyonunu antagonize eder. Restor Neurol Neurosci. 2013; 31 : 41-52. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     117. Xu SS, Gao ZX, Weng Z, Du ZM, Xu WA, Yang JS, vd. Tablet huperzine-A'nın Alzheimer hastalığında hafıza, biliş ve davranış üzerine etkisi. Zhongguo Yao Li Xue Bao. 1995; 16 : 391-5. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     118. Zhang Z, Wang X, Chen Q, Shu L, Wang J, Shan G. Plasebo kontrollü, çift kör, randomize bir çalışma olan hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığının tedavisinde huperzin Alfa'nın klinik etkinliği ve güvenliği. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2002; 82 : 941–4. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     119. Chen L, Huang J, Xue L. Bileşik Polygonum multiflorum ekstraktının Alzheimer hastalığı üzerindeki etkisi . Zhong Nan Da, Xue, Xue. 2010; 35 : 612-5. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     120. Li CS, Li J, Guan XH, Wang RX, Wang XX, Yang ZN, vd. Vasküler demans tedavisinde Shouwuyizhi kapsülünün klinik çalışması. Chin J Geriatr. 2008; 28 : 369-71. [ Google Akademik ]
     121. Chiu MJ. Hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığı olan hastalarda DCB-AD1'in etkinlik ve güvenlik çalışması. Ulusal Tayvan Üniversitesi Hastane Tanımlayıcısı: NCT00154635. 2005 [ Google Akademik ]
     122. Calapai G. Bitkisel ilaçlar: Avrupa'nın gelecekteki sahnesi. Kanıta Dayalı Tamamlayıcı Alternat Med. 2007; 4 : 69-70. [ Google Akademik ]
     123. Newall CA, Anderson LA, Phillipson JD. Sağlık Profesyonelleri İçin Bir Kılavuz. 1. baskı 1996. Bitkisel İlaçlar; s. 2–12. [ Google Akademik ]
     124. Barnes J. Bitkisel ilaçların farmakovijilansı: İngiltere perspektifi. Uyuşturucu Saf. 2003; 26 : 829-51. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     125. Teschke R, Wolff A, Frenzel C, Schulze J, Eickhoff A. Bitkisel hepatotoksisite: Bildirilen vakaların tablo halinde derlenmesi. Karaciğer Int. 2012; 32 : 1543-56. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     126. Teschke R, Genthner A, Wolff A, Frenzel C, Schulze J, Eickhoff A. Bitkisel hepatotoksisite: Başlangıçta bildirilen pozitif yeniden maruz kalma testlerine sahip vakaların analizi. Dig Karaciğer Dis. 2014; 46 : 264–9. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     127. Laird AR, Ramchandani N., degoma EM, Avula B, Khan IA, Gesundheit N. Demir-aşırı yük sendromunu taklit eden bir bitkisel takviye ( Polygonum multiflorum ) kullanımıyla ilişkili akut hepatit . J Clin Gastroenterol. 2008; 42 : 861-2. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     128. Wang GQ, Deng YQ, Hou FQ. Çin'de ilaca bağlı karaciğer hasarına genel bakış. Clin Liver Dis. 2014; 4 : 26–9. [ Google Akademik ]
     129. Banarova A, Koller T, Payer J. Polygonum multiflorum tarafından indüklenen toksik hepatit . Vnitr Lek. 2012; 58 : 958-62. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     130. Wu X, Chen X, Huang Q, Fang D, Li G, Zhang G. Polygonum multiflorumun ham ve işlenmiş köklerinin toksisitesi . Fitoterapia. 2012; 83 : 469-75. [ PubMed ] [ Google Akademik ]
     131. Obodozie OO. Bitkisel ilaçların farmakokinetiği ve ilaç etkileşimleri: Fitomedik / ilaç geliştirme sürecinde eksik olan kritik bir adım. In: Noreddin A, editör. İleri Farmakokinetikte Okuma - Kuram, Yöntem ve Uygulamalar. Hırvatistan: InTech; 2012. sayfa 127-56. [ Google Akademik ]
     132. Williamson E, Sürücü S, Baxter K. Stockley'nin Bitkisel İlaçlar Etkileşimleri. Londra: İlaç Basını; 2009. s. 1-10. [ Google Akademik ]
     133. Pearson NJ, Johnson LL, Nahin RL. Uykusuzluk, uyku sorunu ve tamamlayıcı ve alternatif tıp: 2002 ulusal sağlık görüşmesi anket verilerinin analizi. Stajyer Med. 2006; 166 : 1775-82. [ PubMed ]
     Konu murattt tarafından (https://bitkiseltedavi.net/vb5/member/13772-murattt Saat 16 Ekim 2019, 16:00 ) değiştirilmiştir.

     Yorum yap


     • #6
      Review of clinical studies of Polygonum multiflorum Thunb. and its isolated bioactive compounds

      Guy-Armel Bounda1 and YU Feng1,2
      Author information Article notes Copyright and License information Disclaimer
      This article has been cited by other articles in PMC.
      Go to: Abstract

      Polygonum multiflorum Thunb. (PMT), officially listed in the Chinese Pharmacopoeia, is one of the most popular perennial Chinese traditional medicines known as He shou wu in China and East Asia, and as Fo-ti in North America. Mounting pharmacological studies have stressed out its key benefice for the treatment of various diseases and medical conditions such as liver injury, cancer, diabetes, alopecia, atherosclerosis, and neurodegenerative diseases as well. International databases such as PubMed/Medline, Science citation Index and Google Scholar were searched for clinical studies recently published on P. multiflorum. Various clinical studies published articles were retrieved, providing information relevant to pharmacokinetics-pharmacodynamics analysis, sleep disorders, dyslipidemia treatment, and neurodegenerative diseases. This review is an effort to update the clinical picture of investigations ever carried on PMT and/or its isolated bio-compounds and to enlighten its therapeutic assessment.

      Keywords: Clinical pharmacokinetics, clinical studies, herbal hepatotoxicity, Polygonum multiflorumThunb., therapeutic assessment
      Go to: INTRODUCTION

      Plants, herbs, and ethnobotanicals have been selected and used empirically as drugs for centuries, initially as traditional preparations then as pure active principles, with the knowledge and accumulated practice passing from generation to generation.[1,2] Medicinal plants are plants containing the substance that are used for therapeutic purposes or which are precursors for the synthesis of useful drugs.[3] Herbal Medicinal can be categorized into two broad parts. The first one includes complex of mixture containing a wide variety of compounds (e.g.: Infusions, essential oils, tinctures or extracts), and the second category refers them as pure, chemically define active principles.[4]

      Polygonum multiflorum Thunb. (PMT, Polygonaceae family, Figure 1)), well known as He shou wu in China and Fo-ti in North America,[5] is one of the most popular perennial Chinese traditional medicinal vine-like herbs, officially listed in the Chinese Pharmacopoeia.[6] Various parts of the plants were utilized for different medicinal purposes. The leaves [Figure 2a], root tuber [Figure 2b] and rhizomes [Figure 2c] of this plant have been used as tonic and anti-aging agents[7,8,9,10,11,12] whereas the stem [Figure 2d] is used to alleviate insomnia and even to have an antidiabetic therapeutic activity as well.[13,14,15]
      An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is PR-7-225-g001.jpg
      Figure 1
      Polygonum multiflorum Thunb

      An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is PR-7-225-g002.jpg
      Figure 2
      Photos of (a) leaves, (b) tuber roots, (c) underground rhizomes and (d) stem from Polygonum multiflorumThunb

      Laboratory studies and clinical practice have demonstrated that PMT possesses various biological and therapeutic actions, including anti-tumor,[16,17] antibacterial,[18] anti-inflammatory,[13] anti-oxidant,[19,20,21] anti-HIV,[22] liver protection,[23,24] nephroprotection,[25] antidiabetic,[15,26] anti-alopecia,[27,28] and anti-atherosclerotic activities.[29,30] It has been also reported to exert preventive activity against neurodegenerative diseases,[31,32,33,34,35] cardiovascular diseases and to reduce hyperlipidemia as well.[36,37]

      The clinical efficacy, as well as the safety of PMT and its bioactive products, has attracted much attention in the recent years; due to the increasing reports of various cases on hepatotoxicity,[38,39,40,41,42] published worldwide. In the present review, the advancements in thorough investigation of clinical studies and pharmacokinetics (PKs)-pharmacodynamics (PDs) profile of P. multiflorum are discussed, meanwhile describing the clinical features of this particular herbal-induced liver injury. This report will enlighten the broad understanding on the clinical therapeutic evaluation of PMT or other herbal drug containing quite the same phytochemical components.

      Go to: METHODOLOGY


      An electronic search was performed by searching several databases: PubMed (Medline), Highwire, HerbMed, Google Scholar, Scopus, Cochrane Database of Systematic Reviews and Cochrane Library using key terms including, “PMT,” “He shou wu,” “Shou-Wu-Pian,” “Shen-Min,” “Fo-Ti,” and “clinical study,” “humans,” “patients,” “case report,” “hepatotoxicity” to identify English-language publications (case reports, case series, prospective study and clinical review articles) and abstracts published regarding P. multiflorum and/or its compounds. Furthermore, we scanned the references lists of the primary articles to identify the publications not retrieved by electronic research. A total of 54 publications were identified, and the results compiled. They showed 7 articles relevant to clinical PKs-PDs analysis, 2 to anti-inflammatory effect, 2 for dyslipidemia treatment, 2 relevant to sleep disorders, 3 for neurodegenerative diseases and 52 patients with hepatotoxicity due to P. multiflorum ingestion. The quality of clinical studies on P. multiflorum, the characteristics and outcomes of patients reported with herbal hepatotoxicity and the P. multiflorum claimed pharmaco-therapeutic values are reviewed and discussed in this paper.

