Duyuru

Collapse

Devamını görüntüle
See less

Raşitizm Nedir Ve Tedavisi

Collapse
X
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • Raşitizm Nedir Ve Tedavisi

    Eskiden savaşlardan hemen sonraki yıllarda soluk yüzlü, kırılgan görünüm*lü, çarpık, deforme bacaklı, küçük ve öne dpğru çıkık göğüslü çocuklar görü*lürdü. Bunlar raşitik yani çocuklukları*nın ilk yıllarında raşitizme yakalanan ve zamanında uygun biçimde tedavi edilmeyen çocuklardı. İyileşmişlerdi ama, hastalığın kalıcı izlerini taşıyor*lardı. Raşitizmin en basit ve en yaygın biçimi olan sütçocuğu raşitizmi yaşa*mın ilk yirmi ayında ortaya çıkar; vü*cudun büyüme evresindeki bölümleri*ni, özellikle de göğüs, kol ve bacakla*rın uzun kemikleri gibi doğumdan son*ra kısa zamanda gelişen organları etki*ler.
    Birkaç aylık, az yiyen ve zor büyü*yen bir çocuğun raşitik olması güçtür. Oysa çok süt içen, hızla büyüyen ve halk arasında “gürbüz çocuk” olarak tanımlanan çocukların hastalığa yaka*lanma olasılığı daha fazladır. Bu gür*büz görünümün altında raşitizmin ilk belirtileri gizlenir. Bu belirtiler genel*likle rastlantısal olarak sıradan bir kontrol sırasında ortaya çıkar. Raşitiz*min ilk belirtileri kafatasının arka kesi*minde yumuşaklık, göğüs kemiğiyle kaburgaların birleştiği yerde küçük yumrular ve kaslann gevşekliğidir. Ra*şitik çocuğun kasları yeterince geliş*memiştir; bebekken başını yataktan kaldıramaz, oturabilecek kadar büyü*düğünde de tek başına oturamaz. Aktif raşitizmin ilk belirtileri özellikle iske*lette ve iskeletin ilk aylarda daha hızla büyüyen kesimlerinde görülür.

    Raşi*tizm gerçek bir hastalıktan çok orga*nizmanın kalsiyum ve fosfor kullanım bozukluğudur. Kalsiyum ve fosfor in*san vücudunun yapısında, özellikle de iskeletin oluşumunda çok önemli bir role sahiptir. Başlangıçta direnci az bir madde olan kıkırdaktan oluşan kemik*ler zamanla mineral birikmesi sonucu sertleşir; matriks (yatak) işlevi gören birincil kıkırdak dokusunun ortasında, apatit denen bir madde birikir. Kalsi*yum ve fosforun bileşiminden oluşan bu madde kemiğe sert bir yapı kazan*dırır. Organizma kemikleşme denen bu süreçte kullanılan kalsiyum ve fosforu dış dünyadan yiyecekler aracılığıyla sağlar. Bunlar bağırsağa ulaştıklarında, emilmeleri, yani onları kemiklere taşı*yacak olan kana geçmeleri için D vita*mini gereklidir.
Hazırlanıyor...
X