HAMAMELİS

Ağaç | 1-8m | 9-12 Aylar | Ca,Ho,Na | Yaprakları, Kabukları

Hamamelis, Hamamelis, Hamamelis virginiana
Sihirli ceviz Syn: Hamamelis macrophylla
Sihirli fındık “ dioica
Cadı fındığı Trilopus nigra
Sihirli cadı “ virginiana
Virjinya Hamamelisi

Familyası: Hamamelisgillerde, Hamamelisgewâchse, Hamamelidaceae

Drugları: Hamamelis yaprakları; Hamamelis folium
Hamamelis kabukları; “ cortex
Hamamelisin yaprak ve kabukları çay, sargı, fitil, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır.

Giriş: Hamamelisin bilinen 100’e yakın türü mevcuttur ve bunlardan sadece Virjinya Hamamelisi tıbbi maksatla kullanılır ve diğerlerinin böyle bir özelliği yoktur veya bilinememektedir. Hamamelis mollis süs bitkisi olarak Avrupa’da ve Amerika’da yetiştirilir ve Hamamelis Japonica ise enelikle Orta ve Kuzey Japonya’da süs bitkisi olarak yetiştirilir ve yabani olarak kendiliğinden yetişir. Bizi ilgilendiren Şifalı Hamamelis (Virjinya Hamamelisi); Hamamelis virginiana 1736’da İngiliz asıllı botanikçi Collinson tarafından Avrupa’ya getirilmiş, önce süs bitkisi olarak yetiştirilen bitki daha sonra Şifalı bitki olduğu için bir dizi araştırması yapılmıştır. Latince Hamatus, kancalı, melum, elma anlamına gelir ve Kancalı elma gibi bir anlam çıkar.

Botanik: Hamamelis 1-8m boyunda olan küçük bir ağaççık olup birçok bakımdan fındığa benzer, yani bazen çalı bazen e küçük bir ağaç gibi olabilir. Sonbaharda yapraklarının solup dökülmeye başladığı an, çiçek açmaya başladığından Cadı fındığı, Sihirli fındık, Sihirli ceviz veya Sihirli çalı diye anılır. Yaprakları 5-10cm eninde, 10-15cm uzunluğunda, ters yumurta şeklinde, kenarları kertikli, üst ve alt yüzeyi hafif tüylü, kısa saplı ve yeşil renklidir. Çiçeklerinin kupa yaprakları 4, döllenme tozlukları 4 adet olup, taç yaprakları 1-1,5cm uzunluğunda 2-3mm eninde, altın sarısı renkte ve şerit şeklindedir. Meyveleri fındıktan küçük iki bölümlü, kapsül şeklinde, her kapsül bölümünde bir tohum bulunur ve olgunlaşınca bu kapsüller ortadan çatlar ve yağlımsı tohumları çevresine fırlatır.

Yetiştirilmesi: Çalılıklar, orman kenarları, sahil yamaçları,...