      Go to: CLINICAL PHARMACOKINETICS AND PHARMACODYNAMICS STUDIES OF POLYGONUM MULTIFLORUM EXTRACTS AND/OR ITS BIOACTIVE COMPONENTS


      Herbal medicines are mixtures of more than one active ingredient. The multitude of pharmacologically active compounds obviously increases the likelihood of interactions taking place. Hence, the likelihood of herb-drug interactions is theoretically higher than that of drug-drug interactions, if only because synthetic drugs usually contain single chemical entities.[43] Case reports and clinical studies have highlighted the existence of a number of clinically important interactions, although cause-and-effect relationships have not always been established. Herbs and drugs may interact either pharmacokinetically or pharmacodynamically [Figure 3].[44]
      An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is PR-7-225-g003.jpg
      Figure 3
      Schematic representation of the physiologic processes determining drug disposition in the human body and the relationship of pharmacokinetics and pharmacodynamics to these processes (A: Administration, D: Distribution, M: Metabolism, E: Excretion)

      To date, a number of in vitro studies have addressed the potential of selected herbal extracts and/or specific constituents to inhibit or induce drug-metabolizing enzymes or transporters, especially cytochrome P450 (CYP450) isoforms and P-glycoprotein (P-pg). However, translation of in vitro data in a clinical setting is hard to accomplish, and discrepancies are often observed between predicted outcomes on the basis of the in vitro studies and results of controlled clinical studies.[45]

      Several pharmacological and clinical studies have been done to investigate the PK-PD parameters analyzes of PMT and/or its bioactive components. In 2002, some Korean scientists conducted a clinical PK study about rhein; one of the main bioactive of PMT.[46] This research produced some interesting findings, enlightening that in terms of the bioavailability, while the levels in aloe-emodin, emodin, and chrysophanol [Figure 4] in herbal extracts were much higher than rhein level, only rhein was selectively absorbed by the body even if rhein is structurally similar to other anthraquinones.[46] These findings corroborate the results of another clinical study published a decade earlier by Krumbiegel and Hu.[47] This phenomenon can be explained by one of the three following possibilities. The first one is that rhein are formed when sennosides (e.g.: Sennoside A, Figure 5) are decomposed by bacteria in the intestines,[48] but the time courses of plasma rhein concentrations render this possibility highly improbable. The second possibility is that sennosides are metabolized by intestinal bacteria into anthrones [Figure 6], and the sulfoconjugation or glucoronidation occurs leading to the excretion of the substance through urine.[46] The third possibility stressed out the fact that rhein can be easily bio-transformed from aloe-emodin.[47,49] Furthermore, in another clinical investigation, the high bioavailability of rhein was assessed using the routes of administration as comparative key of the research. The findings suggested that after a single dose of herbal extract, the oral bioavailability of rhein was significantly higher than its rectal bioavailability.[50] By analysis of the route administration, the absorption of weak acids such as rhein may be optimal in the acidic environment of the stomach, whereas their absorption might be unfavorable in the relatively alkaline situation of the small intestine. Retention enema therapy requires multiple, higher daily doses due to poor bioavailability if the same plasma rhein concentration as oral therapy is to be achieved.[50]
      An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is PR-7-225-g004.jpg
      Figure 4
      Chemical structures of aloe-emodin, chrysophanol, danthron, emodin, physcion and rhein

      An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is PR-7-225-g005.jpg
      Figure 5
      Chemical structure of sennoside A

      An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is PR-7-225-g006.jpg
      Figure 6
      Chemical structure of anthrones

      Herbal medicines constituents may affect the function of the drug-metabolizing enzymes by inhibiting through different, yet not completely disclosed mechanisms, the catalytic activity of specific enzymes, or they may simply compete for binding. In either case, increase in oral bioavailability and/or reduction of hepatic clearance of the affected drugs are expected to occur, thus leading to an increase in the plasma drug levels, which may expose the patient to a serious risk of adverse drug toxicity.[45] The drug transporters and drug-metabolizing enzymes involved in the in vivo process, the modulatory effects on both P-pg[51,52,53] and CYP450 isoenzymes[54,55] and the acute toxicity[39,56,57,58,59,60] of PMT and/or its major bioactive compounds are all well documented. P-gp-based drug interactions are a major concern in the clinic and in preclinical drug development, especially with respect to the intestinal absorption of drugs and distribution of drugs across the liver, kidney, intestine and blood-brain barrier.[61] Despite the widespread use of herbal medicines, documented herb-drug interactions are spare. However, studies on common herbs indicate that significant herb-drug interactions exists.[62] Several commonly used traditional Chinese medicine (TCM) have been reported to interact with P-gp. For example, St. John's wort was found to increase the duodenal P-gp expression by 1.4-fold in healthy volunteers after multiple oral administrations. It was also reported that St. John's wort could result in an 18% decrease of digoxin exposure after a single oral dose of digoxin (0.5 mg).[53,63] Li et al. investigated the inhibitory effect of PMT constituents on P-pg mediated the digoxin transport in MDR1-MDCKII cells. The herbal constituents tested were trans-Resveratrol [Figure 7], 2,3,5,4'-tetrahydroxylstilbene-2-O-β-D-glucoside (TSG, Figure 8), emodin, chrysophanol, aloe-emodin, and physcion. Among the various constituents of P. multiflorumtested, emodin was significantly the strongest inhibitor of P-gp (IC50= 9.42 μM) in MDR1-MDCKII and Caco-2 cells.[53] Furthermore, clinical study findings enlightened emodin to be found to possess the strongest promising effect for overcoming P-gp mediated steroid resistance by inhibiting the P-gp efflux function.[51]
      An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is PR-7-225-g007.jpg
      Figure 7
      Chemical structure of trans-resveratrol

      An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is PR-7-225-g008.jpg
      Figure 8
      2,3,5,4’-tetrahydroxylstilbene-2-O-β-D-glucoside

      Genetic polymorphisms in the CYP450 enzyme also contribute to differences in an individual's ability to metabolize herbal medicines. The use of concurrent medications that either inhibit or induce one or more isoforms, which may result in significant changes in the rate of drug clearance, is one of the major reason for altered CYP450 activity.[44,64] CYP450 1A2 (CYP1A2) and CYP450 3A4 (CYP3A4) are involved in the metabolism of xenobiotic in the body,[65,66] their expression appear to be induced by various herbal medicines and/or dietary constituents.[67] The genotype and the allelic frequencies of CYP1A2 were evaluated in Chinese patients with acute liver injury induced by P. multiflorum in order to investigate CYP1A2 allele polymorphism association with the hepatotoxicity from PMT.[55] The findings revealed that the frequency of the CYP1A2 * 1C mutation in Chinese patients with P. multiflorum-induced acute liver injury differed significantly from that in healthy Chinese people, indicating that CYP1A2 * 1C is probably related to metabolism of PMT, which is, followed by acute liver injury.[55] Moreover, despite the structural similarity and/or identical molecular weight of various herbal constituents, emodin significant inhibited CYP3A4/5 activity.[53] Considering P. multiflorum and/or its constituents as relative toxic compound, potential drug-herb/herb-herb interactions based on CYP and P-gp should be taken into account when using this herbal medicine in the clinic. By fully appreciating the nature of PKs, PDs principles, and drug-herb interactions, healthcare professionals can drastically reduce unwanted side effects and at the same time enhance the therapeutic efficacy and usefulness of herbal medicines.

      Go to: CLINICAL STUDIES DONE ON POLYGONUM MULTIFLORUM AND/OR ITS BIOACTIVE COMPOUNDS


      In general, sound scientific evidence is lacking to support the use of many of the herbs currently marketed. A number of herbal products rely on anecdotal evidence to support their use. Many of the clinical trials in the literature are of limited quality owing to small sample sizes, improper randomization, and/or the lack of adequate controls. Large-scale, randomized, controlled trials have not been undertaken by the herbal industry owing to the fact that herbs are not patentable, and the potential of economic gain from positive study results is limited. A number of researchers and organizations (e.g. Cochrane collaboration) have attempted to critically evaluate available study data through systematic reviews and meta-analyses. Many of the analyses have been equivocal.[68] The use of herbal medicines presents unique clinical and pharmacological challenges not encountered with conventional single-compound medicines. These medicines are usually complex mixtures of many bioactive compounds and conventional “indications and uses” criteria devised for single-compound entities may not be applicable in a significant number of ways.[69]

      Few clinical studies have been conducted to evaluate the traditional therapeutic claims and to study the potential of PMT and/or its various bioactive constituents, highlighting available clinical evidence. Anti-inflammatory bioactivity

      Inflammation is known to contribute to physiological and pathological processes by the activation of the immune system, local vascular system, and various cells within the damaged tissue.[70] Prolonged inflammation, known as chronic inflammation, is caused by a variety of factors, including microbial pathogen infection, physical, chemical, and surgical irritation, and/or wounding and it is involved in the pathogenesis of various many chronic diseases, including inflammatory bowel diseases, rheumatoid arthritis, sepsis, and cancer.[71,72,73,74] The classical characteristics of inflammation are pain, swelling, edema, redness, and heat.[75] Accumulating epidemiological, and clinical evidence shows that chronic inflammation is an important risk factor for various human diseases.[76] Therefore, suppressing the production of pro-inflammatory molecules and signaling factors is one of the important target pathways in order to prevent or treat various diseases.

      Various natural products from TCM have been shown to safely suppress pro-inflammatory pathways and control inflammation-associated disease. In vivo and/or in vitro studies have demonstrated that anti-inflammatory effects of PMT and/or its bioactive constituents occur by inhibition of the expression of pro-inflammatory signaling factors such as nuclear factor-κB, tumor necrosis factor-α, inducible nitric oxide synthase, cyclooxygenase-2, chemokines (e.g.,: CCL2) and cytokines (e.g.: Interleukin-1 beta).[13,52,74,77] P. multiflorum was significantly tested for the treatment of the localized neurodermatitis by plum-blossom needle taping in a clinical study that enrolled 141 patients.[78] Moreover, STD07 (Physcion) developed by Sun Tem Phytotech for the treatment of inflammatory bowel diseases, was evaluated in a randomized, double-blind, single-centered and placebo controlled study in Asian healthy volunteers.[79] The authors found that up to 250 mg/day orally for 14 days; STD07 was general well tolerated with no clinically meaningful adverse effects in healthy volunteers in this Phase I clinical trial. Good therapeutic evidences of P. multilforum and/or its bioactive constituents have been shown in these aforementioned clinical studies to be used as anti-inflammatory agents. However, extensive clinical research is needed concerning the therapeutic value of this herbal medicine on its anti-inflammatory activity. Dyslipidemia

      The hepatocytes play important role in the distribution, biosynthesis, transferring and removal of triglyceride (TG), total cholesterol (TC), low-density lipoprotein (LDL), high-density lipoprotein (HDL) and other related lipoproteins.[80] In normal human liver, the mean contents of TC and TG are 3.9 and 19.5 mg/g wet weight, respectively. Traditionally, liver fat content >50 mg/g (5% by wet weight) is diagnostic of hepatic steatosis.[81] Dyslipidemia, defined as any abnormality of serum lipids and lipoproteins, including low levels of HDL-cholesterol that is associated with increased coronary heart diseases (CHD) risk, is a substantial contributor to the incidence of CHD.[37] In developed countries, most dyslipidemias are hyperlipidemias; that is, an elevation of lipids in the blood. This is often due to diet and lifestyle. Prolonged elevation of insulin levels can also lead to dyslipidemia. Similarly, increased levels of O-GlcNAc transferase may cause dyslipidemia. Dyslipidemia can be treated with dietary alterations and medications that affect lipid metabolism via a variety of mechanisms.[82] Being the first-line therapies for reducing LDL-C serum levels, statins also have adverse effects, including muscle myopathy and derangements in hepatic function.[83] Fibrates are second-line drugs that are used for the treatment of dyslipidemia and reduce serum TG levels by activating peroxisome proliferator-activated receptor alpha. However, fibrates increase serum creatinine concentrations[84] and have been correlated with sudden death, pancreatitis, and venous thrombosis.[85]

      Traditional Chinese medicine plays a very important role in the treatment of dyslipidemic patients.[86] An early uncontrolled clinical study of 50 hyperlipidemic patients suggested that PMT has lipid-lowering effect which may be related to its regulatory effect on the genes involved in cholesterol synthesis and lipoprotein metabolism.[87] In a very recent randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial, the therapeutic effect of P. multiflorum in patients with dyslipidemia was investigated.[88] The findings concluded that being a considerable composition of the multiherb formula, P. multiflorum showed marginal beneficial effect on reducing plasma LDL cholesterol levels in patients with dyslipidemia. In order to validate the claimed dyslipidemia therapeutic action of P. multiflorum and/or its bioactive compounds, further well-designed clinical studies with solid evidence are warranted to investigate this mechanism. Sleep disorders

      Insomnia or sleeplessness is a sleep disorder in which there is an inability to fall asleep or to stay asleep as long as desired.[89] It is prevalent in woman and the elderly by 40% more common in women than in men.[90,91] Different measures, such as pharmacotherapy and behavioral management, are applied for insomnia and associated complaints.[92] Current insomnia pharmacotherapeutic agents mainly target the γ-aminobutyric acid (GABA) receptor, melatonin receptor, histamine receptor, orexin, and serotonin receptor. GABA receptor modulators are ordinarily used to manage insomnia, but they are known to affect sleep maintenance, including residual effects, tolerance, and dependence.[91] An analysis of the United States National Health Interview Survey data from 2002 by Pearson et al.[133] revealed that of the 17.4% of adults (n = 93 386) reporting insomnia or regular sleep disturbance in the preceding month, 4.5% (of that population) used complementary and alternative medicine to improve their sleep.

      In an effort to discover new drugs that relieve insomnia symptoms while avoiding side effects, numerous studies focusing on the neurotransmitter GABA and herbal medicines have been conducted. Several traditional herbal medicines, such as Valeriana officinalis,[93,94] Passiflora incarnata,[95,96] Matricaria recutita L.,[97,98] Humulus lupulus,[99,100] Ginkgo bibola,[101] Centella asiatica,[102] Rhodiola rosea,[103] Hypericum perforatum,[104] Piper methysticum[105,106] and Zizyphus jujuba[14] have been widely clinically reported to improve sleep and other mental disorders. Moreover, recently Wuling capsule, a single herb formula from mycelia of precious Xylaria nigripes was investigated for its efficacy and safety, through a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trail, in Chinese patients with insomnia.[107] The clinical findings claimed that Wuling capsule could considerably improve insomnia and in terms of adverse effect, on a-6 weeks study period the drug was well-tolerated by all the patients.

      In the first large-scale survey done in Taiwan of the use of Chinese herbal medicines (CHMs) or the treatment of insomnia in a Chinese population, P. multiflorum was found to be the most commonly prescribed single Chinese herb.[14] Furthermore, among the Chinese herbal formulas used to treat insomnia, P. multiflorum was found significantly an important constituent of the ingredients. Although Shou-wu-teng (P. multiflorum) is often used to treat insomnia during clinical practice, no clinical research exists in the Western literature verifying its sedative or anxiolytic effects.[14] Despite limited evidence from currently available studies, herbal medicines, especially P. multiflorum and/or its bioactive compounds may have beneficial effects on anxiety and insomnia in patients with bipolar disorder.[108]

      Anti-insomniac phytotherapy opens up an exciting aspect of research which might benefit a large number of patients suffering from different degrees of insomnia. Future research using CHM for sleep disorders requires further rigorous studies with improved methodological design, such as using an appropriate placebo control, double-blinding, validated outcome scales, and longer follow-up periods.[109] There is a need for more PD and PK studies to examine the mechanism of action, dosage regimen, toxicology and adverse effects, if there are any drug interactions and the epigenetic differences affected between single active constituents versus whole extracts and complex prescriptive formulas.[109,110] In order to avoid location bias, as nearly all these studies are conducted in China, other countries are also encouraged further to pursue CHM clinical studies in the treatment of sleep disorders.[112] Neurodegenerative disease

      Age is the leading risk factor for acute and chronic neurodegenerative diseases such as Parkinson's disease (PD), stroke, Huntington's disease (HD), vascular dementia (VaD) and Alzheimer's disease (AD), etc., As population aging is occurring on a global scale, the incidence of these diseases is likely to increase significantly in the near future.[111] They show common pathology of aggregation and deposition of abnormal protein. For example, deposit of Aβ and tau in AD,[112] α-Synuclein for Parkinson's disease,[113] huntingtin protein in HD,[114] transactive response DNA-binding protein 43 in frontotemporal dementia and amyotrophic lateral sclerosis.[115] Neurodegenerative diseases usually have the symptoms of loss of orientation, spoken language, comprehension and learning abilities. To date, there is a lack of effective preventive strategies for these disorders. Furthermore, treatments are mainly symptomatic and can at best temporarily slow down disease progression.[111] Moreover, lack of treatment options has led to an increasing number of people to use “natural” and herbal medicines in an attempt to prevent or delay the deleterious effects of ageing as longevity and good health have always been desirable goals for humans.

      Various herbal medicines and/or their bioactive compounds have been found to exert significant therapeutic effect in vitro model of neurodegenerative diseases. Pharmacological studies of PMT extract claimed that this medicinal plant may be beneficial in preventing PD[31] and AD.[9] Furthermore, TSG [Figure 8], one of the bioactive compounds purified from its roots significantly antagonized age-related α-synuclein overexpression in the hippocampus of APP transgenic mouse model of AD[116] and possessed neuroprotection in the 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) mouse model of Parkinson's disease.[35] Ginkgo biloba and Lycopodium serratum (Huperzine A), through various randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel and multi-center clinical trials have been assessed for their clinical efficacy and safety in AD treatment.[117,118] Their claimed neuroprotective therapeutic activity was significantly expressed on mild AD clinical cases.

      Few clinical trials have investigated the potential therapeutic activity of PMT in neurodegenerative diseases. Chen et al. observed the clinical effect of PMT extract on AD.[119] The findings suggested that the scores for the Mini-Mental State Examination and the Ability of Daily Living Scale were significantly improved in the treatment group compared to the Chinese herb control group and the western medicine control group (P < 0.01). Moreover, in a randomized, Piracetam-controlled, single-center clinical trial, P. multiflorum (Shouwu yizhi capsule) was evaluated as monotherapy for VaD.[120] The authors found that the total clinical effective rate was 71.25% and that the herbal medicinal had obvious therapeutic effect on VaD, with no relative adverse drug reactions.

      DCB-AD1 is a new drug derived from PMT and a medical team in Taiwan is proposing a Phase II double-blind, randomized, placebo-controlled and parallel clinical trial to assess its efficacy and safety in patients with mild to moderate AD.[121] We therefore believe that further high quality clinical studies on PMT and its isolated bio-compounds, as well as the herbal mixtures resulted, will assess its actual clinical value and could lead to the discovery of new drugs for effective treatment and prevention of neurodegenerative diseases.

      Go to: CLINICAL CASES OF POLYGONUM MULTIFLORUM-INDUCED HEPATOTOXICITY

      Herbal medicines are generally sold as food supplements, and as a consequence, therapeutic indications, efficacy, and safety are influenced by different opinions, according to the clinical or traditional experience of various folk medicines available in each country.[122] The market regulation of herbal medicines is not harmonized because there are different regulations in European, Asian and North American countries, and as a consequence, this lack of rules gives poor guarantee of clinical safety.[123] Many herbal products have been shown to cause severe toxicity, but, despite the potential toxicity, there is widespread use among eastern and western general population. Information on clinical issues of herbal medicines are scarcely available and even if they have been reported, unlike what happens general practitioners may not be fully informed since correct use and safety of herbal medicinal products is not taught by academic institutions in medicine faculties.[124] The current situation requires the knowledge, recognition and monitoring of adverse reactions through pharmacovigilance activities.

      Herbal hepatotoxicity or herb-induced liver injury is rare and represents a bundle of disorders, each characterized by a specific herb or herbal mixture considered as potentially hepatotoxic.[125] Any individual herb with its multiple chemical constituents may target different liver cell types and/or different subcellular structures, causing likely different diagnostic markers for potentially hepatotoxic herbs and injury types with no single marker characteristic for herbal liver damage.[126] P. multiflorum (Shou-Wu-Pian and Shen-Min have been the most-well known products), being one of the most famous Chinese herbs to treat several diseases and medical conditions including dizziness with tinnitus, premature greying of hair, lumbago, spermatorrhea, leucorrhea, constipation and even chronic hepatitis B,[38,59,127] has also been ranked in the top five of individual herbs or used most frequently in TCM formulations to induce hepatotoxicity.[128] Several cases of hepatotoxicity due to PMT have been reported in patients from Australia, China, Italy, Japan, The Netherlands and Slovakia taking the product for hair loss, chronic prostatitis and to boost the immune system.[38,39,40,58,60,129]

      The patients had a history of having ingested PMT in various forms (tea boil with PMT, liquor made of PMT, honey-soaked out with PMT, and the powder of dried PMT). However, it raised the issue concerning the form of the intake with the relation to the severity of hepatotoxicity.[59] The processed roots of PMT have displayed lower rates of toxicity as reported in animal experiments.[130] Processing appears to significantly reduce the amount of chemicals like 2,3,4′5-tetrahydroxystilbene-2-O-β-Dglucoside, but it remains to be determined if this can explain reduced toxicity in humans. For raw PMT, the toxicity of water decocta appears to be higher than that of acetone extract. Meanwhile, the toxicity of acetone extract of unprocessed PMT is considerably higher than that of acetone extract of processed PMT. High-performance liquid chromatography analyses and nuclear magnetic resonance analysis revealed that the contents of characteristic compounds in raw PMT were changed after processing: The content of 2,3,4Ͳ,5-tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside was decreased by 55.8%, whereas the content of anthraquinone emodin was increased by 34.0%.[40,130] Thus, suggesting that processing should reduce the toxicity of P. multiflorum.

      Go to: CONCLUSION

      Plants have been selected and use empirically as drugs for centuries, initially as traditional preparations then as pure active principles, with the knowledge and accumulated practice passing from generation to generation.[1] Herbal medicine, phytotherapy, phytomedicine, complementary and alternative medicine, ethnomedicine, herbal medicinal product and dietary supplements are all terms used interchangeably to denote the use of botanicals in healthcare and are therefore used as such in this text.[131] The human population is a total mixture, unlike selected batches of laboratory animals (same age, weight, sex, strain, etc.). For this reason, human beings do not respond uniformly to one or more drugs or even herbal medicines. Our genetic make-up, ethnic background, sex, renal and hepatic functions, diseases and nutritional states, ages and other factors such as the route of administration, all contribute toward the heterogeneity of our responses.[132]

      Pharmacological studies have demonstrated that PMT. extracts and/or its isolated pure compound possessed various biological activities such as anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-cancer, anti-oxidant and exerting preventing activity against neurodegenerative diseases as well. Clinical investigations have enlightened its claimed therapeutic action in anti-inflammatory, dyslipidemia, sleep disorders and neurodegenerative diseases. A general lack of knowledge of the interaction potentials of concurrent use of herbal medicines with prescription and/or over-the counter medicines poses a great challenge for health care professional and safety concern for the patients. In the recent years, due to increasing reports of herbal-induced hepatotoxicity, the clinical efficacy and safety of P. multiflorum and/or its isolated compounds have attracted much interest. The clinical presentation and severity of P. multiflorum can be highly variable, ranging from mild hepatitis to acute hepatitis failure requiring transplantation.

      Pharmacists and technicians, as well as physicians, dieticians, and other health care providers must become knowledgeable about herbal supplements and prospectively seek information regarding their patients' use of unconventional medicines to avoid adverse consequences. Consumers need to be reminded that herbs are composed of chemicals that may, in some cases be toxic, especially if large quantities are ingested. Furthermore, much developed countries and scientific societies are encouraged to conduct clinical studies on P. multiflorum and/or its isolated compounds in order to evaluate their claimed therapeutic activities.
      REFERENCES

      1. Taylor JL, Rabe T, McGraw LJ, Jäger AK, van Staden J. Towards the scientific validation of traditional medicinal plants. Plant Growth Regul. 2001;34:23–37. [Google Scholar]
      2. Wachtel-Galor S, Benzie IF, editors. Herbal Medicine: Biomelecular and Clinical Aspect. 2nd ed. Florida: CRC Press; 2011. Herbal medicine: An introduction to its history, usage, regulation, current trends, and research needs; pp. 1–10. [Google Scholar]
      3. Abolaji OA, Adebayo AH, Odesanmi OS. Nutritional qualities of three medicinal plants parts (Xylopia aethiopica, Blighia sapida and Parinari polyandra) commonly used by pregnant women in the western part of Nigeria. Pak J Nutr. 2007;6:655–8. [Google Scholar]
      4. Hamburger M, Hostettman K. Bioactivity in plants: The link between phytochemistry and medicine. Phytochemistry. 1991;30:3864–74. [Google Scholar]
      5. Lv L, Shao X, Wang L, Huang D, Ho CT, Sang S. Stilbene glucoside from Polygonum multiflorumThunb.: A novel natural inhibitor of advanced glycation end product formation by trapping of methylglyoxal. J Agric Food Chem. 2010;58:2239–45. [PubMed] [Google Scholar]
      6. 1st Div. Beijing: China Chemical Industry Press; 2010. Pharmacopoeia Commission of the Ministry of Health. Pharmacopoeia of the People's Republic of China (PPRC) pp. 22–3. [Google Scholar]
      7. Grech JN, Li Q, Roufogalis BD, Duck CC. Novel Ca (2+)-ATPase inhibitors from the dried root tubers of Polygonum Multiflorum. J Nat Prod. 1994;57:1682–7. [PubMed] [Google Scholar]
      8. Kam JK. Mutagenic activity of Ho Shao Wu (Polygonum multiflorum Thunb) Am J Chin Med. 1981;9:213–5. [PubMed] [Google Scholar]
      9. Um MY, Choi WH, Aan JY, Kim SR, Ha TY. Protective effect of Polygonum multiflorum Thunb on amyloid beta-peptide 25–35 induced cognitive deficits in mice. J Ethnopharmacol. 2006;104:144–8.[PubMed] [Google Scholar]
      10. Kwon BM, Kim SH, Baek NI, Lee SI, Kim EJ, Yang JH, et al. Farnesyl protein transferase inhibitory components of Polygonum multiflorum. Arch Pharm Res. 2009;32:495–9. [PubMed] [Google Scholar]
      11. Yang LJ. Inssussion on the application of hair-blackening and hair growth accelerating effects of Polygonum multiflorum from ancient prescription. J Tradit Chin Med. 2008;7:39–40. [Google Scholar]
      12. Guan S, Su W, Wang N, Li P, Wang Y. Effects of radix polygoni multiflori components on tyrosinase activity and melanogenesis. J Enzyme Inhib Med Chem. 2008;23:252–5. [PubMed] [Google Scholar]
      13. Cha DS, Jeon H. Anti-inflammatory effect of MeOH extracts of the stem of Polygonum multiflorum in LPS-stimulated mouse peritoneal macrophages. Nat Prod Sci. 2009;15:83–9. [Google Scholar]
      14. Chen FP, Jong MS, Chen YC, Kung YY, Chen TJ, Chen FJ, et al. Prescriptions of Chinese herbal medicines for insomnia in Taiwan during 2002. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:236341.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      15. Wang H, Song L, Feng S, Liu Y, Zuo G, Lai F, et al. Characterization of proanthocyanidins in stems of Polygonum multiflorum Thunb as strong starch hydrolase inhibitors. Molecules. 2013;18:2255–65.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      16. Horikawa K, Mohri T, Tanaka Y, Tokiwa H. Moderate inhibition of mutagenicity and carcinogenicity of benzo[a] pyrene, 1,6-dinitropyrene and 3,9-dinitrofluoranthene by Chinese medicinal herbs. Mutagenesis. 1994;9:523–6. [PubMed] [Google Scholar]
      17. Choi SG, Kim J, Sung ND, Son KH, Cheon HG, Kim KR, et al. Anthraquinones, Cdc25B phosphatase inhibitors, isolated from the roots of Polygonum multiflorum Thunb. Nat Prod Res. 2007;21:487–93.[PubMed] [Google Scholar]
      18. Zuo GY, Wang GC, Zhao YB, Xu GL, Hao XY, Han J, et al. Screening of Chinese medicinal plants for inhibition against clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) J Ethnopharmacol. 2008;120:287–90. [PubMed] [Google Scholar]
      19. Ip SP, Tse AS, Poon MK, Kow KM, Ma CY. Antioxidant activities of Polygonum multiflorum Thunb. in vivo and in vitro. Phytother Res. 1997;11:42–4. [Google Scholar]
      20. Chan YC, Wang MF, Chen YC, Yang DY, Lee MS, Cheng FC. Long-term administration of Polygonum multiflorum Thunb. reduces cerebral ischemia-induced infarct volume in gerbils. Am J Chin Med. 2003;31:71–7. [PubMed] [Google Scholar]
      21. Lv LS, Gu XH, Tang J, Ho CT. Antioxidant activity of stilbene glycoside from Polygomum multiflorum Thunb. in vivo. Food Chem. 2007;104:1678–81. [Google Scholar]
      22. Lin HW, Sun MX, Wang YH, Yang LM, Yang YR, Huang N, et al. Anti-HIV activities of the compounds isolated from Polygonum cuspidatum and Polygonum multiflorum. Planta Med. 2010;76:889–92. [PubMed] [Google Scholar]
      23. Lee BH, Huang YY, Duh PD, Wu SC. Hepatoprotection of emodin and Polygonum multiflorum against CCl (4)-induced liver injury. Pharm Biol. 2012;50:351–9. [PubMed] [Google Scholar]
      24. Huang CH, Horng LY, Chen CF, Wu RT. Chinese herb Radix Polygoni Multiflori as a therapeutic drug for liver cirrhosis in mice. J Ethnopharmacol. 2007;114:199–206. [PubMed] [Google Scholar]
      25. Guo XH, Liu ZH, Dai CS, Li H, Liu D, Li LS. Rhein inhibits renal tubular epithelial cell hypertrophy and extracellular matrix accumulation induced by transforming growth factor beta1. Acta Pharmacol Sin. 2001;22:934–8. [PubMed] [Google Scholar]
      26. Li CR, Cai F, Yang YQ, Zhao XY, Wang C, Li J, et al. Tetrahydroxystilbene glucoside ameliorates diabetic nephropathy in rats: Involvement of SIRT1 and TGF-β1 pathway. J Ethnopharmacol. 2010;649:382–9. [PubMed] [Google Scholar]
      27. Park HJ, Zhang N, Park DK. Topical application of Polygonum multiflorum extract induces hair growth of resting hair follicles through upregulating Shh and ß-catenin expression in C57BL/6 mice. J Ethnopharmacol. 2011;135:369–75. [PubMed] [Google Scholar]
      28. Seo SR, Kang G, Ha JW, Kim JC. In vivo hair growth-promoting efficacies of herbal extracts and their cubosomal suspensions. J Ind Eng Chem. 2013;19:1331–9. [Google Scholar]
      29. Yang PY, Almofti MR, Lu L, Kang H, Zhang J, Li TJ, et al. Reduction of atherosclerosis in cholesterol-fed rabbits and decrease of expressions of intracellular adhesion molecule-1 and vascular endothelial growth factor in foam cells by a water-soluble fraction of Polygonum multiflorum. J Pharmacol Sci. 2005;99:294–300. [PubMed] [Google Scholar]
      30. Zhang YZ, Shen JF, Xu JY, Xiao JH, Wang JL. Inhibitory effects of 2,3,5,4'-tetrahydroxystilbene-2-O-beta-D-glucoside on experimental inflammation and cyclooxygenase 2 activity. J Asian Nat Prod Res. 2007;9:355–63. [PubMed] [Google Scholar]
      31. Li X, Matsumoto K, Murakami Y, Tezuka Y, Wu Y, Kadota S. Neuroprotective effects of Polygonum multiflorum on nigrostriatal dopaminergic degeneration induced by paraquat and maneb in mice. Pharmacol Biochem Behav. 2005;82:345–52. [PubMed] [Google Scholar]
      32. Zhang L, Xing Y, Ye CF, Ai HX, Wei HF, Li L. Learning-memory deficit with aging in APP transgenic mice of Alzheimer's disease and intervention by using tetrahydroxystilbene glucoside. Behav Brain Res. 2006;173:246–54. [PubMed] [Google Scholar]
      33. Wang R, Tang Y, Feng B, Ye C, Fang L, Zhang L, et al. Changes in hippocampal synapses and learning-memory abilities in age-increasing rats and effects of tetrahydroxystilbene glucoside in aged rats. Neuroscience. 2007;149:739–46. [PubMed] [Google Scholar]
      34. Liu LF, Durairajan SS, Lu JH, Koo I, Li M. In vitro screening on amyloid precursor protein modulation of plants used in Ayurvedic and traditional Chinese medicine for memory improvement. J Ethnopharmacol. 2012;141:754–60. [PubMed] [Google Scholar]
      35. Zhang L, Huang L, Chen L, Hao D, Chen J. Neuroprotection by tetrahydroxystilbene glucoside in the MPTP mouse model of Parkinson's disease. Toxicol Lett. 2013;222:155–63. [PubMed] [Google Scholar]
      36. Liu QL, Xiao JH, Ma R, Ban Y, Wang JL. Effect of 2,3,5,4'- tetrahydroxystilbene-2-O-beta-D-glucoside on lipoprotein oxidation and proliferation of coronary arterial smooth cells. J Asian Nat Prod Res. 2007;9:689–97. [PubMed] [Google Scholar]
      37. Xie W, Zhao Y, Du L. Emerging approaches of traditional Chinese medicine formulas for the treatment of hyperlipidemia. J Ethnopharmacol. 2012;140:345–67. [PubMed] [Google Scholar]
      38. Park GJ, Mann SP, Ngu MC. Acute hepatitis induced by Shou-Wu-Pian, a herbal product derived from Polygonum multiflorum. J Gastroenterol Hepatol. 2001;16:115–7. [PubMed] [Google Scholar]
      39. Mazzanti G, Battinelli L, Daniele C, Mastroianni CM, Lichtner M, Coletta S, et al. New case of acute hepatitis following the consumption of Shou Wu Pian, a Chinese herbal product derived from Polygonum multiflorum. Ann Intern Med. 2004;140:W30. [PubMed] [Google Scholar]
      40. Panis B, Wong DR, Hooymans PM, De Smet PA, Rosias PP. Recurrent toxic hepatitis in a Caucasian girl related to the use of Shou-Wu-Pian, a Chinese herbal preparation. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005;41:256–8. [PubMed] [Google Scholar]
      41. Cárdenas A, Restrepo JC, Sierra F, Correa G. Acute hepatitis due to shen-min: A herbal product derived from Polygonum multiflorum. J Clin Gastroenterol. 2006;40:629–32. [PubMed] [Google Scholar]
      42. Cho HC, Min HJ, Ha CY, Kim HJ, Kim TH, Jung WT, et al. Reactivation of Pulmonary Tuberculosis in a Patient with Polygonum multiflorum Thunb-Induced Hepatitis. Gut Liver. 2009;3:52–6.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      43. Ebadi MS, editor. Pharmacodynamic Basis of Herbal Medicine. 2nd ed. Boca Raton, Flordia: CRC Press, Taylor and Francis; 2007. Herb-drug interactions; pp. 37–46. [Google Scholar]
      44. Beelen AP, Lewis LD. Clinical pharmacology overview. In: Figg WD, McLeod HL, editors. Handbook of Anticancer Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. New Jersey: Humana Press; 2004. pp. 111–28. [Google Scholar]
      45. Berliocchi L, Russo R, Mizoguchi H, Corasaniti MT. Mechanisms and clinical relevance of herb-drug interactions from the perspectives of pharmacokinetics. In: Bagetta G, Cosentino M, Corasaniti MT, Sakurada S, editors. Herbal Medicines: Development and Validation of Plant-Derived Medicines for Human Health. Florida: CRC Press; 2012. pp. 243–78. [Google Scholar]
      46. Lee JH, Kim JM, Kim C. Pharmacokinetic analysis of rhein in Rheum undulatum L. J Ethnopharmacol. 2003;84:5–9. [PubMed] [Google Scholar]
      47. Krumbiegel G, Schulz HU. Rhein and aloe-emodin kinetics from senna laxatives in man. Pharmacology. 1993;47(Suppl 1):120–4. [PubMed] [Google Scholar]
      48. De Witte P. Metabolism and pharmacokinetics of anthranoids. Pharmacology. 1993;1:86–97. [PubMed] [Google Scholar]
      49. Xu F, Liu Y, Zhang Z, Song R, Dong H, Tian Y. Rapid simultaneous quantification of five active constituents in rat plasma by high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry after oral administration of Da-Cheng-Qi decoction. J Pharm Biomed Anal. 2008;47:586–95. [PubMed] [Google Scholar]
      50. Zhu W, Wang XM, Zhang L, Li XY, Wang BX. Pharmacokinetic of rhein in healthy male volunteers following oral and retention enema administration of rhubarb extract: A single dose study. Am J Chin Med. 2005;33:839–50. [PubMed] [Google Scholar]
      51. Zhang B, Shi Y, Lei TC. Detection of active P-glycoprotein in systemic lupus erythematosus patients with poor disease control. Exp Ther Med. 2012;4:705–10. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      52. Choi RJ, Ngoc TM, Bae K, Cho HJ, Kim DD, Chun J, et al. Anti-inflammatory properties of anthraquinones and their relationship with the regulation of P-glycoprotein function and expression. Eur J Pharm Sci. 2013;48:272–81. [PubMed] [Google Scholar]
      53. Li X, Hu J, Wang B, Sheng L, Liu Z, Yang S, et al. Inhibitory effects of herbal constituents on P-glycoprotein in vitro and in vivo: Herb-drug interactions mediated via P-gp. Toxicol Appl Pharmacol. 2014;275:163–75. [PubMed] [Google Scholar]
      54. Unger M, Frank A. Simultaneous determination of the inhibitory potency of herbal extracts on the activity of six major cytochrome P450 enzymes using liquid chromatography/mass spectrometry and automated online extraction. Rapid Commun Mass Spectrom. 2004;18:2273–81. [PubMed] [Google Scholar]
      55. Ma KF, Zhang XG, Jia HY. CYP1A2 polymorphism in Chinese patients with acute liver injury induced by Polygonum multiflorum. Genet Mol Res. 2014;13:5637–43. [PubMed] [Google Scholar]
      56. But PP, Tomlinson B, Lee KL. Hepatitis related to the Chinese medicine Shou-wu-pian manufactured from Polygonum multiflorum. Vet Hum Toxicol. 1996;38:280–2. [PubMed] [Google Scholar]
      57. Yuen MF, Tam S, Fung J, Wong DK, Wong BC, Lai CL. Traditional Chinese medicine causing hepatotoxicity in patients with chronic hepatitis B infection: A 1-year prospective study. Aliment Pharmacol Ther. 2006;24:1179–86. [PubMed] [Google Scholar]
      58. Furukawa M, Kasajima S, Nakamura Y, Shouzushima M, Nagatani N, Takinishi A, et al. Toxic hepatitis induced by show-wu-pian, a Chinese herbal preparation. Intern Med. 2010;49:1537–40. [PubMed] [Google Scholar]
      59. Jung KA, Min HJ, Yoo SS, Kim HJ, Choi SN, Ha CY, et al. Drug-induced liver injury: Twenty five cases of acute hepatitis following ingestion of Polygonum multiflorum Thunb. Gut Liver. 2011;5:493–9.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      60. Dong H, Slain D, Cheng J, Ma W, Liang W. Eighteen cases of liver injury following ingestion of Polygonum multiflorum. Complement Ther Med. 2014;22:70–4. [PubMed] [Google Scholar]
      61. Thiebaut F, Tsuruo T, Hamada H, Gottesman MM, Pastan I, Willingham MC. Cellular localization of the multidrug-resistance gene product P-glycoprotein in normal human tissues. Proc Natl Acad Sci U S A. 1987;84:7735–8. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      62. Izzo AA, Ernst E. Interactions between herbal medicines and prescribed drugs: A systematic review. Drugs. 2001;61:2163–75. [PubMed] [Google Scholar]
      63. Dürr D, Stieger B, Kullak-Ublick GA, Rentsch KM, Steinert HC, Meier PJ, et al. St John's Wort induces intestinal P-glycoprotein/MDR1 and intestinal and hepatic CYP3A4. Clin Pharmacol Ther. 2000;68:598–604. [PubMed] [Google Scholar]
      64. Sekine I, Saijo N. Polymorphisms of metabolizing enzymes and transporter proteins involved in the clearance of anticancer agents. Ann Oncol. 2001;12:1515–25. [PubMed] [Google Scholar]
      65. Gibbs MA, Thummel KE, Shen DD, Kunze KL. Inhibition of cytochrome P-450 3A (CYP3A) in human intestinal and liver microsomes: Comparison of Ki values and impact of CYP3A5 expression. Drug Metab Dispos. 1999;27:180–7. [PubMed] [Google Scholar]
      66. Nelson DR, Zeldin DC, Hoffman SM, Maltais LJ, Wain HM, Nebert DW. Comparison of cytochrome P450 (CYP) genes from the mouse and human genomes, including nomenclature recommendations for genes, pseudogenes and alternative-splice variants. Pharmacogenetics. 2004;14:1–18. [PubMed] [Google Scholar]
      67. Fontana RJ, Lown KS, Paine MF, Fortlage L, Santella RM, Felton JS, et al. Effects of a chargrilled meat diet on expression of CYP3A, CYP1A, and P-glycoprotein levels in healthy volunteers. Gastroenterology. 1999;117:89–98. [PubMed] [Google Scholar]
      68. Ashar BH, Dobs AS. Clinical trials for herbal extracts. In: Packer L, Ong CN, Halliwell B, editors. Herbal and Traditional Medicine: Molecular Aspect of Health. New York: Marcel Dekker; 2004. pp. 53–72. [Google Scholar]
      69. Yong EL, Loh YS. Herbal medicines: Criteria for use in health and disease. In: Packer L, Ong CN, Halliwell B, editors. Herbal and Traditional Medicine: Molecular Aspect of Health. New York: Marcel Dekker; 2004. pp. 73–86. [Google Scholar]
      70. Coussens LM, Werb Z. Inflammation and cancer. Nature. 2002;420:860–7. [PMC free article][PubMed] [Google Scholar]
      71. Ljung T, Lundberg S, Varsanyi M, Johansson C, Schmidt PT, Herulf M, et al. Rectal nitric oxide as biomarker in the treatment of inflammatory bowel disease: Responders versus nonresponders. World J Gastroenterol. 2006;12:3386–92. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      72. Park MY, Kwon HJ, Sung MK. Evaluation of aloin and aloe-emodin as anti-inflammatory agents in aloe by using murine macrophages. Biosci Biotechnol Biochem. 2009;73:828–32. [PubMed] [Google Scholar]
      73. Moore KJ, Tabas I. Macrophages in the pathogenesis of atherosclerosis. Cell. 2011;145:341–55.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      74. Pan MH, Chiou YS, Tsai ML, Ho CT. Anti-inflammatory activity of traditional Chinese medicinal herbs. J Tradit Complement Med. 2011;1:8–24. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      75. Mantovani A. Molecular pathways linking inflammation and cancer. Curr Mol Med. 2010;10:369–73.[PubMed] [Google Scholar]
      76. Khatami M. Inflammation, aging, and cancer: Tumoricidal versus tumorigenesis of immunity: A common denominator mapping chronic diseases. Cell Biochem Biophys. 2009;55:55–79. [PubMed] [Google Scholar]
      77. Meng G, Liu Y, Lou C, Yang H. Emodin suppresses lipopolysaccharide-induced pro-inflammatory responses and NF-κB activation by disrupting lipid rafts in CD14-negative endothelial cells. Br J Pharmacol. 2010;161:1628–44. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      78. Weiying L, Yuanjiang D, Baolian L. Treatment of the localized neurodermatitis by plum-blossom needle tapping and with the modified yangxue dingfeng tang - A clinical observation of 47 cases. J Tradit Chin Med. 2006;26:181–3. [PubMed] [Google Scholar]
      79. Tzeng TB, Chang WK, Huang TY, Wu PT, Huang WC, Lee C, et al. Safety and tolerability of physcion in healthy volunteers in a phase I dose escalating clinical pharmacology study. Gastroenterology. 2011;140:S572. [Google Scholar]
      80. Wang M, Zhao R, Wang W, Mao X, Yu J. Lipid regulation effects of Polygoni multiflori Radix, its processed products and its major substances on steatosis human liver cell line L02. J Ethnopharmacol. 2012;139:287–93. [PubMed] [Google Scholar]
      81. Szczepaniak LS, Nurenberg P, Leonard D, Browning JD, Reingold JS, Grundy S, et al. Magnetic resonance spectroscopy to measure hepatic triglyceride content: Prevalence of hepatic steatosis in the general population. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2005;288:E462–8. [PubMed] [Google Scholar]
      82. Toth PP. Drug treatment of hyperlipidaemia: A guide to the rational use of lipid-lowering drugs. Drugs. 2010;70:1363–79. [PubMed] [Google Scholar]
      83. Maggo SD, Kennedy MA, Clark DW. Clinical implications of pharmacogenetic variation on the effects of statins. Drug Saf. 2011;34:1–19. [PubMed] [Google Scholar]
      84. Jun M, Foote C, Lv J, Neal B, Patel A, Nicholls SJ, et al. Effects of fibrates on cardiovascular outcomes: A systematic review and meta-analysis. Lancet. 2010;375:1875–84. [PubMed] [Google Scholar]
      85. Wierzbicki AS. Fibrates in the treatment of cardiovascular risk and atherogenic dyslipidaemia. Curr Opin Cardiol. 2009;24:372–9. [PubMed] [Google Scholar]
      86. Dou XB, Wo XD, Fan CL. Progress of research in treatment of hyperlipidemia by monomer or compound recipe of Chinese herbal medicine. Chin J Integr Med. 2008;14:71–5. [PubMed] [Google Scholar]
      87. Ke SL, Xie RG, Zheng WR, Xie J. Clinical observation of Polygonum multiflorum in Deqing in treatment of hyperlipidemia. Guang Dong Yi Xue. 2000;21:977–8. [Google Scholar]
      88. Hu M, Zeng W, Tomlinson B. Evaluation of a crataegus-based multiherb formula for dyslipidemia: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:365742. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      89. Roth T. Insomnia: Definition, prevalence, etiology, and consequences. J Clin Sleep Med. 2007;3:S7–10. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      90. Lamberg L. Several sleep disorders reflect gender differences. Psychiatry News. 2007;42:40.[Google Scholar]
      91. Shi Y, Dong JW, Zhao JH, Tang LN, Zhang JJ. Herbal insomnia medications that target GABAergic systems: A review of the psychopharmacological evidence. Curr Neuropharmacol. 2014;12:289–302.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      92. Petramfar P, Zarshenas MM, Moein M, Mohagheghzadeh A. Management of insomnia in traditional Persian medicine. Forsch Komplementmed. 2014;21:119–25. [PubMed] [Google Scholar]
      93. Kohnen R, Oswald WD. The effects of valerian, propranolol, and their combination on activation, performance, and mood of healthy volunteers under social stress conditions. Pharmacopsychiatry. 1988;21:447–8. [PubMed] [Google Scholar]
      94. Bent S, Padula A, Moore D, Patterson M, Mehling W. Valerian for sleep: A systematic review and meta-analysis. Am J Med. 2006;119:1005–12. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      95. Akhondzadeh S, Naghavi HR, Vazirian M, Shayeganpour A, Rashidi H, Khani M. Passionflower in the treatment of generalized anxiety: A pilot double-blind randomized controlled trial with oxazepam. J Clin Pharm Ther. 2001;26:363–7. [PubMed] [Google Scholar]
      96. Ngan A, Conduit R. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of Passiflora incarnata (passionflower) herbal tea on subjective sleep quality. Phytother Res. 2011;25:1153–9.[PubMed] [Google Scholar]
      97. Amsterdam JD, Li Y, Soeller I, Rockwell K, Mao JJ, Shults J. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral Matricaria recutita (chamomile) extract therapy for generalized anxiety disorder. J Clin Psychopharmacol. 2009;29:378–82. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      98. Zick SM, Wright BD, Sen A, Arnedt JT. Preliminary examination of the efficacy and safety of a standardized chamomile extract for chronic primary insomnia: A randomized placebo-controlled pilot study. BMC Complement Altern Med. 2011;11:78. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      99. Morin CM, Koetter U, Bastien C, Ware JC, Wooten V. Valerian-hops combination and diphenhydramine for treating insomnia: A randomized placebo-controlled clinical trial. Sleep. 2005;28:1465–71. [PubMed] [Google Scholar]
      100. Koetter U, Schrader E, Käufeler R, Brattström A. A randomized, double blind, placebo-controlled, prospective clinical study to demonstrate clinical efficacy of a fixed valerian hops extract combination (Ze 91019) in patients suffering from non-organic sleep disorder. Phytother Res. 2007;21:847–51. [PubMed] [Google Scholar]
      101. Hartley DE, Elsabagh S, File SE. Gincosan (a combination of Ginkgo biloba and Panax ginseng): The effects on mood and cognition of 6 and 12 weeks' treatment in post-menopausal women. Nutr Neurosci. 2004;7:325–33. [PubMed] [Google Scholar]
      102. Bradwejn J, Zhou Y, Koszycki D, Shlik J. A double-blind, placebo-controlled study on the effects of Gotu Kola (Centella asiatica) on acoustic startle response in healthy subjects. J Clin Psychopharmacol. 2000;20:680–4. [PubMed] [Google Scholar]
      103. Bystritsky A, Kerwin L, Feusner JD. A pilot study of Rhodiola rosea (Rhodax) for generalized anxiety disorder (GAD) J Altern Complement Med. 2008;14:175–80. [PubMed] [Google Scholar]
      104. Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Efficacy and tolerability of Hypericum perforatum in major depressive disorder in comparison with selective serotonin reuptake inhibitors: A meta-analysis. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2009;33:118–27. [PubMed] [Google Scholar]
      105. Lehrl S. Clinical efficacy of kava extract WS 1490 in sleep disturbances associated with anxiety disorders. Results of a multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial. J Affect Disord. 2004;78:101–10. [PubMed] [Google Scholar]
      106. Witte S, Loew D, Gaus W. Meta-analysis of the efficacy of the acetonic kava-kava extract WS1490 in patients with non-psychotic anxiety disorders. Phytother Res. 2005;19:183–8. [PubMed] [Google Scholar]
      107. Lin Y, Wang XY, Ye R, Hu WH, Sun SC, Jiao HJ, et al. Efficacy and safety of Wuling capsule, a single herbal formula, in Chinese subjects with insomnia: A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Ethnopharmacol. 2013;145:320–7. [PubMed] [Google Scholar]
      108. Baek JH, Nierenberg AA, Kinrys G. Clinical applications of herbal medicines for anxiety and insomnia; targeting patients with bipolar disorder. Aust N Z J Psychiatry. 2014;48:705–15. [PubMed] [Google Scholar]
      109. Sarris J. Chinese herbal medicine for sleep disorders: Poor methodology restricts any clear conclusion. Sleep Med Rev. 2012;16:493–5. [PubMed] [Google Scholar]
      110. Sarris J, Panossian A, Schweitzer I, Stough C, Scholey A. Herbal medicine for depression, anxiety and insomnia: A review of psychopharmacology and clinical evidence. Eur Neuropsychopharmacol. 2011;21:841–60. [PubMed] [Google Scholar]
      111. Shen B, Truong J, Helliwell R, Govindaraghavan S, Sucher NJ. An in vitro study of neuroprotective properties of traditional Chinese herbal medicines thought to promote healthy ageing and longevity. BMC Complement Altern Med. 2013;13:373. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      112. Karran E, Mercken M, De Strooper B. The amyloid cascade hypothesis for Alzheimer's disease: An appraisal for the development of therapeutics. Nat Rev Drug Discov. 2011;10:698–712. [PubMed] [Google Scholar]
      113. Taylor JP, Hardy J, Fischbeck KH. Toxic proteins in neurodegenerative disease. Science. 2002;296:1991–5. [PubMed] [Google Scholar]
      114. Krainc D. Clearance of mutant proteins as a therapeutic target in neurodegenerative diseases. Arch Neurol. 2012;67:388–92. [PubMed] [Google Scholar]
      115. Rademakers R, Neumann M, Mackenzie IR. Advances in understanding the molecular basis of frontotemporal dementia. Nat Rev Neurol. 2012;8:423–34. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
      116. Zhang L, Yu S, Zhang R, Xing Y, Li Y, Li L. Tetrahydroxystilbene glucoside antagonizes age-related a-synuclein overexpression in the hippocampus of APP transgenic mouse model of Alzheimer's disease. Restor Neurol Neurosci. 2013;31:41–52. [PubMed] [Google Scholar]
      117. Xu SS, Gao ZX, Weng Z, Du ZM, Xu WA, Yang JS, et al. Efficacy of tablet huperzine-A on memory, cognition, and behavior in Alzheimer's disease. Zhongguo Yao Li Xue Bao. 1995;16:391–5. [PubMed] [Google Scholar]
      118. Zhang Z, Wang X, Chen Q, Shu L, Wang J, Shan G. Clinical efficacy and safety of huperzine Alpha in treatment of mild to moderate Alzheimer disease, a placebo-controlled, double-blind, randomized trial. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2002;82:941–4. [PubMed] [Google Scholar]
      119. Chen L, Huang J, Xue L. Effect of compound Polygonum multiflorum extract on Alzheimer's disease. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2010;35:612–5. [PubMed] [Google Scholar]
      120. Li CS, Li J, Guan XH, Wang RX, Wang XX, Yang ZN, et al. Clinical study of Shouwuyizhi capsule in the treatment of vascular dementia. Chin J Geriatr. 2008;28:369–71. [Google Scholar]
      121. Chiu MJ. Efficacy and safety study of DCB-AD1 in patients with mild to moderate Alzheimer's disease. National Taiwan University Hospital Identifier: NCT00154635. 2005 [Google Scholar]
      122. Calapai G. Herbal medicines: The European future scene. Evid Based Complement Alternat Med. 2007;4:69–70. [Google Scholar]
      123. Newall CA, Anderson LA, Phillipson JD. A Guide for Health-Care Professionals. 1st ed. 1996. Herbal Medicines; pp. 2–12. [Google Scholar]
      124. Barnes J. Pharmacovigilance of herbal medicines: A UK perspective. Drug Saf. 2003;26:829–51.[PubMed] [Google Scholar]
      125. Teschke R, Wolff A, Frenzel C, Schulze J, Eickhoff A. Herbal hepatotoxicity: A tabular compilation of reported cases. Liver Int. 2012;32:1543–56. [PubMed] [Google Scholar]
      126. Teschke R, Genthner A, Wolff A, Frenzel C, Schulze J, Eickhoff A. Herbal hepatotoxicity: Analysis of cases with initially reported positive re-exposure tests. Dig Liver Dis. 2014;46:264–9. [PubMed] [Google Scholar]
      127. Laird AR, Ramchandani N, deGoma EM, Avula B, Khan IA, Gesundheit N. Acute hepatitis associated with the use of an herbal supplement (Polygonum multiflorum) mimicking iron-overload syndrome. J Clin Gastroenterol. 2008;42:861–2. [PubMed] [Google Scholar]
      128. Wang GQ, Deng YQ, Hou FQ. Overview of drug-induced liver injury in China. Clin Liver Dis. 2014;4:26–9. [Google Scholar]
      129. Banarova A, Koller T, Payer J. Toxic hepatitis induced by Polygonum multiflorum. Vnitr Lek. 2012;58:958–62. [PubMed] [Google Scholar]
      130. Wu X, Chen X, Huang Q, Fang D, Li G, Zhang G. Toxicity of raw and processed roots of Polygonum multiflorum. Fitoterapia. 2012;83:469–75. [PubMed] [Google Scholar]
      131. Obodozie OO. Pharmacokinetics and drug interactions of herbal medicines: A missing critical step in the phytomedicine/drug development process. In: Noreddin A, editor. Reading in Advanced Pharmacokinetics - Theory, Methods, and Applications. Croatia: InTech; 2012. pp. 127–56. [Google Scholar]
      132. Williamson E, Driver S, Baxter K. Stockley's Herbal Medicines Interactions. London: Pharmaceutical Press; 2009. pp. 1–10. [Google Scholar]
      133. Pearson NJ, Johnson LL, Nahin RL. Insomnia, trouble sleeping, and complementary and alternative medicine: Analysis of the 2002 national health interview survey data. Arch Intern Med. 2006;166:1775–82.[PubMed] [Google Scholar]

      Yorum yap


      • #7


       YENİ ÇIKAN Ürünler NelerSaç Siyahlaştırma Seti Isırgan kapsül, Black white jel,Spirulina       Bitkisel Saç Siyahlaştırma Formülü,Black White Jel Nedir YENİ Ürün Isırgan Cak Kapsül Nedir.
       Romatizmaya Ne İyi Gelir Kemiklere Ne Faydalıdır Isırgan Neye İyi Gelir.

       Yorum yap


       • #8
        Çok Yıllık | 0,5-1,5m | 5-10 Aylar | Ca,Ho,Na | Otu,Kökü,Tohumları

        Isırgan otu, Brennessel, Urtica dioica L.
        Dızlagan
        Isırgan
        Prostat kökü
        Romatizma kökü
        Büyük Isırgan otu

        Familyası: Isırganotugillerden, Brennesselgewâchse, Urticaceae

        Drugları: Isırgan otu; Urticae herba
        Isırgan yaprağı; Urticae folium
        Isırgan kökü; Urticae radix
        Isırgan tohumu; Urticae fructus (semen)
        Isırgan otu ve kökü çay, tentür ve natürel ilaç yapımında, tohumları ise nadiren çay yapımında kullanılmaktadır.

        Giriş: Isırgan otunun bilinen 3 önemli türü vardır ve bunlardan Büyük Isırgan otu; Urtica dioica, Küçük Isırgan otu; Urtica urens ve Kara Isırgan otu; Urtica pilulifera’yı sayabiliriz. Büyük ısırgan en yaygın olarak yetişen ve kullanılan bir türdür, Küçük Isırgan otu ise tentür ve Kara ısırgan otunun tohumları kullanılır. Urtica “urere” kelimesinden türemiş olup yakıcı anlamında, Dioica ise “çift evli” anlamına gelir. Türkçe Isırgan diye anılması ısırması nedeni iledir. Isırgan otu takriben 2000 yıldır halk arasında romatizma ve idrar yolları rahatsızlıklarına karşı kullanılır. Günümüzde yapılan son araştırmalarla bitkinin önemi oldukça artmıştır.

        Botanik: Isırgan otu çok yıllık, dikine yükselen, üzeri yakıcı tüylü bir bitkidir. Kökleri ana ve yan köklerden oluşur. Yan kökleri sayesinde bitki kısa zamanda bulunduğu yerde kümeler oluşturur. Gövdesi 4 köşeli, üzeri tüylü, içi boş ve nadiren çatallaşır. Alt yapraklarının geri kısmı kalp şeklinde ve uca doğru sivricedir ve de yukarıdaki yaprakları ise mızrak şeklinde, kenarları kertikli veya dişli, üzerinde tüyler ve de arada bir iğne gibi sert içi Histamine benzeyen yakıcı bir madde ile doludur. Çiçekleri ayrı ayrı bitkide yani iki evli yukarıdaki sap diplerinden çıkan uzun saplar üzerinde oldukça küçük ve çok miktarda hafif sarımsı yeşil çiçeklerden oluşur.

        Yetiştirilmesi: Bazıları Isırgan otunun sebze ve meyvelere zarar ver-diğini düşünerek onu yok etmeye çalışırlar oysa Isırgan otu toprağın minerallerini artırarak onu zenginleştirir. Bahçe veya tarlanın bir köşesine ekilecek bir kökün kısa zamanda geniş bir alanı kapladığını görürsünüz. Genellikle yol kenarları, ırmak kenarları, nemli topraklar, hayvan gübresinin bulunduğu yerler ve ormanların ışık gören seyrek yörelerinde oldukça sık görülür.

        Hasat zamanı: Nisan’dan Ağustos’a kadar yaprakları veya bitkinin yerden 5-10cm yukarıdan gövdesi kesilerek tamamı toplanır, havalı ve gölgelik bir yerde kurutulur. Kökleri de söküldükten sonra iyice yıkanır ve kurutulduktan sonra ince kıyılarak kaldırılır. Malesef şifalı bitkiler toplama, kurutma, paketleme ve depolama işlemleri sırasında çok yanlışlar yapılmaktadır. Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya çiçekleri ise asla Güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kurutulmalıdır. Ayrıca örneğin bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha kurumada bırakmak mahzurludur, çünkü birleşimindeki eterik yağları kaybettiğinden kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri Güneş’te kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanması gerekir. Şifalı bitkilerin Aktarlar’da açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukca azaltır..

        Birleşimi: Yapraklarının birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;
        a) Flavonitler %1-2 oranında olup başta; Izorhamnetin-3-O-glikozit, Kâmpferol-3-O-glikozit, Quercetin-3-O-glikozit, Kâmpferol-3-O-rutinosit ve Izorhamnetin-3-O-rutinosit’i sayabiliriz.
        b) Mineraller %10-20’ye varan oranda bulunur. Fakat bitkinin yetiştiği toprağa göre bu oran değişebilir. Bu minerallerin başında; Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Silizyum, Demir, Fosfor, Kükürt, Bakır, Mangan, Çinko ve Sodyum içerir.
        c) İğneciklerinde; Histamin, Serotonin, Asetilkolin ve Formikasit (Karınca asidi) içerir.
        d) Vitaminlerden; C, B2 ve K-vitamini ile Pantothenasit içerir.
        e) Sterollerden %0,2-1,2 oranında olup β-Sitosterol ve Sitostreyl-3-β-glikozit

        Köklerindeki maddelerden bazıları;
        a) Steroller %0,2-1,5 arasında olup en önemlileri; β-Sitosterol, Sitosterol-3-β-glikozit, 7β-Hidroksisitosterol, 7α-Hikroksisitosterol ve 7α-Hidroksisitosterol-3-O-β-glikozit
        b) Monoepoxyligonlar; Neo-Olivil, Neo-Olivil-4-β-glikozit, 9-Asetil-neo-olivil ve Neo-Olivil-4-0-glikozit
        c) L-Aminoasitler; Alenin, β-Alenin, Asparagin, Asparaginosit, Aminoasit Glisin, Glutamin, Glutaminasit, Lysin, Arginin, Histidin, Leucin ve Izoleucin’i sayabiliriz.
        d) Karbonhidratlardan; Sakarozlar, Fruktozlar, Maltozlar, Galaktozlar ve Raffinozlar içerir.
        e) Phenylpropanlar; Homovanillylalkol ve Homovanillylalkolglikozit

        Araştırmalar: Isırgan otu ile romatizma hastalıklarına, Isırgan kökü ile de idrar yolları ve de Prostat rahatsızlıklarına karşı büyük çaplı araştırma ve de tedavi denemeleri yapılmıştır. Bunlardan bazıları;
        1) I.ve II. dereceden Prostat büyümesi rahatsızlığı olan 4087 hasta üzerinde 1987’de Sonnenschein ve ekibi Isırgan kökü ekstresinden elde edilen natürel draje ile tedavi denemesi yapmışlardır. Bu tedavi denemesinde hastaların %50-60’ında iyileşme görülmüştür. (PP.244 ve TP.153). Diğerlerinin iyileşmesi ise daha çok zamana bağlıdır.b
        2) b) Gece sıkça küçük abdest için tuvalete gitme rahatsızlığı (nycturia=noktüri) olan 4051 hasta üzerinde Stahl ve ekibi 1984’de Isırgan kökü ekstresinden elde edilen draje ile 8-9hafta süren tedavi denemesi yapmışlardır. bu tedavi denemesinde hastalardan %50’sinde iyileşme görülmüştür. (Tp.153)
        a) II) a) Isırgan yaprak ekstresinden elde edilen draje ile artroz (eklem bozulması) ve Poliartrit (birden fazla eklem iltihaplanması) rahatsızlığı olan 8955 hasta üzerine (St…) firmasının gözetiminde 3 hafta süren tedavi denemesi yapılmıştır. Bu tedavi denemesinde hastalardan %82’sinde iyileşme görülmüştür. (Nhp.7.98.1137, Nhh.9.98.14)
        b) Artroz ve Artrit romatizma hastalıkları olan 219 hasta üzerinde Strathmann firması gözetiminde Isırgan yaprak ekstresinden elde edilen draje ile tedavi denemesi yapılmıştır. Bu tedavi deneme-sinde hastalarda büyük oranda iyileşme görülmüştür. (Nhk.11.96.46)
        1) 13Eylül-13Kasım tarihleri arasında Burdur’da iki ay askerlik yaptık. Önceleri sıcak olan havalar Kasım’da birden soğudu ve sık sık tuvalete gitmeye başladım. Çünkü idrar yollarını üşütmüştüm. Almanya’ya gelince Üroloji doktoruna gittim. Doktor idrar ve kan testlerinin sonuçları gelene kadar ilaç yazamayacağını söyledi ve bende eczaneden Altın başak otu, Isırgan otu, Huş yaprağı ve Orta sifon yaprağı alarak karıştırdım ve içtim. Doktora neden rahatsız olduğumu öğrenmek için gittiğimde idrar yollarımı üşüttüğümü söyledi ve ilaç yazmak istedi. Bende hazırladığım çay harmanı ile iyileştiğimi söylediğimde o halde bana neden geliyorsun dedi ve kızdı.
        2) Mayıs-1990’da Koblenz-Bendorf’a kayınpederlere gittik. Buradaki soğuk hava nedeni ile üşüttüm ve titremeye başladım. Onlar hemen bana ilaç vermek istediler fakat ben dışarı giderek Isırgan otu topla-dım. Yıkadıktan sonra bir miktar yedim ve 5-10dk sonra vücudum ısında ve titreme kesildi.
        3) Bir iş arkadaşım üşütmeye karşı ne tavsiye edersin dedi ve bende ona ısırgan otu çayı içmesini söyledim (Haziran 1996). Bir gün sonra bana gelerek kızdı, “neden bu çayın çok kuvvetli olduğunu söylemedin”, gece boyunda üç pijama ve iki yorgan değiştirdiğini ve hiç uyuyamadığını söyledi.
        4) Üniversitede okurken arkadaşımı ziyarete gittim. O da iki pijama giyinmiş ve üç yorganın alına girmiş, üstelik hala üşüdüğünü söylüyordu. Eczaneden Isırgan otu getirerek verdim ve yarın görüşürüz dedim. Cuma günü camiye kolsuz gömlekle gelmişti.

        Tesir şekli: İdrar söktürücü, kan yapıcı, kanamayı durdurucu, metabo-lizmayı kuvvetlendirici, balgam söktürücü, iştah açıcı, vücudu artık maddelerden arındırıcıdır.

        Kullanılması:
        1) Araştırmalara göre; Köklerinden elde edilen çay, damla ve draje gibi preparatlar başta I.ve II. dereceden Prostat büyümesi, idrar yolları iltihaplanması, geceleri sık sık tuvalete idrar yapmak için gitmeye (noktüri) karşı kullanılır.
        2) Isırgan otunun çay, damla ve hapları başta; artrit (eklem iltihap-lanması) ve artroz (eklemin deforme olması) gibi romatizma has-talıklarına karşı kullanılır.
        3) Komisyon E’nin 17/01/1991 tarih ve 11nolu Monografi bildirisine göre Isıragn kökü ve preparatları (ilaçları) başta I.ve II. dereceden Prostat büyümesine karşı kullanılır.
        4) Komisyon E’nin 23/04/1987 tarih ve 76nolu Monografi bildirisine göre Isırgan otu ve preparatları dahilen idrar yolları iltihaplanması ve kumlarına karşı kullanılır. Ayrıca haricen romatizma rahatsızlıklarına karşı kullanılır.
        5) Homeopati’de Isırgan tentürü genellikle Ürtiker (kurdeşen=deri üzerinde şiddetli kaşıntı ve yanma hissinin eşlik ettiği pembemsi kırmızı kabarcıklar oluşması ile belirgin alerjik durum), Nikris (gut hastalığı), romatizma, emzikli annelerde süt yetmezliği, Myralji (kas ağrısı)’na karşı kullanılır.
        6) Halk arasında Isırgan otu Artrit, Artroz ve kas ağrısı gibi romatizma hastalıkları, böbrek ve mesane iltihap, kum ve taşları, kandaki Üre, Ürik asit, Kansızlık, Akciğerleri üşütme, üşütme, grip gibi rahatsız-lıklara karşı kullanılır.
        7) Tohumları dövüldükten sonra bal ile karıştırılıp macunu yapılır ve bu macundan günde 3 defa bir kahve kaşığı alındığında cinsel gücü artırdığı ve nefes darlığına karşı iyi geldiği iddia edilmektedir. Isırgan tohumu ezilip süt ile içilirse decinsel gücü artırdığı söylenmektedir.

        Açıklama:
        1) Et, et mamulleri, peynir, peynir mamulleri ve yumurta ile yumurta mamulleri gibi yüksek dereceli proteinli besinler kandaki Üre ve Ürik asit’i artırır.
        2) Interferon, Interleulin, Tumornekrosefaktör gibi Proteinler, Makro-fajlar ve Manozitler tarafından vücudu savunmak için salgılanır, fakat çok aşırı salgılandıklarından kendileri iltihaplanmaya sebep olurlar. Böylece Artroz (eklemlerin deforme olmadı) ve Artrit (eklemlerin iltihaplanması) ortaya çıkar. Isırgan otu tohumu ekstresi Interleukin-1β ve Tumornekrosefaktör-α’nın (TNF-α) salgılanmasını (oluşmasını) frenleyerek iltihaplanmayı önler. (Nhp,7,98,1137, ZP.5.99.284)
        3) Erkeklerde görülen seksüel hormon anormallikleri, prostat büyüme-sine neden olur. Isırgan kökü ekstresinden elde edilen ilaçlar bu düzensizliği düzenler ve prostat büyümesi de normale döner. Bunun muhtemelen Isırgan kökündeki Steroitler (β-Sitosterin..) tarafından yapıldığı görüşü yaygındır. (ZP.4.95.199 ve ZP.3.95.175 ve Zp.4.00.214)

        Çayı: Isırgan yaprağı veya kökünden 2 kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-400ml kaynar su ilave edilerek haşlanır (Infus). Sonra 5-10dk demlenmeye bırakılır ve sonra süzülerek içilir. Nadiren Dekoktu da (kaynatma) yapılır. Isırgan otu veya kökünden 2 kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-400ml soğuk su ilave edildikten sonra kaynatılır, 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir.

        Çay Harmanları;

        Çıbana karşı çay (kanı temizleyici, idrar söktürücü ve antidiskratioz);
        30 g Isırgan otu
        20 g Menekşe otu
        20 g Y.hindiba kökü
        20 g Ayrık kökü
        10 g Civanperçemi otu

        Çıbana karşı çay (kanı temizleyici, idrar söktürücü ve antidiskratioz);
        30 g Isırgan otu
        20 g Hindiba otu ve kökü
        20 g Civanperçemi otu
        20 g Menekşe otu
        10 g Kuşburnu

        İdrar yolları ve prostat rahatsızlıklarına karşı çay;
        20 g Isırgan kökü
        10 g Isırgan otu
        20 g Hindiba otu ve kökü
        20 g Atkuyruğu otu
        10 g Orta sifon yaprağı
        20 g Altın başak otu

        Metabolizma çayı;
        20 g Huş yaprağı
        20 g Isırgan otu
        20 g Ardıç kozalağı
        20 g Altın başak otu
        20 g K.hindiba otu ve kökü

        Kronik deri rahatsızlıklarına karşı çay;
        20 g Isırgan otu
        20 g Atkuyruğu otu
        20 g Hindiba otu ve kökü
        20 g Huş yaprağı
        20 g Menekşe otu

        Prostat rahatsızlıklarına karşı çay (I.ve II. dereceden prostat büyümesine karşı);
        25 g Isırgan kökü
        25 g Huş yaprağı
        25 g Altın başak otu
        25 g Çörek tohumu

        Mesane ve böbrek çayı (iltihaplı mesane rahatsızlıklarında dezenfekte edici olarak);
        25 g Ayı üzümü yaprağı
        25 g Isırgan otu
        25 g Altın başak otu
        25 g Ardıç kozalağı

        Prostat çayı (prostat büyümesi ve iltihaplanmasına);
        40 g Isırgan kökü
        30 g Altın başak otu
        10 g Huş yaprağı
        10 g Kavak goncası
        10 g Kuşburnu

        Mesane ve böbrek çayı ( idrar yollarını yıkayıcı);
        25 g Hindiba otu ve kökü
        25 g Ardıç kozalağı
        25 g Isırgan otu
        25 g Altın başak otu

        Akne çayı;
        40 g Isırgan otu
        30 g Ayrık kökü
        20 g Menekşe otu
        20 g Atkuyruğu otu

        Süt yapıcı çay;
        25 g Anason tohumu
        25 g Rezene tohumu
        25 g Kimyon tohumu
        25 g Isırgan tohumu

        Gut ve romatizma çayı;
        25 g Harpago kökü
        25 g Huş yaprağı
        25 g Isırgan otu
        25 g Altın başak otu

        Romatizma çayı;
        25 g Harpago kök
        25 g Söğüt kabuğu
        25 g Isırgan otu
        25 g Huş yaprağı

        Romatizma çayı;
        50 g Harpago kökü
        20 g Ayrık kökü
        20 g Isırgan otu
        10 g Atkuyruğu otu

        Homeopati’de: Isırgan otunun yaprak, çiçek ve taze sürgünlerinden 20gr ince kıyılarak bir şişeye konur ve üzerine %70’lik 100ml alkol (etanol) ilave edilerek, iki günde bir çalkalamak suretiyle güneş ışınlarından uzakta 4-6hafta bekletildikten sonra süzülerek Homeopati’de <>ismi ile anılan tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta süreyle alınır.

        Hatsallığın belirtileri (semptom);
        1) Kurdeşen (Ürtiker) gibi kabarcıklar, yoğun kaşıntı ve yanma
        2) İdrar az ve yoğun
        3) İdrarda kum ve taş, böbrekte taş ve sancılı durumlar
        4) Yetersiz süt üretme (emzikli annelerde)
        5) Kronik ve zor ishal ve kabızlık
        6) Ağrılar aynı anda tekrar ediyorsa
        7) Omurilik rahatsızlıkları
        8) Gaitanın sümüksü ve kanlı olması
        9) Uzuvlarda romatizmalı ağrılar
        Bu gibi hallerde Isırgan otu tentürü kullanılır.

        Yan tesirleri: Bilinen bir yan tesiri yoktur.        Romatizmaya Ne İyi Gelir Kemiklere Ne Faydalıdır Isırgan Neye İyi Gelir.

        <iframe src="https://drive.google.com/file/d/16IfsoUkVlalEp8Hp7g6Ajw6pYPtxFdf1/preview" width="640" height="360"></iframe>

        Yorum yap

        Hazırlanıyor...
        X